Tax disputes resolution under draft tax code

527 views
484 views

Published on

brief overview of tax disoutes resolution procedures set firth by the draft tax code intoroduced 07 October 2010. Both administrative procedure and court procedure are covered

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • 55.1. …
  Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.
  55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
  55.2.1. Державна податкова адміністрація України є контролюючим органом вищого рівня для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які, в свою чергу, є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.
  55.2.2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є контролюючим органом вищого рівня для інших митних органів.
 • 56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

  56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

  56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

  56.9. Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного у пункті 56.8 цієї статті.

  Скорочення строків за рахунок введення дворівневої ієрархічної структури оскарження.
 • Подання скарги зупиняє виконання
  56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

  Обов’язок доказування на платнику
  56.4. Під час процедури адміністративного оскарження, обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на платника податків.


  Вважається задоволеною
  56.9. …Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  Конфлікт норм
  4.5. презумпції правомірності рішень платника у випадку коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

  56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
 • Вважається неузгодженим
  56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

  Оскарження до суду виключає можливість адміністративного оскарження
  56.18…Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.
 • Подання скарги зупиняє виконання
  56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

  Обов’язок доказування на платнику
  56.4. Під час процедури адміністративного оскарження, обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на платника податків.


  Вважається задоволеною
  56.9. …Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.
 • Дані ДПА за 2009 рік. Інформація з http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=233305&cat_id=151641
 • Презумпція вини
  Ст. 71 КАСУ: 2. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

  Зобовязання є неузгодженим
  56.19. При зверненні платника податків до суду, у межах строків визначених пунктом 57.3 статті57 цього Кодексу, з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим у частині оскаржуваної суми, до прийняття судом рішення, що набрало законної сили.

  Строки
  Ст. 99 КАСУ:
  2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
  5. Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.
 • Зупинення видаткових операцій
  20.1.15. звертатися до суду з поданням про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
  20.1.15.1. відмови платника податків від проведення перевірки, якщо факт такої відмови підтверджений відповідним актом;
  20.1.15.2. недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у підпункті 20.1.11 цієї статті.
  20.1.16. звертатися до суду, у разі коли платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;

  Кредитори:
  20.1.19. звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 • Оскарження податкової консультації
  17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами консультації

  Звільнення від кримінальної відповідальності
  25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:
  „4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також 495
  відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкції, пеню у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 • Tax disputes resolution under draft tax code

  1. 1. Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори Дмитро Гадомський, провідний юрист 28 жовтня 2010 р.
  2. 2. 2 Етапи оскарження Акт Заперечення до акту Податкове повідомлення- рішення 1 Адміністративне оскарження Податкове повідомлення- рішення 2/3 Судове оскарження Податкова перевірка Етап 1 Етап 2 Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  3. 3. 3 Зміст Етап І. Адміністративне оскарження Етап ІІ. Судове оскарження Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  4. 4. Колонтитул презентации4 Адміністративне оскарження
  5. 5. 5 Адміністративне оскарження Дворівнева структура замість трирівневої Строки оскарження Що змінилось Принципи адміністративного оскарження Вимоги до форми скарги Що не змінилось Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  6. 6. 6 Система Районна ДПІ Міська ДПІ ДПА України Міська ДПІ ДПА України Як було Як пропонується Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  7. 7. 7 Строки Подання скарги 1 Подання скарги 2 1 місяць Розгляд Розгляд Рішення 1 10 20 60 Рішення 2 2 місяць 3 місяць 4 місяць 5 місяць 6 місяць 10 20 60 10Подання скарги 3 Розгляд 20 60 Рішення 3 7 місяць 8 місяць 9 місяць Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  8. 8. 8 Основні принципи (1) Не змінилось • Обов’язок доказування покладається на скаржника • Якщо відповідь не надсилається скаржнику у встановлені строки, то скарга вважається задоволеною • У випадку конфлікту правових норм рішення приймається на користь платника податку • До закінчення адміністративного оскарження податкове зобов’язання вважається неузгодженим Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  9. 9. 9 Основні принципи (2) Не змінилось • Оскарження до суду виключає можливість адміністративного оскарження Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  10. 10. 10 Основні принципи (3) Закон № 2181 4.3.7. Обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може грунтуватися на визначенні податковим органом податкового зобов'язання з використанням непрямого методу до остаточного вирішення справи судом. Проект ПК Такої норми не містить Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  11. 11. 11 Ефективність адміністративного оскарження Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори 20,8% адміністративне оскарження 50% судове оскарження
  12. 12. Колонтитул презентации12 Судове оскарження
  13. 13. 13 Основні принципи (1) • Обов’язок доказування покладається на податковий орган (презумпція вини органу державної влади) • Податкове зобов’язання є неузгодженим до моменту набрання рішенням суду законної сили Закон № 2181 “[…] зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення”. • Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження • Строки: 1 місяць для податкових повідомлень-рішень, 6 місяців для дій, бездіяльності, тощо Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  14. 14. 14 Основні принципи (2) Тепер податкові органи мають право звертатись до суду з позовом про: • Нарахування та сплату податкових зобов’язань • Зупинення видаткових операцій платника податків • Стягнення заборгованості з кредиторів платника податків Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  15. 15. 15 Іще дещо про податкові спори в проекті ПК • Адміністративне vs. апеляційне оскарження • Можливість оскарження рішень за результатами адміністративного оскарження • Можливість оскарження податкової консультації • Визнання рішення недійсним vs. скасування • Звільнення від кримінальної відповідальності у випадку повної сплати заборгованості Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори
  16. 16. Висновки 16
  17. 17. 17 Висновки, прогнози Проект Податкового кодексу України від 07.10.2010: Податкові спори Неузгоджено сті в НК Спірні новели Набрання чинності з 01 січня 2011 Збільшення кількості податкових спорів Висновок Принципових змін процедура вирішення податкових спорів не зазнала Прогноз
  18. 18. Наші контакти 18 Головний офіс Arzinger Україна, м. Київ, 01032 вул. Жилянська 75 БЦ «Євразія» Тел.: +38 (044) 390-55-33 Фaкс: +38 (044) 390-55-40 Західноукраїнська філія Arzinger Україна, м. Львів, 79013 вул. Генерала Чупринки, 6/1 Teл.: +38 (032) 242-96-96 Фaкс: +38 (032) 242-96-95 mail@arzinger.ua www.arzinger.ua Південноукраїнська філія Arzinger Україна, м Одеса, 65045 вул. Жуковського, 33, 6-й пов., к. 601 БЦ «Покровський» Тел. / Факс: +38 (048) 711-74-74 Ключові контакти: Сергій Шкляр, керуючий партнер Sergiy.Shklyar@arzinger.ua Тимур Бондарєв, старший партнер Timur.Bondaryev@arzinger.ua Вольфрам Ребок, старший партнер Wolfram.Rehbock@arzinger.ua
  19. 19. Дякую за увагу! 19

  ×