Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations

531 views
487 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» Кафедра галузевих правових наук ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ курс лекцій Д.Гадомський 2012 р.
 2. 2. ТЕМА 2Оренда, лізинг
 3. 3. Оренда
 4. 4. Істотні умови Оренда землі ЦК, ГК ЗК Закон України «Про оренду землі» Постанова КМУ «Про типову форму договору оренди…» Оренда нерухомого майна ЦК, ГК Закон України «Про оренду державного та комунального майна»4
 5. 5. Типовий договір оренди землі Обов’язковий чи рекомендований? Відсутні деякі істотні умови (кадастровий номер, умови передання в заставу)5
 6. 6. Case study 1 - яблука • СГ-підприємство, вирощування і продаж яблук • Є суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ як платник єдиного сільськогосподарського податку • Податкова перевірка: Зареєстровані договори оренди (76%) Незареєстровані договори оренди (24%)6
 7. 7. Case study 1 - яблука п. 81.6 ст. 81 Закон України «Про ПДВ»: Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно. Отже Підприємство не може вважатись таким, що здійснює свою діяльність на власних чи орендованих виробничих потужностях. В результаті цього, ДПІ розрахувало суму податкового зобов’язання пропорційно незареєстрованим земельним договорам оренди. Обсяг реалізації в сумі 3 912 195 грн. х 24 / 20% (ПДВ) = 185 438 грн.7
 8. 8. Case study 1 - яблука Позиція Компанії Позиція ДПІ• Податкове законодавство не містить • Незареєстрований договір оренди є визначення «виробнича потужність» неукладеним• Законодавство не містить такої методики розрахунку «виробничих потужностей»• Земельні ділянки фактично використовуються Підприємством для вирощування яблук• Підприємство сплачує земельний податок і орендну плату• Власники земельних ділянок не пред’являли претензій щодо повернення ділянок• Чому договори не було зареєстровано?8
 9. 9. Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 1. Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, обовязкового для сторін (сторони) договору, має відповідати цьому акту. Рішення органу ? Договір оренди9
 10. 10. Закінчення строку оренди земліДобросовісний орендаторНаправлення листа про продовження договору оренди + проект додатковоїугодиПродовження користування земельною ділянкою без продовженнядоговору?10
 11. 11. Переважне право придбанняч. 2 ст. 777 ЦК: «2. Наймач, який належно виконує свої обовязки за договором найму, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання».Рішення КСУ від 10.12.2009: «положення частини другої статті 777 Кодексу щодо переважного права наймача на придбання майна у разі його продажу не порушує майнових прав власників».ВСУ, ухвала від 03.02.2010: «Можливість реалізації зазначеного права […] прямо залежить від виконання наймодавцем обовязку повідомити про свій намір і про умови продажу. Лише в разі відмови наймача купити річ на запропонованих умовах наймодавець вправі запропонувати річ іншим особам.11
 12. 12. Як реалізувати переважне право?Ст. 777 ЦК не визначає порядку реалізації переважного права Недійсність договору Аналогія закону - ст. 362 ЦК – купівлі-продажу? переведення прав і обов’язків за договором купівлі-продажу12
 13. 13. Визнання недійснимВХСУ, постанова від 05.03.2008 р.: «підстави визнання недійсним спірного договору […] щодо порушення переважного права на продовження строку оренди передбачене ст. 777 ЦК України, не відповідають вимогам чинного законодавства, виходячи з наступного» Договор аренды недвижимости. Спорные вопросы13
 14. 14. Переведення правВСУ, ухвала від 14.04.2010: «ухвалюючи рішення про переведення на ОСОБА_6 прав та обовязків покупця за договором купівлі-продажу посилаючись на положення ст. 362 ЦК України, суди не звернули уваги на те, що згідно з нормами цієї статті позивач при подачі до суду позову зобовязаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець». Договор аренды недвижимости. Спорные вопросы14
 15. 15. Як уникнути?«ч. 2 ст. 777 не розповсюджується на даний договір оренди»або«Наймач відмовляється від свого переважного права»або«Наймач заявляє, що не має наміру придбати земельну ділянку вмайбутньому, незалежно від ціни, тому Сторони погоджуютьсявідступити від вимог ст. 777 ЦК і встановити, що Наймач не буде матипереважного права на придбання земельної ділянки»15
 16. 16. Істотна зміна обставинЧ. 2 ст. 652 ЦК«Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору увідповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо йогорозірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановленихчастиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду навимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов […]»16
 17. 17. Істотна зміна обставин 2007 рік, бізнес-центр Міленіум, ТНК – 70% площі. Збільшити ставку з $ 30 до $ 50 VS. ТНК = Траурная независимая компания http://www.sostav.ru/news/2007/04/09/8r-komm/17
 18. 18. Умови для розірванняСт. 33 ГПКУ:Позивач має довести а) факт істотної зміни обставин і б) наявністьвиконання 4 умов:Під час укладення договору сторони виходили із того, що зміна обставин ненастанеЗміна обставин обумовлена причинами, на які жодна із сторін не моглавпливатиВиконання договору порушило б співвідношення майнових прав сторін іпозбавило заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала під часукладення договоруІз суті правовідносин або звичаїв ділового обороту не слідує, що ризик зміниобставин покладається на заінтересовану сторону18
 19. 19. Як уникнути спору? Передбачити договором процедуру зміни орендної ставки у випадку істотної зміни валютного курсу або орендних ставок на ринку Передбачити договором, що протягом всього судового процесу орендна плата буде стягуватись на підставі діючого договору19
 20. 20. Лізинг
 21. 21. ВизначенняЦКСтаття 806. Договір лізингу1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає абозобовязується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) укористування майно, що належить лізингодавцю на праві власностіі було набуте ним без попередньої домовленості ізлізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбанелізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановленихлізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк іза встановлену плату (лізингові платежі).2. До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм(оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом тазаконом.До відносин, повязаних з лізингом, застосовуються загальні положення прокупівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше невстановлено законом.21
 22. 22. ВизначенняЗакон України «Про лізинг»Стаття 1. Визначення фінансового лізингу1. Фінансовий лізинг (далі - лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, щовиникають із договору фінансового лізингу.2. За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавецьзобовязується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповіднодо встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її укористування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного рокуза встановлену плату (лізингові платежі).22
 23. 23. Застосування23
 24. 24. Застосування Car loan Financial Lease Operating LeaseMostly for individuals willing to acquire own Mostly for corporate clients and individuals Mostly for corporate clients seeking flexibilitycar willing to swap vehicles over medium-term with car fleet• Client incentives • Client incentives • Client incentives ‒ Ownership of a car ‒ Ownership remains with lessor ‒ Short-term unbound commitments ‒ Flexibility on service and spare ‒ Easier trade-in (though may be structured similarily to parts‘ financial lease) ‒ All costs of services/insurance are ‒ Interest rates are lower than in covered in lease installments ‒ Maintenance is by lessor financial lease ‒ No fixed assets on balance sheet• Producer/dealer incentives • Producer/dealer incentives • Producer/dealer incentives ‒ Saving on post-deal support and ‒ Retain ownership in case of client ‒ Retain ownership in case of client maintenance staff default default ‒ No fixed assets on balance sheet ‒ Additional assets can be provided as ‒ High turnover of cars fleet ‒ Loans can be secured by pledge of security ‒ Sale of the car to lessee / third party the purchased cars ‒ Deal is accompanied by ‘service ‘and can be ensured in advance ‒ For mitigation of forex risks, UAH ‘spare parts’ components loans can be linked to USD/EUR 24
 25. 25. Визначення Непрямий лізинг Продавець 2 3 Лізингодавець Лізингоотримувач 1 1 – Замовлення; 2 – придбання; 3 – передання в лізинг25
 26. 26. Визначення Останній Щомісячні платіж лізингові платежі Укладення Перехід договору права лізингу власності26
 27. 27. ЛізингодавецьЗакон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринківфінансових послуг»Фінансовий лізинг = фінансова послуга, отжеЛізингодавець = фінансова установаВимоги до керівництва + внутрішні документи27
 28. 28. Договір лізингуЗагальні умови + Договір + План погашення UAHЗагальні умови + Договір + План погашення EURЗагальні умови + Договір + План погашення USD+ проект договору купівлі-продажуВсього 10 документівБаланс інтересів бізнесу (страхування ризику, зручністьукладення договору, та ін.) VS. вимоги закону28
 29. 29. Why disputes arise?Lessee is in poor financial situationLessee is in bad faithBad documents draftingLessor’s employee is not in bad faith29
 30. 30. Retrieval of the object of leasingTypical ways of retrieval of the object of leasing include: Simply take it back Notary writ Litigation30
 31. 31. Simply take it back31
 32. 32. Notary writ Notary writ Enforcement Litigation32
 33. 33. LitigationThe amount of the debt is always questionedInvalidation of the Leasing Agreement or certain provisions thereof(counterclaim / separate claim)Lengthy proceeding (3-12 months)33
 34. 34. Litigation - Invalidation of the leasing agreement • Usually applied as a counter measure • Agreement could be invalidated in full or in part • If invalidated in full – all payments must be returned • In practice, the following provisions are declared invalid − Currency difference − LIBOR / EURIBOR − Additional penalties for early termination34
 35. 35. Litigation – order proceedingVery quick (1 month)Applicable if lessee is an individualRare practiceCould be easily appealed35
 36. 36. Lessee’s bankruptcyThe Ukrainian legislation provides following guaranties for the lessor in the caseson bankruptcy.Property claim. The claim on retrieval of the property should be filed separatelyfrom the claim on monetary demands.Application with the monetary demands.36
 37. 37. Recommendations • Not to apply for notary writ if you think, that the lessee could contest it • If the notary writ is contested, try to prevent termination of the enforcement procedure • Consider implementation of the preliminary injunction against the lessee within the litigation procedure • Perform assets tracing prior to recovery of the debt • Amend templates leasing agreements in accordance with recent court practice37 Leasing operations structuring and lessors’ rights protection
 38. 38. Міжнародний договір лізингу38
 39. 39. Міжнародний договір оренди Германія Україна 1 Суборендар Орендодавець Орендар 50 000 Покупець (300 000) 2 1 – позов МКАС про витребування 2 – позов до Покупця про витребування (український суд)39
 40. 40. ТЕМА 3Надання послуг
 41. 41. Визначення Стаття 901. Договір про надання послуг 1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобовязується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобовязується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 2. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобовязання41 Leasing operations structuring and lessors’ rights protection
 42. 42. Види Юридичні послуги Маркетингові послуги Мерчандайзинг Послуги з надання хостингу42
 43. 43. Консультаційні послуги Суб’єкт (адвокатське об’єднання?) Відповідальність (справа IBM) Результат робіт Retainer Success fee Компенсація витрат на адвоката ПДВ Використання факсиміле GBT + Framework Agreement43
 44. 44. Консультаційні послуги Як правило консультанти не позиваються проти клієнтів Адвокат Дарнопих Deloitte проти клієнта Смарт-холдинг VS. Інвестиційна компанія «Арта» - щодо продажу пакету акцій Укргазвидобування44 Leasing operations structuring and lessors’ rights protection
 45. 45. Консультаційні послуги – податковий ризик Податкові органи «люблять» знімати витрати на консультаційні послуги з валових витрат Відсутність зв’язку із господарською діяльністю + неправильне оформлення первинних документів45
 46. 46. Консультаційні послуги – податковий ризик Діючим законодавством не встановлено конкретного переліку документів для підтвердження витрат на консультаційні послуги. Даний висновок був підтверджений, серед іншого, ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15 березня 2011 року № К-33098/10 (Додається). Також слід звернути увагу на позицію, висловлену Вищим адміністративним судом України в своїй ухвалі від 04 листопада 2010 року: «… чинним законодавством не наведено виключного переліку вимог щодо оформлення результатів виконання таких послуг. Документи мають бути достатніми для визначення характеру, виду, обсягу наданих послуг, при цьому відповідні відомості можуть бути викладені у декількох окремих документах. Як вірно зазначив місцевий суд, подані позивачем Проект по управлінському консалтингу (в якому втілено результати здійсненого дослідження), акт здачі-прийняття послуг № ОУ-0000001 містять достатню інформацію щодо змісту наданих маркетингових послуг та їх відповідності умовам договору від 03.10.2008 № 0130/2008.46
 47. 47. Консультаційні послуги – податковий ризик Таким чином, в даному разі зв’язок наданих послуг з господарською діяльністю Товариства має бути встановлений шляхом аналізу призначення результатів цих послуг з урахуванням їх сутності, а не власне обов’язкового їх використання позивачем. З установлених судами фактичних даних випливає, що сфера проведеного дослідження цілком відповідає діяльності Товариства. Водночас слід зазначити, що господарська операція платника у межах його діяльності не обов’язково має бути прибутковою. Тобто власне негативний фінансово-економічний результат (або взагалі відсутність очікуваного результату) від використання позивачем результатів наданих маркетингових послуг не нівелює зв’язок цих послуг з господарською діяльністю підприємства. Економічна ж доцільність проведеного маркетингового дослідження є оціночним поняттям та може бути встановлена за наслідками комплексного економічного аналізу діяльності підприємства, у тому числі і після спливу певного проміжку часу. Відтак встановлення економічних вигод при впровадженні Товариством результатів дослідження не має правового47 значення для цього спору».
 48. 48. Маркетингові послуги Результат робіт Включення до валових витрат (відношення до комерційної діяльності замовника)48
 49. 49. Маркетингові послуги – податковий ризик Реклама, Маркетинг, Франція Україна Дистрибуція… 100% FrCo UaCo Plant Тільки виробництво49
 50. 50. Консультаційні послуги – податковий ризик Первинні і зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обовязкові реквізити: назва документа; дату і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що мають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.50
 51. 51. Консультаційні послуги – податковий ризик Підставою для зменшення податкового кредиту ЗАТ «Надєжда» за рахунок оплати послуг, які надавались останньому Лезафр Україна, є, в першу чергу, відсутність доведеного зв’язку між цими послугами і продукцією, яка продається ЗАТ «Надєжда». Для забезпечення скасування спірних податкових повідомлень-рішень слід надати суду апеляційної інстанції додаткові докази на підтвердження фактичного прямого зв’язку між маркетинговими послугами і господарською діяльністю ЗАТ «Надєжда». Не виключена можливість проведення відповідної судової експертизи, або замовлення спеціальної експертизи іншими експертними установами. Водночас, при поданні нових доказів необхідно обґрунтувати, чому ці докази не були подані до суду першої інстанції. В іншому випадку суд апеляційної інстанції матиме право обґрунтовано відмовити у прийнятті нових доказів.51
 52. 52. Консультаційні послуги – податковий ризик Існує постанова господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2007 року, якою було задоволено позовні вимоги ЗАТ «Надєжда» і скасовано податкове повідомлення-рішення щодо визначення додаткового зобов’язання з ПДВ. Вказане рішення набрало законної сили. Це судове рішення може бути використане в якості преюдиції для спростування обставин, встановлених в негативних для ЗАТ «Надєжда» судових рішеннях. а етапі апеляційного оскарження слід почати підготовку для можливого подання в майбутньому скарги до Європейського суду з прав людини.52
 53. 53. ТЕМА 4Фінансові послуги
 54. 54. Застосування Car loan Financial Lease Operating LeaseMostly for individuals willing to acquire own Mostly for corporate clients and individuals Mostly for corporate clients seeking flexibilitycar willing to swap vehicles over medium-term with car fleet• Client incentives • Client incentives • Client incentives ‒ Ownership of a car ‒ Ownership remains with lessor ‒ Short-term unbound commitments ‒ Flexibility on service and spare ‒ Easier trade-in (though may be structured similarily to parts‘ financial lease) ‒ All costs of services/insurance are ‒ Interest rates are lower than in covered in lease installments ‒ Maintenance is by lessor financial lease ‒ No fixed assets on balance sheet• Producer/dealer incentives • Producer/dealer incentives • Producer/dealer incentives ‒ Saving on post-deal support and ‒ Retain ownership in case of client ‒ Retain ownership in case of client maintenance staff default default ‒ No fixed assets on balance sheet ‒ Additional assets can be provided as ‒ High turnover of cars fleet ‒ Loans can be secured by pledge of security ‒ Sale of the car to lessee / third party the purchased cars ‒ Deal is accompanied by ‘service ‘and can be ensured in advance ‒ For mitigation of forex risks, UAH ‘spare parts’ components loans can be linked to USD/EUR 54
 55. 55. Визначення Стаття 1046. Договір позики 1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Стаття 1054. Кредитний договір 1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.55
 56. 56. Позика Франція Україна 100% Headquarter DaughterCo Як перерахувати на рахунок дочірньої компанії 1 млн. Євро 1. Створити статутний капітал в сумі 1 млн. Євро 2. Надати позику в сумі 1 млн. Євро56
 57. 57. Позика Договір позики – реєстрація в НБУ Проценти відносяться на валові витрати Безпроцентна позика? Ризики?57
 58. 58. Кредитний договір Loan Agreement Erste Loan Agreement CreditEuropeBank58
 59. 59. Жовтень 2008
 60. 60. Наступна лекція:продаж токсичнихбанківськх активів

×