De Eeuwigekabbalah Gabriele van Doorn     1
De klassieke KABBALAH            Kosmogonie, Theosofie, Joodse Mystiek, Metafysica,            esote...
respectvolle manier toe te passen in het hier en nu. Daardoor kom je binnen de Z’ev ben Shomin Halevi Kabbala Society kab...
Vanuit de Bron, de Goddelijke oorsprong emaneert God 10 van Zijn Goddelijkeeigenschappen, volgens een bepaald patroon, in ...
NIETS. Iedere Sefirah is een Goddelijke eigenschap die in een zeer bepaalde volgordewordt geëmaneerd.           ...
DE BETEKENIS VAN DE SEFIROTH       Stelt U zich voor, dat zich in het centrum van het Universum een absoluutvolmaakt...
7
Het Belang van de Kabbalah          De Franse geleerde Pierre Piobb, president van de Sociëteit der       ...
ons begrijpen hoe men in de Oudheid, zonder directe proefondervindelijke gegevens tehebben, wetenschappelijke ‘zekerheden’...
Begrip LEVENSBOOM vergt Complementair denken!      Omdat wij vandaag de dag gewend zijn te denken volgens de moderne ...
De Scheppingsflits vanuit de Kether, die na de manifestatie in de Malkuth, terugkeert viade middenzuil, met zijn verschill...
DE JAKOBSLADDER         De oorspronkelijk Hebreeuwse tekst van Genesis luidt:         “Bereshit bara Elo...
13
Werken met de JACOBSLADDER           Slechts weinigen, veelal ingewijden, weten van het bestaan van een     ...
15
Levensboom schema’s       Ofschoon de kern van ons systeem in Traditie ligt, is dit geen reden om       vanweg...
Gij zult geen                                  andere goden               ...
KABBALAH EN GELD - InleidingKabbala is afgeleid van de werkwoordstam “ontvangen” (kibel) en iedere generatie ontvingde alo...
KABBALAH EN GELD - Principes               Bezie de vogels om ons heen. Zij zaaien niet, zij        ...
voedingswaarde, ze hebben zelfs geen nominale waarde. Geld vertegenwoordigt eenwaarde van tien, twintig of zelfs honderd k...
Om bovenstaande in kaart te brengen laat een schema volgens de Jacobsladder hetvolgende zien: De verschillende   Inner...
KABBALAH EN GELD (Conclusie)                    Wie ben ik eigenlijk?               Het...
Begrip en inzicht in de gehele samenhang van onze broekzak (onze relatie tot geld) zijnonmisbare kwaliteiten voor mensen d...
KABBALAH EN FEMINISME         Mijn grootmoeder zei het al: “Stel me aan een zwangere man voor en         ...
Het kan niet anders of dit moet tot uiting komen in het deelnemen aan diverse organisatiesbinnen onze samenleving. Alle pr...
Het einde is de              volmaaktheid             en de volmaaktheid            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De Klassieke Kabbalah

1,666 views

Published on

Een samenvatting van de hoofdpunten wat Kabbalah voor U kan betekenen.

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Klassieke Kabbalah

 1. 1. De Eeuwigekabbalah Gabriele van Doorn 1
 2. 2. De klassieke KABBALAH Kosmogonie, Theosofie, Joodse Mystiek, Metafysica, esoterie, de Levensboom, schema’s, numerologie, een helende, holistische levensfilosofie, systeem…..de Kabbala omvat het allemaal. De sacrale mysteries van de Kabbala waren eens voorbehouden aan de wijzen van iedere generatie die ‘zij die zichzelf kenden’ genoemd werden. In onze tijd wordt het meer en meer als ieders geboorterecht beschouwd om hiermee kennis te maken.Volgens de Kabbala werd het Universum tot stand gebracht door God, omdat GodZichzelf wilde aanschouwen. Het is de Taak van de Kabbalist zegt de Kabbala, omGod hierbij ook verder te helpen: door bewust te leven, dus in de wereld te staan,niet erboven, niet erbuiten. Kabbala gaat over de Kenmerken van het Goddelijke(weergegeven in de levensboom), over de samenhang van de vier niveaus van hetbestaan (weergegeven in de Jakobsladder) en over de bestemming van de mensals Mens.Mijn eerste Tutor onderwees en wijdde mij in volgens de Toledo/CordoveroTraditie, doch op een gegeven moment koos ik ervoor om verder te gaan met deChristelijk-Judaïsche Kabbalah en kwam in aanraking met de zienswijze enervaringen van Dion Fortune, Mystica en ingewijde van de Hermetische Orde vande ‘Golden Dawn’.Toch blijven de boeken en de leringen van Z’ev ben Shomin Halevi voor mij nogaltijd belangrijk en van toegevoegde waarde. Mede doordat hij veel ensystematisch met de Jacobsladder en de Levensboom werkt.Klassieke Kabbala is nog altijd hoofdzakelijk een mondelinge Traditie, maar deboeken van Z’ev ben Shomin Halevi zijn een ideale kennismaking met het zeeruitgebreide onderwerp, goed voor een levenslange studie….Het echte, praktische werk gebeurt binnen een Kabbala werkgroep o.l.v. eenTutor, die in rechtstreekse verbinding staat met Z’ev ben Shomin Halevi en zo metde Kabbala Society Of via privé-onderricht leraar-leerling, zoals in deMiddeleeuwen de gewoonte was.De Kabbala Society heeft zich binnen de traditie van de Kabbala als doel gesteldmanieren te vinden om deze oude Wijsheid op een praktische en toch sacrale en 2
 3. 3. respectvolle manier toe te passen in het hier en nu. Daardoor kom je binnen de Z’ev ben Shomin Halevi Kabbala Society kabbalisten tegen die werken met combinaties als : Kabbala en homeopathie, Kabbala en de opvang van (drugs)verslaafden, Kabbala en Vrijmetselarij, Kabbala en nieuw management, Kabbala en soefisme, enz.. Zelf wil ik hier verder ingaan op: De Kabbalah en de Levensboom De betekenis van de SEFIROTH Belangrijkheid van de Kabbalah Begrip Levensboom vergt Complementair denken De JACOBSLADDER Z’ev ben Shomin Halevi Werken met de JACOBSLADDER Toepassingen van de Levensboom Kabbalah en geld Kabbala en feminisme KABBALAH en de Levensboom Het Sacrale schema is een rangschikking van de onderlinge wisselwerking en verhoudingen tussen de tien Goddelijke kwaliteiten zoals ze gemanifesteerd zijn binnen ieder systeem van het Universum. De kwaliteiten vind je terug in de 10 sefiroth, (meervoud van 1 sefirah). De zijzuilen geven functies weer, de middenzuil geeft de wils- en bewustzijnsniveaus aan, die de functies nodig hebben om in de wereld werkzaam te zijn. In de rechterzuil vindt men de actieve, dynamische kwaliteiten van het Goddelijke, in de linkerzuil vindt men de passieve, vormgevende eigenschappen. De middenzuil wordt gevormd door die bepaalde sefiroth, die zorgen voor harmonie en bewustzijn; ze zijn gericht op de betekenis en het begrijpen van de zin der dingen.De Levensboom is het schema van fasen waarin de Schepping is ontstaan en nog steedsbezig is te ontstaan. Het patroon van de Levensboom is het basisschema van ontstaan enbestaan van elk volledig ding of levend wezen en van elk proces in het universum.Bestudering van de Levensboom en de afzonderlijke eigenschappen van de 10 Sefirothopent de mogelijkheden om het schema van de Levensboom te benutten voor de analysevan situaties, processen, personen, enz. 3
 4. 4. Vanuit de Bron, de Goddelijke oorsprong emaneert God 10 van Zijn Goddelijkeeigenschappen, volgens een bepaald patroon, in de leegte van het negatieve bestaan, in het 4
 5. 5. NIETS. Iedere Sefirah is een Goddelijke eigenschap die in een zeer bepaalde volgordewordt geëmaneerd. 5
 6. 6. DE BETEKENIS VAN DE SEFIROTH Stelt U zich voor, dat zich in het centrum van het Universum een absoluutvolmaakt Wezen bevindt dat door Zijn Totaliteit, Zijn compleetheid en Volmaaktheid inabsolute rust is en daardoor ook statisch. Na een eeuwigheid zoekt dit Wezen naarbeweging, het wil ervaring opdoen en vanuit Zijn absolute Weten doet Hij dat door ZijnTotaliteit te verstoren. Het Wezen begint met deeltjes van zichzelf te emaneren en overhet Universum te verspreiden. Die deeltjes zijn een deel van Hem en in feite ligt hetUniversum nu bevolkt met kleine stukjes naar zijn beeld en gelijkenis. Die kleine deeltjeszijn dus op zichzelf allemaal kleine volmaaktheden, behept met het Al-weten, maar ookbekend met Zijn wens om ervaring op te doen.Deze kleine deeltjes, die geëmaneerd zijn beginnen eveneens deeltjes af te stoten, dochnu gaan ze een stapje verder. Ze rukken een eenheid uit elkaar in twee delen, die elkaarstegengestelden zijn: negatief en positief, die elkaars supplementen zijn, welke dooraantrekken en afstoten in beweging komen. Dit proces wordt enige (duizenden) malenherhaald. En zo krijg je variaties in tegengesteldheid, in potentieel, in trillingssnelheid en erontstaat een diversiteit aan onderlinge, tijdelijke verbanden.Zonder kennis van de Kabbalah is het niet mogelijk de oude mythen en sagen van de Oude Volkeren te begrijpen of toegang te krijgen tot de enorme kennis, die zij reeds bezaten. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Het Belang van de Kabbalah De Franse geleerde Pierre Piobb, president van de Sociëteit der klassieke wetenschappen en vice-president van het congres van de internationale experimentele psychologie schrijft in zijn boek ‘L’Evolution de l’occultisme et la Science d’aujourdhui ’ o.m.:“De oude wetenschappen zijn sterk beïnvloed geworden door een filosofisch systeem vangeweldige en algehele uitgestrektheid: de Kabbalah. Men vindt haar overal terug. En nu isvandaag de dag niets minder bekend dan de Kabbalah. “De mensen verwarren die met magie en menen dat het neerkomt op enkele meer of minderbijgelovige praktijken, wat men dan put uit werken over tovenarij. Anderen, beteronderlegd, zien er een Hebreeuws systeem van mysticisme in, dat gedurende de Middel-eeuwen in het Westen zijn intrede deed. Slechts zeer weinigen beweren dat zij stamt vaneen oeroude traditie welke het Joodse volk door alle tijden heen zou hebben bewaard.Inderdaad bezitten wij weinig anders dan de geschreven Joodse Kabbalah om wijsheid uitte putten, maar er bestaat toch ook een Christelijke Kabbalah, evenals er voor bijna alleGodsdiensten, dus in alle landen, een Kabbalah is.Een ieder is vrij er over te denken zoals hij dat wil, maar het feit bestaat en is niet teloochenen dat de Kabbalistische tradities universeel zijn. Zonder hulp van deKabbalistische gegevens zou men de mythen, de metafysica en zelfs de godsdienstigerituelen van oude volkeren niet begrijpen. En dan vervalt men in hinderlijke dwaling enloopt de kans die volkeren, die stevige en logische instituten vestigden, als een menigtedwazen te gaan beschouwen, op één of andere manier gemanipuleerd. Onnodig te zeggen,dat iedere commentator er slechts voor zichzelf uit heeft kunnen halen wat hij ervanbegrijpen kan. Vandaar dan ook de vele verschillende meningen over de Kabbalah. Ik benvan mening dat alleen de Kabbalah logische redenen levert voor de fundamenteleproposities der Oude Wetenschappen.Dank zij de Kabbalah verliest de magie haar arbitraire karakter, men herkent hem in zijnmystieke vertakkingen. Door de Kabbalah wordt astrologie, vooral het psychologischeaspect ervan, helder. Zeker de Kabbalah is een systeem maar wel één van uiterstbelangwekkende omvang. Zijn plaats is trouwens zo verheven dat men er de geheimen dernatuur met volledige kennis van zaken mee kan doorgronden. Niemand heeft trouwensooit de grote waarde ervan ontkend.Een studie van de Kabbalah doet ons inzien dat het een geweldig systeem van kennis is,waarvan al de delen ten nauwste samenhangen. Vóór alles rationalistisch, doet dit systeem 8
 9. 9. ons begrijpen hoe men in de Oudheid, zonder directe proefondervindelijke gegevens tehebben, wetenschappelijke ‘zekerheden’ kon vermoeden. Zekerheden welke wij ons tenslotte, dank zij voorzichtig zoekend rondtasten hebben eigen gemaakt. Maar meer nog:hoe men in de Oudheid de allerhoogste metafysische waarheden kon ontdekken.” 9
 10. 10. Begrip LEVENSBOOM vergt Complementair denken! Omdat wij vandaag de dag gewend zijn te denken volgens de moderne reductionistische, dualistische natuurwetenschappelijke wijze zal het wat meer moeite kosten om te begrijpen hoe we met de levensboom kunnen werken. Bij de levensboom gaat het niet om: of ….. of, maar om: en ….. en, omdat het dualistische, het tegengestelde via de middenzuil verword tot bewustwording van de kwaliteiten van de beide zijzuilen.Wil je de ene eigenschap totaal begrijpen, dan zul je de tegenhanger ook moeten lerenkennen en wat meer is, leren accepteren. Wanneer je wilt weten wat licht is, zul je deduisternis eveneens moeten onderzoeken. Accepteren dat beide legitiem zijn en evenredigbestaansrecht hebben. Dat feitelijk de één niet zonder zijn tegenhanger kan existerenomdat dit de basis is van het dualisme. Wellicht kan de symboliek van de Tarot iets toevoegen: Bij de Ansata Tarot kaarten gaat het om de ‘Beslissing’ en bij de RW Tarot om de ‘Geliefden’. Doch beide kaarten geven hier het dualisme weer, eigenschappen die elkaar nodig hebben om een manifestatie tot stand te brengen. En zo worden ze in een legging ook geduid.Het Universum werd immers geschapen dank zij de wisselwerking tussen de tweecomplementaire polen. Tegengestelden die elkaar binnen de schepping nodig hebben omeen geheel te worden, in evenwicht, tot harmonie te komen en uiteindelijk tot bewustzijn.Inzicht verkrijg je pas door de twee van elkaar gescheiden kanten positief en negatief- tevergelijken. Zolang deze twee kanten als een eenheid versmolten in elkaar rusten, kun jeniets waarnemen, niets herkennen. Bezie de zichtbare wereld die zich heeft afgescheidenvan de oneindige EENHEID, die wij God noemen. Alleen doordat het positieve van hetnegatieve gescheiden tevoorschijn komt en wij die twee met elkaar kunnen vergelijken, isde schepping herkenbaar. Dit is de dualiteit van de schepping. Wat je ook waarneemt,besef dat zijn complementaire deel in het Onwaarneembare blijft.Als je spreekt blijft in het ongeopenbaarde de negatieve kant van het spreken, nl. hetzwijgen en andersom. Nooit kan zich iets manifesteren, zich herkenbaar maken, tenzij hettegengestelde –het complementaire (tegen)deel tegelijkertijd in ongeopenbaarde aanwezigis. Wanneer de Chaos zich manifesteert blijft de ordening onzichtbaar achter in de Kosmos.Maar waar de één verschijnt moet zijn complement er ook zijn, zij het in nog nietgemanifesteerde toestand. Hun saamhorigheid bindt hen eeuwig aan elkaar. De scheidingis dus slechts een schijnbare scheiding, omdat de twee complementaire helften, uit de Al-Eenheid weg gevallen- zich niet van elkaar kunnen verwijderen en elkaar nooit kunnenloslaten.De ondeelbare Goddelijke Eenheid openbaart zich dus altijd en overal, want ook in dezeschijnbare scheiding werkt ze verder als de overal aanwezige aantrekkingskracht tussenpositief en negatief. Ze streven ernaar om in hun oorspronkelijke toestand terug te keren inde Goddelijke Eenheid. Wat er ook in de zichtbare wereld verschijnt, uiteindelijk kan hetzich niet van de Goddelijke Eenheid afsplitsen. Eens zal het zich weer moeten verenigenmet zijn complement en opgaan in het AL. De kracht echter die alles tot de eenheidterugdwingt is van Goddelijke aard en oorsprong. 10
 11. 11. De Scheppingsflits vanuit de Kether, die na de manifestatie in de Malkuth, terugkeert viade middenzuil, met zijn verschillende bewustwordingsniveaus, in de Kether.De Schepping –de herkenbare wereld met zijn zichtbare vormen- is gelijk een boom: rechtsdraagt hij positief, goede vruchten en links negatief, slechte vruchten. MAAR BEIDEZIJDEN KOMEN VOORT UIT DEZELFDE STAM, UIT DEZELFDE EENHEID.Alleen door deze splitsing ontstaan uit de Eenheid, die noch goed noch slecht maarGoddelijk is, het goede en het kwade. Alleen door de splitsing werd kennis, inzichtmogelijk. Daardoor moet de kenbare wereld bestaan uit goed en kwaad, anders was ze nietkenbaar en hoegenaamd niet mogelijk. Alleen God is de eenheid Zelf. Hij is de Alfa en deOmega en men kan van hem geen beeld of gelijkenis maken.Marcel Messing schrijft:“Het meest Sacrale Archetype in het menselijk bewustzijn isde Levensboom. In talloze mythen en legenden en in allegrote religies komt het symbool van de levensboom voor.Talloos zijn ook de mythen over de val van de mens in relatietot de levensboom. Het meest bekend in de christelijke wereldis het verhaal uit Genesis 2 en 3, waarin sprake is van de‘de boom des levens’, symbool van de Goddelijke Eenheid, en‘de boom van kennis van goed en kwaad, symbool vandualiteit. Op verrassende wijze worden de zondeval en hetprobleem van goed en kwaad toegelicht vanuit Gnostische teksten, esoterie, theologie,psychologie en antropologie.Het drama van de menselijke val is nog steeds actueel. Onwetendheid en begeertehouden nog altijd het rad van geboorte, ziekte, lijden, ouderdom en dood in stand. Deweg naar bevrijding uit deze kringloop is gelegen in ‘de kruisiging’ van de zintuigen.Aanbevolen literatuur:Marcel messing: ‘VAN LEVENSBOOM TOT KRUIS’ (ankertje 200)Z’ev ben Shimon Halevi: ‘KABBALA EN EXODUS’ 11
 12. 12. DE JAKOBSLADDER De oorspronkelijk Hebreeuwse tekst van Genesis luidt: “Bereshit bara Elohim et ha shamayim ve et ha arets”. (In het begin hebben de Goden de hemelen en het land geschapen). De Rozenkruisers Ontologie stelt: Er is nooit een begin geweest, want NIETS kan geen ontstaan geven aan IETS. Volgens de Kabbalah is het duidelijk dat de Schepping niet met niets begint, maar met de “Elohim” die scheppen. Zo kan ik nog verschillende voorbeelden uit andere religies noemen waaruit duidelijk blijkt dat men zich er altijd bewust van was dat er voor de Schepping, zoals wij die kennen, iets geweest moet zijn. Zoals bijvoorbeeld het geloof dat de Batakkers (Sumatra) aanhangen in de Paradijselijke vogel Manouk als intermediair tussen de Allerhoogste en ons stervelingen, dewelke 3 eieren legt, waaruit de drie Goden komen die verantwoordelijk zijn voor de schepping van de wereld met heel zijn levende have.Volgens de Kabbalistische traditie bestond het allereerste begin, nog voor de feitelijkeSchepping uit pure Goddelijke Wilskracht, de wereld van de Emanatie. Tegenover hetbestaan van God, de schepping staat het niet bestaan, het absolute niets. De kabbalistennoemen dit het ‘negatieve bestaan’, waarbij negatief is bedoeld in de betekenis van hettotale ontbreken. God besloot zijn Eenheid te verstoren door een samentrekking binnenhet Eindeloze Al van het AYIN SOF (wat zonder einde, oneindig of het absolute Albetekent), om ruimte te maken voor de spiegel van het bestaan.De Oneindige Wil van God noemt men de AYIN SOF AUR (Licht) en is het OneindigeLicht dat het negatieve bestaan omhult. Door de Wil van God komt hier op de grens vaneindig en oneindig de eerste manifestatie tot stand: de Kether, met het eerste woord ofeerste naam van God: “Eheyeh Asher Eheyeh”. “IK BEN DAT IK BEN”. In de Bijbel is datomschreven als: "In het beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woordwas God....en alle dingen zijn door het Woord geworden".Met de AYIN SOF AUR en de eerste geëmaneerde Kether is er het eerste onderscheidgemaakt tussen Oneindig en Eindig. Maar God gaat verder en emaneert met zijnGoddelijke Vrije Wil, waarvan de onze een afspiegeling is, nog 9 andere kwaliteiten endaarmee ontstaat de Eerste (net niet meer zo perfecte) Wereld: ATZILOET, de Wereld vanEmanatie.Willen – toelaten - beperken zijn de drie pijlers waarop de Goddelijke ordening berust endie het hele proces van Kether tot Malkuth, de Levensboom, mogelijk maken binnen dewereld van Atziloet. Een proces kan niet eindeloos blijven doorgaan, het moet na detotaliteit van zijn potentieel bereikt te hebben, weer terugkeren in zichzelf, zijn oorsprong.Dit is niet de plaats om er al te diep op in te gaan, maar ik hoop voldoende duidelijkgemaakt te hebben dat er achter de Schepping een Goddelijk Concept en vooral deGoddelijke Wil steekt.Sinds de telescoop Hubble het Universum afspeurt heeft men de geboorte van diversezonnestelsels vast kunnen leggen en kan men de Big-Bang theorie als leuke hypotheseweg zetten. Dat een geordend Universum door een oerknal zou zijn ontstaan is net zoonwaarschijnlijk als het ontstaan van een encyclopedie door een explosie in een drukkerij. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Werken met de JACOBSLADDER Slechts weinigen, veelal ingewijden, weten van het bestaan van een Westerse Traditie. De studie wordt bemoeilijkt door dwaalsporen en drempels, waarmee zowel ingewijden in de oudheid als meer moderne zich omringd hebben. Waardoor de wetenschap tot de conclusie is gekomen dat de weinige fragmenten van de literatuur, die meer toegankelijk zijn, middeleeuwse vervalsingen zijn. Echter de wetenschap zou zeer verbaasd zijn te vernemen, dat de kennis achter deze fragmenten, aangevuld met manuscripten die altijd in veilige handen van ingewijden blijven, doorgegeven wordt middels mondelinge traditie of overleveringen. Dat dit alles tot op heden in inwijdingsscholen allemaal veilig bewaard is gebleven en daar gebruikt wordt als basis voor het praktische werk.Maar los daarvan kan het exoterische deel al heel bruikbaar zijn voor niet ingewijden,vooral het werken met schema’s van en binnen de Levensboom. Te beginnen met de menselijke levensboom: Bij de vrouw komt de plaatsing van de sefiroth overeen met de kosmische levensboom, terwijl die van de man gespiegeld is t.o.v. de Kosmische levensboom. Bij de man ziet de levensboom er als volgt uit: 1. KETHER bevindt zich op de kruin 2. CHOCKMAH bij de rechter hersenhelft 3. BINAH bij de linker hersenhelft DA’AT bij de keel (achterliggende wijsheid/ongezien) 4. CHESED bij de rechterschouder 5. GEBURRAH bij de linkerschouder 6. TIFERETH bij de hartstreek 7. NETZACH bij de rechterheup 8. HOD bij de linkerheup 9. YESOD bij de geslachtsorganen 10. MALKUTH tussen de voeten, iets beneden de enkels Bij de vrouw zijn de sefiroth gespiegeld t.o.v. de man. Behalve dan die van de Middenzuil, ook wel ‘het Pad van de Slang’ genoemd. Want op zijn weg terug naar God -van de Malkuth naar de Kether- moet de mens diverse keren ‘vervellen’, het oude achterlaten en kwijt worden, zodat hij ruimte in zichzelf creëert om te helen en met gelouterde inzichten kan terugkeren in zijn Goddelijke oorsprong. Het los laten kan hij/zij ervaren in diverse stadia via de Yesod, de Tifereth om thuis te komen in de Daat en tot slot in de Kether.Bij de Jacobsladder, hiernavolgend, is de informatie over de 4 scheppingsniveaus naderuitgewerkt en krijgt de lezer te zien hoe in vier stadia de verdichting tot de grofstoffelijkematerie in de ASSIJAH –ons leefgebied- tot stand komt. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Levensboom schema’s Ofschoon de kern van ons systeem in Traditie ligt, is dit geen reden om vanwege traditie bekrompen te zijn. Een techniek die werkelijk gebruikt wordt is een groeiend iets, dat verrijkt wordt door de ervaring van een ieder die ermee werkt. Waardoor die techniek een deel van de algemene erfenis wordt.Wij leven in een westerse wereld met een ras=dharma dat inhoudt: de overwinning op de‘dichte materie’. Daarvoor zijn we uitgerust met een daartoe bestemd fysiek lichaam enzenuwstelsel. De normale westerling heeft geen verlangen ‘het leven te ontvluchten’. Zijndrijfveer is het te overwinnen en tot orde en harmonie te herleiden. Wie in deze groepszielincarneert heeft ervoor gekozen om de evolutie via materialisme te ondergaan. Om hierineen evenwicht te vinden tussen lichaam en ziel. Hier helpen geen oosterse technieken oflevensstijl. Dat is weer een ander hoofdstuk in het totale boek der evolutie.Dat velen het wel geprobeerd hebben is uit onvrede met het aanbod wat betreft degeestelijke kant. Hier heeft de Christelijke Religie het mes in het varken laten steken. Erbestond geen ander aanbod dan die van de devotie. Maar strikt genomen had het aanbodmoeten worden uitgebreid met die van kennis of militaire mystiek,zoals men in de Yoga kent.Dion Fortune was één van de belangrijkste vrouwelijke esoterici en mystica uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Zij was deoprichtster van de ‘Society of the Inner Light’ en werd in 1919ingewijd in de Hermetische Orde van ‘the Golden Dawn’,één van de belangrijkste magische genootschappen aller tijden.Zij zegt o.m. het volgende over de Christelijke-Judaïsche Kabbala:“Men zal zich afvragen hoe het komt dat de westerse volkeren voor hun mystieke traditieuit de oude culturen, waarvan de Hebreeuwse er één is, moesten gaan. Het antwoord opdeze vraag zullen zij die bekend zijn met de esoterische theorie betreffende rassen ensub-rassen moeiteloos begrijpen. Alles moet een bron hebben. Ook een cultuur ontspringtniet uit het niets. De zaaddragers van iedere nieuwe cultuurfase moeten noodzakelijk in devoorgaande cultuur opgroeien. Als men bedenkt dat Jezus en Paulus beide Joden waren,zal niemand kunnen ontkennen dat het Judaïsme de baarmoeder was van de Europesegeestelijke cultuur. Geen ander ras dan het Joodse kon mogelijkerwijs gediend hebben alsde stam waarop de nieuwe loot geënt werd, omdat geen ander ras monotheïstisch was.Pantheïsme en Polytheïsme hadden hun tijd gehad en een meer geestelijke cultuur moestwel komen. De Christelijke rassen zijn hun godsdienst aan de Joodse cultuurverschuldigd, evenzeer als de negen Boeddhistische rassen van het Oosten de hunne aande Hindische cultuur danken.Het mysticisme van Israël verschaft de grondslag voor het moderne westerse occultisme.Het vormt de theoretische basis waarop alle ceremonieel is ontwikkeld. Het fameuzehoofdsymbool, de Boom des Levens, is het beste meditatiesymbool dat wij bezitten omdathet zo allesomvattend is.” 16
 17. 17. Gij zult geen andere goden aanbidden ten koste van MIJ Gij zult de naam Gij zult van Mij, van God niet Uw Heer, geen lichtvaardig gelijkenis maken gebruiken of beeld maken e Eert Uw Gij zult de 7 vader en Uw dag als moeder rustdag heiligen Gij zult Zon niet moorden Gij zult niet Gij zult niet stelen echtbreken Gij zult geen valse getuigenis afleggen Gij zult niet begeren 10 mythologische eigenschappen/goden De 10 Geboden 1 SEFIRAH Projectfase Betekenis Sefirah 1. KETHER Goddelijk aspect Universele creativiteit3 2 2. CHOCHMAH Vernieuwing Inspiratie DA’AT 3. BINAH Vormgeving Traditie DA’AT Luisteren Intuïtie, achterliggende Loslaten kennis5 4 4. CHESED Uitbreiding Waarden 6 5. GEBURRAH Snoeien Normen, beperking 6. TIFERETH Bepaling essentie Kern, Hoger zelf8 7 7. NETZACH Routine, patronen Instinctmatig 8. HOD Gegevens- Data, communicatie 9 verwerking 9. YESOD Presentatie Imago voor de Persoonlijk imago buitenwereld 10. MALKUTH Materialisering Materie, 4 elementen 10 eindproduct Werkschema in overeenstemming met de Scheppingsflits 17
 18. 18. KABBALAH EN GELD - InleidingKabbala is afgeleid van de werkwoordstam “ontvangen” (kibel) en iedere generatie ontvingde aloude traditie en kennis van de voorgaande generatie. Dit omvatte eveneens deethische normen en waarden ten aanzien ven parnassa (levensonderhoud) en Tzedaka(toepassen van gerechtigheid. De belangrijke vraag waar het in dit artikel omdraait gaat vooral over: wat is onze relatie en houding ten opzichte van geld. Geld is oorspronkelijk niet ontstaan als middel vanonderdrukking of als instrument voor hebzucht. Verrassend genoeg komt geld voort uit hetverlangen naar rechtvaardigheid en uit hoop voor een betere wereld. Een verfijning envooruitgang van de markt en de ruilhandel. In de loop van de tijd heeft het geld helaas defundamentele trekken van de menselijke aard aangenomen en kunnen we dat terugzien inde waarden die we aan geld verbinden en de hele symboliek erom heen.Overleven en iets in eigendom hebben zijn begrippen die op alle levensgebieden legitiemzijn, doch in de praktische betekenis. Er is in principe helemaal niets mis met geld zolangje er meester over bent. Geld staat garant voor levensonderhoud (Parnassa), hetaanschaffen van de eigendommen die je nodig hebt voor je werk, je studie of om je tevermaken. Geld kan je in staat stellen om in je vrije tijd rond te reizen. Dan is geld okay,want het moet in beweging blijven en een doel dienen.De waarde van geld neemt toe wanneer we die belasten met verantwoordelijkheden diebehoren tot het niveau van eenheid en beschaving waar de gemeenschap naar streeft.Echt, schoon geld verdienen we door eerlijke ruil, waardoor de winsten van iedereen, dieer direct of indirect bij betrokken is, zo groot mogelijk is. Kosmisch gesproken is geld hetsymbool van een overeenkomst.Maar geld is ook bevroren arbeid.“Geld moet staan voor x-y-z, waarvan de waarde niet nul mag zijn, anders is de waarde van geld ook 0”. • De waarde van hoeveelheid werk = x • De waarde van denkwerk of vaardigheden = y • De waarde van lichamelijke inspanning = zZo verkrijgen we eenheden van werk en eenheden van schaarste.Er kunnen geen waarden van werk gesteld worden die de pan uitrijzen. Er zijn nu eenmaalgrenzen aan de waarde van werk. Wanneer de waarde van werk die grenzen overschrijdten er onevenredig veel geld aan wordt toegekend, wordt er ‘vals’ geld geproduceerd.En wanneer deze toestand te lang aanhoudt en de markt evenredig hierdoor uit balansraakt volgt er een correctie van uit de hogere gebieden, in ons geval vanuit de Yetzirahrichting Assijah. Dat is exact wat er nu gaande is, waarom om ons heen de markt instorten het systeem –zoals wij het kennen- onderuit gehaald wordt. Er is teveel vals geld inomloop en er zijn teveel waarden van schaarste gecreëerd. De overeenkomst isgecorrumpeerd. 18
 19. 19. KABBALAH EN GELD - Principes Bezie de vogels om ons heen. Zij zaaien niet, zij oogsten niet, maar komen niets te kort. De natuur voorziet in alle noodzakelijkheden voor alle levende wezens op onze planeet. Maar de mens heeft het natuurlijk evenwicht verstoord en zichzelf vooropgesteld, zelfs ten koste van zijn eigen soortgenoten. Wij laten geven onszelf bloot op drie belangrijke manieren: • Door onze beker (dat is onze eetlust), • Door onze broekzak ( die staat voor onze verhouding tot geld en eigendom), • Door ons temperament.In een ieders broekzak vinden we kwesties van overleven en bezittingen, maar ookkwesties die te maken hebben met overdaad, verslavingen en onzekerheid. ‘De langsteweg is die van het hart naar de zak’. Van het hart kunnen we niet tot de broekzak komenzonder ons hele leven te beschouwen. Onze verhouding tot onze broekzak toont onzepositie op die immense markt van waarden die we REALITEIT noemen.Markt koppelen aan de natuur.De natuur levert feitelijk alles wat een mens nodig heeft om teoverleven binnen een zeer simpele, eenvoudige levensstijl.Weliswaar vergt die levensstijl de nodige vaardigheden op hetgebied van jagen en vissen, maar ook voldoende kennis metbetrekking tot eetbare planten, noten en paddestoelen.Echter, de markt heeft parnassa (levensonderhoud) mogelijkgemaakt door onderwijs, door vrije tijd, door dienstverlening endoor zoveel andere vormen, die in de natuur onbekend zijn.Zelfs symbiotische relaties uit de natuur of de ecologischeuitwisseling tussen verschillende levensvormen komen nieteens in de buurt van de menselijke definitie van markt. In denatuur is er alleen sprake van samenwerking als het om de meest directe vorm vanoverleven gaat.Maar op de markt treffen wij die niet-natuurlijke vormen aan , zowel op emotioneel als opspiritueel niveau. Wanneer we vandaag de dag voor onszelf kunnen zorgen, dan dankenwij die mogelijkheid aan een fijnmazige, niet incasseerbare opeenvolging vanverdienstelijkheden.De Kosmische wetten en parnassaDe Kosmos is de universele bewaker van de eerlijkheid en zo is echt geld door de Kosmosgegarandeerd. Het heeft waarde in de Kosmos omdat geld het symbool is van eenovereenkomst. Deze overeenkomst werd versterkt door de eerste ervaringen van demensen met ruilhandel, waarbij artikelen werden uitgewisseld die op gelijkwaardige wijzetegemoet kwamen aan de behoefte of noden van twee partijen die een ‘gesjeft maakten’.Het is een geheiligd moment wanneer twee personen in goed vertrouwen iets uitwisselenen voor beide partijen het beste eruit halen.Maar wanneer slechts één artikel nodig is en de andere partij zo snel niets te wensenheeft van gelijke waarde, dan kan dit met geld ondervangen worden. Geld werd eenafgeleid onderdeel van de overeenkomst. Papiergeld of munten hebben niet alleen geen 19
 20. 20. voedingswaarde, ze hebben zelfs geen nominale waarde. Geld vertegenwoordigt eenwaarde van tien, twintig of zelfs honderd keer de waarde van eenheden vlees, groente ofiets anders. Dit is zelfs in de benamingen van veel valuta terug te vinden zoals bv. pound, peso of sjekel. Het Engelse, Spaanse en Hebreeuwse woord voor gewicht. De Kosmos staat garant voor alle ‘zoezim’, meervoud van zoez dat ‘rondgaan’ betekent. De zoez heeft geen waarde van zichzelf, maar is een symbool van de onderlinge afhankelijkheid van de mensen, van de kosmische overeenkomst en van het feit dat we allemaal het verschil kennen tussen goed en kwaad . Kabbala en Geld (correcties) In Genesis 2:15 Wordt de mens aangespoord het ‘land te bewerken en te bewaren’’. Dit begrip stelt dat we de kwaliteiten van het leven in ruime zin moeten verbeteren, maar tegelijkertijd een eerlijke verstandhouding moeten hebben met de wereld om ons heen.In onze maatschappij is het zeer moeilijk om welvaart te scheppen zonder dat er eldersgebrek ontstaat. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw dreef onze economie op dearmoede in de derde wereld. Nu deze derde-wereld-landen emanciperen en zich goedontwikkelen neemt onze welvaart navenant af.Maar het economisch principe staat nog onverminderd overeind en wel dat een ‘gezonde’economie een arme onderlaag nodig heeft. Dat krijgt zijn beslag in de vorm van goedkopearbeidskrachten, een lage levensstandaard, minimale behuizing en minimum aan voedingvoor dat deel van de mensheid, die de bovenste laag in staat moet stellen een leven inluxe te leiden.Maar de economie heeft nog een ander ijzer in het vuur: consumeren!Naast de kweekbak voor werkezels staat de kweekbak voor consumenten.De prijs die daarvoor betaald wordt is: uitputting van onze grondstoffen,ontbossing en vernietiging van natuurschoon, vervuiling van lucht enwater plus de enorme toename van onze gezamenlijke afvalberg!Het schijnt de beleidsmakers niet te storen en de actiegroepen, die hiertegen protesteren, creëren slechts chaos, die tegen ze gebruikt kan worden.Ingevolge de Kosmische overeenkomt sturen we aan op correctie van een omvang waarde mensheid zelf niet meer toe in staat is.De Joodse leer kent een ‘Oorzaak en Gevolg’ benadering om te verklaren dat er immereen terugkeer is; dat iedereen volgens de Wet der Vergelding (HOK-HA-GAMOEL) nietaan de gevolgen kan ontkomen. Verkeerd handelen wordt onvermijdelijk getroffen doorgerechtigheid vanuit een andere dimensie van tijd en kosmische werkelijkheid.Hok-Ha-Gamoel is onpersoonlijk en werkt daarom zeer effectief uit op alle gebieden. 20
 21. 21. Om bovenstaande in kaart te brengen laat een schema volgens de Jacobsladder hetvolgende zien: De verschillende Innerlijke dimensie Werkelijkheid Manifestatie als wereld of Sferen Niveau van levensonderhoud waarneming Goddelijke Wereld ATZILOET SOD VERBINDING MET LISJMA HET ONEINDIGE ‘om zichzelf’ GEHEIM onmogelijk als winst Uitstraling te zien Geestelijke Wereld BERAIJAH DERASJ GEESTELIJK ZECHOET SYMBOLISCH SPIRITUEEL Verdienstelijkheid Schepping Emotionele Wereld SEGOELA JETZIRAH REMEZ EMOTIONEEL een innerlijke kracht in de Ziel, Vormgeving ZINSPELEND onafhankelijk van onze besluitvorming Functionele Wereld ASSIJAH PESJAT STOFFELIJK NECHES LOGISCH Stoffelijke Actie goederenNadere toelichting:ZECHOET: verdienstelijkheid, die MEDE bepaalt hoe belangrijk we zijn voor onze omgeving en dus de Segoela.SEGOELA: ook de Schat of de Vrije wil genoemd. Segoela is niet geluk, het is een combinatie van wie we zijn en ons belang voor onze eigen omgevingVanuit de Yatzirah begint of vindt de aanzet plaats tot correcties in de wereld van Assijah.Hier kan de mens geen invloed op uitoefenen omdat de Kosmos zelf het evenwichtherstelt waar dat uit balans gebracht is.Dat evenwicht inzake levensonderhoud is feitelijk terug te brengen tot: • Geen overvloed creëren wanneer er elders schaarste door ontstaat; • Verhinderen dat iemand iets verwerft dat hij nodig heeft staat gelijk aan iemand bestelen; • Het is beter niets te doen dan iets te reduceren tot niets; (iemand weg concurreren) • We moeten ons onthouden van uitvluchten en onverschilligheid; • We kunnen alleen aanspraak maken op ‘eigendomsrecht’ voor de duur dat we iets nodig hebben; • Onze verantwoordelijkheid reikt net zover als de invloed die we direct of indirect kunnen uitoefenen; • We zullen geen tijd verspillen die gebruikt kan worden voor studie en leerprocessen. 21
 22. 22. KABBALAH EN GELD (Conclusie) Wie ben ik eigenlijk? Het antwoord hierop komt uit de broekzak (mijn verhouding tot geld) en mijn inzichten uit de TZEDAKA! Tzedaka betekent : toepassen van gerechtigheid; het zich bewust worden van de waarde, die iets of iemand voor mij heeft. Tzedaka is zelfs ecologisch meetbaar.Onze rationalisaties, het beeld dat we van onszelf hebben, de indruk die we graag naaranderen toe projecteren, dat allemaal wordt bepaald en op de proef gesteld door onzeverhouding tot geld. Zo blijkt ook vanzelf waar we zijn en hoeveel we kunnen waarnemen.Willen we rijk zijn of accepteren we dat we op de armoedegrens worden gedrongen?Rijk zijn is een kunst die de eenvoud vereist, dat nooit vergeten wordt waarom weoorspronkelijk rijk wilden zijn. Rijk zijn is bedoeld om ‘niet-rijk zijn’ in bedwang te houden.Accepteren we een minimum of minder dat nodig is voor ons levensonderhoud, dangedragen we ons als een nul en werken we eveneens mee aan het vernietigen van demarkt. Als we geen positie innemen zorgen we voor emoties en toestanden die nog veelschadelijker zijn. In feite zijn er twee echt kwalijke standpunten: • De ene, die ons motiveert om ons gedrag te verontschuldigen (zoals de dwaas) • De ander die ons aanzet om weg te lopen uit situaties (zoals de nul).De rechtvaardige mens zal zich gerust voelen en anders dan eendwaas of een nul. De gewetensrust is berust op een stevigerealiteit en is gebaseerd op inzicht en niet op berekening.Toch vormen ook de kwaadwillenden en bedriegers een belangrijkelement omdat zij zorgen voor de mogelijkheid dat de markt stabielblijft en gecorrigeerd kan worden. Zij verschaffen ons inzicht en hetbasismateriaal waarmee we onze kennis kunnen vergroten. Wekunnen rechtvaardigheid niet in kaart brengen of toepassen,wanneer we niets weten van het tegenovergestelde.DE KUNST VAN HET IN EIGENDOM HEBBEN OF IETS BEZITTEN.De beste manier om de markt te dienen is een diep inzicht in het begrip ‘in eigendomhebben’. De kosmische markt kent een voortdurende stroom van rechten en tijdelijkeeigendommen waardoor het leven zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt.Bezittingen zijn niets anders dan het materieel resultaat van onze onzekerheid en zij staanvoor de meest aanwijsbare vorm van controle die we als mens kunnen uitoefenen. Zelfsons lichaam staat niet los van de zucht naar controle. Het inzicht om op het juiste moment afstand te doen van eigendom –geen moment te vroeg of te laat- is een absoluut Heilige Kunst. 22
 23. 23. Begrip en inzicht in de gehele samenhang van onze broekzak (onze relatie tot geld) zijnonmisbare kwaliteiten voor mensen die direct te maken hebben met de stroom vanlevensonderhoud, de voorbijgaande aard van eigendomsrecht en de eigenaardighedenvan het lot en van succes. OP DE DEUR NAAR SUCCES STAAT ZOWEL INGANG ALS UITGANG De wereld van het levensonderhoud, net als het leven zelf, wordt voortdurend heen en weer getrokken tussen twee tegengestelden of twee uitersten van wat dan ook. Rijkdom is niet het resultaat van voortdurende groei, maar eerder van een weloverwogen afzien van winsten, die minder waard zijn dan het totaal dat te winnen valt. Alles komt voort uit deze onevenwichtigheid. Levensonderhoud is mogelijk dank zij deze onevenwichtigheid daarom is zij het gevolg van de markt en niet van werk*.* Toelichting: wanneer je boek schrijft, hiervoor onderzoek doet en wegstreept watoverbodig is, kun je maanden niet eten of andere noodzakelijke inkopen doen van je werk.Pas wanneer je boek gepubliceerd is, dus op de markt komt, kun je van de opbrengst pasvoorzien in je levensonderhoud.Daarom dienen wij de markt te bewaken en er niet voor terugdeinzen om de markt tecorrigeren en onrecht aan de kaak te stellen. Wij dienen ons ver te houden van dezwijgende massa, die zich naar de slachtbank laat leiden als gevolg van het feit, dat zehun stem niet durven te verheffen. Ze worden een nul en degraderen de markt tot nul. 23
 24. 24. KABBALAH EN FEMINISME Mijn grootmoeder zei het al: “Stel me aan een zwangere man voor en ik zal de gelijkheid van mannen en vrouwen nog eens overwegen”. “Mijn vrouw begrijpt me niet” of “Mijn man heeft totaal geen begrip voor mijn gevoelens” wordt wel vaker als verwijt geroepen. En toch klopt het absoluut, is het zelfs heel natuurlijk, is het volkomen normaal en niks om je zorgen over te maken, hoogstens over de manier hoe we er heden ten dage mee omgaan. Het grote inlevings- vermogen viert immers hoogtij, waarschijnlijk als reactie op een paar duizend jaar vrouwenonderdrukking in onze cultuur. Terecht hebben vrouwen daar stelling tegen genomen. Vrouwen hebben ook hun kwaliteiten net zoals mannen en ze zijn in generlei opzicht inferieur aan mannen. ‘God schiep de vrouw uit Adam’s zijde zodat ze naast hem zou staan’. Niet aan zijn voeten en niet boven zijn hoofd. In de Bijbel zelfs kun je lezen: “Eert de vrouwen, want ze zijn het zout der aarde en het bloedkoraal in de zee”. Notabene uitgesproken door de apostel, die door de KERK als vrouwenhater is neergezet.Mensen zijn ‘georganiseerd’ als veelvoudig kanaal van Yang- en Yin- energieën.Man en vrouw blijken elkaars tegengestelde en tegenpolen te zijn in energetischopzicht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het functioneren van elk van hen. Ditblijkt ook in de grote, wezenlijke verschillen in het gedrag van mannen en vrouwenDaarom zijn man en vrouw elkaars complementen en dat sluit gelijkheid uit! 24
 25. 25. Het kan niet anders of dit moet tot uiting komen in het deelnemen aan diverse organisatiesbinnen onze samenleving. Alle progressieve emancipatieprocessen ten spijt: men zalhiermee rekening moeten houden in het belang van een harmonische samenleving.Emancipatie heeft dus zijn grenzen en kan zich slechts uitstrekken tot vrijmaking van devrouw m.b.t. keuzevrijheid, arbeid en plaats in de samenleving, in overeenstemming methaar aard. Vrouwelijke Mannelijke Eigenschappen Eigenschappen Begrip Wijsheid Vormgeving Dynamiek Vaste Vernieuwing overtuiging Inspiratie Gestrengheid Beperking Mededogen Oordeel UitbreidingOnderscheidingsvermogen Zich herhalende Weerkaatsing processen; DATA Instinct Mentale communicatie Automatische reacties negatieve polariteit van Positieve polariteit van imago imago middenzuil vrouw is Middenzuil man is gespiegeld t.o.v. de gelijk aan die van de kosmische kosmische levensboom levensboomEr zijn dus specifieke taken en plaatsen voor mannen en vrouwen op het Kosmischespelbord. Maar eeuwenlange onderdrukking van vrouwen laat zich niet zomaar corrigeren.Mannen gingen binnen een patriarchale cultuur in de fout en uit pure expansiedrift vanherwonnen vrijheid sloeg het feminisme op sommige terreinen de plank mis. Men wasimmers de oorspronkelijke kennis en ‘spelregels’ kwijt.Vrouwen braken in op de mannelijke gevestigde orde omdat de absolute gelijkstellingineens prominent op de voorgrond kwam. Maar zo functioneert het niet. Behalve dat hetook gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zowel op geestelijk als fysiek niveau.Vrouwen zullen vanuit intuïtie en kennis weer hun plaats moeten zoeken en liever nieuwezaken opstarten dan zich binnen te wrikken in de vestingen van de traditionele mannen-bolwerken. Terwijl mannen eveneens zich zullen moeten beraden welk terrein ze vrijgevenen wat er nog functioneel is aan hun tradities. Van daaruit en van uit een complementairdenken zullen mannen en vrouwen aan een gezonde en evenwichtige samenlevingmoeten werken. 25
 26. 26. Het einde is de volmaaktheid en de volmaaktheid is het einde. Er is geen potentieel meer dus ook geen bestaansrecht© Gabriele van Doorn — Heerlen - 2011 26

×