Raport anual / Annual Report GEYC 2013

692 views

Published on

GEYC's 2013 Annual Report

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
276
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport anual / Annual Report GEYC 2013

 1. 1. 2013 ANNUAL REPORT RAPORT ANUAL
 2. 2. GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 1 Intro People - Oamenii A voice – Vocea Mobility - Mobilități The Resources Center – Centrul de resurse Social Media & Youth – Learning for Employment No hate speech movement Responsibility - Responsabilitate Partners - Parteneri Content - Cuprins 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Photo credits: www.kainoto.com 12 Finances - Finanțe
 3. 3. GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 2 GEYC A change for the better Looking to our achievements during the year, we can strongly believe that empowering young people to create a positive change in their communities is more than a slogan. We put in motion volunteers, NGOs and public institutions and made them support new media and nonformal education. This path will surely continue next year! Photo credits: Andreea Rox Photography Gabriel BREZOIU Board of Directors President & General Manager Președintele Consiliului Director & Manager general GEYC O schimbare pentru mai bine Uitându-ne la ce am realizat pe parcursul anului, putem crede cu tărie că a capacita tinerii să creeze o schimbare pozitivă în comunitățile lor este mai mult decât un slogan. Am pus în mișcare voluntari, ONG-uri și instituții publice și i-am făcut să sprijine noile media și educația nonformală. Desigur, acest demers va continua anul viitor! Board of Directors (2013-2014) President: Gabriel BREZOIU, Vice President: Victor COMAN, Members: Andreea CHIRIPUCI, Ramona CHIVU, Andreea-Roxana CONSTANTIN, Andreea CORNEA, Dana-Andreea MARIN, Maria-Evelina MEZINU. Together we can make a difference! Împreună putem face diferența!
 4. 4. People - Oamenii Photo credits: www.ric.edu GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 3 120 1005000 Volunteers involved Voluntari implicați Hours of volunteering Ore de voluntariat GEYC Community members Membri în Comunitatea GEYC Major achievements - Realizări majore Andreea-Roxana CONSTANTIN Victor COMAN She has successfully tackled all the challenges coming with managing the biggest GEYC project so far: SMYLE. A făcut față cu succes tuturor provocărilor ce au venit odată cu coordonarea celui mai mare proiect al GEYC: SMYLE. For being involved in all GEYC major projects and for very good fundraising results. Pentru implicarea în toate proiectele majore ale GEYC și pentru rezultate foarte bune în activitatea de fundraising. Diana IONIȚĂ For exceptional results in creating NMA community dynamic and GEYC Resources Center promotion. Pentru rezultate remarcabile în crearea dinamicii comunității NMA și în promovarea Centrului de resurse GEYC. Icebreaker în managing GEYC s very first online & offline campaign against hate speech. Deschizător de drumuri în coordonarea primei campanii online și offline a GEYC împotriva discriminării online. Evelina MEZINU Andreea CORNEA For taking a grassroot initiative on a humanitarian topic and being ambitious towards its results. Pentru inițierea de la 0 a unei campanii umanitare și pentru ambiția de a crește rezultatele ei. Ștefania PAPADOPOL For being one of the most enthusiast and motivated GEYC volunteers. Probabil unul dintre cei mai entuziaști și motivați voluntari ai GEYC.
 5. 5. GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 4 Key elements – Elemente cheie Statistics at / statistici la: 31.12.2013 Having a voice is the fundamental goal while thinking about the impact of your activities. We strongly believe in the importance of PR & Communication and we have a careful look to mixing online and offline tools in order to have a better visibility towards our audiences. Să ai o voce este țelul principal atunci când te gândești la impactul activităților tale. Credem cu tărie în importanța componentei de comunicare și relații publice și suntem atenți la îmbinarea potrivită a mijloacelor online și offline așa încât să ne creștem vizibilitatea în fața audiențelor noastre. A voice – Vocea (1) Photo credits: Flickr.com 768 ian 516 feb 1211 mar 3484 apr 2894 may 3231 jun 4511 jul 5998 dec 5927 nov 6275 oct 8078 sep 9475 aug Awareness campaigns Campanii de conștientizare Public events Evenimente publice Media relations Relațiile cu media - press releases, interviews, attending live shows - comunicate de presă, interviuri, participare la emisiuni; GEYC | Website www.geyc.ro > 52.000 pageviews afișări de pagină 119 Posts / postări 10 Posts / postări 3 Pages / Pagini: Activities, About us, Careers More than 1000 views / Peste 1000 afișări
 6. 6. GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 5 Key elements – Elemente cheie Statistics at / statistici la: 31.12.2013 A voice – Vocea (2) Photo credits: Flickr.com GEYC | Facebook fb.com/GEYCRomania GEYC Resources Center | Website resources.geyc.ro GEYC Resources Center | Facebook fb.com/resources.geyc.ro Launched / lansat: 21.03.2013 Launched / lansat: 01.07.2013 513 1.832 01.01.2013 31.12.2013 Fans / Fani: Engaged users Utilizatori implicați Reached users Utilizatori atinși Impresions Vizualizări per day pe zi per week pe săpt. per 28 days pe 28 zile 53092 1.677 Uniques, in average Unici, în medie 4.271883 13.275 18.9652.709 74.341 70% F | 30% M 60% 18-24 years / ani 1075 location: Romania locație: România > 21.000 pageviews afișări de pagină 228 Posts / postări 4 Posts / postări 3 Pages / Pagini: New Media Ambassadors, Contribute, The Resources Center More than 100 views / Peste 100 afișări More than 500 views / Peste 500 afișări 2.065 Fans / Fani: Engaged users Utilizatori implicați Reached users Utilizatori atinși Impresions Vizualizări per day pe zi per week pe săpt. per 28 days pe 28 zile 39773 1.260 Uniques, in average Unici, în medie 3.787839 11.428 21.6823.115 85.040 61% F | 39% M 52% 18-24 years / ani location | locație 566 Romania 171 Tunisia 95 Serbia
 7. 7. Mobility - Mobilități GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 6 Photo credits: Huffington post Key figures – Cifre cheie We believe that intercultural experiences give young people the chance to travel, to discover other cultures, to meet other people and discover themselves. In the frame of nonformal education they gain new knowledge, attitudes and aptitudes which empower them to create a change. Credem că experiențele interculturale oferă tinerilor șansa de a călători, de a descoperi noi culturi, de a întâlni alți oameni și de a se cunoaște pe sine. În cadrul educației nonformale ei dobândesc noi cunoștințe, atitudini și aptitudini ce îi capacitează să creeze schimbarea. Visiting European Parliament Vizită la Parlamentul European (Brussels, Belgium, oct. 2013) Visiting Canarian Government Vizită la GuvernulCanar (Gran Canaria, Spain, Jul. 2013) In to the wild project Proiectul In to the wild (Lithuania, aug. 2013) Where? - Unde? DK UK FR ES FI PL LT IT BE TKUA AZGE RO Supported by Youth in action program Sprijin prin programul Tineret în acțiune
 8. 8. The Resources Center – Centrul de resurse Credits: deviantart Key actions – Acțiuni cheie Mission: to digitally empower young people all over the world to create a positive change in their communities by offering access to tools, free education and networking. Access to resources – acces la resurse Misiune: să capaciteze la nivel digital tinerii din întreaga lume încât să creeze o schimbare pozitivă în comunitățile lor prin oferirea accesului la resurse, educație gratuită și networking. Socialmedia Multimedia Communication - Comunicare Management & Marketing Pers. development – Dezvoltare pers. Education - Educație Human rights – Drepturile omului Raising awareness - Conștientizare Over 600 posts – peste 600 postări Testimonials - Testimoniale Local presentations - Prezentări locale A Council of Europe campaign – O campanie a Consiliului Europei New media training – Formare în domeniul noilor media New Media Ambassadors: NMA - international online internship program (40 interns by now, permanent) / program internațional de practică online (40 stagiari până în prezent, permanent); New Media Ambassadors: NMA - YiA 4.3" Training course, Newcastle upon Tyne, UK (28 trainees, Nov. 2013) / TiA 4.3 Curs de formare, Newcastle upon Tyne, UK (28 cursanți, Nov. 2013); Social Media & Youth – Learning for Employment: SMYLE - YiA 1.1" Youth exchange, Bucharest, Romania (25 youths, Oct. 2013) / TiA 1.1 Schimb de tineri, București, România (25 tineri, Oct. 2013); It was interesting to learn that you are you are actively building Resource Centers for European Young People and youth organisations in order to transform social media into positive change makers (Ms. Eva-Maria ZIEGLER, Head of Department Southern Europe, Federal Ministry for European and International Affairs, Austria) GEYC Resources Center is a great idea! We need to develop some new media training programs together for Romanian young people (Mr. Nicolae BĂNICIOIU, Minister of Youth and Sport, Romania) "It gave me the essential concept of how to work taking initiative in an international group!" (Ms. Meerim Avazvbekova, New Media Ambassador, 3rd generation, GEYC Resources Center, Kyrgyzstan) Credits: deviantart GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 7
 9. 9. Social Media & Youth – Learning for Employment Key actions – Acțiuni cheie SMYLE project aimed to raise young people employability through new media skills (social media and multimedia). Proiectul SMYLE și-a propus să crească angajabilitatea tinerilor prin competențele de folosire a noilor tehnologii (social media și multimedia) Learning Învățare Awareness Conștientizare Youth policy Politici de tineret # 25 young people/ tineri: RO, IT, UK, EE, DK; # youth exchange in Bucharest, Romania / schimb de tineri în București, România: 6-14/10/2013; # skills: self-awareness, teamwork, communication, multimedia / competențe: autocunoaștere, lucru în echipă, comunicare, multimedia; # SMYLE campaign: local awareness events for 13-30 young people in Romania / Campania SMYLE: evenimente locale de conștientizare pentru tinerii de 13-20 ani; # Presenting employment challenges in participating Countries / Prezentarea provocărilor privind angajarea în țările participante; # Online awareness campaign/ Campanie de conștientizare în mediul online; # 2 high-level conferences in Bucharest, Romania / 2 conferințe la nivel înalt în București, România; # simulating a European Parliament meeting and drafting recommendations / simularea unei Ședințe a Parlamentului European și formularea de recomandări; # involving Romanian and European authorities / Implicarea autorităților românești și europene; Curriculum Vitae (classic/clasic & LinkedIn) Self-awareness tests / Teste autoevaluare Interview simulation / simulare de interviu (classic/clasic & Skype) Over 200 participants for conferences / Peste 200 de participanți la conferințe; Sending the recomm. to MEPs / transmiterea recomd. parlamentarilor europeni; > 4000 benef. SMYLE Campaign/ Campania SMYLE; 1 resources section / Secțiune de resurse – www.geyc.ro; > 110.000 Facebook views / vizualizări; Supported by Youth in action program Sprijin prin programul Tineret în acțiune S.M.Y.L.E. project (RO-11-E152-2013-R2) is co-financed by the European Commission through Youth in action program (1.1). The content of this material does not necesarely reflect the official position of the European Union, the entire responsibility being taken by its author (GEYC association). Proiectul S.M.Y.L.E. (RO-11-E152-2013-R2) este co-finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Tineret în acțiune (1.1). Conținutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, responsabilitatea revenind autorului (Asociația GEYC). GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 8
 10. 10. No hate speech movement Credits: plgbt.org Key actions – Acțiuni cheie Defending human rights (in general, youth human rights in particular) is one of the major six directions of GEYC. Moreover, is well known that online hate speech is propagated through internet and social media. Considering our organisation new media expertise, we strongly believe we need to support this: if discrimination comes from social networks, this is the place where it should be fought and stopped. Apărarea drepturilor omului (în general, și a tinerilor, în special) este, prin excelență, una dintre cele șase direcții din acțiune ale GEYC. Apoi, este binecunoscut faptul că discriminarea online se propagă prin internet și rețelele sociale. Dată fiind expertiza noastră în utilizarea noilor tehnologii, credem că este firesc să acordăm un sprijin real în această direcție: dacă discriminarea vine din rețelele sociale, tot acolo trebuie combătută și stopată. March 2013 Black and white are not colors! Choose what color you want to be! | Awareness campaign: Bucharest, Mediaș March, 21st , 2013 GEYC Resources Center launch May, 1st , 2013 New Media Ambassadors international online internship launch November, 3rd -11th , 2013 New Media Ambassadors training course November, 9th , 2013 Wipe out online hate | Online awareness campaign December, 10th , 2013 International Day of Human rights Martie 2013 Negrul și albul nu sunt culori! Alege ce culoare vrei să fii! | Campanie de conștientizare: București, Mediaș 21 martie 2013 Lansarea Centrului de resurse GEYC 1 mai 2013 Lansarea stagiilor de practică internațională online New Media Ambassadors 3-11 noiembrie 2013 Cursul de formare New Media Ambassadors 9 noiembrie 2013 Șterge ura online | Campanie de conștientizare online 10 decembrie 2013 Ziua internațională a drepturilor omului empowering activiststo fightonline discrimination Capacitarea activiștilorsălupte cudiscriminarea online GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 9
 11. 11. Responsibility - Responsabilitate Key actions – Acțiuni cheie We know that a sustainable growth should be based on respecting and developing people, communities and environment. From this, it is just a step ahead to understand how can we be social and ecological responsible. Noi știm că o creștere sustenabilă trebuie să se bazeze pe respectarea și dezvoltarea oamenilor, a comunităților și a mediului înconjurător. De aici, e doar un pas până la a înțelege cum putem fi responsabili social și ecologic. Credits: wikimedia Raising awareness Including responsibility topic in our Facebook page editorial policy Conștientizare Includerea subiectului responsabilității în politica editorială a paginii de Facebook Practical ecology Learning about new sustainable ways of living (France, July 2013) Ecologie practică Învățarea a noi moduri sustenabile de viață (Franța, iulie 2013) Reducing paper consumption Using alternative digital tools Consum mai redus de hârtie Folosirea mijloacelor digitale alternative Equality of chances Giving equal chances to people with various backgrounds in our projects Egalitate de șanse Acordarea de șanse egale în proiectele noastre persoanelor din contexte diferite Social inclusion Including young people with fewer opportunities in our projects Incluziune socială Includerea tinerilor cu oportunități reduse în proiectele noastre Transparency Regular updates of our media channels, using open calls for projects participants Transparență Actualizarea regulată a canalelor media, folosirea apelurilor deschise pentru participanți Young people from care centers A socio-cultural event: For Romania from the bottom of our heart Tineri din centre de plasament Evenimentul socio- cultural: Din suflet pentru România Recycle cooking oil Promoting Uleiosul ( The oil man ) program in Bucharest Reciclarea uleiului de gătit Promovarea programului Uleiosul în București Next step Pasul următor Creating an organisational social and ecological responsibility policy Crearea unei politici de responsabilitate socială și ecologică la nivelul organizației GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 10
 12. 12. GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 11 Partners - Parteneri Photo credit: Pixabay Public institutions - Instituții publice Networks - Rețele Consiliul Consultativ al Tinerilor Advisory Council on Youth Chamber of Deputies, Romanian Parliament Camera Deputaților, Parlamentul României European Parliament Information Office in Romania / Biroul de Informare al Parlamentului European în România European Public Space / Spațiul Public European NGOs – ONG-uri | Educational institutions - instituții educaționale Special thanks / Mulțumiri speciale: Special thanks – Mulțumiri speciale Full list available at: / Lista completă e disponibilă la: http://www.geyc.ro/p/partners.html
 13. 13. Finances - Finanțe Credits: flickr.com Profit & Loss Account – Cont de profit și pierdere At/la 31/12/2013 In managing our finances we consider 3 principles: 1. cost efficiency (trying to get the best ratio between price and quality); 2. sustainability (avoiding unnecessary costs or those we can not afford, finding alternative solutions etc.); 3. careful planning (having a clear forecast of revenues and spendings); Avem aceste 3 principii de gestiune financiară: 1. eficiența costului (obținerea celui mai bun raport calitate-preț); 2. sustenabilitate (evitarea cheltuielilor care nu sunt necesare sau pe care nu ni le permitem, găsirea de soluții alternative); 3. planificare atentă (previziunea clară a veniturilor și cheltuielilor); +Sources/ Surse:  55% - individual funding/ finanțare individuală;  43% - European funding/ finanțare europeană;  2% - 2% Campaign (redirected from taxes) / Campania 2% (redirecționări din impozit); -Destinations/ Destinații:  72% - transportation/ transport;  14% - subvention / subvenții;  12% - protocol;  1% - communication/ comunicații;  1% - materials / materiale; Exchange rate used (as of 31st of December 2013, National Bank of Romania) / Curs de schimb folosit (la 31 decembrie 2013, BNR): 1 EUR = 4,4847 RON GEYC | Annual report – Raport anual 2013 | www.geyc.ro Page – Pagina 12 = Profit or Loss – Profit sau pierdere: 1.862 (EUR) = 8.352 (RON) Total revenues/ Venituri totale: 42.130 (EUR) = 188.942 (RON) Total spendings/ Cheltuieli totale: 40.268 (EUR) = 180.590 (RON) Balance sheet - Bilanț At/la 31/12/2013 Assets / Active:  76% - Cash and Cash equivalents/ Casa și conturi la bănci;  23% - Accounts receivable/ Creanțe;  1% - Tools and equipment/ Obiecte de inventar; Total Assets = Total Liabilities and Owners Equity Total Active = Total Capitaluri proprii și datorii = 25.696 RON 5.730 EUR = Liabilities and Owners Equity/ Capitaluri proprii și datorii:  64% - Accounts payable/ Datorii curente;  33% - Retained earnings/ Rezultatul exercițiului;  3% - Capital stock / Capital propriu; Audited by/ Auditat de: (Ms/Dna) Carmen-Virginia Coman (CECCAR)
 14. 14. www.geyc.ro | office@geyc.ro | fb.com/GEYCRomania | twitter.com/GEYCRomania Group of the European Youth for Change

×