ArgumentaceMá seminární práce a zároveň závěrečný úkol do předmětu Kurz práce s informacemi sezaměřuje na rozbor osobní ko...
  souvětí# Nové Zámky neděle následuje datum, kde nad rokem je vodorovnáčárka18.8.46. # následují dvě podtržená slova...
počasí a pořád se chodíme koupat, aby nás to neusmažilo. Sice si asi budu musetnajít jinej typ ochlazování, protože se pos...
B. Zkratky a značky    Značky    za číslicemi, které označují číslovku řadovou, píšeme tečku    chyba č. 33, 34 a...
   Podřadící spojení vět- příslovce     chyba č. 31- nevím kam zajít     chyba č. 36- nevím kde bude     So...
Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-85572-98-2.Internetová jazyková příručka. Inter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Argumentace

242 views
154 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Argumentace

 1. 1. ArgumentaceMá seminární práce a zároveň závěrečný úkol do předmětu Kurz práce s informacemi sezaměřuje na rozbor osobní korespondence, zéjmena z hlediska pravopisné normy. K výběrutohoto tématu mě vedl především zájem a zvědavost, připadalo mi velice zajímavé přečíst si azhodnotit dopisy z roku 1946 a 2012. Také mi tato práce přinesla nové vědomosti a osvěžilapravidla pravopisu.Práce spadá do mého studia zcela oprávněně, studium českého jazyka a literatury nafilozofické fakultě není sice založeno na pravopisu, ale je nedílnou součástí, a každýbohemista by měl být schopen rozebrat text a korektně ho opravit. Myslím si, že tatoseminární práce byla náročná, ale její vypracování bylo rozhodně užitečné a zajímavé. AnotaceSeminární práce s názvem Sběr, rozbor a přepis soukromé korespondence z roku 1946 a 2012si klade za cíl postihnout všechny pravopisné a jazykové prohřešky proti současné kodifikačnínormě. K rozboru byly použity dopisy z 50.let 20.století a z roku 2012. Na starším dopisemůžeme sledovat zastaralé výrazy a také rozdíly oproti současnému pravopisu, naopak vmladším dopise se můžeme zaměřit na neologismy a množství nespisovných výrazů. Roli vestylu dopisů jistě také hraje stáří a sociální zařazení pisatelů, starší je psán úředníkem, mladšístudentem vysoké školy.Autorem seminární práce je studentka oboru Český jazyk a literatura na Filozofické fakultěMasarykovy univerzity.Klíčová slova  analýza  chyba  věta jednoduchá
 2. 2.  souvětí# Nové Zámky neděle následuje datum, kde nad rokem je vodorovnáčárka18.8.46. # následují dvě podtržená slova Milá Mařenko! # Přijmi ode měsrdečný pozdrav a milou vzpomínku na Tebe. Děkuji Ti za dopis který mně velmipotěší. Je neděle odpoledne a sedím doma, nevím kam zajít. Jsem již opět nastarém a to v Nových Zámcích. Škola se nám již blíží ku konci, má končit31srpna. Ale již 1září nám má opět začít jedno měsíční kurs, který nevím kdebude jestli celý zde nebo alespoň část snad již ve Znojmě. Vojna utíká přece jendosti rychle půl vojny již máme za sebou. Jak píšeš mají být u nás v neděli25srpna dožínky, na které bych se velmi rád podíval. Nevím jestli mně to budeskutečně možné a dostanu vůbec dovolenku neboť máme pravděpodobně v nedělimít večírek na rozloučenou ze školou. Kdyby snad nebyl snažil bych se určitěpřijet. Jinak se mně vede dobře. Vzpomínám si na Tebe co asi teď právě děláš.Pozdrav též Mařence a Věře. # Srdečně # Tě zdraví # Slávo# 23.6.2012, Brno # Milá Gábinko, # rozhodl jsem se tě překvapit a poslat ti dopisjako se to dělalo dřív, než byly mobily a maily následuje emotikon # Nejdřívjsem to chtěl udělat jen ze srandy a aby jsi si na mě vzpomněla, ale potom, cojsem složitě scháněl adresu od Báry přes její rodiče, jsem se rozhodl se troškurozepsat, když už jsem se do toho pustil. Tak začnu třeba tím, že v Brně je pěkný
 3. 3. počasí a pořád se chodíme koupat, aby nás to neusmažilo. Sice si asi budu musetnajít jinej typ ochlazování, protože se posledně do bazénu poblil pětiletejchlapeček, ale jinak to je paráda. Dneska jdeme na menší třídní akci do hospody.Však to znáš následuje emotikon Už mám pučenej kufr od Janči a bojím se žedo něj moc věcí nedám, takže kdyžtak budu po Paříži chodit v jedné košili celejtejden. # No dost o mě. Co v Londýně? Městě pochmurných lidí a největšísportovní události roku? Mohla bys poslat nějakej pohled následuje emotikonJo a hlavně neprojdi všechny památky, ať ti něco zbyde na příště, až pojedemspolu. A už si ochutnala pravou anglickou snídani s houbama, fazolkama,slaninkou a olejem nacucanejma toustama? A jací jsou tvoji „náhradní rodiče“ ?Doufám, že to nejsou nějací naprdlý britové co pijí čaj o páté a ani vás nevezmouněkam do víru velkoměsta následuje emotikon # Už asi budu končit. Bolí měruka a mám obavy, že to po mně ani nepřečteš. Zdraví tě moji rodiče a tvoji taky.Tvoje máma mi ještě fotku Berryho, abych ti ji poslal, že ti po něm musí býtsmutno následuje emotikon # Tak pozdravuj Báru a spolužáky a taky „rodiče“.# Tvůj následuje dvakrát podtržené slovo MatějAnalýza gramatických chyb A. Označování hlásek ve slovech domácích  Psaní i (í), y (ý)  koncovky přídavných jmen podle vzoru jarní/ mladý  tvar v 1. a 5. p. č. mn. mužského rodu životného  chyba č. 22- naprdlý britové  Psaní mě, mně  u tvaru zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě mě  chyba č. 28- přijmi od mně  chyba č. 30- dopis, který mně potěší  u tvaru zájmena já píšeme ve 3. a 6. pádě mně  chyba č. 13- dost o mě  Předložky a předpony s a z  předložka s (se) se pojí se 7. pádem  chyba č. 44- na rozloučenou ze školou
 4. 4. B. Zkratky a značky  Značky  za číslicemi, které označují číslovku řadovou, píšeme tečku  chyba č. 33, 34 a 41- 31srpna, 1září, 25srpnaC. Psaní velkých písmen  Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti  osoba jako příslušník národu se píše s velkým počátečním písmenem  chyba č. 23- britovéD. Hranice slov v psaném textu  Spřežky  chyba č. 35- jedno měsíčníE. Členící znaménka  Tečka  píšeme na konci větného celku  chyba č. 2, 8, 15, 26 a 27  Čárka  Ve větě jednoduché  Výrazy a to lze k větě připojit různé větné členy přinášející další informace. U zájmena to je oslabena jeho odkazovací funkce, hovoříme o spojení v poměru vysvětlovacím a píšeme před a to čárku  chyba č. 32- opět na starém a to v Nových Zámcích  V souvětí  Podřadící spojení vět- vztažná zájmena  vedlejší věty připojené vztažnými zájmeny oddělujeme čárkou  chyba č. 24- Britové co pijí čaj  chyba č. 29- za dopis který  chyba č. 46- na Tebe co asi teď děláš  Podřadicí spojení vět- podřadicí spojky (že, aby, kdyby apod.)  chyba č. 10- bojím se že  chyba č. 37- kde bude jestli celý zde  chyba č. 42- nevím jestli  Přirovnávací spojení vět  oddělujeme čárkou pouze tehdy, když uvozují větu, nikoli jen slovní výraz  chyba č. 1- dopis jako se to dělalo
 5. 5.  Podřadící spojení vět- příslovce  chyba č. 31- nevím kam zajít  chyba č. 36- nevím kde bude  Souřadně spojené hlavní věty  chyba č. 43- dovolenku neboť máme  Složitější větné konstrukce  čárka před nebo v poměru jiném než slučovacím  chyba č. 38- celý zde nebo část snad již ve ZnojměF. Chyby v tvarosloví  Nespisovné výrazy  chyba č. 4- pěkný počasí  chyba č. 5- jinej typ  chyba č. 6- poblil  chyba č. 7- pětiletej  chyba č. 9- pučenej  chyba č. 11- celej  chyba č. 12- tejden  chyba č. 14- nějakej  chyba č. 22- naprdlí  Chybně utvořený podmiňovací způsob  chyba č. 3- aby jsi  Nezvratné sloveso (jsi, jsem atd.)  chyba č. 17- už si ochutnala  Chybná deklinace  chyba č. 18- houbama  chyba č. 19- fazolkama  chyba č. 20- nacucanejma  chyba č. 21- toustama  Chybná konjugace  chyba č. 16- pojedem spoluCitace
 6. 6. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-85572-98-2.Internetová jazyková příručka. Internetová jazyková příručka [online]. 2008 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z:http://prirucka.ujc.cas.czCitace č. 1- tento zdroj považuji za důvěryhodný, protože si nedokážu představit, co by bylodůvěryhodnější než Pravidla pravopisu. Dále jsou přehledná a z roku 2003 tudíž stále platná.Citace č. 2- Internetová jazyková přiručka nám byla doporučena vyučujícím, tudíž ji považujiza důvěryhodnou. Na stránce se lze snadno orientovat, není zahlcena reklamami, je přehlednáa vypadá reprezentativně.Z žádného odborného článku jsem nečerpala, tudíž citaci neuvádím.Dále přikládám netextový dokument, na kterém je zobrazen počet chyb v dopise č.1 tudíž zroku 1946 a v dopise druhém. Chyby 20,2 20 19,8 19,6 19,4 19,2 Chyby 19 18,8 18,6 18,4 Dopis č.1 Dopis č.2

×