Fyring-Isling hos Coompanion 2013

612 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fyring-Isling hos Coompanion 2013

 1. 1. 2013%10%06' 1' Motiverande samtal! hösten 2013 ! FYRING&ISLING! ! ' ' ! Cecilia Fyring ! Leg psykolog, leg psykoterapeut! Medlem i Motivational Interviewing Network och Trainers (MINT)! ' ' ' Sara Isling! Leg psykolog, leg psykoterapeut! Klinisk handledare! Innehåll! •  Dag 1 – heldag! –  Andan i motiverande samtal! –  Vad är motiverande samtal! –  Grundläggande samtalsmetod! •  Dag 2 – heldag! –  Grunderna i motiverande samtal – BÖRS! –  Principerna i motiverande samtal! •  Dag 3 – halvdag! –  Att framkalla och förstärka förändringsprat! •  Dag 4 – halvdag! –  Att hantera motstånd! •  Dag 5 –halvdag! –  Från teori till praktik i din vardag! Presentation''
 2. 2. 2013%10%06' 2' Övning – effektiva/ineffektiva motivatorer?! •  Tänk på en person som försökte påverka dig eller lära dig saker utan att lyckas. En person som du kanske undvek eller kände dig försvarsinställd gentemot. Gör en lista över de beteenden som den här personen använde för att försöka påverka dig. (Ineffektiva motiverare) •  Tänk på en person som påverkat dig på ett positivt sätt. Hur kom det sig att den här personen hade en sådan påverkan på dig? På vilket sätt betedde sig han/hon som gjorde att han/ hon kom att påverka dig så mycket? Gör en lista över dessa beteenden. (Effektiva motiverare) •  Är det någon skillnad på de två listorna? Tänk dig att … ! Vad är inte MI?! •  Ge order! •  Varna och hota! •  Komma med lösningar! •  Övertala, argumentera, föreläsa! •  Moralisera! •  Kritisera, klandra! •  Berömma! •  Skambelägga, håna, etikettera! •  Tolka, analysera! •  Uppmuntra, tröstas!
 3. 3. 2013%10%06' 3' Övning – övertyga klienten •  Arbeta i par! •  Klienten:Tänk på ett område där du gärna skulle vilja genomföra en förändring, men inte gjort det.! •  Lyssnaren: försök påverka klienten i rätt riktning! •  5 minuter därefter byt roller! A taste of motiverande samtal! Prataren:Tänk på en förändring som du funderar på och som du inte riktigt har bestämt dig för. Något som du känner dig ambivalent inför. ! Lyssnaren: Följ instruktionerna. Försök inte övertyga eller fixa något. Ge inte råd. Fråga bara dessa fyra frågor en åt gången och lyssna på svaren.!  ! 1) Varför skulle du göra den här förändringen?! 2) Om du skulle bestämma dig för att göra den här förändringen, hur skulle du göra för att lyckas?! 3) Vad är det viktigaste skälet för dig att genomföra en förändring?! 4) Hur viktigt är det för dig att göra den här?!  ! Efteråt när du lyssnat noga. Ge en kort sammanfattning av vad du hört och fråga hur motiverad den andra är inför en förändring. Efter det ställ ytterligare en fråga:!  ! 5) Så vad tror du att du kommer att göra?! Motivation! •  Motivation ses som produkten av ett samspel mellan människor, en interpersonell process! ! •  Individer är alltid motiverade till någonting. Fråga inte varför är inte denna person motiverad? utan fråga för vad är denna person motiverad?! ! •  Vill klienten till något eller bort från något?!
 4. 4. 2013%10%06' 4' Rollnick & Miller! En klientcentrerad, styrande metod för att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens ! Miller & Rollnick, 1991! Om motiverande samtal! •  Fokus på personens intressen och bekymmer i nuet. Diskrepans utifrån personens egna erfarenheter och värden. ! •  Avsikt att lösa ambivalens, framkalla och förstärka förändringsprat, minska motstånd! •  Ett sätt att vara med andra, snarare än att göra mot andra! •  Framkalla inre motivation, inte påtvinga förändring utifrån yttre medel ! •  Stark empiri, ateoretisk! •  Förbereder för och ger handlingsplan vid bakslag! När används motiverande samtal?! •  Missbruk (primärvård, behandlingshem)! •  Kriminalvård (sluten och öppen)! •  Primärvård (livsstilsförändring, rökning, vikt m.m)! •  Inför KBT t ex OCD behandling, panikångestbehandling! •  Arbetslivsinriktad rehabilitering (tillbaka till arbetslivet)! •  Motivations arbete i söka-jobbprocessen ! •  Öka följsamhet i behandling (t ex diabetes)! •  Vid ätstörning, spelmissbruk!
 5. 5. 2013%10%06' 5' ' Rogers tre villkor för samtal! ! •  Ha ett empatiskt förhållningssätt - lyssna inkännande till andra människors känslor och behov! •  Anstränga oss för att vara äkta där vi är ärliga och öppna med våra egna känslor! •  Ha en attityd av positiv värme - att acceptera den andra människan som hon är och ha en tilltro till att hon själv kan lösa sina problem på ett konstruktivt sätt.! ! Carl Rogers, Humanistisk psykologi 60-talet! ' •  Att ha ett syfte med samtalet.Varför är vi här och i vilken ordning skall vi prata om saker! •  Att bara prata om en sak/tema/ämne åt gången! •  Att ha en förmåga att låta frågor och lyssnande cirkulera kring temat! •  Att avsluta varje tema med en summering! •  Att avsluta samtalet med en överenskommelse där det är tydligt vem som gör vad! Ett professionellt samtal! Samtalsbeteenden'' •  Agera på ett målinriktat i samtalet, dvs vad vill vi uppnå! •  Mål med samtalet?! - Få den andre att känna sig trygg - bekräfta, normalisera, reflektera! - Få den andre att berätta - öppna frågor, reflektera! - Att stödja en beteendeförändring - uppmuntra och stödja den andres egna förmåga att lösa sina problem! -förmedla information – tydlig information, öppna frågor, reflektera, sammanfatta!
 6. 6. 2013%10%06' 6' ' Allians! i samtalssituationer' '•  Samarbete ! •  Aktiv klient/mottagare! •  Jämlik relation! •  Empatiskt förhållningssätt! •  Flexibilitet! •  Humor! ur Kåver (2006) KBT i utveckling! Humor!                                                                   Nina Hemmingsson ' Grundläggande samtalsfärdigheter' ' •  Kroppsspråk! •  Enkel och direkt uppmuntran! •  Tystnad! •  Reflektioner! •  Sammanfattning! •  Frågor! ' ' ' ' ' ' ''
 7. 7. 2013%10%06' 7' Kroppsspråk' Tonen, intensitet, kroppsställning, ansiktsuttryck! Övning - kroppsspråk! •  Rollspel två och två! •  Person 1: Berätta om något trevligt du gjort i helgen, vad du lagade till middag igår, en film du sett nyligen eller en bok du läst! •  Person 2: Lyssna med aktivt, intresserat kroppsspråk! •  Person 2: Gör om rollspelet men lyssna nu med mer passivt, tillbakalutat kroppsspråk! •  Byt roller! Enkel och direkt uppmuntran! •  Enkel:! – mmm, aha, visst, nä men, verkligen, ja, nej vet du! •  Direkt:! – berätta mer.. , Jag skulle vilja veta mer om… det här intresserar mig verkligen!
 8. 8. 2013%10%06' 8' Tystnad!                                                                   Nina Hemmingsson Reflektioner! •  Ta del av vad den andre uttrycker och formulera med egna ord! ”Om jag förstått dig rätt så….”! ”Jag får ett intryck av..”! ”Du verkar…”! •  Reflektera känslor (hellre för djup än grund) och innehåll! •  Reflektera kärnan i budskapet! •  Syfte: bekräftande, för att veta att jag förstått rätt, visa att jag lyssnar, uppmuntra till fortsatt berättande! ' Sammanfattning! Känslo- och innehållsbudskapet skall vara med! ! När?! - Vid en början av ett samtal av en serie samtal! - Under samtalets gång om samtalspartnern hoppar från ämne till ämne! -  När samtalet verkar ha avstannat! -  När din samtalspartner tömt ut sitt ämne!
 9. 9. 2013%10%06' 9' Sammanfattning forts! •  Du har berättat en hel del nu. Låt mig se om jag förstått hur det hela hänger ihop…..! •  Det här verkar ha tagit dig hårt. Få se om jag förstått det viktigaste du sagt…..! •  Vi har pratat om många olika saker idag…… ! Övning – reflektera och sammanfatta! •  Rollspel två och två! •  Person 1: Berätta om varför du valt att gå den här kursen! •  Person 2: Reflektera och sammanfattar! •  Byt roller! Sammanfattning av dagen! •  Vad har vi lärt oss idag?! •  Hemuppgift: genomför ”A taste of motivational interviewing” på en vän eller släkting.!
 10. 10. 2013%10%06' 10' Innehåll! •  Dag 1 – heldag! –  Andan i motiverande samtal! –  Vad är motiverande samtal! –  Grundläggande samtalsmetod! •  Dag 2 – heldag! –  Grunderna i motiverande samtal – BÖRS! –  Principerna i motiverande samtal! •  Dag 3 – halvdag! –  Att framkalla och förstärka förändringsprat! •  Dag 4 – halvdag! –  Att hantera motstånd! •  Dag 5 –halvdag! –  Från teori till praktik i din vardag! Hur gick hemuppgiften?! BÖRS! •  Bekräfta! ! •  Öppna frågor! ! •  Reflektivt lyssnande! ! •  Summera!
 11. 11. 2013%10%06' 11' Bekräfta! •  Enkel'och'direkt'uppmuntran' •  A>'bekräAa'betyder'a>'upplevelser'och' känslor'accepteras'och'ses'som'rikEga'och' gilEga' •  A>'bekräAa'är'basen'för'all'konstrukEv' kommunikaEon' •  Grundläggande'i'alla'relaEoner' Frågor ! •  Besvara inte dina egna frågor! •  Fråga inte om sådant som du vet svaret på! •  Fråga om sådant som du tror du vet svaret på! •  Frågor om varför kan vara svåra att svara på! –  När gjorde du…! –  Hur kändes det innan du…..! –  Vad ville du uppnå med att…..! Frågor ! •  Besvara inte dina egna frågor! •  Fråga inte om sådant som du vet svaret på! •  Fråga om sådant som du tror du vet svaret på! •  Frågor om varför kan vara svåra att svara på! –  När gjorde du…! –  Hur kändes det innan du…..! –  Vad ville du uppnå med att…..!
 12. 12. 2013%10%06' 12' Öppna frågor ! •  Kan börja med när, var, vad, vem, hur, vilken! •  Inbjuder till längre svar och förklaringar! ! -  Vad har du gjort för att söka arbete?! -  Berätta om vad som hände igår?! Slutna frågor! •  Kan exempelvis besvaras med ja eller nej! •  Inbjuder till specifik information! •  Ger enbart information om det man frågar om! – Tar du din medicin?! – Har du kontaktat socialtjänsthandläggaren?! Öppen eller sluten fråga?! •  Vad är det som har gjort att du kommit hit idag? ! •  Var är du uppvuxen?! •  Är det inte viktigt för dig att ha en mening med ditt liv?! •  Hur har du övervunnit stora problem tidigare i ditt liv?! •  Vill du försöka med det här under en vecka?! •  Bryr du dig om din hälsa?! •  Är det här en öppen eller sluten fråga?!
 13. 13. 2013%10%06' 13' Övning – slutna/öppna frågor! •  Ta reda på så mycket som möjligt om oss med hjälp av slutna frågor! ! •  Två och två! •  Ta reda på så mycket som möjligt om den andre genom att ställa öppna frågor! •  Byt roller ! Reflektioner! •  Syfte! –  Visa uppmärksamhet! –  Förmedla förståelse! •  Hur?! –  Fokusera på vad den andre uttrycker! –  Ge omedelbar feedback på vad som sagts genom att…! –  …återge kort i egna ord! •  Att spegla känslor ! –  Lyssna efter upplevelsen i berättelsen om vad som hände! •  Spegla kärnan i budskapet (innehåll/känsla)! 39! Reflektioner – enkla, komplexa, dubbelsidiga! 1. Enkel= att upprepa det k sagt med lite andra ord, vinner tid…! 2. Komplex= uttrycker mer förståelse för vad k menar eller känner, kan tillföra nytt material! 3. Dubbelsidig= betonar båda sidorna av ambivalensen. Använd och istället för men !
 14. 14. 2013%10%06' 14' Reflektioner! ”Jag trivs inte på min praktik, min chef överöser mig med uppgifter och jag har svårt att säga nej. Jag funderar på att sluta men vet inte vad jag skulle göra istället.”! ! Möjliga reflektioner: ! A)  ” Du trivs inte på jobbet.” ! B)  ”Du har svårt att säga nej och sätta gränser!”! C)  ”Din chef förstår inte hur du har det.”! D)  ”Du skulle vilja ha en annan praktikplats”! E)  ”Du vet inte om du kan få en ny praktikplats”! 7'september'2010' Reflektioner! •  ”Jag sover dåligt och känner mig trött och hängig, jag har ingen lust eller ork att göra något. Jag tror inte att jag klarar av att jobba just nu”! •  ”Vad jag gör på min fritid har ingen med att göra, jag är trött på att alla bara lägger sig i!”! •  ”Jag vill verkligen ha ett jobb, men jag har sökt så många jobb som jag inte fått att jag snart ger upp.”! 7'september'2010' Virginia reel!
 15. 15. 2013%10%06' 15' Sammanfattning – vidgad spegling! •  Vad har klienten sagt? Sammanfatta både känslo- och innehållsbudskapet ! •  När? ! –  I början av ett samtal för att överbrygga från förra samtalet! –  Under samtalets gång om personen hoppar från ämne till ämne! –  När samtalet verkar ha avstannat! –  När personen tömt ut sitt ämne! –  När man avslutar samtalet! •  Varför? Vad är funktionen?! Sammanfattning! •  Du har berättat en hel del nu. Låt mig se om jag förstått hur det hela hänger ihop… ! ! •  Det här verkar ha tagit dig hårt. Få se om jag förstått det viktigaste du sagt… ! •  Vi har pratat om många olika saker idag… ! Rollspel - vinjetter! •  Vera, 70, är en stor djurvän och har alltid älskat katter. Nu har hon upp emot 20 katter i sin lägenhet och grannarna har börjat klaga på att det luktar illa i trappen. Hon riskerar nu att bli av med sin lägenhet om hon inte gör sig av med sina katter. Hon måste ju å ena sidan ha någonstans att bo, men vill å andra sidan absolut inte göra sig av med sina älskade katter. Hon har inget emot att komma till dig för att prata om detta, men förstår inte hur du skulle kunna hjälpa.! •  Sara, 17, har för ett par år sedan fått diagnosen diabetes. Hennes föräldrar är oroliga för att hon inte sköter sin hälsa som hon ska och tjatar ständigt på henne att hon skall ta bättre hand om sig. De hamnar i ständiga och fruktlösa gräl om detta. Du och Sara har haft en lång och gles kontakt med sedan hon fick sin diagnos. Syftet har varit att hantera de livsstilsomställningar som hennes diabetes ger upphov till inför detta samtal har henne föräldrar bett dig ta upp detta med henne. Själv är hon trött på att inte få leva ett vanligt liv som sina vänner.!
 16. 16. 2013%10%06' 16' Film! somra - Stefan! Beslutsbalansen! Status quo Förändring! Positiva konsekvenser! Positiva konsekvenser! Negativa konsekvenser! Negativa konsekvenser! Beslutsbalansen! Status quo Förändring Positiva konsekvenser! Positiva konsekvenser! Negativa konsekvenser! Negativa konsekvenser!
 17. 17. 2013%10%06' 17' Sammanfattning av dagen! •  Vad har vi lärt oss idag?! •  Hemuppgift: Genomför beslutsbalansen på någon på din arbetsplats! Vilja, kunna, redo – påverkar motivationen! •  Vilja – graden av diskrepans mellan nuvarande beteende och mål/värderingar! •  Kunna – tilltron till förändring! •  Redo – att kunna prioritera! •  ! ambivalens en naturlig fas i förändringsprocessen! Allmänna principer i ! motiverande samtal ! •  Diskrepans! •  Rulla med motstånd! argumentera inte! •  Kompetens: stöd tilltron till egen kompetens! •  Empati!
 18. 18. 2013%10%06' 18' Att söka efter i samtalet förändringsmarkörer! •  DARN C! •  Desire - vill, föredrar, önskar etc! •  Ability - kan, skulle, möjligt! •  Reasons - specefika orsaker till förändring! •  Need - Viktigt, måste, behöver! •  Commitment - Åtagande predicerar förändring! ! ! Utveckla diskrepans! •  Utnyttja avvikelser, tydliggör och påvisa skillnader ! •  Motivation till förändring uppstår när människor blir medvetna om att det är skillnad mellan vad de är och vad de vill vara! •  Inriktar klientens uppmärksamhet på skillnader: ! •  Göra klienten medveten om konsekvenserna av dennes problembeteenden! •  Skillnader ökar klientens intresse att diskutera och pröva möjligheter till förändring! •  Positiv förändring sker när klienten och inte behandlaren börjar prata om förändring! ! Utveckla diskrepans •  Låt klienten presentera argument för förändring, spela djävulens advokat (”varför ska du göra den här förändringen?”)! •  Framkalla genom frågor kring värden (values), utforska för- och nackdelar med nuvarande, hur skulle klienten önska att livet såg ut om 5 år, hur föreställer sig klienten livet om 5 år om ingen förändring görs ?! •  Vad är viktigt för klienten? Mirakelfrågan: ”Om du vaknar imorgon och genom ett under är alla dina problem borta, vad skulle du göra då?! •  Skalfråga: motivation!
 19. 19. 2013%10%06' 19' Kompetens –stöd tilltro till egen förmåga! •  Människor kommer att närma sig en förändring när de är övertygade att det finns hopp om att lyckas. •  Öka klientens tro på sin egen förmåga; låt klienten hitta egna svar, fråga om tidigare situationer där klienten lyckats, lyft fram styrkor och tillgångar •  Klienten är ansvarig för att välja och genomföra en förändring; istället för ”Jag skall förändra dig” förmedla att ”Om du vill så kan jag hjälpa dig med din förändring” •  Förmedla din tro på att klienten kan förändra sig, ”välj att tro” på klienten Rulla med motstånd – argumentera inte! Motstånd till förändring är en naturlig del i varje förändringsprocess:! • Undvika direkt argumentation vilket tenderar att väcka motstånd! • Undviker att bevisa eller övertyga för en given ståndpunkt! • Terapeutens förmåga att hantera motstånd är avgörande för en positiv förändringsprocess! • Motstånd är en signal till terapeuten att byta strategi! Vad kan väcka motstånd hos klienten?! Du…. •  Argumenterar för förändring •  Ikläder dig expertrollen •  Kritiserar, skambelägger, skyller på •  Etiketterar (t ex beskriver i diagostermer) •  Har bråttom •  Hävdar företräde
 20. 20. 2013%10%06' 20' Tecken på “motstånd” hos klienten! •  Säger emot! •  Avbryter! •  Förnekar – ovilja att se problem, samarbeta, ta ansvar! •  Ignorerar! ! Motståndsprat är en signal till dig att du behöver förändra ditt beteende i samtalssituationen!! 59! Reflektivt lyssnande! •  Används för att visa att man lyssnar (klienten blir bekräftad) och syftar till att föra samtalet framåt! •  Är en formulering av det som klienten sagt, eller skulle kunna mena, och uttrycks som ett påstående istället för en fråga.! •  Minskar motstånd! •  Olika slags reflektioner:! 1.  Enkel= att upprepa det k sagt med lite andra ord, vinner tid…! 2.  Komplex= uttrycker mer förståelse för vad k menar eller känner, kan tillföra nytt material! 3.  Dubbelsidig= betonar båda sidorna av ambivalensen. Använd och istället för men ! Hur svara på motstånd?! 1.  Använd reflektivt lyssnande; enkel, komplex, dubbelsidig reflektion! 2.  Använd någon av följande fem responser:! -  Byta fokus: ta udden av k:s bekymmer, flytta fokus till något k är mer redo för ”Just nu är jag mer intresserad av att veta…”! -  Omramning: beskriv det k säger med en annan innebörd t ex upprepade försök ses som misslyckande –omramning till envishet, styrka! -  Instämma med skruv: reflektion följt av omramning; ”Så du njuter verkligen av den här pausen (rökning), och om du tillfogar dig själv viss skada är det kanske värt det.”! -  Förstärk personligt val: ”Vad du väljer att göra är helt och hållet upp till dig”! -  Kom upp jämsides med k: instäm, gå med i argument mot förändring ”Det kanske inte är rätt för dig just nu att …”!
 21. 21. 2013%10%06' 21' Ex på reflektivt lyssnande! K: Jag förstår inte hur jag ska kunna sluta med heroin, hela mitt liv är ju uppbyggt kring det! ! T: Du känner dig osäker på hur du ska kunna sluta med heroin när hela din vardag påminner om det. (enkel reflektion)! eller: För att kunna sluta med heroin tänker du att du också måste göra vissa andra förändringar av din vardag (komplex reflektion) ! ! K: Jag vet att jag måste sluta för jag märker hur jag håller på att gå under, men samtidigt så ger drogerna mig så mycket som jag inte vet hur jag ska kunna leva utan. ! T: Å ena sidan så vill du sluta, du ser inget alternativ, och samtidigt känns det svårt att tänka på att vara utan allt det drogerna ger dig. (dubbelsidig reflektion)! T: Du skulle vilja sluta, och känner dig samtidigt osäker på om du kan leva utan drogerna. Är det så? (dubbelsidig)! Övning Rulla med motstånd ! •  Arbeta i grupp, en är Talare, resten är Lyssnare! •  Talaren säger ett motståndsuttalande på ett par meningar.! •  Lyssnarna ska en efter en svara och på olika sätt att rulla med motstånd! •  Byt roller.! •  Tid ca 30 min! Övning! •  3 deltagare! •  1 behandlare, 1 klient, 1 observatör! •  Utgå från en tänkt klient. Klienten skall presentera sitt problem, behandlarens skall försöka använda alla färdigheter: BÖRS. Observatören skall observera! •  15 minuter rollspel + 5 min feedback därefter byt roller!
 22. 22. 2013%10%06' 22' Litteratur och länk! •  Motiverande samtal - Hur man hjälper människor att bli villiga, kunniga och redo att genomföra förändringar som förbättrar kvaliteten i deras liv (2002). Svensk översättning av Miller & Rollnick! •  www.somra.se ! •  www.fhi.se/mi! •  www.motivationalinterview.org!

×