zeggenschap in zicht

529 views
378 views

Published on

formele particpatie, informele participatie, zeggenschap

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

zeggenschap in zicht

 1. 1. Zeggenschap in zichtWoonbond en Futura28 februari 2012
 2. 2. Stem geven aan verankering
 3. 3. A B
 4. 4. Double bind van de participatie Verticaal Besturingsmodel 1. - Centrale rol - Activering door instituties vertegenwoordiging - Spelregels en kaders formeel bepaald Horizontaal Besturingsmodel 2. - Gelijkwaardigheid - Uitdagende kaders basisspelregel lokken horizontale - Spelregels en kaders communicatie uit onderling bepaald
 5. 5. Voice: de glossy-variant
 6. 6. Voice: de cynische variant
 7. 7. HybriditeitRelaties: 4 soortenParticipatie: 3 typenCommunicatie: stijl varieert meeWijkwerker:verbinder
 8. 8. Variaties in relatiesRelationeel perspectiefzorgrelatie, hart 3e sector, basis voor legitimiteitklantrelatie, heeft betrekking op de dienstverlening  Feedback van klanten  cliëntparticipatie goed dienstverlenerciviele relatie, heeft betrekking op het informele samenleven  ‘Meedoen’  maatschappelijke participatie facilitator samenlevenpolitieke relatie, heeft betrekking op de formele mate van invloed op beleid en uitvoering daarvan  Medezeggenschap  burgerparticipatie onderhandelaar
 9. 9. Formeel / informeel uit balans
 10. 10. Hoofdvraag Zeggenschap in zichtHoe kunnenformele en informele vormen vanparticipatieworden verbonden en ingepastin de bestaande kaders vanwoningcorporaties?
 11. 11. Conclusies Zeggenschap in zicht Beweeg van inspraak naar invloed, participatiestructuur moet daar wel ruimte voor bieden. Beweeg van participatie als middel (instrumenteel) naar ‘ook doel in zichzelf’ (interactionistisch) Er is steeds een mix van motieven, aan beide zijden. Aan institutionele kant zijn het democratisch motief en tegenkrachtmotief onderontwikkeld Besmette beeldvorming staat waardering formele participatie in de weg Het informele wint terrein maar het formele blijft bestaan, en dat is maar goed ook! Verbind formele en informele participatie voor zover nodig
 12. 12. Mogelijkheden om ‘het formele’te vernieuwen En – En1. Corporaties en huurdersorganisaties kunnen de bestaande formele structuur versterken.2. Ze kunnen ook de formele structuur aanpassen aan de meer informele invloedverhoudingen, zodat er in feite een nieuwe structuur ontstaat.
 13. 13. Bestaande structuur versterken Eisen stellen en (durven) selecteren  “Vertalers” Meest ideaal: ambassadeurschap huidige formele representanten (“de meer permanente overleggers”) richting nieuwe informele representanten (“de meer incidentele doeners”) Faciliteren “participatiekader” Taak wijkwerker: verbinden met beleids-en besluitvormingsprocessen. Vraagt om responsieve bestuurders!
 14. 14. Bestaande structuur aanpassenBelangrijkste? Manier van aanpassen!Uitkomst?1. Afspreken van meer rechten2. Vastleggen nieuwe formele vormen (enquêtes, referenda etc.)3. Uitbreiding gesprekspartners vastleggen in samenwerkingsovereenkomsten (kan op alle niveaus). Casus Ymere4. Vertegenwoordigend model loslaten en geheel nieuwe structuur ontwerpen. Casus Woonstad
 15. 15. Verbindingen hebben een gezichtVelen kunnen verbinder zijn, maar erspringen er twee uit:1. ‘Ambassadeurs’ onder de huidige formele vertegenwoordigers. Naar wie op zoek? ‘symbolische’ representanten!2. Wijkwerkers, ogen en oren spitsen op zoek naar ‘leefwereldinformatie’. Naar wie brengen? Beleidsmakers en beslissers!
 16. 16. Wanneer formeel en informeelverbinden?Zodra er ordeningsmomenten nodig zijn. Dat is steedshet geval als uit al het geparticipeer beleidswijzigingenvoortvloeien.Gevolg? Thematisch en temporeel zullen er flinkeverschillen ontstaan tussen verschillende (lagere)schaalniveaus). Wat in wijk A op wijkniveau wordtafgekaart, moet voor wijk B nog op concernniveau.Complex? Ja. Waar ‘lager’ meer variatie is, vertaalt diezich ‘hoger’ in een meer gefragmenteerde agenda.Passend in de 21ste eeuw? Ja. Mate vanomgevingsvariatie vertaalt zich door in organisatorisch‘absorptie vermogen’.
 17. 17. Totstandkoming nieuwe structuur in 8stappen1. Vraag je af wie waaraan participeert2. Durf je motieven en communicatie eerlijk te bezien3. Benoem het beoogde effect met behoud van interactie4. Stel de kernvraag: wat verstaan we onder representatie5. Initieer, of beter nog sluit aan, bij een vernieuwingsproces6. Check de bestaande kaders7. Verdeel de macht opnieuw8. Herhaal deze stappen zo vaak als nodig

×