Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi

on

 • 1,414 views

Dobre praktyki

Dobre praktyki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na Dolnym Śląsku

Statistics

Views

Total Views
1,414
Views on SlideShare
1,414
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi Presentation Transcript

 • EdukacjaNIEZWYKŁA SZANSADLA ZWYKŁYCH LUDZIDobre praktykiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzkina Dolnym Śląsku
 • Wydawca: SPIS TREŚCI Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław Wstęp ..................................................................................................................................................... 5 Projekt: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA (Poddziałanie 9.1.1) Agencja Reklamy Szynal i Lis Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica ........................................................................................... 8 ul. Marchewkowa 9, 53-311 Wrocław Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu ....................................................................... 12 Zdjęcia: Pierwsze kroki... Uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu ................................ 16 Grzegorz Stadnik/Pracownia 2F Małe przedszkole jest fajne .................................................................................................................... 20 z wyjątkiem: Bystrzaki ............................................................................................................................................ 24 strona 65 – Marcin Furmann PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (Poddziałanie 9.1.2) strony 17-19, 29-31, 53-55, 58, 61-63, 66-67, 77-79 – materiały archiwalne projektów Marzenia do spełnienia – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum nr 5 w Głogowie ........................... 28Teksty powstały na podstawie materiałów przygotowanych przez koordynatorów projektów, którym dziękujemy za współpracę. Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan ................................................................................... 32 Kształcąc nowocześnie, równamy szanse .................................................................................................. 36 © Copyright by Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Szkoła sukcesu ..................................................................................................................................... 40 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Super szkoły ........................................................................................................................................ 44 Wrocław 2011 KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH (Działanie 9.3 i 9.4) Dobre licea dla dorosłych w Jeleniej Górze ............................................................................................... 48 Kreatywny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia ................................................................................... 52 Trzebnicka e-oświata ............................................................................................................................. 56 EDUKACYJNE INICIATYWY ODDOLNE (Działanie 9.5) Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Jesteśmy świadomi wartości edukacji! ..................................................................................................... 60 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice .......................... 64 Sami sobie pomagamy .......................................................................................................................... 68 Łączymy pokolenia ................................................................................................................................ 72 Trzeba skorzystać! .............................................................................................................................. 76
 • Przedstawiam Państwu album Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – dobre praktyki PO KL na Dolnym Śląsku, który prezentuje przykładyciekawych projektów edukacyjnych realizowanych lub zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W odróżnieniu od innych programów finansowanych z funduszy unijnych, które mają na celu inwestowanie w budowę dróg, oczyszczalniścieków czy nowoczesnych fabryk, ideą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest inwestycja w człowieka.We współczesnym społeczeństwie ważna jest wiedza i  informacja – dobra równie cenne albo cenniejsze od dóbr materialnych. Rozwójczłowieka, wzrost jego wiedzy i umiejętności są głównymi czynnikami postępu technicznego i organizacyjnego. To właśnie ludzie są naj-większym kapitałem – odkrywają i stosują nowe narzędzia pracy, systemy organizacji, tworzą je i udoskonalają, dzięki czemu inwestycjew infrastrukturę stają się dużo prostsze i bardziej skuteczne. Projekty realizowane w ramach PO KL przyczyniają się do wzrostu poziomuzatrudnienia i spójności społecznej oraz poziomu wykształcenia społeczeństwa, a także do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.W latach 2007-2013 Dolny Śląsk otrzymał ponad 480 mln złotych na realizację projektów z obszaru edukacji, czyli Priorytetu IX, które-mu poświęcona jest niniejsza publikacja. Do 30 listopada 2011 roku, czyli do chwili, w której przekazujemy album do druku, z przyzna-nych środków rozdysponowaliśmy już ponad 384 mln złotych, podpisując 761 umów o  dofinansowanie projektów. Wsparcie otrzymało 5m.in. ponad 150 ośrodków wychowania przedszkolnego, w ponad 560 szkołach kształcenia ogólnego zrealizowano programy rozwojowe,ponad 3000 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym, a blisko 3700 dzieci z obszarów wiejskich otrzymało możliwość skorzy-stania z edukacji przedszkolnej.Jestem przekonany, że publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, będzie wspaniałą inspiracją do realizacji kolejnych, równie ciekawychprzedsięwzięć, podnoszących poziom wykształcenia mieszkańców Dolnego Śląska.Życzę Państwu miłej lektury, wielu ciekawych pomysłów oraz powodzenia w ich realizacji. Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • EdukacjaNIEZWYKŁA SZANSADLA ZWYKŁYCH LUDZIDobre praktykiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzkina Dolnym Śląsku
 • Projekt spełnia oczekiwania rodziców i potrzeby gminy. Pozyskane środki umożliwiły dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne do wymaganych standardów, dzięki czemu utworzono 75 nowych miejsc dla dzieci. Widok uśmiechniętych dzieci i zadowo- lonych rodziców sprawia mi ogromną radość. Dorota Szachiewicz, koordynator projektu Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica8 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 9 edukacji przedszkolnej Projektodawca: Gmina Czernica Wartość projektu: 1 051 228,50 zł Okres realizacji projektu: 1.08.2010 r. – 31.07.2012 r.
 • 10 11 Dajemy szansę Program zajęć opracowano bardzo skrupulatnie, zapewniając przedszkolakom dostęp ciekawe. Sprzyjają one rozwojowi zainteresowań dzieci i spełniają moje oczekiwania Gmina wiejska Czernica, położona w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji wrocław- do specjalistów z różnych dziedzin. Neurologopeda dostosowuje terapię do indywidu- jako rodzica. Nauczyciele starają się realizować różne cele wychowawcze i właściwie skiej, pełni funkcję zaplecza mieszkaniowego, dlatego od kilku lat wzrasta tu liczba alnych potrzeb każdego dziecka. Rodzice dostają precyzyjne wytyczne, jakie ćwiczenia kształtować postawy dzieci oraz integrować grupę. Dbają o  rozwój i  wszechstronną ludności. Taka sytuacja jest świetnym bodźcem dla jej rozwoju, ale pociąga też za kontynuować w domu. Indywidualnie pracuje z każdym maluchem także psycholog, stymulację wychowanków poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych i doty- sobą problemy, takie jak brak miejsc w istniejących przedszkolach. Zdiagnozowa- diagnozując mocne i słabe strony maluchów i pomagając im radzić sobie w trudnych kowych podczas różnego rodzaju zabaw grupowych. Wykorzystują interesujące środki no także niepokojąco niską świadomość rodziców, dotyczącą potrzeby kształcenia sytuacjach. Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone są w profesjonalnie wypo- dydaktyczne (obrazki do kolorowania, rekwizyty do zadań, plakaty, gry edukacyjne, przedszkolnego, zwłaszcza wśród osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem sażonym gabinecie. Terapia obejmuje głównie dzieci dysfunkcyjne, ale także te, które inscenizacje etc.). Stawiają przed dziećmi zadania, które je aktywizują, wyzwalają in- społecznym. Niskie dochody tej grupy uniemożliwiają też dzieciom korzystanie mają trudności w nauce i w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Przedszkolaki biorą wencję, ekspresję twórczą, mobilizują do zadawania pytań. W ciekawy sposób kierują z zajęć specjalistycznych. też udział w warsztatach plastycznych i rytmicznych. ich samodzielną pracą, prowadzą obserwacje, rozwijają zdobyte umiejętności. Nauka Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej najmłodszych przez zabawę pozwala rozwijać indywidualne predyspozycje. Interesujące są wszelkie mieszkańców gminy oraz uświadomienie rodzicom, jakie korzyści z niej płyną. Przez Co daje projekt? zajęcia dodatkowe: muzyczne, taneczne (rytmika), logopedyczne, psychologiczne, języ- 2 lata realizacji projektu weźmie w nim udział 250 dzieci w wieku 3-4 lata oraz ich Nowe oddziały przedszkolne to 75 dodatkowych miejsc. Ponadto 100 przedszkolaków kowe, sportowe. Dodatkowym atutem są wycieczki, np. Szlakiem Wrocławskich Krasnali rodzice, mieszkańcy Gminy Czernica. z Czernicy, Dobrzykowic, Chrząstawy Wielkiej i Kamieńca Wrocławskiego bierze udział czy do teatru. W przedszkolu organizowane są także imprezy i uroczystości, w których w zajęciach specjalistycznych, np. z logopedą. mogą brać udział całe rodziny (Dzień Mamy i  Taty, Mikołajki, Dzień Babci i  Dziadka Edukacja i zabawa Wszyscy specjaliści systematycznie spotykają się z rodzicami, omawiają osiągnięcia czy bal karnawałowy). Kadra nauczycielska wykazuje się wysokimi kompetencjami, W  ramach projektu powstały trzy nowe oddziały przedszkolne – jeden w  Czernicy i kłopoty dzieci oraz zachęcają do współpracy. Konsultacje z prowadzącymi uświada- indywidualnym podejściem do każdego dziecka i życzliwością wobec rodziców – Beata i dwa w Ratowicach. Funkcjonują one przy szkołach podstawowych, które udostępniły miają opiekunom, jakie znaczenie dla rozwoju kilkulatków mają zajęcia przedszkolne. Wrzeszcz, mama przedszkolaka z Czernicy. swoje pomieszczenia. Środki unijne pozwoliły wyremontować i przystosować placówki Ponadto zapewnienie dzieciom opieki umożliwiło wielu matkom i ojcom podjęcie pracy. do potrzeb przedszkolaków. Oddziały otwarte są 10 godzin dziennie. Zajęcia w  Tęczowym Przedszkolu, do którego uczęszcza moje dziecko, uważam za
 • Zarządzanie projektem to bardzo duża odpowiedzialność, ale i satysfakcja – przede wszystkim z rozwoju dzieci i ze zdobywania przez nie nowych umiejętności. Ładne sale przedszkolne oraz zadowolone rodziny, biorące udział we wspólnych wycieczkach i w świętowaniu, to dodatkowe korzyści. Barbara Margol, koordynator projektu Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu12 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 13 edukacji przedszkolnej Projektodawca: Gmina Miejska Dzierżoniów Wartość projektu: 950 961,50 zł Okres realizacji projektu: 1.01.2011 r. – 31.12.2012 r.
 • 14 15 Przedszkole – początek edukacji oraz opieką pielęgniarską i logopedyczną, a dzieci niepełnosprawne – rehabilitacją. Mają Co daje projekt? W Dzierżoniowie blisko jedna czwarta maluchów pozostaje w domu. W mieście działa też możliwość udziału w  zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Program obejmuje Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do przedszkola osiem przedszkoli – pięć prywatnych oraz trzy publiczne, w których bezpłatny pobyt za- ponadto zajęcia dotyczące równości płci i przełamywania stereotypów. uczęszcza dodatkowych 70 dzieci. Rozwijają się społecznie, intelektualnie i emocjonalnie, gwarantowany jest do pięciu godzin dziennie. Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna Dla dzieci i ich rodziców organizowane są wspólne wyjścia do teatru, wycieczki i imprezy, co przygotowuje je do dalszego kształcenia. się w przedszkolu to projekt, którego celem jest utworzenie w istniejących placówkach np. Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Profilaktyczne badania zdrowotne pozwalają wykrywać u dzieci wady rozwojowe w ich trzech nowych oddziałów, w tym jednego integracyjnego. Przedsięwzięcie zakłada rów- Dla rodziców przewidziano cykl warsztatów, obejmujących zagadnienia związane wczesnym stadium, co umożliwia szybkie podjęcie leczenia czy rozpoczęcie rehabilitacji. nież zwiększenie zaangażowania rodziców, szczególnie ojców, w  działalność placówki, z właściwym rozwojem i wychowywaniem dzieci. Uczą się obserwować swoje pociechy W 2011 roku przeprowadzono badania wad postawy i wymowy. Dzieci objęto gimnastyką m.in. przez organizację różnego rodzaju wycieczek i imprez przedszkolnych. i odpowiednio kształtować ich postawy. Zdobywają wiedzę, jak pomagać w przezwy- korekcyjno-kompensacyjną i opieką logopedyczną. Grupę docelową stanowi 70 dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, z uwzględ- ciężaniu trudności adaptacyjnych i jakie korzyści może przynieść integracja zdrowych Sukcesem jest widoczna zmiana postaw społecznych. W grupie integracyjnej przedszko- nieniem pierwszeństwa dzieci niepełnosprawnych i z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, i niepełnosprawnych przedszkolaków. Wiele uwagi poświęca się również roli ojca w pro- laki uczą się tolerancji. Efektem projektu jest również większe zaangażowanie rodziców wielodzietnych i objętych pomocą społeczną. cesie wychowywania. w proces rozwoju swoich dzieci i w działania prowadzone na terenie placówek. Nauczyciele opracują broszurę, zawierającą wskazówki specjalistów (psychologa, logo- Opiekujemy się i edukujemy pedy, pediatry) na temat dojrzałości szkolnej dzieci oraz kształtowania ich świadomości Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są zgodnie z podstawą programową, i wrażliwości na kwestie równości płci i przełamywania stereotypów. Będzie to praktyczny celami wychowania przedszkolnego i obszarami działań określonymi przez MEN, od po- poradnik dla rodziców, napisany w oparciu o doświadczenia projektowe. niedziałku do piątku po pięć godzin dziennie, przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dodatkowo przedszkola wyposażono w nowoczesny sprzęt, meble i pomoce dydaktycz- Dzieci objęte są profilaktyką zdrowotną (okulista, stomatolog, laryngolog, ortopeda) no-edukacyjne, które rozbudzają wyobraźnię dzieci.
 • Praca przy projekcie była ciekawym doświadczeniem. Najwięcej satysfakcji dostarczało zadowolenie naszych uczestników – dało nam to przekonanie, że nasze działania są pożyteczne i mają sens. Marcin Krzyżanowski, koordynator projektu Pierwsze kroki... Uruchomienie nowych oddziałów przy16 Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu 17 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projektodawca: Gmina Wrocław Wartość projektu: 1 965 706,86 zł Okres trwania projektu: 15.10.2009 r. – 31.08.2011 r.
 • 18 19 Więcej miejsc dla dzieci w przedszkolach przy trzynastu nowoczesnych stanowiskach wyposażonych w multimedialne programy Dorośli uczestnicy sobotnich spotkań edukacyjnych skorzystali z  pomocy psycholo- We Wrocławiu, zwłaszcza na dużych osiedlach, od dawna istnieje problem niewystar- edukacyjne oraz ekrany dotykowe. gicznej. Stali się bardziej świadomi korzyści płynących z edukacji przedszkolnej – za- czającej liczby miejsc w  przedszkolach – stąd pomysł stworzenia nowego oddziału Przedszkolaki uczyły się udzielania pierwszej pomocy, dowiedziały się, jak w razie potrze- obserwowali rozwój swoich dzieci, dostrzegli wyraźne postępy w nauce i poszerzenie w Przedszkolu nr 58 na osiedlu Muchobór Mały. by wezwać dorosłych, karetkę pogotowia oraz co zrobić, gdy ktoś w ich obecności straci zainteresowań. Dzięki prowadzonym w przedszkolu spotkaniom bardziej zaangażowali Nowy oddział otwarty był 11 godzin dziennie, czyli o godzinę dłużej, niż standardowe przytomność. Tego typu zajęcia przygotowują najmłodszych do radzenia sobie w trudnych się w proces wychowawczy. przedszkole. W soboty odbywały się zajęcia dla dorosłych, dotyczące kwestii wycho- sytuacjach i stanowią niezwykle ważny element w procesie wchodzenia w „prawdziwe” życie. Dodatkowo przedszkolaki, współpracując z seniorami działającymi w ramach projektu wawczych oraz warsztaty artystyczno-teatralne, w które zaangażowani byli wspólnie Cykl warsztatów Sobotnia przygoda edukacyjna dzieci i rodziców prowadzili nauczyciele Babie lato we Wrocławiu, nagrały płytę z bajkami i piosenkami. rodzice i  dzieci. Przedszkole zapewniło maluchom wsparcie pedagoga, psychologa wraz z  animatorami. Rodziny wspólnie rozwijały zdolności plastyczne, muzyczne, teatralne, i logopedy. taneczne i ruchowe. Dorośli, uczestnicząc w zajęciach z psychologami, pogłębiali swoje Celem projektu było zwiększenie o 150 liczby miejsc we wrocławskich przedszkolach umiejętności wychowawcze i przede wszystkim wzmacniali kontakt z dziećmi. Spotkania publicznych oraz podniesienie poziomu zaangażowania rodziców w  proces wycho- te były świetną okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. wawczy. Grupę docelową stanowiło 197 dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodzice. Co się zmieniło? Stwarzamy warunki do rozwoju Realizacja projektu pozwoliła utworzyć nowe miejsca przedszkolne dla dzieci wieku 3-5 W przedszkolu poza zajęciami w ramach podstawy programowej zrealizowano cztery lat. Na zajęciach maluchy rozwijały swoje zdolności manualne i uczyły się samodzielności tematyczne programy dydaktyczne: Matematyka przyjazna dziecku, Program bezpie- w życiu codziennym. Wzrósł poziom ich sprawności ruchowej oraz umiejętności werbal- czeństwa – Żyj radośnie i bezpiecznie, Program prozdrowotny i Przyjaciele Zippiego. nych. W rezultacie chętniej bawią się z innymi dziećmi, wypełniają polecenia i wykonują Dzieci kształciły się i rozwijały umiejętności w nowej, stworzonej specjalnie na potrze- powierzone zadania. Starszaki rozwinęły się emocjonalnie i intelektualnie, zdobyły nowe by projektu pracowni komputerowej. Przeszkoleni nauczyciele pracowali z maluchami umiejętności – np. językowe.
 • Model Małych Przedszkoli opiera się na zaangażowaniu społeczności lokalnej w funkcjonowanie placówki już od momentu jej tworzenia. Na każdym kolejnym etapie można zauważyć zmianę oczekiwań oraz aktywności mieszkańców. Początkowo pojawia się zachwyt i niedowierzanie, że dostają coś ważnego i pięknego, za co nie trzeba w dodatku płacić. Jednak, kiedy nadchodzi czas, w którym należy dać coś od siebie, np. pomalować ściany przedszkola lub pomóc w jego organizacji czy też uczestniczyć w warsztatach, pojawia się bunt i rozczarowanie. To etap długi i trudny, oparty na wielu konfliktach i wzajemnych pretensjach. Trzeba nauczyć się kompromisu, głośnego wyrażania swoich opinii i rozwiązywania sporów. Po tym etapie, gdy wszyscy ochłoną i uwierzą, że przedszkole będzie istnieć tylko dzięki ich współpracy, następuję „etap świadomości”. Przy pomocy Fundacji rodzice zakładają stowarzyszenie i wtedy zaczynają rozumieć, że to do nich będzie należało prowadzenie przedszkola po zakończeniu realizacji projektu. Będą musieli zarządzać placówką, zatrudniać kadrę czy pozyskiwać środki finansowe. To oni będą decydować o ilości dzieci w grupie i rozwiązywać zaistniałe konflikty. Na tym etapie z kolei pojawia się lęk, czy poradzą sobie z takim wyzwaniem. Jednak, w miarę upływu czasu, kiedy dostrzegają, że są dla władz gminnych równorzędnym part- nerem, zaczynają czuć się pewniej. Pomimo trudności, jakie napotkali rodzice i my, projektodawcy, wszyscy odczuwamy wielką satysfakcję, że udało się stworzyć coś z niczego, tchnąć w ludzi nieco wiary, uświadomić im, że nasza wspólna praca daje rezultat wybiegający daleko poza ramy czasowe i finansowe projektu. Hanna Janczak, koordynator projektu20 Małe przedszkole jest fajne 21 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projektodawca: Fundacja Edukacji Przedszkolnej Partnerzy: Gminy: Oborniki Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Oława, Dobromierz, Oleśnica, Wisznia Mała, Sobótka, Gromadka Wartość projektu: 1 592 666,66 zł Okres realizacji projektu: 1.02.2010 r. – 31.12.2011 r.
 • 22 23 Potrzeba wczesnej edukacji jest mocno zakorzeniona w społeczności lokalnej, która jest współodpowiedzialna za Co się zmieniło? Wsparciem zostały objęte gminy wiejskie o niskim stopniu upowszechnienia edukacji ich funkcjonowanie i prowadzenie. Docelowo to właśnie społeczność lokalna powinna Dzięki projektowi utworzono 12 wyposażonych Małych Przedszkoli oraz zatrudniono kadrę przedszkolnej. Większość dzieci nie uczęszczała do przedszkola w swoich lub pobliskich przejąć rolę organu prowadzącego placówkę. pedagogiczną. Po zakończeniu projektu placówki zostaną przejęte i  będą prowadzone miejscowościach, a codzienne dowożenie do odległych placówek było problemem dla przez gminy lub stowarzyszenia. rodziców. Dlatego celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na tych Zajęcia w  Małym Przedszkolu trwają od 15 do 25 godzin tygodniowo (maksymalnie Udział w  zajęciach wpłynął na wzrost świadomości rodziców, dotyczącej potrzeb edu- terenach dzięki utworzeniu i prowadzeniu dwunastu Małych Przedszkoli. 5 godzin dziennie). Sale zostały w pełni wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble kacyjnych dzieci oraz roli przedszkola w procesie kształcenia. Z wypowiedzi opiekunów i zabawki. Edukacja prowadzona jest z uwzględnieniem programu nauczania zgodnym wynika, że zauważają postępy w rozwoju swoich dzieci: „Moje dziecko wciąż mówi nowe Grupę docelową stanowiło 329 dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodzice, mieszka- z  wymogami MEN. Przedszkolakami opiekuje się wykwalifikowany nauczyciel wraz wierszyki i pięknie maluje”, „Mój synek jest teraz grzeczniejszy”, „Ania stała się bardziej jący w gminach: Oborniki Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Oława, Dobromierz, Oleśnica, z jednym z rodziców lub wolontariuszem. Jednocześnie nad ich prawidłowym rozwojem śmiała i otwarta wobec innych dzieci”, „Jurek sprząta po sobie zabawki”, „Gdy nie mogą Wisznia Mała, Sobótka i Gromadka. czuwa psycholog i logopeda. iść do przedszkola, tęsknią za swoimi koleżankami i kolegami”, „Chętnie opowiada o tym, co dziś robił, rysuje cyferki i literki”. Angażujemy dzieci i ich rodziców Rodzice wzięli udział w 36 spotkaniach z psychologiem (Szczęśliwe dzieciństwo) i lo- Wśród lokalnej społeczności wzrosło zaangażowanie w realizację wspólnych przedsięwzięć. Model Małego Przedszkola został opracowany w oparciu o ideę Małych Szkół. Polega ona gopedą (Komunikacja werbalna – profilaktyka, diagnoza, terapia), a także w warszta- Widać wzajemną mobilizację do działania oraz dbanie o dobro całej społeczności. Projekt na stworzeniu jednej grupy, składającej się maksymalnie z 15 dzieci mieszkających w tej tach dotyczących równości płci oraz problemów, które pojawiają się na różnym etapie wspiera zatem rozwój nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Rodzice nawiązują kontakty samej lub sąsiedniej miejscowości, przez co uczą się nawiązywania nowych przyjaźni wychowania dzieci. Część z  nich uczestniczyła także w  warsztatach Funkcjonowanie z nauczycielami, współpracują i wymieniają się informacjami – realizacja wspólnego celu i wychodzenia bez obaw poza krąg własnej rodziny. Idea Małych Przedszkoli od początku stowarzyszenia rodziców w kontekście prowadzenia placówki. integruje mieszkańców.
 • Często mówi się, że praca nie musi przynosić satysfakcji tylko dochód lub że trzeba zrobić w niej swoje i iść do domu. Ja rozpoczynam swoją pracę z uśmiechem na twarzy i nie potrafię określić, o której kończę. Projekt stał się częścią mojego życia. Kocham chwile spędzane z dziećmi w przedszkolu, mnóstwo satysfakcji przynoszą mi sytuacje, gdy mogę pomóc ich rodzicom, i życzliwe uśmiechy mieszkańców miasta podczas spotkań na ulicach. Oczywiście, bywają ciężkie chwile, ale nawet one pokazują, jak bardzo potrzebny jest ten projekt, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia i ilu ludzi ceni oraz szanuje to, co już zrobiliśmy. Jestem dumny i  usatysfakcjonowany, że mogę być koordynatorem projektu Bystrzaki. Przynosi mi on poczucie samorealizacji, a  jego uczestnicy i kadra stali się częścią mojej rodziny. Paweł Błachowicz, koordynator projektu Bystrzaki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej24 25 Projektodawca: Fundacja Edukacji Przedszkolnej Partnerzy: Gmina Bystrzyca Kłodzka Wartość projektu: 1 100 866,67 zł Okres realizacji projektu: 1.08.2010 r. – 31.07.2012 r.
 • 26 27 Szansa dla przedszkolaków i ich rodziców pedagoga i psychologa. Dzieci mogą brać udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach związaną z wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym. Warto podkreślić również bardzo Bogata oferta Przedszkola „Bystrzaki” dzięki różnorodnym zajęciom i animacjom dostar- Niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach w Gminie Bystrzyca Kłodzka oraz niska z języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki. Spotykają się również z policjantami, straża- dobre wyżywienie, jakie serwowane jest tu naszym dzieciom. Moje dziecko, które od zawsze cza mojemu dziecku silnych bodźców, które, w moim przekonaniu, wpłyną na jego dalszy świadomość rodziców dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci i znaczenia edukacji przed- kami, pracownikami służb miejskich, producentami żywności, biorą udział w koncertach, było niejadkiem, chętniej zaczęło jeść! Największą jednak wartością tego przedszkola są wszechstronny rozwój. Rytmika, zajęcia plastyczne, muzyczne czy lekcje języka angiel- szkolnej to problemy, w odpowiedzi na które powstał projekt Bystrzaki. balach, konkursach oraz innych okolicznościowych wydarzeniach. ludzie, którzy je tworzą. Dzięki fachowej, otwartej na współpracę z rodzicami kadrze syn nie skiego pozwoliły mi zwrócić uwagę na przejawiające się pierwsze talenty mojej córeczki. Główny cel projektu to upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z Gminy Projekt zapewnia wysokiej jakości kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb miał problemów z aklimatyzacją, a postępy, jakie czyni, cieszą mnie ogromnie. Oby więcej Już po pierwszych miesiącach zauważam u niej zupełnie nowe umiejętności: poszerzenie Bystrzyca Kłodzka poprzez utworzenie placówki realizującej podstawę programową MEN i  zdolności każdego dziecka – mówi Paulina Pondel, wychowawczyni grupy Pszczółki tak udanych inicjatyw! – Kornelia Wenc-Szumigalska, mama przedszkolaka. zakresu słownictwa i wiedzy w różnych dziedzinach czy chociażby otwarte wyrażanie swoich oraz zajęcia dodatkowe. Ponadto projekt zakłada zwiększenie świadomości rodziców w Przedszkolu Bystrzaki. potrzeb. Niezwykle ważnym dla mnie aspektem jest możliwość uczestniczenia rodziców w  zakresie procesów rozwojowych i  wychowawczych oraz wyrobienie w  nich nawyku Dla rodziców prowadzone są warsztaty dotyczące wsparcia rozwoju dziecka w  wieku Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Przy nich rozwija- w procesie edukacyjnym swoich dzieci, do czego jesteśmy gorąco zachęcani i mobilizo- korzystania z pomocy specjalistów (psycholog, logopeda). przedszkolnym, przygotowane przez logopedę, psychologa i pedagoga. my się również my, specjaliści, a także rodzice, którzy stają się bardziej świadomi swoich wani przez Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, dyrekcję placówki oraz jej kadrę Grupę docelową stanowi 200 dzieci – są to maluchy w wieku 3 i 4 lata, które nie chodziły kompetencji i edukują innych rodziców w naszym środowisku – z wypowiedzi logopedy. pedagogiczną. Specjalne warsztaty z psychologiem, logopedą czy pedagogiem pozwalają wcześniej do przedszkola, oraz w wieku 3-5 lat z przedszkola publicznego w Bystrzycy Dzięki pomysłowi uruchomienia nowego przedszkola mój syn otrzymał szansę rozpoczęcia nam spojrzeć z perspektywy naszych dzieci na nas, rodziców, i na otoczenie. Cieszę się Kłodzkiej – a także ich rodzice. przygody z edukacją już w wieku 3 lat. Samo przedszkole to miejsce kameralne, bardzo przy- Co daje projekt? niezmiernie, że dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji moja córka ma jazne dzieciom i ich rodzicom. Wszystko jest tu nowe, począwszy od świeżo zaadaptowanych Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono szansę uczestniczyć w projekcie „Bystrzaki” – Ewelina Walczak, uczestniczka projektu. Kształcimy i rozwijamy sal lekcyjnych i zakupionych zabawek, a na małym, uroczym placu zabaw kończąc. Do tego przedszkole oraz zatrudniono kadrę pedagogiczną. Dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz W otwartym Przedszkolu Bystrzaki powstały 2 dwudziestoosobowe oddziały. Placówka liczne zajęcia dodatkowe, opieka logopedy i psychologa oraz to, co uważam za unikatowe specjalistyczne wyrównują szanse edukacyjne dzieci. Wśród rodziców wzrósł poziomu czynna jest 11 godzin dziennie we wszystkie dni robocze. Zapewnia wsparcie logopedy, – odbywające się w ramach projektu szkolenia dla rodziców, przybliżające problematykę świadomości dotyczącej znaczenia wychowania przedszkolnego w procesie rozwojowym.
 • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne pozwoliły młodzieży rozwinąć umiejętność pracy zespołowej oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Uczestników traktowano indywidualnie i dzięki temu każdy mógł poczuć się wyróżniony. Projekt był niezwykłą inwestycją w kapitał, jakim jest zdolna i ambitna młodzież. Małgorzata Zarubajko, koordynator projektu Marzenia do spełnienia - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum nr 528 w Głogowie 29 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projektodawca: Gmina Miejska Głogów – Gimnazjum nr 5 w Głogowie Wartość projektu: 823 282,82 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2009 r. – 31.08.2011 r.
 • 30 31 Pomoc i wsparcie dla zagrożonych uczniów Zachęcamy, stwarzamy okazje, uczymy Przygotowano także zajęcia profilaktyczno-psychologiczne, eliminujące zachowania Przeprowadzona w 2008 r. analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły wykazała, że Koło Pitagorasa, Fizyki i Astronomii, Biologiczno-Ekologiczne, Wokalne, Webmasterów, destrukcyjne. na przestrzeni ostatnich lat znacznie pogorszyła się średnia ocen, zwłaszcza z egzaminów Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Recytatorskie, Literackie, Europejskie czy Koło Tańca końcowych. Odnotowano także wzrost poziomu zaburzeń emocjonalnych i zachowań de- Nowoczesnego – z  takiej szerokiej oferty zajęć dodatkowych korzystali uczniowie, Co dał projekt? strukcyjnych wśród dzieci. Niedostosowanie społeczne i nieprzestrzeganie uniwersalnych którzy chcieli uzyskać lepsze wyniki w  nauce i wymagali wsparcia. Powstał także Cel główny projektu został zrealizowany – wsparcie uzyskali uczniowie napotykający na bariery wartości moralnych zauważono u blisko 1/3 uczniów. Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Grupa Teatralna, Grupa Fanchemik i Grupa Młodzi środowiskowe, ekonomiczne i zdrowotne. 424 osoby wzięły udział w zajęciach dodatkowych, Dlatego głównym celem projektu było wzmocnienie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego Artyści. Udział w tych przedsięwzięciach pozwalał młodym ludziom pogłębiać wiedzę, dzięki którym mogły poprawić swoje wyniki w nauce na etapie gimnazjum oraz na dalszym i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły dzięki realizacji programu rozwojowego. stymulował logiczne myślenie, kształtował właściwe postawy społeczne i umiejętności etapie edukacji. Zorganizowano prawie 730 godzin zajęć pozalekcyjnych i 1130 godzin za- Działania te miały pomóc w kreowaniu pozytywnego wizerunku ucznia, a w przyszłości adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości, promował talenty i poszerzał horyzonty. jęć pozaszkolnych. Uczestnicy wymagający dodatkowego wsparcia skorzystali z 280 godzin umożliwiać kształcenie w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych. Osobom przejawiającym trudności w nauce i zagrożonym niedostosowaniem społecz- opieki psychologiczno-pedagogicznej. Pomoce i przybory szkolne, w które została doposażona Grupę docelową projektu stanowiło 424 uczniów Gimnazjum nr 5 w Głogowie, którzy osią- nym oraz przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty zaproponowano zajęcia baza dydaktyczna Gimnazjum nr 5 w Głogowie, pomogły rozwijać się i uzyskać lepsze wyniki gali słabe wyniki w nauce i cechowali się niską motywacją i problemami emocjonalnymi, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (ze szczególnym w nauce uczestnikom projektu. Będą też służyły innym w kolejnych latach funkcjonowania w wielu przypadkach pochodzili z rodzin patologicznych. W grupie tej znaleźli się również uwzględnieniem ICT, przedsiębiorczości i  nauk przyrodniczo-matematycznych), szkoły. Placówka stała się bardziej atrakcyjna dla przyszłych uczniów, a to przełożyło się na uczniowie, którzy chcieli rozwijać swoje zdolności w naukach ścisłych i humanistycznych pasje i uzdolnienia, a także zapewniono opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Dla większe zainteresowanie rekrutacją w 2011 roku. Realizacja dodatkowych zajęć przyczyniła oraz na zajęciach artystycznych. uczniów z dysleksją i dysortografią zorganizowano dodatkowo zajęcia specjalistyczne. się również do polepszenia relacji kadry pedagogicznej z rodzicami.
 • Mam nadzieję, że realizacja projektu zniweluje występujące dotychczas różnice w edukacji, zmieni na trwałe życie młodych ludzi, którzy w przyszłości skutecznie będą konkurować o miejsca na wyższych uczelniach, a w konsekwencji – tworzyć nową jakość w dorosłym życiu. Bożena Pawłowicz, koordynator projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan32 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 33 dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projektodawca: Gmina Lubomierz Wartość projektu: 1 408 388 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2010 r. – 31.08.2012 r.
 • 34 35 Wartość zajęć pozalekcyjnych wania, np. przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, techniczne, z języka polskiego, przekazywać, przyswajać i utrwalać wiadomości, a to z kolei przekłada się na lepsze wyniki Gmina Lubomierz to jedna z najmniejszych i najuboższych gmin powiatu lwóweckiego. Wiele angielskiego i  niemieckiego, edukację regionalną, koło teatralne i muzyczne, kabaret w nauce. Praca z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi (projektory multimedialne, osób ma problem ze znalezieniem pracy i zapewnieniem bytu rodzinie. Często towarzyszą szkolny, koło młodych samorządowców i warsztaty komunikacji społecznej. Zajęcia kompasy, mikroskopy, preparaty czy bryły geometryczne) sprawia, że wiedza jest bardziej temu zjawiska patologiczne, nie służące wyrabianiu nawyków kształcenia u dzieci, zmniej- wyrównawcze obejmują kształcenie zintegrowane, matematykę, zajęcia logopedyczne przystępna i zrozumiała. Natomiast zajęcia logopedyczne przyczyniają się do znacznej szające aspiracje oraz przyczyniające się do dziedziczenia negatywnych wzorców życiowych. i psychologiczne. poprawy wymowy u dzieci, co jest niezwykle ważne w dalszej edukacji szkolnej. Przez Ze względów finansowych niewielu rodziców może zapewnić dzieciom dostęp do atrakcyjnych 10 godzin tygodniowo dzieci korzystają również z pomocy psychologa. Uczniowie słabsi zajęć pozalekcyjnych, które uzupełniają wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole. Zakupiona platforma e-learningowa Moodle umożliwia dodatkową samodzielną edukację nadrabiają zaległości edukacyjne, a zdolniejsi pogłębiają swoją wiedzę i zainteresowania. Celem projektu jest stworzenie warunków lepszego rozwoju i wyrównanie szans eduka- w dowolnym momencie oraz rozwija umiejętność wykorzystania najnowszych technologii cyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. Grupę docelową projektu informatycznych. Ponadto prowadzenie zajęć urozmaicają i uatrakcyjniają nowoczesne Istotne znaczenie ma także zmiana mentalna, jaką obserwuje się wśród uczestników stanowi 416 uczniów z Gminy Lubomierz (ze Szkoły Podstawowej w Lubomierzu i Pławnej pomoce dydaktyczne, np. tablica interaktywna. projektu – zwiększają się ich aspiracje i poczucie własnej wartości, wykazują większe oraz Zespołu Szkół w Lubomierzu). Są to zarówno uczniowie z zaległościami edukacyj- Dodatkowo w  każdej ze szkół biorących udział w  projekcie organizowane są również niż dotychczas zainteresowanie kontynuowaniem nauki. nymi, wymagający wsparcia w formie zajęć wyrównawczych i pomocy pedagogicznej, wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze i wyjazdy edukacyjne. jak i uczniowie zdolni, zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy. Co daje projekt? Rozwijamy i wyrównujemy poziom edukacji Do końca okresu realizacji projektu w  szkołach w  Lubomierzu i  Pławnej odbędzie się W każdej szkole plan zajęć przedstawia się nieco inaczej, w zależności od potrzeb mło- prawie 1730 godzin zajęć wyrównawczych i 2700 godzin zajęć rozwijających. Nauczyciele dzieży. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie zajęć rozwijających zaintereso- i uczniowie poznali zasady pracy na platformie e-learningowej, dzięki czemu łatwiej jest
 • Projekt wyróżnia kompleksowość wsparcia niezbędnego do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i pełnego zrealizowania Programu Rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w  Trzebnicy. Uzyskane efekty to zarówno lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów zewnętrznych i wyboru ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, jak i rozwój uczniowskich pasji oraz sprawności fizycznej – rozwój zrówno- ważony. Szczególne, długofalowe znaczenie ma wdrożenie kompleksowego oprogramowania do zarządzania różnymi obszarami szkoły oraz nowoczesnych metod nauczania opartych na ICT, dzięki doposażeniu w komputery i multimedia. Realizacja projektu to start uczestników i szkoły w wyższą jakość oraz w lepszą przyszłość. Danuta Szuber, koordynator projektu Kształcąc nowocześnie, równamy szanse36 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 37 dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projektodawca: Powiat Trzebnicki – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy Wartość projektu: 1 543 571,57 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2010 r. – 31.07.2012 r.
 • 38 Równe szanse dla wszystkich uczniów poznają własne predyspozycje i uczą się umiejętnie planować ścieżkę swojej kariery Decydując się na udział w projekcie literackim chciałam uzyskać jak najlepsze przygoto- Co daje projekt? 39 Pomysł na projekt powstał po wnikliwej analizie wyników badań, jakie przeprowa- zawodowej. Dodatkowo wzbogacona została oferta spędzania czasu wolnego, wdrożone wanie do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Wiedziałam, że dodat- Dzięki udziałowi w projekcie młodzież nie tylko zyskuje niezbędną do dalszej edukacji dzono wśród uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Na ich podstawie są także narzędzia do efektywnego zarządzania szkołą, np. e-dziennik. kowe spotkania pomogą mi lepiej zrozumieć wiele rzeczy związanych z teorią literatury, wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności, ale także rozpoznaje własne zdolności i zainte- stwierdzono niski poziom opanowania kompetencji kluczowych, ustalono też, że brak jak również rozwiną umiejętność pisania i  rozwiązywania zadań o  wyższym stopniu resowania, uczy się pracy w grupie i organizowania sobie czasu wolnego. W rezultacie określonej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz atrakcyjnej oferty spędzania Grupę docelową projektu stanowi 638 uczniów – 435 dziewcząt i  203 chłopców – trudności niż te, które omawiamy na lekcjach języka polskiego. Cieszę się, że mogłam młodzi ludzie stają się bardziej pewni siebie, co pomaga im w planowaniu dalszej drogi czasu wolnego u wielu z nich wywołuje niskie poczucie własnej wartości, co z kolei oraz 55 pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego oraz wziąć udział w projekcie i na pewno jeszcze raz skorzystałabym z takiej okazji – Natalia rozwoju i wyrównuje ich szanse edukacyjne w stosunku do rówieśników z większych miast. skutkuje problemami w nauce i częstym opuszczaniem lekcji. Nisko oceniono umie- Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy. Ziętkiewicz, kl. IIa LO. W ramach projektu powstał także Szkolny Ośrodek Kariery, który pomaga w diagnozie jętność komunikowania się młodzieży, tak w  językach obcych, jak i  w  ojczystym, predyspozycji, zainteresowań i umiejętności uczestników, w planowaniu kariery eduka- a  także zdolność do zastosowania wiedzy z  nauk ścisłych w  rozwiązywaniu zadań. Stwarzamy młodzieży nowe możliwości Dzięki udziałowi w zawodach i grach zespołowych uczniowie i uczennice mogą rozwijać cyjno-zawodowej zgodnej z potrzebami lokalnego rynku pracy – uczniowie korzystają W efekcie uczniowie osiągali niezadowalające wyniki z egzaminów, czym zmniejszali W  ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne oraz doradztwo swoje umiejętności interpersonalne. Takie formy aktywnego spędzania czasu wolnego z warsztatów i konsultacji z doradcą zawodowym. swoje szanse na zdobycie lepszego wykształcenia. zawodowe. Młodzież pogłębia wiedzę w zakresie języka polskiego i szeroko pojętej równoważą wysiłek intelektualny, zachęcają do uprawiania sportów i kształtują właściwą Przeszkoleni nauczyciele i personel administracyjny wdrożyli kompleksowe oprogramo- komunikacji społecznej na zajęciach literackich, dziennikarskich, teatralnych, histo- postawę wobec zdrowia. Sala gimnastyczna została doposażona w  piłki, nagłośnienie wanie do zarządzania różnymi obszarami szkoły Uczniowie Optivum NET, obejmujące: Wszechstronny rozwój uczniów utrudniała także skromna oferta zajęć pozalekcyjnych. rycznych i wiedzy o społeczeństwie. Dokształca się także z języka angielskiego i nie- i przybory do zajęć fitness. Sekretariat Optivum NET, Dziennik lekcyjny Optivum NET, Moduł analiz, Moduł lekcyjny Ponadto szkoła nie posiadała narzędzi efektywnego zarządzania i komunikacji, które mieckiego. Ponadto lekcje matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii i geografii i  Witrynę dla rodziców. Pozwoliło to między innymi na wprowadzenie elektronicznego wykorzystywałyby nowoczesny sprzęt informatyczny. Z badań przeprowadzonych wśród organizowane są w pracowniach komputerowych i laboratoriach na wyższych uczel- Wszystkim nam – prowadzącym zajęcia i uczestnikom – zależało na wykazywaniu się dziennika lekcyjnego jako jedynej formy dokumentowania przebiegu nauczania oraz pracowników wynikało, że większość z nich chciałaby podnieść swoje kompetencje niach we Wrocławiu. Przyswajanie wiedzy ułatwiają zakupione komputery i programy umiejętnością pracy w  zespole, wzroście pewności siebie oraz poprawie umiejętności usprawnienie wymiany informacji z  uczniami i  rodzicami. Wszystkie podjęte działania w tym zakresie i wdrożyć innowacyjne technologie. multimedialne, które pozwalają na przekazywanie informacji w  atrakcyjny sposób. komunikacyjnych. Poprzez grę z koleżankami i kolegami z grupy równoległej młodzież mają – bezpośrednio i  pośrednio – pomóc uczniom w  ich własnych staraniach, pro- Grupy dziennikarskie wyposażono w dyktafony, aparat fotograficzny oraz materiały kształtowała zdolność konstruktywnego porozumiewania się między sobą. Świadome wadzących do osiągnięcia jak najlepszego wykształcenia i rozwijania swoich zdolności Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 potrzebne do wydawania gazetki, a  grupę teatralną w  odpowiednie stroje. W  auli współdziałanie prowadziło do samorealizacji i zachęcało do uprawiania sportów – Jarosław w najróżniejszych dziedzinach. w Trzebnicy. Uczniowie zwiększają stopień opanowania kompetencji kluczowych, roz- szkolnej wystawiane są sztuki teatralne. Jeżewski i Andrzej Stęplowski, prowadzący zajęcia.
 • Realizacja projektu jest dla mnie kolejną szansą spełniania misji edukacyjnej. Konsekwentne promowanie nowoczesnych metod nauczania, radość uczenia inaczej niż dotychczas i stosowanie oceniania kształtującego, czyli wspierającego – to rzeczywiście najbardziej obiecujący kierunek reformowania praktyki dydaktycznej. Najważniejsi są bowiem uczniowie, którzy naprawdę odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości, bo przecież uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. I o to chodzi! Anna Szywała, koordynator projektu Szkoła sukcesu Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych40 41 Projektodawca: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała ze Świdnicy Partnerzy: Gmina Dzierżoniów, Gmina Jaworzyna Śląska, Stowarzyszenie „Nasze dzieci – wspólna szkoła” Wartość projektu: 1 136 885,98 zł Okres realizacji projektu: 1.08.2010 r. – 30.03.2012 r.
 • 42 43 Większe szanse dla uczniów Uczniowie dowiadują się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne również efektywnego współdziałania w grupie, zarządzania informacjami, planowania wiedzy i opanowanych umiejętności. Nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie, również Wśród uczniów gmin Dzierżoniów, Żarów i Jaworzyna Śląska przeprowadzono badania, i innowacyjne narzędzia matematyczne i przyrodnicze w edukacji i życiu codziennym. własnej pracy i  dokonywania adekwatnej samooceny. Szkoły otrzymały też pomoce oceniają go bardzo pozytywnie. z których wynika konieczność podnoszenia motywacji do nauki, wzbogacania oferty Przewidziane są także dodatkowe zajęcia sportowe, a na warsztatach teatralnych, tanecz- dydaktyczne, które umożliwiają efektywniej i ciekawiej przyswajać wiedzę. Będą z nich Projekt Szkoła Sukcesu służy wszystkim – uczniom, bo ugruntowuje ich poczucie edukacyjnej i niwelowania barier geograficznych, ekonomicznych oraz społecznych. nych, plastycznych i wokalnych uczniowie rozwijają talenty i zainteresowania artystyczne. mogły korzystać również dzieci w kolejnych latach funkcjonowania szkół. Zdobyta wie- własnej wartości, rodzicom, bo widzą efekty pracy swoich pociech, oraz nauczycielom, Pomóc w tym ma wdrażanie programów rozwojowych szkół, uwzględniających indy- Warsztaty socjoterapeutyczne korygują zaburzenia zachowania, a także wspomagają dza, nowe umiejętności i zmiana postaw wychodzi poza sale lekcyjne i teren szkoły. gdyż otrzymują potwierdzenie, że ich praca ma sens – Małgorzata Kluska, nauczy- widualne potrzeby i możliwości psychofizyczne każdego ucznia. rozwój osobisty i społeczny. Niwelowanie braków edukacyjnych, motywowanie do działania Jednym z ważnych elementów projektu jest program doskonalenia zawodowego na- cielka z Zastruża. Dlatego głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, pod- oraz wyrabianie poczucia własnej wartości – to z kolei główne cele zajęć wyrównawczych. uczycieli. Szkolenia kadry pedagogicznej, prowadzone przez wybitnych specjalistów, niesienie atrakcyjności i jakości oferty dydaktycznej w pięciu szkołach podstawowych tworzą kompleksowy zespół działań uzupełniających się wzajemnie. – z  Gminy Dzierżoniów: Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Mościsku, Zespół Szkolno- Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, nauczycieli i  rodziców. Przedszkolny w  Ostroszowicach i  Szkoła Podstawowa w  Piławie Dolnej, z  Gminy Prowadzący stosują innowacyjne i atrakcyjne metody nauczania, a także ocenianie Co daje projekt? Jaworzyna Śląska – Szkoła Podstawowa w Pastuchowie, a z Gminy Żarów – Szkoła kształtujące. Oceny opisowe zyskały dużą aprobatę uczniów, motywują ich do pra- 87% badanych rodziców w ankietach ewaluacyjnych, przeprowadzonych po drugim Podstawowa w Zastrużu. cy, dając jednocześnie poczucie satysfakcji. Spotkania prowadzone przez starannie semestrze zajęć, bardzo dobrze oceniło projekt. Podkreślili korzyści, jakie daje Grupę docelową stanowi 389 uczniów i 65 nauczycieli. dobranych specjalistów (psychologów, pedagogów, socjologów, socjoterapeutów) dzieciom udział w  zajęciach, m.in: lepsze wyniki w  nauce, rozbudzenie nowych pomagają w kształtowaniu młodych osobowości. Dzięki udziałowi w projekcie wzrasta zainteresowań, wzrost wiary we własne siły i  motywacji do nauki, lepsze relacje Pomagamy osiągać sukcesy świadomość przynależności do społeczności szkolnej. Uczniowie uzyskali zdecydowanie z rówieśnikami. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, rozwijających umiejętności z zakresu nauk wyższe wyniki na sprawdzianie po klasie VI, nastąpił rozwój kreatywności i poczucia Zdecydowana większość uczniów deklaruje chęć ponownego udziału w podobnych za- matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego, języków obcych i informatyki. odpowiedzialności, otwartości, tolerancji i zrozumienia poglądów innych osób. Uczą się jęciach. Starsi z nich zauważają ponadto możliwość wykorzystania w praktyce nabytej
 • Projekt przyniósł wiele dobrego szkołom i dzieciom, które chętnie korzystają z proponowanych zajęć i rozwijają swoje zainteresowania. Cieszymy się, że znaleźliśmy sposób na poprawę sytuacji edukacyjnej w naszej gminie. Barbara Moszczyńska, koordynator projektu Super szkoły Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych44 45 Projektodawca: Gmina Brzeg Dolny Wartość projektu: 906 830 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2010 r. – 30.06.2012 r.
 • cych i Gimnastyki mózgu, które przyczyniają się do ich rozwoju intelektualnego, przedstawić metody panowania nad emocjami i stresem oraz ćwiczenia ułatwiające koncentrację uwagi. W szkołach objętych projektem realizowane są zajęcia pozalekcyjne, rozwijające kom- petencje kluczowe, podzielone na 6 modułów: 1. Młody Filolog – czytanie, pisanie, rozumienie tekstu ze słuchu, sprawne mówienie, 2. Młody Informatyk – technologie ICT, 3. Młody Pitagoras – logika i matematyka, 4. Einstein Dolnobrzeski – fizyka i eksperymenty, 5. Z przyrodą za pan brat – ekologia, 6. Tlen czy azot – laboratorium chemiczne. Zajęcia usprawniają i uatrakcyjniają zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, m.in. tablice interaktywne, programy do grafiki, mikroskopy z kamerami, rzutniki i odtwarzacze DVD. Ciekawym i bardzo lubianym przez uczniów sposobem na zdobywanie wiedzy są także wycieczki przyrodniczo-edukacyjne do Karkonoskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Śnieżnik w Międzygórzu i Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, na Festiwal Nauki we Wrocławiu oraz na Politechnikę Wrocławską. Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjaliści mają możliwość korzystania z  doradztwa zawodowego, co pomaga im podjąć właściwe decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.46 Rodzice pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w  warsztatach, których tematem jest 47 proces wychowywania dzieci. Zajęcia te, prowadzone przez psychologa i  pedagoga, uświadamiają im, jak ważne jest zaangażowanie w edukację swoich pociech. Co daje projekt? Rozwój i samorealizacja uczniów dzięki wzbogaceniu oferty szkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Realizacja projektu przyczynia się do rozwinięcia kompetencji kluczowych uczniów i wy- Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowany problem, jakim był niski poziom opa- oraz przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców rozwi- równania ich szans edukacyjnych. Nastąpiła poprawa jakości oferowanych w szkołach zajęć nowania kompetencji kluczowych wśród części uczniów z Gminy Brzeg Dolny. Szkoły nie jających umiejętności wychowawcze. pozalekcyjnych dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym, które będą służyły dzieciom zapewniały im wystarczającej oferty zajęć pozalekcyjnych, m.in. w zakresie przedmiotów Grupę docelową projektu stanowi 450 uczennic i uczniów szkół podstawowych i gimna- i  nauczycielom również w  kolejnych latach funkcjonowania placówek. Dzięki zajęciom matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Ograniczone możliwości zjum oraz 30 rodziców z Gminy Brzeg Dolny. Do udziału w zajęciach zostali wytypowani rozwijającym zainteresowania młodzież rozpoznaje swoje predyspozycje, a doradztwo pozaszkolnego kształcenia oraz rozwijania pasji i zainteresowań dodatkowo utrudniały uczniowie z problemami w nauce i zachowaniu, zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem edukacyjno-zawodowe, prowadzone w  ramach projektu, pozwala na świadomy wybór rozwój. z systemu oświaty, a także uzdolnieni o ograniczonych możliwościach rozwoju własnego dalszej ścieżki rozwoju uczniów. Warsztaty dla rodziców przyczyniają się do wzrostu ich Brak pełnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów ostatnich klas szkół pod- potencjału. wiedzy o potrzebach dziecka, przez co następuje poprawa ich wzajemnych relacji. stawowych i gimnazjów mógł skutkować nietrafionym, często przypadkowym wyborem następnej szkoły. Stwarzamy nowe możliwości Z drugiej strony pojawiają się bariery ekonomiczno-społeczne, niskie dochody w rodzinie, Dzięki realizacji projektu uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka słaba samoocena i wynikający z tego brak motywacji do nauki. Opiekunowie, zajęci pracą polskiego (Mój ojczysty język) oraz matematyki (Chcę rachować). Dzieciom i młodzieży, zawodową, często nie pomagają dzieciom w podejmowaniu nowych wyzwań. u których zdiagnozowano wady wymowy, zapewniono wsparcie logopedy, natomiast te Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów z Gminy z trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami rozwoju percepcyjno-motorycznego objęto Brzeg Dolny, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach, podnoszenie jakości kształcenia terapią pedagogiczną. Gimnazjaliści mogą skorzystać z warsztatów relaksacyjno-wyciszają-
 • Pracując w latach 1998-2006 jako nauczyciel w szkole dla dorosłych, widziałam wszystkie problemy, z jakimi borykali się słuchacze: trudności połączenia pracy zawodowej i obowiązków domowych z uczęszczaniem do szkoły, problemy z dojazdami, zwłaszcza osób mieszkających poza Jelenia Górą, problemy finansowe oraz stres związany z podejmowaniem nauki przez osoby mające długą przerwę w uczeniu się. Kibicowałam zwłaszcza osobom starszym, które z ogromnym zapałem przystępowały do nauki po wielu latach, często nie pamiętając wiele z dawnych lat szkolnych lub po prostu posiadając już „nieaktualną” wiedzę (informatyka, fizyka, chemia). Wraz z dyrektorką szkoły i całą kadrą zastanawialiśmy się, jak zmotywować tych ludzi do nauki, jak przekonać ich, że warto się uczyć i jak pomóc im pokonać bariery finansowe. Pisząc projekt „Dobre licea dla dorosłych w Jeleniej Górze” wykorzystaliśmy posiadaną przez nas wiedzę. Myślę, że właśnie dlatego jest on tak pozytywnie odbierany przez naszych beneficjentów, a my, realizatorzy, widzimy osiągane rezultaty i możemy mieć satysfakcję z dobrze prowadzonego projektu. Barbara Janic, koordynator projektu Dobre licea dla dorosłych w Jeleniej Górze48 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 49 w formach szkolnych Projektodawca: Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze Wartość projektu: 432 276,72 zł Okres realizacji projektu: 1.06.2010 r. – 31.05.2012 r.
 • 50 51 Otwarte drzwi dla dorosłych, którzy chcą się uczyć Grupę docelową stanowi 50 kobiet i mężczyzn: osoby w wieku 25-64 lata oraz młodzież podręczników, słowników i atlasów, z których część wypożyczana jest słuchaczom. Spo- doskonalenia. Drugi rok realizacji projektu pokazuje, jak ważne dla efektów nauczania Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej w wieku 18-24 lata, która nie uczy się w szkołach dziennych. Wszyscy z własnej inicjatywy sób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i trójwymiarowe animacje pomagają są wszystkie zaplanowane działania. Górze powstały w 1999 roku. Podejmują w nich naukę dorośli po szkole podstawowej zgłosili chęć podjęcia nauki. Wsparciem objęto także aktualnych słuchaczy LO i LOU dla przyswajać wiedzę niezwykle szybko i efektywnie. Udział w projekcie dał mi możliwość rozwoju osobistego i wzmocnił moje poczucie warto- lub gimnazjum oraz szkole zawodowej. dorosłych w Jeleniej Górze. Dzięki platformie informatycznej Moodle słuchacze mają możliwość korzystania z  in- ści. Pokazał mi moje możliwości w radzeniu sobie w życiu i dobrym organizowaniu czasu. Praca, opieka nad dziećmi, brak środków finansowych, brak nawyku i umiejętności nowacyjnej formy kształcenia, jaką jest e-learning. Wszystkie potrzebne materiały Zaczęłam się cieszyć życiem dzięki dobremu podejściu nauczycieli do uczenia oraz miłej uczenia się, a także uwarunkowania psychologiczne – to najczęstsze bariery utrud- Kształcimy ustawicznie zgromadzono w jednym miejscu, są więc uporządkowane i dostępne przez całą dobę, co atmosferze w szkole. Mam lepszy kontakt z ludźmi. Będę mogła podjąć pracę związaną niające osobom dojrzałym powrót do szkoły średniej. Nawet jeśli podejmują takie W ramach projektu zatrudniono w szkole pedagoga-doradcę rozwoju osobistego i zawodo- pozwala na naukę w dowolnym czasie. Nauczyciel ma wgląd w prace słuchaczy, może z moimi pragnieniami. Po skończeniu tej szkoły będę mogła dokształcić się w kierunku, wyzwanie, to nie każdy jest w  stanie kontynuować naukę przez dwa lub trzy lata. wego. Podczas indywidualnych konsultacji uczestnicy rozmawiają o swoich problemach zwią- je oceniać i komentować. Korzystanie z platformy jest proste i ma wiele zalet, między który mnie interesuje – Genowefa Gontarz, LOU. Szkoły dla dorosłych często borykają się z problemem, jak zmotywować i utrzymać zanych z nauką, pracą lub jej poszukiwaniem, a także konfliktami w rodzinie. Mają również innymi pozwala na wielokrotne powtórki, a zatem na utrwalanie materiału. Według dyrektora Grzegorza Lustyka projekt daje satysfakcję z  umożliwienia nauki swoich słuchaczy. możliwość rozpoznania swoich zdolności i umiejętności. Uczą się, jak prawidłowo napisać CV Dojazd na zajęcia dla części uczestników projektu jest zapewniony, a innym zwracany osobom, które z różnych przyczyn przerwały edukację, zagrożonym wykluczeniem spo- Za cel projektu przyjęto poprawę dostępu do edukacji mieszkańców powiatu jelenio- i list motywacyjny, a także jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi jest jego koszt. łecznym, pochodzącym z obszarów o utrudnionym dostępie do placówek edukacyjnych górskiego poprzez realizację bezpłatnych zajęć w LO lub LOU dla dorosłych w Jeleniej pracodawcami. Doradca motywuje do nauki, daje wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, oraz osobom o  obniżonym statusie materialnym. Dodatkowym atutem jest integracja Górze. Dodatkowym celem jest poprawa jakości kształcenia w zaocznych liceach ogól- pokazuje, w jaki sposób realizować swoje cele nawet przy braku poparcia ze strony otoczenia. Co daje projekt? słuchaczy poprzez działania okołoedukacyjne, np. wspólne wyjścia do teatru. nokształcących dla dorosłych poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania Na potrzeby projektu zakupiono oprogramowanie multimedialne do zajęć z biologii, chemii, Z badań przeprowadzonych wśród słuchaczy wynika, że nastąpił u nich wzrost umiejęt- w postaci e-learningu i multimediów. fizyki, matematyki, przedsiębiorczości oraz do nauki języków obcych, a także komplety ności uczenia się, poprawa samooceny, a także zwiększyła się ich motywacja do samo-
 • Projekt cieszył się dużą popularnością wśród nauczycieli. Pozwolił im zdobyć kwalifikacje, dzięki którym będą mogli kreatywnie prowadzić zajęcia z uczniami. Mam nadzieję, że tematyka zaproponowanych szkoleń przyczyniła się do realizacji lekcji w sposób bardziej efektywny, a także do zrozumienia zachowań uczniów. Chciałabym, żeby zdobyta wiedza pozwoliła nauczycielom wydobyć z uczniów to, co w nich najlepsze – odkryć ich talenty. Anna Zalewska, koordynator projektu Kreatywny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia52 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 53 Projektodawca: Firma BOW Polska Sp. z o.o., od 1.01.2011 w składzie Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT Sp. z o.o.” Wartość projektu: 145 900,45 zł Okres realizacji projektu: 1.11.2009 r. – 30.04.2010 r.
 • 54 55 Optymalny dobór metod nauczania Grupę docelową stanowiło 55 nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek Od dłuższego czasu chciałam skorzystać z warsztatów (…) KLANZA. Słyszałam, że są to jak wykorzystać metody pedagogiki zabawy w pracy oraz jak rozwijać zainteresowania Badania, jakie wnioskodawca przeprowadził przed przystąpieniem do realizacji projektu, oświatowych z powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego zajęcia prowadzone profesjonalnie, a zdobyta wiedza jest niezwykle przydatna w pracy uczniów, proponując ciekawe i aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. wykazały, że większość nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i po- i lwóweckiego. nauczyciela. (…) Dzięki projektowi mogłam wziąć udział w zajęciach, które dostarczyły Na warsztatach nauczyciele dowiedzieli się także, jak praktycznie wykorzystywać możli- nadgimnazjalnych z powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, jeleniogór- mi wiedzy o nowoczesnych formach nauczania i umiejętności przydatnych w wychowaniu wości nowoczesnego sprzętu informatycznego na lekcjach (m.in. opanowali umiejętność skiego i lwóweckiego nie posiadała dostatecznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia Kreatywne nauczanie i animacji społeczno-kulturalnej. Pomimo ukończenia studiów kierunkowych nie potra- tworzenia i  publikowania stron internetowych oraz zgłębiali tajniki grafiki komputero- zajęć z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych, np. z ADHD (zespół Weekendowe szkolenia podzielono na cztery moduły: fiłam wykorzystać w codziennej pracy zabaw ruchowych z zastosowaniem rekwizytów wej), a także w jaki sposób opracować scenariusze i konspekty zajęć z uwzględnieniem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i FAS (zespół alkoholowy płodu), - praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych (m.in. ADHD, dysleksja, FAS, i muzyki. Skorzystałam na tym nie tylko ja, ale przede wszystkim moi uczniowie. Mam poznanych metod nauczania. dysleksją, uzależnionymi, jak również ze szczególnie uzdolnionymi. Większość badanych uzależnienia oraz potrzeby uczniów zdolnych), nadzieję, że w przyszłości będzie realizowanych więcej tego typu projektów – pani Hanna, Efektem udziału nauczycieli w projekcie jest także wzrost poziomu motywacji do pracy, nie miała także wystarczających umiejętności efektywnego wykorzystania komputera - technologia informacyjna w praktyce szkolnej (m.in. przygotowywanie i wykorzystywanie uczestniczka projektu. poczucia własnej wartości i ambicji zawodowych oraz przełamanie stereotypów dotyczą- w praktyce szkolnej, komunikowania się z uczniami i rozwiązywania konfliktów w grupie prezentacji multimedialnych, tworzenie stron internetowych oraz stosowanie grafiki cych dzieci z ADHD i FAS. Najbardziej skorzystają na tym dzieci. ani pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, tak by był on formą komputerowej w codziennych zajęciach z uczniami), Przeszkoleni nauczyciele wspierania ich rozwoju. Kolejnym problemem były także wysokie ceny szkoleń warsztatów - nauczyciel z klasą (asertywność w pracy, skuteczne metody komunikacji i radzenia sobie Uczestnicy projektu nauczyli się rozpoznawania i diagnozowania objawów ADHD i FAS, KLANZA (Klub Animatorów Zabaw). ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, a także przykłady ciekawych a także przygotowania i stosowania odpowiednich metod w pracy z dziećmi szczególnie Dlatego głównym celem projektu było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów), uzdolnionymi i utalentowanymi. Opanowali sposoby skutecznej komunikacji i asertyw- i pozalekcyjnych z zastosowaniem optymalnie dobranych metod nauczania do potrzeb uczniów. - warsztaty z KLANZĄ (metody pedagogiki zabawy w pracy z uczniem). ności, rozwiązywania problemów w grupie oraz radzenia sobie ze stresem. Nauczyli się,
 • Realizacja projektu „Trzebnicka e-oświata” miała na celu unowocześnienie szkół oraz dostosowanie warunków zarządzania do współczesnych standardów i potrzeb nowego pokolenia rodziców i nauczycieli. Korzystanie z platformy edukacyjnej, zarówno przez rodziców, jak i przez nauczycieli, zmniejszy koszty kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przesyłania komunikatów w formie pisemnej, zarządzeń, ogłoszeń, wielokrotnego drukowania arkuszy organizacyjnych. Projekt został zakończony pełnym sukcesem. Paweł Ziembiński, koordynator projektu Trzebnicka e-oświata Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projektodawca: Gmina Trzebnica56 57 Wartość projektu: 337 960,42 zł Okres realizacji projektu: 1.10.2010 r. – 30.06.2011 r.
 • 58 59 Edukacja nauczycieli czelnym zadaniem polskiego systemu edukacji staje się więc umożliwienie rodzicom łatwego Co dał projekt? Nowoczesne oprogramowanie komputerowe od wielu lat jest wykorzystywane przy dostępu do informacji. Dzięki komputeryzacji szkoły oraz wprowadzeniu nowoczesnego Dzięki realizacji projektu 126 pracowników trzebnickiej oświaty nauczyło się posługiwać obsłudze sekretariatu i  biblioteki w  szkołach Gminy Trzebnica. Aby usprawnić pracę oprogramowania rodzic może wirtualnie odwiedzić szkołę w każdej chwili, z każdego miej- elektronicznym dziennikiem i platformą edukacyjną. Proces zarządzania i administrowania administracji, wymianę informacji oraz poprawić jakość kształcenia, podjęto działania sca. Za pomocą internetu może sprawdzić, czy dziecko jest w szkole, czy przygotowało się placówkami został usprawniony. Poprawiła się także komunikacja i wymiana informacji zmierzające do wdrożenia kolejnych nowoczesnych technologii. Trzebnicka e-oświata do lekcji, jaką ocenę otrzymało z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, zadania czy kartkówki. pomiędzy szkołami a rodzicami. zakładała wdrożenie elektronicznego dziennika i cyfrowej platformy edukacyjnej w sze- Jednym z programów gwarantujących stały dostęp do informacji jest właśnie e-dziennik – Wdrożenie pełnego pakietu narzędzi „Fronter” oraz sprawna obsługa elektronicznej bazy ściu szkołach, a także przeszkolenie kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej. Grażyna Kantecka, uczestniczka projektu, dyrektorka jednej z trzebnickich szkół. danych wszystkich szkół na terenie Gminy Trzebnica pozwala usprawnić zarządzanie fi- Grupę docelową projektu stanowiło 126 nauczycieli i  innych pracowników oświaty Podczas szkoleń omówione zostały także inne, przydatne w codziennej pracy narzędzia: nansami, procesami administrowania placówką, zasobami bibliotek i pomocy szkolnych, z gminy Trzebnica. Platforma Optivum NET (wykorzystywana m.in. w kontaktach z organem prowadzącym), procesem rekrutacji do szkół na wszystkich poziomach kształcenia, kontroli obowiązku bazy danych czy aplikacje typu Arkusz Optivum, Plan Lekcji Optivum i Zastępstwa Opti- szkolnego i nauki, wymiany kadry nauczycielskiej, zasobów materialnych i niematerialnych, Wdrażamy nowe technologie vum. Kadra administracyjna z  kolei poznawała zasady współdziałania elektronicznego opiniowania arkuszy organizacyjnych praktycznie wszystkimi dziedzinami funkcjonowania Na szkoleniach kadra pedagogiczna i zarządzająca zapoznała się z możliwościami efek- dziennika z  programami Sekretariat Optivum i  Plan Lekcji Optivum. Omówiono także szkoły. Ponadto zapewnia otwarty dostęp do zasobów informacyjnych wszystkim miesz- tywnego wykorzystania dziennika elektronicznego. Aplikacja wyposażona jest w mecha- sposoby prowadzenia centrum informacyjnego szkoły na platformie edukacyjnej Fronter, kańcom gminy – Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica. nizm analizowania zapisów, co pozwala automatycznie uzyskiwać informacje o przebiegu wspierającej proces dydaktyczny, oraz możliwości korzystania z różnorodnych form komu- realizacji programów nauczania, osiągnięciach uczniów, frekwencji czy ich zachowaniu. nikacji elektronicznej. Tematyka spotkań obejmowała również zaawansowane możliwości Współczesny rodzic poszukuje takiej szkoły, która najlepiej spełni jego oczekiwania. Na- pakietu biurowego MS Office.
 • Uczniowie z zainteresowaniem przyjęli indeksy, w których zdobywali zaliczenia. Niezwykłą frajdę sprawiło im to, że mogli zaprezentować swoje najlepsze prace, opowiedzieć o nich publicznie. Poczuli się jak studenci, którzy muszą starać się o wpisy do indeksu, a następnie, po ich uzyskaniu, zdać przed komisją egzamin – obronić pracę dyplomową, aby uzyskać certyfikat – dyplom ukończenia warsztatów. Podobało im się także to, że za każdym razem zajęcia odbywały się w innym miejscu, że były różnorodne, że dzięki nim dowiedzieli się czegoś o so- bie i swoich zdolnościach. Większość z nich zaczęła się bardziej interesować rękodziełem i wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce. Alicja Sławińska, koordynator projektu Jesteśmy świadomi wartości edukacji!60 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 61 Projektodawca: Gmina Stara Kamienica – Gimnazjum w Starej Kamienicy Wartość projektu: 47 948,42 zł Okres realizacji projektu: 1.11.2010 r. – 31.12.2010 r.
 • Edukacja trwa całe życie Brak świadomości tego, jak ważne jest kształcenie przez całe życie, to problem, który zdiagnozowano wśród mieszkańców Gminy Stara Kamienica. W odpowiedzi powstał projekt Jesteśmy świadomi wartości edukacji! Celem przedsięwzięcia było uświadomienie lokalnemu środowisku potrzeby rozwoju edukacji na terenach wiejskich i płynących z tego korzyści oraz utworzenie Lokalnego Uniwersytetu Ludowego Gminy Stara Kamienica, gdzie mieszkańcy mogliby odkry- wać i rozwijać swoje talenty. Założeniem projektu był również wzrost integracji tej społeczności. Grupę docelową stanowiło 45 dziewczynek i chłopców ze szkół w Gminie Stara Kamie- nica, po 15 uczniów ze szkół podstawowych w Kopańcu i Barcinku oraz Gimnazjum w Starej Kamienicy. Uczymy przez zabawę Pierwsze warsztaty w Starej Kamienicy zorganizowano w czterech modułach: dzien- nikarsko-fotograficznym, artystyczno-tanecznym, aktorskim i muzycznym. Uczniowie tworzyli układy taneczne, kompozycje muzyczne i małe formy teatralne. Wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych i teatralnych, malowali także obrazy olejne.62 Uczestniczyłem w  warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora teatralnego 63 i filmowego – Włodzimierza Dyłę, który opowiadał nam, czym jest prawdziwe aktor- stwo. Uświadomił nam, że zawód ten niesie ze sobą wiele wyrzeczeń i wcale nie jest taki prosty i przyjemny, na jaki wygląda. Mimo tego wysiłku gra aktorska daje bardzo dużo satysfakcji – wypowiedź ucznia-uczestnika warsztatów. Kolejne spotkania warsztatowe odbyły się w świetlicy wiejskiej w Chromcu, a popro- wadziły je Baby Izerskie, lokalne artystki, które zajmują się rękodziełem ludowym. gu na czas z sankami. Na zakończenie zorganizowano Dzień Świadomości Wartości Projekt Jesteśmy świadomi wartości edukacji! ma pomóc w  utworzeniu Lokalnego Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega sztuka decoupage’u  (czyli ozdabiania Edukacji, który został wpisany do kalendarza imprez gminnych. Wydarzeniu towarzy- Uniwersytetu Ludowego dla dorosłych mieszkańców Gminy Stara Kamienica. Trwają przedmiotów za pomocą wzoru wyciętego z papierowych serwetek), filcowania (czyli szyła okolicznościowa wystawa, na której można było obejrzeć dzieła uczestników. formalne przygotowania do jego powołania, a ogromne zainteresowanie zorganizo- spilśniania wełny na mokro i wykonywania z niej przedmiotów codziennego użytku), W obecności zaproszonych gości uczniowie musieli „obronić” swoje prace zaliczeniowe wanymi zajęciami daje nadzieję, że plan się powiedzie. Lokalny Uniwersytet stworzy tworzenia mozaiki szklanej oraz ozdabiania bombek. Każdy uczeń wybrał najbardziej przed „komisją egzaminacyjną”, po czym uzyskali końcowy wpis do indeksu i otrzymali mieszkańcom gminy możliwość zdobywania nowych umiejętności, szlifowania talentów, odpowiednią dla siebie dziedzinę sztuki i  wykonał pracę, którą można było potem certyfikaty ukończenia warsztatów w ramach Lokalnego Uniwersytetu Ludowego przy dzielenia się swoją wiedzą i pasjami. podziwiać na wystawie. Zaliczenia z poszczególnych warsztatów zostały odnotowane Gimnazjum w Starej Kamienicy. w indeksach Lokalnego Uniwersytetu Ludowego przy Gimnazjum w Starej Kamienicy. W ramach projektu odbyły się także drużynowe potyczki logiczne, podczas których Co się zmieniło? uczniowie rozwiązywali quizy i zagadki, grali w scrabble, ćwiczyli cierpliwość i skupie- Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia w Gminie Stara nie przy układaniu jengi (gra zręcznościowa), rozgrywali mecze w szachy. Zwycięska Kamienica, zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozmaite działania oraz wzrostu grupa otrzymała tytuł Szkolnego omnibusa oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. integracji lokalnych środowisk wiejskich. Uczniowie odkryli swoje talenty, dowiedzieli Kolejnym etapem projektu były zajęcia sportowe i zabawa na śniegu na Orliku przy się, w jaki sposób mogą je rozwijać, uświadomili sobie wartość twórczości ludowej, Szkole Podstawowej w Barcinku. Uczniowie wzięli udział w sztafetach, slalomie i bie- przez co poszerzyli swoje aspiracje edukacyjne.
 • Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia na twarzach rodziców podziwiających efekty pracy swoich pociech to największa nagroda za trud włożony w organizację i realizację przedsięwzięcia. Bezinteresowne i szczere zaangażowanie społeczników, pedagogów i mieszkańców to znakomity dowód na to, że działając wspólnie, można zdziałać wiele dobrego. Paweł Rudkowski, koordynator projektu Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji64 artystycznej na terenie 65 Gminy Polkowice Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projektodawca: Gmina Polkowice Wartość projektu: 46 642,39 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2009 r. – 30.04.2010 r.
 • 66 67 Artystyczna edukacja dzieci i młodzieży zostały tak opracowane, aby nie ograniczać zainteresowań osób, które zdecydowały formach dziennikarskich (reportaż, wywiad, publicystyka, komentarz, felieton) – to Podsumowaniem projektu był uroczysty koncert na Gali Finałowej, który poprowadzili Gmina Polkowice od lat stawia na rozwój oświaty i kultury, dążąc do zapewnienia dzieciom się przystąpić do projektu, oraz zapewnić im dostęp do wiedzy, warsztatu, technik tylko część zagadnień poruszanych na warsztatach literackich. uczestnicy grupy literackiej, a swój program artystyczny zaprezentowały osoby biorące i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki oraz realizacji własnych zainteresowań. i narzędzi, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. Zaplecze lokalowe zapewniły Zajęcia bardzo mi pomogły. Mam za sobą próby felietonowe, intensywnie pracowałem udział w warsztatach chóralnych, solistycznych oraz instrumentalnych. Prace plastyczne Możliwość przygotowania atrakcyjnej i wykraczającej poza standardowy program na- szkoły, a część zajęć plastycznych odbywała się w pracowni ceramicznej. nad warsztatem dziennikarskim. Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności pomogą mi podziwiano podczas odbywającej się równocześnie wystawy. uczania oferty edukacyjno-artystycznej w oparciu o środki unijne to szansa, której nie w przyszłości znaleźć interesujące zajęcie – Dawid Bulak, uczestnik warsztatów literackich. można było przegapić, szczególnie że wiele z zaproponowanych działań dostępnych jest Młodzież poznawała nowe techniki malarskie oraz doskonaliła te, którymi nauczyła Co dał projekt? na co dzień jedynie w ośrodkach wielkomiejskich. się posługiwać wcześniej. Zajęcia były bardzo owocne. Co ciekawe, różnica wieku Na zajęciach muzycznych młodzież, pod okiem profesjonalistów, przygotowała repertuar Młodzi ludzie biorący udział w projekcie wielokrotnie podkreślali, jak ważne z punktu widzenia Celem projektu stało się zatem pobudzenie środowisk lokalnych i  zwiększenie ich osób biorących udział w warsztatach nie tylko nie była przeszkodą, ale wręcz zaletą. na koncert finałowy. Dodatkowo kształciła głos i słuch, rozwijała wrażliwość intonacyjno- ich rozwoju okazały się zajęcia warsztatowe. Utworzone grupy artystyczne dały możliwość zaangażowania na rzecz edukacji artystycznej najmłodszych oraz wyrównanie szans Maluchy chętnie uczyły się od starszych kolegów i koleżanek, a ci starsi nie pozosta- emisyjną, wyrabiała umiejętność artystycznego wykonywania pieśni oraz nadawania poddania próbie własnych umiejętności. Młodzież miała okazję sprawdzić się na różnych w  dostępie do kształcenia. Dodatkowo przedsięwzięcie miało uświadomić rodzicom, wali dłużni i równie chętnie spoglądali na pełne wyobraźni i niezwykle barwne prace im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego. płaszczyznach i wybrać optymalną dla siebie ścieżkę kariery. Uczestnicy nabrali pewności w jaki sposób mogą wspierać rozwój talentów swoich dzieci. najmłodszych uczestników projektu – Krystyna Bajon, prowadząca zajęcia plastyczne. siebie, poznali szerokie spektrum działań artystycznych, ukierunkowali swoje zainteresowa- Projekt został skierowany do 131 uzdolnionych artystycznie polkowiczan ze szkół Nauczyłam się nowych technik, w  tym malowania na jedwabiu oraz pastelą suchą. W ramach projektu zorganizowano także wycieczki edukacyjne, m.in. na Uniwersytet nia, dostrzegli nowe perspektywy rozwoju. Cel projektu został w pełni osiągnięty – dzięki podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Udział w  przedsięwzięciu Marzę o  tym, by w  przyszłości studiować na Akademii Sztuk Pięknych – Michalina Wrocławski, Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego oraz do Muzeum Narodowe- rozbudzeniu w młodzieży chęci angażowania się w edukację artystyczną i stworzeniu jej zapewniono także członkom chóru działającego przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Chwastyk, uczestniczka zajęć. go we Wrocławiu, gdzie młodzi polkowiczanie wzięli udział w praktycznych zajęciach szansy dostępu do kształcenia. Zwiększono także zainteresowanie rodziców zdolnościami i warsztatach. własnych dzieci i zapewniono im pomoc przy szukaniu rozwiązań edukacyjnych. Piszemy, śpiewamy i malujemy Grupa literacka pracowała pod okiem pisarki-dziennikarki. Publiczna prezentacja utworu Na przestrzeni trzech miesięcy zorganizowano cykl warsztatów artystycznych. Autorskie jako „konfrontacja” nadawcy i odbiorcy oraz warunek istnienia każdej twórczości, słowo Każdy uczestnik otrzymał Indywidualne Rekomendacje Rozwoju Artystycznego, zawierające Zainicjowane w projekcie działania, już zupełnie samodzielnie, kontynuuje Polkowickie programy przygotowane przez artystów plastyków, muzyków i pisarkę-dziennikarkę jako wyraz ekspresji i sposób wyrażania emocji, ćwiczenia praktyczne w podstawowych ocenę poziomu zdolności artystycznych i wskazówki dotyczące dalszej ścieżki rozwoju. Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne Ikar.
 • Motto fundacji z Góry jest proste: współpraca z potrzebującymi wsparcia po to, aby skutecznie wykorzystać środki unijne przeznaczone na edukację na terenach wiejskich. Cel projektu został osiągnięty w 100%. Efekty widoczne są do dziś. Uczestnicy wciąż kontaktują się z fundacją i kontynuują naukę. Elżbieta Skoczylas, koordynator projektu Sami sobie pomagamy Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze68 69 Wartość projektu: 50 000 zł Okres realizacji projektu: 1.09.2009 r. – 30.08.2010 r.
 • 70 71 Rodzice i dzieci Warsztaty z  psychologiem pomogły młodzieży podnieść poziom samooceny, kształto- Co dał projekt? dziedzin, ale była to także doskonała możliwość lepszego poznania mojego dorastającego Gmina Góra charakteryzuje się wysokim stopniem bezrobocia, co skłania wielu wać asertywność i umiejętności komunikacyjno-interpersonalne. Uczyli się zarządzania Zainteresowanie projektem wśród uczniów i ich rodziców było na tyle duże, że wsparciem dziecka – mówi jedna z mam uczestniczących w projekcie. Wiedza, jaką zdobyłam w trak- mieszkańców do poszukiwania i podejmowania pracy za granicą, a przez to rozwija własnym czasem i ćwiczyli sztukę negocjacji. Na zajęciach informatycznych nauczyli się objęto więcej osób, niż pierwotnie zakładano. Projekt, który był odpowiedzią na konkretne cie projektu, już zaprocentowała, ponieważ pozwoliła na wybór szkoły właściwej dla córki, się zjawisko tzw. sieroctwa emigracyjnego. Brak perspektyw powoduje niechęć do wyszukiwania, selekcjonowania i interpretowania informacji dotyczących samokształcenia, potrzeby uczniów i ich rodziców, musiał zakończyć się sukcesem. Potwierdza to statystyka – a nie takiej, jaką ja sobie dla niej wymarzyłam – dodaje inny rodzic. kontynuowania nauki u wielu uczniów z Gimnazjum nr 2 w Górze. Rodzice nie potra- a także stypendiów, konkursów i grantów. Przeprowadzono seminarium dotyczące dzia- z danych wynika, że każdy z młodych uczestników złożył dokumenty do szkoły ponadgimna- Dla szkoleniowców projekt również miał duże znaczenie. Udało nam się stworzyć atmos- fią skutecznie zmotywować swoich dzieci i pomóc im w wyborze kierunku dalszego łalności organizacji pozarządowych i wolontariatu w kontekście aktywizacji społeczności zjalnej. Aż 34 osoby uczą się w LO i w technikum w Górze lub Lesznie. O to właśnie chodziło. ferę i warunki do nawiązania porozumienia międzypokoleniowego – stwierdziła Barbara kształcenia. lokalnej oraz seminarium na temat bazy turystycznej i historycznej Ziemi Górowskiej. W trakcie zajęć zaobserwowano trakże u obu grup znaczny wzrost świadomości znaczenia dzie- Chrystman-Kurzawa, jedna z prowadzących zajęcia. Nauczyciele Gimnazjum postanowili pomóc swoim uczniom. Wspólnie z Fundacją Po- Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniach z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, dzictwa kulturowego regionu. Uczniowie rozwinęli przy tym swoje umiejętności interpersonalne. Było to świetne posunięcie! – dodaje Bogdan Potoczny – W trakcie zajęć widać było jak mocy Szkole im. Edwarda Machniewicza stworzyli projekt Sami sobie pomagamy, który Powiatowego Urzędu Pracy oraz z przedsiębiorcami. Omawiane były m.in. możliwości pozy- młodzi ludzie i rodzice doskonale współpracują ze sobą. miał zachęcić uczniów i ich rodziców do kontynuowania nauki, a przez to zwiększyć skiwania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Bardzo ważna okazała się wizyta Dzieci i ich rodzice nabrali pewności siebie i zacieśnili więzy rodzinne. Obserwowali się szanse na znalezienie dobrej pracy. przedstawiciela policji. Młodzież miała okazję porozmawiać o odpowiedzialności karnej nie- w różnych sytuacjach życiowych i wiele się nawzajem nauczyli. Realizacja projektu Sami sobie pomagamy potwierdziła, że potrzeba rozwoju edukacji Grupę docelową projektu stanowiło 40 rodziców i uczniów III klasy Gimnazjum nr 2 letnich, zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz zasadach funkcjonowania „Niebieskiej karty”. Chętnie wezmę udział w kolejnym projekcie – tak dużo się nauczyłem i wiele zobaczyłem na obszarach wiejskich, nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród osób dorosłych, jest w Górze w wieku 15-16 lat, zamieszkujących obszary wiejskie gminy. Młodzi ludzie i ich rodzice mieli okazję przekonać się, jak wiele możliwości zatrudnienia – tak napisał w ankiecie jeden z uczniów gimnazjum. Inna uczennica, Agnieszka Bajerow- bardzo duża. Uwagi, podpowiedzi i opinie uczniów oraz ich rodziców wskazały kierunki daje im z jednej strony miasto, a z drugiej środowisko wiejskie, w którym mieszkają. Zor- ska, powiedziała: To były ciekawe zajęcia. Szczególnie zainteresowały mnie te poświęcone i stały się świetną bazą, na której można było zbudować kolejne działania. I tak powstały Pokazujemy możliwości ganizowano wizyty w ośrodkach kultury w większych miastach oraz innych interesujących zasadom związanym z zakładaniem własnej firmy. następne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – dla członków Działania zostały zaplanowane w oparciu o wyniki przeprowadzonych rozmów z nauczy- miejscach, np. gospodarstwach agroturystycznych, które są przykładem wykorzystania Projekt został również bardzo dobrze przyjęty przez rodziców: Te zajęcia miały dla mnie Grup Odnowy Wsi My też potrafimy (Działanie 7.3 PO KL) oraz dla młodzieży gimnazjalnej cielami i dyrekcją oraz ankiety dotyczące potrzeb i oczekiwań uczniów. turystycznego i kulturowego potencjału regionu. dwojakie znaczenie – przyswoiłam sobie wiele często zupełnie nowych informacji z  różnych Wiemy więcej (Działanie 9.5 PO KL).
 • Realizacja projektu wyzwoliła wiele pozytywnych reakcji ze strony personelu szkoły, uczniów, absolwentów i osób ze szkołą niezwiązanych. Przyniosła konkretne i wymierne rezultaty. Odświeżono wiele szkolnych i klasowych przyjaźni, co jest szczególnie cenne dla osób starszych. Uczestnicy, szczególnie dorośli, podkreślają korzyści, jakie przyniósł projekt, i sygnalizują potrzebę dalszego rozwijania zdobytej wiedzy i umiejętności. Małgorzata Kolińska, koordynator projektu Łączymy pokolenia Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projektodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum72 73 Ogólnokształcącego w Trzebnicy Partnerzy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy Wartość projektu: 49 867,36 zł Okres realizacji projektu: 15.11.2010 r. – 14.05.2011 r.
 • Edukacja i podnoszenie poziomu kompetencji Mieszkańcy Trzebnicy, zarówno młodzi jak i starsi, mają utrudniony dostęp do edukacji na wysokim poziomie. Wie- lu z  nich nie zdawało sobie sprawy, jak ważne jest wykształcenie w  życiu zawodowym i  społecznym. Podczas spotkania absolwentów liceum ogólno- kształcącego w grudniu 2009 r. powstał pomysł na projekt skierowany zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, któ- ry miał być odpowiedzią na powyższy problem. Projekt miał na celu podniesienie po- ziomu wykształcenia mieszkańców Gminy Trzebnica. Stworzyli go ludzie, którzy wiedzą, jakie znaczenie w ży- ciu ma odpowiednie wykształcenie,74 i chcieli podzielić się swoimi doświad- 75 czeniami z innymi. W tym tkwiła naj- większa wartość projektu Łączymy pokolenia. Grupę docelową projektu stanowiło 48 Spotkania uświadomiły uczniom, jak ważne w życiu jest odpowiednie wykształcenie czenie edukacji. Prawie 100 osób ukończyło szkolenia podnoszące poziom kompetencji uczniów szkół w gminie w wieku 13 – 17 i jak wpływa na późniejszy wybór zawodu. i umiejętności językowych, obsługi komputera i Internetu oraz artystycznych. Wszyscy lat oraz 51 dorosłych. Nikt nie przypuszczał, że będziemy uczestniczyli w tak niecodziennym spotkaniu. Zdobyta nauczyli się rzeczy praktycznych i  przydatnych w  codziennym życiu, a  także nabrali wiedza na pewno przyda się zarówno na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, jak i w doro- pewności siebie i  dostrzegli nowe możliwości rozwoju. Projekt spełnił swoje zadanie, Uczymy i organizujemy słym życiu. A kto wie, być może słowa przewodniczącego Rady Powiatu przyczynią się do a dodatkowo zintegrował lokalną społeczność. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół spotkania wyboru kariery politycznej kogoś spośród nas i kiedyś, tak jak on, któreś z nas odwiedzi LO w Trzebnicy zyskało nowych członków i zwolenników, a jego działalność została doce- Przedsięwzięcie zakładało m.in. organi- mury liceum już jako absolwent, by opowiedzieć uczniom o  tym, jak to się wszystko niona przez mieszkańców miasta, gminy i powiatu. Ponadto wydano monografię szkoły, zację spotkań pokoleń, czyli absolwen- zaczęło…? – powiedział Marek Szwiec, uczeń kl. II LO, po spotkaniu z samorządowcem. popularyzującą osiągnięcia jej absolwentów, którą otrzymał każdy uczestnik projektu. tów – przedstawicieli różnych zawodów Bardzo ważny był wspólny udział w zajęciach osób w różnym wieku. Wiedza młodzieży i  specjalności – z  obecnymi uczniami Innym ważnym elementem projektu były pięciomiesięczne zajęcia z języka angielskiego uzupełniana była doświadczeniem dorosłych, a młodzieńczy entuzjazm działał pobudza- liceum. Gośćmi Stowarzyszenia byli i niemieckiego oraz warsztaty plastyczne i muzyczno-ruchowe. Dorośli uczyli się również jąco na starszych. m.in. farmaceuta, nauczyciel i psycho- obsługi komputera i Internetu. log, a także przedstawiciel samorządu lokalnego. Dorośli zachęcali młodzież Co dał projekt? do nauki oraz przełamywania istnie- Dzięki podjętym działaniom udało się nie tylko podnieść poziom wykształcenia miesz- jących barier równości i stereotypów. kańców Gminy Trzebnica, ale także – a może przede wszystkim – uświadomić im zna-
 • Ten projekt doskonale wpisał się w potrzeby lokalnej społeczności. Rodzice przekonali się, że szkoła nie jest miejscem, do którego przycho- dzi się tylko na wywiadówki, ale można tu także uzyskać wsparcie i zaproponować własne pomysły. Udało nam się zachęcić i zmotywować ojców do aktywniejszego udziału w edukacji ich dzieci. Projekt realizowaliśmy po raz pierwszy. Na szczęście zawsze mogliśmy liczyć na pomoc Gminy Złotoryja, doradztwo Regionalnego Ośrodka EFS w Legnicy i dobrego opiekuna projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Rodzice wyrażają swój entuzjazm, pytają, kiedy nastąpi dalszy ciąg działań… Najlepszą rekompensatą naszego wysiłku jest szkoła pełna rodziców i pozytywny oddźwięk społeczny. To daje nam odwagę do tworzenia kolejnych projektów i aplikowania o środki EFS. Bożena Buzała, koordynator projektu Trzeba skorzystać! Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich76 Projektodawca: Gmina Złotoryja – Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu 77 Wartość projektu: 48 652,71 zł Okres realizacji projektu: 1.12.2010 r. – 31.05.2011 r. Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 78 79 Ułatwienie dostępu do specjalistów Edukujemy i organizujemy rodzinne zajęcia i  scenki dziecko-rodzic, co dało nam pełny obraz tego, jak nasze pociechy odbierają Dla rodziców powstał w szkole kącik prasowy, w którym znalazły się książki o tematyce Utrudniony dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz specjalistów, a  tak- Dla tych, którzy mają kłopoty z dziećmi, ale przede wszystkim dla tych, którzy ich nie mają wydawane przez nas polecenia. Zrozumieliśmy, jak – nawet nieświadomie – możemy wychowawczej, poradniki oraz czasopisma. Oprócz pozycji zaproponowanych przez Radę że potrzeba własnej edukacji dotycząca kompetencji wychowawczych – to problemy i nigdy nie chcą mieć – tak zachęcano rodziców do wzięcia udziału w warsztatach umie- skrzywdzić dziecko. Pokazano nam, w jaki sposób panować nad swoimi emocjami, a także Rodziców, czytelnicy przynosili własne, zgromadzone w domowych biblioteczkach. W re- i oczekiwania zgłoszone przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej im. S. Staszica jętności wychowawczych. Opiekunowie uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez pomóc dziecku usamodzielnić się, nie wyręczając go w pracach domowych. Takie warsz- zultacie każdego miesiąca pojawiało się prawie 90 publikacji. Kącik prasowy funkcjonuje w Wilkowie-Osiedlu. Z kolei szkoła zdiagnozowała bardzo niski poziom zaufania i zaan- pedagoga, który uświadamiał, jak ważny jest wzajemny szacunek w rodzinie i wspólny, taty powinny odbywać się częściej, aby większa grupa rodziców mogła z nich skorzystać nadal i jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany przez rodziców. gażowania opiekunów w życie placówki. Aby rozwiązać te kwestie, stworzono projekt aktywny udział rodziców w wychowaniu dzieci. – Magdalena Dubicka-Miksza, uczestniczka warsztatów. Trzeba skorzystać! Co się zmieniło? Głównym celem przedsięwzięcia było zniwelowanie zdiagnozowanych wad wymowy Program warsztatów jest tak skonstruowany, by stawiać w centrum uwagi integralną Kolejnym krokiem było wskazanie aktywnych i wartościowych form wspólnego spędzania czasu Z badań przeprowadzonych po zakończeniu projektu wynika, że dla przeważającej części u dzieci oraz wzrost poziomu umiejętności wychowawczych rodziców, a także zwiększenie część rodziny, czyli dziecko. Jeśli dziecko „idzie w złą stronę”, to znaczy, że źle funkcjonuje wolnego. Dlatego właśnie zaplanowano i zorganizowano edukacyjne wycieczki do gospodarstw rodziców wzrosło znaczenie wspólnych działań, mających na celu dobro dziecka i zapew- ich aktywnego udziału w życiu szkoły. Szczególną uwagę zwracano na zaangażowanie cały system rodzinny. Problemy córki czy syna są najczęściej przejawem nieumiejętnego agroturystycznych we Wrzeszczynie i Podgórkach oraz Rodzinne Ferie i Święto Rodziny. nienie mu lepszego startu w życiu. Uczestnicy warsztatów umiejętności wychowawczych ojców i opiekunów. Zaplanowane działania miały przyczynić się do zmiany negatywnego postępowania rodziców. Szczególną rolę w efektywnym rodzicielstwie pełni umiejętność Wszystkie zajęcia w ramach projektu zostały wcześniej skrupulatnie przygotowywane przez oraz rodzinnych wycieczek edukacyjnych ocenili, że poprawiła się jakość ich relacji sposobu postrzegania szkoły i zaprezentować ją jako miejsce dobrej edukacji, wsparcia komunikacji. Wiedza przekazywana rodzicom podczas spotkań dostarcza narzędzi do lep- nauczycieli i rodziców. Do ich przeprowadzenia wykorzystano zakupione pakiety materiałów z dziećmi, zwiększyło się także zainteresowanie wydawnictwami edukacyjnymi i prasą i działań doradczych. szego porozumiewania się, pomaga doskonalić własne umiejętności wychowawcze. Chcemy i pomocy dydaktycznych. o tej tematyce. Ponadto u części badanych wzrósł poziom zaufania do szkoły i własnej Grupę docelową stanowiło ponad 20 rodzin, dzieci z rodzicami lub opiekunami, z Wilko- uczyć poszanowania potrzeb i uczuć dzieci oraz podkreślać potrzebę aktywnego udziału aktywności na jej terenie. Rodzice, w tym ojcowie, częściej wykazują chęć udziału w życiu wa-Osiedla i sześciu okolicznych wsi. Zajęcia Czym dziecko żyje, tego się nauczy były obojga rodziców w procesie wychowawczym – Krystyna Kuźmiak, pedagog i terapeuta. Następnym z działań były zajęcia logopedyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami codziennym szkoły oraz w kolejnych warsztatach i szkoleniach. skierowane do rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, natomiast spotkania Jak mówić, aby Warsztaty to dobry sposób, aby pomóc nam, rodzicom, w zrozumieniu, jakie błędy po- wymowy, głównie w wieku od 5. do 10. roku życia. Dzięki dofinansowaniu zatrudniono Terapia logopedyczna przyczyniła się do skorygowania wad wymowy u  ponad połowy dzieci nas słuchały? – do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat. pełniamy w wychowaniu dzieci. Zajęcia były bardzo ciekawe, wykonywaliśmy ćwiczenia logopedę, zakupiono akcesoria oraz pomoce logopedyczne, a także odnowiono gabinet. jej uczestników.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Mazowiecka 17, pokój nr 0004 50-412 Wrocław tel. 71 776 96 17, 71 776 96 03, 71 776 95 51 e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl www.efs.dolnyslask.pl ISBN 978-83-934454-0-0