Rozwoj spoleczny i_moralny
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rozwoj spoleczny i_moralny

on

 • 1,815 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,815
Views on SlideShare
1,598
Embed Views
217

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 217

http://psychologiczna.edu.pl 217

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Niemowlęctwo Noworodek jest całkowicie zależny od swoich opiekunów. Źródłem jego nieufności jest zagrożenie homeostazy; źródłem ufności – fakt doznania opieki. Osiągnięcie poczucia ufności jest wskaźnikiem prawidłowo przebiegającego procesu przystosowania. Przejawy ufności dziecka: głębokość snu, łatwość przyjmowania pokarmu i wydalania. Matka staje się dla dziecka wewnętrzną pewnością i zewnę-trzną przewidywalnością. Ufność wyraża się też w jego aktywności poznawczej – bada ono świat narażając się na doznania przykre, a oczekując przyjemnych. Ząbkowanie – moment krytyczny w kształtowaniu się ufności; mogą kształtować się wtedy tendencje masochistyczne (szukanie ulgi przyjemności w ranieniu siebie). Wczesne dzieciństwo Dziecko uczy się panować nad własnym organizmem. Zaczyna różnicować własne stany wewnętrzne i kontrolować je, staje się bardziej samodzielne. Z poczucia samokontroli rodzi się poczucie autonomii własnego istnienia. Utrata samokontroli wywołuje wstyd i zwątpienie we własną autonomię. Uczucie wstydu określa Erikson jako reakcję na sytuację, w której człowiek jest przez innych oglądany, gdy nie czuje się gotów do tego aby być oglądanym. Uczucie wstydu może wywoływać wrogość do siebie, człowiek pragnie być niewidzialnym, zmaleć lub zniknąć. Zwątpienie we własną autonomię – utrata samokontroli lub nadmierna kontrola rodziców. Konsekwencje konfliktu związanego z kształtowaniem się poczucia autonomii: nadmierna, obsesyjna skłonność do samokontroli i manipulowania sobą (nerwica natręctw), lęki paranoidalne, urojenia prześladowcze
 • I średnie dzieciństwo Dziecko pod wpływem otoczenia spostrzega kuszące możliwości „podboju świata”, rozwija zdolność samoobserwacji i kierowania sobą, przejawia inicjatywę w działaniu. Następuje zderzenie własnego autonomicznego zachowania dziecka z autonomicznym zachowaniem innych ludzi. Pojawia się niezgodność interesów, dziecko przegrywa. Pojawia się frustracja, poczucie winy, chęć wycofania się z podjętej aktywności. Dziecko różnicuje ludzi ze względu na płeć, identyfikuje się z rodzicem tej samej płci i rywalizuje z nim o uczucie adorowanego rodzica płci przeciwnej. Niepowodzenie prowadzi do poczucia winy i lęku przed karą. Dziecko podejmuje inicjatywy nie wywołujące konfliktu – posługiwanie się narzędziami, zabawkami, opieka nad młodszymi dziećmi. Patologiczne rozwiązanie kryzysu wyraża się w histerycznym wyparciu własnych pragnień i popędów. II średnie dzieciństwo Dziecko czerpie przyjemność z posługiwania się narzędziami, uczy się posługiwać symbolami, ćwiczy wytrwałość i cierpliwość. Niepowodzenie i utrata statusu w grupie wywołuje poczucie niższości i utrudnia identyfikację z grupą której się pracowało. Przebieg rozwoju w tej fazie decyduje o późniejszym stosunku do pracy, do ludzi, z którymi się pracuje i zdolności do sukcesu. Nieprzystosowanie może polegać na niemożności identyfikowania się z grupą i z pracą, na poczuciu niższości lub na ograniczeniu siebie i takim zacieśnieniu horyzontów, że nie mieści się w nim nic poza pracą.
 • Wczesna i późna adolescencja Pokwitanie i dorastanie. Szybkie zmiany fizyczne i fizjologiczne powodują zachwianie obrazu „ja” i konieczność skonfrontowania tego, co się sądzi o sobie z wyobrażeniami jakie inni mają o człowieku. Do najważniejszych zadań należy wybór zawodu i partnera seksualnego. Kształtuje się poczucie tożsamości – jest się kimś określonym zarówno we własnych oczach, jak i w oczach innych ludzi Czynniki związane z kształtowaniem się tożsamości: Rozwój perspektywy czasowej-zdolność spostrzegania własnego życia jako przebiegającego i ograniczonego w czasie. Pewność, że jest się sobą. Wypróbowywanie ról. Przewidywanie sukcesu-umożliwia ustalenie tożsamości zawodowej. Identyfikacja seksualna. Polaryzacja przywództwa-zdolność podporządkowania się przywódcy i bycia przywódcą. Polaryzacja ideologiczna-określenie własnej przynależności ideologicznej. Nierozwiązany konflikt wokół tożsamości wyraża się w poczuciu rozproszenia ról, które się podejmuje, w rozproszeniu tożsamości Najczęstszy przejaw nieprzystosowania to niezdolność do identyfikacji z zawodem, może pojawić się też tożsamość negatywna - określenie się przez zanegowanie pozytywnych oczekiwań i wartości społecznych (może wyrażać się w formie przestępczej itp.). Wczesna dorosłość Intymność wywołuje lęk, gdyż wiąże się z niebezpie-czeństwem utraty w kontakcie z partnerem poczucia „ja”. Lęk ten prowadzi do poczucia izolacji i unikania związków wymagających intymności. Osiągnięcie intymności w małżeństwie jest zarazem przygotowaniem podstaw dla zdrowego rozwoju potomstwa.
 • Średnia dorosłość Płodność w teorii Eriksona to chęć posiadania potomstwa i opiekowania się nim z pełnym poczuciem odpowiedzialności rodzicielskiej. Regresja w tym stadium wyraża się w obsesyjnej potrzebie pseudointymności oraz okresowym wzajemnym wstrętem partnerów do siebie.

Rozwoj spoleczny i_moralny Rozwoj spoleczny i_moralny Presentation Transcript

 • ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY I MORALNY
 •  
 • Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona Erik Erikson (15.06.1902 – 12.05.1994) Erikson wyodrębnił osiem stadiów życia człowieka . Każdy z nich charakteryzuje się tym, że wywołuje u jednostki inny, specyficzny dla siebie kryzys .
 • Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona
 • Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona
 • Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona
 • Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona
 •  
 • Stadia rozwoju moralnego teoria Lawrence Kohlberga
  • Skonstruował teorię moralnego rozwoju dziecka.
  • Teoria Kohlberga ujmuje rozwój moralny na trzech poziomach , z których każdy obejmuje dwa stadia rozwoju moralnego dziecka.
  • Rezultatem końcowym jest ukształtowanie człowieka dojrzałego z klarownym poczuciem dobra i sprawiedliwości.
  Lawrence Kohlberg (25.10.1927 – 15.04.1987)
 • Dylemat Heinza (Kohlberg, 1983)
  • Heinz ma żonę chorą na raka. Dowiedział się, że pewien farmaceuta wynalazł lekarstwo na tą chorobę lecz kosztuje ono 2000 dol. Heinz sprzedał wszystko co miał, pożyczył pieniądze od znajomych ale zebrał tylko 1000 dol. Chciał aby farmaceuta opuścił mu cenę tego lekarstwa do 1000 dol. albo mógł później zapłacić mu resztę pieniędzy. Lecz farmaceuta się nie zgodził na taki układ. Czy w tym wypadku Heinz powinien ukraść to lekarstwo?
  • Heinz włamał się do apteki i ukradł to lekarstwo. Kiedy to robił widział go oficer Brown, który znał Heinza i wiedział o jego sytuacji rodzinnej. Czy powinien on złożyć raport o dokonanym przestępstwie?
  • Oficer Brown złożył raport, a Heinz stanął przed sądem. Sędzia musi teraz ocenić jego czyn. Czy powinien go ukarać czy puścić wolno?
 • I Poziom Przedkonwencjonalny do około 9 roku życia
  • OPIERANIE SĄDÓW MORALNYCH NA KONSEKWENCJACH OCENIANEGO POSTĘPOWANIA
  • Moralność unikania kary – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia strachu przed karą.
  • Moralność własnego interesu – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia nagród i przewidywanych korzyści osobistych.
 • II Poziom Konwencjonalny
  • Moralność harmonii interpersonalnej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia przewidywanego braku aprobaty ze strony osób pozostających w bezpośrednich relacjach oraz na podstawie wyobrażeń o „znaczących” i „grzecznych” osobach. („dobre dziecko”)
  • Moralność prawa i porządku – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia uznanych autorytetów, obowiązu-jących norm i pełnionych ról społecznych.
 • III Poziom Pokonwencjonalny
  • ROZUMOWANIE OPIERA SIĘ NA WŁASNYCH STANDARDACH MORALNYCH JEDNOSTKI
  • Moralność umowy społecznej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ogólnych norm, które są uznane i zweryfikowane przez ogół członków społeczeństwa przy uwzględnieniu relatywnej wartości osobistych opinii jednostki.
  • Moralność uniwersalnych zasad etycznych – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ustalonych i uogólnionych przez siebie zasad etycznych.
 • DZIĘKUJĘ