Pla de gestió qualitat docent.jornada ics 2011. r villalonga

482 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla de gestió qualitat docent.jornada ics 2011. r villalonga

 1. 1. Establiment del Pla de gestió de la qualitat docent (PGCD) en FSE Rosa Villalonga Comissió de docència HUB V Jornada de Docència de l’ICS. Tarragona 30 de setembre 2011
 2. 2. Control de Qualitat Docent HUB 2004 - 2011 <ul><li>Unitats docents: 41 </li></ul><ul><li>Tutors docents: 92 </li></ul><ul><li>Facultatius residents: 354 </li></ul>
 3. 3. Tutors docents <ul><li>Total tutors: 92 </li></ul><ul><li>Acreditació externa (IES): 60 (53%) </li></ul><ul><li>Acreditació interna: 32 </li></ul>
 4. 4. Complement productivitat variable (CPVs) <ul><li>Inici: 2004 </li></ul><ul><li>Butlletí Unitat Docent (Itinerari formatiu) </li></ul><ul><li>Llibre del Resident </li></ul><ul><li>Avaluació Final </li></ul><ul><li>2006 </li></ul><ul><li>3 Entrevistes estructurades/any </li></ul>
 5. 5. CPVs 2007 <ul><li>Memòria docent : </li></ul><ul><ul><li>Llibre del Resident </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe Final Personalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>3 Entrevistes Estructurades/any </li></ul></ul><ul><li>Enquestes satisfacció residents </li></ul>
 6. 6. CPVs 2008-10 <ul><li>Consolidats i prioritaris: </li></ul><ul><ul><li>Memòria docent : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibre del Resident </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informe Final Personalitzat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 Entrevistes Estructurades/any </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Enquestes satisfacció residents </li></ul></ul><ul><li>Objectius docents a Urgències. Realització i difusió: </li></ul><ul><li>Protocol supervisió </li></ul>CPVs: 100%
 7. 7. Objectius docents 2004-2011
 8. 8. 2009: PGCD. Objectius <ul><li>Realització del PGCD del HUB </li></ul><ul><li>Establiment de l’organigrama docent del centre </li></ul><ul><li>Disseny del mapa de processos </li></ul><ul><li>Establiment d’indicadors de qualitat ( generals de centre, cap d’estudis, Comissió docència i tutors docents ) </li></ul><ul><li>Documentació de processos i indicadors </li></ul><ul><li>Valorar resultats de la seva aplicació (2010) </li></ul>
 9. 9. Esquema de treball 2009 - 2010 <ul><li>Grup de treball: Cap d’estudis i CD </li></ul><ul><li>Establiment i documentació de processos i indicadors docents </li></ul><ul><li>Inclusió als CVP’s, per a la CD i tutors docents, com a objectiu docent </li></ul><ul><li>Presentació i aprovació per la CD i el Comitè de Direcció del HUB </li></ul>
 10. 10. Resultats <ul><li>Disseny del PGCD </li></ul><ul><li>Aprovació per la CD: Octubre 2009 </li></ul><ul><li>Establiment de l’Organigrama docent del HUB </li></ul><ul><li>Determinació de 4 grups de processos i 33 indicadors </li></ul><ul><li>Documentació informatitzada </li></ul><ul><li>Compliment del 100 % dels indicadors </li></ul>
 11. 11. Organigrama docent HUB
 12. 12. Mapa del procés de la docència HUB. 2009
 13. 13. Indicadors de qualitat. 2010-2011 Cap d’estudis Direcció Mèdica Anual Registre. Certificat Assistència Nº Mínim: 1 Esforç investigador Actualització Participació a Congressos Direcció Mèdica Anual Publicació Nº Mínim: 1 Esforç investigador Publicacions indexades Direcció Mèdica Anual Memòria Realització Esforç docent Memòria anual Servei de Qualitat Anual Actes CD % compliment Participació Assistència reunions Direcció Mèdica Anual Actes CD % compliment Valoració global Organització reunions Responsable avaluació Periodicitat Font d’Informació Càlcul Atributo Indicador
 14. 14. Indicadors qualitat. 2010-2011 CD Cap d’estudis Anual Signatura assistència Nº de sessions realitzades Esforç organitzatiu Organització Sessions generals Cap d’estudis Anual Enquesta satisfacció % assistència Esforç organitzatiu Curs de urgències Cap d’estudis Anual Certificats entregats % assistència. Esforç organitzatiu Comiat Cap d’estudis Anual Firma assistència % assistència Esforç organitzatiu Acollida Cap d’estudis Anual Audiovisuals Enquesta satisfacció Nº visites/any. Grau satisfacció Esforç organitzatiu Espai docència pàgina Web i Intranet HUB Cap d’estudis Anual Llistat entregues. Sol. externes Nº. entregues Esforç docent Protocol Nivells Responsabilitat Direcció Mèdica Anual Actes CD Intervencions Esforç organitzatiu Participació reunions Servei Qualitat Anual Actes CD % compliment Participació Assistència reunions Responsable avaluació Periodicitat Font d’informació Càlcul Atribut Indicador
 15. 15. Indicadors qualitat. 2010-11 Tutors docents Cap d’estudis Anual Llistat entrega Tutores i residents Registre secretaria Esforç docent Difusió Protocol Nivells responsabilitat Cap d’estudis Anual Expedient residents Registre secretaria Acció tutorial Avaluació final Cap d’estudis Anual Expedient residents Registre secretaria Acció tutorial Avaluació anual Cap d’estudis Anual Memòria docent Registre secretaria Acció tutorial Llibre del resident Cap d’estudis Anual Memòria docent Núm. realitzat Acció tutorial Informe anual personalitzat Cap d’estudis Anual Memòria docent Núm. realitzat Acció tutorial 4 Enquestes estructurades/any Responsable avaluació Periodicitat Font d’informació Càlcul Atribut Indicador
 16. 16. Resultats Indicadors 2010 <ul><li>Reunions CD i assistència: </li></ul><ul><ul><li>16 reunions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assistència > 80% </li></ul></ul><ul><li>Memòria anual: desembre 2010 </li></ul><ul><li>Distribució Protocol supervisió: 850 exemplars </li></ul><ul><li>Sessions generals: 16 </li></ul><ul><li>Espai docència Web i Intranet: </li></ul><ul><ul><li>Nº visites: 5650 </li></ul></ul>
 17. 17. Resultats Indicadors 2010 <ul><li>Acollida. </li></ul><ul><ul><li>Cursos introducció: 7. </li></ul></ul><ul><ul><li>133 residents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Professorat: 100 facultatius especialistes </li></ul></ul><ul><ul><li>80 residents grans (tallers habilitats) </li></ul></ul>
 18. 18. Resultats Indicadors 2010 <ul><li>Comiat: </li></ul><ul><ul><li>Sessió clínico.patològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>88 residents . </li></ul></ul>
 19. 19. Resultats Indicadors 2010 <ul><li>Memòria docent tutors: 100% </li></ul><ul><li>Enquestes satisfacció residents: 100% </li></ul><ul><li>Compliment CPVs: 100% </li></ul>
 20. 20. Conclusions <ul><li>L’establiment d’un PGCD facilita una docència de qualitat. </li></ul><ul><li>La inclusió al CVP’s va facilitar la realització. </li></ul><ul><li>El PGCD afavoreix un correcte seguiment de l’activitat docent del centre per part de la CD i la direcció. </li></ul><ul><li>L’establiment d’objectius i indicadors docents facilita la tutorització i avaluació. </li></ul><ul><li>Assegura una assistència de qualitat i una docència excel·lent </li></ul>
 21. 21. Comissió de docència . HUB <ul><li>Vocals : </li></ul><ul><li>Dr. A. Coscujuela </li></ul><ul><li>Dra. A. Blanco </li></ul><ul><li>Dr. J. Castellote </li></ul><ul><li>Dr. J.A. Crespo </li></ul><ul><li>Dra. O. García </li></ul><ul><li>Dra. C. Gutiérrez </li></ul><ul><li>Tutors docents: 92 </li></ul><ul><li>Representants residents : </li></ul><ul><li>Dra. A. Ureña </li></ul><ul><li>Dra. A. Casajuana </li></ul><ul><li>Dra. E. Rodriguez </li></ul><ul><li>Dra. C. Martín </li></ul><ul><li>Dra. S. López </li></ul><ul><li>Secretaria : </li></ul><ul><li>C. Felip </li></ul>

×