Botkyrka, Malmsjöskolan 13 mars 2014

 • 60 views
Uploaded on

Här finns presentationen från min föreläsning på Malmsjöskolan om Språkstärkande arbetssätt med IKT

Här finns presentationen från min föreläsning på Malmsjöskolan om Språkstärkande arbetssätt med IKT

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
60
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Vi kan genom forskning påvisa vilka faktorer som är viktigast för att uppnå den här yppersta kvaliteten i lärandet, the Wow – Factor:
  * Samarbete – både mellan elever och med externa partners.
  * Estetiska uttryck och kommunikation
  * Eget skapande
  * Publikt arbete. Risktagande, att i ett verkligt sammanhang presentera, dela, eller allra helst ge bort, sitt arbete ökar elevernas upplevelse av ansvar och ökat självförtroende.
  * Det man skapar ska vara viktigt för andra. Det måste gå att se att det man skapat har haft betydelse på riktigt. Det räcker inte med luft under vingarna – arbetet måste landa också!
 • Vi står mitt i ett paradigmskifte, aldrig förr har det varit så lätt att skapa, synas och ses.
  Gutenbergs bibel, 1454.
 • Var sker lärande och vad är ett klassrum?
  Klassrummets gränser flyttas i takt med tekniken.
 • Att skapa egna wikipediaartiklar.
  Ylva Pettersson, microsofts innovationspris
  Katedralskolan i Skara (gy)
  Skapa, välja ut information, gör det tillgängligt offline, konstant.
  För att skapa en blädderbar bok av pdf: Netpublications
 • V. 44 var det dags för sveriges del, då startade wikimini...
 • Wikipedia och bloggar med riktig publik i all ära. Men hänger det ihop med våra styrdokument?
 • Så vilka ikt verktyg ska man välja? Jag förespråkar de som främjar interaktion, flerstämmighet, samarbete och de som gör att vi kan konkretisera, visualisera!
 • Grafiska modeller stöttar
  Tidsljinjer
  Orsak - verkan
 • Stöd i sitt skrivande
  Sva, läs- och skrivsvårigheter, språkstörning
 • Fler och fler
  Högre krav
  Jag tänker göra ett litet experiment med er och se om ni är litterata...
 • Låt oss leka med tanken att jag gjort tvärt om, visat bilden och sedan texten. Skillnad?
  Låt oss nu återkomma till begreppet litteracitet. Att vara litterat. Då räcker det inte med att
  Kunna läsa, att ha knäckt koden
  Förstå alla, eller majoriteten av orden
  Du måste även kunna läsa mellan raderna, skapa inre bilder, skapa en relation till texten.
  Litteracitet i ditt ämne? Vilka typer av texter?
  Vilken typ av stöttning krävs för att eleverna ska kunna hantera olika genrer? På vilket sätt kan jag med detta i bakhuvudet använda mig av styrkan i IKT-verktygen?
 • Med nyckelkompetens avses en kombination av de kunskaper, färdigheter och attityder som varje individ behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration, sysselsättning och ett framgångsrikt liv i det moderna kunskapssamhället.
  Alla åtta kompetenser anses vara lika viktiga och är tänkta att fungera som en gemensam referensram.
 • Europaparlamentet definierar begreppet digital kompetens på följande sätt:

Transcript

 • 1. Ida Söderman 13 mars 2014 IKT och Språkstärkande arbetssätt
 • 2. Ida Söderman •Utbildad lärare (sva, sv och engelska 4-9) •Utbildad IT-pedagog •Håller uppdragsutbildningar via NC •Fortbildat lärare i Sollentuna kommun parallellt med undervisning 2007 - 2012 (skolutvecklare) •Ht 2012: Språkutveckling och IT på Tal- och Språkcentrum, en skola för elever med språkstörning och elever med autism •Utbildningskonsult IKT •Recenserar appar i pedagogiskt syfte på skolappar.nu •Ht 2013: Utvecklingsledare Futuraskolan, IKT och språkutveckling
 • 3. Digitalt berättande • Samarbete • Multimodala texter • Eget skapande • Publikt arbete • #viktigtpåriktigt Motivation, meningsfullhet, medskapande
 • 4. Skapa e-böcker BookCreator BookWriter Creative Book Builder StoryCreator ePubBudMy eBook Maker
 • 5. Det utvidgade klassrummet
 • 6. Bibblis.se
 • 7. Wikipedia
 • 8. Wikimini
 • 9. Ipadpanelen
 • 10. IKT-verktyg för att stödja språkutveckling • Ska främja interaktion • Flerstämmighet • För att visualisera och konkretisera • För att stötta och skapa struktur
 • 11. Padlet För att samla allt. Multimodalt och visuellt.
 • 12. Popplet För att strukturera
 • 13. Quizlet För att främja interaktion, samarbete samt befästa ord och begrepp
 • 14. Litteracitet Från att beskrivit läsande och skrivande till att på senare tid kommit att omfatta även bilder, figurer, tabeller m.m. Numera innefattas även de sociala och kulturella aspekterna av läsning och skrivning. Alla ämnen har sin egen litteracitet.
 • 15. Om ballongen sprack skulle ljudet inte gå fram eftersom allting skulle komma för långt från det rätta våningsplanet. Ett stängt fönster skulle också hindra ljudet att gå fram eftersom de flesta hus tycks välisolerade. Då hela företaget hänger på en jämn tillförsel av elektricitet skulle också ett brott på kabeln förorsaka problem. Det är klart att killen skulle kunna skrika, men den mänskliga rösten är inte tillräckligt hög för att nå fram så långt. Ytterligare ett problem är att en sträng skulle kunna brista på instrumentet. Då skulle budskapet inte få något ackompanjemang. Det bästa vore naturligtvis om avståndet var mindre. Då skulle det inte vara så många tänkbara problem. En kontakt ansikte mot ansikte skulle innebära de minsta riskerna för att saker och ting skulle gå fel.
 • 16. Workshop • padlet.com • myebookmaker.com • popplet.com • quizlet.com
 • 17. Lärarens roll i klassrummet • Tekniken ersätter inte läraren • Verktygen i sig själv är inte undervisning, lärarens pedagogik och fantasi sätter gränser till hur och vad verktygen kan användas till
 • 18. EU:s nyckelkompetenser • Kommunikation på modersmålet • Kommunikation på främmande språk • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig teknisk kompetens • Digital kompetens • Lära att lära • Social och medborgerlig kompetens • Initiativförmåga och företagaranda • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 • 19. "Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet." Europeiska Kommissionen, 2007:7
 • 20. Tackåhej Ida Söderman ida.soderman@gmail.com @FruSoder http://frusoder.blogspot.se