Zelfstandige Stage MUM3

777 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Zelfstandige Stage MUM3

  1. 1. PXL-MUSIC ZELFSTANDIGE STAGE 1314 Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook
  2. 2. PXL-MUSIC ZELFSTANDIGE STAGE – Professionele bachelor in Pop- & Rock Muziek – Uniek in Vlaanderen – Toelatingsproeven – Bachelor 3 jaar - 180 studiepunten – Praktijkgerichte opleiding – Afstudeerproject in jaar 3
  3. 3. 1. PERIODE, DUUR EN WERKUREN VAN DE STAGE • • • • • • • 3e Trajectschijf PBPRM 2e semester (vroeger starten mits toelating) Kan doorlopen tot zomer: uitgestelde 1e zit 60 aaneengesloten dagen 4/5 regime Enkel tijdens lesdagen (uitzonderingen mits toelating) Prospectie kan (mits toelating, telt niet als stagedag)
  4. 4. 2. KEUZE VAN DE STAGEPLAATS • In het verlengde van de opleiding (vbn) • Stagebegeleider: lijst met stageplaatsen • Zelf zoeken naar een stageplaats: • • • • • • • • poppunt.be muziekcentrum.be cultuurnet.be podiumkunsten.be Ouders & familieleden Stage in het buitenland (! Extra inspanning, verslagen in het Engels) Stagebegeleider heeft het laatste woord Document: goedkeuring kandidaat-stageplaats (2voud)
  5. 5. 3. STAGEPLAN Na goedkeuring van de stageplaats. Uit te werken ism de stagementor (= begeleider op de stageplaats). Het plan bevat: • Takenpakket met groeiende mate van zelfstandigheid; • Dingen die je hoopt te leren:  Praktische vaardigheden,  Inhoudelijke kennis  Attitudes • Eventueel een planning (wat je wanneer zal doen) • Periode, duur en werkuren van de stage document: stageplan (3voud) deadline: xx/xx/xx
  6. 6. 4. STAGEOVEREENKOMST • Na goedkeuring van het stageplan en voor de aanvang van de stage • Speciale aandacht voor het onderdeel verzekering • Document: stageovereenkomst (3voud)
  7. 7. 5. RISICOANALYSE STAGEPLAATS • Voor aanvang van de stage • Via de preventieadviseur of personeelsdirecteur van de stageplaats • Document: risicoanalyse stageplaats (1 exemplaar)
  8. 8. 6. VERLOOP VAN DE STAGE
  9. 9. 6.1. UITVOERING VAN HET STAGEPLAN EN DE ALGEMENE STAGEOPDRACHTEN STAGEPLAN •Tijdens de stage ben je zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van jouw stageplan •Als de stage niet loopt zoals gepland, signaleer dit dan tijdig, je kan de situatie achteraf niet inroepen als excuus voor een slechte stage •Wijziging van het stageplan is in sommige gevallen aangeraden; kan mits goedkeuring van de stagebegeleider
  10. 10. 6.1. UITVOERING VAN HET STAGEPLAN EN DE ALGEMENE STAGEOPDRACHTEN ALGEMENE STAGEOPDRACHTEN •Vanwege de PXL-Music •Begeleiding in het opmaken van een grondig stagerapport •Antwoorden adhv praktijkvoorbeelden uit de stage •!! Besteed tijdens de stage al aandacht aan dit onderdeel van het stagerapport. • Na de stage is er vaak te weinig tijd en je wilt de stagementor dan ook niet meer lastigvallen
  11. 11. 6.1. UITVOERING VAN HET STAGEPLAN EN DE ALGEMENE STAGEOPDRACHTEN DE ALGEMENE STAGEOPDRACHTEN •ivm de algemene bedrijfsgegevens (verwerken in de inleiding van het stagerapport) •Ivm de economische en socio-economische aspecten van de stageplaats (verwerken in het centrale gedeelte van het stagerapport waarin je de uitgevoerde opdrachten beschrijft) •ivm de juridische aspecten (idem) •ivm de muzikale aspecten (verwerken in de inleiding én in het centrale gedeelte van het stagerapport) •ivm de sociale aspecten (enkel tijdens de verdediging vh rapport)
  12. 12. 6.2. WEKELIJKSE MAIL • Iedere stageweek • Eerste werkdag, ‘s ochtends • Overzicht van de dagen dat je zal werken (aanwezig of afwezig op de stageplaats?) • Onderwerp van de mail: STAGE_JOUW NAAM_WEEKX • Gebruik altijd het PXL-mailadres!
  13. 13. 6.3. AANWEZIGHEIDSFORMULIER • Iedere stagedag het aanwezigheidsformulier invullen • Aan het einde van de week laten ondertekenen door de stagementor • Bijlage aan het stagerapport • Geoorloofde afwezigheden melden (stagementor, stagebegeleider, studentensecretariaat / voor het normale aanvangsuur van de stagedag) • Gewettigde afwezigheden inhalen • Ongewettigde afwezigheden > reden tot schrapping
  14. 14. 6.4. LOGBOEK • • • • • Na iedere 3 doorlopen stageweken Als bijlage in een e-mail (! PXL-mailadres) Onderwerp van de mail: STAGE_JOUW NAAM_LOGBOEK DEELX De vorm van het logboek is vrij Voor de inhoud kan je terugvallen op het aanwezigheidsformulier (kolom ‘activiteiten’) – Hoofding: jouw naam / naam van de stageplaats / logboek deel X over stageweken x, y en z. – Per dag: opsomming en beschrijving van de activiteiten
  15. 15. 6.4. LOGBOEK – Aantal uren per activiteit – Personen waarmee je (samen)werkte – Belangrijke activiteiten, problemen, … gedetailleerder beschrijven – Verwijzing naar informatie die je al verzamelde ihkv de algemene stageopdrachten – Verbanden leggen – Gebruikte documenten toevoegen – Verwijzen naar de actualiteit mbt de stageplaats en/of de sector (Voor buitenlandse stages: in het Engels)
  16. 16. 6.5. TERUGKOMDAGEN OP DE CAMPUS • Te verwachten: een 2-tal terugkomdagen • Juiste dagen en uren worden door de stagebegeleider bepaald • Aanwezigheid verplicht!
  17. 17. 6.6. STAGEBEZOEK • Stagebegeleider komt minstens 1x op bezoek (Voor buitenlandse stages geen garantie op stagebezoek)
  18. 18. 7. STAGERAPPORT • Individueel werk dat je doet buiten de stage-uren • Kritiek kan, maar genuanceerd en onderbouwd • Inhoud is strikt vertrouwelijk (niet bestemd voor 3den) • !! Begin tijdens de stage al met je stagerapport. • 40-tal pagina’s (bijlagen niet meegerekend) • Schrijftips 4 exemplaren (3 voor de Campus + 1 exemplaar voor de stageplaats) Deadline: ten laatste 4 weken na het einde van de stage en vòòr aanvang van de eerste examenperiode (vrijdag 30 mei 2014 om 12u)
  19. 19. 7. STAGERAPPORT • • • • Voorblad Voorwoord / dankwoord Inhoudstafel Inleiding (met verwerking van de algemene opdrachten ivm algemene bedrijfsgegevens en ivm de muzikale aspecten) • Schriftelijke evaluatie van het stageplan en de uitvoering ervan (met verwerking van de algemene opdrachten ivm economische en socio-economische aspecten en ivm de juridische aspecten) • Bijlagen (aanwezigheidsformulier; logboek) >> Buitenlandse stage: stagerapport in het Engels
  20. 20. 8. EVALUATIE • Stage wordt beoordeeld op 20 • 18 studiepunten • Proces (verloop van de stage) en product (stagerapport en verdediging) worden apart geëvalueerd • Student moet op beide onderdelen slagen om een credit te behalen voor het opleidingsonderdeel stage • Voor het proces is geen herkansing mogelijk • Voor het product is herkansing mogelijk
  21. 21. 8.1 PROCESEVALUATIE 8.2. PRODUCTEVALUATIE • Procesevaluatie • Voorbereiding & verloop van de stage – Aanwezigheden en stiptheid – Kwaliteit en stiptheid van het logboek – Uitvoering van de stage geëvalueerd door de stagementor (2x) / de stagebegeleider (permanent) / de student (zelfevaluatierapport) • Productevaluatie • Stagerapport en de verdediging van het rapport • Door de stagecommissie (stagebegeleider + 2de lector) • Verdediging tijdens de examenperiode
  22. 22. 8.3. EVALUATIE VAN DE STAGE DOOR DE STUDENT • Evaluatie van de stageplaats en van de stagementor • Evaluatie van de stagebegeleider en van de inhoud van de stage
  23. 23. DELIBERATIE • Deliberaties http://www.phl.be/eCache/DEF/5/542.html Het maximaal aantal gewogen tekortpunten dat gedelibereerd wordt, bedraagt: – – – – – – geen voor een pakket van minder dan 21 SP 4 voor een pakket van minimaal 21 SP 6 voor een pakket van minimaal 31 SP 8 voor een pakket van minimaal 41 SP 10 voor een pakket van minimaal 51 SP 12 voor een pakket van minimaal 61 SP
  24. 24. COMMUNICATIE • • • • • @student.pxl.be Uitzonderingen altijd schriftelijk aanvragen Afwezigheden altijd via mail melden Wekelijkse mail Logboek als bijlage in een mail (zwaardere documenten doorsturen via WETRANSFER) • Info via BB • Contact: danielle.gielen@pxl.be & frederic.busscher@pxl.be • NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID !

  ×