IndustriebredeInformatietekstenPraktische handvatten zodat ook uw organisatie kan voldoenaan de wettelijke informatieplich...
Inhoudsopgave1.	 Inleiding	                                           32.	 Onde...
1. InleidingOp 5 juni jl. is de gewijzigde Telecommunicatiewet, inclusief de ‘Cookiebepaling’, inwerking getreden. Wat hou...
4. Model van de informatietekstenOm ervoor te zorgen dat de informatieteksten ook industriebreed gebruikt kunnenworden doo...
Voorbeeld. De korte algemene verklaring ‘waarom cookies’       iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatietek...
5. Gebruik van de informatieteksten  door uw organisatieOok uw organisatie kan gebruik maken van deze met OPTA besproken ...
7 Over de auteurs .De informatieteksten zijn in opdracht van IAB Nederland en in nauwe samenwerkingmet de grote internetex...
8. Aanvraag informatietekstenIndien u ook de informatieteksten wilt overnemen op uw website(s), verzoekenwij u vriendelijk...
BIJLAGE 1: FAQQ.	  Wat houdt het initiatief precies in?A.	  IAB heeft het initiatief genomen om samen met een aantal mar...
BIJLAGE 2:Werkinstructie Cookie InformatietekstenWerkinstructie Cookie InformatietekstenHieronder volgt een instructie ove...
HET CAFETARIAMODEL TEN AANZIEN VAN DE (3) MEERGEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE EIGEN WEBSITE:Zoals gezegd bestaat dit ged...
Voorbeeld 3.A. Keuzeblok: website specifieke uitleg over cookies                             ...
Voorbeeld 3.B. Keuzeblok: website specifieke uitleg over cookies                             ...
2. Instructies ten aanzien van de keuze diegemaakt moeten worden in de (3) gedetailleerdewebsite-specifieke tekstALGEMEEN•...
HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD (LEVENSDUUR):•	   In dit vakje dient u aan te geven hoe lang de cookies bewaard wor...
IAB NederlandPrins Hendriklaan 291075 AZ AmsterdamT: +31 85 401 08 02
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Guide industriebrede-cookie-informatieteksten

512
-1

Published on

Het IAB heeft vandaag een nieuwe code gepubliceerd waarmee het website-eigenaren eenvoudiger wil maken te voldoen aan de informatieplicht die is vastgelegd in de nieuwe cookiewetgeving.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
512
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guide industriebrede-cookie-informatieteksten

 1. 1. IndustriebredeInformatietekstenPraktische handvatten zodat ook uw organisatie kan voldoenaan de wettelijke informatieplicht conform de Cookiebepalingin de Telecommunicatiewet (art. 11.7a Tw) iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 1
 2. 2. Inhoudsopgave1. Inleiding 32. Ondersteuning: uniforme informatieteksten 33. Industriebreed gebruik 34. Model van de informatieteksten 35. Gebruik van de informatieteksten door uw organisatie 56. Toestemmingsvereiste onder eigen verantwoordelijkheid 67. Over de auteurs 68. Aanvraag informatieteksten 7BIJLAGE 1 FAQ 8BIJLAGE 2 Werkinstructie Cookie Informatieteksten 10 iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 2
 3. 3. 1. InleidingOp 5 juni jl. is de gewijzigde Telecommunicatiewet, inclusief de ‘Cookiebepaling’, inwerking getreden. Wat houdt de Cookiebepaling ook alweer in ? Kortgezegd moetenwebsitehouders volgens de Cookiebepaling (art. 11.7a Telecommunicatiewet) hunbezoekers duidelijk en volledig informeren over het gebruik van cookies, waarondervoor welke doeleinden cookies worden gebruikt. Naast de informatieplicht zal ervoor het plaatsen van cookies toestemming verkregen moeten worden van dewebsitebezoeker, tenzij hiervoor een wettelijke uitzondering geldt.Deze nieuwe wetgeving zorgt voor veel (rechts)onzekerheid en nieuwe uitdagingenvoor de leden van het IAB. Om de online industrie te helpen compliant te zijn is IABdirect na de invoering van de wetgeving gekomen met de Cookie Compliance guide.Na de Cookie Compliance guide komt IAB nu met een Guide waarmee aan deinformatieplicht kan worden voldaan. De guide geeft praktische handvatten vooreen transparant internet en is voor de iedereen vrij beschikbaar. IAB gelooft datuniformiteit bijdraagt aan transparantie en acceptatie.2. Ondersteuning: uniforme informatietekstenOm op een uniforme en begrijpelijke manier te kunnen voldoen aan één vande wettelijke verplichtingen uit de Cookiebepaling, namelijk de informatieplicht,hebben sinds 5 juni jl. een aantal grote internetexploitanten en het Security & Privacyteam van Deloitte onder leiding van IAB Nederland intensief samengewerkt aanhet opstellen van standaard informatieteksten. Deze teksten zijn in nauw overlegmet toezichthouder OPTA tot stand gekomen. OPTA heeft gedurende het heletotstandkomingsproces meegekeken en haar aanbevelingen gedaan betreffende deinhoud. IAB Nederland bedankt OPTA voor de constructieve wijze van samenwerkingbij de totstandkoming van deze informatieteksten.3. Industriebreed gebruikHoe meer websites deze teksten zullen gaan gebruiken, hoe breder verspreid deuniforme boodschap van deze teksten zal zijn en hoe herkenbaarder het voorde consument zal zijn. Dit is de reden dat de bij het proces betrokken partijende tot stand gekomen informatieteksten voor de gehele online-industrie graagbeschikbaar stellen. Internetgebruikers zullen de teksten gaan herkennen en ervertrouwd mee raken, zowel vanwege de uniformiteit in de uitleg over cookiesen het gebruik daarvan, als de door partijen gehanteerde uniforme opmaak.Dit draagt tevens bij aan de door OPTA gewenste uniforme informatieplicht.De informatieteksten zijn dan ook opgesteld in een dusdanig model dat het gebruikvan deze teksten door de hele online-industrie gemakkelijk te verwezenlijken is.1 De nieuwe Cookiebepaling is van toepassing in geval van het plaatsen van, of toegangkrijgen tot gegevens op rand-apparatuur van de gebruiker. Daarbij wordt geen onderscheidgemaakt naar de aard van de gegevens. In dit document zullen wij voor de leesbaarheidspreken over cookies, maar dit beslaat eigenlijk alle technologie die wordt gebruikt omgegevens op te slaan in de randapparatuur van een gebruiker. Behalve om verschillendesoorten cookies gaat dit dus ook om geïnstalleerde apps en / of plugins, informatieopgeslagen in de Web Storage, screen size, OS, browser type, device fingerprinting, etc. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 3
 4. 4. 4. Model van de informatietekstenOm ervoor te zorgen dat de informatieteksten ook industriebreed gebruikt kunnenworden door alle verschillende partijen, is gekozen voor een drietrapspiramidemodel,waar in de laatste trap een cafetariamodel is opgenomen.Het piramidemodel bestaat uit:1) een eenduidige pop-up bar;2) een korte algemene verklaring ‘waarom cookies’;3) een website-specifieke uitleg.De eenduidige pop-up bar (1) en de korte algemene verklaring ‘waarom cookies’ (2)zijn algemene standaardteksten en dienen door de websitehouders die gebruik willenmaken van dit initiatief ongewijzigd te worden overgenomen.De website-specifieke uitleg (3) is vervolgens opgesteld op basis van eencafetariamodel. Er zijn verschillende informatieve blokken opgesteld, bestaande “Door opuit vaste standaardblokken en keuzeblokken. De vaste standaardblokken dienen een uniformeongewijzigd overgenomen te worden door de websitehouder. Verder dient er eenkeuze te worden gemaakt door de websitehouder voor die keuzeblokken die herkenbarespecifiek op diens website(s) van toepassing zijn. manier teDE BLOKKEN BESLAAN DE VOLGENDE ONDERWERPEN: communiceren met consumenten1. Algemene tekst ter inleiding (vast standaardblok);2. Functionele cookies (keuzeblok); over het gebruik3. Cookies om statistieken bij te houden (keuzeblok); van cookies4. Social media cookies (keuzeblok);5. Cookies om advertenties te kunnen tonen (keuzeblok); laat de online6. Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud industrie zien dat van een webpagina (keuzeblok); ze de privacy7. Overige / onvoorziene cookies (vast standaardblok);8. Browser instellingen (vast standaardblok); van het individu9. Slotopmerkingen (vast standaardblok). serieus nemen.De keuzeblokken kunnen dus ,afhankelijk of deze wel of niet van toepassing zijn Wij hopen datvoor de bezoekers, worden getoond. In de keuzeblokken die van toepassing zijn, deze tekstenzijn vervolgens verschillende opties opgenomen waaruit websitehouders eenkeuze moet maken, bijvoorbeeld de toepasselijke doeleinden per cookie categorie. door de geheleIn Bijlage 2 Werkinstructie is een uitgebreidere gebruiksinstructie van de markt wordtinformatieteksten opgenomen en worden tevens printscreens getoond van hetuiteindelijke resultaat. overgenomen.” Aldus, Lauren van der Heijden, Directeur IAB Nederland. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 4
 5. 5. Voorbeeld. De korte algemene verklaring ‘waarom cookies’ iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 5
 6. 6. 5. Gebruik van de informatieteksten door uw organisatieOok uw organisatie kan gebruik maken van deze met OPTA besproken informatietekstenom zo te voldoen aan de informatieplicht onder de cookiebepaling en tevens ookprofijt te hebben van de uniform verspreide boodschap en de herkenbaarheid.De uitgebreide trapsgewijze uitleg draagt eraan bij dat uw bezoekers zo volledigen begrijpelijk mogelijk worden geïnformeerd over cookies, zowel algemeen (2) alsspecifiek(3). De gedachte hierachter is dat daarmee eventuele onduidelijkheid endus onrust bij internetgebruikers kan worden weggenomen indien deze uniformeteksten industriebreed gebruikt worden. Vanwege de verbeterde kennis over cookiesen de herkenning van de steeds terugkerende informatieteksten - waarbij ook OPTAbetrokken was - zullen uw bezoekers in staat zijn om op een meer overwogen wijzetoestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Het model waarin de uniformeinformatieteksten worden gehanteerd vergemakkelijkt ook de overname ervan op uwwebsite(s), met name omdat u op basis van dit model ook specifiek voor uw website(s)kunt informeren. Indien u hier vragen over heeft, verwijzen we u graag naar deBijlage 1 FAQ en/of de Bijlage 2 Werkinstructie, of het voorbeeld hieronder.U kunt ook contact opnemen met IAB Nederland. Om gebruik te kunnen makenvan de teksten zult u wel moeten weten welke categorieën cookies er door en via “De cookiewetuw website(s) worden geplaatst. Voor het in kaart brengen hiervan verwijzen wij ugraag naar Bijlage 3 Cookie Compliance Praktische Gids. Hierin is een stapsgewijze betekent enormeuitleg opgenomen. uitdagingen voor de online6. Toestemmingsvereiste industrie, maar onder eigen verantwoordelijkheid uitdagingenNaast de informatieplicht, dienen de partijen die cookies plaatsen - waaronderwebsitehouders - ook toestemming te verkrijgen voorafgaand aan het plaatsen. zijn er omDe uniforme informatieteksten zoals deze momenteel zijn opgesteld in samenwerkingmet eerdergenoemde partijen voorzien niet in deze zogenaamde toestemmingsvereiste. aan te gaan.De teksten voorzien wel in het eerste gedeelte van de wettelijke verplichting onder de Transparantiecookiebepaling, namelijk een duidelijke en volledige informatievoorziening. Op basis en uniformiteithiervan dient uiteindelijk toestemming te worden verkregen. Websites zullen ondereigen verantwoordelijkheid zorg moeten dragen voor het verkrijgen van voorafgaande zullen bijdragentoestemming van de gebruiker. aan het vertrouwen van de consument. ” Aldus, Annika Sponselee, Senior Manager Security & Privacy, Deloitte Risk Services. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 6
 7. 7. 7 Over de auteurs .De informatieteksten zijn in opdracht van IAB Nederland en in nauwe samenwerkingmet de grote internetexploitanten door Deloitte opgesteld. OPTA was nauw bij hetproject betrokken.LAUREN VAN DER HEIJDENDirector IABLauren van der Heijden is director bij IAB Nederland en was hiervoor werkzaamals operationeel directeur bij Digital Out of Home marktleider Librium. In deze functiewas hij verantwoordelijk voor het commerciële en operationele beleid van de organisatie.Daarnaast was hij vicevoorzitter van de International Advertising Association (IAA).EMAIL: INFO@IAB.NL / TEL: +31 854 010 802AUKE VAN DEN HOUT
Bestuurslid IABAuke van den Hout is binnen het bestuur van IAB verantwoordelijk voor deportefeuille privacy. Hij is mede oprichter van Adatus, de Europese marktplaats voor‘audience targeting’ en Consentu, aanbieder van Online Privacy Oplossingen. “Bedrijven dieAuke heeft meer dan 15 jaar ervaring in data driven advertising in Europa. de privacy vanEMAIL: INFO@IAB.NL / TEL: +31 854 010 802 het individu serieus nemenANNIKA SPONSELEE door op eenSenior Manager Deloitte transparante manier teAnnika Sponselee is Senior Manager bij Deloitte en heeft meer dan 7 jaarervaring in advisering aan onder meer media- en technologiebedrijven op communicerenhet gebied van privacy. Voorheen was Annika werkzaam als advocaat bij over cookies,Baker & McKenzie op het gebied van privacywetgeving. Annika heeft alsprojectleider de groep internetexploitanten begeleid bij de totstandkoming van behalen hierde teksten en heeft het contact met OPTA onderhouden gedurende dit proces. op langeEMAIL: ASPONSELEE@DELOITTE.NL / TEL: +31 610 999 302 termijn een concurrentie voordeel mee”, aldus Auke van den Hout, Bestuurslid IAB Nederland. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 7
 8. 8. 8. Aanvraag informatietekstenIndien u ook de informatieteksten wilt overnemen op uw website(s), verzoekenwij u vriendelijk een e-mail te sturen aan INFO@IAB.NL. U zult dan deinformatieteksten van ons per mailbestand ontvangen. Tevens zult u informatieontvangen over de wijze waarop de opmaak kan worden overgenomen.De ‘Cookie informatieteksten’ zijn met de grootste zorg ontwikkeld, waarbijde wettelijke regels gesteld bij of krachtens de Telecommunicatiewet zo goedmogelijk in acht zijn genomen. Desondanks kan dit document onjuistheden ofonvolledigheden bevatten en kunnen aan de Cookie informatieteksten geenrechten worden ontleend. Noch het IAB, noch de makers van de Cookieinformatieteksten zijn voor eventuele onjuistheden en/of onvolledighedenaansprakelijk. Nu daarnaast de exacte betekenis van deze regels steedsafhankelijk is van omstandigheden van het geval waarmee bij de ontwikkelingvan deze ‘Cookie informatieteksten’ geen rekening kon worden gehouden,geschiedt het gebruik van deze ‘Cookie informatieteksten’ steeds geheelvoor risico van de gebruiker.De ‘Cookie informatieteksten’ zijn met de grootste zorg ontwikkeld, waarbij de wettelijkeregels gesteld bij of krachtens de Telecommunicatiewet zo goed mogelijk in acht zijngenomen. Desondanks kan dit document onjuistheden of onvolledigheden bevatten enkunnen aan de Cookie informatieteksten geen rechten worden ontleend. Noch het IAB,noch de makers van de Cookie informatieteksten zijn voor eventuele onjuistheden en/ofonvolledigheden aansprakelijk. Nu daarnaast de exacte betekenis van deze regels steedsafhankelijk is van omstandigheden van het geval waarmee bij de ontwikkeling van deze‘Cookie informatieteksten’ geen rekening kon worden gehouden, geschiedt het gebruikvan deze ‘Cookie informatieteksten’ steeds geheel voor risico van de gebruiker. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 8
 9. 9. BIJLAGE 1: FAQQ. Wat houdt het initiatief precies in?A. IAB heeft het initiatief genomen om samen met een aantal marktpartijen te werken aan standaard informatieteksten waarmee kan worden voldaan aan de informatieplicht van de nieuwe telecommunicatiewetgeving, beter bekend als de cookiewetgeving. OPTA heeft meegekeken en feedback gegeven op de tot stand gekomen teksten.Q. Wat wil IAB bereiken met dit initiatief?A. IAB is, zowel in het belang van de consument als in het belang van de industrie, een voorstander van uniformiteit in communicatie richting consumenten door internetexploitanten.Q. Wat gaan bezoekers in de praktijk merken als zij websites bezoeken?A. Bezoekers gaan, op de verschillende websites, op een uniforme manier geïnformeerd worden over het gebruik van cookies op die site.Q. Wat was de rol van OPTA bij de totstandkoming van de teksten?A. De OPTA heeft meegekeken en feedback gegeven op de tot stand gekomen teksten.Q. Voldoen websites die gebruikmaken van dit informatiemateriaal volledig aan de Nederlandse cookiewet?A. Nee, met de teksten wordt slechts voldaan aan de informatieplicht van de wetgeving. Websites moeten daarnaast ook toestemming vragen voor het plaatsten van cookies.Q. Mogen alle websites ongevraagd gebruikmaken van deze teksten?A. Websites die gebruik willen maken van de teksten kunnen dit bij IAB aangeven. Ze ontvangen dan via de mail een toolkit met alle benodigde bestanden.Q. Waarom zouden websites deze teksten moeten overnemen, wat is daar het voordeel van?A. Door het gebruik van deze teksten voldoen ze aan de informatieplicht van de nieuwe wetgeving en communiceren ze op een heldere wijze met de gebruiker/bezoeker.Q. Mogen websites zelf wijzigingen aanbrengen in de tekst?A. Nee, het is niet de bedoeling dat er wijzigingen in de teksten worden aangebracht. Dat zou immers de uniformiteit waarnaar gestreefd is, aantasten.Q. Kunnen buitenlandse websites ook gebruikmaken van het informatiemateriaal?A. Ja, de teksten zijn zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar.Q. Hoe worden bezoekers aangesproken: met ‘je’ of ‘u’?A. De teksten zijn zowel in een je als u vorm beschikbaar.Q. Op welke locatie op de webpagina moet de pop-up banner geplaatst worden?A. Onder of bovenaan aan de pagina iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 9
 10. 10. BIJLAGE 2:Werkinstructie Cookie InformatietekstenWerkinstructie Cookie InformatietekstenHieronder volgt een instructie over de wijze waarop de informatietekstendoor een websitebeheerder gebruikt dienen te worden. Allereerst wordt uitgelegdhoe de verschillende onderdelen van de cookie informatieteksten zich tot elkaarverhouden; er wordt namelijk gebruik gemaakt van een piramidemodel en eencafetariamodel.1. Piramidemodel en cafetariamodel:In overleg met de grote internetexploitanten is de keuze gemaakt om dewebsitebezoekers te informeren via een piramidemodel. Via dit model krijgtde bezoeker eerst een (1) pop-up bar te zien, waarvandaan de bezoeker kandoorklikken naar een (2) korte, simpele en algemene uitleg over ‘waarom cookies’.Vervolgens kan de bezoeker vanuit de korte, simpele uitleg doorklikken naarde (3) meer gedetailleerde informatietekst betreffende de specifieke website.Deze gedetailleerde informatieteksten zijn weer opgebouwd via een cafetariamodel.Dit betekent dat de informatieteksten zijn opgedeeld in verschillende keuzeblokken,waaruit door de websitebeheerder een keuze moet worden gemaakt.VOOR WAT BETREFT DE (1) POP-UP BAR HET VOLGENDE:Er is gekozen voor een vaste pop-up bar in een rustige lay-out die zowel boven alsonderaan de websitepagina kan worden gezet. De wijze waarop deze pop-up bareruit hoort te zien, ziet u in onderstaand voorbeeld. Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie. SluitVoorbeeld 1. Vast blok: Pop-up barVOOR WAT BETREFT DE (2) SIMPELE KORTE, ALGEMENE UITLEGOVER HET WAAROM VAN COOKIES HET VOLGENDE:Er is gekozen voor deze vaste tussenstap om een simpele algemene uitleg te gevenover het waarom van cookies, waardoor de gemiddelde bezoeker (jong of oud,hoog of laag opgeleid) beter kan begrijpen wat cookies nou eigenlijk precies zijn.Dit blok is dus niet specifiek toegespitst op uw eigen website(s), maar op websitesdie gebruikmaken van cookies in het algemeen. Buiten het voldoen aan eenduidelijke informatieplicht aan iedereen, kan dit ook onderscheidend werken in demarkt doordat er door deze partijen voor wordt gekozen om iedereen algemeen teinformeren over cookies en niet alleen specifiek over cookiegebruik op de eigenwebsite. In het voorbeeld hieronder ziet u de wijze waarop deze tekst op uwwebsite getoond kan worden. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 10
 11. 11. HET CAFETARIAMODEL TEN AANZIEN VAN DE (3) MEERGEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE EIGEN WEBSITE:Zoals gezegd bestaat dit gedeelte uit verschillende verplichte blokken enkeuzeblokken. Zo zijn er een algemeen inleidend en afsluitend blok,die voor iedereen van toepassing zijn. Daarnaast zijn er blokken gemaakt die(doeleinden van) de verschillende type cookies beschrijven en die naar gelangdeze wel of niet van toepassing zijn op een website aan/uit kunnen worden gezet.Ook moet u per blok dan weer een keuze maken in de verschillende doeleinden.Die zijn dus ook weer opgebouwd via een cafetariamodel. In onderstaandvoorbeeld ziet u hoe deze blokken er op uw website uit kunnen zien.Voorbeeld 2. Vast blok: Waarom cookies? iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 11
 12. 12. Voorbeeld 3.A. Keuzeblok: website specifieke uitleg over cookies iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 12
 13. 13. Voorbeeld 3.B. Keuzeblok: website specifieke uitleg over cookies iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 13
 14. 14. 2. Instructies ten aanzien van de keuze diegemaakt moeten worden in de (3) gedetailleerdewebsite-specifieke tekstALGEMEEN• In de lange tekst (3) is aangegeven welke blokken algemeen zijn (kortom, die voor iedereen van toepassing zijn en ongewijzigd moeten worden gebruikt) en welke blokken optioneel zijn en specifiek gekozen kunnen worden. Dit staat steeds aan het begin van het blok;• Bij alle tekst tussen <<>> moet u iets invullen of een keuze maken tussen twee teksten, afhankelijk van uw voorkeuren als websitebeheerder. Deze keuzes spreken in principe voor zich. Een aantal keuzes behoeft echter toelichting, welke direct hieronder volgt.• Zo zult u ten aanzien van iedere categorie cookie moeten aangeven wat de naam van de cookie is (bijvoorbeeld cookie 1), wie deze geplaatst heeft, met welk doel de cookie geplaatst is en hoe lang de cookie bewaard blijft. Ook zult u op pagina 3 (cookietype ‘statistieken’) moeten aangeven of u voor de metingen al dan niet gebruikmaakt van de hulp van software van een derde partij. Op pagina 4 (cookietype ‘social media’) zult u moeten aangeven van welk type social media cookie u gebruik maakt: plaatst de partij achter de social media direct een cookie, of pas op het moment dat de bezoeker de social media button aanklikt?• Alle teksten waar een aanvinkhokje voor staat (te weten de doeleinden) zijn optioneel aangezien deze afhankelijk zijn per website. Bij implementatie op uw eigen website(s) moet u die doeleinde(n) die van toepassing zijn op de betreffende website dus aanvinken/tonen en de doeleinde(n) die niet van toepassing zijn dus uitzetten.Voor een inventarisatie van de cookies die gebruikt worden op/via uw website verwijzenwij naar onze Cookie Compliance Gids. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 14
 15. 15. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD (LEVENSDUUR):• In dit vakje dient u aan te geven hoe lang de cookies bewaard worden. U kunt hier kiezen uit de volgende bewaartermijnen:o [X] minuten;o [X] dagen;o [X] weken;o [X] maanden;o [X] jaren;o “Sessiecookie” (dit zijn tijdelijke cookies die alleen tijdens het bezoek van uw websitebezoeker worden gebruikt).WIJZIGINGEN IN DE VERSIEIn het laatste blok, de slotopmerkingen, staat aangegeven dat de inhoud van deverklaringen en de opgenomen cookies altijd en zonder waarschuwing voorafgewijzigd mogen worden. In dit kader is het van belang twee zaken in de gatente houden:• Zorg ervoor dat u altijd bijhoudt op welke datum en op welk tijdstip u een versie wijzigt en sla altijd alle oude versies op, op een gemakkelijk vindbare plaats.• Op het moment dat u uw bezoekers om toestemming vraagt, is overigens het volgende van toepassing. Substantiële wijzigingen in de inhoud van de verklaring of de cookies die u gebruikt, kunnen consequenties hebben voor de verstrekte toestemming indien u die van een websitegebruiker hebt ver- kregen. Het betekent immers dat de verkregen toestemming gebaseerd is op substantieel andere gronden en daarom zult u in principe de toestemming opnieuw moeten verkrijgen van uw websitegebruiker. Er is bijvoorbeeld sprake van substantiële wijzigingen als u nieuwe categorieën cookies gaat gebruiken op uw website die u eerder niet gebruikte. iab. Cookie Compliance. Industriebrede Informatieteksten | 15
 16. 16. IAB NederlandPrins Hendriklaan 291075 AZ AmsterdamT: +31 85 401 08 02

×