• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Abn amro balansherstel consument drukt consumptie
 

Abn amro balansherstel consument drukt consumptie

on

 • 403 views

Omdat veel huishoudens eerst hun schulden willen aflossen en hun huishoudboekje op orde willen brengen, zal er pas in 2015 ruimte komen voor een beginnend herstel van de consumptie in Nederland. Dat ...

Omdat veel huishoudens eerst hun schulden willen aflossen en hun huishoudboekje op orde willen brengen, zal er pas in 2015 ruimte komen voor een beginnend herstel van de consumptie in Nederland. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN Amro in een vrijdag verschenen rapport.


Met een plusje van 0,3 procent zal het herstel volgend jaar ook nog zeer bescheiden zijn, stellen de economen van de bank. Voor dit jaar rekent ABN nog steeds op een daling van de uitgaven van meer dan 2 procent.

Volgens het rapport zijn de bestedingen van huishoudens afgelopen jaren sterk teruggelopen doordat het reëel beschikbaar inkomen tussen 2008 en 2013 met ongeveer 6 procent is gedaald. Tegelijkertijd zijn de vaste lasten met zo’n 12 procent gestegen. Dit drukt de overige uitgaven van huishoudens.

Bron: Z24.nl

Statistics

Views

Total Views
403
Views on SlideShare
402
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Abn amro balansherstel consument drukt consumptie Abn amro balansherstel consument drukt consumptie Presentation Transcript

  • Economisch Bureau Nederland Mathijs Deguelle Nico Klene Focus op consumptie 24 januari 2014 Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Balansherstel consument drukt consumptie De crisis legde op deze manier pijnlijk een aantal knelpunten in de Nederlandse • • • Consumptie in derde kwartaal 2013 teruggevallen naar niveau midden 2004 Vaste lasten stegen met 12% sinds 2007 en beperken vrije bestedingsruimte Oplossing voor particuliere schulden noodzakelijk voor herstel binnenlandse economie detailhandel bloot. Zaken die in de jaren voor 2008 wel bekend waren, maar door de steeds stijgende omzetten genegeerd of op zijn minst gemarginaliseerd konden worden. Stijgende omzetten die overigens deels werden bereikt door toenemende consumptieve schulden van huishoudens. Nederland kende, en kent nog Het wordt een steeds bekendere aanblik voor Volumeontwikkeling detailhandel wie de Nederlandse binnensteden bezoekt. 3mnd voortschrijdend gemiddelde, in % j-o-j Winkelstraten worden gekenmerkt door lege etalages en pop-upstores nu steeds meer winkels het hoofd niet meer boven water weten 1 steeds, te veel winkels . Ook de opkomst van 6% online retail werd te lang niet onderkend door 4% retailers. Juist dit kanaal is de afgelopen jaren, 2% ook tijdens de crisis, fors blijven doorgroeien . 2 0% Deze groei wordt nog wel eens verantwoordelijk te houden. De economische crisis die in 2008 -2% begon, raakte de detailhandel hard. Sinds 2008 -4% gehouden voor de tegenvallende resultaten bij daalde het volume, de omzet gecorrigeerd voor -6% fysieke retailers. Toch is dit niet helemaal -8% terecht. Het feit dat de groeiende online omzet prijswijzigingen, cumulatief met 13%. Vooral de non-food detailhandel, zoals kleding, -10% 2008 woningdecoratie en elektronica, kreeg forse klappen. In sommige branches daalde het 2009 2010 Detailhandel totaal 2011 2012 2013 Food detailhandel offline retailers juist nu pijn doet, is grotendeels een gevolg van de krimpende markt als geheel, en niet de oorzaak van de teruglopende Bron: CBS volume in deze periode met bijna 40%. volumes. het totaal aantal faillissementen in verhouding Dergelijke klappen zijn voor veel winkels niet op tot het totaal aantal bedrijven, steeg van 0,45% te vangen. Het aantal faillissementen kende dan in 2007 tot een geraamde 0,92% in 2013. Een ook een forse stijging, vooral toen de crisis historisch zeer hoog percentage en beduidend bestendig bleek en ook in 2012 en 2013 hoger dan de faillissementsgraad van het aanhield. De faillissementsgraad in de sector, 1 In 2010 kende Nederland 0,006 winkels per inwoner. Van de landen om ons heen kent alleen België een hogere winkeldichtheid. 2 Cumulatief bedroeg de groei van de omzet van online retailers in 2013 114% sinds 2008. Ondanks deze groei bedragen de online bestedingen aan producten nog steeds slechts 6,8% van de totale retailomzet.
  • Oorzaak ligt dieper Dat de consumptie terugloopt in een tijd van De oorzaak van de teruglopende retailverkopen crisis is op zichzelf niet heel gek. Er is immers moet dan ook elders worden gezocht. Niet druk op het beschikbaar inkomen. Verder maakt alleen de retailverkopen, maar ook de totale Mutatie beschikbaar inkomen & particuliere consumptie oplopende werkloosheid mensen onzeker, 3 particuliere consumptie is al een aantal jaren enkele specifieke oorzaken aan te wijzen voor 2000 en 2013 is de consumptie cumulatief naar de sterke daling van de particuliere consumptie. 2 bestedingen. Ook zijn er in de huidige crisis achtergebleven bij die in het buitenland. Tussen 3 waardoor er vaak kritisch gekeken wordt naar de niet gestegen. De groei is bovendien duidelijk in % j-o-j schatting maar met 4¼% toegenomen. Dat is 1 0 -1 -2 beduidend minder dan de +10½% voor de Als eerste natuurlijk de daling van het reëel eurozone als geheel. Sinds midden 2008 zijn beschikbaar inkomen van huishoudens. deze bestedingen in Nederland, net als de Daarnaast zijn er nog enkele vermogenseffecten retailverkopen, zelfs afgenomen, waar in de die negatief doorwerken en die Nederland ook eurozone nog sprake was van een kleine echt apart zetten van het buitenland. Deze twee stijging. factoren zorgen ervoor dat huishoudens eerst 2013 is dit inkomen onafgebroken gedaald, met hun eigen balans op orde willen brengen naar schatting in totaal zo’n 6%. voordat er aan consumptie wordt gedacht. De Deze verslechtering komt onder meer door de retail, tenslotte, heeft ook nog last van de vaste daling van het reële loon: vanaf 2010 is de lasten, die iedere maand een deel van het stijging van het brutoloon achtergebleven bij de beschikbaar inkomen innemen dat daardoor niet inflatie. Terwijl het consumptieprijspeil in de meer vrij kan worden besteed. In de volgende jaren 2010-’13 gemiddeld 2,2% per jaar steeg, pagina’s zullen wij deze factoren bespreken. gingen de brutolonen slechts gemiddeld 1,6% Volumeontwikkeling particuliere consumptie 3mnd voortschrijdend gemiddelde, in % j-o-j 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 2000 07 08 09 10 Reëel beschikbaar inkomen 11 12 13 14 Part. consumptie Bron: CBS; CPB; ramingen: ABN AMRO Econ. Bureau 5,6 Daling van het reëel beschikbaar inkomen De daling van de particuliere consumptie sinds midden 2008 wordt vooral verklaard uit het 2002 2004 2006 2008 2010 2012 ongunstige verloop van het reëel beschikbaar 4 Bron: CBS inkomen van gezinnen . In de periode 2008 tot 4 3 -3 Bestedingen van huishoudens aan goederen en diensten. Dit is het (netto) inkomen waarover de gezamenlijke huishoudens in ons land kunnen beschikken t.b.v. consumptie na correctie voor inflatie. omhoog . Verder heeft het ombuigingsbeleid van de overheid de koopkracht aangetast. Ook speelt 5 De contractloonstijging (dus excl. het ‘incidenteel’: het effect van periodieken en promoties e.d.) bedroeg slechts 1,3%. 6 Dit achterblijven werd niet veroorzaakt door een onverwacht hoge inflatie. Nederland kiest sinds het Akkoord van Wassenaar in 1982 voor loonmatiging om de internationale concurrentiepositie te versterken. Dit stimuleert de export, die op zijn beurt als vliegwiel kan dienen voor de binnenlandse bestedingen.
  • de pensioenproblematiek, die samenhangt met Vermogen gezinnen licht verder gestegen De grafiek links laat de ontwikkeling van de de gestegen levensverwachting en de lage EUR mld diverse vermogensbestanddelen zien van rentes. In recente jaren zijn de pensioenpremies (voor werknemer en/of werkgever) verhoogd, 4.000 huishoudens. Het niet-financiële vermogen (waarde woningbezit) is de voorbije vijf jaar 3.000 terwijl de uitkeringen niet aan de inflatie of afgenomen. De schulden zijn nog steeds iets loonstijging zijn aangepast, of zelfs zijn 2.000 toegenomen. Dat het nettovermogen – na een verlaagd. Naar schatting 1¼%-punt van de 6%- 1.000 dipje in 2008 – per saldo is gestegen, is te daling van het beschikbaar inkomen kan worden toegeschreven aan deze pensioenmaatregelen. Dit is een dempende factor die het buitenland, danken aan de gestage stijging van de - zeer 0 7 omvangrijke - pensioenreserves . Op papier zijn Nederlandse gezinnen tijdens de crisisperiode -1.000 00 waar een dergelijk goed pensioensysteem vaak 02 04 06 08 10 12 Niet-fin. activa Effecten Verzeker.techn. voorzieningen Chartaal geld en deposito's Schulden Nettovermogen niet aanwezig is, over het algemeen niet kent. Ten slotte is de werkgelegenheid sinds 2008 ruim 2½% gekrompen. dus rijker geworden - althans gemeten in euro’s. Gecorrigeerd voor inflatie is het een ander verhaal, en ook als percentage van het BBP is sprake van een daling: Ruim 10%-punt ten opzichte van de piek in 2006 (destijds bijna Negatieve vermogenseffecten Maar er spelen, zoals gezegd, ook Bron: CBS; * 2013 obv cijfers 3e kwartaal vermogenseffecten die de consumptie Vermogen in- en exclusief voorzieningen maken ruim de helft uit van het nettovermogen waarschijnlijk hebben gedrukt. Sinds de zomer EUR mld van huishoudens. Maar dit is ‘slechts’ een 440% van het BBP). Pensioen- en levensverzekerings-voorzieningen van 2008 zijn de huizenprijzen gedaald – in 3.000 vordering die huishoudens hebben; ze kunnen reële termen met in totaal 30%. Daarnaast zijn 2.500 er niet vrij over beschikken. Bovendien is het de 2.000 vraag of huishoudens wel een goed beeld de aandelenkoersen, in tegenstelling tot het buitenland, sinds midden 2007 per saldo hebben van hun opgebouwde pensioen- gedaald. De koersen laten overigens al weer 1.500 geruime tijd een opgaande lijn zien, maar 1.000 beeld er minder gunstig uit, zoals uit de grafiek 500 links beneden blijkt. En dat beïnvloedt mogelijk daarmee is het verlies van het begin van deze periode nog niet goedgemaakt. Vermogensverliezen drukken doorgaans de consumptie en daarmee de BBP-groei. voorziening. Zonder deze voorzieningen ziet het de zorg van veel huishoudens over hun 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13* Nettovermogen financiële positie. Nettovermogen ex voorzieningen Bron: CBS; * 2013 obv cijfers 3e kwartaal Verzekeringstechnische voorzieningen: vermogens die beheerd worden door pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappen ten einde hier pensioenen of levensverzekeringen mee uit te keren (CBS). 7
  • Balansherstel Per saldo betekent dit dat, hoewel de Vrije consumptie en vrij beschikbaar inkomen van huishoudens dat zij daadwerkelijk inkomen vermogens van gezinnen in absolute termen zijn Er is nog een factor die een flinke hap uit het gestegen, zij niet meer liquide zijn geworden. beschikbaar inkomen van consumenten neemt: Een groot deel van het vermogen zit vast in de vaste lasten. Van het beschikbaar inkomen vorderingen, of in een eigen huis. Als daarnaast wordt een niet onaanzienlijk deel, in 2013 naar de krimp van het beschikbaar inkomen wordt onze schatting 37%, besteed aan deze vaste gekoppeld aan de nog steeds groeiende lasten. Betalingen waar ieder huishouden particuliere schulden, ligt het voor de hand dat eigenlijk niet onderuit kan. Denk hierbij aan huishoudens hier orde op zaken willen stellen. energielasten, woonlasten en Tot 2009 werd schuld als gangbaar middel verzekeringspremies. Dit deel van de gezien om consumptieve uitgaven mee te consumptie is de afgelopen jaren juist blijven bekostigen, bijvoorbeeld door de overwaarde op stijgen. Oftewel: de vaste lasten van huizen te verzilveren via consumptief te huishoudens stegen, terwijl het beschikbaar besteden hypotheken. Inmiddels heeft de crisis, inkomen daalde. Het gevolg is dat het en de dalende huizenprijzen, ervoor gezorgd zogenoemde discretionair inkomen - het vrij, naar eigen inzicht, kunnen besteden - fors is afgenomen. De laatste jaren zijn de vaste lasten fors gestegen. De cumulatieve toename sinds 2008 bedraagt naar schatting 12%. De hieruit voortvloeiende daling van het discretionair inkomen, heeft een directe weerslag op de daadwerkelijk vrije particuliere consumptie Deze staan onder nog grotere druk dan de particuliere consumptie als geheel, zoals zichtbaar is in de figuur links beneden. Deze daling van de vrije consumptie is het meest zichtbaar in de bestedingen aan duurzame goederen. Hieronder vallen onder andere uitgaven aan kleding, consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen. Zaken waarvan, juist dankzij hun duurzame karakter, een eventuele aankoop vaak kan worden uitgesteld wanneer de financiële ruimte voor vrije uitgaven minder wordt. dat er anders tegen schuld wordt aangekeken. Regels omtrent nieuwe schuldverstrekking worden strenger en bestaande schuld wordt afgelost. Veel consumenten proberen hiermee Ontwikkeling discretionair inkomen in % j-o-j 6% 4% meer zekerheid te verkrijgen over de eigen 2% Binnenlandse markt hard getroffen De daling van het beschikbaar inkomen, de financiële situatie. Kort gezegd: veel 0% stijging van de vaste lasten en de drang tot het huishoudboekje op orde te brengen om zo huishoudens wenden toch al schaarse middelen deels aan om schulden te reduceren, waardoor balansherstel van de consument leiden er in -2% combinatie toe dat de vrije bestedingen in -4% Nederland er fors van langs hebben gekregen er nog minder ruimte voor overige bestedingen overblijft. -6% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Discretionair inkomen Reëel besteedbaar inkomen Vaste lasten Bron: CBS; CPB.* raming ABN AMRO Economisch Bureau en zich nu ook slechts zeer langzaam herstellen. Het vliegwiel van de export, waar Nederland normaal op vertrouwt, doet zijn werk wel, maar nog onvoldoende om de binnenlandse markt snel vlot te trekken.
  • 8 Ontwikkeling vrije consumptie (waarde) in % j-o-j 10 8 6 4 2 0 -2 -4 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Particuliere consumptie Vrije particuliere consumptie Bron: CBS. * 2013 raming ABN AMRO Economisch Bureau Hoewel herstel ook deze keer van de export lijkt te moeten komen, zal dit langzamer gaan dan bij eerdere recessies en zal het herstel brozer zijn. Zo verwachten wij dat het beschikbaar inkomen in 2014 weliswaar licht stijgt, maar stijgende vaste lasten zorgen ervoor dat de consument toch (net) minder vrije bestedingsruimte zal hebben. Pas in 2015 verwachten wij dat er ruimte komt voor een beginnend herstel van de consumptie, maar met een stijging van 0,3% zal dit herstel zeer bescheiden zijn. Ook in de retail is pas in 2015 weer langzaam ruimte voor een positieve volumeontwikkeling. Net als de 8 Voor het bepalen van de vrije consumptie zijn wij uitgegaan van particuliere uitgaven die geen betrekking hebben op huisvesting, energie, zorgkosten, abonnementen op telecomdiensten of verzekeringen consumptie zal deze echter bescheiden inzetten, met ongeveer ½%. Belangrijke belemmering zijn, zoals al gezegd, de forse particuliere schulden die Nederland kent. Deze schulden werken in deze tijd onzekerheid in de hand en dit gaat ten koste van bestedingen. Hierdoor krijgen sectoren in de Nederlandse economie die zich op het binnenland richten, zoals de detailhandel, forse klappen, wat weer leidt tot lagere investeringen en een verlies van werkgelegenheid. De daling van het beschikbaar inkomen in de voorbije jaren en de stijging van de vaste lasten maakt dat de cashflow van huishoudens afneemt, waardoor de schuldenlast nog zwaarder weegt en de bestedingen verder onder druk staan. Twee opties Er zijn nu twee opties. De eerste is, simpel gezegd, niets doen en de economie ‘uit te laten zieken’. In dit scenario brengen huishoudens hun schulden in hun eigen tempo terug om hun balans te herstellen. Twee belangrijke factoren zorgen ervoor dat dit proces een flinke tijd zal 9 vergen. Empirisch onderzoek wijst uit dat een daling van de huizenprijzen gedurende enkele 10 jaren de particuliere consumptie drukt . Het feit dat de huizenprijs zo ver is gedaald dat momenteel zo’n 25% van de hypotheken hoger 9 Onder andere het Saffier-model van het CPB neemt deze effecten mee. 10 Zie ook onze publicatie Nederlandse Economie in Zicht van augustus 2013. Consumptie is consumptie? In bovenstaande tekst spreken wij over de particuliere consumptie, de directe uitgaven van huishoudens. In 2012 bedroegen deze ruim EUR 273 miljard. Maar dat is niet alles. Er is ook consumptie die consumenten niet rechtstreeks uit eigen zak betalen. Een gedeelte van hun consumptie wordt namelijk gefinancierd via de overheid*. Daarmee was in 2012 EUR 105 miljard gemoeid! Denk hierbij aan gezondheidszorg en onderwijs. Wordt in andere landen niet ook een deel van de consumptie van huishoudens via de overheid gefinancierd? Ja, maar in mindere mate. Daarom levert een internationale vergelijking van de gangbare particuliere-consumptiecijfers een wat vertekend beeld op. De totale consumptie van gezinnen bestaat dus uit het deel dat ze rechtstreeks uit eigen portemonnee betalen plus het deel dat via de overheid wordt gefinancierd. Van het totaal werd in 2012 door Nederlandse gezinnen iets meer dan 72% zelf betaald. Voor de eurozone als geheel was dat cijfer ruim 81%. Dus flink hoger. We zien daarbij verschillende ontwikkelingen. Terwijl de groei van de particuliere consumptie in ons land duidelijk achterbleef bij die in andere landen, is het via de overheid gefinancierde deel juist veel harder toegenomen. In de periode 2000-2012 zagen we in ons land een stijging van cumulatief ruim 37%, tegen een toename van minder dan 25% in de eurozone. Als we nu beide typen consumptie tezamen bekijken, dan blijkt de groei in Nederland veel minder achter te blijven bij die in het buitenland. Dit neemt echter niet weg dat de consumptie die rechtstreeks uit eigen zak wordt betaald, in de achterliggende jaren stevig onder druk stond en nog steeds onder druk staat. * Zie ook: Verbruggen J.P. en P. Keus, ‘Particuliere consumptie is een te beperkt consumptie-begrip’ in Economisch Statistische Berichten, 5-4-2013.
  • is dan de resterende woningwaarde zal dit effect alleen maar versterken. Daarnaast moet niet alleen de consument zijn balans versterken, ook de overheid heeft na de crisis een omvangrijk pakket aan maatregelen genomen met een negatief effect op de koopkracht van huishoudens. Dit leidt er toe dat het laten uitzieken van de markt tot zeker in 2018 de particuliere consumptie, en daarmee de bestedingen in de retail en leisuresectoren, zal drukken. De tweede optie die is om het op orde brengen van de balans van huishoudens met actief (overheids)beleid te versnellen. Een idee, dat door verschillende economen is geopperd, is om pensioenvermogen (deels) in te zetten om hypotheken af te lossen en zo de totale uitstaande schuld te laten slinken. Het kabinet heeft, volgens ons niet onterecht, deze plannen opgepakt en werkt momenteel aan een verkenning van de effecten hiervan. Een tweede manier om het herstel te bespoedigen kan gezocht worden in het vergroten van de bestedingsruimte van huishoudens. De verlaging van de pensioenpremies die het ABP in november aankondigde zal hier voor een grote groep huishoudens al een impuls geven. De verdere afbouw van het Witteveenkader in 2015 kan eveneens een positief effect hebben, mits dit leidt tot een verlaging van de premies. Daarnaast kan beargumenteerd worden dat het wellicht tijd is om de politiek van generieke loonmatiging los te laten, tenminste in die sectoren waar daar ruimte voor is. Dit zou de koopkracht van consumenten een impuls geven die, hoewel deels zeker ook gebruikt voor schuldreductie, middels een inhaaleffect ook direct zijn uitwerking zal hebben op de binnenlandse bestedingen en daarmee op de detailhandelssector. Voor Nederlandse beleidsmakers nieuw terrein maar onorthodoxe tijden vragen wellicht ook onorthodoxe maatregelen.
  • Economisch Bureau | Nederland Macro & Sectoren Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau | Nederland: Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres: Jacques van de Wal (hoofd) Algemeen 020 628 0499 jacques.van.de.wal@nl.abnamro.com Eric Huliselan Industrie 020 628 2138 eric.huliselan@nl.abnamro.com Casper Burgering Delfstoffen & dienstverlening 020 383 2693 casper.burgering@nl.abnamro.com Nadia Menkveld Transport & logistiek 020 628 6441 nadia.menkveld@nl.abnamro.com Thijs Pons Food, agribusiness &, agri-grondstoffen 020 628 6437 thijs.pons@nl.abnamro.com Mathijs Deguelle Detailhandel, horeca, recreatie, sport & cultuur 020 344 2179 mathijs.deguelle@nl.abnamro.com Hans van Cleef Energie 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com Madeline Buijs Bouw & onroerend goed 020-383 8201 madeline.buijs@nl.abnamro.com Theo de Kort Informatieanalist, autohandel 020 628 0489 theo.de.kort@nl.abnamro.com Ingrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 ingrid.kroeze@nl.abnamro.com Philip Bokeloh Macro 020 383 2657 philip.bokeloh@nl.abnamro.com Nico Klene Macro 020 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com Disclaimer This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material. © ABN AMRO, 2014