Your SlideShare is downloading. ×
Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)

608
views

Published on

Presentation of Kees Barnhorn for the Young Royal Haskoning Masterclass Clima Change

Presentation of Kees Barnhorn for the Young Royal Haskoning Masterclass Clima Change


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
608
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Klimaatbeleid van de overheid Kees Barnhoorn VNG, Afdeling Milieu & Mobiliteit (kees.barnhoorn@vng.nl)
 • 2. Inhoud • Klimaatverandering als politiek issue • Rijksbeleid • Lagere overheden • De marktpartijen • Zijn we op de goede weg?
 • 3. Klimaat als politiek issue Hoe ontstaan? • Rapport Club van Rome (1972): “Limits to growt” • Oliecrisis 1973 (olieboycot): “Die tijd komt nooit meer terug” • Oliecrisis 1979 (Iran): sterke stijging olieprijs) • Brundtland Report (1987): “sustainable development”
 • 4. Sustainable development “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” • Environmental • Economic • Sociopolitical Sustainability requires that human activity only uses natural resources at a rate at which they can be replenished natually.
 • 5. Sustainable development Toegepast op gebruik van energie: • Bevordering energie-efficiency en energiebesparing • Verschuiving in energymix van non-renwables (fossiel, nucleair) naar renewable sources (biomassa, zon, wind, waterkracht)
 • 6. Klimaat als politiek issue Hoe doelen concreet gemaakt ? • Earth Summit Rio (1992): UNFCCC-verdrag voor beheersing concentraties broeikasgassen in de atmosfeer • Kyoto Protocol (1997): legally binding commitment (b.v. EU 8% reductie in 2012 van uitstoot in 1990) • Kopenhagen Summit (2009): ?
 • 7. Politieke praktijk? Rijksoverheid • NMP1 (1989): afspraken over milieutaakstellingen met bedrijfsleven, klimaat benoemd als centraal milieuissue • NMP4 (2001): binnen 30 jr overstap maken naar duurzaam functionerende samenleving
 • 8. Politieke praktijk? Rijksoverheid – huidige kabinet • Mitigatie: beperking uitstoot broeikasgassen: “Schoon en zuinig” (2007): 2020 reductie uitstoot broeikasgassen van 30% t.o.v. 1990; aandeel hernieuwbare energiebronnen 20% in 2020; 2% energiebesparing per jaar • Adaptie: Nederland klimaatbestendiger maken: “Maak ruimte voor klimaat” (2007): ruimtelijke inrichting voorbereiden op zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren, meer perioden met extreme neerslag.
 • 9. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011: • Eigen objecten: besparingsdoelen in openbare gebouwen en verlichting, 100% duurzaam inkopen in 2015; • Energieproductie: in bestemmingsplannen lokaties voor opwekken duurzame energie • Mobiliteit: milieuzonering, verduurzamen eigen wagenpark, vervoersmanagement • Gebouwde omgeving: nieuwbouw energieneutraal in 2020, 50% reductie energiegebruik gebouwen
 • 10. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011: • Industrie: stakker handhaven energievoorschriften en convenantsafspraken, stimuleren CO2 afvang en –opslag. • Agrarische bedrijven: ruimtelijke inpassing van biomassavergisting, warmte-doorlevering • Klimaatbestendigheid: waterbeheer en inspelen op gezondheidsrisico’s agv hogere temperaturen.
 • 11. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord geconcretiseerd via Platform Duurzame Overheden met thema’s: • Overheid • Energieproductie • Schone en zuinige mobiliteit • Energiezuinige gebouwde omgeving • Bedrijven • Inkopen
 • 12. Rotterdam Climate Initiative (2007) 50% CO2 reductie in 2025 door: • Uitbreiding restwarmtenetwerk • Energiebesparing bestaande bouw en nieuwbouw • Duurzame energie • Bevordering duurzame mobiliteit • Afvang, transport, en opslag/hergebruik van CO2
 • 13. Rotterdam Climate Initiative (2007) Randvoorwaarden: • Voortzetting mondiale klimaatbeleid na 2012 • Voortzetting EU emissiehandel zodanig dat marktprijs voor emissierechten de noodzakelijke investering in CO2 reductie rechtvaardigt • In emissiehandelsysteem moet opslag CO2 als maatregel worden erkend • Ondersteuning door Rijk en EU o.a. voor pilotprojecten • Internationale afspraken voor CO2 opslag (monitoring, beheer)
 • 14. Politieke praktijk? Provincies Klimaat-energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011 • Vertaling van mogelijkheden voor productie van duurzame energie naar grondgebied provicies; • Bevordering warmte koude opslag in de bodem en winning/gebruik van aardwarmte en CCS • Stimulering energie-innovaties; • 100% duurzaam inkopen in 2015 • Provincies trekken 200 miljoen euro uit voor investeringen in klimaat- en energieprojecten.
 • 15. Overheid en marktpartijen “Meer met Minder” Energiebesparing bestaande gebouwen (Rijk en bouwwereld, 2008) • In 2020 een additionele besparing behalen van 100 PJ door ontwikkeling van een stucturele markt voor energiereductie in gebouwen • t/m 2011 de energieprestatie van 500.000 woningen/gebouwen verbeteren (2 klassen in het energielabel) • t/m 2011 100.000 woningen van duurzame energiemaatregelen voorzien.
 • 16. Overheid en marktpartijen Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw (2008) • Standaard-energieverbruik nieuwbouw verlagen met: - 25% in 2012 - 50% in 2015 t.ov. Norm uit bouwregelgeving van 2007 • Grootschalige experimenten (5-10% van bouprogramma) met nieuwe concepten (25% energiezuiniger dan convenantambities) gericht op doelstelling van klimaatneutraal bouwen in 2020.
 • 17. Overheid en marktpartijen Duurzaamheidsakkoord (Rijk-bedrijfsleven) 2007-2020 • Bedrijfsleven committeert zich aan 20% broekasgasreductie in 2020 t.ov. 1990 • Bedrijfsleven wil koploperspositie in energie- en klimaat innvovatie • Overheid spant zich in voor internationaal level playing field en opschroeven van normstellingen • Maatwerkaanpak voor 200.000 mkb bedrijven voor 2010 • Uitwerking in sectorakkoorden voor gebouwden omgeving, industrie, energiesector, verkeer en vervoer en land en tuinbouw
 • 18. Overheid en marktpartijen MJA Energie-efficiëntie (Rijk/Provincies-Industrie) 2001-2020 • MJA 1 en 2 (t/m 2012): gemiddelde jaarlijkse energie- efficiëntie verbetering van 2% per jaar • Doelstelling MJA3: 30% energie-eff.verbetering in de periode 2005-2020 (= 45% over periode 1998-2020), door: - nemen van zekere rendabele maatregelen binnen de inrichting - systematische energiezorg - maatregelen ketenefficiëntie en duurzame energie • Bedrijf maakt energie-efficiëntie plan (onzekere, voorwaardelijke en zekere rendabele maatregelen) en voert dat uit.
 • 19. Overheid en marktpartijen MJA Energie-efficiëntie (Rijk/Provincies-Industrie) 2001-2020 • Bevoegd gezag neemt zekere maatregelen (indien nodig) op in de Wm-vergunning, beloont MJA-bedrijven (minder controles) en handhaaft energievoorschiften ook bij free- riders. • Acualisering nav economische crisis: in EEP 2009-2012 meer maatregelen als onzeker of voorwaardelijk opgevoerd vanwege onzekerheid over mogelijke energie- investeringen in nabije toekomst. Begrip hiervoor gevraagd van overheden.
 • 20. Zijn we op de goede weg?
 • 21. Gaan we de doelstellingen halen? • “Natuurlijk niet!” (prof. J. Rotmans, duurzame transities, Rotterdam). Gevolg echter wel: leereffecten, dynamiek, mentaliteitsverandering, bewustwording. • “Kansen voor grotere rol burger-consument en bedrijven voor creëren van duurzame levensstijl”; bijvoorbeeld via eigen energieproductie. (G. Spaargaren, universiteit Wageningen).
 • 22. Kansen en bedreigingen • Kans: huidige crisis geeft mogelijkheden te breken met oude verspillende economie en toe te werken naar duurzame samenleving (zie extra geld voor verduurzamen woningbouw, crisispakket van 2 mrd voro duurzame energie zoals offshore windenergie) • Bedreiging 1: geld voor extra investeringen zal komende jaren schaarser zijn. • Bedreiging 2: duurzaamheid wordt alom gepredikt, maar nog te weinig in praktijk gebracht • Bedreiging 3: veelheid van oplossingsrichtingen binnen overheidsland. Rijk zou meer moeten toezien op snelle en samenhangende uitvoering.

×