Innlegg 22. april 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Innlegg 22. april 2009

on

 • 591 views

Gjesteforelesning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Gjesteforelesning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Statistics

Views

Total Views
591
Views on SlideShare
590
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Innlegg 22. april 2009 Presentation Transcript

 • 1. Universell utforming og evaluering av nettstader Frank Fardal
 • 2. Agenda
  • Difi og vår rolle innan offentleg forvaltning
  • Universell utforming
  • Evaluering av nettstader
 • 3. Difi
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet.
  • Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig.
 • 4. http://web.archive.org/web/20000115211729/http://www.ikt-norge.no/
 • 5. Verdas beste offentlege sektor
 • 6. Styringsdokument
  • St.mld 17: Eit informasjonssamfunn for alle
  • e-Norge 2009
  • e-Kommune 2012
    • NOU 2009: Individ og integritet
      • Lov om offentlige anskaffelser
      • Lov om offentlighet i forvaltningen
 • 7. Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig.
 • 8. Kriterium og krav
  • Objektive
  • Etterprøvbare
  • F elles plattform og forståing
 • 9. Krav er ingen garanti for gode resultat!
 • 10. Universell utforming
 • 11. Universell utforming
  • Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
 • 12. 7 prinsipp for UU
  • Like muligheter for alle
  • Fleksibel i bruk
  • Enkel og intuitiv i bruk
  • Forståelig informasjon
  • Toleranse for feil
  • Lav fysisk anstrengelse
  • Størrelse og plass for tilgang og bruk
 • 13. Strategi
  • Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, ikke-diskriminering og like muligheter for alle.
 • 14.  
 • 15. Lov
  • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
  • «Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.»
  • «Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.»
 • 16. § 11
 • 17. IKT-området
  • § 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.
 • 18. Lovens formål
  • sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle
  • hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»
 • 19. Tidsfrist
  • Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 , men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.
  • For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021 .
 • 20. Tidslinje for UU av IKT
 • 21. Evaluering av nettstader
 • 22. Kvalitet på nett
  • ” Offentlige nettsteder skal følge de internasjonale WAI-retningslinjene (Web Accessibility Initiative).” ( eNorge 2009 )
  • ” I løpet av 2007 skal 80 prosent av offentlige nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier for tilgjengelighet.” (eNorge 2009)
 • 23. Stjernedryss
 • 24. Resultat frå 2008
 • 25. Skriftstørrelse
 • 26. Lenke direkte til innhald
 • 27. Fokus for Kvalitet 2008
 • 28. Planar for 2009
  • Revisjon av kriteriesett
  • Revisjon av rammeverk
  • Synleggjere leverandørane
  • Ny funksjonalitet
 • 29. Revisjon av kriteriesett
 • 30. Nye internasjonale standarder
 • 31. WAI WCAG 2.0
 • 32. Revisjon av rammeverk
 • 33. Ny inndeling?
 • 34. Synleggjere leverandørane
 • 35. Graf: Linnea rådgivning Men…… Leverandøren er kun ansvarleg for nokon få kriterier som gjeld teknisk løysning!
 • 36. Ny funksjonalitet
 • 37. Figur: Jostein Magnussen, Netlife Research
 • 38. Figur: Jostein Magnussen, Netlife Research
 • 39. Andre moglegheiter
  • Meir fokus på analyse?
  • Samanlikne resultat mot annan nettstad og gjennomsnitt
  • Samanstille resultat med annan statistikk
 • 40. Andre målingar
 • 41. Webkvalitet Graf: http://www.nettblikk.no/2008/10/kvalitetsanalyse/
 • 42. Nederland Skjermdump: http://www.webrichtlijnen.nl/english/test/report/41711/72956/
 • 43. Innspel ?
 • 44. Nyttige lenker Kriteriesett 2008 Verktøyliste Tilgjengelige nettsteder Resultat frå Kvalitet 2004 – 2008 Resultat frå Sogn og Fjordane 2008
 • 45. Informasjonsarbeid § 11 http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/ikt/internett/
 • 46.  
 • 47. [email_address]
 • 48. Kriterium og krav
  • Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava.
 • 49.  
 • 50. Denne presentasjonen ligg på Slideshare.net/frankfardal Kontakt: [email_address]