Your SlideShare is downloading. ×
0
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Portfolio Landschapsteam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Portfolio Landschapsteam

1,034

Published on

Wat het Landschapsteam van Tauw is? wij zijn een jonge, enthousiaste club landschapsarchitecten en adviseurs. Wat wij doen? Bekijk daarvoor ons portfolio.

Wat het Landschapsteam van Tauw is? wij zijn een jonge, enthousiaste club landschapsarchitecten en adviseurs. Wat wij doen? Bekijk daarvoor ons portfolio.

Published in: Business, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,034
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Portfolio Landschapsteam
 • 2. Frank Druijff, Colofon Tauw bvMartijn Gerritsen, Annemieke Helder - FeijenAnnemieke Helder - Feijen, Handelskade 11 Postbus 133Eveline de Kock, 7400 AC Deventer Tel + 31 (0)570 69 91 58Annemarijne van Nieuwenhuijzen, Landschapsteam@tauw.nlJohan de Putter, Opmaak: Johan de PutterMarlies Verspui. Versie april 2010 Portfolio landschapsteam
 • 3. Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever: Waterschap Veluwe Opleveringsjaar: 2009 De Twellose Beek wordt op dit moment gene- geerd door het huidige ruimtelijk ontwerp. De gemeente en het Waterschap willen de beek opwaarderen tot een groene long in Twello. Elke wijk waar de beek door stroomt geeft de beek zijn eigen karakter. Een eis vanuit de op- drachtgever en de gemeente was om het karak- ter van de verschillende plekken te benadrukken en toch de beekzone een geheel te laten zijn. De eenheid van de zone ligt in het materiaal ge- bruik. Zoals dezelfde bankjes en lantaarnpalen. Het rapport laat voor elke zone een visie in plankaart zienv met een sfeercollage en een doorsnede van de situatie. Daarnaast staat een stukje begeleidende tekst. Naast het beeldende rapport is een beheerno- titie geschreven waarin dauidelijk wordt wat er aan beheer gedaan moeten worden om het voor ogen hebbende beeld te realiseren. Hierbij is ook een kostenberekening gemaakt. Geheel links: het ontwerp in zone 2 van de beek. Boven: doorsnede Links: Nieuwe situatie Recht: huidige situatie Portfolio landschapsteam
 • 4. Landschapsplan A59 Opdrachtgever: Gemeente Heusden Opleveringsjaar: 2009 Langs de A59 komen luchtzuiverende geluids- schermen op het traject Drunen-Vlijmen. Voor de aanleg en onderhoud van deze schermen zal groen verwijderd moeten worden. Het gaat hierbij om 1144 bomen en 20.000m2 bosplant- soen. Dit zal elders in de gemeente Heusden gecompenseerd moeten worden. Door de ge- meente zijn een aantal geschikte locatie aan- gewezen. Op deze locatie is compensatiegroen landschappelijk ingepast. Een aantal locaties vroeg om een ruimtelijk ont- werp. Bij het maken van het beplantingsplan kwam de eis van de gemeente dat de beplanting inheems en duurzaam moest zijn. Per locatie is in het rapport een uitwerking ge- maakt met een plattegrond, een stuk begelei- dende tekst en een tabel met hoeveel er op die specifieke locatie gecompenseerd wordt. Ontwerp groencompensatie Borredreef te Heusden Links: Borredreef Onder: Kastanjelaan Portfolio landschapsteam
 • 5. Herontwikkeling voormalige stortplaats te Dinxperlo Opdrachtgever: Gemeente Aalten Opleveringsjaar: 2009 Schetsontwerp voor de herontwikkeling van de voormalige stortplaats Brüggenhütte waarbij de randvoorwaarden voor de saneringt leidend is voor het ontwerp. Onderdeel van het program- ma, is het geschikt maken voor recreatief gebruik waarbij het tweelandenpunt en het driegemeen- tepunt van grote betekenis zijn. Bodemkundigen en landschapsarchitecten hebben gezamenlijk opgetrokken om van dit milieuvraagstuk een ruimtelijk en architectonisch ontwerp te maken. De schetsfase vond plaats in de zomerperiode van 2008. De technische uitwerking en sane- ringsplans is nog in volle gang (eind 2009). Maximale ontwerpvariant herontwikkeling voormalige stortplaats Brüggenhütte Minimale ontwerpvariant herontwikkeling voormalige stortplaats Brüggenhütte Portfolio landschapsteam
 • 6. Wandelpromenade Hardenberg Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht Opleveringsjaar: 2010 Landschapsarchitect en civiel ontwerpers heb- ben gezamenlijk een realistisch uitvoerbaar ontwerp gemaakt voor de wandelpromenade die past in het beeld en gebruik van de ge- meente en het omliggende landschap. In nauw overleg met de gemeente en waterschap zijn technische randvoorwaarden opgesteld. Het architectonisch ontwerp is als een lint ontwor- pen en reageert op aansluitingen met de stad (opstappunten), zichtlijnen (omringende landsc- hap) en het verstillen in de ondergrond (bij het ‘verlaten’ van de stad). Ontwerp deelgebied Noord Principeontwerp zitplekPersoon-pad met aan de zuidzijde schanskorven. Aanzicht wandelpromenade Portfolio landschapsteam
 • 7. Prijsvraag Droom.NH - Flexibel rood in robuust groen Prijsvraag Provincie Noord Holland Opleveringsjaar:2009 Projectomschrijving: De provincie Noord Hol- land is door middel van een prijsvraag op zoek naar innovatieve en duurzame ruimtelijke op- lossingen voor haar bouwopgave in de nieuwe structuurvisie. Uitgangspunten hierbij waren het ontwerpen voor de nieuwe structuurvisie, die recht doen aan de kernkwaliteiten van het Noord-Hollands landschap en die uitgaan van een CO2-neutrale en klimaatbestendige bouw. Tauw heeft een duurzame visie gemaakt voor Noord – Holland en uitgewerkt in twee deelge- bieden. Het stedelijk gebied van de Zaanstreek met aangrenzende veenweide landschap en het rationele landschap in de kop van Noord Holland. In de zaanstreek heeft de uitwerking zich voornamelijk gericht op het realiseren van een duurzame woningbouw opgave op bin- nenstedelijke locaties waarbij de relatie met omliggend gebied een belangrijk element was. De polders in de kop van Noord Holland die te kampen hebben met verziltingproblemen (ondermeer Wieringermeerpolder) is een stra- tegie gevolgd waarin natuurlijke processen de Wonen op de kreekrug in de Wieringermeerpolder ruimte krijgen. Op de hoger gelegen kreekrug- gen kan in kleine dichtheden worden gewoond. De ‘oude’ en belantgrijkste rationele (‘cultuur-Duurzame bouw in de Zaanstreek historische’) polderpatronen worden bewaard door windturbines te plaatsen op de rechtlijnige infrastructurele elementen, zoals wegen en dijken. Toekomstbeeld Wieringermeerpolder: natuur de ruimte en rationele (‘cultuurhistorische’) vormen behouden Portfolio landschapsteam
 • 8. Natuurontwikkelings- en waterbergingsplan Loozensche Linie Opdrachtgever: Waterschap Velt en Vecht In samenwerking met Provincie Overijssel, Ge- meente Hardenberg, Staatsbosbeheer, DLG, De Zwieseborg Opleveringsjaar: 2009 Het plan bestaat uit een aantal ingrijpende veranderingen van het landelijk gebied nabij Hardenberg (Loozen): • aanpassing van de Overijsselse Vecht door middel van het aansluiten van een oude mean- derarm • vergroten van het winterbed voor water en natuur • reconstructie van een verdedigingslinie welke stamt uit de tijd van Napoleon • natuurontwikkeling • vergroten recreatie in het gebied door het aanleggen van een elektrisch pontje, creëren (doorgaande) fietsroute, picknick gelegenheid aanlegsteiger, e.d. • rivitalisering naastliggende boerderij en Rijks- monument de Zwieseborg Tauw is vanaf de ontwerpfase bij het project betrokken. Daarnaast heeft Tauw een groot deel van de voorbereiding op zich genomen in Foto’s boven: de vorm van het uitvoeren van onderzoeken, projectborden aanvragen vergunningen en procedures, mak-Inrichtingsschets vogelvlucht en detail Loozensche Linie en bestek (zowel grond- als kunststofbestek voor wandel/fietspaden, aanlegsteiger etc.) enOpening directievoering plus toezicht. Overzichtschets Overijsselse Vechtdal Leuk detail is dat Tauw de projectborden heeft ontworpen.en de schetsen voor de infor- matiepanelen heeft gemaakt. Portfolio landschapsteam
 • 9. Prijsvraag Delta Water Award: De Kracht van de Kreek Prijsvraag: Delta Water Award Provincie Zeeland Opleveringsjaar: 2009 De Kracht van de Kreek herintroduceert het getij in afgedamde kreken in de Zuidweste- lijke Delta, gecombineerd met nieuwe functies. Eeuwenlang heeft het getij in de kreken voor dynamiek en bedrijvigheid in het land gezorgd en een deel van deze dynamiek keert gecontro- leerd terug. De kreek met getijdenwerking vormt een unieke landschappelijke kapstok die tal van gebiedsontwikkelingen bundelt en sociaal-eco- nomische inkomsten voor het gebied geneert. Door een kleinschalige, bottom-up benadering wordt draagvlak gecreëerd wat de slagingskans ten goede komt. Schaalvergroting komt voort uit enthousiasme van de betrokken gebruikers. Zij worden de nieuwe ambassadeurs voor ver- dere kreekontwikkeling. Een drietal kreken is geselecteerd als pilot locatie: de Gouwe te Zie- rikzee (Schouwen- Duiveland), de Pluimpot te St. Maartensdijk (Tholen) en de Plaskreek te Colijnsplaat (Noord - Beveland). Bij elk van deVisie Krachtige Kreek casus Colijnsplaat locaties heeft een ontwerpsessie plaatsgevon- den met belanghebbende partijen. Op basis van Rechtsboven: droombeeld compilatie deze sessie is de ontwikkelpotentie vastgesteld Daaronder: bouwsteen hoogwatervoorziening met brug en een droombeeld geschetst. Verder zijn een Rechts: Getijdenzuil twintigtal bouwstenen ontwikkeld zoals de ge-Referentie dynamische getijdenkreek Hieronder: Visie Krachtige Kreken tijdenzuil, hoogwatervoorziening, getijdenmolen en een zeeuws Wellnesscenter. Het concept is genomineerd bij de beste 6 in- zendingen van de Delta Water Award. Portfolio landschapsteam
 • 10. Cultuurhistorische inventarisatie Epe Opdrachtgever: Gemeente Epe In samenwerking met Archeologic/Past2pre- sent en Bureau Bouwwerk Opleveringsjaar: 2010 Een inventarisatie van de cultuurhistorische waarden binnen gemeente Epe vanuit historische geografie, historische bou- wkunde en archeologie. Dit is een bureaustudie en een toetsing in het veld om een totaal beeld te verkrijgen van het “cultuurhistorisch profiel” van de gemeente. Hierin zijn de samenhangende cultuurhisto- rische waarden beschreven, waarbij ook een cultuurhistorische waardekaart is opgesteld. Op basis van het onderzoek is een archeologische verwachtingswaardekaart en een cultuurhisto- rische waardekaart opgesteld. Tevens is een beleidskader cultuurhistorie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om de inwoners erbij te betrekken zijn onder andere de oudheidkundige kring benaderd en is een publieksfolder gemaakt waarin de burger wordt over het onderzoek en de resultaten is geïn- formeerd. In deze folder zijn de cultuurhisto- rische parels van Epe weergegeven.Cutuurhistorische waardenkaart met de “parels van Epe” Portfolio landschapsteam
 • 11. Landgoedontwikkeling de Buytenhof van Rhoon Opdrachtgever: de Buytenhof van Rhoon In samenwerking met VHP Stedenbouwkun- digen + architecten + landschapsarchitect- en te Rotterdam Opleveringsjaar: 2006 Tauw heeft samen met VHP een bestemming- splanwijziging in te dienen voor de Buytenhof met onderbouwing. Het nieuw te realiseren landgoed is een agrarisch bedrijf met diverse nevenfuncties. Het nieuwe landgoed behelst ondermeer een boomgaard, lanen, bomenri- jen, water met natuuroevers, padenstelsel en woningen. Deze ingrepen sluiten goed aan bij de bele- idsdoelstellen voor Nieuwe landgoederen; natuurdoelstelling, meervoudig ruimtegebruik, bescherming ecologische hoofdstructuur, recre- atie, toegankelijk, financiering en plattelands- vernieuwing. Portfolio landschapsteam
 • 12. MER verplaatsing waterwinning Wierden Opdrachtgever: Drinkwatermaatschappij Vitens Watertechnologie N.V. Opleveringsjaar: 2009 Voor de drinkwatervoorziening wint Vitens grondwater in twee puttenvelden te Wierden. De huidige waterwinning Wierden is echter niet duurzaam. Hierbij zijn de volgende zaken aan de orde: 1 Het gebied rond de twee puttenvelden is steeds meer verstedelijkt en hierdoor is het ont- trokken grondwater niet meer goed beschermd tegen bodemverontreinigingen; 2 De huidige winning belemmert een com- pacte/duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Wierden; 3 De huidige winning heeft invloed op het natuurherstel van het Wierdense Veld. In een m.e.r. procedure zijn de mogelijkheden en de effecten van maatregelenpakketten onderzocht. Dit betreffen onder andere het gedeeltelijk verplaatsen van putten, effectger- ichte maatregelen rondom en in het Wierdense Veld en functieverandering c.q. extensivering van de landbouw. Hieruit is het meest milieuvr- iendelijke alternatief opgesteld; een combinatie van bovengenoemde maatregelen. Portfolio landschapsteam

×