• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Proeven aan Proeve HvA 15 april 2010
 

Proeven aan Proeve HvA 15 april 2010

on

 • 1,454 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,454
Views on SlideShare
1,449
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.slideshare.net 4
http://www.lmodules.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Proeven aan Proeve HvA 15 april 2010 Proeven aan Proeve HvA 15 april 2010 Presentation Transcript

  • Proeven aan Proeveeen korte bespreking van het de resultaten van het Proeve programma op hoofdlijnen
   15 april 2010 ; HvA
   Frank Benneker
  • De feedback 
   Dit is een schermafdruk van PLATO-IV, (Programmed Logic Automated Teaching Operations)
   Een ICT onderwijssysteem dat in gebruik was aan de UvA tussen 1977- 1979. Het idee was om een wereldwijd netwerk opzetten van Plato systemen die onderwijsmateriaal en toetsen zouden uitwisselen.
   In 1985 was Plato-IV bij meer dan 100 campussen in gebruik. Plato is ontwikkeld aan de Universiteit van Ilinois vanaf 1960.
   Bron: Computer Museum UvAhttp://www.science.uva.nl/museum/PLATO.html
  • Belangrijke conclusies in 1979 van Plato aan de UvA
   Kosten ontwikkeling digitaal onderwijsmateriaal duurin relatie tot de houdbaarheid
   Mens – machine (computer) interactie niet echt optimaal
   Het combineren van onderwijsmateriaal via de computer met de traditionele manier van onderwijs geven levert de nodige moeilijkheden op
   Meer info:
   "Leren met de computer, eindrapport van het Plato-proefproject",University of Amsterdam 1979 (in Dutch); B. Camstra e.o. (E.H. Dooijes):.
  • “Cloud” services
   Zelfbouw
   Community (Open) Source
   personal pages academic staff
   Student Homepages
   Studiegids
   U-drive
   MijnUvA (Uportal)
   interfaces
   UVA COMMUNITIES (Sakai)
   mediamosa
   ODG - Wereld
   Mieloso
   UvAwiki
   Euphorus
   Maple-TA
   Portfolio (SAKAI)
   mediasite / webcolleges
   QMP
   Evasys
   streaming media server
   Blackboard
   ClosedSource
  • Missie & Doel van Proeve@UvA
   Onderzoeken of een ICT instrument voor toetsing een bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsverbetering in het onderwijs.
   Eindproduct:
   Advies aan de ICT & O programmaraad dat ingaat op de eisen en randvoorwaarden voor een nieuwe dienst om innovatief gebruik te maken van ICT instrumenten voor formatief en summatief toetsen
  • Welke concrete producten ?
   Ondersteuning voor de diverse ict instrumenten die aan de UvA worden ingezet voor toetsing
   Een nieuwe infrastructuur voor de proeve pilot & grassroot projectengebaseerd op Question Mark Perception
   Een actieve community van docenten , onderwijs-ondersteuners en ICTO mensen
   Tenders voor projecten en grassroots initiatieven
   Bijeenkomsten, workshops, trainingen, congres
   Publicaties; online (websites, wiki) en gewoon op papier
  • Context
  • Waarom deze diversiteit ?
   Verschillende doelgroepen
   Sakai : niet regulier onderwijs ; Bb regulier onderwijs
   Specifieke functionaliteiten
   Maple TA ; Qbank
   Ondersteuning deel processen in de toetscyclus
   Bv Respondus als ondersteunde auteursomgeving
   Evasys voor onderwijsevaluaties
   Vraag in het Proeve programma ?
   Is er behoefte aan generieke toetssoftware met brede ondersteuning van toetscyclus ?
   Question mark Perception is ingezet als pilotomgeving voor deze vraag
  • De Pilotprojecten & Grassroots
   Onderzoeken vanuit diverse invalshoeken (onderwijs, organisatie en technologie) welke mogelijkheden en toepassingen realiseerbaar zijn met een ICT instrument voor toetsing
   Toepassingen zo gevarieerd mogelijk
   Duidelijke resultaten en mijlpalen
   Redelijke verdeling over faculteitenFDR, FMG, GNK, FGW, FNWI, ILO, IIS
   Ruimte voor een beperkt aantal projecten
   Begroting maximaal 20.000 euro (projecten)(dat is inclusief 25% matching)
   Grassroots ; € 1000 per grassroot (15)
  • Aspecten in de pilotprojecten & grassroots
   Rol in het Onderwijsproces
   Itembanken en toetsconstructie
   Efficiency voordelen
   Toets- en itemanalyse
   Werken met complexe vragen
   Verwerking van open vragen
   Automatische feedback
   Toetsafname
   Grote
   Kleine groepen
   Formatief
   Summatief
  • De projecten
   Blijf bij de (statistiek)les!Formatieve voortgangstoetsen in het statistiekonderwijs
   Kwaliteitsprong Maple TA bij 1ste jaar Exacte Wetenschappen
   KLeTSKlinische Lijn Electronisch Toets Systeem
   digiTAAL
   Werken aan de kennisbasis
   @daptief Toetsen
  • De grassroots
   Nooit meer Plagiaat
   BMA; Blackboard-isering van Normatieve Pragmatiek
   Kate Moss Digitized
   Interactief werkboek Statistiek
   Understanding Anthropological Theory
   Toets en leer!
   CSI Amsterdam: toetsing en feedback op complexe opdrachten
   Cuéntame
   Instaptoetsen
   Training door directe feedback voor docent en student
   Onderken de vraag
   Essayeer meer
   Groene vingers laten zien wat ze kunnen
   Biotechnology, 001LS
  • Inzet van digitaal toetsen
   nieuwe toetsvormen mogelijk door de introductie van:
   Nieuwe vraagtypen , b.v. “spoken response”
   Inzet van multimedia in de opdracht
   Ontsluiting van meerdere bronnen tijdens een toets
   Introductie van itembanken draagt bij aan het hergebruik van toetsvragen en de kwaliteit van toetsen
   vereenvoudigt de ontwikkeling en inzet van “tussen toetsen” en diagnostische toetsen
   kan een bijdrage leveren aan een beter begrip van de stof bij studenten en het studieresultaat
   kan een bijdrage leveren aan een optimalisatie van het proces van creëren, aanbieden en verwerken van toetsen & toetsresultaten
  • Lessen geleerd
   Techniek is weerbarstig en in sommige gevallen de reden voor sterke frustraties en beperkingen
   Ondersteuning van docenten op de werkvloer (technisch en toetsinhoudelijk) is een essentiële randvoorwaarde maar kostbaar
   Introductie van nieuwe mogelijkheden geeft kansen om studenten hun vaardigheden te laten tonen
   Het opzetten en levend houden van een community van docenten en andere gebruikers is lastig en is nog niet goed gelukt
   Digitaal toetsen kan bijdragen aan verbetering van kwaliteit en efficiency maar vereist een verandering in het proces van creëren, organiseren en aanbieden van toetsen.
  • Generieke conclusies
   Het Informatiseringscentrum is goed in staat de ICT randvoorwaarden te leveren maar:
   Is NIET de primaire actor voor de realisatie van de fysieke toetslocaties (summatief toetsen)
   De begeleiding en ondersteuning van docenten (individueel, teams) is de taak van Faculteit / OWI
   De meeste OER’s kunnen niet goed overweg met een verandering die het gevolg is van een digitaal toetsproces
   Het onderwijs moet de leiding nemen, het IC en de onderwijs organisatie kunnen belangrijke deelprocessen invullen.
  • Conclusies uit de eindrapportage I
   Beleid en Implementatie
   • Stel een commissie Proeve in
   • Werk aan beleidsformulering en advisering bij implementatie
   • Regel de juridische randvoorwaarden
   • Traject voor professionalisering van docenten
   • Ondersteuning en begeleiding van docenten
   • Expertise community Proeve
  • Het Toetslandschap
   • Opschalen huidige Toetslandschap
   • Opschalen huidige QMP pilotomgeving
   • Professionaliseren dienstverlening:
   • Blackboard
   • Maple TA
   • Onderzoek naar de kosten summatief toetsen
   • In kaart brengen problematiek toetszalen
   Conclusies uit de eindrapportage II
  • Een fictieve rekensom voor een business case
   Casus Bachelor student (er zijn 18.000 bachelor studenten)Summatief10 tentamens per jaar; 1 tentamen is digitaal (10 %)
   UvA breed zijn dit 18.000 tentamens (volledig digitaal)tijdwinst voor het verwerkingsproces is 30 minbesparing in uren : 9000 ( +/- 6 fte)
   Formatief
   20 tussen toetsen per jaar ; 10 digitaal ( 50%)
   UvA breed zijn dit 180.000 tussentoetsen (volledig digitaal)tijdwinst voor het verwerkingsproces is 10 minbesparing in uren : 30.000 (+/- 20 fte)
  • Uitdagingen
   Draagvlak en de wens is breed aanwezig, maar vrijmaken van mensen en middelen (in faculteiten en OWI’s) is problematisch
   Hoe meten we een kwaliteitstoename in het onderwijsproces ?
   De business case gaat al snel over efficiency en niet over onderwijskwaliteit (zie het fictieve rekenmodel)
   Stabiele, veilige en betrouwbare infrastructuur is een essentiële voorwaarde maar is kostbaar op de schaal van voorzieningen voor de gehele UvA
  • Activiteiten in 2010
   Start Proeve IIOntwikkelen van een QMP (5) campusbrede infrastructuur. In eerste instantie voor formatieve toetsing Ontwikkelen van een exploitatiemodel (kosten en opbrengsten)
   Beleidsvraagstukken uitwerken en agenderen
  • eindrapport
  • Frank Benneker:
   frank.benneker@uva.nl
   020 525 4914
  • De projecten
   aan Pedagogiek- en OnderwijskundestudentenHarry Garst, Bonne Zijlstra, Sumit Mehra, Frans OortHet directe doel is het aanbieden van wekelijkse voortgangstoetsen
   gedurende de collegereeks van het eerstejaars statistiekonderwijs aan
   pedagogiek- en onderwijskundestudenten. Het uiteindelijke doel is om
   met behulp van digitale, formatieve voortgangstoetsen
   (1) studenten aan te zetten tot actief studeren en uitstelgedrag tegen te gaan,
   (2) studenten onmiddellijk inzicht te geven in hun huidige kennisniveau
   (3) eventuele deficiënties in statistiekkennis (formatief toetsend) weg te werken.
  • Kwaliteitsprong Maple TA bij 1ste jaar Exacte Wetenschappen Leendert van Gastel, Na drie jaar gebruik bij Exacte Wetenschappen van Maple TA is de pilotfase afgelopen en is gestructureerde inpassing in het 1ste jaars onderwijs voorzien. Om dit goed te laten verlopen is het nu het juiste moment voor een systematische evaluatie vanuit didactisch, wiskundig en technologisch perspectief. Vervolgens is het plan om een verbeterronde uit te voeren voor het studiejaar 2008/2009 inclusief evaluatie.
  • (KLeTS)Klinische Lijn Electronisch Toets Systeem Drs. M. van der Weerd, Drs. N.R. Bos,
   Met voorliggende pilot wil het AMC een volgende fase in gaan: elektronische afname van de Klinische Lijntoets.
   De Klinische Lijn toets is een summatieve casustoets die aan het einde van elk studiejaar Geneeskunde wordt afgenomen. De toets bestaat uit een serie klinische casus vanuit de verschillende medische disciplines waarbij de student op basis van de beschrijving van de symptomen bij een patient en bevindingen bij lichamelijk en eenvoudig aanvullend onderzoek een aantal vragen moet beantwoorden, dikwijls betrekking hebbend op de meest waarschijnlijke diagnose, noodzakelijke aanvullende diagnostiek en therapie
  • digiTAAL, Ineke Vedder De pilot heeft betrekking op nieuwe vormen van diagnostische toetsing en het simuleren van en experimenteren met summatieve toetsing van groepen talenstudenten, voor de geïntegreerde toetsing van luistervaardigheid, vocabulaire, grammatica en spreekvaardigheid. Bij de pilot zijn de volgende moderne vreemde talen betrokken: Frans, Italiaans, Spaans, alsmede een taal met afwijkende karakers (Slavische taal). De pilot beoogt de gebruiksmogelijkheden van Question Mark Perception te onderzoeken.
  • Werken aan de kennisbasis Anne-Martine Gielis Doelstelling is de ontwikkeling, constructie, implementatie en evaluatie van een gevarieerde online itembank met behulp waarvan flexibel inzetbare valide toetsen kunnen worden samengesteld om de kennisbasis van studenten van de eerstegraads lerarenopleiding van het ILO te testenIn dit project willen we:
   een plan van eisen opstellen voor een valide online toetsenbank, een valide itembank maken voor een aantal vakken die voldoende gevuld is voor het afnemen van maximaal 4 toetsen per student, expertise opdoen op het gebied van digitaal toets en de in het project ontwikkelde toetsen uitproberen met studenten en docenten in zowel diagnostische als summatieve toetsennieuwe vragen met video ontwikkelen
  • @daptief Toetsen
   Marco Teunisse, Sharon Klinkenberg Een aantal keer per jaar wordt het vak Spss gegeven aan studenten psychologie (~400 studenten, in 7 groepen), psychobiologie (~120 studenten) en informatiekunde (~60 studenten). Binnen dit onderwijs moeten studenten wekelijks een opdracht (assignment) inleveren in Blackboard. Aangezien het om grote groepen studenten gaat is het nakijken veel werk. Geautomatiseerd nakijken kan veel tijd opleveren. Daarnaast willen we studenten een adaptieve formatieve oefentoets kunnen aanbieden
   Ontwikkelen van oefentoets voor het vak Spss
   Uitzoeken of een dergelijke oefentoets adaptief kan worden gemaakt in QMP
   Geautomatiseerd nakijken van verplichte opdrachten.