Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG

on

 • 3,566 views

Presentació del Mòdul de Formació per al Treball Final de Grau (TFG): Metodologia de la Investigació en Educació (2a Sessió - Disseny, estratègies i instruments). ...

Presentació del Mòdul de Formació per al Treball Final de Grau (TFG): Metodologia de la Investigació en Educació (2a Sessió - Disseny, estratègies i instruments).
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV) - By: Francesc Esteve, Juan González i José Mª Cela

Statistics

Views

Total Views
3,566
Views on SlideShare
1,723
Embed Views
1,843

Actions

Likes
4
Downloads
18
Comments
2

4 Embeds 1,843

http://www.scoop.it 1825
http://www.francescesteve.es 14
http://www.linkedin.com 2
https://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG Metodologia de la Investigació en Educació - TFG Presentation Transcript

 • Alfabetització Multimodal: Metodologia de la Investigació en Educació l'aprenentatge a la societat de la ! Treball Final de Grau informació Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia ! Curs 2013/2014 Francesc Esteve francescmarc.esteve@urv.cat @francescesteve
 • Què és investigar?
 • Què és investigar? TRETS ESSENCIALS sistemàtic formalitzat justificat contextualitzat
 • Què és investigar? TRETS ESSENCIALS CONDICIONANTS realitat dinàmica treball amb subjectes implicacions ètiques complexitat metodològica
 • Què és investigar? FA S E S D ’ U N A I N V E S T I G A C I Ó Plantejament Disseny Resultats Conclusions
 • Principals mètodes Experimentals la intenció principal és la manipulació, per tal de conèixer les conseqüències del canvi Descriptius la intenció principal no és la manipulació, ni la modificació. Es respecta al màxim la situació natural de l’objecte d’estudi Investigació Acció la intenció principal és obtenir coneixement aplicat, aportar informació per prendre decisions i guiar els processos de canvi
 • Plantejament de la investigació
 • una de les fases més complexes
 • no solen ocórrer per accident
 • 1. Selecció del problema
 • Hernández Pina (1998) - Factibilitat - Claredat - Significació - Descriptiu Característiques del problema
 • Quin tema investigar?
 • Quin tema investigar? Diversitat, multiculturalitat, organització escolar, gestió de l’aula, les TIC, aprenentatge flexible, avaluació de l’aprenentatge, estils d’aprenentatge, tutoria entre iguals, autogestió, treball per projectes, el treball a casa i els deures, activitats extraescolars, la lectura, l’activitat fora de l’escola, l’anglès, recursos d’aprenentatge, proves d’avaluació, tamany de la classe, l’escletxa digital, orientació i tutoria, els i les mestres, legislació educativa, institucions educatives, formació del professorat, actituds dels mestres, aprenentatge-servei, NEE, currículum, competències...
 • condicionants: ! motivació, temps, recursos, coneixements previs, obstacles...
 • 2. Revisió de la literatura
 • 1. Nivell conceptual profundització en la problemàtica 2. Nivell funcional estat de l’art, mètodes utilitzats, proves i instruments... Buendía (1999)
 • Tipus de fonts documentals Fonts primàries Generals Enciclopèdies Diccionaris Tesaurus Manuals Especialitzades ! Revistes Congressos Tesis Sèries Fonts secundàries Generals Especialitzades Revisions Ressenyes Catàlegs Índexs de publicacions Índexs de citacions Revistes de resums Bases de dades Bayot (2001)
 • estratègia de cerca • diversitat de fonts d’informació ! • variables a considerar: idioma, operadors booleans, exportació de cerques, tipologia de fonts...
 • Catàleg de la Biblioteca URV
 • ERIC ISI Web of Knowledge Google Scholar
 • 3. Propòsit de la investigació
 • objectius de recerca
 • EN RESUM: Plantejament de la investigació 1) Descripció de la problemàtica 2) Revisió bibliogràfica 3) Propòsit de la investigació !
 • Disseny de la investigació
 • Principals mètodes Experimentals la intenció principal és la manipulació, per tal de conèixer les conseqüències del canvi Descriptius la intenció principal no és la manipulació, ni la modificació. Es respecta al màxim la situació natural de l’objecte d’estudi Investigació Acció la intenció principal és obtenir coneixement aplicat, aportar informació per prendre decisions i guiar els processos de canvi
 • Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius no manipular, no modificar Investigació Acció coneixement aplicat
 • Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius no manipular, no modificar Investigació Acció coneixement aplicat comprovar hipòtesi estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals
 • Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius coneixement aplicat estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals no manipular, no modificar Investigació Acció comprovar hipòtesi prendre decisions estudis participatius estudis cooperatius
 • Principals mètodes Experimentals manipular, modificar comprovar hipòtesi Descriptius no manipular, no modificar entendre la realitat, descobrir lleis Investigació Acció coneixement aplicat prendre decisions estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals estudis d’enquesta (escrita o oral), estudis observacionals, correlacionals, etnogràfics, fenomenològics, estudis de casos, etc. estudis participatius estudis cooperatius Bisquerra 2004; Ferrández, 2006
 • Tècniques i instruments de recollida d’informació
 • Anàlisi documental tècnica per recollir informació sistemàticament
 a partir de documents ja escrits de diferents modalitats de què? de diaris, de documents tècnics, de treballs, d’informes, de llibres i articles, de legislació, etc. PROCÉS 1.- Sondeig i classificació 2.- Selecció de la mostra documental 3.- Lectura profunda i primer anàlisi 4.- Lectura creuada i síntesi
 • Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 • Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 • Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 • Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 • L’observació procés per comprendre un fet per mitjà de la immersió i la recollida de dades d’allò que succeeix mentre s’observa què investiguem? com observem? on observem? què observem? quan observem? com enregistrem? com analitzem? 1. Especificacions de propòsits i requeriments 2. Format o protocol guia: notes de camp i diari de camp
 • L’observació EXEMPLES D’INFORMES escala d’una observació estructurada i sistemàtica
 • L’observació EXEMPLES D’INFORMES resultats d’una escala d’observació
 • L’observació EXEMPLES D’INFORMES resultats d’una observació participant amb diari de camp i gravadora
 • L’entrevista procés per recollir dades subjectives de l’entrevistat en relació amb allò que s’estudia TIPUS Individuals o en grup Directives o no directives Estructurades o no estructurades PROCÉS 1.- Transcripció i identificació del significat 2.- Classificació, categorització i reordenació 3.- Interpretació de les dades
 • L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES número d’entrevistats i descripció de l’entrevista
 • L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES número d’entrevistats i descripció de l’entrevista
 • L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES representació dels resultats de les entrevistes
 • L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES representació dels resultats d’una entrevista
 • Grup de discussió* tècnica per a recollir informació grupalment i simultània en relació amb allò que s’estudia (*) Entrevista grupal, planificada i estructurada ! - Habitualment: 6-12 subjectes, i 1-2 hores - Investigador: moderador. No intervé, guia el debat
 • Grup de discussió EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un grup de discussió
 • Grup de discussió EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un grup de discussió
 • Els qüestionaris instrument de recollida de la informació a través de preguntes, i que s’administra a una població o mostra enquesta Vs qüestionari CONTINGUT 1.- Coneixements 2.- Procediments 3.- Opinió / actitud TIPUS DE R E S P O S TA 1.- Obertes (Assaig, Record) 2.- Alternatives (Dicotòmiques, elecció múltiple)
 • Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES preguntes del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 • Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES preguntes del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 • Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES resultats del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 • Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES resultats del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 • Qüestionaris D’ IÓ C S? EA NT CR ME RU ST IN
 • Qüestionaris D’ IÓ C S? EA NT CR ME RU ST IN 1.- Anàlisi i definició conceptual 2.- Redacció de les preguntes 3.- Validació per jutges/experts 4.- Pilotatge 5.- Tancament
 • Anàlisi de les dades
 • Dades qualitatives - Multiplicitat de fonts i formes de dades (d’observacions i d’entrevistes, estructurades o no, d’anàlisi de documents, de qüestionaris…) - Treballem amb paraules, i aquestes ocupen molt de lloc. - La informació creix. La recol·lecció de dades ha de ser selectiva - L’anàlisi requereix prou de temps
 • 1.- Obtenir la informació
 • 2.- Capturar, transcriure, i ordenar la informació
 • 3.- Codificar la informació
 • 4.- Integrar la informació i intepretar els resultats
 • Software per a l’anàlisi qualitatiu NVivo (software propietari i de pagament) http://www.qsrinternational.com Atlas.ti (software propietari i de pagament) http://www.atlasti.com Aquad (software lliure i gratuït) http://www.aquad.de/es CDC EZ-Text (freeware) http://www.cdc-eztext.com
 • Software per a l’anàlisi qualitatiu
 • Dades quantitatives PROCÉS 1.- Recol·lecció, introducció i depuració de les dades 2.- Descripció dels subjectes (estadístics descriptius) 3.- Verificació de les hipótesis de recerca
 • Software per a l’anàlisi quantitatiu SPSS (software propietari i de pagament) http://www.ibm.com/es/es/ Excel (software propietari i de pagament) http://www.atlasti.com PSPP (software lliure i gratuït) http://www.gnu.org/software/pspp/ OpenOffice Calc (software lliure i gratuït) http://www.openoffice.org/es/
 • Software per a l’anàlisi quantitatiu
 • Referencies bibliogràfiques Alfabetització Multimodal: ! l'aprenentatge a la societat de la • ! informació • • Bayot, A. (2001). Métodos de Investigación en Educación. Proyecto Docente. Universidad de Castilla la Mancha. Bisquerra, R. (Ed.). (2004). Metodología de la investigación educativa (Vol. 1). Editorial La Muralla. Buendía, L. (1999). El proceso de la investigación empírico-experimental. En L. Buendía, D. González, J. Gutiérrez y M. Pegalajar (Eds.), Modelos de análisis de la investigación educativa. Sevilla: Alfar. ! • Ferrández, R. (2006). Métodos de Investigación en Educación. Material docente. Castelló: Universitat Jaume I. • ! Hernández Pina, F. (1998). Conceptualización del proceso de la investigación educativa. En L. Buendía, P. Colás y F. Hernández (Eds.), Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGrau Hill. ! • ICE. (2005). Fitxes per a investigadors. Butlletí per a la Recerca. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). http://www.ub.edu/ice/recerca/ fitxes.htm
 • Alfabetització Multimodal: Metodologia de la Investigació en Educació l'aprenentatge a la societat de la ! Treball Final de Grau informació Francesc Esteve - Juan González - José Mª Cela Pictures with Creative Commons license at Flickr: @crimintalintent, @clemsonunivlibrary, @stanfordedtech & @zandwacht, @7933170@N03, @criminalintent, @beginasyouare, @geopelia, @ohiouniversitylibraries, @presta, @stuartpilbrow, @foam, @momentsfixats, @jabzg, @ajturner, @aerosolhalos ! francescmarc.esteve@urv.cat @francescesteve