Årsmøteinnkalling ESK 2012 mars 2013

846 views

Published on

Årsmøteinnkalling Egersund Svømmeklubb

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Årsmøteinnkalling ESK 2012 mars 2013

  1. 1. Årsmøte 2012 Tirsdag 19. mars 2013 kl. 1900 Sted: Egersund ArenaSAKSLISTE:1. Åpning ved leder2. Bevertning og basar3. Utdeling av medaljer, pokaler og utmerkelser--- Pause ---4. Godkjenning av stemmeberettigede5. Godkjenne innkalling og saksliste6. Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokoll7. Årsberetning8. Regnskap og budsjett9. Innkomne forslag10. Medlemskontigent11. Behandle organisasjonsplan12. Valg 1-6
  2. 2. ÅRSRAPPORT FRA LEDER 2012Egersund svømmeklubb har lagt bak seg et aktivt og spennende år med full aktivitet i klubben. Vi harved årsskiftet ca 125 aktive svømmere fordelt på 6 partier. HC partiet har kapasitet til å ha med fleresvømmere men de andre partiene er fullsatt og samtlige har ventelister på nye som vil inn isvømmeklubben. Pga av kapasiteten i hallen og tiden svømmeklubben har til disposisjon har vi ikkeanledning til å utvide tilbudet.I 2012 har vi hatt enda mer fokus på å styrke trenerteamet og ha en plan for progresjon og utvikling framini-c og frem til a-partiet. Vi har ved årsskiftet 18 trenere i sving, pluss instruktørene påvanntilvenningskursene. Ved utgangen av 2012 måtte Dana si fra seg engasjementet i svømmeklubbenda logistikken ikke var på klubbens side med tanke på mannens turnusjobbing. Hun har gjort en solidinnsats ved å tilføre klubben trening /instruksjon basert på brei erfaring. Vi takker Dana for den jobbenhun har gjort for oss. I løpet av året har vi fått med flere tidligere aktive svømmere fra "gode gamledager" som har meldt seg til tjeneste. Dette setter vi utrolig pris på og dette styrker kvaliteten påtreningene. Tommy Gunvaldsen er engasjert som hovedtrener på a-partiet sammen med ringrevene iklubben, Øystein og Birgit. Massimiliano Caverni, bedre kjent som MAX, er også engasjert ifht noenpartier. De fleste av trenerne har fortid i klubben som aktive svømmere og er med på dugnad somforeldre i klubben. Styret vil takke hver og en for den innsatsen som blir lagt ned. Uten dere ingensvømmeklubb!!Det drives også kontinuerlig en formidabel innsats på vanntilvenningskursene. Regine Henriksen ersvømmeskoleansvarlig og legger ned mye arbeid i organisering av ca 100 deltakere om gangen. Hunhar mange gode instruktører og gjennomfører kursene med høy kvalitet. Dette er et utrolig viktigarbeid og mange av deltakerne ønsker å fortsette i klubben etterpå. Takk til dere alle som ståransvarlige for gjennomføringen av kursene.Det er flere som sitter i styret som takker av etter mange års tjeneste for svømmeklubben. Vil ogsårette en stor takk til dere for innsatsen og satser på at dere hjelper de nye styremedlemmene i gang medsine verv. Mye av kunnskapen og erfaringen sitter i ryggmargen og ikke på papiret. Det er viktig at detnye styret får med seg erfaringen samtidig som en skal tenke nye tanker.Dommerstanden og foreldrelaget har også trofast bidratt med sine oppgaver. Det har vært dugnad påsamme lest som 2011 i forbindelse med stevner og innsamlingsaksjonen for Redningsselskapet. Takktil dere og alle foreldre som stiller opp på dugnad.Sportslig har det vært et aktivt år. Være svømmere har deltatt på 12 stevner i tillegg tilklubbmesterskapet og det stevnet vi arrangerer selv. Mange svømmere opplever personlig fremgang oghar satt personlige rekorder. 4 nye klubbrekorder er satt i 2012. Thomas Fardal har tatt alle 4. Thomashar tatt et kvantesteg i 2012 og strukket seg langt både kroppslig og sportslig. Han har markert seg inorgestoppen og er med sin beste øvelse, 100m bryst, rangert som nummer to i Norge for sin årsklasse.Vi er utrolig stolte av at Thomas setter Egersund svømmeklubb på kartet. Den innsatsen og holdningensom vises er en motivasjon for alle svømmerne i klubben så vi håper at Thomas blir med i klubben ogrepresenterer oss til han går av med pensjonJEgersund svømmeklubb er opptatt av bredde og er stolte av at partiene er fullsatt. Samtidig gleder vioss over de elitesvømmerne som hevder seg og sprenger grenser. Vi håper flere vil gi Thomaskonkurranse i toppen og oppleve at det er kjekt og givende å være med i Egersund svømmeklubb.På vegne av styret vil jeg igjen takke for innsatsen i 2012 og gleder meg til et godt samarbeid og nyemåloppnåelser i 2013.Terje Lilandleder 2-6
  3. 3. ÅRSRAPPORT FRA OPPMANN 2012STEVNER 2012I 2012 har klubben arrangert 2 stevner i Egersundshallen, Åpent stevne 21. oktober og klubbmesterskapet 15. november. Itillegg var klubben representert på ytterligere 12 stevnerKlubben har deltatt på følgende stevner i 2011 DATO STEVNE STED Kommentarer 21. - 22. januar Åpemt stevme Bryne 17. mars Åpent Stevne SSC Stavanger 18. mars Rekruttstevne Klepp Klepp Rekrutter 21. - 22. april Sandnes sprinten Sandnes 11. - 13. mai Rogalandsmesterskapet Stavanger 2. - 3. juni Stavanger Tyr Open Stavanger 15. - 16. november Araberswim Haugesund 29. september Rekruttstevne Bryne Rekrutter 20. - 21. oktober Landstevnet Skjetten HC partiet 20. oktober Åpent stevne Egersund 8. - 11. november NM Junior-UM Stavanger 15. november Klubbmesterskap Egersund Alle 30. nov - 2. des. Nordsjøstevnet Stavanger 9. desember Julesprinten StavangerREKORDER 2012Det ble satt 4 nye klubbrekorder i 2012.Kortbane Øvelse Dato Tid Utøver Sted 50m Bryst 9. desember 33,02 Thomas Fardal Stavanger 100m Bryst 30. november 01;08,01 Thomas Fardal Stavanger 200m Bryst 1. desember 02;29,50 Thomas Fardal Stavanger 100m Medley 2. desember 01;04,66 Thomas Fardal StavangerPOKALER OG MEDALJER 2012Blir offentlig og tildelt under årsmøtetPOKALER 2011Klubbmesterpokalene tildeles den gutte- og jente- svømmer som på klubbmesterskapet somoppnår høyeste sammenlagt poengsum etter NSF-tabellen i 100m fri, 100m bryst, 100m rygg og100m butterfly.Vandrepokalene blir tildelt den gutt- og jente- svømmer som i løpet av året har oppnådd flestpoeng i én øvelse i årsklassene fra 11 år og oppover på basis av standard NSF poengberegninghvor 1000 poeng settes lik beste tid oppnådd i hver enkelt årsklasse.I 2011 var det Thomas Fardal og Therese Tronerud som fikk klubbmester pokalene.Vandrepokalene gikk også til Therese Tronerud og Thomas Fardal. 3-6
  4. 4. ÅRSRAPPORT FRA HC SVØMMERNE: HC – SVØMMERNE HAR DELTATT PÅ I 2012: - rogalandsmesterskapet i Stavanger 11. og 12. mai - Landstevne i S-14 klassen i Lillestrøm 19. - 21. oktober - Klubbmesterskapet 15. november 22/2-2013 Sigrunn Vestbøstad Olsen Årsrapport fra studielederÅret 2012 har vært et rolig år når det gjelder kursing av svømmere og foreldre/ foresatte.Regine S. Henriksen, Roger Pettersen, Katharina Bøe, Fernande Kjenner og Massimiliano Cavernihar gjennomført Begynnerinstruktør kurset.Etter hvert som nye A-svømmere rekrutteres, er det ønskelig at disse tar dette kurset.Det er viktig at klubben har deltakere på Begynnerinstruktør kurset, klubben trenger hele tiden nyehjelpetrenere og hoved trenere. Begynnerinstruktør kurset er et grunnkurs innen svømmetrening ogall videre kursing forutsetter at dette kurset er tatt. Er det noen som ønsker kurs/ videregående kurs,så ta kontakt med studieleder.Geirulf Tronerud avholdt oppfriskningskurs i Livredning 04. oktober. Denne gangen ble det ogsåinnføring i bruk av hjertestarter. 14 deltagere gjennomførte kurset.Norges Idrettsforbund påla i 2009 alle idrettsklubber å ha politiattest på alle trenere i klubbene.Politiattestene skal fornyes hvert 3 år. Det ble i løpet av 2012 fornyet 10 attester. Ber om at de somhar fått tilsendt skjema, fyller ut dette og returnerer til Studieleder så raskt som mulig.Studieleder er også dommer kontakt i klubben. Klubben trenger flere dommere. Er det foreldre /svømmere / trenere som har lyst til å bli dommer, gi beskjed til studieleder.Hilsen studielederJan Lorentz Tollefsen. 4-6
  5. 5. Egersund Svømmeklubb Regnskap 2012                                 2011     2012   1)  Inntekter          Kommunale  tilskudd    -­‐33  100,00        -­‐30  200,00      Norges  Idrettsforbund    -­‐29  623,74        -­‐28  369,86      Sponsor  inntekter    -­‐7  000,00        -­‐7  000,00      Tippemidler    -­‐10  325,20        -­‐11  587,50      Medlemskontingent    -­‐176  450,00        -­‐188  900,00      Stevner  inntekter    -­‐31  379,00        -­‐63  814,00      Inntektsgivende  tiltak    -­‐25  134,00        -­‐22  103,05      Renteinntekter    -­‐3  099,00        -­‐14  908,00      Sum  inntekter    -­‐316  110,94        -­‐366  882,41     2)                        Utgifter          Materiell    4  636,00        14  728,00      Lønn  trener    29  878,00        100  364,00     3)    Lønn  dommere    7  888,75        8  374,00      Sosiale  aktiviteter    4  160,00        9  407,22      Stevner  utenbys    37  115,00        32  105,00     4)    Stevner  egne    12  234,04        20  311,49     4)    Kontingent/Abonnement/Leie    10  545,00        9  635,00      Klær/reklame  artikler    10  200,00        5  486,50      Møter/kurs/opplæring    13  612,75        24  878,50     5)    Annonser  /  Web    5  418,75        4  689,00      Gaver  /  Premier    6  182,00        39  815,00     6)    Honorar  Visma   0,00     13  193,00   7)    Div.  kostnader    1  174,71        894,52      Sum  kostnader    143  045,00        283  881,23                Årets  overskudd    -­‐173  065,94        -­‐83  001,18                          Balanse   31.12.2011     31.12.2012              Driftskonto  3270.67.01663    497  476,10        140  598,94      Kapitalkonto  3270.67.06517    81  285,66        514  390,00      Forskuddstrekk  3270.    -­‐        6  774,00                Sum  disponible  midler    578  761,76        661  762,94                Endring  i  disponible  midler        83  001,18                                               5-6
  6. 6. Egersund,  13.  Mars  2013                              Tove  Sofie  Asbjørnsen          revisor                                        Jarl  Einar  Larssen          kasserer           Organisasjonsplan til årsmøte for perioden 2013 - VALG FUNKSJON SITTENDE 2012 FORSLAG PÅTROPPENDE 2013 Leder Terje Liland Terje Liland Nestformann Frank Emil Moen Ragna Sigmo Skipstad (2 år) Styremedlem/ Kasserer Jarl Einar Larsen Nils Tore Puntervoll (2 år) Styremedlem/ Sekretær Ingeborg Fardal Nancy Aase Midbrød (2 år) Styremedlem/ Studieleder Jan Lorentz Tollefsen Jan Lorentz Tollefsen (2 år) Styremedlem/ Oppmann Kåre Svanes Tom Ove Sørdal (2 år) Styremedlem/ Webansvarlig Geir Egil Kjenner Geir Øystein Pedersen (2 år) Vara Styremedlem/ Dugnad Anne Birgitte Dyrnes Ruth Kari Ludvigsen (2 år) Revisorer Tove Sofie Asbjørnsen Kenneth Bakkehaug (2 år) Cathrine Sørdal Evgenia Bakkehaug (2 år) Representanter til ting og Terje Liland Terje Liland (ikke på valg) møter i de organisasjoner Frank Emil Moen Ragna Sigmo Skipstad (2 år) idrettslaget er tilknyttet Valgkomite Karen Sofie Ellingsen Åshild Iversen Åshild Andersen Morten Andersen Morten Iversen Alf Skipstad Materialforvalter Johan Hestnes Johan Hestnes Dommere: Monica Svanes Ane-Grete Larsen Euthemia Katsarou Svømmeskoleansvarlig Regine Storm Henriksen Regine Storm Henriksen 6-6

×