Informasjon om eksamen våren 2011 yf

1,602 views

Published on

Informasjon om eksamen for yrkesfagelever ved Dalane vgs våren 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
220
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informasjon om eksamen våren 2011 yf

 1. 1. Eksamen våren 2011 Dalane videregående skole Informasjon YF MAMY - 2011
 2. 2. Plan for eksamen <ul><li>Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. </li></ul><ul><li>Plan for eksamen våren 2011 </li></ul>
 3. 3. Trekkordning YF <ul><li>Yrkesfaglige utdanningsprogram </li></ul><ul><li>Over en toårsperiode skal ca. 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 (10% på Vg1 og 10% på Vg2) trekkes ut til eksamen i tillegg til den obligatoriske tverrfaglige eksamen i programfag på Vg2. </li></ul>
 4. 4. Melding til elever <ul><li>Alle elever får melding om skriftlige sentralgitte trekkfag fredag 13.05. kl 0830. (For YF er dette engelsk på VG2) Lokalgitte trekkfag (skriftlige og muntlige): Melding gis til elever 48 timer før første eksamensdag. (For YF er dette matematikk Vg1, norsk Vg2 og muntlige fag.) </li></ul>
 5. 5. Melding om eksamen i trekkfag YF <ul><li>Fr 13.05. kl 0830: Melding om eks. i engelsk skr. Vg2 </li></ul><ul><li>To 19.05. kl 0830: Melding om eks. i norsk skr. Vg2 </li></ul><ul><li>Fr 10.06. kl 0830: Melding om eks. i matematikk skr. Vg1 </li></ul><ul><li>On 15.06. kl 0900: Melding om muntlig eks. for Vg1 og Vg2 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul>
 6. 6. Muntlige fag <ul><li>Muntlige fag for Vg1: </li></ul><ul><li>Matematikk </li></ul><ul><li>Naturfag </li></ul><ul><li>Muntlige fag for Vg2 </li></ul><ul><li>Norsk </li></ul><ul><li>Engelsk </li></ul><ul><li>Samfunnsfag </li></ul>
 7. 7. Forberedelsesdag <ul><li>Skriftlig engelsk Vg2 har en forberedelsesdag </li></ul><ul><li>På forberedelsesdagen kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. </li></ul><ul><li>Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. </li></ul>
 8. 8. Eksamensdager <ul><li>Fr 20.05. Forberedelse engelsk Vg2 </li></ul><ul><li>Ma 23.05. Eksamen engelsk skr. Vg2 </li></ul><ul><li>Ma 23.05. Eksamen norsk skr. Vg2 </li></ul><ul><li>On 15.06. Eksamen matematikk skr. Vg1 </li></ul><ul><li>Fr 17.06. Muntlig eksamen Vg1 og Vg2 </li></ul><ul><li>Tverrfaglig eksamen Vg2: Se eksamensplanen </li></ul>
 9. 9. Fri dagen før eksamen? <ul><li>Elevene på YF, som blir trukket ut til eksamen i matematikk skriftlig og norsk skriftlig, får studietid fra melding blir gitt og fram til eksamen </li></ul>
 10. 10. Norsk og engelsk Vg2 yrkesfag <ul><li>Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og engelsk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. </li></ul><ul><li>Elevene velger derfor selv om de vil bruke PC eller ikke. Husk å lagre ca hvert 10. min. når det brukes PC. </li></ul><ul><li>De som skriver på PC, printer ut besvarelsen. Alle besvarelser sendes per post til sensor. (For engelsk kan besvarelsene leveres via PGS hvis ønskelig) </li></ul>
 11. 11. Matematikk Vg1 yrkesfag <ul><li>I del I er ingen hjelpemideler tillatt </li></ul><ul><li>I del II kan de elevene om ønsker det, bruke PC og for eksempel Mathcad eller Excel </li></ul><ul><li>De som skriver på PC, printer ut besvarelsen. Alle besvarelser sendes per post til sensor. </li></ul>
 12. 12. Litt info <ul><li>Eksamen starter presis kl 0900. Elevene må møte senest kl 0830. </li></ul><ul><li>Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, men nummer, fag, dato osv. </li></ul><ul><li>Hvis du bruker PC: Husk å lagre ofte, hvert 10. min. </li></ul>
 13. 13. Fusk <ul><li>Eksamen kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske </li></ul><ul><li>Elever som blir tatt i fusk, har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. </li></ul><ul><li>Dersom eksamen blir annullert, kan eleven tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. </li></ul>
 14. 14. Særskilt tilrettelegging <ul><li>Ekstra tid </li></ul><ul><li>Opplesning av oppgaven med mer </li></ul><ul><li>Søknad må være innkommet senest to uker før eksamen </li></ul><ul><li>Ta kontakt med sosialrådgiver Ellen Henriksen </li></ul>
 15. 15. Hvis eleven ikke møter til eksamen <ul><li>Dokumentert fravær (legeattest) Eleven har rett til å gå opp til utsatt eksamen høsten 2011. Påmelding til skolens kontor. </li></ul><ul><li>Udokumentert fravær Eleven må ta privatisteksamen senere. Påmelding på internett: www.privatistweb.no </li></ul><ul><li>Husk at du må selv melde deg opp til utsatt eksamen eller til privatisteksamen! </li></ul>
 16. 16. Klagerett <ul><li>Vanlig klagefrist er 10 dager fra eleven kunne gjøre seg kjent med de aktuelle standpunkt- og eksamenskarakterene. </li></ul><ul><li>Eleven bør ta kontakt med faglærer før klage sendes inn. </li></ul><ul><li>Det er utarbeidet eget skjema som skal brukes hvis det klages på </li></ul><ul><ul><li>standpunkt </li></ul></ul><ul><ul><li>manglende standpunktkarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>orden og / eller atferd </li></ul></ul>
 17. 17. Sommerskole <ul><li>E lever på yrkesfag som står i fare for å få 1 (en) i standpunktkarakter i matematikk eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommerskole. Mer informasjon om dette finner du på http://www.rogfk.no </li></ul><ul><li>Påmelding må skje innen 3. juni. </li></ul><ul><li>Påmeldingsskjema finner du her: https://sommerskolen.rogfk.no/modules/summerSchool/regParticipant.php </li></ul>
 18. 18. 1 (en) i standpunktkarakter) i fag som ikke er gjennomgående <ul><li>En elev som har 1 (en) i standpunktkarakter i fag som ikke er gjennomgående, har rett til særskilt eksamen samme høst (holdes i november/desember) dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget eller dersom det gjelder fag der eksamen ikke holdes. </li></ul><ul><li>Hvis eleven får 1(en) i standpunktkarakter, blir trukket ut til eksamen i faget og får 2 (to) eller bedre til eksamen, så er faget bestått. </li></ul>
 19. 19. 1 (en) til eksamen <ul><li>En elev som fått 1 (en) til eksamen, har rett til ny eksamen i faget samme høst. </li></ul>
 20. 20. IV (ikke vurdering) i fag som ikke er gjennomgående <ul><li>Generelt gjelder det at dersom en elev mangler vurdering (har fått IV i fag), må eleven ta eksamen som privatist i faget/fagene som han/hun mangler. Eleven må selv passe på å melde seg opp til slik eksamen. </li></ul><ul><li>Evt. ordinær eksamen i et fag, vil bli annullert dersom eleven ikke får standpunktkarakter i faget. </li></ul>
 21. 21. 1 (en) eller IV (ikke vurdering) i gjennom-gående fag (norsk, engelsk og kroppsøving) <ul><li>Elever med 1 (en) eller IV (ikke vurdering) i gjennomgående fag/fag som føres videre blir inntatt på nivået over som delkurselever. Slike søkere kan tas inn som helkurselever dersom det etter intern individuell vurdering på skolen blir dokumentert at søkeren har de kunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen (skolen kan for eksempel foreta en realkompetansevurdering eller gi en ny prøve.) </li></ul><ul><li>Det understrekes at utfallet av en skoleintern vurdering også kan være at eleven ikke har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen. I så tilfelle skal det fattes et enkeltvedtak som eleven har klagerett på. </li></ul><ul><li>Hvis elevstatus ikke oppnås, må eleven ta eksamen som privatist på høyeste nivå i det faget/de fagene som mangler. </li></ul>
 22. 22. Tverrfaglig eksamen <ul><li>Elev som har IV i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, får status som privatist. Vedkommende må ta eksamen i programfaget og i tverrfaglig eksamen. </li></ul><ul><li>Elev som har karakteren 1 i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, har rett til særskilt eksamen i programfaget. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt eksamen, eller ikke består særskilt eksamen, blir han/hun privatist i faget. Vedkommende må da ta eksamen i programfaget og tverrfaglig eksamen (selv om tverrfaglig eksamen er bestått som elev). </li></ul>
 23. 23. Oppmeldingsfrister til eksamen <ul><li>Utsatt, særskilt eller ny eksamen holdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2011 er fristen15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. </li></ul><ul><li>Privatisteksamen holdes også i november/desember. Oppmelding på www.privatistweb.no . For eksamen i mai/juni er oppmeldingsfristen ca 15. januar. </li></ul>
 24. 24. Lykke til med eksamen! <ul><li>Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med eksamensansvarlig Maria Myklebust eller med Synneve Helleren. </li></ul>

×