110608 energidanninger dalane_vgs_rogaland energiforening

463 views
392 views

Published on

Foredrag for Rogaland Energiforening 8/6-2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

110608 energidanninger dalane_vgs_rogaland energiforening

 1. 1. DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energi Avdelingsleder / Prosjektleder Frank Emil Moen frank.emil.moen@dabb.nodalane.vgs.no
 2. 2. 2DALANE MangeVIDEREGÅENDE SKOLERegionskolen i Sør-Rogaland muligheter... En skole for framtiden! · Bredt utvalg av utdanningsprogram · Først ute med bærbare datamaskiner · Skolen tilbyr et bredt utvalg · Fremst i landet på ungdomsbedrifter yrkesfaglige utdanningerwww.dalane.vgs.no · Første demonstrasjonsskole i Rogaland · Først og størst som nettskole · For høyere utdanning: · Først ute med nye energiutdanninger www.dalane.vgs.no · Tett samarbeid med næringslivet Studiespesialiserende · Etablert internasjonalt samarbeid utdanningsprogram eller · Samarbeid med høyere utdanning påbygging til generell studiekompetanse ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE dalane.vgs.no
 3. 3. 3 1http://www.youtube.com/watch?v=pG41xDxrzI8&feature=player_embedded dalane.vgs.no
 4. 4. 4 National Oceanic and Atmospheric Administration National Climatic Data Center As appearing in the July 2010 issue (Vol. 91) of the Bulletin of the Americandalane.vgs.no Meteorological Society (BAMS)
 5. 5. 5dalane.vgs.no
 6. 6. 6dalane.vgs.no
 7. 7. 7 MÅL Dalane videregående skole skal være den fremste videregående skolen i landet på utdanning innen: • energieffektivisering, • fornybare energikilder generelt, og på • vindmøller spesielt.dalane.vgs.no
 8. 8. 8In Copenhagen, 120 world leaders agreed to limit global temp rises to2 degrees Celsius - the maximum allowed to avoid irreversible damage. Ca. 50% av reduk- sjonen skal komme fra energieffektivisering Ca. 20% av reduk- sjonen skal komme grunnet økt sarsing på fornybare energikilderdalane.vgs.no
 9. 9. 9 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er /11 -09 helt gjennomført i Norge. ... Det11 må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. dalane.vgs.no
 10. 10. 10 PEAK OIL http://www.youtube.com/watch?v=Ulxe1ie-vEYdalane.vgs.no
 11. 11. 11 16/ 11- 0 9dalane.vgs.no
 12. 12. 12 -0927 /10 dalane.vgs.no
 13. 13. 13 KLIMAUTFORDRINGER Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 globalt medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20- toppmøtet i Pittsburgh, US). • “Fram mot 2020 regner vi med 2,8 millioner jobber knyttet til fornybar energi i Europa” (EU- ambassadør Janos Herman under Energiuka 2010)dalane.vgs.no
 14. 14. 14dalane.vgs.no
 15. 15. 15 Vind på topp i en komparativ undersøkelse fra Stanford UniversityThis paper reviews andranks major proposed 1. Vindenergy-related solutions toglobal warming, air 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil)pollution mortality, andenergy security while 3. Geotermisk energiconsidering other impactsof the proposed solutions, 4. Tidevannskraftsuch as on water supply,land use, wildlife, 5. Solcellerresource availability,thermal pollution, water 6. Bølgekraftchemical pollution,nuclear proliferation, and 7. Vannkraftundernutrition. Nineelectric power sources and 8. Biodrivstofftwo liquid fuel options areconsidered. *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009 Publisert artikkel i fagtidsskriftet “Energy and Enviromental Science”: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/ee/b809990c dalane.vgs.no
 16. 16. 16 Ambisiøse mål for EUs energipolitikk 6. april 2009 vedtok EU klima- og energipakken hvor landene innen 2020 forplikter seg til: • 20% reduksjon av klimagassutslipp i • forhold til 1990-nivå • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder • 20% reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektiviseringdalane.vgs.no
 17. 17. 17 NORGE - Verdens mest ambisiøse mål, men sliter med gjennomføringen... KYOTOAVTALEN: Norge har signert avtalen som forplikter oss til ikke å øke utslippene fra 1990 med mer enn 1% innen 2012... Status 2010; 10% høyere utslipp enn i 1990dalane.vgs.no
 18. 18. 18 Mål for ny fornybar energi i Rogaland fram til 2020: - Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh - Økt vindkraftproduksjon: 2,5 TWh - Annen fornybar: 0,1 TWh - Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh - SUM ny fornybarprod: 4,0 TWh Dagens situasjon i Norge Antall vindkraftverk: 18 Samlet installert kapasitet: 448,2 MW Antall vindturbiner: 208 Produksjon 2009: 0,980 TWh Kilde: NVE (Oppdatert 17.01.2011)dalane.vgs.no
 19. 19. 19Formannsskapene iDalane: Regionen skal DALvære nettoeksportør avfornybar energi innen ANE2020 gjennom en 10-dobling av produksjonen(fra 200 GWh til 2TWh) FORNYBAR- REGIONEN... Frank Emil Moen frank.emil.moen@dabb.no dalane.vgs.no
 20. 20. 20 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Ved utgangen av 2009 ble det tildelt konsesjoner tilsvarende drift av ca. 150 vindmøller i Dalane / Hå (390 + 90 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift i 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommunedalane.vgs.no
 21. 21. 21 Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW DALANE Årsproduksjon: ca. 3,7 TWh – tilsvarer forbruket til mer enn 150 000 husstander! Prioritert slutt- behandlet førstDen mengde vindmøllersom planlegges i Dalaneer betydelig større ennsamtligevindinstallasjoner iNorge per dato. dalane.vgs.no
 22. 22. Høg-Jæren Første vindmølleferdigmontert29. mars 2011 - satt i drift i mai dalane.vgs.no
 23. 23. 23 Høg-Jæren vindpark - først ut! • 74 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Betydelige lokale og regionale leveranser • Byggestart 2010 - start drift mai 2011 • Siemens er turbinleverandørdalane.vgs.no
 24. 24. 24 Industri i forbindelse med landmøller • Entreprenørvirksomhet: Lokal industri må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. Opparbeidet kompetanse på disse områdene er viktig for framtidig storsatsing på offshore vind.dalane.vgs.no
 25. 25. 25 W) ,3 M fra r à 2 sjon ølle duk 48 m gipro (ca. ener ruke t til W 10 M et årlig forb1 t trøm rer s . Fo rven n tilsva der ark e stan v indp 000 hus ca . 15 dalane.vgs.no
 26. 26. 26 Egersund vindpark - ringvirkninger Investering anslås til ca. 1,6 milliard NOK • Erfaringstall viser at lokale og regionale leveranser forventes å utgjøre om lag 10-30 % av totale investeringskostnadene. • I anleggsfasen vil gi om lag 250-300 årsverk. • Vindkraftverket vil kunne gi ca. 8 arbeids- plasser i driftsfasen. I tillegg kan det forventes et antall indirekte årsverk i regionalt næringsliv. • Eiendomsskatt til kommunen er noe usikkert, - avhengig av støtteordning, beregningsgrunnlag og kommunal sats - men 5 - 7 millioner er realistiskdalane.vgs.no
 27. 27. 27 MED VIND PÅ TANKEN! • 65% av de landbaserte CO2-utslippene i Rogaland kommer fra transport • Fra neste år kommer elbilene for fullt. • Kan vi bli blant de beste i landet på el-biler? • Kommunale biler... • Ladestasjoner....dalane.vgs.no
 28. 28. 28 Ringvirkninger vindkraftutbygginger Ok Fem vindkraftutbyggingar har t-20 skapt aktivitet i norsk 10 næringsliv for over ein halv milliard, viser ny rapport. • Ringverknadene er endå større i driftsfasen. - kvar var fjerde utbyggings- krone går til norske bedrifter og leverandørar, medan - langt over halvparten av pengane til drift skaper aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt. http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdfdalane.vgs.no
 29. 29. 29 EW18 EA . fe B b.2 log 01 : 1 Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW Lokal / regional avkastning i løpet av livsløp (20 år): 11 milliarder NOK dalane.vgs.no
 30. 30. 30 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for offshore vindkraft i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Sokndal og Egersund kan bli viktige transitthavner, og med god tilrettelegging så vil vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane.dalane.vgs.no
 31. 31. 31 OFFSHORE VIND http://www.friendsofthesupergrid.eu/videos.aspx (6 min.)dalane.vgs.no
 32. 32. 32 Offshore Wind in Europe Scenarios • 2020 low scenario: 40 GW • 2020 high scenario: 55 GW • 2030: 150 GWdalane.vgs.no
 33. 33. 33 10 000 turbiner * 100 millioner NOK: 1 000 000 000 000 NOK: 1 000 milliarder NOK i investeringer!dalane.vgs.no
 34. 34. 34dalane.vgs.no
 35. 35. 35 Potential for more renewable energy in Norway: EBL, Norges Forskningsråd, Econ Pöyry The total energy demand in EU in 2020 is approx. 3,500 TWh Norge produserer i overkant av 120 TWh vannkraft og det dekker Wave and tidal energy 100% av elektrisitetsforbruket Offshore wind Onshore wind Hydro power Electricitydalane.vgs.no
 36. 36. SIRAGRUNNEN VINDPARK 36 www.siragrunnen.no Egersunddalane.vgs.no
 37. 37. 37dalane.vgs.no
 38. 38. 38Pumpekraft ikombinasjonmed vindkraft dalane.vgs.no
 39. 39. 39EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen avfossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigsteenergiområdet i Norge!dalane.vgs.no
 40. 40. 40 10 4 /9- 1dalane.vgs.no
 41. 41. 41 Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft i energibransjen de nærmeste årene De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokkdalane.vgs.no
 42. 42. 42dalane.vgs.no
 43. 43. 43 Stavanger Aftenblad 20/5 Aberdeen: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>dalane.vgs.no
 44. 44. 44dalane.vgs.no
 45. 45. 45dalane.vgs.no
 46. 46. 46dalane.vgs.no
 47. 47. 47 Vindmølleoperatører Behov for operatører (fagarbeidere) til daglig drift anslås til 1 årsverk per 13 MW installert (pers. med. Helge Larsen, Agder Energi - gitt møller på 2,3 MW) De konsesjonser som er gitt p.t. i Dalane / Hå vil kreve (74 + 480 MW/ 13 årsv./MW) 43 årsverk. Med en anslått utbyggingstakt på ca. 400 MW per år fra 2012 nasjonalt (landmøller) kreves det tilførsel av 31 nye operatører per år framover. I tillegg kommer et stort internasjonalt offshoremarked.dalane.vgs.no
 48. 48. 48 Kompetanse rundt drift er viktig! •  Optimalisering av eksisterende vindkraftverk kan resultere i 10 % produksjonsforbedring. •  Redusere nedetid ved bedre O&M •  1 % økning i produksjon for 100MW, 2700 brukstimer, 60 øre/kWh gir merverdi 1 år: 1,6 mKr - 20 år: 32,5 mKrdalane.vgs.no
 49. 49. 49 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. Og lenger frem: – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. – Operatører på osmosekraftverk.dalane.vgs.no
 50. 50. 50 Teknikk Elektrofag Prosjekt Prosjekt til for- og Industriell til for- Vg1 dypning Produksjon dypning 6 t/u 6 t/u Vg2 Prosjekt Start Vg2 til for- dypning Høst 2011 automatisering - Vind Fagarbeider 9 t/u Elektro Fagarbeider Vind- Mekanisk Energi- Vg3 operatør operatør i skole Start m/ vind i Høst 2012 skole 4. + 1/2 år Læretid Norge eller Ferdig utland desem 2014 + 1 år FAGSKOLE Spesialisering el. 2 årdalane.vgs.no
 51. 51. 51 Planlagt driftsselskap Dalane Energi / Dalane Vind + vindclusteret i Bjerkreim planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og • Tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Driftsselkskapet ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning.dalane.vgs.no
 52. 52. 52 17Samarbeid skole – næringsliv!2. Intensjonsavtalens område 2. Intensjonsavtalens områdePartene vil tilrettelegge for et samarbeid om Partene vil tilrettelegge for et samarbeid omutvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt etablering av et langvarig leieforhold (minimum 10opplæringstilbud for fagarbeidere innen år), hvor Rogaland fylkeskommune / Dalaneenergioperatørfaget med innretning vind. videregående skole leier lokaler i RogalandVindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot Energisenter Eiendom (RES Eiendom) planlagtelærlinger i dette faget for elever fra Dalane nullutslippsbygg (ZEB) i Bjerkreim kommune.videregående skole. 3. Informasjon knyttet til fremtidige leieforhold Bygget vil huse utviklingsavdelingene til Rogalands, og til dels landets største entreprenørvirksomheter innen blant annet elektro, VVS, fasade og ventilasjonssystemer. Videre planlegger selskapene som skal bygge ut og drifte Norges største vindparkklynger i Dalane / Hå å legge driftsorganisasjonen sin til RES. dalane.vgs.no
 53. 53. 53 Fagskole - Energieffektivisering Fag- Teknikk og Bygg- og brev Elektrofag industriell annleggs- produksjon teknikk 4 år Fagskole Energi- Oppstart 2012 effektiviseringdalane.vgs.no
 54. 54. 54Energieffektivisering– Næringsbygg med ZEB visjon dalane.vgs.no
 55. 55. Til Sandnes 40 km E39Til Egersund 21 km Covent / Comek Bjerkreimselva STED: - Bjerkreim kommune Landets største Dalane sauekommune, og noen år fram trolig også landets største vindkraftkommune dalane.vgs.no
 56. 56. 56 nse Syn Nettverk Kom peta ergi Folkeop plysningTeknolo Samarbeid gi Viten- Utdanning senter Næring Energi FoU Vind- klynge dalane.vgs.no
 57. 57. 16 57Internasjonalt samarbeid innledet mellom:“Leonardo da Vinci transfer of innovation-prosjekt”: Utveksling og overføring av kunnskap, kompetanse og erfaringer knyttet tilutdanning av vindturbinoperatører. Ledes av Dalane vg skole dalane.vgs.no
 58. 58. 58 Presentasjoner / møter / kontakter - I - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Næringssjefen i Dalane (flere møter) - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holstebro), A2-arkitektene (Nupark), - Holstebro Tekniske skole, Technology College Aalborg - Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, - Ordførere og varaordførere i Dalane - Fylkesordfører, fylkedirektør for opplæring, leder opplæringskomiteen - Politikere lokalt, i fylket og på stortinget, - NHO og LO, Utdanningsdirektoratet - Dalane Energi (flere møter) - Lyse v/ styreformann, - Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter, - Saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda, - Kommunestyret i Eigersund, - Studietur og møte med Agder Energi (flere), - Befaring vindmøller (aktuelle lærere samt ledelse), - Opplæringskontorene i Rogaland, - Adm. dir og ledergruppe v/ Aker Solutions Egersund, - Energypeople - Agder Energi (på nytt), - Nord-Trøndelag Energiverk - Greater Stavanger (flere), - Arena NOW (flere), - Energiuka2010, - Stavanger Næringsforeningdalane.vgs.no
 59. 59. 59 Presentasjoner / møter / kontakter - II - Offshorecenter Esbjerg, - Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg - Skolen arrangerte energiseminar med statssekretær fra KD, Energi Norge - Deltakelse i Power Cluster - offshore vind, Delft - Holland - Møte i Brussel - presentasjon Leonardoprosjekt for flere EU-regioner - Møte med Senter for Internasjonalisering i høyere utdanning (SIU) - Bergen, - Besøk og presentasjon for Rogalandsbenken - Møte Univ. i Stavanger, - Møte fagopplæring, NHO og LO, - Møte med repr. fra faglig råd Elektro og TiP - Møte med Wave Energy, - Nettverksmøte offshore vind Aberdeen, - All Energy - Nettverksmøter i forbindelse med Navitas Network i Bergen, - Befaring Hywind - Besøk og møte med Noorderpoort College, Groningen - Holland. - Konferanse og møter NVE vindkraftseminar Bodø, NVE, ENOVA - Norsk Vind Energi, Dalane Vind, Fred.Olsen Renewables, SAE Vind - Møte med Norsk Vindkraftforening (NORWEA), Oslo - Møte med Åslaug Haga, Norsk Industri - Møte med statssekretær Svein Fjellheim, Statministerens kontor - Møte med statssekretær Eli Blakstad i Olje- og Energidepartementet ...... og mange, mange fler.....dalane.vgs.no
 60. 60. 60 Video: http://www.gronnboks.no/div/reklamefilm.htmldalane.vgs.no

×