Your SlideShare is downloading. ×
110426 oed res_dalane
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

110426 oed res_dalane

297
views

Published on

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
297
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
  Inghild Vanglo, Styremedlem RESEigersund Arbeiderparti
  inghild.vanglo@eigersund.kommune.no
  Ivar Hovland, Styreleder RES EiendonDaglig leder Covent AS
  Ivar.hovland@covent.no
  Frank Emil Moen
  Avdelingssleder Dalane vg skole
  Prosjektleder energi Næringssjefen i Dalane
  frank.emil.moen@dabb.no
 • 2. 2
 • 3. 3
  Mål for ny fornybar energi i Rogaland fram til 2020:
  - Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh
  - Økt vindkraftproduksjon:2,5 TWh
  - Annen fornybar: 0,1 TWh
  - Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh
  - SUM ny fornybarprod: 4,0 TWh
  Dagens situasjon i Norge
  Antall vindkraftverk: 18
  Samlet installert kapasitet: 448,2MW
  Antall vindturbiner: 208
  Produksjon 2009: 0,980 TWh
  Kilde: NVE (Oppdatert 17.01.2011)
 • 4. DALANERÅDET:Dalaneskal
  værenettoeksportør
  avfornybarenergi
  innen2020 gjennom
  en 10-dobling av
  produksjonen
  (fra0,2 TWhtil 2TWh)
  DALANE
  FORNYBAR-REGIONEN!
  dalane.vgs.no
 • 5. 5
  Høgjæren vindpark først ut!
 • 6. 6
  Første
  vindmølle
  ferdigmontert
  29. mars 2011
  Høg-Jæren
  29. mars 2011
 • 7. 7
  7
  Vindkraft i Dalane
  - I januar 2009 bleRogalanddetførstefylketilandet
  somfikkgodkjentfylkesdelplan for vindkraft.
  - Vedutgangenav2009 bledettildeltkonsesjoner
  tilsvarendedrift av ca. 150 vindmølleriDalane / Hå (390 + 90 MW) iførstebyggetrinn.
  - Rettkraftigekonsesjonerforventesiløpetav 2011
  - Vindmøllenekanværei drift i2013.
  => Bjerkreimlandetsstørstevindkraftkommune
  dalane.vgs.no
 • 8. 8
  8
  DALANE-prosjektene utgjør 75% av planene i Rogaland
  DALANE
  Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW
  Årsproduksjon: ca. 3,7 TWh – tilsvarer forbruket til mer enn 150 000 husstander!
  Den mengde vindmøller som planlegges i Dalane er tre ganger så stor som samtlige vindinstallasjoner i Norge per dato.
  dalane.vgs.no
 • 9. 9
  Avdelingsleder / Prosjektleder
  Frank Emil Moen
  frank.emil.moen@dabb.no
 • 10. 10
  10
  Lokal / regional næringsaktivtet
  • Entreprenørvirksomhet
  • 11. Design ogproduksjonavkomponentertilmøllene
  • 12. Drift ogvedlikehold
  EksempelEgersundVindpark:
  110 MW (48 turbinerá 2,3 MW – årsprod. tilsvarendeforbrukettilioverkantav15 000 husstander.Investering ca. 1,6 milliard NOK
  • Anleggsfasen: 250-300 årsverk.
  • 13. Driftsfasen: ca. 8 arbeidsplasser + 8 ispinnoff
  • 14. Eiendomsskatttilkommunen: ca. 5 - 7 millioner NOK
  dalane.vgs.no
 • 15. 11
  11
  - Hverfjerdeutbyggingskronegårtilnorskebedrifterogleverandører, menslangtover halvpartenavpengenetil drift skaperaktivitetlokalt, regionaltellernasjonalt.
  Okt-2010
  Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW
  Lokal / regional avkastning i løpet av livsløp (20 år):
  11 milliarder NOK
  EWEA Blog:18. feb.2011
  http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdf
  dalane.vgs.no
 • 16. 12
  12
  Stavanger Aftenblad20/5-11
  Aberdeen: Hvamener
  bransjener den størsteutfordringen? Ja, nettoppUTDANNING =>
  dalane.vgs.no
 • 17. 13
  13
  24.12.2010!
  dalane.vgs.no
 • 18. 14
  14
  24.12.2010!
  dalane.vgs.no
 • 19. 15
 • 20. Internasjonalt samarbeid innledet mellom:
  16
 • 21. Samarbeid skole – næringsliv!
  17
  2. Intensjonsavtalens område
  Partene vil tilrettelegge for et samarbeid om utvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt opplæringstilbud for fagarbeidere innen energioperatørfaget med innretning vind. Vindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot lærlinger i dette faget for elever fra Dalane videregående skole.
  2. Intensjonsavtalens område
  Parteneviltilrettelegge for et samarbeid om etablering av et langvarig leieforhold (minimum 10 år), hvor Rogaland fylkeskommune / Dalane videregående skole leier lokaler i Rogaland Energisenter Eiendom (RES Eiendom) planlagte nullutslippsbygg (ZEB) i Bjerkreim kommune.
  3. Informasjon knyttet til fremtidige leieforhold
   
  Bygget vil huse utviklingsavdelingene til Rogalands, og til dels landets største entreprenørvirksomheter innen blant annet elektro, VVS, fasade og ventilasjonssystemer. Videre planlegger selskapene som skal bygge ut og drifte Norges største vindparkklynger i Dalane / Hå å legge driftsorganisasjonen sin til RES.
 • 22. Nettverk
  Kompetanse
  Synergi
  Folkeopplysning
  Samarbeid
  Teknologi
  Utdanning
  Viten-senter
  Energi
  FoU
  Næring
  Vind-klynge
 • 23. Energieffektivisering
  – Næringsbygg med ZEB visjon
 • 24. DAGSAVISEN
  Norge kommer dårlig ut i en rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetansei byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet.
 • 25. EIERE I RES
  Rogaland energisenter eies av selskap som til sammen omsetter for mer enn 1 milliard NOK/år innen vvs, varme, kjøle, el-installasjoner, automasjon, energiløsninger, kuldeteknikk, fryse og varmepumper, ventilasjonsaggregat, ventilasjon og tynnplatebearbeidelse, inneklima, fasadeløsninger, arkitektur og inkubatorselskap.
 • 36. Viktige samarbeidspartnere
 • Innovasjonsmodell - RES
  Sintef
  Teknova
  Innov.
  Norge
  Covent
  Sig.Halv.
  Rønning
  RES
  Covent
  HOVEDUTFORDRING:
  Utvikle et dynamisk og økonomisk bærekraftig ”0-energibygg”
 • 47. RES-bygget skal være et energieffektivt og energiriktig forbilde- og utstillingsbygg med fremtidens bærekraftige byggtekniske løsninger.
  RES skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling på tvers av fagretninger i så vel næring, som forskning og utdanning.
  RES skal utvikle seg til å bli en sterk enhet – alltid på søken etter nye samarbeids-partnerefor utvikling av bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.
 • 48. Et demonstrasjonsbygg
  • Sentralt i RES-bygget vil det være et gjennomgående teknisk ”showrom”.
  • 49. Showrommet inneholder teknikk, data og energieffektive løsninger for bygningen.
  • 50. På yttersiden av showrommet presenteres oppdatert data og statistikk om energiforbruk og løsninger.
  • 51. Eget laboratoriumfor produktutvikling og testing skal inngå som bærende element for leietakerne.
 • Arnstadutvalget1)
  Lavenerginivå
  yrkesbygg 115 kWh/m2/år
  boliger 95 kWh/m2/år
  Passivhusnivå
  yrkesbygg 80 kWh/m2/år
  boliger 70 kWh/m2/år
  «Nesten nullenerginivå» i henhold til revidert bygningsenergidirektiv forslag til tolkning: passivhusnivå der en betydelig andel av varmebehovet er dekket med fornybar energi
  yrkesbygg 60 kWh/m2/år
  boliger 55 kWh/m2/år
  RES-bygget skal ikke tilføres mer energi enn det forbruker
  Energiforbruk: 40 kWh/m2/år
  1) KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering – rapport august 10: http://bit.ly/eSAzHt
 • 52. Til Sandnes 40 km
  E39
  Covent / Comek
  Til Egersund 21 km
  Bjerkreimselva
  STED:- Bjerkreim kommuneLandets største sauekommune, og noen år fram trolig også landets største vindkraftkommune
  Dalane
 • 53. Framtidens næringsbygg
  ”ZEB – zero energybuilding”
  FoU og forretningsutvikling
  Prosjekt i samarbeid med
  Innovasjon Norge
  Byggetutforming, fasader for energiproduksjon
  Energiproduksjonsolceller, solfangere, vindturbiner
  Energibrukoppvarming, kjøling, ventilasjon, belysning
  Energilagring vanntanker, energibrønner, batterier, hydrogen
  Energistyring integrert styring av energiproduksjon, energisparing og energilagring
  Hybrid ventilasjon
 • 54. FoU og produktutvikling
  Solenergi VRI, TeknovaLevert
  Energilagring VRI, TeknovaLevert
  Energistyring TeknovaLevert
  Nettverket RES VRI, IRIS Levert (Beskrivelse, oppsummering etter 2 år)
  Energigjenvinning VRI, Sintef Levert
  Legionella IRIS Pågår
  Energistyring Reg. forsk.fondStartet
  Planlagttre prosjekter innen sol og energilagringFoU-prosjekter for NOK 3,5 mill. er gjennomført / igangsatt.
  GREENWIND - vindturbin med solceller
 • 55. ProduktutviklingCovent er den eneste produsenten av roterende energigjenvinnere i Norge
 • 56. Produktutvikling
  Hubro Hansen AS
  Vindu med innebygget solceller.
  Coventshunt benyttes for kapasitetsregulering av varmebatteri og erstatter tradisjonell shuntgruppe.
 • 57. RES Eiendom AS
  Eiere RES Eiendom
  Et eiendomsselskap er stiftet høsten 2010 (org nr. 996 247 554), og skal stå ansvarlig for oppføring og drift av RES-bygget.
 • 62. Byggekostnader
  Areal Nivå 0: 1225 m2Nivå 1: 1010 m2Nivå 2: 1010 m2Nivå 3: 255 m2I alt3500 m2
  Klima/energiskjerm: 2500 m2
  Kalkulert økonomisk inkl. energibesparende installasjons- og utviklingskostnader:
  Grunnarbeid inkl. drift byggeplass NOK 2,0 millioner
  Etablering råbygg NOK 23,0 millioner
  Tekniske installasjoner NOK 12,3 millioner
  Klima / energiskjerm NOK 10,5 millioner
  Rådgiving (arkitekt, ingeniør m.fl.) NOK 4,5 millioner
  SUM NOK 52,3 millioner
  Entrepriseomkostninger B-C- og D mellom 46 og 52 mill. NOK – medfører m2-pris på mellom 12.000 og 14.800 NOK ekskl. mva.
  Av totalkostnadene utgjør de samlede energirelaterte investeringene om lag 24 millioner NOK.
 • 63. Energitiltak - installasjon og utvikling
 • 64. Støtteordning per i dag fra ENOVA
  Investeringsstøtte fra Enova – ikke definert for ZEB / plusshus
  Støttenivå passivhus
  • Nye boliger og barnehager: 450 NOK / m2
  • Nye yrkesbygg: 350 NOK / m2
  • Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK / m2
  • Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK / m2
  35
  Brev fra OED v/ statsråden til Energi og miljøkom. 21/3-11:
  ”Støtte til lavenergibyggprosjekter utgjorde om lag 2,5 prosent av Enovas samlede kontraktsfestede byggportefølje i 2010, mens støtte til passivhus utgjorde om lag 4,3 prosent. Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være relativt få aktører som ønsker å bygge lavenergibygg og passivhus i Norge i nærmeste fremtid.”
 • 65. 36
  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge
  Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak:
  IStortinget ber regjeringen sørge for at Enova gir støtte til utbygging av demonstrasjonsprosjekter for plusshus i alle størrelser, og gjøre det slik at støtten til energieffektive bygninger også omfatter private husholdninger.
  II Stortinget ber regjeringen forenkle og gjøre saksgangen raskere for energianlegg tilknyttet bygninger som leverer strøm til nettet ved å la sakene behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lokalt, slik det i dag gjøres med de minste småkraftverkene.
  III Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at minst ett statlig byggeprosjekt bør være et plussbygg.
  IV Stortinget ber regjeringen snarest innføre et eget energimerke for plusshus.

×