110305 vindenergi dalane_arbeiderpartiet

529 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

110305 vindenergi dalane_arbeiderpartiet

 1. 1. 1Dalanerådet: Regionen skalvære nettoeksportør avfornybar energi innen 2020 DALgjennom en 10-dobling avproduksjonen (fra 200 GWh ANEtil 2TWh) FORNYBAR- REGIONEN... Frank Emil Moen frank.emil.moen@dabb.no dalane.vgs.no
 2. 2. 2 st at r fa ere, t slå arm ppor dig v nn y ra sta detE blir bli klo den er ut til å ne. 10 s g 20 e år noe nsin o est varm National Oceanic and Atmospheric Administration National Climatic Data Center As appearing in the July 2010 issue (Vol. 91) of the Bulletin of the American dalane.vgs.no Meteorological Society (BAMS)
 3. 3. 3 9. au gust 201 0 Vågen anno 2100?dalane.vgs.no
 4. 4. 4In Copenhagen, 120 world leaders agreed to limit global temp rises to2 degrees Celsius - the maximum allowed to avoid irreversible damage. Ca. 50% av reduk- sjonen skal komme fra energieffektivisering Ca. 20% av reduk- sjonen skal komme grunnet økt sarsing på fornybare energikilderdalane.vgs.no
 5. 5. 5 PEAK OIL http://www.youtube.com/watch?v=Ulxe1ie-vEYdalane.vgs.no
 6. 6. 6 16/ 11- 09dalane.vgs.no
 7. 7. 7 KLIMAUTFORDRINGER Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 globalt medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20- toppmøtet i Pittsburgh, US). • “Fram mot 2020 regner vi med 2,8 millioner jobber knyttet til fornybar energi i Europa” (EU- ambassadør Janos Herman under Energiuka 2010)dalane.vgs.no
 8. 8. 8 http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=powering-a-green-planetdalane.vgs.no
 9. 9. 9dalane.vgs.no
 10. 10. 10 Vind på topp i en undersøkelse fra Stanford University 2009* 1. Vind 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil) 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009dalane.vgs.no
 11. 11. 11 Ambisiøse mål for EUs energipolitikk 6. april 2009 vedtok EU klima- og energipakken hvor landene innen 2020 forplikter seg til: • 20% reduksjon av klimagassutslipp i • forhold til 1990-nivå • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder • 20% reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektiviseringdalane.vgs.no
 12. 12. 12 NORGE - Verdens mest ambisiøse mål, men sliter med gjennomføringen... KYOTOAVTALEN: Norge har signert avtalen som forplikter oss til ikke å øke utslippene fra 1990-nivå med mer enn 1% innen 2012... Status 2010; 10% høyere utslipp enn i 1990dalane.vgs.no
 13. 13. 13 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Ved utgangen av året ble det tildelt konsesjoner tilsvarende drift av ca. 150 vindmøller i Dalane / Hå (390 + 90 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift i 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommunedalane.vgs.no
 14. 14. 14 Konsesjoner godkjent / søkt / avslag / meldt Bjerkreim (MW) Eigersund(MW) Sokndal (MW) Lund (MW) Ulvarudla 231 Svåheia 24 Helleheia 60 Dufjellet (Sokn) Gravdal 90 Egersund 110 Tellnes 156 Stokkafj. (Eig) Moi / 150 Oksafjellet 120 Siragrunnen 200 Laksesvelafj. Brusali - 120 Stokkafjellet 80 Dufjellet 60 Karten Eikeland- 150 Skakksiå 90 Fruknuten 90 Steinsland Stigafjellet 30 DALANE-prosjektene utgjør Holmafjellet 66 Faurefjellet 90 75% av planene i Rogaland SUM 927 424 566 SUM Dalane alle anlegg: 1917 MW Sum Rogaland alle anlegg: 2690 MWHå kommune har fått tildelt 74 (Høg-Jæren) + 90 MW(Skinansfjellet). Samlet Hå+Dalene = 554 MW dalane.vgs.no
 15. 15. 15 7- 109/ dalane.vgs.no
 16. 16. 16 Mulig utbygging i DALANE Dalane: 1246 MW Årsproduksjon: ca. 3,7 TWh Prioritert dekker for- slutt- bruket til mer behandlet enn 150000 hus. førstDen mengde vindmøllersom planlegges i Dalaneer betydelig større ennsamtligevindinstallasjoner iNorge perdalane.vgs.no dato.
 17. 17. 17 Høg-Jæren vindpark - først ut! • 74 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Byggestart 2010 - driftsstart juni 2011 • Siemens er turbinleverandørdalane.vgs.no
 18. 18. 18 Industri i forbindelse med landmøller • Entreprenørvirksomhet: Lokal industri må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. Opparbeidet kompetanse på disse områdene er viktig for framtidig storsatsing på offshore vind.dalane.vgs.no
 19. 19. 19 110 MW (ca. 48 møller à 2,3 MW) Forventet årlig energiproduksjon: ca. 630 GWh/år tilsvarer strømforbruket til ca.15 000 husstander! Dalane Energis totale energiproduksjon er på ca. 200 GWh i året.dalane.vgs.no
 20. 20. 20 Dette området har de beste vindforholdene i hele landet!dalane.vgs.no
 21. 21. 21 Egersund vindpark - ringvirkninger Investering anslås til ca. 1,6 milliard NOK • Erfaringstall viser at lokale og regionale leveranser forventes å utgjøre om lag 10-30 % av totale investeringskostnadene. • I anleggsfasen vil gi om lag 250-300 årsverk. • Vindkraftverket vil kunne gi ca. 8 arbeids- plasser i driftsfasen. I tillegg kan det forventes et antall indirekte årsverk i regionalt næringsliv. • Eiendomsskatt til kommunen er noe usikkert, - avhengig av støtteordning, beregningsgrunnlag og kommunal sats - men 5 - 7 millioner er realistiskdalane.vgs.no
 22. 22. 22 Dokumentasjon tilgjengelig på selskapenes hjemmesider, eller på NVEs nettsider Norsk Vind Energi as Ønsker å inngå intensjonsavtale med Dalane vg skoledalane.vgs.no
 23. 23. 23 Ringvirkninger vindkraftutbygginger Ok Fem vindkraftutbyggingar har t-2 01 skapt aktivitet i norsk 0 næringsliv for over ein halv milliard, viser ny rapport. • Ringverknadene er endå større i driftsfasen. - kvar var fjerde utbyggings- krone går til norske bedrifter og leverandørar, medan - langt over halvparten av pengane til drift skaper aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt. http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdfdalane.vgs.no
 24. 24. Ok 24 6 - Hver fjerde utbyggingskrone t-2 01 går til norske bedrifter og 0 leverandører, mens langt over halvparten av pengene til drift skaper aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt. ! EW Mulig utbygging i Dalane: 18 EA 1246 MW . fe B Lokal / regional avkastning b.2 log 01 : i løpet av livsløp (20 år): 1 14 milliarder NOK http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdfdalane.vgs.no dalane.vgs.no
 25. 25. 25 I DALANE VIL VI HA VIND PÅ TANKEN! • 65% av de landbaserte CO2-utslippene i Rogaland kommer fra transport • Fra i år kommer elbilene for fullt. • Kan vi bli blant de beste i landet på el-biler? • Kommunale biler... • Ladestasjoner....dalane.vgs.no
 26. 26. 26 Planlagt driftsselskap Dalane Energi / Dalane Vind planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og vedlikehold av vindparkene. • Tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Driftsselkskapet ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning.dalane.vgs.no
 27. 27. 27 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for offshore vindkraft i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Sokndal og Egersund kan bli viktige transitthavner, og med god tilrettelegging så vil vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane.dalane.vgs.no
 28. 28. 28 OFFSHORE VIND http://www.friendsofthesupergrid.eu/videos.aspx (6 min.)dalane.vgs.no
 29. 29. 29 Offshore wind energy market in the EU 2011 – 2020 (MW) •  2011: annual installations of 1.5 GW •  2020: annual installations of 6.9 GW •  2020: cumulative installations of 40 GWdalane.vgs.no
 30. 30. 30 Offshore wind energy market in the EU 2021 – 2030 (MW) •  2021: annual installations of 7.7 GW •  2030: annual installations of 13.6 GW •  2030: cumulative installations of 150 GWdalane.vgs.no
 31. 31. 31dalane.vgs.no
 32. 32. 32 10 000 turbiner * 100 millioner NOK: 1 000 000 000 000 NOK: 1 000 milliarder NOK i investeringer!dalane.vgs.no
 33. 33. 33 Potential for more renewable energy in Norway: EBL, Norges Forskningsråd, Econ Pöyry The total energy demand in EU in 2020 is approx. 3,500 TWh Norge produserer i overkant av 120 TWh vannkraft og det dekker Wave and tidal energy 100% av elektrisitetsforbruket Offshore wind Onshore wind Hydro power Electricitydalane.vgs.no
 34. 34. SIRAGRUNNEN VINDPARK 34 www.siragrunnen.no Egersunddalane.vgs.no
 35. 35. 35dalane.vgs.no
 36. 36. 36Pumped-storagehydro electricitycombined withwind power dalane.vgs.no
 37. 37. 37EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen avfossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigsteenergiområdet i Norge!dalane.vgs.no
 38. 38. 38 Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft i energibransjen de nærmeste årene De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokkdalane.vgs.no
 39. 39. 39 Stavanger Aftenblad 20/5 Aberdeen: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>dalane.vgs.no
 40. 40. 40dalane.vgs.no
 41. 41. 41 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. – Operatører på osmosekraftverk.dalane.vgs.no
 42. 42. 42 Vindmølleoperatører Behov for operatører (fagarbeidere) til daglig drift anslås til 1 årsverk per 13 MW installert (pers. med. Helge Larsen, Agder Energi - gitt møller på 2,3 MW) De konsesjonser som er gitt p.t. i Dalane / Hå vil kreve (74 + 480 MW/ 13 årsv./MW) 43 årsverk. Med en anslått utbyggingstakt på ca. 400 MW per år fra 2012 nasjonalt (landmøller) kreves det tilførsel av 31 nye operatører per år framover. I tillegg kommer et stort internasjonalt offshoremarked.dalane.vgs.no
 43. 43. 43dalane.vgs.no
 44. 44. 44dalane.vgs.no
 45. 45. 45dalane.vgs.no
 46. 46. DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energi Avdelingsleder / Prosjektleder Frank Emil Moen frank.emil.moen@dabb.nodalane.vgs.no
 47. 47. 47 24.12 .2010 !dalane.vgs.no
 48. 48. 48 Teknikk Elektrofag Prosjekt Prosjekt til for- og Industriell til for- Vg1 dypning Produksjon dypning 6 t/u 6 t/u Vg2 Prosjekt til for- Start Høst 2011 Automatisering dypning - Vind Fagarbeider 9 t/u Elektro Fagarbeider Vind- Mekanisk Energi- Vg3 operatør operatør i skole Start m/ vind i Høst 2012 skole 4. + 1/2 år Læretid Norge eller Ferdig utland desem 2014 + 1 år FAGSKOLE Spesialisering el. 2 årdalane.vgs.no
 49. 49. 49 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er /11 -09 helt gjennomført i Norge. ... Det11 må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. dalane.vgs.no
 50. 50. 50 Fagskole - Energieffektivisering Fag- Teknikk og Bygg- og brev Elektrofag industriell annleggs- produksjon teknikk 4 år Fagskole Energi- Oppstart 2012 effektiviseringdalane.vgs.no
 51. 51. 51 Framtidens næringsbygg CoventE39 “Zero energy building” dalane.vgs.no
 52. 52. 52dalane.vgs.no
 53. 53. 53 et anse raft NettverkBæ re Komp k Syn ergi Teknolo Samarbeid gi Utdanning Næring FoUdalane.vgs.no
 54. 54. 54!  RES-bygget skal være et energieffektivt og energiriktig forbilde- og utstillingsbygg med fremtidens bærekraftige byggtekniske løsninger.!  RES skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling på tvers av fagretninger i så vel næring, som forskning og utdanning.!  RES skal utvikle seg til å bli en sterk enhet – alltid på søken etter nye samarbeids- partnere for utvikling av bærekraftige og konkurransedyktige løsninger. dalane.vgs.no
 55. 55. 55!  RES-bygget skal ikke tilføres mer energi enn det forbruker!  Energiforbruk: 40 kWh/m2/årdalane.vgs.no
 56. 56. 56 Dalane – storsatsing på vindkraft! Utdanning og drift planlegges til RES 24. des. 20 !  Rogaland fylkeskommune 10 ved Dalane vg skole er de første i landet som har fått godkjent en fagutdanning i energioperatørfaget for drift og vedlikehold av ! Undervisningsfasiliteter vindmøller. og driftssentral planlegges lagt til RES-bygget. !  Vindaktørene i Dalane skal etablere en driftssentral for !  Dalane vg skole planlegger i tett vindparkene og ønsker tett samarbeide med RES også samarbeid med skolen om etablering av en fagskole innen utvikling av utdanningen. energieffektivisering integrert i RES-miljøet.dalane.vgs.no
 57. 57. 57 Et demonstrasjonsbygg !  Sentralt i RES-bygget vil det være et gjennomgående teknisk showrom . !  Showrommet inneholder teknikk, data og energieffektive løsninger for bygningen. !  Siden RES-konseptet skal synliggjøre medlemmenes produkter og løsninger, er alt i det tekniske showrommet synliggjort for beskueren. !  På yttersiden av showrommet presenteres oppdatert data og statistikk om energiforbruk og løsninger.dalane.vgs.no
 58. 58. 58 Internasjonal samarbeid Dalane vg skole har startet arbeidet med å etablere et “Leonardo da Vinci transfer of innovation-prosjekt”: Utveksling og overføring av kunnskap, kompetanse og erfaringer knyttet til utdanning av vindturbinoperatører. Flere utdanningsinst. i EU er med: Cenifer - Navarra - Nord-Spania Northumberland College - Nordøst-England, Bremerhaven og Bremen - Nord-Tyskland Noorderpoort College, Holland Syntra West, Belgia Hjalmar Strömerskolan, Strømsund - Midt-Sverige Høgskolan på Gotland, Sverige Dalane vg skole vil være prosjektansvarlig.dalane.vgs.no
 59. 59. 59 Presentasjoner / møter / kontakter - I - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Næringssjefen i Dalane (flere møter) - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holstebro), A2-arkitektene (Nupark), - Holstebro Tekniske skole, Technology College Aalborg - Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, - Ordførere og varaordførere i Dalane - Fylkesordfører, fylkedirektør for opplæring, leder opplæringskomiteen - Politikere lokalt, i fylket og på stortinget, - NHO og LO, Utdanningsdirektoratet - Dalane Energi (flere møter) - Lyse v/ styreformann, - Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter, - Saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda, - Kommunestyret i Eigersund, - Studietur og møte med Agder Energi (flere), - Befaring vindmøller (aktuelle lærere samt ledelse), - Opplæringskontorene i Rogaland, - Adm. dir og ledergruppe v/ Aker Solutions Egersund, - Energypeople - Agder Energi (på nytt), - Nord-Trøndelag Energiverk - Greater Stavanger (flere), - Arena NOW (flere), - Energiuka2010, - Stavanger Næringsforeningdalane.vgs.no
 60. 60. 60- Offshorecenter Esbjerg, - Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg- Skolen arrangerte energiseminar med statssekretær fra KD, Energi Norge- Deltakelse i Power Cluster - offshore vind, Delft - Holland- Møte i Brussel - presentasjon Leonardoprosjekt for flere EU-regioner- Møte med Senter for Internasjonalisering i høyere utdanning (SIU) - Bergen,- Besøk og presentasjon for Rogalandsbenken- Møte Univ. i Stavanger, - Møte fagopplæring, NHO og LO,- Møte med repr. fra faglig råd Elektro og TiP- Møte med Wave Energy, - Nettverksmøte offshore vind Aberdeen, - All Energy- Nettverksmøter i forbindelse med Navitas Network i Bergen, - Befaring Hywind- Besøk og møte med Noorderpoort College, Groningen - Holland.- Konferanse og møter NVE vindkraftseminar Bodø, NVE, ENOVA- Norsk Vind Energi AS, Dalane Vind AS- Møte med Norsk Vindkraftforening (NORWEA), Oslo- Møte med Åslaug Haga, Norsk Industri- Møte med statssekretær Svein Fjellheim, Statministerens kontor- Møte med EU-partnere i Købehavn- Møte med styreleder for Sheringham shoal-prosjektet - London- Møte med Verdal vg skole og GE Wind i Verdalendalane.vgs.no
 61. 61. 61dalane.vgs.no
 62. 62. 61dalane.vgs.no
 63. 63. 61dalane.vgs.no
 64. 64. 62 Video: http://www.gronnboks.no/div/reklamefilm.htmldalane.vgs.no
 65. 65. 63 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09dalane.vgs.no
 66. 66. 64 9/11-09 vanger Aftenblad Stadalane.vgs.no
 67. 67. 65 /11 -099 dalane.vgs.no
 68. 68. 66 der 9Le 1-0 11/1 dalane.vgs.no
 69. 69. 19.02.10: Energiseminar med 67besøk bl.a. fra Kunnskapsdep.og Energi Norge dalane.vgs.no
 70. 70. 68 www. dalan e.vgs .nodalane.vgs.no

×