100423 Nye energiutdanninger Dalane vgs

1,127 views
1,025 views

Published on

Presentasjon av planene for nye energiutdanninger ved Dalane vg skole i møte med ledere og nestledere i faglig råde for elektrofag og teknikk og industriell produksjon, samt repr. for LO og NHO.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100423 Nye energiutdanninger Dalane vgs

 1. 1. DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energi Prosjektleder Frank Emil Moen Mob.tlf 91591714 dalane.vgs.no frank.emil.moen@dabb.no 1
 2. 2. 2 DALANE Mange VIDEREGÅENDE SKOLE Regionskolen i Sør-Rogaland muligheter... En skole for framtiden! · Bredt utvalg av utdanningsprogram · Først ute med bærbare datamaskiner · Skolen tilbyr et bredt utvalg · Fremst i landet på ungdomsbedrifter yrkesfaglige utdanninger www.dalane.vgs.no · Første demonstrasjonsskole i Rogaland · Først og størst som nettskole · For høyere utdanning: · Først ute med nye energiutdanninger www.dalane.vgs.no · Tett samarbeid med næringslivet Studiespesialiserende · Etablert internasjonalt samarbeid utdanningsprogram eller · Samarbeid med høyere utdanning påbygging til generell studiekompetanse ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE dalane.vgs.no 2
 3. 3. 3 MÅL Dalane videregående skole skal være den fremste videregående skolen i landet på utdanning innen: • energieffektivisering, • fornybare energikilder generelt, og på • vindmøller spesielt. dalane.vgs.no 3
 4. 4. 4 Bakgrunn • Skolen ble kontaktet av Rogaland Energisenter (RES) Rogaland Energisenter skal være et nasjonalt og (RES) i juli 2009. internasjonalt forsknings- og utviklingssenter for • RES ønsker samarbeid om energieffektivisering i kompetanseheving forbindelse med bolig og innen energi- næringsbygg. effektivisering i bolig For å realisere dette er det etablert og næringsbygg. et nettverk bestående av 8 • Rektor, prosjektleder og bedrifter som er markedsaktører repr. fra RES på innen varme, kjøling, ingeniørtjenester, ventilasjon og studietur til Jylland elektro. (Holstebro, Herning og Aalborg). dalane.vgs.no 4
 5. 5. 5 Bakgrunn Ny plan og bygningslov Pressemelding, 09.10.2009 skal gjøres gjeldende fra og Varslar handlingsplan for med 1. juli 2010 energieffektivisering i bygg - Det er naudsynt med meir miljøvennleg og Regjeringen uttaler at det er mindre energibruk i byggjenæringa i åra som kjem. Difor inneheld den nye regjeringsplattforma nødvendig med mer lovnad om ein handlingsplan for energieffektivisering i bygg, sa statsråd Magnhild miljøvennlig og mindre Meltveit Kleppa då ho tala på representantskapsmøtet til Byggenæringens energibruk i byggenæringen. Landsforening 9. oktober. For å få til dette er det Kleppa oppmoda byggjenæringa til å bidra i klimakampen og medverka til gode løysingar. - Lågare behov for heving av energibruk i bygg er klimapolitikk som monnar. Dei siste 30 åra har byggjesektoren hatt ein høgare kompetansen både i auke i energibruken enn alle andre sektorar. Omlag 40 prosent av den stasjonære ordinær opplæring og energibruken i Noreg kjem frå bygg. Eg har tillit til at byggjenæringa har kunnskap, vilje og kompetanse til å vera med og redusera klimagassutsleppa, sa gjennom etterutdanning. Kleppa. dalane.vgs.no 5
 6. 6. 6 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en fersk rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. /11 -09 11 dalane.vgs.no 6
 7. 7. 7 7/2 -10 1 dalane.vgs.no 7
 8. 8. 8 KLIMAUTFORDRINGER Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 globalt medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20- toppmøtet i Pittsburgh). • Fram mot 2020 regner man med 2,8 millioner jobber knyttet til fornybar energi i Europa (meddelt av EU- ambassadør Janos Herman under Energiuka 2010) dalane.vgs.no 8
 9. 9. 9 Målsetting i Norge fram mot 2020 og 2050. dalane.vgs.no 9
 10. 10. 10 In Copenhagen, 120 world leaders agreed to limit global temp rises to 2 degrees Celsius - the maximum allowed to avoid irreversible damage. dalane.vgs.no 10
 11. 11. 11 16/ 11- 09 dalane.vgs.no 11
 12. 12. 12 27 /10 -09 dalane.vgs.no 12
 13. 13. 14 Vind på topp i en undersøkelse fra Stanford University 2009* 1. Vind 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil) 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009 dalane.vgs.no 14
 14. 14. 15 dalane.vgs.no 15
 15. 15. 16 http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=powering-a-green-planet dalane.vgs.no 16
 16. 16. 17 Ambisiøse mål for EUs energipolitikk 6. april 2009 vedtok EU klima- og energipakken hvor landene innen 2020 forplikter seg til: • 20% reduksjon av klimagassutslipp i • forhold til 1990-nivå • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder • 20% reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektivisering dalane.vgs.no 17
 17. 17. 18 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Ved utgangen av året ble det tildelt konsesjoner tilsvarende drift av ca. 150 vindmøller i Dalane / Hå (390 + 90 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift i 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommune dalane.vgs.no 18
 18. 18. 19 Den mengde vindmøller som planlegges i Dalane er per dato større enn samtlige vindinstallasjoner i Norge. dalane.vgs.no 19
 19. 19. 20 Konsesjoner godkjent / søkt / avslag / meldt Bjerkreim (MW) Eigersund(MW) Sokndal (MW) Lund (MW) Ulvarudla 231 Svåheia 24 Helleheia 60 Dufjellet (Sokn) Gravdal 90 Egersund 110 Tellnes 156 Stokkafj. (Eig) Moi / 150 Oksafjellet 120 Siragrunnen 200 Laksesvelafj. Brusali - 120 Stokkafjellet 80 Dufjellet 60 Karten Eikeland- 150 Skakksiå 90 Fruknuten 90 Steinsland Stigafjellet 30 DALANE-prosjektene utgjør Holmafjellet 66 Faurefjellet 90 75% av planene i Rogaland SUM 927 424 566 SUM Dalane alle anlegg: 1917 MW Sum Rogaland alle anlegg: 2690 MW Hå kommune har fått tildelt 74 (Høg-Jæren) + 90 MW (Skinansfjellet). Samlet Hå+Dalene = 554 MW dalane.vgs.no 20
 20. 20. 21 Høg-Jæren vindpark - først ut! • 74 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Betydelige lokale og regionale leveranser • Byggestart 2010 - driftsstart høst 2011 • Siemens er turbinleverandør dalane.vgs.no 21
 21. 21. 22 6/4 -10 Stavanger Aftenblad dalane.vgs.no 22
 22. 22. 23 Industri i forbindelse med landmøller • Entreprenørvirksomhet: Lokal industri må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. Opparbeidet kompetanse på disse områdene er svært viktig for framtidig storsatsing på offshore vind. dalane.vgs.no 23
 23. 23. 24 Investeringer Anslått investering per MW effekt installert: 15 millioner NOK Konsesjoner tildelt så langt i Dalane / Hå (554 MW) tilsvarer en investering på 8,3 milliarder NOK. Av dette legges ca. 20% igjen lokalt (kan forbedres!) Ytterligere konsesjoner forventes tildelt i Eigersund, Sokndal og Lund. dalane.vgs.no 24
 24. 24. 25 Planlagt driftsselskap Dalane Energi planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og vedlikehold av vindmølleparkene i Dalane. • Naturlig med tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Dalane Energi ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning. dalane.vgs.no 25
 25. 25. 26 Potensial fornybar energi i Norge Kilde: EBL, Norges Forskningsråd, Econ Pöyry dalane.vgs.no 26
 26. 26. 27 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for offshore vindkraft i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Egersund kan skal bli en viktig transitthavn, og med god tilrettelegging så vil vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane. dalane.vgs.no 27
 27. 27. SIRAGRUNNEN VINDPARK 28 www.siragrunnen.no Egersund dalane.vgs.no 28
 28. 28. 29 dalane.vgs.no 29
 29. 29. 30 dalane.vgs.no 30
 30. 30. 31 EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’ energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen av fossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigste energiområdet i Norge! dalane.vgs.no 31
 31. 31. 32 /11 -09 13 dalane.vgs.no 32
 32. 32. 33 dalane.vgs.no 33
 33. 33. 34 Wave Energy AS planlegger et PILOT bølgeanlegg i Eigersund kommune. dalane.vgs.no 34
 34. 34. 35 Svåheia, Eigersund kommune • WAVE ENERGY AS => PILOT bølgeanlegg • DALANE VIND AS => 24 MW vindpark (8 turbiner) • Hvorav mulig ‘FOU’-turbin fra Anglewind • Søppelfylling => biogass • To vannkraftverk i umiddelbar nærhet => Et utstillings-,kompetanse og utviklingssenter for fornybar energi!? dalane.vgs.no 35
 35. 35. 36 7/4 -10 TU “Målet er å ha åtte kraftverk av fire ulike typer som er ferdig installert innen 2014.” ETT KRAFTVERK VED SVÅHEIA? dalane.vgs.no 36
 36. 36. 37 TU -10 2 0/4 dalane.vgs.no 37
 37. 37. 38 Biogassanlegg i Rogaland Dalane Energi etablerte i 2003 det første gårdsbaserte biogassanlegget i Norge ved Åna kretsfengsel. Benytter husdyrgjødsel og fiskeavfall som Biogassanlegg energikilde. Åna kretsfengsel dalane.vgs.no 38
 38. 38. 39 7/2 -10 1 dalane.vgs.no 39
 39. 39. 40 dalane.vgs.no 40
 40. 40. 41 N-diesel AS • Egersundsselskapet N-diesel (jobber med planer om etablering av et stort biodieselanlegg basert på treflis i Egersundsområdet. • Det er anslått at et slikt anlegg vil kunne gi 100 lokale arbeidsplasser. • Planlagte innføring av avgift på biodiesel skal i i følge selskapet ikke rokke ved planene fordi de retter seg mot skipstrafikk (avgiftsfritt). dalane.vgs.no 41
 41. 41. 42 Verdens første saltkraftverk utviklet i Norge /11 -09 24 dalane.vgs.no 42
 42. 42. 43 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. – Operatører på osmosekraftverk. dalane.vgs.no 43
 43. 43. 44 Forventet kraftig etterspørsel etter arbeidskraft i kraftbransjen De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk dalane.vgs.no 44
 44. 44. 45 dalane.vgs.no 45
 45. 45. 46 Vindmølleoperatører Behov for operatører (fagarbeidere) til daglig drift anslås til 1 årsverk per 13 MW installert (pers. med. Helge Larsen, Agder Energi - gitt møller på 2,3 MW) De konsesjonser som er gitt p.t. i Dalane / Hå vil kreve (74 + 480 MW/ 13 årsv./MW) 43 årsverk. Med en anslått utbyggingstakt på ca. 400 MW per år fra 2012 nasjonalt (landmøller) kreves det tilførsel av 31 nye operatører per år framover. I tillegg kommer et stort internasjonalt offshoremarked. dalane.vgs.no 46
 46. 46. 47 Utdanning av vindteknikere i våre “naboland” • England - har ett College (Northumberland) som nå utdanner Wind Technicians. Startet V2009. Stor interesse for utdanningen. Ettårig på “level 3” (>18 år), rekrutterer fagarbeider innen elektro eller mekanikk - i hovedsak arbeidstakere med praksiserfaring, eller elever som har gjennomført et nytt “level 2” innen fornybare energikilder. De fleste er > 20 år. • Danmark: Toårig utdanning som tas rett etter ungdomsskole. Fire læresteder. Fungerer ikke. De ønsker en ny utdanning som tar utgangpunkt i en grunnleggende fagutdanning innen elektro eller mekaniske fag. • Tyskland: Modulbasert, ett eller toårig. Flere institusjoner tilbyr utdanning. Rekrutterer fagarbeidere fra elektro eller mekaniske fag. • Sverige: Har tilbudt utdanning ved et lærested (Campus Varberg) i en årrekke. Tilsammen fire læresteder vil tilby utdanningen i løpet av neste skoleår. På yrkeshøyskolenivå - toårig utdanning. Rekrutterer bredt - alle med bestått vitnemål fra “gymnasieskolan” kan søke seg inn. • Skottland: Ønsker å starte (Iverness College). dalane.vgs.no 47
 47. 47. 48 Skolen som utviklingsaktør • Skolen vil benytte kompetanse og erfaring opparbeidet gjennom utstrakt bruk av ungdomsbedrifter og entreprenørskap. • Skolen tilbyr opplæring i alle relevante utdannings- program (elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og ind. prod. og studiespesialiserende). • Vi kan også dra veksler på en langvarig satsing på IKT i opplæringen, inkludert erfaring med etablering og drift av stadig flere nettskoletilbud. • Skolen besitter også tung realfaglig kompetanse med bl.a. fem ansatte med høyere utdanning i fysikk (en siv.ing., tre med hovedfag og en med doktorgrad). dalane.vgs.no 48
 48. 48. 49 Fleksibel og moderne opplæring • Dalane vg skole ønsker å opparbeide et sterkt lokalt fagmiljø innen omtalte fagområder. • Vi ønsker å kombinere lokal opplæring med en fleksibel tilrettelegging som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele eller deler av teoriopplæringen gjennom en tilrettelagt og moderne nettskoleløsning kombinert med læreplass i lokal bedrift. • Gjennom en fleksibel tilrettelegging vil vi kunne gi tilbud til elever i andre deler av fylket, - og i andre fylker. • Metodisk kan vi gjennom en slik tilnærming dra veksler på ekstern kompetanse både fra inn- og utland. dalane.vgs.no 49
 49. 49. 50 Yrkesopplæringsnemnda • Presentasjon og behandling 12/11-2009 • Nemnda er udelt positiv til initiativet • Slår fast at en framtidig utdanning skal legges til Dalane vg skole. • Arbeidsgruppe ble nedsett i samarbeid med Dalane vg skole. • Videre framdrift og retning har blitt styrt av Dalane vg skole, i tett samarbeid med partenes (NHO og LO) representanter i Rogaland. dalane.vgs.no 50
 50. 50. 51 Styringsgruppe: Øystein Hansen Knut Maubach Distriktssekretær LO Rogaland Daglig leder Opplæringskontoret for elektrofag E-post: oystein.hansen@lo.no E-post: knut@ofel.no Tlf.dir: 51500208 Mob.tlf: 91893370 Tlf.dir: 51950378 Leiv Roald Thu Svend Øvrebekk Bedriftsrådgiver NHO Stavanger Offshore tekniske skole E-post: leiv.r.thu@nho.no E-post: svend.ovrebekk@sots.no Tlf.dir: 51841314 Mob.tlf: 95755414 Pete Seglem Øyvind Ueland Salgsleder Dalane Energi Konsulent Opplæringskontoret for industrifag E-post: pete.seglem@dalane-energi.no E-post: oeu@ofir.no Tlf.dir: 51462511 Mob.tlf: 91717350 Tlf.dir: 51950346 Mob.tlf: 99548717 Gunnar Kvassheim Aslaug M. Undheim Direktør for miljø- og Rektor Dalane vg skole samfunnsansvar, Lyse. E-post: aslaug.undheim@rogfk.no E-post: gunnar.kvassheim@lyse.no Tlf.dir: 51463401 Mob.tlf: 91866550 Tlf. sentralbord: 51908000 Frank Emil Moen Ivar Hovland Avd.leder Dalane vg skole Daglig leder Covent E-post: frank.emil.moen@dabb.no E-post: ivar.hovland@covent.no Tlf.dir.: 51463483 Mob.tlf: 91591714 Tlf. dir: 51459611 Mob.tlf: 92898186 dalane.vgs.no 51
 51. 51. 32 52 Teknikk Bygg- Elektrofag Prosjekt Prosjekt Prosjekt til for- og til for- og anleggs- til for- Vg 1 dypning Industriell dypning teknikk dypning 6 t/u 6 t/u 6 t/u Produksjon Vg 2 Existing Existing Existing Fornybar energi Prosjekt Existing Eksister- programs Existing Eksister- programs Existing Eksister- programs til for- Start 2011 programs ende programs programs og energi- dypning ende ende program program program effektivisering 9 t/u Vg 3/L Senere! Bio/ Vann/ Vind- Energi- Sol/ Start 2012 operatør effektivise Osmose Existing Eksister- Existing Eksister- Existing Existing Eksister- Existing ring Første Existing elever er Existing programs ende Existing programs ende Existing programs ende programs programs programs ferdige i programs program programs program programs program 2014 Læretid Læretid Læretid Læretid Læretid Læretid dalane.vgs.no 52
 52. 52. 53 SAKSGRUNNLAG TIL Y-NEMNDA I ROGALAND - BEHOV FOR NYE FAGUTDANNINGER INNEN ENERGI: Se eget dokument dalane.vgs.no 53
 53. 53. 54 Fag- Teknikk og Bygg- og brev Elektrofag industriell annleggs- produksjon teknikk 4 år ELLER på fag- skole- Fag- nivå? skole Vind- Energi- Senere? Bio/ Vann/ Sol/ Osmose 1 eller operator effektivsering 2 år dalane.vgs.no 54
 54. 54. 55 Framdrift • Sluttkompetansebeskrivelse ble behandlet og anbefalt i yrkesopplæringsnemda i RFK 11. mars 2010. • Møte m. ledere og nestledere i faglig råd (23.04.2010). • Møte m. LO og NHO sentralt (Oslo - 23.04.2010) • Fylkeskommunen sender inn søknad til Utdanningsdirektoratet senest 1. september 2010. • Godkjenning høst/vinter 2010 (?). • Tilby utdanning på Vg2 og ev. oppstart fagskole fra og med skolestart 2011. • Jobbe videre internasjonalt med en samordning av krav til sluttkompetanse på tvers av flere land. • Tilby Vg3 med oppstart høst 2012. dalane.vgs.no 55
 55. 55. 56 Nasjonalt samarbeid Tett samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører: • LO og NHO • Opplæringskontorene • Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane • Rogaland Energisenter med tilhørende bedrifter • Dalane Energi / Lyse Energi / Agder Energi • Universitetene i Stavanger, Agder og NTNU • Stavanger Offshore Tekniske Skole • Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) - FEM deltar i referansegruppa for Rogaland. • NORWEA - Norsk vindkraftforening • Energi Norge • Greater Stavanger og Stavanger Næringsforening dalane.vgs.no 56
 56. 56. 57 Internasjonalt samarbeid Etablert kontakt med utenlandske aktører: – Technology College Aalborg – Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg – Aarhus Universitet Ingeniørutd. avd. Herning – Reiser til Esbjerg 17. - 18. februar (Siemens, utd.inst. + +) – Power Cluster - www.power-cluster.net et nettverk som fokuserer på offshore vind. Prosjektleder deltok på et nettverskmøte i Holland 10. - 12. mars. – Har startet arbeidet med å etablere et “Leonardo transfer of innovation-prosjekt” knyttet til utarbeidelse av en felles europeisk standard for utdanning av vindturbinoperatører. Flere utdanningsinst. i EU ønsker å være med: Spania, England, Skottland, Danmark og trolig Tyskland og Sverige. Dalane vg skole skal være prosjektansvarlig. Vi har presentert planene i et møte i Brüssel 17. mars med respektive miljøer gjennom regionenes EU-kontorer. Prosjektramme 2,4 mill. kr over to år. dalane.vgs.no 57
 57. 57. 58 Skolen som regional, nasjonal og internasjonal utviklingsaktør Skolen ønsker å ta tak i disse utfordringene i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv, og med internasjonale aktører. Skolen har nettopp fått tildelt 450 000 kr av regionalt utviklingsprogram med hovedmål om å etablere en ny fagskoleutdanning innen energieffektivisering ved Dalane vg skole. dalane.vgs.no 58
 58. 58. 59 Nærings- og kompetanseklynge i Dalane - framtidsvisjon • Vi ønsker å knytte skolen opp til en nærings- og kompetanseklynge med vekt på energieffektivisering og fornybare energikilder => • Nærings- og kompetansebygg med integrerte opplæringsmiljøer med aktører både fra næringslivet, Dalane videregående skole, UH- sektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt. • Opplæringsmiljøene jobber sammen på tvers av videregående opplæring, høyerer utdanning og kompetanseheving internt i bedriftene. • Benytte de nye prosjektene i Dalane og i Rogaland som praktiske opplæringsarenaer (energieffektivisering, vind-, bølge-, bio- og vannkraft). dalane.vgs.no 59
 59. 59. 60 Framtidens næringsbygg Covent E39 “Zero energy building” Integrere hele / deler av ny fagskole for energieffektivisering i RES-bygget... dalane.vgs.no 60
 60. 60. 61 Presentasjoner / møter / kontakter - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Møte med Næringssjefen i Dalane (flere møter) - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holstebro), A2-arkitektene (Nupark), Holstebro Tekniske skole, Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, Technology College Aalborg - ordførere og varaordførere i Dalanekommunene - lokale og regionale politikere - Seabrokers - eiere på Eigestad, Egersund Næringspark - Fylkesordfører, fylkedirektør for opplæring, leder opplæringskomiteen i Rogaland fylkeskommune - Politikere lokalt, i fylket og på stortinget, - NHO og LO, Utdanningsdirektoratet - Dalane Energi (flere møter) - Lyse v/ styreformann - Presentasjon i Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter - Presentasjon og saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda - Presentasjon for kommunestyret i Eigersund - Studietur og møte med Agder Energi, - befaring vindmølle (aktuelle lærere samt ledelse) - Opplæringskontorene i Rogaland, - Aker Solutions Egersund - Agder Energi (på nytt), - Nord-Trøndelag Energiverk (telefonkonferanse) - Greater Stavanger, - Arena NOW, - Energiuka2010, - Stavanger Næringsforening - Offshorecenter Esbjerg, - Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg - Skolen arrangerte energiseminar med deltagelse fra Kunnskapsdepartementet, Energi Norge m.fl. - Deltakelse i Power Cluster - offshore vind, Delft - Holland - Møte i Brussel - presentasjon av forslag til et Leonardoprosjekt for flere regioner - Møte med Senter for Internasjonalisering i høyere utdanning (SIU) - Bergen dalane.vgs.no 61
 61. 61. 62 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09 dalane.vgs.no 62
 62. 62. 63 9/11-09 vanger Aftenblad Sta dalane.vgs.no 63
 63. 63. 64 /11 -09 9 dalane.vgs.no 64
 64. 64. 65 der 9 Le 1-0 11/1 dalane.vgs.no 65
 65. 65. 19.02.10: Energiseminar med 66 besøk bl.a. fra Kunnskapsdep. og Energi Norge dalane.vgs.no 66
 66. 66. 67 www. dalan e.vgs .no dalane.vgs.no 67

×