Zprostředkování regionálního dědictví - metoda výtvarné animace v pedagogice - Zuzana Pechová

751 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zprostředkování regionálního dědictví - metoda výtvarné animace v pedagogice - Zuzana Pechová

 1. 1. Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. Zprostředkování regionálního dědictví - metoda výtvarné animace v pedagogice projekt SGS č. 5838
 2. 2. <ul><li>„ Ukázalo se, že všechny současné druhy animace vznikají na základech tvořených alespoň dvěma ze čtyř sociálních veličin: společnost – výchova – kultura – umění.“ </li></ul><ul><li>(Dudová, A., Kaplánek, M., Macků, R. Mnohotvarý fenomén animace: pokus o rozdělení animace na základě východisek a cílového zaměření jednotlivých typů animace. In. Pedagogická orientace, s. 285.) </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 3. 3. Cíle projektu <ul><li>teoretické zpracování tématu </li></ul><ul><li> (rešerše odborných pramenů) </li></ul><ul><li>zjištění četnosti práce s tématy kulturně historického dědictví a znalost a užívání metody animace ve výuce se zaměřením na hodiny výtvarné výchovy a školy Liberecka (dotazníkové šetření) </li></ul><ul><li>zmapovat stav zprostředkování libereckého regionálního dědictví a práce s tématy kulturně historického dědictví v České republice v mimoškolním prostředí </li></ul><ul><li>(pozorování, rozhovor) </li></ul><ul><li>vytvořit modelové animační programy na základní regionální témata, metodicky je zpracovat a ověřit v praxi </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 4. 4. <ul><li>Dotazník pro učitele výtvarné výchovy </li></ul><ul><li>Cíl: zjistit, jestli a jak je přítomné téma kulturně historického dědictví ve výuce na základních školách a gymnáziích, a jestli učitelky a učitelé znají a používají metodu animace při výuce svého předmětu. </li></ul><ul><li>Metody: kvantitativní výzkum s kvalitativními prvky pomocí písemného dotazníku o 4 funkcionálních a 6 obsahových položkách pro cílovou skupinu učitelů výtvarné výchovy Libereckého kraje </li></ul><ul><li>Výsledky: </li></ul><ul><li>výběrový soubor: 130 učitelů/učitelek </li></ul><ul><li>návratnost: 62 % </li></ul><ul><li>vyhodnocení: </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 5. 5. <ul><li>Rozhovory s odborníky </li></ul><ul><li>Cíl: získat data k analýze pohledu odborníků, pohybujících se v oblasti kulturně historického dědictví a animace, na současnou situaci postavení animace kulturněhistorického dědictví, jeho pedagogického potenciálu a metodická specifika </li></ul><ul><li>Metody: nahrávka a přepis, analýza metodou zakotvené teorie (otevřené a axiální kódování) </li></ul><ul><li>Výsledky: </li></ul><ul><li>Animace je způsob, jakým interpretujeme, ulehčujeme poznání a vychováváme k hodnotám kulturně historického dědictví. Animace je široké pole možností, jak pomocí principů setkání s kulturou, uměním, pomocí navození zážitku a aktivní účasti animátora i účastníka zprostředkováváme určité téma. Animátor a účastník jsou si rovni, spolupracují v zaujetí na tvůrčí interpretaci. </li></ul><ul><li>Kulturně historické dědictví je široké pole významů, které tvoří základní elementy kultury, zasahují i do jejích duchovních složek. Toto pole vymezuje člověk a jeho znalosti, kulturní povědomí, ale také místo a část. Vnímáme ho neuvědoměle, ale i uvědoměle prostřednictvím klasických i netradičních metod zprostředkování. Animace kulturně historického dědictví je způsobem, jak motivovat k péči, posilovat pocit sounáležitosti s kulturou, nebo jej vytvořit. Tato vzdělávací metoda přes překážky náročnosti materiální, časové, organizační i související s nároky na animátora a účastníka je pro vzdělávání přínosná. Vytržením z prostředí, zajetých postupů i vlivem interaktivní tvůrčí povahy. </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 6. 6. <ul><li>Návrh metody animace kulturně historického dědictví a její ověření v praxi </li></ul><ul><li>Metody: kvalitativní výzkum, pozorování (fokusované, participační otevřené nestrukturované, selektivní), fixace dat (fotodokumentace, audionahrávky, výtvarná díla, rozhovor, pozorovací formulář) </li></ul><ul><li>Princip: reálná přítomnost účastníka na místě/u díla, které je zprostředkováváno metodami expresivní interpretace a deduktivním získávání informací </li></ul><ul><li>Cílová skupina: žáci 2. a 3. stupně </li></ul><ul><li>Počet žáků: cca 15 </li></ul><ul><li>Doba: 90 min </li></ul><ul><li>Východiska: galerijní animace, artefiletika, zážitková pedagogika, objektové učení </li></ul><ul><li>Základní fáze: představení – motivace – uchopení – hlavní část – ukotvení – reflexe </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 7. 7. <ul><li>Principy: </li></ul><ul><li>přítomnost v „terénu“ </li></ul><ul><li>vytržení ze školního prostředí </li></ul><ul><li>partnerská nedirektivní role animátora </li></ul><ul><li>skupinová činnost </li></ul><ul><li>tvůrčí etudy </li></ul><ul><li>zohlednění terénu, veřejného prostoru, materiálových možností, pohybu </li></ul><ul><li>Ověření: 310 účastníků pozorovaných animací, 238 účastníků evaluace měření celkové spokojenosti, zábavnosti, účinnosti získávání znalostí </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012
 8. 8. Výstupy <ul><li>Publikace v periodiku Výtvarná výchova, Pedagogická orientace a prezentace na konferenci Quaere 2011 Hradec Králové </li></ul><ul><li>Prezentace výsledků literární rešerše (vymezení animace a pojmu kulturně historické dědictví, animátora a umění ve veřejném prostoru) a realizovaného projektu pro studenty KVP TUL (vznik prezentačních textů, ppt prezentací) </li></ul>Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012 <ul><li>Vytvoření funkčního didaktického materiálu pro práci s regionálním dědictvím </li></ul><ul><li>Výstava fotografií z projektu v OC Plaza a respiriu budovy K TUL </li></ul><ul><li>Přednáška na grantové téma na výukovém pobytu na Université de Caen </li></ul><ul><li>Navázání kontaktů a spolupráce se základními školami a gymnázii v Liberci </li></ul>
 9. 9. Děkuji za pozornost Zprostředkování regionálního dědictví | 9.2.2012

×