• Save
Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová

on

 • 1,415 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,415
Views on SlideShare
1,388
Embed Views
27

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 27

http://www.fp.tul.cz 27

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová Presentation Transcript

 • II. konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 9. února 2012
 • Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti
  • Alena Kašpárková, Tomáš Lengál, Barbora Skleničková, Petr Urbánek, Markéta Votočková, Jana Wernerová
  • katedra pedagogiky a psychologie FP TUL
 • Podmínky práce učitele a pracovní zátěž
  • Dynamika vývoje současné společnosti, rychlé změny, společenská nestabilita  důsledky pro školu a pro učitele  mění se také podmínky práce učitelů?
  • Vybrané podmínky práce učitele :
  • Vnější: legislativní normy, společenská prestiž, systém dalšího vzdělávání, kariérní růst, míra pravomocí, výhodné stránky profese, financování školy, mzda, aj.
  • Vnitřní: počet žáků ve třídách, vybavenost školy, kvalifikovanost sboru, vztahy ve sboru, kvalita žáků, úroveň řízení školy, klima školy, aj.
  • ( Podle Průcha, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie, 2009, s. 403 )
 • Výzkumné metody a přístupy zjišťování podmínek práce učitele
  • Výzkumně problematické téma (dynamika, citlivost a „intimita“ jevu)
  • Dotazování ( např. Šimoník, 1994; Zimová, 1997 )
  • Rozhovory ( např. Dvořák et al., 2010 )
  • Škály ( např. Paulík, 1999 )
  • Profesiografie ( např. Blížkovský et al., 2000; Kurelová, 1997; Urbánek, 1999 )
  • Měření sociálního klimatu třídy, sboru, škol ( např. Kašpárková, 2007; Lašek, 2001; Pokorná, 2001; Urbánek 2003 )
  • Pozorování ( např. Dvořák et al., 2010 )
  • Obsahová analýza ( např. Blížkovský et al., 2000 ), aj.
 • Cíle šetření (I) a metodika
  • Cílem jednoho z prezentovaných výstupů bylo analyzovat a zhodnotit metodologické možnosti a rizika uplatněných metod výzkumu podmínek práce učitele.
  • Respondenti: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; duben – červen 2011
  • Uplatněné metody:
  • Profesiografický časový snímek, resp. autosnímkování profesních aktivit učitelů ZŠ (N=19)
  • Polostrukturovaný hloubkový rozhovor s učiteli (N=16)
  • Výběr metod: neobvyklost (profesiografie), kvalitativní aspekt (rozhovory), kombinace více metod s přínosy…
  • Koncept smíšeného designu?
 • Popis uplatněných metod výzkumu (1)
  • Profesiografie učitele – výzkumný přístup, jehož hlavním cílem je získat systematický popis všech časových, obsahových, strukturálních aj. nároků, které na něj klade profese učitele.
  • Cíl: zjistit čas a strukturu profesních aktivit, věnovaný profesi v průběhu jednoho „typického týdne“.
  • Vybraný týden (pondělí-neděle) nesměl být z pohledu učitelových činností mimořádný, ale zcela standardní. Učitel si záměrně zaznamenával rozsah jednotlivých profesních aktivit v průběhu každého dne (kontrola = častý kontakt s výzkumníkem).
 • Popis uplatněných metod výzkumu (2)
  • 2) Hloubkový strukturovaný rozhovor – nepřímá výzkumná metoda, slouží ke zjišťování prezentovaných názorů respondenta
  • Cíl: 1. na základě výpovědí analyzovat učiteli vnímané překážky (bloky, rizika, obtíže) a vnímanou podporu práce učitele;
  • 2. zjistit, jak učitel prožívá (vnější, vnitřní) změny ve své práci a v realitě života současné školy.
  • Jádrem analytické práce bylo kódování: označování jednotlivých datových segmentů symbolem a následné řazení konceptů do tříd souvisejících jevů.
 • Identifikované metodologické problémy (1)
  • 1) Profesiografie
  • Etická stránka výzkumu, intimita
  • Časové zařazení výzkumu
  • Nároky na čas výzkumníka a respondenta
  • Málo používané snímkování
  • Rozdílnost přístupu jednotlivých respondentů k výzkumu
  • Kategorizování činností – spornost při zařazování
 • Identifikované metodologické problémy (2)
  • 2) Hloubkový polostrukturovaný rozhovor
  • Etická stránka výzkumu, intimita
  • Podmínky pro vedení rozhovorů
  • Malá otevřenost respondentů
  • Odbíhání respondentů od tématu rozhovoru
  • Ostych některých respondentů mluvit na diktafon
  • Krátká profesní praxe některých respondentů
  • Časová náročnost následného přepisu rozhovorů
  • Kódování rozhovorů – spornost při kategorizování
 • Koncept následného využití kombinace dat
  • Profesiografie P1 P2 P3 … objektivní
  • KVANTITAT
  • Výstup 1
  • Výstup3
  • Rozhovory
  • KVALITAT Výstup2 R1 R2 R3 … subjektivní
  • Přínosy / rizika : plastičtější obraz jevu, validizace / omezený rozsah šetření
 • Závěry…
  • V rámci SGS realizováno šetření podmínek práce učitele.
  • Využita kombinace dvou metod: profesiografie a rozhovor.
  • Ukazuje se určitá problematičnost výzkumů tohoto druhu: dynamika / aktuálnost; etická stránka / „intimita“ / (ne)ochota učitelů; časová náročnost; při zpracování dat (kategorizace činností / kódování) aj.
  • V dalším postupu výzkumného projektu budou kombinována data kvalitativní  kvantitativní; (relativně) objektivní a subjektivní povahy; konfrontovány budou individuální výsledky časových snímků a rozhovorů.
 • Cíl (II), výzkumné otázky
  • Cílem výzkumu bylo vyhledat, kategorizovat a analyzovat českou publikační produkci k pedeutologickému tématu podmínek práce učitele poslední dekády (dvanáctiletí 2000-2011).
  • Výzkumné otázky 1. Kterými aspekty podmínek práce učitele se nejčastěji zabývá reprezentativní česká pedagogická literatura (pedagogický výzkum) posledního desetiletí (2000-2011)?
  • 2. Jaká je dynamika výskytu relevantních publikačních produktů v oblasti podmínek práce učitele ve dvou časových etapách (2000-2005; 2006-2011)?
 • Výzkumná metoda
  • scientometrická analýza
  • Scientometrie
  • měření stavu, vlastností a trendů vývoje určité vědecké disciplíny nebo určité části vědecké produkce,
  • kvantitativní vyhodnocování pramenů citovaných v publikacích v určité vědecké disciplíně.
  • Výzkumy realizované touto metodou:
  • např. Lukášová – Kantorková (2003); Pol et al (2006); Průcha (2000); Urbánek (2008).
 • Výzkumná metoda
  • Provedené scientometrické šetření vycházelo z bibliografické rešerše, která pokrývala české a anglické časopisecké články, monografie, sborníky příspěvků a vyhlášky publikované v letech 2000 – 2011.
  • 519 českých a 209 anglicky psaných publikačních jednotek z databáze NPKK.
  • 584 kategoriálních prvků česky psané literatury sledujících téma podmínek práce učitele.
 • Kategorie a podkategorie
  • Učitelská profese (problémy profese, pozitiva profese, negativa profese, postavení učitele, prestiž učitele, podpora učitele širší veřejností, platy);
  • učitel (motivace k profesi, profesní kariéra, míra pravomocí učitele, profesní činnosti, profesní zátěž učitele, profesní deformace, další vzdělávání učitelů);
  • škola (vedení školy, kvalita řízení, klima školy, „pověst“ školy, učitelský sbor, klima učitelského sboru, vztahy ve sboru, podpora školy, materiální podmínky);
  • žáci (kvalita žáků, počty žáků, vztahy mezi žáky, sociální parametry, vztah učitel - žák);
  • rodiče (podpora učitelů, negativní zásahy);
  • změny (v práci učitele pozitivně a negativně vnímané změny).
 • Vybrané výsledky výzkumu (1) Graf [1]: Frekvence výskytu hlavních kategorií (2000-2011)
 • Vybrané výsledky výzkumu (2) Graf [2]: Kategorie učitelská profese (2000-2011)
 • Vybrané výsledky výzkumu (3) Graf [3]: Kategorie učitel (2000-2011)
 • Vybrané výsledky výzkumu (4)
  • Tab. [1]: Anglicky psané prameny (2000-2011)
  Klíčové slovo (spojení) 2000-2005 2006-2011 Beginning teachers 8 13 Teacher working conditions 11 17 Teaching profession 14 15 Celkem 33 45
 • Závěry
  • Česká publikační produkce v tematické oblasti podmínek práce učitele je poměrně frekventovaná, přesto se nezdá, že by byla decizní sférou v posledních letech významněji řešena.
  • O podmínkách práce učitele je v posledním desetiletí publikováno nejvíce v kategorii učitelská profese a učitel.
  • Nevyrovnanost produkce ve dvou vymezených časových obdobích (významnější kvantita: české produkce v 1. období 2000-2005).
  • Publikační produkce anglicky psaných pramenů se ve 2. období (2006-2011) zvýšila.
 • 9. února 2012 II. konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
  • Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti
  • Alena Kašpárková, Tomáš Lengál, Barbora Skleničková, Petr Urbánek, Markéta Votočková, Jana Wernerová
  • katedra pedagogiky a psychologie FP TUL
  • alena.kasparkova@tul.cz; sklenickova.barbora@hotmail.com; tomas.lengal@email.cz; petr.urbanek@tul.cz; M.Votockova@seznam.cz; jana.wernerova@tul.cz