Davranis bilimleri dersi sunum 1

29,711 views
29,545 views

Published on

Güler Tozkoparan Davranıs Bilimleri dersi sunum 1

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,963
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Davranis bilimleri dersi sunum 1

 1. 1. DAVRANIŞ BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. Güler TOZKOPARAN Oda No: 322 E-posta : [email_address] Kaynak Kitap : Prof.Dr.Çiğdem KAĞITÇIBAŞI Günümüzde İNSAN VE İNSANLAR (Sosyal Psikolojiye Giriş)
 2. 2. <ul><li>BÖLÜM I </li></ul><ul><li>KAVRAMLAR </li></ul>
 3. 3. PSİKOLOJİ <ul><li>İnsanın düşünsel ve duygusal yapısını ve bu yapının dışa yansıyan yanını inceleyen bilim dalıdır. </li></ul><ul><li>İnsanın bilinçaltı ve bilinçüstü psikolojik süreçlerini ve davranış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. </li></ul><ul><li>Bireysel davranışları inceleyen ve bunların algılama, yargılama, düşünme, güdüleme, tutum oluşumu vb. süreçlerini ve nedenlerini saptamaya çalışan ve sonunda bireyler arası farklılıkları ortaya koyan bilim dalıdır. </li></ul><ul><li>İnsanı, duygusal, düşünsel ve davranışsal farklılıklara götüren süreçler içinde inceleyen bilim dalıdır. </li></ul>
 4. 4. SOSYOLOJİ <ul><li>Bir arada yaşamak amacıyla toplanmış insanların ilişkilerinden ve bağıntılarından oluşan toplumsal örüntüyü, sayısız ilişkilerden çıkan sonuçları inceleyen bilim dalıdır. </li></ul><ul><li>İnsanlar arasındaki ilişkileri ve insanların oluşturdukları toplulukların yapısını inceleyen bilim dalıdır. </li></ul>
 5. 5. ANTROPOLOJİ <ul><li>Biyolojik yapısı ile insanı ve insan davranışlarını, tarihsel süreç içindeki ortamsal ve kültürel etmenleri ile günümüze dek inceleyen gözlemsel-analitik bilim dalıdır. </li></ul><ul><li>İnsanı biyolojik ve psikolojik yapısı ve çevresel etmenleri ile ele alan ve tarihsel, arkeolojik ve etnolojik süreçlerde inceleyen bilim dalıdır. </li></ul>
 6. 6. SOSYAL PSİKOLOJİ <ul><li>Disiplinlerarası bir disiplindir. </li></ul><ul><li>Esas ilgi konusu insandır. </li></ul><ul><li>İnsanı içinde yaşadığı toplumun bir bireyi olarak ele alır ve toplum ile iletişim ve etkileşim çerçevesinde inceler. </li></ul><ul><li>Kişinin toplum içerisindeki davranışlarını inceler. </li></ul><ul><li>Kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceler. </li></ul><ul><li>Toplumsal çevre tarafından denetlenen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışlarını inceler. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Sosyal Psikoloji kavramı ilk kez 20. yüzyılda ortaya atılmıştır. </li></ul><ul><li>1908 Mc Dougal İngiliz psikolog Ross Amerikalı sosyolog Sosyal Psikoloji adlı iki ders kitabını birbirlerinden habersiz olarak yayınlamışlardır. </li></ul><ul><li>1924 </li></ul><ul><li>Floyd H. Allport </li></ul><ul><li>Sosyal Psikoloji adlı kitabını yayınlamıştır. </li></ul><ul><li>Sosyal Psikoloji bir disipline dönüşmüş, bilimsel nitelik kazanmıştır. </li></ul>SOSYAL PSİKOLOJİ
 8. 8. BİLİMSEL YÖNTEM <ul><li>Yinelenebilirlik </li></ul><ul><li>Deneylerde ve gözlemlerde elde edilecek sonuçların sürekliliği. </li></ul><ul><li>Denetim </li></ul><ul><li>Koşulların denetim altında tutulması. </li></ul><ul><li>Nesnellik </li></ul><ul><li>Olayların, sosyal etkinin, gözlemlerin ve sonuçların yansız olarak yansıtılması. </li></ul><ul><li>Düzenlilik </li></ul><ul><li>Bilimsel çalışmalar belirli aşamalardan geçmeli, sistematik olmalıdır. </li></ul>
 9. 9. SOSYAL PSİKOLOJİDE VERİ BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ <ul><li>Deney yapmak </li></ul><ul><li>Soru sormak </li></ul><ul><li>Gözlem yapmak </li></ul><ul><li>Hazır bilgiden yararlanmak </li></ul>
 10. 10. SOSYAL PSİKOLOJİDE YÖNTEM <ul><li>DENEYSEL </li></ul><ul><li>ARAŞTIRMALAR </li></ul><ul><li>Laboratuar Deneyi </li></ul><ul><li>Alan Deneyi </li></ul><ul><li>Doğal Deney </li></ul><ul><li>TARAMALAR </li></ul><ul><li>Alan Araştırması </li></ul><ul><li>Survey </li></ul><ul><li>Arşiv Araştırması </li></ul>
 11. 11. Laboratuar Deneyi <ul><li>Araştırmacıya en fazla denetim gücü veren yöntemdir. </li></ul><ul><li>Denekler deneye hazırlıklı olduklarından deneyin anlamsızlaşması tehlikesi vardır. </li></ul><ul><li>Uygulanacak etkiler gerçek yaşamdaki kadar güçlü olmamaktadır. </li></ul><ul><li>Deney yapma, soru sorma, gözlem teknikleri kullanılabilir. </li></ul>
 12. 12. Alan Deneyi <ul><li>Laboratuar deneyinin daha büyük ve gerçek alanlarda yapılması anlamına gelir. Laboratuar, gerçek yaşama taşınmıştır. </li></ul><ul><li>Gerçek amacın saklanması ve etkilerin soyutlanması güçleşir. </li></ul><ul><li>Ancak yapaylık azalır. </li></ul><ul><li>Deney yapma, soru sorma, gözlem teknikleri kullanılabilir. </li></ul>
 13. 13. Doğal Deney <ul><li>Doğal deneyi belirleyen esas unsur beklenmedik olmasıdır. Bağımsız değişken kendiliğinden ortaya çıkar. </li></ul><ul><li>Araştırmacı araştırmaya hazırlıksız yakalanabilir. </li></ul><ul><li>Ancak bağımsız değişken üzerinde etki yapamayacağından yansızlık fazladır. </li></ul><ul><li>Deney grubunun etkiden önceki durumunu görmek amacıyla denetim grubundan yararlanılır. </li></ul><ul><li>Soru sorma ve gözlem tekniklerinden yararlanılabilir. </li></ul>
 14. 14. Alan Araştırması <ul><li>Belli bir yörede yerleşik bir topluluktaki durumu derinlemesine fakat dar kapsamlı olarak araştırmaya dayalıdır. </li></ul><ul><li>Diğer yöntemlerden daha derin ve daha zengin bilgi elde edilir, sonuçlar gerçek yaşama daha kolay uyarlanabilir, ancak araştırmanın nesnelliği konusunda dikkatli olmak gerekir. </li></ul><ul><li>Hazır bilgiden yararlanma, soru sorma ve gözlem tekniklerinden yararlanılabilir. </li></ul>
 15. 15. Survey <ul><li>Belli bir alanla sınırlanmayarak yalnız belli özellikler taşıyan insanlar üzerinde araştırma yapılır. </li></ul><ul><li>Bu kişilerin tamamı ile değil, aralarından seçilmiş olanlara uygulanır. </li></ul><ul><li>Az sayıda denek kullanılarak geniş bir kitle hakkında bilgi sahibi olunabilir. </li></ul><ul><li>Başka zamanlarda yapılan survey sonuçları ile kıyaslama olanağı verir. </li></ul><ul><li>Soru sorma tekniğinden yararlanılır. </li></ul>
 16. 16. Arşiv Araştırması <ul><li>Çeşitli istatistikler, kişisel belgeler, andaçlar, günlükler, söyleşiler, filmler, makaleler vb. arşiv ögeleridir. </li></ul><ul><li>Geçmiş olayların çalışması başka türlü yapılamaz. </li></ul><ul><li>Araştırmacı var olanla yetinmek zorundadır. </li></ul><ul><li>Gerekli bilgiyi bulmak ve içerik analizi yapmak zordur. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Sonuç olarak, </li></ul><ul><li>Bir araştırma yönteminin bir diğer yöntemden mutlak olarak iyi ya da kötü olduğunu söylemek olanaksızdır. </li></ul><ul><li>Her yöntemin olumlu ve olumsuz tarafları vardır. </li></ul><ul><li>Bilimsel araştırmada yöntem, amaç değil araçtır. </li></ul><ul><li>Araştırma amacının gerçekleştirilmesi için en uygun olan yöntem, o araştırma için en iyi olan yöntemdir. </li></ul>
 18. 18. Bilimsel Araştırma Süreci <ul><li>Araştırılacak konunun ya da sorunun saptanması </li></ul><ul><li>Literatürün taranması </li></ul><ul><li>Hipotez oluşturma </li></ul><ul><li>Uygun araştırma tekniği seçme </li></ul><ul><li>Veri toplama </li></ul><ul><li>Veri analizi </li></ul><ul><li>Sonucun ya da sonuçların rapor haline getirilmesi </li></ul>

×