• Like
Davranis bilimleri dersi sunum 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Davranis bilimleri dersi sunum 1

 • 24,267 views
Published

Güler Tozkoparan Davranıs Bilimleri dersi sunum 1

Güler Tozkoparan Davranıs Bilimleri dersi sunum 1

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
24,267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
164
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DAVRANIŞ BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. Güler TOZKOPARAN Oda No: 322 E-posta : [email_address] Kaynak Kitap : Prof.Dr.Çiğdem KAĞITÇIBAŞI Günümüzde İNSAN VE İNSANLAR (Sosyal Psikolojiye Giriş)
 • 2.
  • BÖLÜM I
  • KAVRAMLAR
 • 3. PSİKOLOJİ
  • İnsanın düşünsel ve duygusal yapısını ve bu yapının dışa yansıyan yanını inceleyen bilim dalıdır.
  • İnsanın bilinçaltı ve bilinçüstü psikolojik süreçlerini ve davranış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır.
  • Bireysel davranışları inceleyen ve bunların algılama, yargılama, düşünme, güdüleme, tutum oluşumu vb. süreçlerini ve nedenlerini saptamaya çalışan ve sonunda bireyler arası farklılıkları ortaya koyan bilim dalıdır.
  • İnsanı, duygusal, düşünsel ve davranışsal farklılıklara götüren süreçler içinde inceleyen bilim dalıdır.
 • 4. SOSYOLOJİ
  • Bir arada yaşamak amacıyla toplanmış insanların ilişkilerinden ve bağıntılarından oluşan toplumsal örüntüyü, sayısız ilişkilerden çıkan sonuçları inceleyen bilim dalıdır.
  • İnsanlar arasındaki ilişkileri ve insanların oluşturdukları toplulukların yapısını inceleyen bilim dalıdır.
 • 5. ANTROPOLOJİ
  • Biyolojik yapısı ile insanı ve insan davranışlarını, tarihsel süreç içindeki ortamsal ve kültürel etmenleri ile günümüze dek inceleyen gözlemsel-analitik bilim dalıdır.
  • İnsanı biyolojik ve psikolojik yapısı ve çevresel etmenleri ile ele alan ve tarihsel, arkeolojik ve etnolojik süreçlerde inceleyen bilim dalıdır.
 • 6. SOSYAL PSİKOLOJİ
  • Disiplinlerarası bir disiplindir.
  • Esas ilgi konusu insandır.
  • İnsanı içinde yaşadığı toplumun bir bireyi olarak ele alır ve toplum ile iletişim ve etkileşim çerçevesinde inceler.
  • Kişinin toplum içerisindeki davranışlarını inceler.
  • Kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceler.
  • Toplumsal çevre tarafından denetlenen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışlarını inceler.
 • 7.
  • Sosyal Psikoloji kavramı ilk kez 20. yüzyılda ortaya atılmıştır.
  • 1908 Mc Dougal İngiliz psikolog Ross Amerikalı sosyolog Sosyal Psikoloji adlı iki ders kitabını birbirlerinden habersiz olarak yayınlamışlardır.
  • 1924
  • Floyd H. Allport
  • Sosyal Psikoloji adlı kitabını yayınlamıştır.
  • Sosyal Psikoloji bir disipline dönüşmüş, bilimsel nitelik kazanmıştır.
  SOSYAL PSİKOLOJİ
 • 8. BİLİMSEL YÖNTEM
  • Yinelenebilirlik
  • Deneylerde ve gözlemlerde elde edilecek sonuçların sürekliliği.
  • Denetim
  • Koşulların denetim altında tutulması.
  • Nesnellik
  • Olayların, sosyal etkinin, gözlemlerin ve sonuçların yansız olarak yansıtılması.
  • Düzenlilik
  • Bilimsel çalışmalar belirli aşamalardan geçmeli, sistematik olmalıdır.
 • 9. SOSYAL PSİKOLOJİDE VERİ BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
  • Deney yapmak
  • Soru sormak
  • Gözlem yapmak
  • Hazır bilgiden yararlanmak
 • 10. SOSYAL PSİKOLOJİDE YÖNTEM
  • DENEYSEL
  • ARAŞTIRMALAR
  • Laboratuar Deneyi
  • Alan Deneyi
  • Doğal Deney
  • TARAMALAR
  • Alan Araştırması
  • Survey
  • Arşiv Araştırması
 • 11. Laboratuar Deneyi
  • Araştırmacıya en fazla denetim gücü veren yöntemdir.
  • Denekler deneye hazırlıklı olduklarından deneyin anlamsızlaşması tehlikesi vardır.
  • Uygulanacak etkiler gerçek yaşamdaki kadar güçlü olmamaktadır.
  • Deney yapma, soru sorma, gözlem teknikleri kullanılabilir.
 • 12. Alan Deneyi
  • Laboratuar deneyinin daha büyük ve gerçek alanlarda yapılması anlamına gelir. Laboratuar, gerçek yaşama taşınmıştır.
  • Gerçek amacın saklanması ve etkilerin soyutlanması güçleşir.
  • Ancak yapaylık azalır.
  • Deney yapma, soru sorma, gözlem teknikleri kullanılabilir.
 • 13. Doğal Deney
  • Doğal deneyi belirleyen esas unsur beklenmedik olmasıdır. Bağımsız değişken kendiliğinden ortaya çıkar.
  • Araştırmacı araştırmaya hazırlıksız yakalanabilir.
  • Ancak bağımsız değişken üzerinde etki yapamayacağından yansızlık fazladır.
  • Deney grubunun etkiden önceki durumunu görmek amacıyla denetim grubundan yararlanılır.
  • Soru sorma ve gözlem tekniklerinden yararlanılabilir.
 • 14. Alan Araştırması
  • Belli bir yörede yerleşik bir topluluktaki durumu derinlemesine fakat dar kapsamlı olarak araştırmaya dayalıdır.
  • Diğer yöntemlerden daha derin ve daha zengin bilgi elde edilir, sonuçlar gerçek yaşama daha kolay uyarlanabilir, ancak araştırmanın nesnelliği konusunda dikkatli olmak gerekir.
  • Hazır bilgiden yararlanma, soru sorma ve gözlem tekniklerinden yararlanılabilir.
 • 15. Survey
  • Belli bir alanla sınırlanmayarak yalnız belli özellikler taşıyan insanlar üzerinde araştırma yapılır.
  • Bu kişilerin tamamı ile değil, aralarından seçilmiş olanlara uygulanır.
  • Az sayıda denek kullanılarak geniş bir kitle hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  • Başka zamanlarda yapılan survey sonuçları ile kıyaslama olanağı verir.
  • Soru sorma tekniğinden yararlanılır.
 • 16. Arşiv Araştırması
  • Çeşitli istatistikler, kişisel belgeler, andaçlar, günlükler, söyleşiler, filmler, makaleler vb. arşiv ögeleridir.
  • Geçmiş olayların çalışması başka türlü yapılamaz.
  • Araştırmacı var olanla yetinmek zorundadır.
  • Gerekli bilgiyi bulmak ve içerik analizi yapmak zordur.
 • 17.
  • Sonuç olarak,
  • Bir araştırma yönteminin bir diğer yöntemden mutlak olarak iyi ya da kötü olduğunu söylemek olanaksızdır.
  • Her yöntemin olumlu ve olumsuz tarafları vardır.
  • Bilimsel araştırmada yöntem, amaç değil araçtır.
  • Araştırma amacının gerçekleştirilmesi için en uygun olan yöntem, o araştırma için en iyi olan yöntemdir.
 • 18. Bilimsel Araştırma Süreci
  • Araştırılacak konunun ya da sorunun saptanması
  • Literatürün taranması
  • Hipotez oluşturma
  • Uygun araştırma tekniği seçme
  • Veri toplama
  • Veri analizi
  • Sonucun ya da sonuçların rapor haline getirilmesi