presentatie toekomstig provinciaal cultuurbeleid (11 dec.2013)

1,201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
326
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

presentatie toekomstig provinciaal cultuurbeleid (11 dec.2013)

 1. 1. 1
 2. 2. Cultuur na de bestuurlijke ommezwaai… December 2013 Lien Verwaeren Raadgever Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege Vlaamse Regering
 3. 3. 3 bestuursniveaus in Vlaanderen Vlaams Parlement Vlaamse Gemeenschap • Erfgoedconvenant • • • Stadstheaters • • Kunsten, Amateurkunsten, Sociaal• -Cultureel werk, Erfgoed,…via Provincieraad • projectsubsidies en • werkingssubsidies • •Structurele subsidies (regionale relevantie) • Streekgericht bibliotheekbeleid Provincies •Projectsubsidies (gericht, provinciaal belang) •Eigen initiatief (culturele instellingen) • • Kunsten, Amateurkunsten, Sociaal -cultureel werk, Erfgoed,…via projectsubsidies en werkingssubsidies Lokaal cultuurbeleid Cultuurcentra Bibliotheken Musea Erfgoedconvenants Kunsten Aanbod Podium Lokale netwerken armoede Infrastructuur … •Dienstverlening (bv uitleendienst) Gemeenteraad GEMEENTEN Kunsten, Amateurkunsten, Sociaal -cultureel werk, Erfgoed,…via projectsubsidies en werkingssubsidies 5
 4. 4. Regeerakkoord 2009 Maximaal 2 bestuursniveaus Minder Lasten Minder Structuren Vlaanderen terughoudend INTERNE STAATSHERVORMING 6
 5. 5. 2 bestuurlijke verhalen met impact op onze sector: 1. Interne Staatshervorming PROVINCIES 2. Planlastvermindering STEDEN en GEMEENTEN 7
 6. 6. GROENBOEK WITBOEK 8
 7. 7. Een complementair beleid • Provincies richten zich op het bovenlokale niveau en geven geen structurele ondersteuning meer aan organisaties die al vanuit Vlaanderen (via decreten) structureel ondersteund worden. 9
 8. 8. Provincies zijn nog bevoegd voor: • • • • • • • • Streekgericht bibliotheekbeleid Bovenlokale platformwerking en samenwerking Sociaal-cultureelwerk van bovenlokaal belang Circus van bovenlokaal belang Kwaliteitsbevordering binnen de amateurkunsten Professionele kunsten van bovenlokaal belang Regionaal cultureel-erfgoedbeleid Gebiedsgerichte projecten, impulsprojecten en projecten naar bijzondere doelgroepen • (Mee) organiseren van culturele initiatieven • Eigen provinciale instellingen 10
 9. 9. Wat gebeurt er met datgene waar ze niet meer bevoegd voor zijn? • De middelen die daar tegenoverstaan zullen vanuit het Provinciefonds toegevoegd worden aan de sectorale decreten • Overgangsmaatregelen nodig! • Middelen blijven ook in de sector 11
 10. 10. Timing • Decreet LCB met provinciale taakstelling werd 6 juli 2012 goedgekeurd door Vlaamse Regering • 2012 en 2013: oplijsting bedragen, aftoetsing sector • 2013: Decretale verankering in sectordecreten • Vanaf 2014: provincies niet meer automatisch bevoegd 12
 11. 11. Concreet voor SCW • In 2012 en 2013 uitgebreid overleg met de provincies, ook terugkoppeling naar de sector • Voorjaar 2013: lijst van organisaties die subsidies kregen afgetoetst met provincies • Voorjaar 2013: gezamelijk schrijven Vlaanderen + provincies naar de sector • Opmerkingen werden verzameld en individueel verwerkt waar mogelijk • Wijziging aan het decreet SCW 13
 12. 12. Het decreet "Dit artikel regelt dat 90% van de subsidiebedragen die organisaties die krachtens het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk worden gesubsidieerd, in 2011 als een structurele provinciale subsidie hebben ontvangen, wordt toegevoegd aan hun subsidie-enveloppe. Deze bepaling gaat in op 1 januari 2014." 14
 13. 13. De middelen 90 % provinciale subsidie 2011 + index toegevoegd aan enveloppe: • Verenigingen: € 2.675.335,84 • Bewegingen: € 36.033,41 • Instellingen: € 357.758,05 15
 14. 14. lien.verwaeren@vlaanderen.be Vragen? Vlaams minister Joke Schauvliege
 15. 15. Toekomst sociaal-cultureel werk Vlaams-Brabant Provinciaal beleid naar kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk www.vlaamsbrabant.be
 16. 16. Cultuurbeleid Vlaams-Brabant met een overwogen beleid op vlak van kunsten, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk: - het regionaal/bovenlokaal aanbod versterken - impulsen tot samenwerking geven - de kwaliteit bevorderen en stimulansen geven tot innovatie - de provincie laten uitgroeien tot een ‘kalmkunstprovincie’ www.vlaamsbrabant.be
 17. 17. Kunsten, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk Regionaal aanbod versterken, impulsen geven en bovenlokale initiatieven stimuleren door financiële ondersteuning  regionale actoren en bovenlokale/regionale projecten (i.s.m. jeugddienst)  op Vlaams-Brabants grondgebied  nieuwe reglementen in voege vanaf 1 januari 2014
 18. 18. Kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk  2 nieuwe reglementen sociaalculturele, culturele en artistieke werkings- en projectsubsidies  altijd bovenlokaal  voor organisaties met rechtspersoonlijkheid, openbare besturen, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen  werking: alleen organisaties die niet op Vlaams niveau gesubsidieerd worden  projecten: alle actoren kunnen indienen
 19. 19. Kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk  Projectsubsidies voor initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn - maximaal 50% van de projectuitgaven - maximaal 15.000 euro subsidie - maximaal 3 keer eenzelfde project - aanvragen 3 maanden voor aanvang van het project  Werkingssubsidies - jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten van het voorgaande jaar en de plannen voor het te subsidiëren jaar - aanvragen voor 15 januari (in 2014 uitzonderlijk voor 14 februari)
 20. 20. Kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk Impuls tot samenwerking/platformwerking  platform sociaal-cultureel werk  in samenwerking met de 2 volkshogescholen  stuurgroep capteert vragen, verwachtingen, uitdagingen van de sector  dagelijks bestuur (dienst cultuur + Volkshogescholen) formuleert voorstellen zorgt voor praktische uitvoering  Vlabra’ccent: platform cultuur- en gemeenschapscentra
 21. 21. Sociaal-cultureel werk  3D-forum: alle sociaal-culturele werkers uit de provincie dromen, denken en doen
 22. 22. Sociaal-cultureel werk  Platform: concrete realisaties
 23. 23. sociaal-cultureel werk Kwaliteitsbevordering/innovatie stimuleren: 2de editie ‘Knijp eens in mijn arm’
 24. 24. Met de steun van Editie 2011-2012
 25. 25. Kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk Kalmkunstprovincie: impulsprogramma inzake onthaastingscultuur minder courante artistieke genres promoten en aandacht vestigen op stilteplekken in de provincie  partnerschappen met stiltepartners in de provincie (kalmkunstlabel)  partnerschappen om bijkomend toonaangevend aanbod te creëren op vlak van breekbare genres
 26. 26. Kunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk  provinciale uitleendienst
 27. 27. Provinciale uitleendienst
 28. 28. Provinciale uitleendienst  Aanvraagprocedure
 29. 29. Provinciale uitleendienst  Communicatie
 30. 30. UIT  UIT – een breed netwerk
 31. 31. UIT – extra ondersteuning  kennisdeling op vlak van communicatie en promotie  sterke communicatiekracht voor het sociaal-cultureel werk  gebruik maken van een sterk merk  goede promotie van lokaal en bovenlokaal aanbod  goede aanwezigheid in de media via verschillende kanalen
 32. 32. UIT
 33. 33. ADVIESRAAD  statuten cultuurraad aangepast naar aanleiding van evaluatie op einde van vorige legislatuur:  adviesorgaan, breedheid, representativiteit voor de sector  zwaartepunt op commissies cultuur en erfgoed  algemene vergadering is platform voor ontmoeting, overleg, discussie en afstemming over sectoren heen
 34. 34. Provincie Oost-Vlaanderen & het sociaal-cultureel volwassenenwerk Studiedag FOV - 11 december 2013
 35. 35. Ik wil • • • • • • • Financiële ondersteuning Logistieke ondersteuning Een interessante uitstap organiseren Mijn activiteiten beter bekend maken Vorming aanbieden aan mijn vrijwilligers Dat de sector in de kijker wordt gezet Aan de slag met erfgoed
 36. 36. Ik wil financiële ondersteuning • structurele ondersteuning opgeheven vanaf 1 januari 2014 > Vlaamse overheid • andere subsidiemogelijkheden: allerhande projectsubsidies  evenementenbussen …
 37. 37. Ik wil logistieke ondersteuning Uitleendienst Gent, Sint-Niklaas & Geraardsbergen Goedkoop lenen van: • Geluidsinstallaties • Belichtingsmateriaal • Tentoonstellingsmateriaal Hoe gebruiken? Gratis workshops belichting, geluidsversterking en video
 38. 38. Ik wil een uitstap organiseren • Tentoonstellingen • Concerten • Kunstkoffers
 39. 39. Ik wil een uitstap organiseren • Tentoonstellingen Gratis/democratisch -Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster (Gent) -Provinciaal Archeologisch Museum (pam) (Ename/Velzeke) -Provinciaal Molencentrum Mola (Wachtebeke) -Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve (Eeklo) -Provinciaal Erfgoedcentrum (Ename): nieuw!
 40. 40. Ik wil een uitstap organiseren • Tentoonstellingen Schrijf in op nieuwsbrieven provinciale musea via www.oost-vlaanderen.be/nieuwsbrieven Word fan op Facebook Bereid je bezoek voor via www.erfgoedinzicht.be
 41. 41. Ik wil een uitstap organiseren Ideeën voor groepsuitstappen via Toerisme Oost-Vlaanderen: • Website: www.tov.be • Nieuwsbrief: mail naar: groepsuitstappen@oost-vlaanderen.be • Infodag: 30 januari 2014 in Deinze
 42. 42. Ik wil een uitstap organiseren • Concerten www.oost-vlaanderen.be/concerten
 43. 43. Ik wil een uitstap organiseren • Kunstkoffers: aan de slag met kinderen rond kunst www.oost-vlaanderen.be/kunstkoffers
 44. 44. Ik wil mijn activiteiten beter bekend maken Voer in op: www.uitdatabank.be Publicatie op: www.uitinoost-vlaanderen.be en vele andere kanalen van gemeentebesturen en pers
 45. 45. Ik wil vorming aanbieden aan mijn vrijwilligers www.vrijwilligersacademie.org Oost-Vlaamse Vormingscentra en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen: • Praktische workshops • Cursussen over bestuurlijke aspecten van het verenigingsleven
 46. 46. Ik wil vorming aanbieden aan mijn vrijwilligers Tip! Nieuwe brochure ‘Vormingsaanbod voor vrijwilligers’
 47. 47. Ik wil dat de sector in de kijker wordt gezet Prijs voor het Sociaal-Cultureel Volwassenwerk • tweejaarlijks • in 2013 won project De Torekes (S.O. Gent) Nog andere cultuurprijzen www.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen
 48. 48. Ik wil aan de slag met erfgoed Archief van de vereniging op zolder? Aan de slag met erfgoed? Steun voor het bewaren van documenten en erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be voorwerpen: Steun voor een erfgoedproject: erfgoed@oost-vlaanderen.be
 49. 49. Ik wil aan de slag met erfgoed Voorbeeld: project KVLV over bakovens •Past bij thema’s van vereniging cf. Ons Kookboek •Stenen bakovens zijn bedreigd •KVLV Oost-Vlaanderen: Inventarisatie, Boek, Studiedag voor eigenaars & gebruikers over restauratie van en bakken in bakovens •In de afdelingen: inventarisatie, fietstochten, sneu keltoer, demonstraties, workshop s, verhalen, kookboek … •Met steun van Provincie OostVlaanderen •Leverde nieuwe leden op
 50. 50. Ik wil aan de slag met erfgoed Nog meer ideeën voor erfgoedprojecten: •Modeshow met oude kledij •Inzamelen, overzetten en tonen van oude filmpjes •Inzamelen, inscannen en publiceren van oude foto’s •Inzamelen en brengen van oude verhalen •Inventariseren van vlaggen
 51. 51. Bedankt voor uw aandacht
 52. 52. Een blik op de toekomst van het provinciaal Cultuurbeleid
 53. 53. FOV – 11 december 2014
 54. 54. lokalebesturen.limburg.be Missie: Ervoor zorgen dat ZOVEEL mogelijk Limburgers gebruik kunnen maken van een kwalitatief en toegankelijk Cultuuraanbod in Limburg
 55. 55. lokalebesturen.limburg.be Hoe? 3 pijlers • Samenwerken door het leggen van verbindingen • De eigen culturele instellingen als wegwijzer • Talent als motor van creativiteit
 56. 56. lokalebesturen.limburg.be Pijler 1: Samenwerken door het leggen van verbindingen • Cultuurplatform: afstemmen van programmatie en communicatie • Erfgoed: samenwerken met andere partners (toerisme, onderwijs, verenigingsleven, …) • Streekgericht bibliotheekbeleid (PBS) • Euregionale samenwerking (B-plan MCH2018)
 57. 57. lokalebesturen.limburg.be Pijler 2: de eigen culturele instellingen als wegwijzer • Bereiken een groot publiek, verbinden lokale initiatieven, voorbeeldfunctie, zijn een wegwijzer • Z33 (educatieve projecten) • PGRM (award, Kids-proof) • Dommelhof Neerpelt (talentontwikkeling, creatie/productie, vorming
 58. 58. lokalebesturen.limburg.be Pijler 3: Talent als motor van creativiteit • Ondersteuning en begeleiding: • • Marketing • Communicatie • • Advies Verwijzen Programma’s: Toegepast, TAKT, STROOM
 59. 59. lokalebesturen.limburg.be Verleden: een kluwen van reglementen • 24 reglementen opgedeeld per kunstendiscipline en opgedeeld in werkingssubsidie en projectsubsidie • Niet meer klantgericht • Snoeien en herstructureren noodzakelijk
 60. 60. lokalebesturen.limburg.be Indeling van een nieuw subsidie-instrumentarium • PROJECTONDERSTEUNING (socio-culturele verenigingen) • WERKINGSSUBSIDIES (bovenlokale socio-culturele verenigingen die niet door Vlaanderen erkend zijn) • TALENTONDERSTEUNING • WEDSTRIJDEN EN PRIJZEN
 61. 61. lokalebesturen.limburg.be Socio-culturele verenigingen en vormingsinstellingen • Extra inzetten op begeleiding van aanvragers: • Provincie: projectsubsidie • Vlaanderen • Euregio/Europa
 62. 62. lokalebesturen.limburg.be Timing • januari 2014: advies/sectormoment • Februari 2014: goedkeuring deputatie/provincieraad
 63. 63. lokalebesturen.limburg.be Limburgse Raad voor het Cultuurbeleid • Werkingsmiddelen en vergaderfaciliteiten zijn voorzien • Wel herstructurering • Nastreven: • Gelijkheid onder de verschillende provinciale adviesraden • Meer efficiënte invulling van participatie en inspraak
 64. 64. lokalebesturen.limburg.be PUL • De uitleendienst blijft bestaan • Nastreven: • Bovenlokaal aankoopbeleid • Gespreide uitleenposten • Grotere stockeerruimte • Toegankelijke openingsuren en bereikbaarheid • Gebruiksvriendelijk (digitaal) reserveren
 65. 65. lokalebesturen.limburg.be Cultuureducatie Door cultuureducatie (buiten het bestaande aanbod van workshops, ateliers, masterclasses, …) kinderen en jongeren sensibiliseren, het cultureel bewustzijn stimuleren.
 66. 66. lokalebesturen.limburg.be Vragen? • ludo.curvers@limburg.be • klaar.franssen@limburg.be • tom.vanthienen@limburg.be
 67. 67. limburg.be
 68. 68. CULTUURBELEID PROVINCIE ANTWERPEN positie sector sociaal-cultureel werk
 69. 69. situatie tot en met 2013  werkingssubsidies  via reglementen  diensten en bewegingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  instellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  projectsubsidies  via reglementen  diensten en bewegingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk  vormingscentrum Malle – uitleendienst  Raad voor Cultuur  sectorbestuur 2: sociaal-cultureel werk 12/12/2013 l 79 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 70. 70. situatie vanaf 2014  geen werkingssubsidies meer  reglementen worden afgeschaft:  diensten en bewegingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  instellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk  projectsubsidies  via één nieuw overkoepelend reglement: bovenlokale culturele projecten  vormingscentrum Malle – uitleendienst  Raad voor Cultuur  hervorming gepland 12/12/2013 l 80 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 71. 71. subsidiereglementen  intergemeentelijke culturele samenwerking  voor samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen  op vlak van alle culturele domeinen  werkingssubsidies en projectsubsidies  bovenlokale culturele projecten  voor privaatrechtelijke organisaties  op vlak van alle culturele domeinen  enkel projectsubsidies 12/12/2013 l 81 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 72. 72. bovenlokale culturele projecten in detail (1)  doel:  ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele initiatieven die een grote impact hebben op het culturele landschap en/of de inwoners van de provincie  lokale initiatieven zijn de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen  doelgroep:  privaatrechtelijke verenigingen zonder winstoogmerk  organisaties belast met taken van gemeentelijk belang worden doorverwezen naar het reglement intergemeentelijke culturele samenwerking 12/12/2013 l 82 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 73. 73. bovenlokale culturele projecten in detail (2)  soorten subsidies:  microsubsidies:  maximaal 2.500 euro  behandeling door administratie  deadlines hele jaar door (3 maanden voor aanvang project)  macrosubsidies:  minimaal 2.500 euro  behandeling door adviescommissie  twee deadlines per jaar  15 september voor projecten die beginnen vanaf 1 januari jaar erop  15 maart voor projecten die beginnen in tweede jaarhelft 12/12/2013 l 83 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 74. 74. bovenlokale culturele projecten in detail (3)  criteria:  regionale of bovenlokale inbedding en/of impact van het project  cultureel ondernemerschap  inhoudelijke kwaliteit van het project  aandachtspunten:  meer kleur in cultuur  meer toegankelijke cultuur  meer eco-cultuur 12/12/2013 l 84 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 75. 75. vormingscentrum Malle - uitleendienst  verblijfscentrum:  infrastructuur en accommodatie voor initiatieven met educatief karakter  niet voor recreatie of toerisme  geen repetitieve activiteiten met dezelfde deelnemers  educatief aanbod:  voor scholen – i.s.m. Kunst in Zicht  voor particulieren: cursussen over de toestellen van de uitleendienst  uitleendienst:  audiovisueel materiaal  didactisch materiaal  toegankelijkheidsmateriaal 12/12/2013 l 85 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 76. 76. Raad voor Cultuur  wettelijk verplicht adviesorgaan dat de provincie bijstaat bij het voorbereiden en uitvoeren van haar cultuurbeleid (Cultuurpact)  huidige situatie:  Algemene Vergadering  vier sectorbesturen: bovenlokaal cultuurbeleid, sociaalcultureel werk, kunsten, erfgoed  overkoepelend bestuur Raad voor Cultuur  toekomst: vernieuwing  afstemming op nieuwe afgebakende rol provincie sinds interne staatshervorming  platform waar de culturele sector, de burger en het bestuur elkaar regelmatig ontmoeten voor dialoog, inspiratie en kruisbestuiving 12/12/2013 l 86 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 77. 77. Meer info  subsidiereglementen:  Cultuurloket@admin.provant.be  Annelies.Dalemans@admin.provant.be  vormingscentrum Malle – uitleendienst:  vormingscentrum@pvm.provant.be  uitleendienst@pvm.provant.be  Raad voor Cultuur:  Marcel.DeCock@admin.provant.be 12/12/2013 l 87 l Cultuurbeleid provincie Antwerpen
 78. 78. Sociaal-cultureel • Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen – kaderreglement • Het reglement sociaal-culturele projecten is gericht op initiatieven geconcipieerd en gerealiseerd door, voor en/of met specifieke doelgroepen, waarbij het procesmatige binnen de creatie primeert op het finale product.
 79. 79. Wat: • Het voorgestelde project heeft een aantoonbaar impulskarakter. • In de aanvraag is een duidelijke benadering en typering van de beoogde doelgroep(en) beschreven. • Het voorgestelde project realiseert een bovenlokale ambitie
 80. 80. Voor wie: • Organisaties die een initiatief op poten zetten, afgebakend in tijd en ruimte, rond specifieke doelgroepen, waarbij het procesmatige binnen de creatie primeert op het finale product. Aanvragers kunnen een feitelijke vereniging of vzw zijn, gevestigd in West-Vlaanderen of buiten de provincie WestVlaanderen als een West-Vlaams partnerschap kan worden aangetoond, of een openbare instelling of lokaal bestuur voor zover deze culturele doelstellingen hebben binnen de provincie WestVlaanderen.
 81. 81. Indien data • Indiendata: • uiterlijk op 15 september voor de projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar; • uiterlijk op 15 maart voor de projecten die starten vanaf 1 juli vanaf hetzelfde jaar.
 82. 82. Meer info • Aan de infostand tijdens de lunch
 83. 83. 12/12/2013 l 109 l

×