Zhoubná láska

702 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zhoubná láska

  1. 1. ROMANTICKÉ A REALISTICKÉ PRVKY V DÍLE „ZHOUBNÁ LÁSKA“ CAMILA CASTELA BRANCAArgumentacePro vybrané téma jsem se rozhodnul hned z několika důvodů. Jednak jsem dostal zadánívypracovat seminární práci na zvolené téma z portugalské literatury ve stejném rozsahu jakoje tomu v případě této práce, proto jsem se rozhodl v rámci ekonomizace času tyto dva úkolyspojit. No a co se týče samotného tématu, tak mě při četbě románu Zhoubná láska tato knihanatolik oslovila, že jsem se rozhodl zaměřit se ve své práci právě na tento titul. A vzhledemk faktu, že obsahuje kromě romantických prvků rovněž literární prvky realistické, volbanázvu k tomuto výběru přímo vybízela.AnotaceCílem této práce se nastínit základní romantické a realistické prvky v literatuře a následně seje pokusit najít v díle Zhoubná láska předního portugalského romanopisce Camila CastelaBranca.Klíčová slovaZhoubná láska, Camilo Castelo Branco, romantismus, realismus, portugalská literatura
  2. 2. ÚVOD Hlavním cílem této práce je vytyčit základní romantické a realistické prvky v díle předníhoportugalského romanopisce Camila Castela Branca. Za zdroj této práce bylo vybráno jeho dílo„Zhoubná láska“, ve kterém se prvky těchto dvou literárních směrů prolínají, ale také proto,že je považováno za nejlepší dílo tohoto autora. Pozornost bude věnována i jemu samotnému,abychom lépe pochopili v jaké době a za jakých podmínek a okolností tuto milostnou novelunapsal. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První, jak již bylo zmíněno, je věnována autorovi ajeho biografii. Stručně jsou zde nastíněny stěžejní momenty jeho života, z nichž některé seodrazily v samotném jeho díle. Druhá kapitola se soustředí na obecné vymezení pojmůromantismus a realismus v literatuře a snaží se o zdůraznění hlavních prvků a myšlenektěchto dvou směrů a o vymezení jejich vzájemných protikladů. Třetí kapitola se pak věnujeobsahu tohoto románu a snaží se o jeho rozbor, ve kterém jsou zdůrazněny ony romantické arealistické prvky tohoto díla.
  3. 3. 1. CAMILO CASTELO BRANCO Celým jménem Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, ale v portugalsky mluvícíchzemích známý pod svým křestním jménem Camilo. Narodil se 16.3.1825 v Lisabonu. Dalo byse říci, že se narodil přímo u zrodu romantismu a ten jej provázel po celý jeho život. Bylnemanželským dítětem, rozervanou osobností, která se odrážela i v jeho díle. Zejména pakv rozporu mezi kvalitou a kvantitou. Jeho tvorba obsahuje desítky titulů různých žánrů, přestose těžištěm jeho tvorby stala povídka, zejména novela či román. Dva roky strávil ve vězení,kde vznikla jeho slavná novela „Zhoubná láska“. Ke konci života oslepl, což byl jedenz důvodů proč 1.6.1890 spáchal sebevraždu.2. ROMANTISMUS X REALISMUS Romantismus je literární směr, který vznikl v první polovině 19.století a stojí v opozici keklasicismu a osvícenství. Proti rozumu staví cit, proti skepsi víru a proti kritičnosti fantazii.Jádrem je rozpor mezi snem a skutečností a boj mezi vnitřním a reálným světem. Typický jeúnik do fantazie, idealizované minulosti, náboženských představ, exotických zemí, ale i dodětství a přírody. Zdůrazňuje individualitu, spontánnost, osobnost, subjektivnost, emotivnost,ale i obdiv k folklóru. Romantický hrdina se bouří proti společenským konvencím, nechce sepodřídit, často stojí na okraji společnosti, osamocen a trpící. Obrací se do svého nitra avětšinou končí tragicky. Často prožívá osudovou lásku, ale nenaplněnou. Realismus vznikl ve druhé polovině 19.století ve Francii a střídá tak romantismus, k němužstojí v přímém kontrastu. Mezi jeho hlavní prvky patří pozorování přesných detailů, komplexnía pravdivé zachycení skutečnosti, což se odráží i v případech, kdy pravda je téměř k neuvěření.Zobrazuje průměrného člověka, jeho každodenní život. Realistický hrdina je zrcadlemspolečnosti. Autor neužívá autostylizace - není v díle přímo účasten a jeho objektivita je
  4. 4. podmíněná. Vybírá fakta, volí hrdiny i prostředí. Realisté se snažili o jednoduchý, ale elegantnístyl a požadovali, aby autor nehodnotil, protože to vede k ovlivnění čtenáře. Vyhýbají seminulosti a soustředí se především na současnost.3. ZHOUBNÁ LÁSKA Dílo, které Camilo Castelo Branco napsal roku 1861 během dvou týdnů v portské věznici.Promítá se v něm jeho osobní zkušenost, vytříbený styl a díky své motivické a ideovépříbuznosti bývá tento román přirovnáván ke Goethovu „Wettherovi“, Prévostově „ManonLescaut“ či Shakespearově románu „Romeo a Julie“. Jedná se o tragický příběh portugalskýchmilenců s podtextem protispolečenské vzpoury. 1 Dílo je zaměřeno na vztah dvou lidí, kteří sedo sebe zamilují pohledem přes okno, což je typicky romantické, ale nemohou svou láskunaplnit díky rivalitě mezi rody, ze kterých každý z milenců pochází. V úvodu je popsánainspirace, ze které je patrné, že hlavním hrdinou je autorův strýc, který byl v letech 1803-1807rovněž uvězněn. Na základě tohoto faktu se rozvíjí imaginace jako další prvek romantickéhodíla. Hned na prvních stranách díla se objevuje poznámka pod čarou – anekdotický příběh,jako anticipace toho, co se odehraje v následujícím příběhu. Slouží zde jako prvek, díkykterému působí dílo věrohodně. Důležitým aspektem je zde vypravěč, který vypráví příběh vetřetí osobě a několikrát vstupuje do děje, což je také typicky romantické. Dalším romantickýmprvkem je zde i popis postav, o kterých nic moc nevíme, jen jsou nějak idealizované – Terezaje modelována jako ideální postava, Simao zase jako středověký hrdina, mnohdy ažs rytířskými vlastnostmi a ctnostmi – nebo prostředí, popsané rovněž jen okrajově – uzavřenéprostory, ve kterých žijí. Nejprve doma v pokoji, Tereza poté v klášteře a Simao ve vězení.Samotná láska je zde vylíčena spíš jako utrpení, které musí oba milenci prožít. Pouze v nebi semůže jejich láska naplnit, tudíž se stávají „mučedníky lásky“. Realistických prvků naleznemev díle o poznání méně, jsou zde však zcela patrné. Především uzdravení z lásky. Dálefyziologické příčiny smrti, kritika společnosti a prostředí. Realistická je i postava Mariany,která Simaa miluje a žárlí na Terezu. Způsob života Mariany a jejího otce či celkové zasazeníděje do konkrétní doby, to vše s realismem úzce souvisí. Rovněž díky několikerým odkazůmna Garretta působí dílo velmi realisticky.____________________________________________________________________________1 Díky omezení této práce je v seznamu použité literatury uveden jen odkaz na celý obsah díla.
  5. 5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY • CASTELO BRANCO, Camilo. Zhoubná láska. Vyd. 1. Překlad Marie Havlíková Praha: Odeon, 1979, 229 s.Tento zdroj jsem si vybral, neboť se jedná o kvalitní a nejnovější překlad této knihy. Avzhledem k tomu, jaký jsem si zvolil cíl této práce, bylo nezbytně nutné si ji přečíst. • FERRAS, Maria de Loudres. Dicionário de Personagens da Novela Camiliana, Lisabon, Editorial Caminho, 2003, 670 s. ISBN: 9789722115209Tento zdroj považuji vzhledem ke své rozsáhlosti a popularitě za velmi kvalitní. Vybral jsemsi ho proto, abych mohl rozšířit své znalosti o tomto autorovi a ve zkratce tak o něm ve svépráci napsat. • UOL Vestibular. Vestibular.uol.com.br (online), 2.8.2012, last modified at 13:29. Dostupné z http://vestibular.uol.com.br/resumos-de-livros/amor-de-perdicao.jhtmTento zdroj navštěvuji často, je velmi široce zaměřený, kvalitní a obsahuje informace, kteréjsem potřeboval pro svou práci. Jedná se o obsah knihy, který jsem uvedl v textu jakoinformaci pod čarou. • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Skripta pro předmět Portugalská literatura I., veřejně nedostupnéTento zdroj považuji za velmi kvalitní, neboť byl vytvořen samotnou přednášející a obsahujedostatek informací ke zvolenému tématu. Autorka je skutečnou odbornicí v daném oboru.Přednáší na vysoké škole a její zaměření je právě na tento obor. • Vlastní poznámky z hodinVyužil jsem i tohoto zdroje, neboť mi nabízel dostatek informací, které jsem získal napřednáškách, které vedla výše zmiňovaná Silvie Špánková.

×