υποδειγμα βιογραφικου σημειωματος

7,629 views
7,015 views

Published on

CV Fotis Zygoulis

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

υποδειγμα βιογραφικου σημειωματος

  1. 1. 1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνοµα: Φώτιος 2. Επώνυµο: Ζυγούλης 3. Ηµεροµηνία Γέννησης: 25 Σεπτεµβρίου 1972 Melle, Osnabruck Γερµανία 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο τέκνα Τίτλοι Σπουδών: 1. Βασικοί τίτλοι σπουδών Τίτλος: Πτυχίο Θεολογίας Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έτος κτήσεως 1997 2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας Τίτλος: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Πολιτικής Επιστήµης Εκπαιδευτικό ίδρυµα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, έτος κτήσεως 2012 3. ∆ιδακτορικοί τίτλοι, συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας Τίτλος: Βεβαίωση ιδιότητας Υποψηφίου ∆ιδάκτορος στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, θέµα: Ανασχηµατισµός διοικητικών διαδικασιών στο δηµόσιο και πολιτικές συνέπειες έτος απόκτησης ιδιότητος 2013 4. Ξένες Γλώσσες: Τίτλος: Proficiency in English Εκπαιδευτικό ίδρυµα: Michigan University Τίτλος: Βεβαίωση σπουδών στη Γαλλική γλώσσα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Institut Francais d’ Athenes 5. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: Τίτλος: Πιστοποιητικό Γνώσεων Χρήσης Η/Υ [Infocert] , έτος κτήσεως 2009 Τίτλος: Βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος εξειδικευµένων δεξιοτήτων πληροφορικής [Oracle Application Developer], έτος κτήσεως 2004 Τίτλος: Certificate of Successful Attendance SAP Academy in Human Resources R/3 (βιοµηχανικό ολοκληρωµένο λογισµικό), έτος κτήσεως ιδιότητος SAP Consultant 2000 Τίτλος: Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης µαθηµάτων Πληροφορικής (Microsoft Office) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: από 4 Φεβρουαρίου 1997 έως 27 Μαΐου 1997 6. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: Τίτλος: Πτυχίο Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, έτος κτήσεως 2003. Τίτλος: Βεβαίωση φοίτησης µε κατατεθειµένη διπλωµατική εργασία Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών
  2. 2. 2 Υπηρεσιακή Κατάσταση: 1. Ηµεροµηνία διορισµού και ΦΕΚ διορισµού: 2006 2. Κατηγορία/Κλάδος: ΠΕ ∆ιοικητικού 3. Προϋπηρεσία: Επόπτης Ασφαλείας Σχολικών Κτιρίων στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής: Μάιος 2001 έως Σεπτέµβριος 2010 Γραφείο ∆ηµάρχου, Υπεύθυνος Συντονιστής Εφαρµογών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας: Σεπτέµβριος 2010 έως Μάιος 2013 4. Υπηρεσιακές Μονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάµενος: Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Ηρακλείου Αττικής: Μάιος 2013 έως Σήµερα Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα: Εργοδότης: ∆άφνη Επικοινωνίες (Όµιλος ΑΝΤΕΝΝΑ), εταιρεία ΜΜΕ Από: Σεπτέµβριος 2000 έως Μάιος 2001 Ιδιότητα: Αρµόδιος έρευνας, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων στατιστικού χαρακτήρα Σύντοµη περιγραφή αρµοδιοτήτων: Έρευνα και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων βάσει εγκεκριµένων επιστηµονικών µεθόδων και επεξεργασία τους στο πρόγραµµα SPSS µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους από την εταιρεία ∆άφνη Επικοινωνίες για αντιπαραβολή µε τα δεδοµένα των διαφηµιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Επιµόρφωση: 1. Συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης: Ονοµασία προγράµµατος: Τα κοινωνικά δίκτυα στην ελληνική δηµόσια διοίκηση http://www.youtube.com/watch?v=HG2urffGv1U Ιδιότητα: Εισηγητής 8 Φεβρουαρίου 2013 ∆ιοργανωτής: Γραφείο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής 2. Παρακολούθηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης. Ονοµασία Προγράµµατος: Σύµβουλος Πολιτιστικής Απασχόλησης Από: 27/11/2004 Έως: 28/11/2004 ∆ιοργανωτής: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL και ΚΕΚ ΑΚΜΗ Ονοµασία Προγράµµατος; Η Χρήση του Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Από 06/11/2012 Έως 07/11/2012 ∆ιοργανωτής: ΚΕ∆Ε στο πλαίσιο του έργου Open Source Usage in European Public Administrations (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IVC) Ονοµασία Προγράµµατος: Εφαρµογή της πειθαρχικής διαδικασίας στο δηµόσιο τοµέα Από: 14/03/2012 Έως: 15/03/2013 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: ∆ιοίκηση µέσω στόχων και µέτρηση της αποδοτικότητας Από: 28/01/2013 Έως: 31/01/2013
  3. 3. 3 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Πλαίσιο και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Από: 26/11/2012 Έως: 30/11/2012 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Παρουσίαση βέλτιστων προτάσεων στα πλαίσια του 5ου κύκλου εργαστηρίων ανοικτής διακυβέρνησης [OpenGov] Από: 24/04/2012 Έως 24/04/2012 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Κατάρτιση εργαζοµένων σε µονάδες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Από: 23/02/2011 Έως: 25/02/2011 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Νοµιµότητα και ∆ιαφάνεια στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Από: 07/02/2011 Έως: 11/02/2011 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: ∆ίκτυα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-ΣΥΖΕΥΞΙΣ Από: 17/10/2011 Έως: 21/10/2011 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Οργάνωση και Χρονοπρογραµµατισµός Έργων Από: 15/10/2012 Έως 26/10/2012 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Η καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί Μηχανισµοί Από: 05/12/2011 Έως 09/12/2011 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Η εφαρµογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Οδηγία INSPIRE) Από: 30/11/2011 Έως 30/11/2011 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Ευρώπη 2020: Στρατηγική για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη Από: 12/03/2012 Έως 14/03/2012 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ονοµασία Προγράµµατος: Βασικές εφαρµογές πληροφορικής στον κλάδο των νοµικών επαγγελµάτων Από: 05/06/2000 Έως 6/11/2000 400 ωρών ∆ιοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων ΕΕ∆Ε
  4. 4. 4 Ονοµασία Προγράµµατος: Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001:2000 Από: 16/05/2005 Έως 23/05/2005 ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Ονοµασία Προγράµµατος: Σύγχρονες µεταρρυθµίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση υπό το φως του νόµου 3852/2010 Από: 01/06/2011 Έως: 22/06/2011 και Από: 22/11/2011 Έως 13/12/2011 ∆ιοργανωτής: Κέντρο ∆ιακυβέρνησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Ονοµασία Προγράµµατος: ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφθορά Από: 03/03/2010 Έως: 09/06/2010 ∆ιοργανωτής: Κέντρο ∆ιακυβέρνησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Ονοµασία Προγράµµατος: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Από: 04/07/2011 Έως 15/07/2011 ∆ιοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ονοµασία Προγράµµατος: Εισαγωγή στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών [GIS] Από: 26/01/2012 Έως 30/01/2012 ∆ιοργανωτής: Marathon Data Systems και ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής Ονοµασία Προγράµµατος: Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Επικοινωνία, Συµβουλευτική Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς Από: 15/12/2012 Έως 18/12/2012 ∆ιοργανωτής ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆ και ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής Ονοµασία Προγράµµατος: Προγράµµατα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης Από: 04/10/2006 Έως 26/10/2006 ∆ιοργανωτής: Ακαδηµία της Εργασίας, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Ονοµασία Προγράµµατος: Οργανωσιακή Κουλτούρα και Αλλαγή στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος του University of Greenwich Business School Από: 01/03/2011 Έως 26/03/2011 ∆ιοργανωτής: ∆ιοικητικό Επιµελητήριο και TETRAS Ονοµασία Προγράµµατος: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Από: 25/05/2000 Έως: 11/07/2000 ∆ιοργανωτής: Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης EUROSKILLS Ονοµασία Προγράµµατος: E-learning and Digital Cultures Από: 01/02/2013 Έως 11/03/2013 ∆ιοργανωτής: University of Edinburgh – Coursera Platform Ονοµασία Προγράµµατος: The Modern and Postmodern Από: 01/02/2013 Έως: 21/05/2013 ∆ιοργανωτής: Wesleyan University – Coursera Platform Ονοµασία Προγράµµατος: Justice Από: 01/05/2013 Έως 01/08/2013 ∆ιοργανωτής: Harvard EDX Ονοµασία Προγράµµατος: Competitive Strategy – Game Theory Από: 01/07/2013 Έως: 13/09/2013 ∆ιοργανωτής: Ludwig-Maximillians-Universitat Munchen (LMU) – Coursera Ονοµασία Προγράµµατος: Introduction to Info graphics and Data Visualization Από: 28/10/2012 Έως: 08/12/2012 ∆ιοργανωτής: Texas University [Knight Center for Journalism]
  5. 5. 5 Ονοµασία Προγράµµατος: ∆υνατότητες και Εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών [GIS] Από: 26/04/2013 Έως 26/04/2013 ∆ιοργανωτής: Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ Ονοµασία προγράµµατος: Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση: Γενική Βούληση ή Πολιτική Επιβολή; Από: 18/02/2013 Έως 18/02/2013 ∆ιοργανωτής: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ονοµασία Προγράµµατος: How does the internet Work? Από: 30/11/2013 Έως: 02/12/2013 ∆ιοργανωτής: 3ND PLATFORM Ονοµασία Προγράµµατος: ∆ηµοκρατία και Φιλελευθερισµός Από: 15/10/2013 Έως 31/10/2013 ∆ιοργανωτής: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Athens – Kifisia) Επιστηµονική ∆ραστηριότητα: 1. Συγγραφικό έργο, άρθρα, µελέτες και προτάσεις που σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα: α. Συµµετοχή µε εισήγηση για τα ανοιχτά δεδοµένα στο 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα Ανοικτά ∆εδοµένα στην Κοπεγχάγη [European Data Forum 2012] Από: 06/06/2012 Έως 07/06/2012 http://ceur-ws.org/Vol-877 β. ∆ηµοσίευση προτάσεων για την απλοποίηση διαδικασιών στα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιθεώρησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, www.localit.gr/?p=46352 γ. ∆ηµοσίευση άρθρου για την εφαρµογή των κοινωνικών δικτύων στην ελληνική δηµόσια διοίκηση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιθεώρησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, www.localit.gr/?p=34559 δ. ∆ηµοσίευση άρθρου για την εφαρµογή του προγράµµατος ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο περιοδικό Ευρωπαϊκή Έκφραση, τεύχος 57, 2ο Τρίµηνο 2005. σελ 10. ε. ∆ηµοσίευση µελέτης για την κακοδιοίκηση και διαφθορά στην ελληνική δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος του ΚΕ∆ΙΒΑ στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 2010 http://www.scribd.com/doc/54777803 2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες σχετικές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας α. Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Θεσµοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης- Αποτίµηση µιας αντιφατικής περιόδου» µε θέµα: Η αυτονόµηση της ελληνικής δηµόσιας γραφειοκρατίας στην περίοδο µετά το 1974. ∆ιοργάνωση: Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαµάτας και Κέντρο Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής και Θεσµών Παντειο Πανεπιστήµιο Από Έως: 06/11/2011 http://www.ta04/11/2011 teikal.gr/attachments/article/145/analitiko%20programma%20sinedriou.pdf β. Ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων «Μεταρρυθµίσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» µε θέµα: Η εφαρµογή του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής. ∆ιοργάνωση: Τοµέας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης του τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Τµήµα Κοινωνιολογίας του
  6. 6. 6 Πανεπιστηµίου Κρήτης Από: 01/12/2011 Έως: 02/12/2012 http://careeroffice.uoa.gr/downloads/download.pdf γ. Ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων µε θέµα: Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα Εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας ουσιαστικού περιεχοµένου 1. Συντονιστής της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου για την υλοποίηση των δοµών της ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, Α∆Α: 4Α8ΛΩΡ3ΑΕ5 2. Συντονιστής της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου για την εφαρµογή του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, Α∆Α: 4Α8ΥΩΡ3-ΛΥΤ 3. Πρόεδρος του Κοµβικού Σηµείου Επαφής του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής για τον ΟΚΧΕ στο πλαίσιο της δηµιουργίας της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, Α∆Α: 4Α8ΥΩΡ3-Φ64 4. Συµµετέχων στην ∆ιεπιστηµονική Οµάδα για την κατάρτιση του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-2014 του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, Α∆Α: 4568ΩΡ3-053 5. Μέλος της Οµάδας Εργασίας του ∆ιοικητικού Επιµελητηρίου για την κατάθεση προτάσεων περί της αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων 6. Μέλος της Οµάδας Εργασίας της Εταιρείας Ανοικτού Λογισµικού για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση και την προώθηση των πολιτικών των Ανοικτών ∆εδοµένων 7. Μέλος της Οµάδας Εργασίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τµήµα Κρυπτογραφίας) για την προώθηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην Ελλάδα (Οµάδα Finer Aristeia) 8. Επικεφαλής Ερευνητής στο Institut of Research and Training on European Affairs του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 9. Υπεύθυνος πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής στο πρόγραµµα: “1000 debates pour l’ Europe”, το 2004, http://europa.eu.int/futurum/1000debates 10. Επιχειρησιακός Υπεύθυνος του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής για το πρόγραµµα ΣΥΖΕΥΞΙΣ την διετία 2004-2006 ∆ιενέργεια Ε∆Ε 1. Συµµετοχή σε ∆ιενέργεια Ε∆Ε εκτελών χρέη γραµµατέως. Ηθικές Αµοιβές 1. Έκφραση ευαρέσκειας από τον ∆ήµαρχο Ηρακλείου Αττικής Γεωργόπουλο Σταύρο
  7. 7. 7 Βραβεύσεις 1. Βράβευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών για την εργασία µε θέµα «Πολιτισµός και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» 1990 Άλλα ενδιαφέροντα: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Εθελοντής στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 Μέλος της ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση Κατασκευή ιστοσελίδων Μέλος του ∆ιοικητικού Επιµελητηρίου Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ Συντονισµός δοµών δια βίου µάθησης σε επίπεδο e-learning Βυζαντινή Μουσική

×