1
2                                                             ...
4                                                             ...
6                                                             ...
8                                                             ...
10          11   AmoR   DESIGN…   loVE, DESIRE…
12                                                            ...
14                                                            ...
16                                                            ...
18                                                            ...
20                                                            ...
22                                                            ...
24                                                            ...
26                                                            ...
28                                                            ...
30                                                            ...
32                                                            ...
Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011
Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011
Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011
Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011

2,180 views

Published on

1st International Festival
of short films, documentaries
and video art
6-7- 8 may 2011 Formentera - Spain
www.formenterafilm.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine and Catalogue - Formentera Film 2011

 1. 1. 1
 2. 2. 2 3 C M Y CM J.Kosuth ’An Interpretation of This Title’ Nietsche, Darwin and the Paradox of Content. Talbot Rice Gallery,University of Edinburgh, 2009. MY CY CMY K Enlighten the art.
 3. 3. 4 5 BENVINGUTwElcomE Formentera Film el 1r Festival Internacional de curtme- The first weekend of May, Formentera hosts the Formentera tratges, documentals i videoart de Formentera. Una iniaciti- Film, the Island’s first international festival of short-movies, va de l’organització cultural FormenteraArt que ha escollit documentaries and video art. Formentera Film, born thanks to Formentera com a plataforma de l’esdeveniment i que an initiative taken by the cultural association Formentera Art, combina a la perfecció la promoció de la cultura a través del which has chosen Formentera as the platform for this event cinema, l’art i la música. and which promotes and enhances international and local cul- El Festival, enceta el començament de la temporada i esdevé ture through cinema, art and music. cita obligada per als amants d’aquest art. The Festival opens the summer e becomes a staging post for Formentera ha estat històricament font d’inspiració artísti- the amateurs of this art. Historically, Formentera has been ca. Ara aquesta iniciativa cultural permetrà a la nostra par- source of artistic inspiration. Now, this cultural initiative will ticular ítaca formar part de l’imaginari de la creació audiovi- allow our particular Itaca to becomes part of contemporary sual contemporània, una Formentera que amb la seva força cinema’s imaginary. This is a Formentera which, thanks to its expressiva esdevindrà la protagonista cultural. expressive power, will become the cultural protagonist. Al Formentera Film s’han presentat més de 80 curts, amb More than 80 short movies coming from 20 countries have ap- la participació de 20 països, dels quals hi ha 40 produccions plied to Formentera Film, 40 of them are Catalan productions. catalanes. Tot plegat fa que Formentera vibri, durant tres All of this will make Formentera a vibrant expression of one of dies, amb una de les expressions característiques de l’art del the most characteristic form of art of our times. nostre temps. I wish all the best to the event organiser and I invite you to par- Desitj tot l’èxit als organitzadors i us convid a prendre part ticipate to Formentera Film 2011. en aquest Formentera Film 2011. molt bon Formentera Film! Sònia cardona Ferrer consellera d’Educació i cultura Culture and Edcation Councillor
 4. 4. 6 7 ENcANTAT DIREccIÓ / DIRECTION FormenteraRT GERÈNcIA / FormenteraRT MANAGEMENT NIcE To mEET yoU c/o Avda Mediterranea 65 bajo 11 Formentera - ESPANYA monica Timperi Porcacchia (34) 971323233 - (34) 608201548 www.formenterafilm.com SElEccIÓ / info@formenterafilm.com SELECTION Viviana carlet, carlo migotto, Silvio Bandinelli PREmSA I comUNIcAcIÓ / PRESS OFFICE AND COMUNICATION Raquel Pedreira, Ester Del longo, monica Timperi Porcacchia DIREccIÓ TÈcNIcA / TECHNICAL DIRECTOR Daniele D’orazi, Arturo Bandinelli RESPoNSABlE DE PRoJEccIoNS / SCREENINGS Arturo Bandinelli, Daniele D’orazi wEB / WEB carlo migotto, leonardo Iezzi, Daniele D’orazi TRADUccIoNS / TRANSLATIONS carolina Bandinelli, carla martínez Sánchez, Núria Asenjo Verdú FoToGRAFIA I VÍDEo / PHOTO AND VIDEO matteo Swaitz, mar morey cATÀlEG / CATALOGUE carlo migotto DISSENy GRÀFIc I mAQUETAcIÓ / GRAPHIC DESIGN leonardo Iezzi IL•LUSTRACIÓ / ILLUSTRATION marta muschietti “Tres dies de trobades, vídeos, tallers, performances artísti- “Three days of interactions, videos, workshops, performances, SEcRETARI D’oRGANITZAcIÓ / ques, música i personatges il•lustres a diferents llocs de music and prestigious persons on the island. A show under ORGANIZING SECRETARIAT l’illa. Un espectacle sota els estels durant el qual les cases the stars, where the houses of the village become that sceno- clara migotto, del país es convertiran en l’escenari i les històries a la pan- graphy, and the stories on the screen interweave with the ones mediterranea carolina Bandinelli Pitiusa talla es fondran i es barrejaran amb les de la gent”. of the people”. FoRmENTERA no és el lloc que acull el festival. FORMENTERA is not just the place hosting the festival. AGRAÏMENT ESPECIAL A / SPECIAL FoRmENTERA és el motiu pel qual existeix el festival. FORMENTERA is the reason why there is the festival. THANK TO Aldo Franchi | Alessandro Cappellotto | la idea: crear una sèrie d’iniciatives culturals coordinades The leading idea of Formentera Art is to think of Formentera Alla Leone | Cippi | Claudia Bordino | Elena De Angelis | Elena Marazzini | Elisa pensant en Formentera no només com el lloc que acull les not just as the place which host cultural events; rather, as the Bernardi | Emiliano Bernardi | Francesca Bigi | Guido Beretta | les nenes i els nens manifestacions sinó com un subjecte actiu capaç d’actuar active subject able to express, embrace and gather a wide de CP Mestre Lluís Andreu | Mariella com a catalitzador per acollir, recollir i destacar realitats range of creative manifestations, coming from different fields Andreatta | Miquel Juan Ferrer | Sara Azzalini | Sónia Cardona Ferrer | Stefania independents en àmbits diferents. cada intervenció trobarà and contexts. Each intervention will find its reason of being in Campanella | Alfredo Montero | Anabel Costa | Anna Costa Ferrer | Carmelo la seva raó de ser en les múltiples relacions que es crearan its relationships with the territory. Convalia | Cristina Moll Mozas | Federico Simcic | Giacomo Dini | Guillelmo Romaní amb el territori. TEFTV TELEVISIÓ RÀDIO ULTIMA | Miryam Noya Arnáiz | Noélia Ferrer | DEIVISSA I FORMENTERA ÈXIT HORA Pep Martines | Pier di Sa Pizza | Susanna Marín | Vicente Tur Costa | Xavier Álvarez de Lara | Carles Torres...
 5. 5. 8 9lolADUEñASPADRINAExcEPcIoNAl“la primera imatge que record de París, la primera vegadaque vaig veure París va ser a “los cuatrocientos golpes” deTruffaut. En aquell moment, vaig saber que jo aniria a aquellaciutat i que, potser, seguiria unida amb ella per sempre. I laprimera vegada que vaig veure Formentera va ser a “lucía yel sexo” , de Julio médem i també vaig decidir que hi aniria,tot i que ho vaig fer alguns anys després. Hi ha una cosa quesempre m’ha importat molt a la vida i al cinema: la llum.I Formentera està molt ben il•luminada. La inaccessibilitatde l’illa m’encanta: no pots agafar un tren i arribar-hi. Hasd’emprendre un viatge. com en el cinema, com en un rodatge.Igual que quan comences una pel•lícula, que queden foracoses de la teva vida quotidiana, quan agafes un ferri peranar a Formentera tot s’allunya: madrid, líbia, el Japó I tu allàflotant, al mar. Estim el cinema i m’encanta l’illa. Qui m’havia maría Dolores Dueñas Navarro va debutar al cinema ambde dir, veient Antoine Doinel , que jo rodaria en aquella ciutat, “mensaka” (1998) i, després d’intervenir a la sèrie de televisiói en francès; i qui m’havia de dir quan estava veient “lucía y el “Policías”, al cor del carrer, es converteix en una de les actriussexo” que tornaria a aquesta illa com a padrina.” espanyoles més cotitzades, amb treballs en pel•lícules com “las razones de mis amigos”, “Piedras”, “Días de fútbol” o“My first memory of Paris: the fist time I’ve been to Paris was ‘Los “Fuera de carta”. Aconsegueix la popularitat i el reconeixe-cuatrocientos golpes’ de Truffault. In that moment I knew that I ment professional gràcies al seu treball a “mar adentro”,would have gone there and that, who knows, I would have been d’Alejandro Amenábar, i a “Volver”, de Pedro Almodóvar, queattached to it forever. And the first time I saw Formentera was in també la dirigeix a “Hable con ella” i a “los abrazos rotos”,‘Lucia y el sexo’, de Julio Medem… and I decided to go there and premiada als festivals de cannes i Sant Sebastià. Aconse-I did go some years later. There’s a thing I have always cared a lot gueix dos Premis Goya per “mar adentro” i “yo, también”.in cinema and in life, that is the light, and Formetera is very wellenlightened indeed. Furthermore, I love the inaccessibility of the Maria Dolores Duenas Navarro made her debut in cinema withisland, you can’t get a train and leave. You have to undertake a Mensaka (1998) and, after having participated to the TV seriesjourney. As in the cinema, as in a shooting. As when you begin to Police, she became one of the most valued Spanish actress andwork for a movie and you leave your everyday life, when you get the worked in successful movies such as Las rezones de mis amigos,boat for Formentera you go away from everything. Madrid, Libia, Piedras, Dias de fùtbol, Fuera de carta. She became popular andJapan... and you here... floating in the sea. I love cinema and I love gained professional recognition thanks to her performance in MarFormentera. And who would have ever told me, looking at Antoine adentro, by Alejandro Amenàbar and Volver by Pedro AlmodòvarDoinel, that I was going to shoot in that city, in French; and who who has directed her also in Hable con ella, and Los abrazos rotos.would have ever told me, while I was watching ‘Lucia y el sexo’ that Awarded at Cannes and San Sebastian festivals, she also won theI would have come back to this island as patroness!” Premios Goya for both Mar adentro and Yo, tambièn.lola Dueñas
 6. 6. 10 11 AmoR DESIGN… loVE, DESIRE…
 7. 7. 12 13 I ToTA lAEVERyTHING ElSE AND RESTABlue&Joy, els dos ninots herois del desànim nascuts de la Blue & Joy, the heroic dolls of desperation created by Fabio pel tàndem dadaista Blue i Joy, dues criatures fetes amb fibra entertains the viewer.ment de Fabio La Fauci i Daniele Sigalot que esembarquen a La Fauci and Daniele Sigalot, are about to land at Formentera de vidre, de testa colossal, amb ulls com botons –Blue es di- The Collective’s gallery of characters is led by the Dada coupleFormentera. Les seves aventures han donat la volta al món, Film, right from the collective La Pizzeria Berlin.Their adventures stingeix perquè del seu ull brota una enorme llàgrima groga– i Blue and Joy, two creatures made of fiberglass, with a hugehan sigut dissenyats per a quadres, llibres, gratacels, s’han have travelled all around the world: they have been the subject boca en forma de ferradura, que podríem pensar que provenen head and with buttons as eyes – Blue stands out because ofexposat a importants galeries a Milà, Roma, París, Berlín, Lon- of paintings, books, skyscrapers, and have been exhibited in de la mateixa galàxia del mr. Dob de murakami, només que a massive yellow teardrop tracing his cheeks. Their mouth isdres, Barcelona i Eivissa. Blue & Joy (Fabio i Daniele) estaran many important galleries in Milan, Rome, Paris, Berlin, London, aquests es representen nivis, como si els seus autors volgues- horseshoe-shaped, and one can think it comes from the samepresents al Formentera Film en qualitat de membres del jurat Barcelona and Ibiza. sin que els vegem com a paradigma de la més infantil de les galaxy of Murakami’s Mr. Dob, with the only difference that inaixí com també per realitzar un “live painting” d’excepció. Blue & Joy (embodied by Fabio e Daniele) will be at Formentera innocències, blancs i immaculats. Aquesta parella extravagant this case it represents the snow, as if its authors want us toDurant la nit del festival el públic podrà presenciar en viu la Film both as members of the jury and for creating an extraor- protagonitza escenes plenes d’al•lusions i ambigüitats en see it as a paradigm of the white and immaculate innocence ofcreació d’una obra única creada en exclusiva per al Formen- dinary live painting experience in which the audience will be les quals hi ha una barreja de fascinació i ironia respecte als childhood. This eccentric couple is the protagonist of allusivetera Film. L’obra d’art realitzada per al Formentera Film serà witnessing the birth of a unique work, exclusively realised for símbols, que són tractats com a fonemes d’un alfabet plàstic and ambiguous scenes, in which there is a mix of fascinationdonada a l’illa. Formentera Film. en què caben totes les formes que projecten un sentit lúdic a and irony concerning the symbols, which are treated like phone- The work of art will be then donated to the island. L’obra d’art unes composicions que fan l’ullet al surrealisme, al dadaisme i mes of a plastic alphabet where we can find playful referencesl’última dècada ha situat Berlín com el palpitant epicentre realitzada per al Formentera Film serà donada a l’illa. a l’art pop, amb elements reconeixibles del còmic que s’incar- to Dada, Surrealism, and Pop Art. All these comic elements arede l’art a Europa. Una multitud de joves artistes que pretenen dinen en realitats màgiques com a trencaclosques dinàmics part of magic realities, sort of dynamic puzzles allowing thetrencar les convencions i seguir les petjades dels visionaris The last decade has seen Berlin as the vibrant centre of contem- que permeten les interaccions més atrevides. la Pizzeria most audacious activities. Recalling Pop Art, The Pizzeria fostersmés imaginatius han instal•lat els seus estudis a la ciutat porary art in Europe. A multitude of young artists have moved adopta, com si fos una reminiscència de l’art pop, techniques of mass communication, specifically those usuallyalemanya, que s’ha transformat en una Babel d’hermenèuti- there, seeking for a place where to break conventions and to Art, les tècniques de comunicació de masses, en particular related the world of advertisement, promoting naïve and utopianca múltiple que ha acollit tots els llenguatges de la creació follow in the footsteps of the most groundbreaking visionaries. les que solen associar-se a la publicitat, enunciant consignes statements such as: In Dreams We Trust, Abolish Monday, Dre-contemporània, sobretot els que utilitzen las noves tecno- The German capital has become a Babel of hermeneutics, and per a un món més naïf i utòpic: In Dreams we Trust, Abolish am More and son on and so forth.logies per expressar les seves inquietuds. la Pizzeria és un a hub for the many different languages of creation, especially monday, Dream more… La Pizzeria always makes use of materials and its surfaces’col•lectiu italià resident a la capital teutona que, en la línia appreciated by artists using new technologies to express their la Pizzeria es val sempre, tant en l’elecció de detalls i de aesthetic stimula for the selection of details, themes andde la Factory d’Andy warhol, el world’s End de Vivienne we- anxieties. temes com en la de la tècnica, del joc dels estímuls estètics techniques. Both from a conceptual and visual point of view, Lastwood o KaiKai Kiki de Takashi murakami, dóna feina, com La Pizzeria is an Italian collective based in Berlin, inspired by amb els materials i les seves superfícies. Pizzeria draws on advertisement and mass media and it evokessucceïa amb els tallers durant el Renaixement, a mitja dotze- Andy Warhol’s Factory, Vivienne Westwood’s World’s End , Tant en el conceptual com en el visual, la Pizzeria es refereix the awareness that the self is inextricably linked to everythingna d’artistes per produir obres multidisciplinàries (mosaics, Takashi Murakami’s Kaikai Kiki, and by the Renaissance wor- a una memòria visual determinada pels mitjans de comunica- that happens in the world.olis, escultures, fotografies, instal•lacions) d’estil accessible i kshop. It features six artists collaborating in the production of ció i la publicitat, i evoca la consciència que el jo està indisso-publicitari i esperit provocador i juganer que busca la compli- multidisciplinary works: mosaic, oil painting, sculptures, pho- lublement unit a tot el que esdevé al món. Vanessa Garcia-osunacitat de l’espectador, que aspira a delectar-se amb aquestes tography and installation. La Pizzeria’s work is marked by anfórmules xiroies. la seva galeria de personatges està liderada accessible style, almost advertisement-like, which engages and Sudirectora de la revista Tendencias del mercado del Arte Assistant Director of the magazine “Tendencias del Mercado del Arte”
 8. 8. 14 15VISIoNSSoNoRESSoNIc VISIoN van el gust del dj jet setting i l’estil de vida “viatjar pel món”. glimpse of dj jet setting and around-the-world-party lifestyle. la cantant Bea luna va arribar des de lluny pel seu compte i Singer Bea Luna came a long way all by herself – and found her va trobar la seva pau a Formentera després d’un viatge intens peace on Formentera after an intense journey through life. HerHi ha un cert tipus de música que et fa sentir com si estiguessis There is a certain kind of music that can make you feel like loo- a través de la vida. la seva profunda veu, càlida i espiritual, deep, warm & spiritual voice calls for music just as unique... andmirant l’horitzó durant la posta de sol, completament immers king at a wide seaside horizon at sunset, completely being in the crida una música igualment única. Després de sentir parlar de upon hearing some of Massivan’s creative output one day, Beaen “l’ara i l’aquí”, oblidant-te del temps i de l’espai en general. „here & now“, forgetting about time and space in general. At least la creativitat de massivan, la Bea va sentir que aquests sons felt right away that these sounds would fit her vibes just perfectly.Almenys en aquest segon especial, per descomptat, aquest for that special spilt second... then, only then, that moment is de- quadraven perfectament amb la seva tessitura.moment no és només un clixé. massivan & Bea luna estan finitely not just a clichee. Massivan & Bea Luna manage to share En un espai vast, de ritmes fascinants downtempo fonent-se In a wide open space, intriguing downtempo grooves melt in withacostumats a compartir amb freqüència molts d’aquests mo- a lot of those moments on a regular basis - and sometimes, they amb injeccions elegants de jazz, suau electrònica balear i pul- smart injections of jazz, refined balearic electronica and somements i, de tant en tant, ho fan en públic, la qual cosa acaba do so in public, which always results in a truly special vibration. sacions iniciades, no ens sorprèn que per al nou treball la so- in-the-know“ world beat moments. It comes as no surprise that,sempre essent molt especial. Els sons eclèctics del Dj/produc- Both the eclectic sounds of swiss born & bred DJ/producer Mas- lista Bea luna, massivan & Bea s’aliessin amb grans músics for the production of Bea Luna’s upcoming solo album, Massivantor massivan, originari de Suïssa, i la càlida i sensual veu de sivan and the deep & warm vocals of Bea Luna unite quite a lot of com el bateria wolfgang Haffner, el virtuós guitarrista/baixi- & Bea were joined by first call musicians like drum don Wolfgangla Bea luna uneixen una quantitat de mons en quelcom que worlds into something that is bigger than the mere sum of its in- sta belga Nicolas Fiszman, així com també amb la llegendària Haffner, belgian guitar/bass virtuoso Nicolas Fiszman as well asés més gran que la simple suma de les seves parts individuals. dividual parts. Quite some time ago already, the journey led both figura del jazz fusió Chuck Loeb i l’excepcional trompetista fusion jazz legend Chuck Loeb and exceptional trumpet playerJa fa temps que el viatge va portar aquests dos artistes a la artists to the beautiful island of Formentera: the basis of most of Sebastian Studnizky. Sebastian Studnizky.meravellosa illa de Formentera: un parc creatiu perfecte com their inspirations as well as a perfect creative playground. En les seves sessions en viu, massivan & Bea luna compartei-a base per a la majoria de les seves inspiracions. xen la seva visió i la seva espiritualitat, incloent-hi l’estímul de During their live sessions, Massivan & Bea Luna share their vi-Massivan, fill d’un violinista italià i de nom real Ivan Pezzini, The man they call Massivan, real name Ivan Pezzini, was actually visuals live. Estils fronterers? No. “ Per a mi tota la música és sion as well as a deep vibration... embedded in tantalizing liveva néixer a Suïssa i després de rebre una educació musical born the son of an italian violinist in Switzerland. After enjoying una de sola” diu en massivan mentre somriu. “Poder utilitzar visuals. Genre borders? No way. „To me, all music is one,“ Mas-dels 90 va entrar en profunditat en el món de l’ enginyeria de a classical music education, he took a left turn careerwise in the tota l’amplada de l’horitzó és la millor part del joc, i la més di- sivan states – and smiles. „Being able to use that sort of a wideso i deejaying. com a cofundador del segell musical modest early 90s and got deep into audio engineering & deejaying. As a vertida.” massivan & Bea luna saben molt bé com crear màgia horizon, that’s the best and most fun part of the whole game.“Records, va decidir aleshores arribar a ser un activista en pro- co-founder of Modest Records, he then decided to literally beco- “requeridora” i tu estàs convidat a compartir-la. Massivan & Bea Luna both know quite well how to create thatgressive house, publicant (i entrant als xarts) diferents sen- me a progressive house activist, releasing (and charting) various certain magic – and you are invited to join in.zills influents. Aquests senzills combinats amb una residència influential singles. Those, in combination with a residency at www.mASSIVAN.comal llegendari club labyrinth de Zurich fa fer paladejar a massi- Zürich’s legendary Labyrinth club, made Massivan catch a brief www.facebook.com/pages/massivan/198017095476 www.myspace.com/mASSIVAN
 9. 9. 16 17 AAAAAccIÓ! AAAAcTIoN!ADUlTS Pistatxo i Naranjo arriben al Formentera Film disposats a Pistatxo e Estorvito are coming to the Formentera Film with aim fer el curtmetratge de la seva vida, arribaran amb tot el seu of realising the short movie of their life! They will come with all equip i els seus ajudants per portar a terme la seva missió. their equipments and helpers to accomplish the mission. Will they Ho aconseguiran???? make it? Ningú ho sap... potser amb l’ajuda dels més petits... Nobody knows… it can happen only with the help of the youngest! michelle Garcia Premìa de mar (Espanya) 1981 Michelle Garcia Premia de Mar (Spain) 1981 comença descobrint el clown a Barcelona a un taller intensiu Michel Garcià discovered her interest for the art of clown in a labora- de clown al centre cívic del Raval, a partir de llavors decideix tory at the centro civico in Barcelona. Then, she decided to combine combinar la seva afició per viatjar, el clown i la globoflèxia her passion for travelling with clown and with the globoflexia (balloon per aventurar-se a repartir somriures als carrers de Barcelo- sculpture) and to start an adventure which has brought her to spreadENTRADA PRoHIBIDA na, Granada, Formentera i el marroc, considerant el carrer smiles around the streets of Barcelona, Formentera, Granada, and also la seva millor escola. Al 2007 continua la seva formació a in Morocco. In 2007 she further deepened her training at the Internatio- l’Escola Internacional de clown d’Eric de Bont i la comple- nal School of Clown of Eric the Bont. Moreover, she has participated at menta realitzant diversos tallers: un taller intensiu de clown several workshops: the intensive workshop on clown and magic at theADUlT ENTRy PRoHIBITED i màgia a l’escola de clown de Barcelona impartit per Pablo school of clown of Barcelona, directed by Pablo Muñoz; the intensive muñoz, taller intensiu de clown Flamenco a l’escola d’Eric de workshop on clown and flamenco, at the school of Enric de Bont; and Bont, taller de clown i magia al magiclown d’Eivissa. Viatja a the workshop on clown and magic at the Magiclown of Ibiza. In the la India fent petits espectacles a escoles i orfanats i final- meantime, she travelled to India, where she did various small shows in ment s’instala a Formentera on continua formant-se amb schools and orphanages. Finally, she has settled in Formentera, whenQui ha dit que un festival de cine és apte només per a adults? Who said that a film festival is addressed just to an adult audience? miquel costa d’Espai Frumentaria. she is keeping on studying with Miguel Costa di Espal Frumentaria.En col•laboració amb la UNICEF i Lago Film Fest s’ha In collaboration with Lago Film Fest and UNICEF, Formentera Victor Romero Sant Boi de llobregat (Espanya) 1983 Victor Romero Sant Boi de Llobregat (Spain) 1983realitzat una selecció especial de curtmetratges dedicats Film has realised a special selection of short movies dedicated comença la seva carrera artística a través de l’Ateneu Victor Romero began his artistic career at the Atheneu Santboià, anals nens. Una sala de projeccions sota els estels durant els to the youngest. Santboià, un teatre autogestionat al qual durant 7 anys va independent theatre where for 7 years he has being creating cabarets,tres dies del festival que estarà animada per les històries, During the three days Festival a screening room under the stars crear cabarets, concerts i performances. Va començar la concerts and performances. He has also studied percussion istrumentspersonatges, cançons i sons de tot el món explicats a través will be animated by stories, characters, songs and sounds coming seva formació musical estudiant percussió a cuba. Va fundar in Cuba and he found the theatrical company ‘Miliaturas’, with which,de pel•lícules i dibuixos animats. Seran els mateixos nens from all over the world and told through movies and cartoons. la companyia teatral “miliaturas”, amb la que durant dos during 2 years, he realised animation laboratories for children andels qui decidiran la millor pel•lícula de la secció de NENS i Children will then have the task to decide what is the best mo- anys realitzà animacions, tallers per a nens i espectacles de storytelling shows. He continued his training at the International SchoolNENES del Formentera Film. vie of the section NINOS of Formentera Film. contacontes. continua la seva formació a l’Escola Internacio- of Clown of Eric de Bont, that is where Clowndoscopio was born. nal de clown d’Eric de Bont d’on neix l’associació clownido- scopio. Ningú ho sap... potser amb l’ajuda dels més petits... Pistacho (michelle) gingermalone@hotmail.com | Naranjo (Victor) cryspis33@hotmail.com
 10. 10. 18 19FooD EVENT/1 FooD EVENT/2mEl “ES moRER” PEIx SEcl’explotació apicola “Es morer” es propietat d’en miguel Ferrer The apiarian installations “Es Morer” belongs to Miguel Ferrer(miquel campanitx) que des de petit havia tingut abelles a casa (Miquel Campanitx) who had had bees at his parents’ homedels seus pares i que va escomençar a comercialitzar la mel since he was a child. He started to sell the honey in 2002 andl’any 2002 i l’any 2009 va obtenir la carta de mestre Artesà. in 2009 he got the Master Craftsman Title.les caseres d’abelles de la mel “Es morer” es cuiden amb els The bees’ beehives from “Es Morer” honey are worked with themètodes tradicionals de Formentera, havent introduït algu- traditional Formentera method, although some improvementsnes millores en el maneig i en el tipus de rusc. Els ruscs es have been made during the time. The beehives are placed insituen en la zona de Punta Prima, migjorn i can marroig dins Punta Prima, Migjorn and Can Marroig areas, and inside the A Formentera el peix sec és una tradició des de fa moltesdel Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, on Saltwoks of Ibiza and Formentera Natural Park, where bees generacions, ja que antigament era l’única manera de poderles abelles recol•lecten el nèctar i el pol•len que són el seu harvest the nectar and the pollen that are bees’ only food. conservar el menjar durant un llarg període de temps.únic aliment. S’obtenen dues o tres collides de mel a l’any, la There are two or three harvests per year: one in autumn and la pesca és artesanal i es fa amb unes barques de fustade tardor, de maig (bàsicament són de flor de romaní) i la one in spring (that are basically from the rosemary flower), and anomenades llaüts, d’uns 7’5 metres d’eslora, amb les quals The tradition of dried fish (Peix Sec) in Formentera is an ancient one;d’estiu (de frígola), la mel s’extreu amb un proces de centrifu- another one in summer (from the thyme flower). The honey is naveguam per Formentera. Som dos illencs que estimam back in the day, it was the only way to preserve food for a long time.gat i madura en recipients d’acer inoxidable per al seu poste- extracted with a spinning process, and ripens in stainless steel tant el mar com l’aire que respiram. We fish in a natural and sustainable way, with a 7.5 metresrior envasat i etiquetat, tot això de forma manual i artesanal, containers for its subsequent bottling and labelling. Everything Fent una pesca sostenible, amb arts menors, sortim a pescar long wooden boat (Llaut), sailing around the island, when thepèrque mantingui totes les seves propietats. is handmade in order to keep all the properties of the honey. quan el temps ens ho permet. Seleccionam les mantes, les mus- weather allows us to. soles i els caçons més grans, retornant al mar els més petits, ja We select and pick the skates, the muzolas and cazones fit for esmorer@yahoo.es being caught, releasing the smaller fish to the sea, because the que el peix sec procedeix principalment de peixos cartilaginosos. Un cop a bord, procedim a esquarterar el peix deixant totes Peix Sec is prepared with cartilaginous fish. les parts senceres per tal d’ assecar-les en caixes, tapades Once caught, the fish is divided in pieces, directly on the boat; amb gel, dins la nevera. Un cop arribats a port, passam per the chosen parts are stored in a box, covered in ice, in the fridge. la confraria i facturam la pesca per a després portar-la a When we reach the harbour, we check in at the guild and invoi- l’obrador i seguir amb la seva preparació per poder-lo penjar ce the fish, then we go to the workshop in order to hang it and al sol, a la brisa de Formentera. let it dry in the sun and breeze of Formentera. Els pots de peix sec són rics en cartílegs i coberts amb oli The jars of Peix Sec - rich in cartilage – contain just fish, salt d’oliva es conserven molt bé. and olive oil. l’envàs conté únicament: sal, oli d’oliva i Peix Sec. www.PEIxSEc.com FIlm oN FooD Formentera Film, en col•laboració amb Lago Film Fest, Slow Food Vittorio Veneto i Nisi masa (“matter of Taste”), organitza la projecció especial de dos curtmetratges els quals, a través del llenguatge colorit de la comèdia, ens parlen del paper principal del menjar en situacions surrealistes. Formentera Film, in collaboration with Lago Film Fest, Slow Food Vittorio Veneto and Nisi Masa (“Matter of taste”), organises the special TRIPE AND oNIoNS TRoPEZoNES screening of two short movies which, through the colourful language of Màrton Szirmal David Maciàn & Eduardo Molinari comedy, tell about the central role of food in surreal situations. Hongria | 6’51’’ | 2009 Espanya | 6’ | 2009
 11. 11. 20 21ESPAI FRUmENTARIA(PAUSA.)ESPAI_FRUmENTARIA Arts Escèniques neix a Formenteraen la tardor del 2009 amb l’objectiu de formar, investigar iproduir dins del món de les arts escèniques contemporànies. ESPAL_FRUMENTARIA born in Formentera in Fall 2009 with the aim of training, investing and producing in the contem- porary scenic arts world. Our EDUCATION AREA is based onla nostra ÀREA DE FoRmAcIÓ es basa en una sèrie de a series of regular courses and on intensive workshops ofcursos regulars i tallers intensius de teatre físic, textual, physical and textual theatre, acrobatics, dance and move-acrobàcia, dansa i moviment, etc. Es pretén incentivar una ment, and so forth. Our goal is to encourage an education cATÀlEGformació escènica que tengui, entre altres sortides, la parti- which involves the participation in the other areas of thecipació en les altres àrees del projecte_frumentària. FRUMENTARIA project.En gener del 2011 es va inaugurar l’ÀREA DE PRoDUccIÓ In January 2011 we inaugurated the PRODUCTION AREA, perfor-estrenant una lectura escenificada de l’obra Tramuntana ming for the first time a scenic lecture of Tramunta na morta.morta. The various and diverse LABORATORIES OF INVESTIGATIONEls diferents lABoRAToRIS D’INVESTIGAcIÓ són les baules are the links between the education and the production cATAloGUEque uneixen la formació i la producció dins del projecte_fru- areas which inform the Frumentaria project. Precisely, theymentària. (Pausa.) és, precisament, el resultat d’un labora- are the results of a 20 hours workshop in which, inspired bytori de 20 hores on, inspirats per l’obra Tot esperant Godot, Samuel Beckett’s Waiting for Godot, we have carried out ade Samuel Beckett, hem fet una indagació pràctica sobre la practical investigation over the ‘scenic metaphor’.“metàfora escènica”. www.ESPAIFRUmENTARIA.com
 12. 12. 22 23JURAT oFIcIAlTHE JURyFABIo lA FAUcI DANIElE SIGAloT PEP ToNI mARTA VÁZQUEZFabio la Fauci va néixer a milà el Daniele Sigalot va néixer a Format en periodisme, ac- Diplomada en Art Dramàtic, fa1977. Estudia Disseny Gràfic per Roma el 1976. l’any 2000, de- tualment presenta el magazín 20 anys va deixar el seu país na-a Publicitat i l’any 1999 comença sprés d’haver cursat uns estudis matinal de Ràdio Illa; De Far tal amb una motxilla a l’esque-a treballar per a Saatchi&Saatchi no gaire estimulants, deixa la a Far, i és una de les persones na per buscar nous horitzons.Milan. Els següents vuit anys seva ciutat natal. Des de l’any responsables de la progra- Després de llargues tempora-treballa al camp de la publicitat 2000 fins el 2007 treballa com mació de l’emissora local. des a Itàlia, Grècia i a l’Índia vacom a director d’art per a diver- a creatiu a diverses agències Va entrar en els mitjans de ser a Espanya on va trobar elses agències a milà, londres i de publicitat a milà, Barcelona comunicació l’any 2005, col- seu lloc al món. En 1996 coneixBarcelona. l’any 2007 deixa el i londres. l’any 2007 deixa el laborant com a corresponsal a Formentera on estableix la sevaseu treball a S&S london per a seu treball a Saatchi&Saatchi IB3 Ràdio. El 2006 va passar a residència definitiva. En 2003dedicar-se a temps complet al london per a dedicar-se a temps formar part de la plantilla de la li ofereixen una feina com aprojecte artístic “Blue and Joy”, complet al projecte artistic televisió autonòmica (IB3 TV), corresponsal en l’edició pitiusajuntament amb el seu amic i “Blue and Joy” juntament amb on ha treballat 4 anys, com a del diari El mundo, la Televisiósoci Daniele Sigalot. El 2008 es el seu amic i soci Fabio la Fau- redactor d’informatius, repor- d’Eivissa i Formentera (TEF),trasllada a Berlin, on Daniele i ci. El 2008 es trasllada a Berlin, ter en programes divulgatius, a el setmanari Premsa Pitiusa,ell estableixen el Blue and Joy on Fabio i ell estableixen el Blue més de presentar el programa la revista mensual FormenteraStudio: la Pizzeria. and Joy Studio: la Pizzeria. Tot Formentera (clip TV). Style i Ràdio Èxit.Fabio la Fauci born in milan Daniele Sigalot born in Pep Tony has a background marta Velasquez was born inin 1977, he studies Graphic Rome in 1976. In 2000, in journalism and currently Buenos Aires, where she stu-Design for Advertisement and after not really stimulating presents the morning show died Drama. Twenty years agoin 1999 he begins working for studies, he leaves his home of Radio Illa De Far a Far. she left her home country .AfterSaatchi&Saatchi milan. For city. From 2000 to 2007 moreover he is one of the a long period in Italy, Greece,the following eight years he he works as a creative for editors of the local TV chan- and India she finally found herworks in the advertisement various advertisement agen- nel. He began his career in place in the world: Spain. Infield as Art Director, for various cies in milan, Barcelona the communication field in 1996 she got to know Formen-agencies in milan, london and and london. In 2007 he quit 2005 working as a correspon- tera, where she eventually set-Barcelona. In 2007 he quit his job at Saatchi&Saatchi dent for IB3 Ràdio. In 2006 tled. In 2003 she was offered tohis job at S&S london to work london to work full-time on he became part of the staff of work as correspondent for thefull-time on the artistic project the artistic project ‘Blue the autonomous channel IB3 local edition of the newspaper‘Blue and Joy’, together with and Joy’, together with his TV, where he worked for four El mundo. A job that has ope-his friend and business partner friend and business partner years as a news editor and ned up new opportunities in theDaniele Sigalot. In 2008 he Fabio la Fauci. In 2008 he reporter for entertainment communication industry: TEFmoves to Berlin, where he and moves to Berlin, where he programmes; furthermore (Television of Ibiza and Formen-Daniele set up the Blue and Joy and Fabio set up the Blue he was the presenter of ToT tera), Prensa Pitiusa, Formente-Studio: la Pizzeria. and Joy Studio: la Pizzeria. Formentera (clip TV). ra Style and Radio Exit.
 13. 13. 24 25lEçoN DE TéNÈBRES coNVERSATIoN PIEcE DoDU - o PAPAZ DE THE PoND ToUS lES HommES lA mUJER QUE USABA cARTão S’APPEllENT RoBERT ESPARcIDAS lAS oN-França | 2010 | 15’ | Ficció Regne Unit | 2010 | 7’ | Ficció Grècia | 2010 | 2’ | Ficció DAS DEl PEloDirecció: Sarah Arnold | Guió: Sarah Arnold | Direcció: Joe Tunmer | Guió: Joe Tunmer | Fotogra- Direcció: Dimitris Argyriou | Guió: Dimitris ArgyriouFotografia: Gilles Piquard | Música: Virgile | Van fia: Christopher Sabogal | Música: Rex Stewart | Portugal | 2010 | 5’ | Animació | Fotografia: Dimitris Argyriou | Música: Beethoven França – 2010 – 5’50” – FiccióGinneken | Intèrprets: Albert Delpy | Muntatge: Intèrprets: Celia Imrie, John Henshaw | Muntatge: | Muntatge: Vincent Van der Broek | cargocollecti-Carlos Pinto | www.utopiefilms.com Dave Ridgwa | www.conversationpiecethefilm.com Direcció: José Miguel Ribeiro | Guió: Alexandre ve.com/dimitrisargyriou Direcció: Marc-Henri Boulier | Guió: Marc-Henri Argentina | 2009 | 5’ | Ficció Honrado, Virgilio Almeida | Fotografia: Carlos B. Boulier | Fotografia: Stéphane Degnieau, Marc Cunha | Música: Fernando Mota | Muntatge: Sprimont | Música: Jérôme Gaillard | Intèrprets: Direcció: Julieta Amalric | Guió: Julieta Amalric | Adriana Castro, José Miguel Ribeiro | www.curta- Gwenaël Przydatek | Muntatge: Marc-Henri Boulier Fotografia: Sergio Claudio | Intèrprets: Paula Car- smetragens.pt | www.insolence-prod.com ruega, Tomas Acevedo | Muntatge: Victoria Tenca, Julieta Amalric | www.marvinwayne.comEn una tarda d’estiu sense un núvol, quatre músics la llacuna d’ànecs és una metàfora de la Unióancians s’estan preparant per a un concert en una Europea on els ànecs són els estats membres.església local. Però el dia del violoncel•lista va de Jean troba un escantell en un gerro preuat i acusa Dodu es un boix molt sensible. Viu en una ciutat Quan tot va bé, tots els estats membres de la no- Un home nu, que té el cos cobert de blaus, cor-mal en pitjor i el quartet incomplet està obligat a maurice, el seu home des de sempre, qui ho nega. hostil per als infants i és obligat a passar moltes stra comunitat interactuen bé entre ells i viuen en re pel bosc. Para de sobte: qui és aquesta donacomençar una melodia dissonant sense ell... Utilitzant una varietat de tàctiques, Jean arriba hores dins de casa. Per això, juga imaginant dins harmonia. misteriosa que demana ajuda? I qui són aquells fins al final de la situació. d’una caixa buida de cartó. The duck pond is a metaphor for E.U. and the ducks homes que tracten de disparar-lo?Four elderly musicians are preparing for a concert are the european members-countries. Un crim, un secret es desvetlla. De sobte, un testi-in a local church on a cloudless summer afternoon. Jean notices a chip on a treasured vase. She accu- Dodu is a very sensitive boy. He lives in a hostile city A naked man, his body covered with bruises, is run- When everything is fine, all the members-countries moni, algú que sembla que ho ha vist tot.But the cellist’s day goes from bad to worse and the ses Maurice, her husband since whenever. He de- for children and he is forced to spend many hours ning in the woods. He stops suddenly : who is thisincomplete quartet is forced to begin a jarring melo- nies it. Employing a variety of tactics, Jean gets to indoors. Therefore he makes believe inside an emp- of our community interact well together and they live mysterious woman calling for help? And who are A desperate woman. Incessant rain dominates thedy without him… the bottom of the situation. ty cardboard box. in harmony. those men who are trying to shoot him ? space. A crime, a secret is revealed.BIKINI VERTIGo PAINTED REAlITyFrança | 2011 | 3’37” | Ficció Filipines | 2011 | 6’ | FiccióDirecció: Jordane Oudin | Guió: Pierre Regnier,Jordane Oudin | Fotografia: Christophe Batiarel | Direcció: Henry Burgos | Guió: Henry Burgos | Fotografia: Chuck Gutierrez | Música: Nani Naguit | 8 DE mAIG - 22.00 Gràcies a la cooperació iniciada enguany amb l’EcIB, EscolaMúsica: Damien Deshayes | Intèrprets: Vincent Intèrprets: Jolar de los Santos; Resty de los Santos; de cinema de Barcelona, i amb 9ZERoS, Escola d’Animació deThepaut, Camille Chassagne, Florence Roche | Jolas de los Santos | Muntatge: Chuck Gutierrez | PRoJEccIÓ ESPEcIAl EcIB I 9ZERoS (EScolA DE cINE catalunya, el Formentera Film organitza, amb el suport de laMuntatge: Cyril Batiarel | www.hippocampe-produc- henry_cburgos@yahoo.com.phtions.com DE BARcEloNA) direcció de l’IES marc Ferrer, una reunió de presentació de les dues escoles de Barcelona als alumnes de 1r de batxillerat ( En la seva recerca diària per trobar claus per amb una durada de 55 minuts, en horari lectiu). guanyar-se la vida, tres boixos que viuen a l’àrea Gràcies per la seva col•laboració: Kathrine Wenham - Gloria d’extracció de carbó a Tondo (manila) troben una Serra (IES mARc FERRER), Ricardo Akershtein Koza - Quim Ribalta forma de vida, una planta, que exigeix una reali- carulla (EcIB 9zeros), Susana marín.Un home jove descobreix una tovallola i un biquini tat transformadora per a ser pintada i tornada a pintar. MAY 8TH, AT 22.00abandonats a la platja a prop d’una nadadora. cu- Thanks to the collaboration with EICB, the Barcelona School of Cinema,riós, espera fins que la jove surti de l’aigua. In their daily quest to find nails to earn a living, three PROJECCIÓ ESPECIAL ECIB I 9ZEROS (ESCOLA DE CINE DE kids residing in the coal-producing area in Tondo, and 9ZEROS – Catalonia Animation School, and with the support of the BARCELONA)A young man discovers an abandoned towel and a Manila finds a life form, a plant, which demands a institute IES MARC FERRER Formentera Film organises a meeting tobikini on the beach ... near a swimmer. Curious, he transformative reality to be painted and be repain- present the two Barcelona schools to 1° liceo (15 years old) students.waits until the girl gets out of the water. ted. The meeting will last for 55 minutes and will take place during the school hours.
 14. 14. 26 27 SocARRAT El ATAQUE DE loS Ro- VIcENTA BoTS DE NEBUloSA 5 Espanya | 2009 | 11’19” | Ficció Espanya | 2010 | 22’ | Animació Direcció: David Moreno | Guió: David Moreno | Direcció: Sam | Guió: Sam | Fotografia: Sam Fotografia: Juan Hernández | Música: Russian Red Espanya | 2008 | 6’20” | Ficció | Música: Remi Hueso | Intèrprets: Las Voces: | Intèrprets: Juanma Lara, Antonio Naharro, Luisa Esperanza Elipe, Santiago Segura, Marta Poveda | Ezquerra, Diana Gómez | Direcció: Chema Garcia Ibarra | Guió: Chema Muntatge: Sam | www.conflictivos.com/vicenta Muntatge: Raúl de Torres | socarrat@almaina.tv Garcia Ibarra | Fotografia: Alberto Gutierrez | Intèr- prets: José Manuel Ibarra, Carmina Esteve, Pedro Díez, Leonor Díaz | Muntatge: Chema Garcia Ibarra | nebulosa5.wordpress.com Quan l’Afred mor sense revelar a la seva dona l’amagatall de la seva fabulosa fortuna, que van guanyar a la loteria, la Vicenta busca pertot ar- reu fins a assumir que l’única manera de saber Tots tenim secrets. Tots tenim família. Tots on està amagada és preguntant-ho al seu difunt busquam la felicitat. El pare és gai, la dona ho sap marit. i a la filla li agraden les dones. I si compartim els la invasió és imminent. El senyal ja ha sigut en- A simple story, dramatically very well developed. nostres secrets i busquam junts la felicitat? viat. Els robots de Nebulosa-5 estan llestos, espe- Daily characters, rare in our time, dominated by We all have secrets. We all have family. We all se- rant que les coordenades siguin les correctes, per the appearance of pseudo-culture and the empty, arch for happiness. What if we share our secrets iniciar l’atac. morirem quasi bé tots. pompous reason. Directed in a way that allows each and search for happiness together? Almost everybody is going to die very soon. viewer to understand and enjoy it. lIBIDINIS UN NoVIo DE mIERDA PElIcUlERoS Espanya | Regne Unit | 2011 | 4’10” | Animació Espanya | 2010 | 3’30” | Ficció Espanya | 2010 | 15’ | Ficció Direcció: Mercedes Peris, Rosa Peris | Guió: Merce- Direcció: Borja Cobeaga | Guió: Borja Cobeaga | Direcció: José Lobillo | Guió: José Lobillo | des Peris, Rosa Peris | Fotografia: Mercedes Peris, Fotografia: Alfonso Postigo | Intèrprets: Bárbara Fotografia: Pablo Rosso | Música: Gonzalo Diaz Rosa Peris | Música: Carlos Jaen, Mercedes Peris, Santa Cruz, Ernesto Sevilla | Muntatge: Héctor Yerro | Intèrprets: Luifer Rodriguez, Maria De Vigo, Rosa Peris | Muntatge: Mercedes Peris | mercede- Prieto | kimuak@filmotecavasca.com David Pantaleon, Carlos de Leon | Muntatge: Juan speris.blogspot.com | rosaperis.blogspot.com padrón | www.sirocofactory.com Un home i una dona es descobreixen l’un a l’altre la Rebeca és una solitària dependenta de video- traient-se la pell com un acte íntim, però són inter- club. Quan el marcos s’enamora d’ella, posa en romputs per dos nens que, innocentment, assitei- marxa un pla de pel•lícula per conquerir el cor de xen a l’Escola de l’Amor. Després de quatre mesos sense veure’s, una noia la noia. Perquè en el cinema tot és possible. A man and a woman uncover each other, taking off rep la visita del seu ex-xicot. Marcos is a film buff obsessed with Katherine their skin as an intimate act. They are interruprted After four months without seeing each other, a girl Hepburn, and Rebeca is a solitary video rental store by two children who go to the Love School. receives a visit from her ex-boyfriend. employee. When Marcos falls in love with Rebeca.
 15. 15. 28 29 ScoPAESTHESIA ToDo QUEDA EN FA- PARE moDEl mIlIA catalunya | 2010 | 3’20” | Ficció catalunya | 2009 | 12’ | Ficció Direcció: Sara López | Guió: Sara López | Foto- Direcció: Alejandro Marzoa | Guió: Miguel Ángel grafia: Sara López | Intèrprets: Khaoula Bouchkhi, catalunya | 2010 | 12’ | Ficció Blanca | Fotografia: Víctor Rius | Música: Pau Julià Christian Rodrigo, Sara López, Nico Di Masso | | Intèrprets: Miguel de Lira, Roger Príncep, Àngels Muntatge: Sara López | Direcció: Luis Fabra | Guió: Luis Fabra | Fotografia: Bassas, Ferran Rull | Muntatge: Marta Bonet | festivales@ecib.tv Martín Gutiérrez | Intèrprets: Chete Lera Alejandro www.jetfilms.net Cano Blanca Martínez | Muntatge: Jordi López | www.escandalofilms.es Un noi i una noia coincideixen en diferents llocs durant el dia. Els dos perceben la mirada de l’altre però les seves mirades no s’arriben a trobar mai. Quan es fa de nit, les seves mirades es creuen. El No hi ha res més bonic que el teu pare et vagi a noi decideix conèixer la noia, els dos inicien una recollir a la sortida del cole.... Això si el teu pare conversa i la història comença de nou. fos un pare normal i tu no fossis el marginat de la classe. A boy and a girl agree different places during the day. Both perceive the other’s eyes but their eyes El percentatge de pares que s’alegren al descobrir There is nothing nicer than having your father come are not. When night falls, their eyes meet. The boy que els seu fill és gai, és francament petit… to pick you up from school... That is, if your father goes tomeet the girl and the two strike up a shy con- The percentage of parents who are glad when they were a normal father and you weren’t the outcast versation. And the story begins again. discover that their son is gay is frankly very small… of your class. lA HISToRIA DE SIEm- lA mIRADA cIRcUlAR lA VAlISE PRE catalunya | 2010 | 12’ | Ficció catalunya | 2008 | 5’05” | Ficció Direcció: Iván Sáinz-Pardo, Dirk Soldner, Jim-Box | Direcció: Iker Iturria | Guió: Iker Iturria | Fotografia: catalunya | 2009 | 11’ | Ficció Guió: Iván Sáinz-Pardo | Fotografia: Dirk Soldner | Lucas Pintos | Música: Albert Blasco | Intèrprets: Intèrprets: Carmen Mier, Jorge Juanes, Inés Malla- Sergio Bernal | Muntatge: HUmbert Aparicio, Iker Direcció: José Luís Montesinos | Guió: José Luís da, Jorge Moreno | Iturria | www.humanproduce.com Montesinos | Fotografia: Marc Zumbach Muntatge: Iván Sáinz-Pardo, Dirk Soldner | www. Música: Marc Martínez | Intèrprets Miguel Ángel marvinwayne.com Jenner, Ángel de la Guarda, Chuss Leiva, Graham Roberts | Muntatge: José Luís Montesinos | www. bastianfilms.com Tot ésser humà té una capacitat incalculable i inexplicable d’adaptació a qualsevol lloc i estat. A causa del nostre entorn social, la nostra ment A poc a poc tots els passatgers d’un autobús urbà varia constantment, però no per això la nostra han anat callant-se i segueixen amb atenció la ànima. conversa que un home manté amb la seva ex-dona Una família d’allò més convencional. Un lloc mera- Every human being has an indeterminate and inex- a través del telèfon mòbil. vellós. Un bonic dia. Un malson perfecte. plicable capacity of acclimatization to any place and A man does everything in his power to get his wife A conventional family. A wonderful place. A nice day. condition. Due to our social environment, our mind back and put an end to his crisis. A perfect nightmare. changes constantly but not for it our soul.
 16. 16. 30 31 I KNow yoU cAN lES BARBARES PASTIS / 20 UUUH – HEAR mE AAAH França | 2010 | 5’ | Documental Direcció: Jean-Gabiel Périot | Guió: Jean-Gabriel Portugal | 2010 | 4’ | Experimental Périot | Fotografia: Jean-Gabriel Périot | Itàlia | 2009 | 2’30” | Experimental Música: Xavier Thibault | Muntatge: Jean-Gabriel Direcció: Manuel Fonseca | Guió: Miguel Fonseca Périot | jg@jgperiot.net Direcció: Marco e Saverio Lanza | Guió: Pastis | | Música: Frédéric Chopin | Muntatge: Miguel Fotografia: Pastis | Música: Marco e Saverio Lanza Fonseca | www.curtas.pt/agencia | Intèrprets: Michaela Sabatini, Angelica Sweet | Muntatge: Pastis | www.xxpastis.com Una pel•lícula sobre l’amor dins d’una pel•licula sobre la guerra. Som escòria! Som bàrbars! les melodies involuntàries del sexe. A film about love inside a film about war We are scum! We are barbarians! The involuntary melodies of sex oNDAR AHoAK cI SoNo GlI SPIRITI El ExTRAño Espanya | 2010 | 4’46” | Animació Itàlia | 2009 | 6’20” | Animació Espanya | 2009 | 2’ | Ficció Direcció: Angel Aldarondo | Guió: Angel Aldarondo, Direcció: Alvise Renzini | Guió: Alvise Renzini | Direcció: Victor Moreno Rodriguez | Guió: Victor Koldo Almandoz | Fotografia: Angel Aldarondo | Fotografia: Alvise Renzini | Música: Blake/e/e/e | Moreno Rodriguez | Fotografia: Carlos Vasquez | Música: Mikel Azpiroz | Muntatge: Angel Aldarondo, Intèrprets: voice off Manuel Giannini | Muntatge: Muntatge: Victor Moreno Rodriguez | www.agencia- Koldo Almandoz | kimuak@filmotecavasca.com Benedetto Lanfranco | freak.com www.opificiociclope.com “Hi ha fantasmes” és una interpretació visual lliu- re d’un somni de carl Gustav Jung. El somni co- mença amb un arquetip prou comú: la casa d’algú, el lloc més familiar per a cadascun de nosaltres, les tonyines passen mesos hibernant després com una entitat per explorar. Jung es troba a si de l’etapa d’alimentació activa al mar cantàbric. mateix entrant a una sèrie d’habitacions “secre- cada any, aquestes temporades queden gravades tes”. en forma d’anells que deixen zones opaques a causa de l’absència d’aliment. “There are spirits” is a free visual interpretation of a Carl Gustav Jung’s dream. The dream starts off Tuna fish spend months hibernating after the acti- with a quite common archetype: one’s own home, ve feeding season in the Cantabrian Sea. Each year Qui som? the most familiar place for each of us, as an unex- these seasons are filmed in rings, leaving opaque plored entity. Jung finds himself entering a series of areas due to the lack of food. Who we are? “secret” rooms.
 17. 17. 32 33 UNA cAJA DE BoTo- NUESTRAS ESTRATE- lA DAmA y lA mUERTE NES GIAS Espanya | 2009 | 8’ | Animació Direcció: Javier Recio Gracia | Guió: Javier Recio Espanya | 2010 | 22’ | Ficció Espanya | 2009 | 19’ | Ficció Gracia | Fotografia: Kandor Graphics | Muntatge: Claudio Hernández | www.madeinshortandalucia. Direcció: María Reyes Arias | Guió: María Reyes Direcció: Sergi Cervera and Dìdac Cervera | Guió: es Arias | Fotografia: Aitor Mantxola | Sergi Cervera and Dìdac Cervera | Fotografia: Susa- Música: Pedro Barbadillo | Intèrprets: Antonio De na Ojea | Música: Rafel Plana | Intèrprets: Emma La Torre Sara Mantxola | Muntatge: Antonio Pérez Vilarasau Pol Coma Marc Coma | Muntatge: Xavier Reina | mariareyes3hija@gmail.com Giner | www.marvinwayne.com A Andrés no li arriben els diners per comprar els regals que la seva filla vol per Nadal. Això fa que li conte a la seva filla la veritat sobre la tradició Una encantadora vella viu sola a la seva granja, dels Reis d’orient. Aquesta revelació els llança a Francesc i Ignasi són dos germans que lluiten esperant l’arribada de la mort per a trobar-se amb un viatge de descoberta afectiva. contra la depressió de la seva mare. Junts idearan al seu estimat home una altra vegada. Una nit, Andrés cannot possibly afford the presents his dau- estratègies, amb optimisme i alegria, per fer que mentre dorm, la seva vida s’apaga i és convidada ghter wants for Christmas. That makes him tell his la seva mare s’aixequi del llit i surti de casa. a creuar la porta de la mort. daughter the truth about the tradition of the Tree Francesc and Ignasi are two brothers who fight A sweet old lady lives alone in her farm, waiting for Wise Men, (The Spanish version of Santa Claus). against their mothers depression. Together they wil the arrival of death to meet his beloved husband This revelation launches them on a voyage of emo- devise strategies, with optimism and joy, to get their again. One night, while sleeping, her life fades out tional discovery. mother out of bed and leave the house. and she is invited to cross death’s door. lISTEN To mE lA NIñA QUE TENIA ATENcIÓN Al clIENTE UNA SolA oREJA Hongria | 2008 | 4’ | Animació Espanya | 2006 | 8’ | Animació Direcció: Elena Rogova | Guió: Elena Rogova | Direcció: Marcos Valín, David Alonso | Guió: Mar- Fotografia: Elena Rogova | Música: Peter Erdelyi | Espanya | 2009 | 13’ | Animació cos Valín | Música: Xavi Font Pijuan, Arturo Vaquero Intèrprets: Elena Rogova | Muntatge: Elena Rogova Taboada | Muntatge: Marcos Valín, David Alonso | www.amixfilm.com Direcció: Álvaro León | Guió: Lucía Etxebarría, Pablo Fernandez Y Alvaro León | Fotografia: Nacho López | Música: Daniel Calvo | Intèrprets: Basado En El Cuento De Lucía Etxe- barría “La Fantástica Niña Pequeña Y La Cigüeña Pedigüeña” | Muntatge: Álvaro León | www. rubencoca.com Tots els nens tenen dos ulls, un nas, una boca, En un futur fred i hostil, una velleta es veurà obli- dues orelles i deu dits, o no? Allegra va a descobrir gada a botar-se les normes per aconseguir alguna Un gos inquiet vol ser escoltat desesperadament que hi ha nens de tot tipus. cosa per donar a l’estómac del seu gos escanyolit. per la gent i finalment té l’oportunitat... All the children have two eyes, a nose, a mouth, two En un futuro frío y hostil una abuelita se verá obli- One fidgety dog desperately wants to be heard by ears and ten fingers, or not? Allegra is going to disco- gada a saltarse las normas para conseguir algo que people and finally gets the chance… ver that there are children of all kinds. echar al estómago de su escuálido perro.

×