Forgó Sándor: Új média, hálózatalapú tanulás

 • 3,382 views
Uploaded on

I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása …

I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása
II. Válaszadásunk az irreguláris, véletlen, kontrollálatlan tartalmakra
III. Média és kommunikáció
IV. A digitális forradalom
V. A digitális média
VI. Az új média és a hálózatalapú tanulás
VII. Internetes társas-közösségi e-Learning
VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás elemzése (tudás-kompetenciák, motiválás, szemléltetés, értékelhetősége)
IX. Pedagógiai konzekvenciák

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,382
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
  Dr. Forgó Sándor
  tanszékvezető
  főiskolai tanár
  Az új média és hálózatalapú tanulás*A hálózatalapú tanulás és kompetenciái
  In: Új Pedagógiai Szemle, 2009/8–9. 91-97.
  http://prezi.com/80049
 • 2. Rövid tartalmi összefoglaló
  I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása
  II. Válaszadásunk az irreguláris, véletlen, kontrollálatlan tartalmakra
  III. Médiaés kommunikáció
  IV. A digitális forradalom
  V. A digitális média
  VI. Az új média és a hálózatalapú tanulás
  VII. Internetes társas-közösségi e-Learning
  VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás elemzése (tudás-kompetenciák, motiválás, szemléltetés, értékelhetősége)
  IX. Pedagógiaikonzekvenciák
  2
 • 3. 3
  I. Radikális változások a tudásanyag…
  …hozzáférhetőségében,
  …megbízhatóságában
  …ellenőrizhetőségében
  Előre megtervezett oktatási stratégia helyett irreguláris és autonóm tanulás?
  • Írott-olvasott Web„
  • 4. közösségekre jellemző a „kontrollálatlan” források
  Saját fejlesztésű médiatartalmak:
  • Blogok, Fórum, Wiki
  • 5. Tartalommegosztó hálózatok
  • 6. Kollaboratív tanulás
  befog-adó
  Sas István: A „visszabeszélőgép”, avagy az üzenet Te vagy!
  vö. Aronson és Pratkanis: A rábeszélőgép
 • 7. 4
  Részlet az Unesco dekrétumából
  „Az iskola és a család közös felelőssége, hogy a gyerekeket és a fiatalokat
  előkészítse egy olyan világra, amelyet akép, ahang és aszó alkot…
  Ez szükségessé teszi, hogy a követelményekhez hozzáigazítsuk
  a képzés legfontosabb céljait, amelyeket a„média – alfabetizálás”szóval foglalhatjuk össze.” (1982)
  Analóg korszakbeli naivitás?
  Szórakozva tanulás (edutainment) és/vagy valódi, alapos tanulás (engaged-Learning)?
  • Lehet- e teljes értékű tanulásaz új médiumokkal?
  • 8. Megfelelő volt-e a tanulás hagyományos módszerekkel és/vagy médiumokkal?
 • 5
  A hagyományos (reguláris) oktatás médiumaitól a hálózati tanulásig
  „Álmom egy olyan iskola, ahol a reguláris oktatást időről időre megszakítják a véletlenszerű elemek… 
  ahol a véletlennek igenis szerepe van,
  méghozzá gyakori módon, hetente vagy akár naponta is.”
  Csermely Péter
  A LisszaboniStratégiaaz oktatásfejlesztésől:
  „Nyitotteurópaitanulásikörnyezet”
 • 9. 6
  Kulcskompetenciák
  „A médiakompetencia magába foglalja
  a médiumok kritikus értelmezésének képességén túl
  • a médiaismeret és
  • 10. a médiahasználat elemeit csakúgy, mint a
  • 11. médiumok kreatív alkalmazását.” *
  * EKF Médiainformatika Intézet oktatóinak ars poeticája. Eger, EKF 2000.
 • 12. A mesterségbeli tudás
  Túl azIKT-eszközökhasználatán:
  új típusú média-együttesek ismérvei és
  alkalmazásának körülményei is
  7
  Az elektronikus tanulás
  ma már nemcsak:
  • tantermek kötött számítógépes (off-line) és
  • 13. (on-line) technológiák révén valósulhat meg,
  • 14. hanem webkettőn alapuló hálózati eszközök révén is.
  • 15. az interaktív televíziózás (iTV) és a
  • 16. mobil (celluláris) és
  hogyan is lehet egy diákból tartalom - végső esetben - tananyagfejlesztő
 • 17. II. Választ kell adnunk
  A webkettőn alapuló e-Learning 2.0-ás alapú tanulási forma – rugalmassága, flexibilitása, szabadon (irreguláris, autonóm) szervezethetősége révén – hogyan képezheti a kutatások alkalmazások fő áramát.
  Az ÚJ MÉDIA-rendszer értékei didaktikai szempontjából.
  Tudásátadás – Kompetencia-fejlesztés (nézetek/attitűdök, ismeretek, tevékenységek/képességek),
  Tartalomhordozó és megjelenítés/szemléltetés,
  A tanulók motiválása,
  Rugalmas alkalmazhatóság és a
  Teljesítmények értékelhetősége
  8
 • 18. 9
  III. Média és kommunikáció
  Schramm* örök tipológiája
  A beszéd az élőszó után…
  Valóságos tárgyak
  2. Nyomtatott anyagok
  3. A-V médiumok
  4. Programozott (lokális számítógép) oktatás – tanulásirányítás csírái
  5. Interaktív, multimédiás hálózati tanulás (Szűcs P., 1986!)
  Vö. Schramm
  A kommunikációrévén építhetünk társadalmat!
 • 19. 10
  A hagyományos tömegkommunikáció és telefónia
  Az előre szerkesztettség, a tömegesség, az egyoldalúság, a passzív befogadás
  szórt, diszperz
  A közlés élő jellege, személyesség-intimitás, kétoldalúság és aktív részvétel jellemzi
  ponttól pontig
  W. Schramm
  A beszéd szövőnői
 • 20. 11
  Edisonálma – az emberi tudás minden ágát lehetséges mozgóképpel tanítani
  Edison igen merészen a következőket írta:
  «A könyvek hamarosan elavultak lesznek az iskolában.
  A tanulókat a szemükön keresztül fogjuk oktatni.
  Iskolarendszerünk 10 éven belül teljesen megváltozik.»
  vö. Einstein
  A 100 éves jóslat nem igazolódott,
  de a folyamat megindult.”*
  * In: Rohonyi, A.: Oktatás és technológia - A pedagógiai technológia kialakulása. Veszprém, OOK, 1982.
 • 21. 12
  A klasszikus oktató televízió
  WilburSchramm (médiaszociológus) 1960-as években rámutatott:
  „A televíziós oktatás alapvető hiányossága…
  az információ szimplex módon való áramlása.
  Az információ a televíziótól a néző felé áramlik,
  akinek a válaszára a televízió nem reagálhat.”
  Öveges József
  sem a tanárok, sem a diákok nem tudtak kapcsolódni a műsoridőhöz
  csak a közvetítés idejében (később a videózássegített)
  elsősorban otthoni médium (egyéni vagy közös használatra)
  alacsony interaktivitás szint (ki- és bekapcsolás)
  a távoktatás hasznos kiegészítője
  ellenőrzött formában megfelelő hatékonyságú
  vö. Mindentudás
  Egyeteme 2.0 !
  René Berger: Makro-, Mezo- és
  Mikrotévé = egyéntől egyénhez!
 • 22. „ÚjMédia”-korszakolás
  I. 1870s – 1980s -> Massmedia(Newspapers, broadcast)
  II. 1990s – -> Masses of media(Digital channels)
  III. 2000s – ->Memedia(webBlogs, pers. publ.)
  IV. 2004s – -> Wemedia(participatory, citizenjournalism = civil)
  13
  Source: Richard Bailey: New-media
 • 23. Kis-nagy média közösségi média LittleBig, & social Media
  3. SOCIAL - Társas-közösségi
  LITTLE MEDIA - Personal
  (Narrow f2f, 1:1)
  4. ME MEDIA (p2p, Blog)
  5. WE MEDIA - civil
  (Participatingn:n)
  2. BIG MEDIA – MassMedia
  (Press & Broadcast)
  14
  6. LittleBig
  Kapuőrmentes, mobil
  (1:n)
  Generáció
  Bowman & Willis
  R. Bailey
  W. Schramm, vs
 • 24. Generációkés a digitális világ(Prensky és Tari Annamária)
  „X” GENERÁCIÓ (1960-1980)
  (kamaszkorban) USA
  „Y” GENERÁCIÓ (1982-1994)
  (Gyermekkorban)
  Digitális bennszülöttek
  „Z”GENERÁCIÓ (1996 - )
  Nem éltek internet nélküli világban
  15
 • 25. A story ma: Internetológia„Z” generáció
  Forrás: Z. Karvalics László
 • 26. A megoldás kezdetei – AZ ISKOLA
  Régen
 • 27. Kinek tanítunk? PC-k, PDA-k és mobiltelefonok az Y és az M Generáció életének szerves része
  18
 • 28. IV. A digitális forradalom
  Az információk
  előállításának,
  tárolásának,
  feldolgozásának
  alakításának
  gyökeres változása.
  Több mint technológiai!
  Átalakul a társadalom:
  a gazdaság,
  a foglalkoztatás,
  termelés, fogyasztás, oktatás
  Elsődleges:
  információ (termék), a tudás (termék),
  kommunikáció: kitáguló térbeli korlátok,
  mediatizált kommunikáció fejlődése
  19
 • 29. V. A digitális média
  Szabványosdigitális nyelv (tartalmak tárolása, másolása, létrehozása, reprodukálása)
  Interaktivitás ->közvetlen visszacsatolás
  Decentralizáció->hálózat és kommunikáció
  Többirányúkommunikáció ->(vertikális vö. horizontális)
  Interoperabilitás:-> a felhasználók szabadon cserélhetik, módosíthatják az információkat
  Konvergencia és diverzifikáció
 • 30. 21
  1. A digitalizáció
  Lehetővé teszi
  a tartalmak platform-független közvetítését,
  eszköztárak bővülését és a a hatókör kiszélesedését
 • 31. McLuhan„A párbeszéd felváltja a prédikációt”.
  Az elektronikusmédia eltörli a tér dimenzióját.
  „Az elektromosság segítségével a világ bármely pontjáról olyan kapcsolatot létesíthetünk egymás között, mintha egykisfalubanélnénk.
  „A ma embere lényegében mindannak a méretét, hatókörét megnövelte,
  amit a testével szokott megtenni.”
  22
  2. Interakció
 • 32. 23
  Az interaktivitáson alapuló kommunikáció - a Web 2 előfutára -
  NEGROPONTE *:
  nemcsak rátukmálják az emberekre a szórakozást és az információt,
  hanem az lesz a jellemző, hogy az ember maga választ:
  belép egy hálózatba és
  kivesz valamit, mint ma egy könyvtárból vagy egy videotékából
  * Negroponte, N. Being Digital. London, Hodder & Stoughton,1995.
 • 33. 24
  Az új médiakommunikációs tendenciák
  3.Decentralizált 4. Interoperábilis 5. Horizontális
 • 34. 25
 • 35. 26
  6.A konvergencia és a diverzifikáció
  Negroponte*:
  „Az egyes médiumok közötti határok elmosódnak, az eddig különálló médiumok összeolvadva multimédia- termékek formájában új entitást hoznak létre, s végül is győzedelmeskedik a konvergencia”.
  *Negroponte: Digitális létezés
  SzecskőTamás: a digitalizáció olyan, mint egy földrengés:
  lökéshullámait szakmánk valamennyi területén érezni”,
  mindaz, amit a tömegkommunikációs elméletek elmondtak a médiáról, alighanem érvénytelennéválik, új magyarázó elveket kell keresni
  vö: Médiadiverzifikáció (civiltartalomszolgáltatás)
 • 36. Televíziózás:multiplatformon
  27
  tévén, weben, mobilon
  Táguló
  televíziózás
  mobizód,
  Giant-Pocket Tv
  Ultravékony
  Ultrahajlékony
  Eco - Led
  HD
  3D
  Holovízió
  „usergeneratedcontent”
  • Videó blogok: pl.: Freevlog,
  • 37. Podcast = iPod + Broadcast
  ”CROSS-PLATFORM CONTENT IS A KING!”
 • 38. Webes televíziózás
  Streaming - folyamatosan közvetített – live videó
  Kitekintés
  Hazai helyzet
  Google videók
  YouTube média
  TeachersTubeoktatási tartalom
  Teachers Tv online oktatótévé
  freevideolectures.com
  bbc.co.uk/science
  sciencevideos.com
  Ustream.com
  Origo (tudomáy /technika)
  Videotórium.hu
  videobazis.hu
  28
  Hazai helyzet: Tudománymédia csatorna?
 • 39. A centrali-zált és diverzifi-kált média
  29
 • 40. VI. Az Új Média diffúziója
  30
  Hálózatalapú
  Multimédiás,
  Egyéni,
  közösségi
  Interaktív
  Mobil
  (handy, cell)
  iTV
  On-line
 • 41. 31
  Az ÚJ MÉDIA lehetősége*
  föltehetőleg a televíziókészülékhez
  és a számítógéphez hasonlatos
  képernyőskészség,
  amelyet a tele- és a tömegkommunikáció egyesülése
  és az óriási méretű számítógépes adatbázisok lehetősége teremt meg.
  *Balázs Géza: Az új média retorikája. In: Vigilia, 2003/1. 13.
  Napjainkban:
  • hajtogatható, mint a papír
  • 42. átlátszó, mint az üveg
  • 43. életszerűen színes, multilateriális
  • 44. érintésérzékeny
  • 45. és alakváltoztató
  (Forgó S.)
 • 46. 32
  A telekommunikáció és a mobilmédia pedagógiai kérdései
  IKT
  a PC- és internet-penetráció alacsony szintű és lassú
  IKT- kompetencia feltétel
  az esélykülönbségeket fenntartja
  Mobiltanulás
  • a mobiltelefon elterjedése széleskörűbb
  • 47. IKT- kompetencia nemfeltétel
  • 48. az esélykülönbséget csökkentheti
  *Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság
 • 49. 33
  Az iTV mint oktatási környezet
  Motiváció: szg+ tv élmény
  Interaktív, személyre szabott,
  Nagyfokú rugalmasság,
  Teljesítményértékelés (kísérleti)
  megbízható, könnyen használható (mint egy televízió)
  képben gazdag (video-rich)
  tartalom flexibilishozzáféréssel
  használata nembonyolultabb, mint a jelenlegi tévékészülékeké
  az iTVinterakciórévén potenciális tanulási eszköz
  Kérdés: A szerveren tárolt műsorok megsértik-e a szerzői jogot,
  a jogosulatlan másolatkészítést?
  Filmfolyam helyett digitális katalógus
  Viszontlátásra
  főműsoridő!
 • 50. 34
  VII. Internetes társas szerveződések
  A Web1.0 ! világa 1989-2003
  • a web2.0 szerepét ismerte el,
  • megváltoztatta internetes szokásainkat
  Az internetet a saját képére formáló,a tartalmat saját maga generálófelhasználó lett az
  év embere.
  Az év embere -2007
  Producer consumer =
  Prosumer
  Participatív média:
  állampolgári közreműködésen alapul
 • 51. Az eLearning(approximáció)*
  Számítógépes hálózaton elérhető
  nyitott – tér- és időkorlátoktól független –
  a tanítási - tanulási folyamatot megszervezve Ø
  optimális ismeretátadási, tanulási módszerek
  birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat
  a tutor-tanulókommunikációt
  a számítógépes interaktív oktatószoftvert
  Egységes keretrendszerbe foglalva, hozzáférhetővé Ø
  a tanuló számára teszi Ø
  Az „e-Learning kettő pont nullás” típusú tanulás elméletét
  a konnektivizmus – a hálózatalapú tanulásfelfogás – írja le,
  mely a digitális korszak tanuláselméletének fogható fel.
  *In: e-Learnig kézikönyv:Forgó, 2002.
  vö. Kulcsár Zsolt
  35
 • 52. Az eLearning2.0* konnektivizmus
  Tanuló-központú irregulárisan szerveződő tanulás
  tanulói autonómián és spontán tudáscserén alapul,
  már nem hierarchikus, hanem sokirányú,
  decentralizáltés sokcsatornás,
  a kollaboratívtanulásra ösztönözve
  Kibontakoztatja a tanulói kreativitást.
  Forgó: (ÚPSZ, 2009) uo.http://hu.wikipedia.org
 • 53. 37
  Az e-Learning generációk
  I.1990-ig: a távoktatás hagyományaihoz hasonlóan: oktatócsomagok off-line kiegészítései (CBT)
  II.1995-2000: internetalapú tanulás webes formában, e-mail formájában (WBT)
  III.Multimédiástartalmak és technológiai integráció (LMS LCMS)
  IV.Web2szolgáltatások
  V. e-Learning2.0
  VI.interaktívtévé + mobil jegyében integrált
  VII. Hálózatalapútanulási környezet
  PersonalLearningEnvironment
  (PLE)
 • 54. Konnektivizmus
  George Siemens*: "Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára”
  A hálózatelméletek és a web 2.0 szemléletének pedagógiában való alkalmazásáról szól.
  A konnektivizmusa tudásszervezés új paradigmája, mely alapján kompetenciáinkat a kapcsolatok felépítésével szerezzük
  Az információ központi fogalom
  A megértés hálózatok alapján
  *In: InstructionalTechnology and DistanceLearning
  2005 j
  38
 • 55. 39
  VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás
  Mobil (cell, handy)
  m-Learning
  Video streaming
  1. Kompetenciák(nézetek/attitűdök, ismeretek, tev. képességek)
  Kugler J. alapján
 • 56. 40
  eLearning (offline – online)
  Kugler J. alapján
 • 57. 41
  Hagyományostelevízió
  coachpotato
 • 58. 42
  Interaktív televízió (iTV)
 • 59. 43
  Mobil (cell, Handy) tanulás
  mobiltartalom
  m-Learning
 • 60. Az oktatás-módszertantanuláselméletei
  Behaviorizmus (Watson, Skinner)
  Kognitivizmus (az információ feldolgozás, Piaget, Pléh Cs.)
  Konstruktivizmus(a tanulás értelemteremtő tevékenység NahalkaI.)
  Konnektivizmus
  (az IT tanuláselmélete,G. Siemens,
  Mo: Bessenyei I, Kulcsár Zs. )
 • 61. IX. Hálózatalapú tanári kompetenciákHol is tartunk?
  45
  Önálló alkotás
  Reflexió, tesztelés
  Online munkavégzés,
  kivonatolás
  Letöltés helyett
  feltöltés
  Kommentek
  annotáció
  Böngészés, megosztás, tárolás, könyvjelzők
 • 62. Választ kell adnunk
  a webkettőn alapuló
  elearning2.0 –ás alapú tanulási forma– rugalmassága, flexibilitása, szabadon (irreguláris, autonóm) szervezethetősége révén–
  képezheti-e a közeljövőben a neveléstudományi szakmódszertani kutatások alkalmazások főáramát– ,
  vagy egyfajta sarlatánságnak,
  áltudománynak (gerilla oktatásnak) tekintendő,
  az amit nem a pedagógusok hanem a tanítványaik alkotnak meg és tesznek közzé a világhálón.
  46
  Ma már beszélhetünk civil újságírásról, öngyógyításról – orvos helyett, vajon lesz-e önoktatás is.
 • 63. 47
  Az IT révén kialakítható egy tömegesen testre szabható oktatás.
  Mi ennek részesei lehetünk!
 • 64. 48
  Köszönöm megtisztelő figyelmüket.Dr. Forgó Sándorhabilitált főiskolai tanárEger, Eszterházy Károly FőiskolaMédiainformatika Intézet.2009.
  http:// www.ektf.hu/~forgos
  http:// slideshare.net/forgos, http://prezi.com/80049/
  e-mail: forgos@ektf.hu