Certificate of Business Management Presented By Lê Châu Tuấn MBA CEO “ Former Marketing Director Unilever Vietnam”
Quản trị kinh doanh là …….. <ul><li>Làm kinh tế: Tạo ra khách hàng </li></ul><ul><li>Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự h...
Quá trình phát triển Production Era Sales Era Marketing Era Relationship Marketing Era
Chúng ta sẽ học….. <ul><li>Cách tạo ra khách hàng </li></ul><ul><li>Cách trình bày ấn tượng </li></ul><ul><li>Nghệ thuật đ...
Cách tạo ra khách hàng
5 Câu hỏi thiết yếu <ul><li>Sản phẩm của bạn là gì? </li></ul><ul><li>Giá trị tăng thêm mang lại?  </li></ul><ul><li>Tốt ...
Buyer’s Steps BUYER SELLER Initiate Educate Validate Justify Close Initial Interest Education Transfer Ownership Rationali...
Needs Before Wants <ul><li>Maslow’s Hierarchy of Needs ( Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e , Tho...
The Marketing Environment Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e , Thomson, South-Western, Ohio, USA
5 Bước tạo ra khách hàng <ul><li>Chuẩn bị </li></ul><ul><li>Mở đầu </li></ul><ul><li>Trình bày </li></ul><ul><li>Kết thúc ...
Chuẩn bị <ul><li>Thái độ </li></ul><ul><li>Kiến thức sản phẩm </li></ul><ul><li>Kỹ năng bán hàng </li></ul><ul><ul><li>Kịc...
Ví dụ <ul><li>Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: </li></ul><ul><li>Anh văn luyện nghe nói </li></ul><ul><li>Học đầu tư chứng...
Ví dụ <ul><li>Mở đầu: </li></ul><ul><li>Em là …, nhân viên tư vấn của Trung Tâm THE BEST, một Trung Tâm chuyên dạy AV theo...
Ví dụ <ul><li>Chuyển ý và trình bày: </li></ul><ul><li>Trước khi giải thích về các khóa học, anh vui lòng cho biết … </li>...
Ví dụ <ul><li>Kết thúc: </li></ul><ul><li>Sau khi phân tích, em đề nghị … </li></ul><ul><li>Nếu đăng ký trước ngày … anh s...
Thực tập <ul><li>Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: </li></ul><ul><li>Anh văn luyện nghe nói </li></ul><ul><li>Học đầu tư ch...
10 Bài học <ul><li>Provide solutions to people’s problems </li></ul><ul><li>Build your business on referrals </li></ul><ul...
10 Lessons <ul><li>Provide the client with three options </li></ul><ul><li>Back your options up with examples </li></ul><u...
Kỹ năng trình bày
Lý do & lợi ích mang lại <ul><li>Bạn có thấy khó khăn khi mở đầu? </li></ul><ul><li>Kỹ năng này giúp bạn: </li></ul><ul><...
6 cách mở đầu <ul><li>Nêu ra một ai đó mà khách hàng biết </li></ul><ul><li>Kể một kinh nghiệm cá nhân </li></ul><ul><li>K...
Chuyển tải ý tưởng <ul><li>Số 3 kỳ diệu </li></ul><ul><li>Thống kê cho thấy, người ta chỉ nhớ được 7 ý +/- 2 </li></ul><ul...
Một số dàn ý <ul><li>Sales: </li></ul><ul><ul><li>Tình hình </li></ul></ul><ul><ul><li>Các vấn đề </li></ul></ul><ul><ul>...
Nội dung câu chuyện <ul><li>Người ta thường thích nghe những câu chuyện có nội dung như: </li></ul><ul><li>Lần đầu tiên </...
Những câu chuyển ý <ul><li>Từ X, chúng ta có thể thấy Y </li></ul>
Sales Tools Kit Advertising Sales Promotion P-O-P Sponsorship Publicity Personal Selling Integrated Marketing Communicat...
Các Công Cụ Bán hàng <ul><li>Đồng phục </li></ul><ul><li>Name Card </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul><ul><li>Tờ gấp mô ...
How To Win New Business <ul><li>Strong Self-Belief </li></ul><ul><li>Certainty in an age of Uncertainty </li></ul><ul><li>...
How To Win New Business <ul><li>6. Emotional connection – family values </li></ul><ul><li>7. Shared set of values – Integr...
 
Dịch vụ khách hàng
5 Nguyên tắc chính <ul><li>Thái độ đồng cảm </li></ul><ul><li>Độ tin cậy </li></ul><ul><li>Tốc độ </li></ul><ul><li>Bề ng...
Ví dụ <ul><li>Áp dụng trong lúc bán hàng </li></ul><ul><li>Áp dụng ở nhà hàng </li></ul><ul><li>Áp dụng trong tiệm Beauty ...
Thực tập <ul><li>Chia nhóm, quan sát và phân tích dịch vụ khách hàng hiện nay. </li></ul><ul><li>Đề nghị cải tiến </li></ul>
Nghệ thuật đàm phán
Lý do & lợi ích <ul><li>Biết cách cân bằng giữa nghĩa vụ & quyền lợi của 2 bên </li></ul><ul><li>Dùng khi: bán hàng, soạn ...
Cách thực hiện <ul><li>Xác định điều bạn muốn </li></ul><ul><li>Dự đoán điều bên kia muốn </li></ul><ul><li>Không bao giờ ...
Ví dụ <ul><li>Chia làm 2 nhóm </li></ul><ul><li>Mỗi nhóm chuẩn bị 1 số điều kiện khi học Anh Văn </li></ul><ul><li>Bắt đầu...
Hết Certificate I Chia nhóm thực tập
Certificate of Business Management Part II
Marketing là … <ul><li>Đọc được Need & Want của NTD </li></ul><ul><li>Sáng tạo sản phẩm & dịch vụ </li></ul><ul><li>Tuyên...
Bạn sẽ học được … <ul><li>Cách khám phá nhu cầu NTD </li></ul><ul><li>Cách truyền thông </li></ul><ul><li>Cách làm việc n...
Khám phá nhu cầu … <ul><li>Thế nào là insight </li></ul><ul><li>Bài tập để phát hiện insight </li></ul><ul><li>Checklists...
Market Research <ul><li>Phân loại theo phương pháp: </li></ul><ul><ul><li>Quali </li></ul></ul><ul><ul><li>Quanti </li></u...
Market Research <ul><li>Phân loại theo mục đích: </li></ul><ul><ul><li>Xác định chiến lược </li></ul></ul><ul><ul><li>Khám...
Ví dụ về Market Research <ul><li>Habit & Attitude: MT Shopper </li></ul><ul><li>Focus Group Trường lý tưởng </li></ul><ul>...
Thực tập: Giao tiếp với Agency <ul><li>Viết brief </li></ul><ul><li>Thiết kế bảng câu hỏi </li></ul><ul><li>Tổ chức thực h...
Định vị sản phẩm <ul><li>8 yếu tố căn bản </li></ul><ul><li>Hệ thống thương hiệu </li></ul><ul><li>Tài sản thương hiệu </l...
8 yếu tố căn bản <ul><li>Môi trường cạnh tranh </li></ul><ul><li>Khách hàng nhắm đến </li></ul><ul><li>Nhu cầu thực sự </l...
8 yếu tố căn bản <ul><li>Lợi ích </li></ul><ul><li>Sự khác biệt </li></ul><ul><li>Lý do để tin </li></ul><ul><li>Giá trị &...
Ví dụ <ul><li>Dove </li></ul><ul><li>ICBINB </li></ul>
Brand Communication <ul><li>Chia cặp </li></ul><ul><li>Giới thiệu bạn với người đối diện </li></ul><ul><li>Nhận xét </li><...
Brand Communication Media Medium
Các Phương tiện truyền thông <ul><ul><ul><li>Brand Awareness </li></ul></ul></ul>Consumer Response Emotional Rational <ul>...
Ví dụ thực tế <ul><li>Lipton Communication Planning </li></ul><ul><li>Chia nhóm </li></ul><ul><li>Thảo luận </li></ul><ul>...
Khuyến mãi <ul><li>Các loại khuyến mãi: Push & Pull </li></ul><ul><li>Viết bản đề nghị khuyến mãi </li></ul><ul><li>Thảo l...
Quản trị Nhân sự <ul><li>Tuyển dụng </li></ul><ul><li>Đào tạo & Phát triển </li></ul><ul><li>Đãi ngộ </li></ul><ul><li>Th...
Các yếu tố của con người <ul><li>Thái độ </li></ul><ul><li>Tính cách </li></ul><ul><li>Nhận thức </li></ul><ul><li>Kỹ năng...
Sự thích hợp với công việc <ul><li>Lãnh đạo </li></ul><ul><li>Giám sát </li></ul><ul><li>Nhân viên </li></ul>
Bí quyết để thành công <ul><li>Điều kiện cần: </li></ul><ul><ul><li>Làm việc chăm chỉ </li></ul></ul><ul><ul><li>Luôn phấn...
Cách làm việc nhóm <ul><li>Hiểu & cam kết cùng thực hiện 1 nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Biết điểm mạnh của từng người </li><...
Xử lý các vấn đề trong nhóm <ul><li>Mâu thuẫn vì communication </li></ul><ul><li>Nhận diện tính cách </li></ul><ul><li>Ngh...
Cách viết đơn xin việc <ul><li>Xem mẫu </li></ul><ul><li>Sử dụng kỹ năng trình bày </li></ul>
Trả lời phỏng vấn <ul><li>Sử dụng kỹ năng trình bày </li></ul><ul><li>Thực tập </li></ul>
Đào tạo & Phát triển <ul><li>Soft Skills </li></ul><ul><li>Professional Skills </li></ul><ul><li>Competencies </li></ul><u...
Cấp bậc của Công ty Đa Quốc Gia <ul><li>Job Description </li></ul><ul><li>Job Level </li></ul><ul><li>Kế hoạch phát triển ...
Thiết kế lương <ul><li>Lương căn bản </li></ul><ul><li>Phúc lợi </li></ul><ul><li>Phụ cấp </li></ul><ul><li>Thưởng theo th...
Quan hệ nhân viên <ul><li>Employee Handbook </li></ul><ul><li>Operation Manual </li></ul><ul><li>Intranet </li></ul><ul><l...
Certificate of Business Management Part III
Bạn sẽ học được … <ul><li>PR chuyên sâu </li></ul><ul><li>Cách làm tác phẩm quảng cáo </li></ul><ul><li>Tổ chức chương tr...
PR là ……… <ul><li>Dùng một bên thứ 3 để chuyển tải thông điệp của marketing </li></ul><ul><li>Tuy chậm, nhưng đáng tin hơ...
6 vai trò của PR <ul><li>Tạo awareness </li></ul><ul><li>Tạo credibility </li></ul><ul><li>Tạo Image </li></ul><ul><li>… <...
Cách làm PR <ul><li>Viết Brief </li></ul><ul><li>Sáng tạo và chọn ý tưởng </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện </li></ul><u...
Tổ chức sự kiện <ul><li>Viết bản đề nghị </li></ul><ul><li>Trình bày </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện </li></ul><ul><li...
Viết bài <ul><li>Xác định mục tiêu </li></ul><ul><ul><li>Lợi ích cho người đọc </li></ul></ul><ul><li>Cấu trúc bài viết </...
Press Release <ul><li>Mục đích: Để Ban Biên tập viết bài </li></ul><ul><li>Cấu trúc: Xem bài mẫu </li></ul>
Các kỹ thuật Advertising <ul><li>Cấu trúc của một Print Ad, Poster </li></ul><ul><li>Cách viết Headline </li></ul><ul><li>...
Các kỹ thuật Advertising <ul><li>Kết nối ý tưởng </li></ul><ul><li>Đặc điểm </li></ul><ul><li>Hình dáng </li></ul><ul><li...
Giao tiếp <ul><li>Viết thư chào hàng </li></ul><ul><li>Viết thư xin lỗi </li></ul><ul><li>Viết thư mời </li></ul><ul><li>L...
Certificate of Business Management Part IV
Bạn sẽ học được …….. <ul><li>Quản trị tài chính căn bản </li></ul><ul><li>Quản trị dự án </li></ul><ul><li>Tổ chức bộ máy ...
Kế toán đại cương <ul><li>Nguyên tắc nợ có </li></ul><ul><li>Hệ thống tài khoản </li></ul><ul><li>Định khoản 1 số hoạt độn...
Quản trị tài chính <ul><li>Phân tích tính hiệu quả trong đồng vốn </li></ul><ul><li>Các định nghĩa </li></ul><ul><li>Bảng ...
Quản trị dự án <ul><li>3 yếu tố quan trọng: Cost, Quality, Time </li></ul><ul><li>Sử dụng phần mềm Microsoft project </li>...
Tổ chức bộ máy năng động <ul><li>Qui trình tổ chức </li></ul><ul><li>Các dạng nhóm </li></ul><ul><li>Các sơ đồ tổ chức </l...
Quản trị Chuổi Cung Ứng <ul><li>Các yếu tố trong sản xuất – phân phối </li></ul><ul><ul><li>Quản lý thu mua </li></ul></ul...
Demand Planning <ul><li>Lên kế hoạch sản xuất </li></ul><ul><ul><li>Sales Forecast </li></ul></ul><ul><ul><li>Purchase ord...
Hệ thống phân phối <ul><li>Kênh phân phối: Trực tiếp vs Gián tiếp </li></ul><ul><li>Nhiều cấp </li></ul><ul><li>Định giá c...
Logistic <ul><li>Delivery plan </li></ul><ul><li>Lead time </li></ul><ul><li>Case fill rate </li></ul><ul><li>Order fill r...
Kết thúc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Giao Trinh Giang Day Marketing

17,540

Published on

Marketing trong kinh doanh

Published in: Business
5 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
17,540
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,681
Comments
5
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giao Trinh Giang Day Marketing

 1. 1. Certificate of Business Management Presented By Lê Châu Tuấn MBA CEO “ Former Marketing Director Unilever Vietnam”
 2. 2. Quản trị kinh doanh là …….. <ul><li>Làm kinh tế: Tạo ra khách hàng </li></ul><ul><li>Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng </li></ul><ul><li>Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức </li></ul>
 3. 3. Quá trình phát triển Production Era Sales Era Marketing Era Relationship Marketing Era
 4. 4. Chúng ta sẽ học….. <ul><li>Cách tạo ra khách hàng </li></ul><ul><li>Cách trình bày ấn tượng </li></ul><ul><li>Nghệ thuật đàm phán </li></ul><ul><li>Cách làm khách hàng hài lòng </li></ul>
 5. 5. Cách tạo ra khách hàng
 6. 6. 5 Câu hỏi thiết yếu <ul><li>Sản phẩm của bạn là gì? </li></ul><ul><li>Giá trị tăng thêm mang lại? </li></ul><ul><li>Tốt hơn cái hiện tại KH đang có? </li></ul><ul><li>Mục tiêu bạn muốn đạt được? </li></ul><ul><li>Độ khó, thời gian để thành công? </li></ul>
 7. 7. Buyer’s Steps BUYER SELLER Initiate Educate Validate Justify Close Initial Interest Education Transfer Ownership Rationalize Decide
 8. 8. Needs Before Wants <ul><li>Maslow’s Hierarchy of Needs ( Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e , Thomson, South-Western, Ohio, USA ) </li></ul>Esteem Self Actualization Safety Physiological Belongingness Social/
 9. 9. The Marketing Environment Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e , Thomson, South-Western, Ohio, USA
 10. 10. 5 Bước tạo ra khách hàng <ul><li>Chuẩn bị </li></ul><ul><li>Mở đầu </li></ul><ul><li>Trình bày </li></ul><ul><li>Kết thúc </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul>
 11. 11. Chuẩn bị <ul><li>Thái độ </li></ul><ul><li>Kiến thức sản phẩm </li></ul><ul><li>Kỹ năng bán hàng </li></ul><ul><ul><li>Kịch bản nói chuyện </li></ul></ul><ul><ul><li>Dụng cụ hỗ trợ </li></ul></ul><ul><ul><li>Báo cáo ghi chép </li></ul></ul>
 12. 12. Ví dụ <ul><li>Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: </li></ul><ul><li>Anh văn luyện nghe nói </li></ul><ul><li>Học đầu tư chứng khoán </li></ul><ul><li>Một sản phẩm mà bạn yêu thích </li></ul><ul><li>Hãy tạo ra khách hàng! </li></ul>
 13. 13. Ví dụ <ul><li>Mở đầu: </li></ul><ul><li>Em là …, nhân viên tư vấn của Trung Tâm THE BEST, một Trung Tâm chuyên dạy AV theo phương pháp hiện đại của Hoa Kỳ, giúp các bạn: 1 2 3 </li></ul>
 14. 14. Ví dụ <ul><li>Chuyển ý và trình bày: </li></ul><ul><li>Trước khi giải thích về các khóa học, anh vui lòng cho biết … </li></ul><ul><li>Như vậy, em giới thiệu với anh chương trình này, nó giúp anh 1 2 3 </li></ul>
 15. 15. Ví dụ <ul><li>Kết thúc: </li></ul><ul><li>Sau khi phân tích, em đề nghị … </li></ul><ul><li>Nếu đăng ký trước ngày … anh sẽ được … </li></ul>
 16. 16. Thực tập <ul><li>Chọn 1 trong 3 sản phẩm sau đây: </li></ul><ul><li>Anh văn luyện nghe nói </li></ul><ul><li>Học đầu tư chứng khoán </li></ul><ul><li>Một sản phẩm mà bạn yêu thích </li></ul><ul><li>Hãy tạo ra khách hàng! </li></ul>
 17. 17. 10 Bài học <ul><li>Provide solutions to people’s problems </li></ul><ul><li>Build your business on referrals </li></ul><ul><li>Look at a business with consistent demand </li></ul><ul><li>Qualifications build credibility. </li></ul><ul><li>Come up with a unique brand </li></ul>
 18. 18. 10 Lessons <ul><li>Provide the client with three options </li></ul><ul><li>Back your options up with examples </li></ul><ul><li>What’s the pain or gain? </li></ul><ul><li>Provide written details </li></ul><ul><li>Review, evaluate and follow-up </li></ul>
 19. 19. Kỹ năng trình bày
 20. 20. Lý do & lợi ích mang lại <ul><li>Bạn có thấy khó khăn khi mở đầu? </li></ul><ul><li>Kỹ năng này giúp bạn: </li></ul><ul><li>Mở đầu ấn tượng </li></ul><ul><li>Chuyển tải ý tưởng rõ ràng </li></ul><ul><li>Kiểm soát cuộc nói chuyện </li></ul>
 21. 21. 6 cách mở đầu <ul><li>Nêu ra một ai đó mà khách hàng biết </li></ul><ul><li>Kể một kinh nghiệm cá nhân </li></ul><ul><li>Kể câu chuyện gần đây </li></ul><ul><li>Câu hỏi tu từ </li></ul><ul><li>Kể một giai thoại </li></ul>
 22. 22. Chuyển tải ý tưởng <ul><li>Số 3 kỳ diệu </li></ul><ul><li>Thống kê cho thấy, người ta chỉ nhớ được 7 ý +/- 2 </li></ul><ul><li>Tốt nhất, bạn chỉ nên nói 3 ý </li></ul>
 23. 23. Một số dàn ý <ul><li>Sales: </li></ul><ul><ul><li>Tình hình </li></ul></ul><ul><ul><li>Các vấn đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Đề nghị 3 Giải pháp </li></ul></ul>
 24. 24. Nội dung câu chuyện <ul><li>Người ta thường thích nghe những câu chuyện có nội dung như: </li></ul><ul><li>Lần đầu tiên </li></ul><ul><li>Thành công / Thất bại / Thành công </li></ul><ul><li>Mẫu “người hùng” thời nay </li></ul><ul><li>Nổi tiếng – im lặng – xuất hiện </li></ul>
 25. 25. Những câu chuyển ý <ul><li>Từ X, chúng ta có thể thấy Y </li></ul>
 26. 26. Sales Tools Kit Advertising Sales Promotion P-O-P Sponsorship Publicity Personal Selling Integrated Marketing Communications Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e , Thomson, South-Western, Ohio, USA
 27. 27. Các Công Cụ Bán hàng <ul><li>Đồng phục </li></ul><ul><li>Name Card </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul><ul><li>Tờ gấp mô tả sản phẩm </li></ul><ul><li>Thẻ khách hàng </li></ul>
 28. 28. How To Win New Business <ul><li>Strong Self-Belief </li></ul><ul><li>Certainty in an age of Uncertainty </li></ul><ul><li>Visual Imagery </li></ul><ul><li>The Personal Brand </li></ul><ul><li>Relentless Discipline </li></ul>
 29. 29. How To Win New Business <ul><li>6. Emotional connection – family values </li></ul><ul><li>7. Shared set of values – Integrity Marketing </li></ul><ul><li>8. Consistent message </li></ul><ul><li>9. Read, relate, reflect issues of concern or trends </li></ul><ul><li>10. A great call to action </li></ul>
 30. 31. Dịch vụ khách hàng
 31. 32. 5 Nguyên tắc chính <ul><li>Thái độ đồng cảm </li></ul><ul><li>Độ tin cậy </li></ul><ul><li>Tốc độ </li></ul><ul><li>Bề ngoài </li></ul><ul><li>Bảo đảm “chế độ hậu mãi” </li></ul>
 32. 33. Ví dụ <ul><li>Áp dụng trong lúc bán hàng </li></ul><ul><li>Áp dụng ở nhà hàng </li></ul><ul><li>Áp dụng trong tiệm Beauty salon </li></ul>
 33. 34. Thực tập <ul><li>Chia nhóm, quan sát và phân tích dịch vụ khách hàng hiện nay. </li></ul><ul><li>Đề nghị cải tiến </li></ul>
 34. 35. Nghệ thuật đàm phán
 35. 36. Lý do & lợi ích <ul><li>Biết cách cân bằng giữa nghĩa vụ & quyền lợi của 2 bên </li></ul><ul><li>Dùng khi: bán hàng, soạn thảo hợp đồng, mua hàng, … </li></ul><ul><li>Tỷ phú Donald Trump chỉ sử dụng 1 kỹ năng này! </li></ul>
 36. 37. Cách thực hiện <ul><li>Xác định điều bạn muốn </li></ul><ul><li>Dự đoán điều bên kia muốn </li></ul><ul><li>Không bao giờ nói NO! </li></ul><ul><li>Đổi lại, anh sẽ làm gì cho tôi? </li></ul><ul><li>Cho ít, kể nhiều và ngược lại! </li></ul>
 37. 38. Ví dụ <ul><li>Chia làm 2 nhóm </li></ul><ul><li>Mỗi nhóm chuẩn bị 1 số điều kiện khi học Anh Văn </li></ul><ul><li>Bắt đầu đàm phán </li></ul><ul><li>Nhận xét? Đề nghị cải tiến? </li></ul>
 38. 39. Hết Certificate I Chia nhóm thực tập
 39. 40. Certificate of Business Management Part II
 40. 41. Marketing là … <ul><li>Đọc được Need & Want của NTD </li></ul><ul><li>Sáng tạo sản phẩm & dịch vụ </li></ul><ul><li>Tuyên truyền sản phẩm </li></ul><ul><li>Tổ chức mọi hoạt động để thu lợi </li></ul>
 41. 42. Bạn sẽ học được … <ul><li>Cách khám phá nhu cầu NTD </li></ul><ul><li>Cách truyền thông </li></ul><ul><li>Cách làm việc nhóm </li></ul>
 42. 43. Khám phá nhu cầu … <ul><li>Thế nào là insight </li></ul><ul><li>Bài tập để phát hiện insight </li></ul><ul><li>Checklists </li></ul>
 43. 44. Market Research <ul><li>Phân loại theo phương pháp: </li></ul><ul><ul><li>Quali </li></ul></ul><ul><ul><li>Quanti </li></ul></ul>
 44. 45. Market Research <ul><li>Phân loại theo mục đích: </li></ul><ul><ul><li>Xác định chiến lược </li></ul></ul><ul><ul><li>Khám phá ý tưởng </li></ul></ul><ul><ul><li>Đánh giá sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo dõi thị trường </li></ul></ul>
 45. 46. Ví dụ về Market Research <ul><li>Habit & Attitude: MT Shopper </li></ul><ul><li>Focus Group Trường lý tưởng </li></ul><ul><li>Innocheck Salon Products </li></ul><ul><li>Brand Health Check </li></ul>
 46. 47. Thực tập: Giao tiếp với Agency <ul><li>Viết brief </li></ul><ul><li>Thiết kế bảng câu hỏi </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện </li></ul>
 47. 48. Định vị sản phẩm <ul><li>8 yếu tố căn bản </li></ul><ul><li>Hệ thống thương hiệu </li></ul><ul><li>Tài sản thương hiệu </li></ul>
 48. 49. 8 yếu tố căn bản <ul><li>Môi trường cạnh tranh </li></ul><ul><li>Khách hàng nhắm đến </li></ul><ul><li>Nhu cầu thực sự </li></ul>
 49. 50. 8 yếu tố căn bản <ul><li>Lợi ích </li></ul><ul><li>Sự khác biệt </li></ul><ul><li>Lý do để tin </li></ul><ul><li>Giá trị & tính cách </li></ul><ul><li>Sự cần thiết của thương hiệu </li></ul>
 50. 51. Ví dụ <ul><li>Dove </li></ul><ul><li>ICBINB </li></ul>
 51. 52. Brand Communication <ul><li>Chia cặp </li></ul><ul><li>Giới thiệu bạn với người đối diện </li></ul><ul><li>Nhận xét </li></ul>
 52. 53. Brand Communication Media Medium
 53. 54. Các Phương tiện truyền thông <ul><ul><ul><li>Brand Awareness </li></ul></ul></ul>Consumer Response Emotional Rational <ul><li>Long Term Objectives </li></ul><ul><ul><li>Create Brand Awareness </li></ul></ul><ul><ul><li>Richness of Information </li></ul></ul><ul><li>Short Term Objectives </li></ul><ul><ul><li>Precipitating Action </li></ul></ul><ul><ul><li>Involving audience </li></ul></ul>TV Outdoor / Billboards Point of Purchase Telemarketing Personal Presentations Seminars & Workshops Direct Mail Press Newsletters Trade Journals Magazines Email
 54. 55. Ví dụ thực tế <ul><li>Lipton Communication Planning </li></ul><ul><li>Chia nhóm </li></ul><ul><li>Thảo luận </li></ul><ul><li>Nhận xét </li></ul>
 55. 56. Khuyến mãi <ul><li>Các loại khuyến mãi: Push & Pull </li></ul><ul><li>Viết bản đề nghị khuyến mãi </li></ul><ul><li>Thảo luận </li></ul><ul><li>Nhận xét </li></ul>
 56. 57. Quản trị Nhân sự <ul><li>Tuyển dụng </li></ul><ul><li>Đào tạo & Phát triển </li></ul><ul><li>Đãi ngộ </li></ul><ul><li>Thông tin & Quan hệ nhân viên </li></ul>
 57. 58. Các yếu tố của con người <ul><li>Thái độ </li></ul><ul><li>Tính cách </li></ul><ul><li>Nhận thức </li></ul><ul><li>Kỹ năng </li></ul><ul><li>Kiến thức </li></ul><ul><li>Kinh nghiệm </li></ul>
 58. 59. Sự thích hợp với công việc <ul><li>Lãnh đạo </li></ul><ul><li>Giám sát </li></ul><ul><li>Nhân viên </li></ul>
 59. 60. Bí quyết để thành công <ul><li>Điều kiện cần: </li></ul><ul><ul><li>Làm việc chăm chỉ </li></ul></ul><ul><ul><li>Luôn phấn đấu chiến hắng bản thân </li></ul></ul><ul><ul><li>Luôn phấn đấu là người tốt nhất </li></ul></ul><ul><ul><li>Hòa đồng với mọi người </li></ul></ul><ul><li>Điều kiện đủ: Cơ hội đến! </li></ul>
 60. 61. Cách làm việc nhóm <ul><li>Hiểu & cam kết cùng thực hiện 1 nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Biết điểm mạnh của từng người </li></ul><ul><li>Có người lãnh đạo </li></ul><ul><li>4 Giai đoạn: Norm, Form, Storm, Perform, </li></ul>
 61. 62. Xử lý các vấn đề trong nhóm <ul><li>Mâu thuẫn vì communication </li></ul><ul><li>Nhận diện tính cách </li></ul><ul><li>Nghệ thuật lãnh đạo </li></ul><ul><li>Cách xử lý trong từng giai đoạn </li></ul>
 62. 63. Cách viết đơn xin việc <ul><li>Xem mẫu </li></ul><ul><li>Sử dụng kỹ năng trình bày </li></ul>
 63. 64. Trả lời phỏng vấn <ul><li>Sử dụng kỹ năng trình bày </li></ul><ul><li>Thực tập </li></ul>
 64. 65. Đào tạo & Phát triển <ul><li>Soft Skills </li></ul><ul><li>Professional Skills </li></ul><ul><li>Competencies </li></ul><ul><li>English </li></ul>
 65. 66. Cấp bậc của Công ty Đa Quốc Gia <ul><li>Job Description </li></ul><ul><li>Job Level </li></ul><ul><li>Kế hoạch phát triển nghề nghiệp </li></ul>
 66. 67. Thiết kế lương <ul><li>Lương căn bản </li></ul><ul><li>Phúc lợi </li></ul><ul><li>Phụ cấp </li></ul><ul><li>Thưởng theo thành tích </li></ul>
 67. 68. Quan hệ nhân viên <ul><li>Employee Handbook </li></ul><ul><li>Operation Manual </li></ul><ul><li>Intranet </li></ul><ul><li>Signboard </li></ul><ul><li>Events </li></ul>
 68. 69. Certificate of Business Management Part III
 69. 70. Bạn sẽ học được … <ul><li>PR chuyên sâu </li></ul><ul><li>Cách làm tác phẩm quảng cáo </li></ul><ul><li>Tổ chức chương trình khuyến mãi </li></ul><ul><li>Nâng cao kỹ năng giao tiếp </li></ul>
 70. 71. PR là ……… <ul><li>Dùng một bên thứ 3 để chuyển tải thông điệp của marketing </li></ul><ul><li>Tuy chậm, nhưng đáng tin hơn </li></ul><ul><li>Ví dụ </li></ul>
 71. 72. 6 vai trò của PR <ul><li>Tạo awareness </li></ul><ul><li>Tạo credibility </li></ul><ul><li>Tạo Image </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 72. 73. Cách làm PR <ul><li>Viết Brief </li></ul><ul><li>Sáng tạo và chọn ý tưởng </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul>
 73. 74. Tổ chức sự kiện <ul><li>Viết bản đề nghị </li></ul><ul><li>Trình bày </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul>
 74. 75. Viết bài <ul><li>Xác định mục tiêu </li></ul><ul><ul><li>Lợi ích cho người đọc </li></ul></ul><ul><li>Cấu trúc bài viết </li></ul><ul><li>Duyệt lỗi </li></ul>
 75. 76. Press Release <ul><li>Mục đích: Để Ban Biên tập viết bài </li></ul><ul><li>Cấu trúc: Xem bài mẫu </li></ul>
 76. 77. Các kỹ thuật Advertising <ul><li>Cấu trúc của một Print Ad, Poster </li></ul><ul><li>Cách viết Headline </li></ul><ul><li>Cách viết thân bài </li></ul><ul><li>Đưa động lực vào bài viết </li></ul><ul><li>Để tạo ra tỷ lệ trả lời cao hơn </li></ul>
 77. 78. Các kỹ thuật Advertising <ul><li>Kết nối ý tưởng </li></ul><ul><li>Đặc điểm </li></ul><ul><li>Hình dáng </li></ul><ul><li>Âm thanh </li></ul>
 78. 79. Giao tiếp <ul><li>Viết thư chào hàng </li></ul><ul><li>Viết thư xin lỗi </li></ul><ul><li>Viết thư mời </li></ul><ul><li>Làm bài present </li></ul>
 79. 80. Certificate of Business Management Part IV
 80. 81. Bạn sẽ học được …….. <ul><li>Quản trị tài chính căn bản </li></ul><ul><li>Quản trị dự án </li></ul><ul><li>Tổ chức bộ máy làm việc </li></ul><ul><li>Quản trị Cung ứng </li></ul>
 81. 82. Kế toán đại cương <ul><li>Nguyên tắc nợ có </li></ul><ul><li>Hệ thống tài khoản </li></ul><ul><li>Định khoản 1 số hoạt động tiêu biểu </li></ul><ul><li>Các loại chứng từ </li></ul><ul><li>Qui trình ghi chép kế toán </li></ul>
 82. 83. Quản trị tài chính <ul><li>Phân tích tính hiệu quả trong đồng vốn </li></ul><ul><li>Các định nghĩa </li></ul><ul><li>Bảng tính </li></ul><ul><li>Phân tích các chỉ số </li></ul>
 83. 84. Quản trị dự án <ul><li>3 yếu tố quan trọng: Cost, Quality, Time </li></ul><ul><li>Sử dụng phần mềm Microsoft project </li></ul><ul><li>Nguyên tắc ra quyết định </li></ul>
 84. 85. Tổ chức bộ máy năng động <ul><li>Qui trình tổ chức </li></ul><ul><li>Các dạng nhóm </li></ul><ul><li>Các sơ đồ tổ chức </li></ul>
 85. 86. Quản trị Chuổi Cung Ứng <ul><li>Các yếu tố trong sản xuất – phân phối </li></ul><ul><ul><li>Quản lý thu mua </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý kho và hàng tồn kho </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý Sản xuất: Năng suất lao động </li></ul></ul><ul><ul><li>Giá thành kế hoạch vs thực tế </li></ul></ul>
 86. 87. Demand Planning <ul><li>Lên kế hoạch sản xuất </li></ul><ul><ul><li>Sales Forecast </li></ul></ul><ul><ul><li>Purchase order </li></ul></ul><ul><ul><li>Production order </li></ul></ul><ul><ul><li>Maintenance plan </li></ul></ul>
 87. 88. Hệ thống phân phối <ul><li>Kênh phân phối: Trực tiếp vs Gián tiếp </li></ul><ul><li>Nhiều cấp </li></ul><ul><li>Định giá chiết khấu </li></ul><ul><li>Hợp đồng phân phối </li></ul>
 88. 89. Logistic <ul><li>Delivery plan </li></ul><ul><li>Lead time </li></ul><ul><li>Case fill rate </li></ul><ul><li>Order fill rate </li></ul>
 89. 90. Kết thúc
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×