Cac buoc xay dung mot du an phat trien nong thon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cac buoc xay dung mot du an phat trien nong thon

on

  • 7,273 views

các bước xây dựng một dự án phát triển nông thôn

các bước xây dựng một dự án phát triển nông thôn

Statistics

Views

Total Views
7,273
Views on SlideShare
7,247
Embed Views
26

Actions

Likes
3
Downloads
177
Comments
1

1 Embed 26

http://www.slideshare.net 26

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Cac buoc xay dung mot du an phat trien nong thon Cac buoc xay dung mot du an phat trien nong thon Presentation Transcript

  • Giaïo trçnh PHÁN TÊCH DÆÛ AÏN PHAÏT TRIÃØN NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chæång 3 CAÏC BÆÅÏC XÁY DÆÛNG MÄÜT DÆÛ AÏN PHAÏT TRIÃØN NÄNG THÄN --- oOo --- 3.1 CHU TRÇNH DÆÛ AÏN 3.1.1 Âënh nghéa Chu trçnh dæû aïn (Project Cycle) laì mäüt baíng minh hoüa âi keìm baíng thuyãút minh trçnh baìy caïc giai âoaûn maì dæû aïn phaíi traíi qua tæì thåìi âiãøm ban âáöu hçnh thaình yï tæåíng âãún thåìi âiãøm kãút thuïc dæû aïn. XÁY DÆÛNG DÆÛ AÏN Âáöu ra Muûc tiãu