สรุปคาสัง Action Script บน Flash MX( ตอนที่ 1)    ่คาสั่ง FRadioButton.setGroupNameเมธอดที่ใช้งานกับกลุ่มชื่อของปุ่มเร...
การใช้งาน : myRadioButton.setLabelPlacement(labelPosition)myRadioButtonGroup.setLabelPlacement(labelPosition)พารามิเตอร์ :...
ตัวอย่าง การกาหนดโค้ด การกาหนดค่าความกว้างของ radio1 ไปที่200 พิกเซลradio1.setSize(200);คาสั่ง FRadioButton.setStyleProper...
ปุ่มเรดิโอขณะรันไทม์, ปุ่มเรดิโอที่แตกต่างกันในกลุ่มเดียวกัน, ปุ่มเรดิโอที่ระบุในการเลือกจากเมธอดต่อจากนี้การใช้งาน : myRa...
การใช้งาน : myRadioButton.getEnabled()myRadioButtonGroup.getEnabled()ค่าที่สงคืน : ค่าบูลลีนหรือค่าที่ไม่สามารถระบุได้  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปคำสั่ง Action script บน flash mx (ตอนที่ 1)

1,728 views
1,648 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปคำสั่ง Action script บน flash mx (ตอนที่ 1)

 1. 1. สรุปคาสัง Action Script บน Flash MX( ตอนที่ 1) ่คาสั่ง FRadioButton.setGroupNameเมธอดที่ใช้งานกับกลุ่มชื่อของปุ่มเรดิโอหรือกลุ่มปุ่มของขณะรันไทม์โดยการเรียกเมธอดค่าพารามิเตอร์ที่ถูกกาหนดขึ้นระหว่างการเขียนคาสั่งใช้วธแรก : ระบุ myRadioButton ของสมาชิกกลุ่มเรดิโอ groupName ิ ีการใช้งาน : myCheckBox.getEnabled()วิธีที่สอง : ระบุชื่อกลุ่มของทุกปุ่มเรดิโอใน myRadioButtonGroupการใช้งาน : myRadioButton.setGroupName(groupName)พารามิเตอร์ : groupName คือสตริงที่ระบุชื่อของกลุ่มปุ่มเรดิโอตัวอย่างวิธีแรก : โค้ดแสดงการระบุสีให้กับชื่อกลุ่มสาหรับปุ่มเรดิโอ radioRedradioRed.setGroupName(“Colors”);วิธีที่สอง : การระบุชื่อ radioGroupToys เป็นชื่อใหม่ของกลุ่มเรดิโอในradioGroupGamesradioGroupGames.setGroupName (“radioGroupToys”);คาสั่ง FRadioButton.setLabelPlacementเมธอดที่ใช้ระบุลาเบลที่ปรากฏทางด้านซ้ายหรือขวาของปุ่มเรดิโอ โดยการเรียกเมธอดผ่านค่าของพารามิเตอร์ Label Placement โดยการกาหนดค่าขณะเขียนโปรแกรมวิธีแรก : ระบุตาแหน่งการวางลาเบลสาหรับปุ่มเรดิโอ 1 ปุ่มวิธีที่สอง : ระบุตาแหน่งการวางลาเบลบนทุกๆ ปุ่มเรดิโอในกลุ่มที่สร้างขึ้น
 2. 2. การใช้งาน : myRadioButton.setLabelPlacement(labelPosition)myRadioButtonGroup.setLabelPlacement(labelPosition)พารามิเตอร์ : labelPosition ข้อความที่ระบุในตาแหน่งซ้าย (left) หรือขวา (right)ตัวอย่างวิธีแรก : จากตัวอย่างโค้ดเป็นการวางลาเบลสาหรับ radio1 โดยวางตรงด้านซ้ายของปุ่มเรดิโอradio1.setLabelPlacement(“left”);วิธีที่สอง : จากตัวอย่างโค้ดเป็นการวางลาเบลสาหรับปุ่มเรดิโอในกลุ่มColors โดยวางตรงด้านขวาของปุ่มเรดิโอColors.setLabelPlacement(“right”);คาสัง FRadioButton.setSize ่เมธอดที่ใช้ระบุความกว้างของปุ่มเรดิโอในแบบพิกเซลและการวาดปุ่มเรดิโอ (โดยไม่สามารถกาหนดความสูงของปุ่มได้) การเรียกใช้งานจาเรียดเมธอดผ่านความกว้างของสเกลระหว่างการเขียนโปรแกรมวิธีแรก : กาหนดขนาดของแต่ละปุ่มเรดิโอวิธีที่สอง : กาหนดขนาดของทุกปุ่มเรดิโอในกลุ่มการใช้งาน : myRadioButton.setSize(width)myRadioButtonGroup.setSize(width)พารามิเตอร์ : width การกาหนดตัวเลขขนาดของปุ่มเรดิโอ ในหน่วยของพิกเซล
 3. 3. ตัวอย่าง การกาหนดโค้ด การกาหนดค่าความกว้างของ radio1 ไปที่200 พิกเซลradio1.setSize(200);คาสั่ง FRadioButton.setStylePropertyเมธอดที่ใช้กาหนดพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat สาหรับปุ่มเรดิโอแต่ละปุ่ม โดยการเรียกใช้งานผ่านเมธอดเพื่อระบุ พรอเพอร์ตี้ผ่านการกาหนดค่าสาหรับพรอเพอร์ตี้ในรูปแบบสไตล์ให้กับคอมโพเน็นต์ โดยผ่านค่าสาหรับพรอเพอร์ตี้ที่ต้องการลบออกจากสไตล์พรอเพอร์ตี้การใช้งาน : myRadioButton.setStyleProperty(styleProperty,value) myRadioButtonGroup.setStyleProperty(styleProperty,value)พารามิเตอร์ : styleProperty การกาหนดสตริงพรอเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ FStyleFormat value ค่าที่กาหนดให้กับพรอเพอร์ตี้ตัวอย่าง โค้ดการกาหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot ไปที่ 0xFF12AC (สีชมพู)radioButton1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);โค้ดการกาหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot property สาหรับทุกๆ ปุ่มในradioGroup1 ให้เป็น 0xFF12AC (สีชมภู)radioGroup1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);คาสั่ง FRadioButton.setValueเมธอด การเลือกปุ่มเรดิโอ โดยการระบุข้อมูลและยกเลิกการเลือกปุ่มในกลุ่มเดียวกัน การเรียกเมธอดจะเรียกใช้งานผ่านการกาหนดค่าพารามิเตอร์ Initial Value ที่กาหนดขึ้นระหว่างการเขียนถ้ามีการเรียกเมธอดและมีการเรียก FRadioButton.setState เพื่อเลือก
 4. 4. ปุ่มเรดิโอขณะรันไทม์, ปุ่มเรดิโอที่แตกต่างกันในกลุ่มเดียวกัน, ปุ่มเรดิโอที่ระบุในการเลือกจากเมธอดต่อจากนี้การใช้งาน : myRadioButtonGroup.setValue (“data”)พารามิเตอร์ : data การกาหนดข้อมูลด้วยการเลือกปุ่มเรดิโอตัวอย่าง โค้ดแสดงการเลือกปุ่มเรดิโอด้วยการกาหนดข้อมูลที่เป็นสีแดง(red) ในกลุ่มของปุ่มเรดิโอที่เรียก ColorsColors.setValue(“red”);คาสั่ง FRadioButton.getDataเมธอดการส่งคืนค่าข้อมูลจากการะบุค่าของปุ่มเรดิโอ โดยใช้FRadioButton.getValue เพื่อเอาค่าข้อมูลที่เลือกจากปุ่มเรดิโอในกลุ่มของปุ่มเรดิโอมาใช้งานการใช้งาน : myRadioButton.getData()ค่าที่สงคืน : เป็นสตริง ่ตัวอย่าง โค้ดส่งคืนค่าจากปุ่มเรดิโอ flashRadio ไปยังหน้าต่างเอาต์พุตtrace(flashRadio.getData());คาสั่ง FRadioButton.getEnabledเมธอดที่แสดงค่าปุ่มเรดิโอหรือกลุ่มของเรดิโอว่าสามารถเลือกได้วิธีที่ 1 : แสดงค่า myRadioButton ว่ามีการเลือกค่า (จะได้เป็น true)หรือไม่ถูกเลือกค่า (ให้เป็น false)วิธีที่ 2 : แสดงปุ่มใน myRadioButtonGroup ว่ามีการคลิ้กเลือก (จะได้ค่าเป็น true) หรือไม่ถูกเลือก (ค่าที่ได้เป็น false) ถ้าปุ่มอยู่ในกลุ่มที่ถูกเลือกและมีบางปุ่มไม่ถูกเลือก เมธอดอาจส่งคืนค่าที่ไม่สามารถระบุรูปแบบได้
 5. 5. การใช้งาน : myRadioButton.getEnabled()myRadioButtonGroup.getEnabled()ค่าที่สงคืน : ค่าบูลลีนหรือค่าที่ไม่สามารถระบุได้ ่ตัวอย่าง การส่งคืนค่าสถานะมีการเลือก radio1 จะแสดงค่าในหน้าต่างเอาต์พุตtrace(radio1.getEnabled());คาสั่ง FRadioButton.getLabelเมธอด ที่ส่งคืนค่าลาเบลของสตริงที่ระบุในปุ่มเรดิโอ ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เมธอดนี้เพื่อดึงลาเบล กลุ่มของปุ่มเรดิโอด้วยradioButtonGroup.getLabel ได้การใช้งาน : myRadioButton.getLabel()ค่าที่สงคืน : สตริง ่ตัวอย่าง โค้ดการส่งคืนค่าลาเบลของ radio2 ไปยังหน้าต่างเอาต์พุตtrace(radio2.getLabel());

×