บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1,242 views
1,183 views

Published on

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  1. 1. บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง ่ในการวิจยครั้งนี้ ผูวิจยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนาเสนอสาระสาคัญ ั ้ ั ัตามลาดับดังนี้ 1. องค์การ 1.1 ความหมายขององค์การ 1.2 ทฤษฏีองค์การ 2.การเรี ยนรู้ 2.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ 2.2 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ 3. แนวความคิดการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.1 ความเป็ นมาขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.2 ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.3 ทฤษฏีขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 4. ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของเซ็งกี้ 4.1 การพัฒนาตนเองให้เป็ นเลิศ 4.2 กรอบแนวคิด 4.3 การมีวสัยทัศน์ร่วมกัน ิ 4.4 การเรี ยนรู้เป็ นทีม 4.5 การคิดเชิงระบบ
  2. 2. 5. งานวิจยที่เกี่ยวข้อง ั 5.1 งานวิจยภายในประเทศ ั 5.2 งานวิจยต่างประเทศ ั

×