บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

on

  • 582 views

อับไว้เวอร์ชั่นแรก กันเอกสารหาย

อับไว้เวอร์ชั่นแรก กันเอกสารหาย

Statistics

Views

Total Views
582
Views on SlideShare
582
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Document Transcript

  • บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง ่ในการวิจยครั้งนี้ ผูวิจยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนาเสนอสาระสาคัญ ั ้ ั ัตามลาดับดังนี้ 1. องค์การ 1.1 ความหมายขององค์การ 1.2 ทฤษฏีองค์การ 2.การเรี ยนรู้ 2.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ 2.2 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ 3. แนวความคิดการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.1 ความเป็ นมาขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.2 ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.3 ทฤษฏีขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 4. ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของเซ็งกี้ 4.1 การพัฒนาตนเองให้เป็ นเลิศ 4.2 กรอบแนวคิด 4.3 การมีวสัยทัศน์ร่วมกัน ิ 4.4 การเรี ยนรู้เป็ นทีม 4.5 การคิดเชิงระบบ
  • 5. งานวิจยที่เกี่ยวข้อง ั 5.1 งานวิจยภายในประเทศ ั 5.2 งานวิจยต่างประเทศ ั