Razboi cu mabalajele_ de_ plastic

864 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Razboi cu mabalajele_ de_ plastic

 1. 1. RRĂZBOIĂZBOICUCUAMBALAJELEAMBALAJELEDE PLASTICDE PLASTIC
 2. 2. Mouse, tastatură, unitate centrală, carcasăMouse, tastatură, unitate centrală, carcasăpentru monitor şi imprimantă. Le vedeţi înpentru monitor şi imprimantă. Le vedeţi înjurul dumneavoastră?jurul dumneavoastră?
 3. 3.  Telefonul, pixul din mână, cd-urile, cutiaTelefonul, pixul din mână, cd-urile, cutiade cd-uri, folie de îndosariere... picioarelede cd-uri, folie de îndosariere... picioarelescaunului pe care staţi, lustra şi ceasul descaunului pe care staţi, lustra şi ceasul depe perete. Sticla de suc, paharul de unicăpe perete. Sticla de suc, paharul de unicăfolosintă, bidonul de apă... Dacă stăm săfolosintă, bidonul de apă... Dacă stăm săne uităm în jurul nostru, vom vedea căne uităm în jurul nostru, vom vedea căsuntem înconjuraţi de mai multe obiectesuntem înconjuraţi de mai multe obiectedin plastic decât ne-am imagina.din plastic decât ne-am imagina.
 4. 4.  Ce se întâmplă cu toateCe se întâmplă cu toateaceste obiecte după ceaceste obiecte după cese strică sau devinse strică sau devininutile? Simplu, ajunginutile? Simplu, ajungdirect la gunoi. Ce sedirect la gunoi. Ce seîntâmplă după aceea nuîntâmplă după aceea nune mai interesează. Dene mai interesează. Defapt, nu se preafapt, nu se preaîntâmplă nimic - pentruîntâmplă nimic - pentrucă trebuie să treacăcă trebuie să treacăaproape 1.000 de aniaproape 1.000 de anipână când obiectelepână când obiectelenoastre de plastic senoastre de plastic sevor degrada; pânăvor degrada; pânăatunci vor sta înatunci vor sta înpământ, ca o mărturie apământ, ca o mărturie aunei civilizaţii demultunei civilizaţii demultdispărute.dispărute.
 5. 5. Ne sufocă PET-urile!Ne sufocă PET-urile! În România,În România,în fiecare an se aruncăîn fiecare an se aruncă331.000 tone de331.000 tone desticle de plastic.sticle de plastic. Fiecare aruncă 300 de PET-uri pe anFiecare aruncă 300 de PET-uri pe an
 6. 6. DESEURILE POT AJUNGEDESEURILE POT AJUNGEORIUNDEORIUNDE
 7. 7. Viata deseurilorViata deseurilor In functie de materialul din care este confectionat produsul,In functie de materialul din care este confectionat produsul,poate fi influentata perioada in care devine biodegradabil. Iatapoate fi influentata perioada in care devine biodegradabil. Iataciteva produse pe care le folosim si difera ca perioada deciteva produse pe care le folosim si difera ca perioada dedescompunere:descompunere: Deseuri de hirtie3 luniDeseuri de hirtie3 luni Recipiente din sticlaRecipiente din sticla4000 ani4000 ani ZiareZiare 3-12 luni3-12 luni Chibrituri 6 luniChibrituri 6 luni Filtru de tigara 1-2 aniFiltru de tigara 1-2 ani Guma de mestecatGuma de mestecat 5 ani5 ani Cutii de aluminiu10-100Cutii de aluminiu10-100aniani Sticle din plastic100-Sticle din plastic100-1000 ani1000 ani Pungi din plastic100-Pungi din plastic100-1000 ani1000 ani Carti de creditCarti de credit 10001000 aniani
 8. 8. Să cunoaştem legileSă cunoaştem legile"Aderarea la Uniunea Europeană ne face responsabili"Aderarea la Uniunea Europeană ne face responsabilide îndeplinirea eficientă a tuturor capitolelor de mediude îndeplinirea eficientă a tuturor capitolelor de mediudin Tratatul de Aderare (care are prevăzute toatedin Tratatul de Aderare (care are prevăzute toateangajamentele României în ceea ce priveşte protecţiaangajamentele României în ceea ce priveşte protecţiamediului şi gestionarea deşeurilor), dar şi demediului şi gestionarea deşeurilor), dar şi derecuperarea decalajelor faţăde celelalte state membre.recuperarea decalajelor faţăde celelalte state membre.Sublinez că nu avem încă un comportament europeanSublinez că nu avem încă un comportament europeanla nivelul întregii ţări şi că toţi cetăţenii suntem directla nivelul întregii ţări şi că toţi cetăţenii suntem directresponsabili şi vinovaţi de generarea deşeurilor şi deresponsabili şi vinovaţi de generarea deşeurilor şi depoluarea pe care acestea o produc”. Schimbareapoluarea pe care acestea o produc”. Schimbareacomportamentului românesc în unul european se vacomportamentului românesc în unul european se vaface prin lege şi poate, în ultimul rând, prin aplicareaface prin lege şi poate, în ultimul rând, prin aplicareaunor amenzi usturătoare.unor amenzi usturătoare.
 9. 9. Agentia Naţionala de ProtecţiaAgentia Naţionala de ProtecţiaMediului precizează care suntMediului precizează care suntprevederile legale în vigoare:prevederile legale în vigoare: "Conform HG 621/2005 privind"Conform HG 621/2005 privindambalajele şi deşeurile de ambalaje, cuambalajele şi deşeurile de ambalaje, cucompletările şi modificările ulterioare,completările şi modificările ulterioare,instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiileinstituţiile publice, asociaţiile, fundaţiileşi persoanele fizice deţinătoare deşi persoanele fizice deţinătoare dedeşeuri de ambalaje au următoareledeşeuri de ambalaje au următoareleobligaţii:obligaţii:
 10. 10. - să depună selectiv deşeurile de ambalaje în- să depună selectiv deşeurile de ambalaje încontainere diferite, inscripţionate corespunzător,containere diferite, inscripţionate corespunzător,amplasate special de către autorităţile administraţieiamplasate special de către autorităţile administraţieipublice locale;publice locale;
 11. 11. -- să predea deşeurile de ambalaje lasă predea deşeurile de ambalaje laoperatorii economici specializaţi săoperatorii economici specializaţi săcolecteze şi/sau să valorifice deşeuri;colecteze şi/sau să valorifice deşeuri;
 12. 12. Operatorii economici deţinători de deşeuriOperatorii economici deţinători de deşeuride ambalaje au următoarele obligaţii:de ambalaje au următoarele obligaţii: - să asigure valorificarea şi, respectiv reciclarea- să asigure valorificarea şi, respectiv reciclareadeşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii saudeşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sauprin predare către operatorii economiciprin predare către operatorii economiciautorizaţiautorizaţi- să raporteze, la solicitarea autorităţtii locale- să raporteze, la solicitarea autorităţtii localepentru protecţia mediului, cantităţile de deşeuripentru protecţia mediului, cantităţile de deşeuride ambalaje gestionatede ambalaje gestionate
 13. 13. SEMNAL DE ALARMĂ !SEMNAL DE ALARMĂ ! În topul statelor europene considerateÎn topul statelor europene considerate"pubelele" UE, România ocupă locul 7 la"pubelele" UE, România ocupă locul 7 lagunoi menajer produs. Numai anul trecut,gunoi menajer produs. Numai anul trecut,de pe străzile Braşovului s-au strânsde pe străzile Braşovului s-au strânsaproximativ 26.662 tone de gunoi stradalaproximativ 26.662 tone de gunoi stradalşi 66.514 tone de gunoi menajer. Înşi 66.514 tone de gunoi menajer. Înprivinţa PET-urilor, se estimează că, într-privinţa PET-urilor, se estimează că, într-un singur oraş, de exemlu Arad, lunar, seun singur oraş, de exemlu Arad, lunar, searuncă 50 tone de astfel de ambalaje, iar laaruncă 50 tone de astfel de ambalaje, iar lanivel naţional, anual, cantitatea de deşeurinivel naţional, anual, cantitatea de deşeuridin plastic aruncată este de 331.000. dedin plastic aruncată este de 331.000. detone.tone.
 14. 14. Reciclarea deseurilorReciclarea deseurilorNECESITATE PENTRU ANECESITATE PENTRU ASUPRAVIETUISUPRAVIETUI Nimic nu se pierde,Nimic nu se pierde,nimic nu se cnimic nu se caastiga,stiga,totul se transforma"totul se transforma"(Lavoisier)(Lavoisier) Nu ne putemNu ne putempermite sapermite saproducem preaproducem preamult gunoi, ne vamult gunoi, ne vacosta mult.costa mult.
 15. 15. Realizator, Grigore GheorghitaRealizator, Grigore Gheorghita Material rezultat in urma proiectului si simpozionuluiMaterial rezultat in urma proiectului si simpozionului““SALVATI MEDIUL DE AMBALAJUL DE PLASTIC”SALVATI MEDIUL DE AMBALAJUL DE PLASTIC”CARACAL, 5 IUNIE 2008CARACAL, 5 IUNIE 2008Coordonatori: Prof. Pruna CorneliaCoordonatori: Prof. Pruna CorneliaInv. Grigore GheorghitaInv. Grigore GheorghitaProf. Raicu GeorgetaProf. Raicu GeorgetaInst. Grozavescu NadiaInst. Grozavescu NadiaProf. Pruna TomaProf. Pruna TomaProf. Grigore EugenProf. Grigore Eugen

×