Zorg - 140123 - Garanties voor kwaliteit van zorg - Presentatie - RVZ

 • 123 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
123
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Garanties voor kwaliteit van zorg RVZ-advies over Governance December 2013
 • 2. Probleemstelling • Kunnen bestuur en intern toezicht hun wettelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg waarmaken? • Wat zijn de diepere, achterliggende factoren die dit bemoeilijken? • Welke oplossingen adresseren deze achterliggende factoren?
 • 3. De aanpak • Achtergrond studies naar: – Kwaliteitssystemen (NIAZ, HKZ, ISO 9000, JCI) – Rol van professionele kwaliteitssystemen – Onderzoek naar cultuuraspecten werkvloer – Governance van privéklinieken – Invloed medisch specialisten op governance ziekenhuizen • Enquête onder RvT’s zorginstellingen • Consultaties • Samenwerking Skipr zorg: blogs
 • 4. Omgevingsfactoren (1) • Druk op beschikbare middelen • Toenemende ondernemingsrisico’s • Veranderende zorgvraag • Kritischer buitenwacht • Reputatierisico groter
 • 5. Omgevingsfactoren (2) • Care-specifiek – 3D-operatie (AWBZ, jeugdzorg, participatiewet) => instellingen onderhandelen met twee partijen – Nieuwe vraagstukken door scheiden wonen en zorg • Cure-specifiek – Concentratie en specialisatie naast spreiding – Integrale bekostiging per 2015
 • 6. Invloed op governance • Complexiteit en hogere eisen governance • Kwaliteit en veiligheid (terecht) bovenaan agenda • Twee reflexen: – Steeds meer (afgedwongen) indicatoren – Meer regulering en hogere eisen aan governancestructuur
 • 7. RVZ: achterliggende vraagstukken • Kwaliteitsmeting: meten is nog niet weten • Onvoldoende verbinding professionele en private governance • Onvoldoende inbreng patiënt/cliënt • Organisatiecultuur onderbelicht • Ontwikkeling intern toezicht blijft achter
 • 8. Meten is nog niet weten • Kwaliteitsborging nog te veel procesinformatie • Normstelling is nog impliciet en niet-afdwingbaar • Nog niet voldoende uitkomst indicatoren • Prestatie-indicatoren: hoeveelheid bedreigt draagvlak
 • 9. Verbinding professionele en private governance • Visitatie = intercollegiale toetsing • Bevindingen blijven besloten binnen de beroepsgroep • Aanbevelingen voor verbetering niet afdwingbaar • Ontwikkeling rond regiomaatschappen
 • 10. Inbreng patiënt/cliënt • Spreekkamer is “verboden terrein” voor bestuur • PROMS nog geen gemeengoed • Praktijkvariatie groot • In langdurige zorg verdient cliëntinbreng versterking
 • 11. Organisatiecultuur onderbelicht • Organisatiecultuur veelal achterliggende oorzaak kwaliteitsproblemen instelling • Kwaliteitssystemen en indicatoren adresseren dat onvoldoende • Interactie RvB (eindverantwoordelijk kwaliteit van zorg) en professionals verdient versterking
 • 12. Ontwikkeling intern toezicht blijft achter Drie soorten interne toezichthouders 1. De traditionele toezichthouder  Woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij plus een enkele extra interne bijeenkomst. Geen externe contacten. 2. De pro-actieve toezichthouder  1 plus: lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid, bijeenkomst met Cliëntenraad, overleg met professionele staf; aanwezig bij interne activiteiten. 3. Toezichthouder 3.0  2 plus: volgt bij- en nascholing NVTZ; legt werkbezoeken af binnen instelling; contacten met externe stakeholders: IGZ, zorgverzekeraar, gemeente.
 • 13. Oplossingsrichtingen • Kwaliteitssystemen en indicatoren: less is more • Normenkader voor kwaliteitssystemen als onderdeel zorgbrede governance-code • Systematische inbreng patiënt/cliëntervaringen • Aandacht voor organisatiecultuur – Samenwerken, aanspreken en leren – Risico-analyses en compliance • Doorontwikkelen intern toezicht
 • 14. Kwaliteitssystemen en indicatoren • Less is more: – Indicatoren die aansluiten bij zorgpraktijk – op basis van tracersystematiek – Zorgprofessionals en zorgaanbieders in the lead – Overbodige indicatoren afschaffen; rol kwaliteitsinstituut
 • 15. Verbinding professionals en private governance • Normenkader voor kwaliteitssystemen als onderdeel zorgbrede governance-code • Commitment professionals voor tracersystematiek • Uniformering kwaliteitsvisitaties • Openbaarmaking visitatiesystematiek • Op termijn: publieksversie visitaties openbaar? • Overeenkomst ziekenhuis – (regio)maatschap • Mede-eigenaarschap medisch specialist in ziekenhuis
 • 16. Systematische inbreng patiënt/cliënt • Ervaringsdeskundigheid benutten • Rol patiënt(enorganisatie) in tracersystematiek • Ook toepasbaar in langdurige zorg; koppeling aan zorg-/leefplan
 • 17. Aandacht voor organisatiecultuur • Samenwerken, aanspreken en leren • Compliancefunctie beleggen bij medewerkers • Tracersystematiek • Risico-analyses
 • 18. Naar een RvT nieuwe stijl Eisen: • extravert en in dialoog met de buitenwereld, • een onafhankelijk oog op publieke belangen, ook als het gaat om de collectieve zorguitgaven, • met als meetlat de maatschappelijke performance van de instelling in zijn regio, • en het patiëntperspectief, inclusief de participatie van de patiënt, als leidend beginsel.
 • 19. Naar een RvT nieuwe stijl Hoe te realiseren? • Bindende afspraken kabinet en zorgsector • Maat voor good governance • Ontwikkeling monitoren aan de hand van governancescan • Good governance voorwaarde voor zorgcontractering • Toezicht IGZ
 • 20. Resumé Wat is nodig? • Aansluiting van het professionele kwaliteitssysteem op het instellingskwaliteitsysteem. • Inbreng patiënt/cliënt • Lerende cultuur Bindende factor = tracersystematiek!