Zorg - 140123 - Garanties voor kwaliteit van zorg - Presentatie - RVZ

532 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zorg - 140123 - Garanties voor kwaliteit van zorg - Presentatie - RVZ

 1. 1. Garanties voor kwaliteit van zorg RVZ-advies over Governance December 2013
 2. 2. Probleemstelling • Kunnen bestuur en intern toezicht hun wettelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg waarmaken? • Wat zijn de diepere, achterliggende factoren die dit bemoeilijken? • Welke oplossingen adresseren deze achterliggende factoren?
 3. 3. De aanpak • Achtergrond studies naar: – Kwaliteitssystemen (NIAZ, HKZ, ISO 9000, JCI) – Rol van professionele kwaliteitssystemen – Onderzoek naar cultuuraspecten werkvloer – Governance van privéklinieken – Invloed medisch specialisten op governance ziekenhuizen • Enquête onder RvT’s zorginstellingen • Consultaties • Samenwerking Skipr zorg: blogs
 4. 4. Omgevingsfactoren (1) • Druk op beschikbare middelen • Toenemende ondernemingsrisico’s • Veranderende zorgvraag • Kritischer buitenwacht • Reputatierisico groter
 5. 5. Omgevingsfactoren (2) • Care-specifiek – 3D-operatie (AWBZ, jeugdzorg, participatiewet) => instellingen onderhandelen met twee partijen – Nieuwe vraagstukken door scheiden wonen en zorg • Cure-specifiek – Concentratie en specialisatie naast spreiding – Integrale bekostiging per 2015
 6. 6. Invloed op governance • Complexiteit en hogere eisen governance • Kwaliteit en veiligheid (terecht) bovenaan agenda • Twee reflexen: – Steeds meer (afgedwongen) indicatoren – Meer regulering en hogere eisen aan governancestructuur
 7. 7. RVZ: achterliggende vraagstukken • Kwaliteitsmeting: meten is nog niet weten • Onvoldoende verbinding professionele en private governance • Onvoldoende inbreng patiënt/cliënt • Organisatiecultuur onderbelicht • Ontwikkeling intern toezicht blijft achter
 8. 8. Meten is nog niet weten • Kwaliteitsborging nog te veel procesinformatie • Normstelling is nog impliciet en niet-afdwingbaar • Nog niet voldoende uitkomst indicatoren • Prestatie-indicatoren: hoeveelheid bedreigt draagvlak
 9. 9. Verbinding professionele en private governance • Visitatie = intercollegiale toetsing • Bevindingen blijven besloten binnen de beroepsgroep • Aanbevelingen voor verbetering niet afdwingbaar • Ontwikkeling rond regiomaatschappen
 10. 10. Inbreng patiënt/cliënt • Spreekkamer is “verboden terrein” voor bestuur • PROMS nog geen gemeengoed • Praktijkvariatie groot • In langdurige zorg verdient cliëntinbreng versterking
 11. 11. Organisatiecultuur onderbelicht • Organisatiecultuur veelal achterliggende oorzaak kwaliteitsproblemen instelling • Kwaliteitssystemen en indicatoren adresseren dat onvoldoende • Interactie RvB (eindverantwoordelijk kwaliteit van zorg) en professionals verdient versterking
 12. 12. Ontwikkeling intern toezicht blijft achter Drie soorten interne toezichthouders 1. De traditionele toezichthouder  Woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij plus een enkele extra interne bijeenkomst. Geen externe contacten. 2. De pro-actieve toezichthouder  1 plus: lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid, bijeenkomst met Cliëntenraad, overleg met professionele staf; aanwezig bij interne activiteiten. 3. Toezichthouder 3.0  2 plus: volgt bij- en nascholing NVTZ; legt werkbezoeken af binnen instelling; contacten met externe stakeholders: IGZ, zorgverzekeraar, gemeente.
 13. 13. Oplossingsrichtingen • Kwaliteitssystemen en indicatoren: less is more • Normenkader voor kwaliteitssystemen als onderdeel zorgbrede governance-code • Systematische inbreng patiënt/cliëntervaringen • Aandacht voor organisatiecultuur – Samenwerken, aanspreken en leren – Risico-analyses en compliance • Doorontwikkelen intern toezicht
 14. 14. Kwaliteitssystemen en indicatoren • Less is more: – Indicatoren die aansluiten bij zorgpraktijk – op basis van tracersystematiek – Zorgprofessionals en zorgaanbieders in the lead – Overbodige indicatoren afschaffen; rol kwaliteitsinstituut
 15. 15. Verbinding professionals en private governance • Normenkader voor kwaliteitssystemen als onderdeel zorgbrede governance-code • Commitment professionals voor tracersystematiek • Uniformering kwaliteitsvisitaties • Openbaarmaking visitatiesystematiek • Op termijn: publieksversie visitaties openbaar? • Overeenkomst ziekenhuis – (regio)maatschap • Mede-eigenaarschap medisch specialist in ziekenhuis
 16. 16. Systematische inbreng patiënt/cliënt • Ervaringsdeskundigheid benutten • Rol patiënt(enorganisatie) in tracersystematiek • Ook toepasbaar in langdurige zorg; koppeling aan zorg-/leefplan
 17. 17. Aandacht voor organisatiecultuur • Samenwerken, aanspreken en leren • Compliancefunctie beleggen bij medewerkers • Tracersystematiek • Risico-analyses
 18. 18. Naar een RvT nieuwe stijl Eisen: • extravert en in dialoog met de buitenwereld, • een onafhankelijk oog op publieke belangen, ook als het gaat om de collectieve zorguitgaven, • met als meetlat de maatschappelijke performance van de instelling in zijn regio, • en het patiëntperspectief, inclusief de participatie van de patiënt, als leidend beginsel.
 19. 19. Naar een RvT nieuwe stijl Hoe te realiseren? • Bindende afspraken kabinet en zorgsector • Maat voor good governance • Ontwikkeling monitoren aan de hand van governancescan • Good governance voorwaarde voor zorgcontractering • Toezicht IGZ
 20. 20. Resumé Wat is nodig? • Aansluiting van het professionele kwaliteitssysteem op het instellingskwaliteitsysteem. • Inbreng patiënt/cliënt • Lerende cultuur Bindende factor = tracersystematiek!

×