Your SlideShare is downloading. ×
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

775

Published on

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
775
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. www.stks.or.th การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำาหรับจััดเกบบรายการบรรณานุุกรม วันุที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคนุิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ
 • 2. www.stks.or.th 22 Agenda Reference tool  Zotero
 • 3. www.stks.or.th 33 • สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ • หนุงวยงานุในุกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี • ภายใต้การกำากับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ (กวทช.) สวทช.
 • 4. www.stks.or.th 44 4 รู้จัักกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี รู้จัักกับ สวทช.
 • 5. www.stks.or.th 55 สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 • 6. www.stks.or.th การจััดการบรรณานุุกรมยุคใหมงด้วย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 • 7. www.stks.or.th 77 Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย? • EndNoteX6 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....
 • 8. www.stks.or.th 88 Why ?
 • 9. www.stks.or.th 99 ทำาไมต้อง Zotero • โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ • รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทำางานรววมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรับรูปแบบการอ้างอิงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกววา 30 ภาษา • รองรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลายแหลวง
 • 10. www.stks.or.th 1010 เรียนุรู้ Zotero • การติดตั้ง • การนำาเข้าแบบตวางๆ  การป้อนโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสร้างรายการบรรณานุกรม
 • 11. www.stks.or.th 1111 เริ่มต้นุกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 • 12. www.stks.or.th 1212 การติดตั้ง • ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox  http://www.mozilla.com
 • 13. www.stks.or.th 1313 การติดตั้ง • เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดำาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลิก download เวอร์ชั่นลวาสุด Zotero 4.0.20.2 for Firefox (ณ วันที่ 8 พฤษภาคม) 2557)
 • 14. www.stks.or.th 1414 การติดตั้ง • คลิก Zotero 4.0 for Firefox
 • 15. www.stks.or.th 1515 การติดตั้ง • คลิก Allow เพื่อดำาเนินการติดตั้ง
 • 16. www.stks.or.th 1616 การติดตั้ง • คลิก Install Now และ Restart Firefox
 • 17. www.stks.or.th 1717 การติดตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมลวางขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง (กรณีเวอร์ชั่น ต่ำากววา Firefox 29.0) Zotero
 • 18. www.stks.or.th 1818 (กรณีเวอร์ชั่นุ ลงาสุด Firefox 29.0) Zotero
 • 19. www.stks.or.th 1919 สำารวจัและใช้งานุ Zotero • คลิกที่มุมลวางขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทำางานของ Zotero ส่วนจัดการหมวดหมู่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข้อมูล บรรณานุกรม
 • 20. www.stks.or.th 2020 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมแบบตงางๆ • นำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง  เข้าสูวหน้าจอการทำางานของ Zotero และนำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรงด้วย การคลิกที่ปุ่ม New Item เลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่นำาเข้า
 • 21. www.stks.or.th 2121 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หน้าจอการทำางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ซ่่ง ทรัพยากรสารสนเทศแตวละประเภทจะมีฟอร์มลงรายการที่แตกตวางกัน
 • 22. www.stks.or.th 2222 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หนังสือ เรื่อง “DNA technology: the awesome skill”
 • 23. www.stks.or.th 2323 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง (ตงอ) • นำาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero Title: DNA technology: the awesome skill Author: Alcamo, I. Edward Edition: 2nd ed Place: San Diego, Calif Publisher: Academic Press Date: 2001 ISBN: 0120489201
 • 24. www.stks.or.th 2424 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เป็นการนำาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ตวางๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL  http://library.rsu.ac.th/  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.worldscientific.com  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 • 25. www.stks.or.th 2525 เวบบไซต์และระบบฐานุข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL • http://library.rsu.ac.th/
 • 26. www.stks.or.th 2626 นุำาเข้าจัากระบบฐานุข้อมูลตงางๆ • http://www.sciencedirect.com • สืบค้นด้วย คำาววา “lung cancer”
 • 27. www.stks.or.th 2727 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เมื่อเข้าสูวเว็บไซต์ตวางๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอนรูป • ให้คลิกที่รูปไอคอนซ่่งจะแตกตวางกันข่้นอยูวกับประเภทของเนื้อหาทรัพยากร สารสนเทศนั้น (Save to Zotero) จะเป็นการบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมแบบ อัตโนมัติ • เว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดหรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ปัจจุบันมีหลายแหวง รองรับ OpenURL
 • 28. www.stks.or.th 2828 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อนำาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ชวองค้นหาให้ใสว ISBN, DOI หรือ PubMed ID
 • 29. www.stks.or.th 2929 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 • 30. www.stks.or.th 3030 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 9781848213340
 • 31. www.stks.or.th 3131 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 0120489201
 • 32. www.stks.or.th 3232 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 • 33. www.stks.or.th 3333 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก PubMed ID • 24799949 PubMed ID
 • 34. www.stks.or.th 3434
 • 35. www.stks.or.th 3535 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกววาหน่่งรายการ เพื่อสร้างรายการบรรณานุกรม • คลิกขวารายการที่ต้องการ เลือก Create Bibliography from Library
 • 36. www.stks.or.th 3636 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style) • เลือก Copy to Clipboard
 • 37. www.stks.or.th 3737 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุวม Word Processor
 • 38. www.stks.or.th 3838 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพิ่มความสะดวกในการสร้างรายการอ้างอิง รายการบรรณานุกรมด้วย Zotero word processor plugins ซ่่งรองรับทั้ง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวน์โหลด Zotero word processor plugins ได้ที่ http://www.zotero.org เลือก Install Zotero word processor plugins
 • 39. www.stks.or.th 3939 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ข่้นอยูวเวอร์ชันที่ติดตั้ง)
 • 40. www.stks.or.th 4040 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ จะปรากฏหน้าตวางข่้นมาให้คลิก Allow และ Install Now เพื่อทำาการติดตั้งPlugins และ Restart Firefox
 • 41. www.stks.or.th 4141 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป • ในการสร้างรายการอ้างอิงให้นำาเมาส์วาง ณ ตำาแหนวงที่ต้องการทำารายการแล้วคลิก ปุ่ม Insert Citation
 • 42. www.stks.or.th 4242 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซ่่งจะปรากฏในครั้งแรกเทวานั้น แล้วคลิก OK
 • 43. www.stks.or.th 4343 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทำารายการอ้างอิง
 • 44. www.stks.or.th 4444 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการอ้างอิงจะปรากฏ ณ ตำาแหนวงที่วางเมาส์ให้ทำาซ้ำากับตำาแหนวงอื่นๆ ที่ต้องการ • เมื่อทำารายการอ้างอิงครบถ้วนแล้ว ในหน้าสุดท้ายหรือหน้าบรรณานุกรม แล้วพิมพ์ หัวข้อ บรรณานุกรม ให้คลิกปุ่ม Insert Bibliography
 • 45. www.stks.or.th 4545 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร ซ่่งหากมีการเพิ่ม รายการอ้างอิงในเอกสาร Zotero จะทำาการสร้างรายการบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 • 46. www.stks.or.th 4646 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 • 47. www.stks.or.th 4747 Zotero Style Repository • เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
 • 48. www.stks.or.th 4848 Zotero Style Repository • Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
 • 49. www.stks.or.th 4949 แหลงงข้อมูล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.zotero.org
 • 50. www.stks.or.th 5050 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×