การเตรียมความพร้อมด้านไอทีกบการพัฒนาสู่อาเซียน                     ั         การพัฒนาสื่อดิจิ...
Agenda•  ข้อกําหนด/เทคโนโลยีอุบัติใหม่•  OSS for Information Services  •    Integrated Library System (ILS)  •...
ห้องสมุดกลไกสําคัญกลไกหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
Online Database ที่รองรับการบริการทุกภาคส่วน•   ห้องสมุดได้จัดเตรียม Online Database ที่พร้อม   สําหรับการใช้งานต่อผู้...
ตัวอย่าง Knowledge Mapping•  งานวิจัยที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2008   •     Thomson Reuters ทําการศึกษาแนวโน้มของการวิจ...
ตัวอย่าง Patent Mapping•  การระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 (Swine influenza virus (H1N1)) ที่หวนกลับมาอีกครั้งเป็น  ...
ข้อกําหนด/เทคโนโลยีอุบัติใหม่•  Data/Knowledge/TechnologyMining/Visualization•  OAI-PMH, Z39.88, SRW/SRU, Linked Dat• ...
ฐานข้อมูลนักวิจย นักวิชาการ และโครงการวิจัย          ั•   นําเข้าข้อมูลอัตโนมัตจาก Online Database       ...
OAI-PMH•  The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting•  The Open Archives Initiative develops and pr...
ตัวอย่าง TNRR ของประเทศไทย•  ประเทศไทยควรมีแหล่งข้อมูลทีรวบรวมผลงานวิจัยของประเทศให้บริการสืบค้นทาง           ...
คลังข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
TNRR ณ วันนี้                        1. ผู้ที่อยูในภาคการผลิตและบริการ และนักลงทุน        ...
ระบบวิเคราะห์ผลจาก TNRR        http://tnrr.in.th/beta•  Online Report•  Expert Finder
มาตรฐานการลงรายการต่างระบบ•  Data Clean Up ประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการ                  ้
Online Database ชั้นนํายังต้อง Clean Up
Knowledge Bank•  Knowledge Bank ขนาดใหญ่ที่พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ  องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงได้สะดวก
ระบบทีรองรับการเข้าถึงจากหลากอุปกรณ์   ่
การเติบโตของ Mobile
OSS for Information Services•  Integrated Library System (ILS)   •     Koha, Evergreen, Senayan, OpenBiblio, NewGe...
DrupalInstitutional Repository ด้วย Extentions•  Bibliography : จัดการข้อมูลบรรณานุกรมแบบง่าย•  OAI2 : Open Archives I...
การเปลี่ยนแปลง “ความเข้มแข็ง” ลิขสิทธิ์•  สงวนลิขสิทธิ์     •                ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย• ...
Green library & cloud computing        Old idea:              New idea:   SaaS – Software as a Serv...
Cloud Computing คือ ???http://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms
What is Cloud Computing ?•  Cloud computing เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  การสือสารรูปแบบใหม่ ที่มีการประมวลผลผ...
Cloud Computing     Software as a Services: SaaS     Complete end-user applications     Platform as a Servic...
Software as a Services: SaaS
Platform as a Services: PaaS
Infrastructure as a Services: IaaS
ก้าวสู่ Cloud Computing เพราะ !!!!•  เว็บกลายเป็นสือกลางสําหรับการติดต่อสือสารของคนทั่วโลก         ่      ...
ประเภทของ Cloud Computing•  Private Clouds•  Public Clouds
ประโยชน์ที่ได้รับจาก Cloud Computing•  ต้นทุนทีลดลง      ่•  จ่ายตามทีใช้จริง       ่•  เพิมประสิทธิภาพ ...
เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenSync & Share
เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenPost & Publish
เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenCollaborate & Create
เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenConnect & Converse
Cloud ILS & OPAC  Cloud Library at STKS  with Koha
eBook & eBook Reader :อีกทางเลือกเพื่อ Green           http://www.ecolibris.net/
ขอขอบคุณ•  http://www.stks.or.th•  http://www.stks.or.th/wiki•  http://www.stks.or.th/blog•  http://www.thailibrar...
กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่
กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่
กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่
กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่

1,291 views

Published on

กิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่

 1. 1. การเตรียมความพร้อมด้านไอทีกบการพัฒนาสู่อาเซียน ั การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็ง ั แห่งชาติและศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระแสเทคโนโลยีเพื่อบริการสารสนเทศยุคใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) satapon@nstda.or.thwww.nstda.or.th© NSTDA 2010
 2. 2. Agenda• ข้อกําหนด/เทคโนโลยีอุบัติใหม่• OSS for Information Services • Integrated Library System (ILS) • Institutional Repository (IR) • Reference tool• Green library & cloud computing
 3. 3. ห้องสมุดกลไกสําคัญกลไกหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
 4. 4. Online Database ที่รองรับการบริการทุกภาคส่วน• ห้องสมุดได้จัดเตรียม Online Database ที่พร้อม สําหรับการใช้งานต่อผู้ใช้ทุกภาคส่วนหรือไม่ • Online Database ที่หลากหลาย • การเข้าใช้งาน • การให้บริการด้านเอกสาร • การประยุกต์วเคราะห์ต่อยอดจาก Online Database ิ • Knowledge Mapping • Patent Mapping • ePorfolio
 5. 5. ตัวอย่าง Knowledge Mapping• งานวิจัยที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2008 • Thomson Reuters ทําการศึกษาแนวโน้มของการวิจัยวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการ การวิเคราะห์ข้อมูล การอ้างอิงเป็นหลัก (citation analysis) ด้วยการติดตามแกะรอย (tracked) อย่างรอบคอบ พิถีพิถัน เพื่อตรวจนับวัดถึงความสําเร็จ/สําคัญของงานวิจัย ที่ได้รับความสนใจมีการอ้างอิง ถึงแม้ว่าขณะนี้ข้อมูลการอ้างอิงมิใช่ตัวชีวัดถึงความ ้ สําคัญของบทความเพียงค่าเดียว สรุปผลระบุ หัวข้อวิจัยที่ร้อนแรงจากสาขาวิชาหลัก ทางวิทยาศาสตร์ 4 สาขา ดังนี้ • สาขาชีววิทยา Biology – หัวข้อวิจัยเรือง Cellular Autophagy ่ • สาขาแพทยศาสตร์ Medicine – หัวข้อวิจยเรื่อง Pluripotent Stem Cell ั • สาขาฟิสิกส์ Physics – หัวข้อวิจยที่ร้อนแรงที่สุดคือ วัสดุที่บางที่สุด (The thinnest material) ั ที่ชื่อว่า Graphene • สาขาเคมี Chemistry – หัวข้อเรื่อง ตัวนํากระแสไฟฟ้ายิ่งยวดแบบแม่เหล็ก Iron based superconductors
 6. 6. ตัวอย่าง Patent Mapping• การระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 (Swine influenza virus (H1N1)) ที่หวนกลับมาอีกครั้งเป็น ระลอกที่ 2 ในขณะนี้ ทําให้เกิดการตอบสนองทันทีจากกลุ่มชุมชนสาธารณสุขระดับนานาชาติ ภาครัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม ได้ให้ความสนใจในเรื่องการหาวิธการรักษา การคิดค้นยาเพื่อต่อต้านไวรัสนี้ให้มี ี ประสิทธิภาพมากที่สุด ยาที่มอยู่และกําลังพัฒนาให้เป็นยารุ่นใหม่ท่จะมีฤทธิต่อต้านไวรัส H1N1 ซึงจะมี ี ี ์ ่ การกลายพันธุอย่างแน่นอนในอนาคต ราคาในตลาดหุนของบริษทยา บริษทใดเป็นบริษทผู้ผลิต ผู้ริเริ่ม ์ ้ ั ั ั คิดค้นเป็นบริษทแรก และถือครองสิทธิบตรยาชนิดนี้ ั ั• WO2009129305A2 PRODRUGS OF NEURAMINIDASE INHIBITORS 2009-10-22• US7601490 Development of influenza A antivirals 2009-10-13• WO2009087062A2 POLYMORPHIC FORMS OF OSELTAMIVIR PHOSPHATE 2009-07-16• US20090176886A1 Polymorphic Forms of Oseltamivir Phosphate 2009-07-09• US20090076296A1 Preparation of oseltamivir phosphate 2009-03-19• WO2009029888A3 SYNTHESIS OF OSELTAMIVIR CONTAINING PHOSPHONATE CONGENERS WITH ANTI- INFLUENZA ACTIVITY 2009-03-05• US20090054682A1 PROCESS FOR OSELTAMIVIR PHOSPHATE 2009-02-26
 7. 7. ข้อกําหนด/เทคโนโลยีอุบัติใหม่• Data/Knowledge/TechnologyMining/Visualization• OAI-PMH, Z39.88, SRW/SRU, Linked Dat• Open Access/Open Data/Open Document• Open Search, SEO• DRM, Copyright• Web 2.0/Web 3.0/Web 4.0/Semantic Web• Integrated Metadata
 8. 8. ฐานข้อมูลนักวิจย นักวิชาการ และโครงการวิจัย ั• นําเข้าข้อมูลอัตโนมัตจาก Online Database ิ• รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ บนมาตรฐาน OAI-PMH & SRU• มีระบบประมวลผลทีเหมาะสม Technology Licensing System ่
 9. 9. OAI-PMH• The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting• The Open Archives Initiative develops and promotes interoperability standards that aim to facilitate the efficient dissemination of content.• http://www.openarchives.org/
 10. 10. ตัวอย่าง TNRR ของประเทศไทย• ประเทศไทยควรมีแหล่งข้อมูลทีรวบรวมผลงานวิจัยของประเทศให้บริการสืบค้นทาง ่ อินเทอร์เน็ต • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย • สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 11. 11. คลังข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
 12. 12. TNRR ณ วันนี้ 1. ผู้ที่อยูในภาคการผลิตและบริการ และนักลงทุน ่ สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานวิจย ั ในประเทศ ทราบถึงแหล่งความรูว่า้ เรืองใดอยู่ที่หน่วยงานใด ่สกว. TNRR 2. นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นงานวิจัยได้สะดวก บรรณานุกรมผลงานวิจัย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสวทช. ถูกเก็บเกียวด้วยมาตรฐาน ่ 3. นักวิเคราะห์ สามารถประเมินแนวโน้ม การเชื่อมโยง OAI-PMH เก็บเกี่ยว ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรณานุกรม ในด้านต่างๆสวรส. 4. คณะรัฐมนตรี หน่วยงานวางแผน อัตโนมัติ หน่วยงานงบประมาณ มีข้อมูลพร้อมใช้ เพือประกอบการพิจารณา ่
 13. 13. ระบบวิเคราะห์ผลจาก TNRR http://tnrr.in.th/beta• Online Report• Expert Finder
 14. 14. มาตรฐานการลงรายการต่างระบบ• Data Clean Up ประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการ ้
 15. 15. Online Database ชั้นนํายังต้อง Clean Up
 16. 16. Knowledge Bank• Knowledge Bank ขนาดใหญ่ที่พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงได้สะดวก
 17. 17. ระบบทีรองรับการเข้าถึงจากหลากอุปกรณ์ ่
 18. 18. การเติบโตของ Mobile
 19. 19. OSS for Information Services• Integrated Library System (ILS) • Koha, Evergreen, Senayan, OpenBiblio, NewGenLib, PhpMylibrary, PMB, Etc.• Institutional Repository (IR) • Dspace, Eprints, Fedora, Drupal, Etc.• Reference tool • EndNoteX3, EndNote Web, ProCite, Mendelay, CiteULink, RefWorks, Zotero, TextCite, Etc.
 20. 20. DrupalInstitutional Repository ด้วย Extentions• Bibliography : จัดการข้อมูลบรรณานุกรมแบบง่าย• OAI2 : Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting• Workflow : สร้างและจัดการ Workflowดาวน์โหลดได้ที่ • http://drupal.org
 21. 21. การเปลี่ยนแปลง “ความเข้มแข็ง” ลิขสิทธิ์• สงวนลิขสิทธิ์ • ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย• CreativeCommons • เผยแพร่อย่างไรให้ถกต้อง ู• Public Domain เหมาะสม • Fair use ณ วันนี้ เนื ้อหา ซอฟต์แวร์ ภาพ แบบอักษร
 22. 22. Green library & cloud computing Old idea: New idea: SaaS – Software as a Service SaaS, IaaS & PaaS :Delivering applications over the Internet Software as a Service Infrastructure as a Service Platform as a Services
 23. 23. Cloud Computing คือ ???http://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms
 24. 24. What is Cloud Computing ?• Cloud computing เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ การสือสารรูปแบบใหม่ ที่มีการประมวลผลผ่านเครือข่าย ่ อินเทอร์เน็ตบนโครงสร้างการประมวลขนาดใหญ่และการแบ่งปัน ทรัพยากรการประมวลผลร่วมกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการทํางาน ผ่านเว็บเบราเซอร์มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและ เว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง ยังไม่จํากัดระบบปฏิบตการอีกด้วย ัิ
 25. 25. Cloud Computing Software as a Services: SaaS Complete end-user applications Platform as a Services: PaaS API for building applications Infrastructure as a Services: IaaS Virtual Machine, Storeages & NetworksServer Server Storage Storage
 26. 26. Software as a Services: SaaS
 27. 27. Platform as a Services: PaaS
 28. 28. Infrastructure as a Services: IaaS
 29. 29. ก้าวสู่ Cloud Computing เพราะ !!!!• เว็บกลายเป็นสือกลางสําหรับการติดต่อสือสารของคนทั่วโลก ่ ่• การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร• การใช้งานไอทีท่ง่ายและไม่ซับซ้อน ี• ลดต้นทุน/งบประมาณ• ประกันความเสียง ่• ความต้องการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
 30. 30. ประเภทของ Cloud Computing• Private Clouds• Public Clouds
 31. 31. ประโยชน์ที่ได้รับจาก Cloud Computing• ต้นทุนทีลดลง ่• จ่ายตามทีใช้จริง ่• เพิมประสิทธิภาพ ่ การทํางาน• ตอบรับการแข่งขัน ในเศรษฐยุคดิจิทล ั• ตอบรับกระแส Green และการลดภาวะโลกร้อน
 32. 32. เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenSync & Share
 33. 33. เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenPost & Publish
 34. 34. เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenCollaborate & Create
 35. 35. เครื่องมือหลากหลายบน Cloud เพื่อ GreenConnect & Converse
 36. 36. Cloud ILS & OPAC Cloud Library at STKS with Koha
 37. 37. eBook & eBook Reader :อีกทางเลือกเพื่อ Green http://www.ecolibris.net/
 38. 38. ขอขอบคุณ• http://www.stks.or.th• http://www.stks.or.th/wiki• http://www.stks.or.th/blog• http://www.thailibrary.in.th

×