รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนสิงหาคม 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

 • 3,155 views
Uploaded on

รายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ประจำ เดือนสิงหาคม 2554″ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

รายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ประจำ เดือนสิงหาคม 2554″ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,155
On Slideshare
3,133
From Embeds
22
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 22

http://www.stks.or.th 22

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ Œ´š¸É 3KRWR E &KDQRQ 6LQLWVNXO „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 2. ¦¦–µ›·„µ¦š¸Éž¦¹„¬µ œµ¥°¨Š„¦–r Á®¨nµŠµ¤ °´‡¦¦µš¼˜š¸Éž¦¹„¬µ  nµ¥ª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 • 3. „°Š¦¦–µ›·„µ¦ œµ¥°£·´¥ œµ‡­¤¼¦–r Á‹oµ®œoµš¸Éž¦³­µœŠµœš´ÉªÅž œµŠ­µª‹»”µ›·ž ‡»–µ­ª¦¦‡r ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹°„ª°·Š˜´œ š¸Éž¦¹„¬µÃ‡¦Š„µ¦² Œ´š¸É ž¦³‹¶Á—º°œ ­·Š®µ‡¤ œµŠ­µª»Á„¸¥¦˜· ¦´„¬µÂ¡nŠ š¸Éž¦¹„¬µÃ‡¦Š„µ¦² ‹´—š¶Ã—¥ ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ —¸Ž¸ :LVFRQVLQ $YH 1: 6XLWH :DVKLQJWRQ & Ú¦«´¡šr  Ú¦­µ¦  (PDLO RVWF#WKDLHPEGFRUJ RVWFGF#JPDLOFRP ˜·—˜n°‡–³Ÿ¼o‹´—š¶Å—ošÉ¸ :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJ (PDLO RVWF#WKDLHPEGFRUJ RVWFGF#JPDLOFRP )DFHERRN KWWSZZZIDFHERRNFRPKRPHSKS SDJHV 26726FLHQFHDQG7HFKQRORJ "VN ZDOO 7ZLWWHU KWWSWZLWWHUFRP267&& %ORJJHU KWWSRVWFGFEORJVSRWFRP ­¤´‡¦ÁžÈœ­¤µ·„¦´…nµª­µ¦¡·Á«¬Å—oš¸É :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJUHJLVWHUKWPO ­º‡oœ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„ª°·Š˜´œ ¨³…o°¤¼¨šµŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸¥o°œ®¨´ŠÅ—oš¸É :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJ£µ¡ŠµœÁ¨¸Ê¥Š¦´¦°ŠÂ¨³„µ¦¤°…°Šš¸É¦³¨¹„„nŸ¼ošœ‹µ„®œnª¥Šµœ˜nµŠÇ
 • 4. ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ‹µ„®œoµž„ „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ ‹´—…¹ÊœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ Œ´š¸É ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ „¦„‘µ‡¤ – ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ ­®¦´“² Œ´š¸É 3KRWR E &KDQRQ 6LQLWVNXO „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 5. £µ¥Ä˜o®´ª…o° v%XLOGLQJ D 6XVWDLQDEOH )XWXUH IRU 7KDLODQGw ×¥¤¸ —¦ ¡¦´¥ ¦»‹·ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠ ª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ÁžÈœž¦³›µœÄœ¡·›Áž·—„µ¦ ¸ ž¦³»¤ ¨³„¨nµªžµ“„™µ ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—¸nª¥Ä®o°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ ®œoµš¸É 3KRWR )RRG :DWHU :DWFK 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ œÎʵ®·œ®œº— :DWHU 0DJPD
 • 6. ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r L3DG ¥»‡Â¦„ „µ¦œ°œ®¨´nª¥š¶Ä®oŸ¨„µ¦Á¦¸¥œ—¸…¹Êœ „¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š‹µ„„µ¦„—™nµ¥£µ¡Åž ¨oª š¶Å—o‹¦·Š®¦º°" „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µ ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 7. ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—¸nª¥Ä®o°»˜­µ® ¨´­¤°Š 9V 2672 „¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÃ—¥Äoª´­—» œ³œ¶®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ œ·—Ä®¤n 3HRSOH RI WKH 0RQWK Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW &DUG
 • 8. ­¶®¦´Šµœ Áž¨ªÅ¢š¸É¨»„Á¡·É¤…¹Êœ£µª³Ã¨„¦o°œš¸É­µ¤µ¦™ÂŸ— ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜nÁžÈœÅžÅ—o¥µ„­¶®¦´ž¦³Áš« ÁŸµ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„Ä®oÅ®¤oÁ„¦¸¥¤ ­®¦´“°Á¤¦·„µ …nµªš»œ„µ¦«¹„¬µÂ¨³š»œª·‹´¥®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 9. 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ L3DG ¥»‡Â¦„ Á—º°œš¸Ÿµœ¤µ ª´œš¸É É n „¦„’µ‡¤ÁžÈœª´œµ˜·…°Šž¦³Áš«­®¦´“² š¶Ä®oœ„™¹Š ¹ 7KRPDV -HIIHUVRQ Ž¹ŠÁžÈœž¦³›µœµ›·—¸‡œš¸­µ¤…°Šž¦³Áš«­®¦´“² œ°„Á®œº°‹µ„‡ªµ¤ É É ­µ¤µ¦™Ã——Á—nœ—oµœ°ºœ ˜nÁ…µ¥´Š¤¸¤­Šš¸ÁžÈœ‡ªµ¤­¶Á¦È‹—oµœ°ºœž¦³¤µ– —oµœ š¸®¨µ¥ É ¸ É· É É É ‡œÅ¤nš¦µ ×¥­µ¤µ¦™‹´—°´œ—´‡»–­¤´˜Á—nœš¸¤‡ªµ¤­¶‡´…°ŠÁ…µ ‹µ„ ŗo—Šœ¸Ê · É ¸ ´ °´œ—´š¸É Á…µ°µ‹ÁžÈœ‡œš¸¤¸ L3DG čoÁ®¤º°œ„´œ -HIIHUVRQ ÁžÈœ‡œš¸¦„Šµœ É É´ —oµœª·š¥µ«µ­˜¦r Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â¨³œª´˜„¦¦¤ ¨³®œ¹ŠÄœ°»ž„¦–r„µ¦ž¦³—·¬“r…°ŠÁ…µ‡º° “µœ É ªµŠ®œ´Š­º°­¶®¦´°nµœ ERRN VWDQG
 • 10. š¸­µ¤µ¦™®¤»œÅž¤µÂ¨³‹´—ªµŠ®œ´Š­º°¡¦o°¤„´œÅ—oĜ É Áª¨µÁ—¸¥ª„´œ‹¶œªœ Á¨n¤ Ž¹Š‡¨oµ¥„´®œoµ˜nµŠ É ®œoµ˜nµŠš¸Áž·—¡¦o°¤„´œÄœÁ‡¦º°Š É É ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r —´Š¦¼ž—oµœ¨nµŠ
 • 11. °´œ—´š¸É ÁžÈœž¼Â¨³˜µš¸ªÁ«¬ Á…µ¤¸®¨µœ Én É· ‡œ Ž¹Š¡´„°µ«´¥°¥¼„Á…µ – oµœš¸É 0RQWLFHOOR ¨³°Ä®o É n ´ Á—È„Ç ª·ŠÂ…nŠ„´œ Á…µ°­°œÄ®oÁ—È„Á¨nœ®¤µ„¦»„¨³Á„¤­r É š¸Á¦¸¥„ªnµ *RRVH Ž¹ŠÁžÈœÁ„¤­rœ·—¦„Ç …°Šž¦³Áš« É É ­®¦´“² Ž¹Š‡¨oµ¥„´Á„¤­rŘn„³Å—Š¼ &KXWHV DQG /DGGHUV
 • 12. É Äœž´‹‹»œ ´ °´œ—´š¸É Á…µºÉœ°„µ¦Á¨nœ­¶¦ª‹„´Á¡ºÉ°œÇ ˜´ÊŠÂ˜n¥´ŠÁžÈœÁ—È„ – ™ 0RQWLFHOOR ×¥°­¶¦ª‹žnɵ ¨¶›µ¦ ¨³Â¤nœÎʵ °´œ—´š¸É Á…µÁžÈœœ´„ݦµ–‡—¸˜´ÊŠÂ˜n¥´Š®œ»n¤ ×¥¤¸„¦³—¼„…°Š PDVWRGRQ Ž¹ÉŠÁžÈœ­´˜ªr¨´„¬–³‡¨oµ¥oµŠ¤¸°µ¥» ¨oµœž¸š¸ÉŸnµœ¤µ ¨³„¦³—¼„ —´Š„¨nµª™¼„­nŠ¤µ¥´Šš¶Áœ¸¥ Á…µÅ—o‹´—ªµŠ„¦³—¼„œ¸ÊŪoĜ®o°Šž¸„˜³ª´œ°°„ ¨³ ¡¥µ¥µ¤‹´—Á¦¸¥Š„¦³—¼„ …°Š¤´œÄ®o­¤¼¦–r °´œ—´š¸É ¦´„®œ´Š­º° šnµœš¦µÅ®¤ªnµÁ…µ¤¸®œ´Š­º°Äœ‡¦°‡¦°Š‹¶œªœ„¸ÉÁ¨n¤ " ‡ŠÁ—µªnµ¤µ„„ªnµ ®¦º° ¤µ„„ªnµ Á¨n¤ Ĝž¸ ‡« „°Šš´¡°´Š„§¬Å—oˤ˜¸Â¨³ÁŸµ®o°Š­¤»—®nŠÂ¦„…°Š¦´“­£µ°Á¤¦·„´œ š¶Ä®o®œ´Š­º°Å¢Å®¤o‹œ®¤— Á…µ‹¹ŠÁ­œ°…µ¥®œ´Š­º°­nªœ˜´ªÄ®o¦´“µ¨ Ĝž¸ ‡« Á¤ºÉ°®o°Š­¤»—…°Š¦´“­£µ /LEUDU RI &RQJUHVV
 • 13. ŗo¤¸„µ¦­¶¦ª‹‹¶œªœ ®œ´Š­º° ‹¹Š¡ªnµ¤¸‹¶œªœ™¹Š Á¨n¤ °´œ—´š¸É ¦´„„µ¦Á…¸¥œ‹—®¤µ¥ -HIIHUVRQ ŗoÁ…¸¥œ‹—®¤µ¥˜¨°—Áª¨µš¸É¤¸ª·˜ ÁžÈœ‹¶œªœ ¸ Œ´ ץčoÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦š¸Éž¦³—·¬“…¹Êœš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµSROJUDSK Á¡ºÉ°š¶­¶Áœµ‹—®¤µ¥š¸ÉÁ…µÁ…¸¥œÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œ„´š¸ÉÁ…¸¥œ˜oœŒ´ —¼¦¼ž—oµœ…ªµ
 • 14. °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 15. 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ L3DG ¥»‡Â¦„ ˜n°‹µ„®œoµ
 • 16. °´œ—´š¸É Á…µ°¦´ž¦³šµœÅ°«‡¦¸¤ªµœ·¨µ¤µ„ ×¥°µ‹Á‡¥ ¨·¤¦­Å°«‡¦¸¤œ·—œ¸¦³®ªnµŠÁ—·œšµŠÅžÁžÈœš¼˜š¸ž¦³Áš« ¦´ŠÁ«­ ¨³Å—oŽ°­¼˜¦ Ê Ê É É Êº „µ¦ž¦»Š„¨´¤µ¥´Šž¦³Áš«­®¦´“² Ž¹Šž´‹‹»œ°¥¼Äœ®o°Š­¤»—…°Š­£µ² É ´ n °´œ—´š¸É Á…µ°µ‹°‹´—®o°Š¡´­—»š¸Éoµœ KRPH GHSRW
 • 17. Á…µ°„ªnµÁ…µ° v„µ¦—¹Š ´Êœ
 • 18. …¹ÊœÂ¨³¨Šw Ĝ„µ¦°°„ oµœ…°ŠÁ…µš¸É 0RQWLFHOOR š¶Ä®oÁ…µ˜o°ŠÄoÁª¨µ™¹Š ž¸‹¹ŠÂ¨oªÁ­¦È‹ Ĝ„µ¦­¦oµŠoµœš¸É¤®o°Š‹¶œªœ ¸ ®o°Šœ´Êœš¸É­¸É °­¦oµŠ®o°Šš¸ÉÁžÈœ¦¼žÂž—Á®¨¸É¥¤ ¨³°°„ž¦³˜¼š¤¤°‹´¡·Á«¬Ž¹Š­µ¤µ¦™ž·—ž¦³˜¼­°Šž¦³˜¼Ã—¥Äoš‹°´œÁ—¸¥ª„´œ œ°„‹µ„œ´œ ɸ ¸ º É É¸ ´ Ê ¥´Š°°„oµœÄ®o¤¸®¨´Š‡µÃž¦nŠÁ®Èœšo°Š¢oµÁ¡ºÉ°œ¶‡ªµ¤Šµ¤œ°„oµœ¤µÅªoĜoµœ—oª¥ °´œ—´š¸É °Á¨¸Ê¥Šœ„ 0RFNLQJELUG œ„°Á¤¦·„´œ¨µ¥…µª—¶
 • 19. Á¡¦µ³° Á­¸¥Š¦o°ŠÁ¡¨Š…°Š¤´œš¸É¤¸°¥nµŠœo°¥­¸É‡¦´ÊŠ˜n°ª´œ œ„˜´ªÃž¦—…°ŠÁ…µºÉ° LFN °´œ—´š¸É ­·ÉŠš¸ÉÁ…µ£¼¤·Ä‹¤µ„š¸É­»—‡º° ‡ªµ¤¦´„Äœ„µ¦°nµœ„µ¦Á…¸¥œÂ¨³„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¦¼o – ®¨»¤«¡…°ŠÁ…µ‹¹Š¤¸‡¶‹µ¦¹„Ūoªnµ v– š¸Éœ¸ÊÁžÈœš¸É ´Š¦nµŠ…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ Ÿ¼o¦nµŠ‡¶ž¦³„µ« °·­¦£µ¡…°Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ¨³„’®¤µ¥Â®nŠ¦´“Áª°¦r‹·Áœ¸¥ Á¡ºÉ°«µ­œµ Á­¦¸£µ¡ ¨³Ÿ¼o„n°˜´ÊŠ ¤®µª·š¥µ¨´¥ 9LUJLQLDw Ÿ¼o­œÄ‹‹³ÅžÁ¥º°œoµœ…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ š¸ÉºÉ° 0RQWLFHOOR ž¨ªnµ OLWWOH PRXQWDLQ
 • 20. – Á¤º°Š &KDUORWWHVYLOOH ¤¨¦´“ 9LUJLQLD ­µ¤µ¦™‡oœ®µ¦µ¥¨³Á°¸¥—Å—o – KWWSZZZPRQWLFHOORRUJ °œ»­µª¦¸¥r…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ ¦¼ž—oµœŽoµ¥
 • 21. ˜´ÊŠ°¥¼n£µ¥Äœ 7KRPDV -HIIHUVRQ 0HPRULDO ¦¼ž—oµœ…ªµ
 • 22. Ž¹ÉŠ™º°ÁžÈœ°œ»­¦–rš¸É™¼„­¦oµŠ…¹ÊœÁ¡ºÉ° ¦³¨¹„™¹Šœµ¥ 7KRPDV -HIIHUVRQ ž¦³›µœµ›·—¸ ­®¦´“² ‡œš¸É °œ»­¦–r­™µœ—´Š„¨nµª˜´ÊŠ°¥¼n – „¦»Šª°·Š˜´œ —¸Ž¸ ™¼„­¦oµŠ…¹ÊœÁ¤ºÉ°ž¸ ‡« ¨³Á­¦È‹­¤¼¦–rĜž¸ ‡« š¸É¤µ ZZZZLNLSHGLDFRP
 • 23. š¸É¤µ .LGSRVW 6XQGD -XO ¦¼ž£µ¡‹µ„ KWWSZZZZDVKLQJWRQSRVWFRP ¨³ KWWSZZZPRQWLFHOORRUJ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 24. „¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š‹µ„„—™nµ¥£µ¡ÅžÂ¨oª š¶Å—o‹¦·Š®¦º°" ­¶œ´„…nµª &11 ŗo¦µ¥Šµœ™¹Š Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „ ¨o ° Š™n µ ¥¦¼ ž Ä®¤n š¸É­µ¤µ¦™„¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š ‹µ„š¸É„—™nµ¥£µ¡ÅžÂ¨oª ×¥ ­µ¤µ¦™„¶®œ—‹»—â„´­£µ¡š¸É‹»— Å®œ…°Š£µ¡„Èŗo °¸„š´ÊŠ £µ¡™nµ¥ ‹µ„„¨o ° Š—´ Š „¨n µ ª­µ¤µ¦™œ¶Åž ž¨ŠÁžÈœ£µ¡ ¤·˜·Å—o°¸„—oª¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª‹´—ªnµÁžÈœª·ª´• œµ„µ¦…°Š„µ¦™nµ¥£µ¡ 3LFXWXUH 5HYROXWLRQ
 • 25. Ĝ°œµ‡˜ ¦·¬´š /WUR Ž¹ÉŠÁžÈœ¦·¬šŸ¼o‹´—‹¶®œnµ¥„¨o°Š—´Š„¨nµª ‹³Áž·—Ä®o‹°Š­·œ‡oµÂ¨³ªµŠ‹¶®œnµ¥Á¦ÈªÇ œ¸Ê ˜n¥´ŠÅ¤nŗo¦´„µ¦Áž·—ÁŸ¥ ´ ¦¼žÂ®¦º°¨´„¬–³…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª 0U 5HQ 1J ž¦³›µœ¦·¬´š /WUR ŗo¦Š´œ—µ¨Ä‹Äœ„µ¦¡´•œµÁš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµª¤µ‹µ„Šµœª·š¥µœ·¡œ›r­¤´¥š¸ÉÁ…µÁ¦¸¥œ ´ ž¦·µÁ°„°¥¼nš¸É 6WDQIRUG 8QLYHUVLW ¤¨¦´“ &DOLIRUQLD š´ÊŠœ¸Ê Šµœª·š¥µœ·¡œ›r—´Š„¨nµª œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—ª·š¥µœ·¡œ›r¦³—´ è„Äœ­µ…µª·š¥µ„µ¦‡°¤¡·ªÁ˜°¦rĜž¸ š¸ÉŸnµœ¤µ ˜nŠµœª·š¥µœ·¡œ›r—´Š„¨nµª čoÁ‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦rÁžÈœ˜´ªnª¥„¶®œ—‹»— ℴ­…°Š£µ¡ ®¨´Š‹µ„œ´Êœ 1J ‹¹Š‹´—˜´ÊŠš¸¤Á¡ºÉ°¦nª¤„´œ¡´•œµÂ¨³Ÿ¨´„—´œ„¨o°Š…°Š¦·¬´š /WUR °°„­¼n˜¨µ— „¨o°Š…°Š¦·¬´š /WUR ®¦º° /LJKW )LHOG &DPHUD ­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š£µ¡Å—o‹µ„®¨µ¥¤»¤¤°Š¤µ„„ªnµ„¨o°Šš¸ÉªµŠ…µ¥ Ĝ˜¨µ—ž´‹‹»´œ „»Â‹Â®nŠ‡ªµ¤­¶Á¦È‹…°Š /WUR &DPHUD ‡º° „µ¦Äo 0LFUROHQV $UUD Ž¹ÉŠÁžÈœ˜´ªÁŽÈœÁŽ°¦r­¶®¦´Á„ȝ…o°¤¼¨ £µ¡Äœ¡ºÊœš¸É‹¶„´— Áž¦¸¥Á­¤º°œ„µ¦œ¶Á¨œ­r®¨µ¥Ç Á¨œ­r¤µ¦ª¤„´œÄœ¡ºÊœš¸É…œµ—Á¨È„ š¶Ä®o­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨£µ¡Å—o°¥nµŠš´Éª™¹Š Á¤ºÉ°™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨£µ¡‹µ„„¨o°Š¨ŠÄœÃž¦Â„¦¤…°Š /WUR š¸É°°„¤µÁ¡ºÉ°¦°Š¦´Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª š¶Ä®oÁ¦µ­µ¤µ¦™Á¨º°„‹»—â„´­ š¸É‹—Ä—„Èŗo…°Š£µ¡—´Š¦¼ž£µ¡ž¦³„°—oµœœ ¡¦o°¤š´ÊŠ¥´Š­µ¤µ¦™°´¡Ã®¨—¦¼ž£µ¡œÁªÈÅŽ˜r )DFHERRN ŗo°¸„—oª¥ » ­¶®¦´nµŠ™nµ¥£µ¡¤º°°µ¸¡ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™nª¥Ä®o„µ¦š¶Šµœ…°ŠnµŠ™nµ¥£µ¡¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Â¨³ž¦³®¥´— Áª¨µ¤µ„…¹Êœ Á¡¦µ³Å¤n‹¶ÁžÈœ˜o°ŠÁ¨º°„¨³„¶®œ—‹»—â„´­ Á¡¸¥ŠÂ˜n‹´—°Š‡rž¦³„°£µ¡Â¨³„¶®œ—„¦°š¸É˜o°Š„µ¦™nµ¥£µ¡Ášnµœ´Êœ ­nªœ„µ¦ž¦´‹»—â„´­­µ¤µ¦™ž¦´Å—o£µ¥®¨´Š ®¨µ¥ nɵ¥„¨nµªªnµ Áš‡ÃœÃ¨¥¸„µ¦™nµ¥£µ¡—´Š„¨nµª‡¨oµ¥„´„µ¦š¶Ä®o£µ¡™nµ¥¤¸¸ª·˜ Á­¤º°œªnµÁ¦µ¥´Š°¥¼n – ‹»—š¸ÉÁ¦µ™nµ¥ £µ¡œ´Êœ‹¦·ŠÇ ¤oªµÁ¦µ‹³Å¤nŗo°¥¼n‹—œ´ÊœÂ¨oª„Șµ¤ Ĝ…–³œ¸Ê ¦·¬´š /WUR ¥´ŠÅ¤nŗoÁž·—ÁŸ¥™¹Š¦¼ž¦nµŠ®¦º°¨´„¬–³…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª n » ˜n¤„µ¦œ¶„¨»n¤nµŠ™nµ¥£µ¡¤µÁžÈœŸ¼oš—­° Á¡ºÉ°Â­—Š‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´Áš‡ÃœÃ¨¥¸ /LJKW )LHOG &DPHUD ×¥š¸ÉŸ¼oš—­° ¸ Ťn­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®Èœ¦¼ž¦nµŠ¨´„¬–³ ÁœºÉ°Š‹µ„„¨o°Š™¼„®n°®»o¤—oª¥¡¨µ­˜·„­¸—¶ œ°„‹µ„œ¸Ê ¦·¬´š /WUR ¥´ŠÅ¤nŗo„¶®œ—¦µ‡µ…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª ˜n®¨µ¥ nɵ¥‡µ—„µ¦–rªnµ ¦µ‡µÅ¤n‡ª¦Á„·œ„ªnµ y Á®¦¸¥­®¦´“² ¨³¦·¬´š /WUR ‹³‹´—‹¶®œnµ¥ /LJKW )LHOG &DPHUD ŸnµœšµŠÁªÈÅŽ˜r $PH]RQFRP ¨³ ÁªÈÅŽ˜r…°Š¦·¬´š /WUR Ášnµœ´Êœ „µ¦š¸É 0U 1J Á¨º°„š¸É‹³‹´—˜´ÊŠ¦·¬´š /WUR ¨³Å¤nÁ­œ°…µ¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµªÄ®o„´¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜„¨o°Š¥´„¬rÄ®n Ánœ 1LNRQ ®¦º° &DQRQ œ´Êœ ®¨µ¥ nɵ¥Ä®o‡ªµ¤‡·—Á®Èœªnµ ÁžÈœ‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ„µ¦¨Šš»œ ÁœºÉ°Š‹µ„ ¥´ŠÅ¤nš¦µªnµÁš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª ‹³™¼„Ä‹Ÿ¼o¦·Ã£‡¤µ„œo°¥Á¡¸¥ŠÄ— °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¦·¬´š /WUR ™º°ÁžÈœ˜´ª°¥nµŠ…°Š¦·¬´šš¸É¤¸„µ¦Ÿ¨´„—´œœª´˜„¦¦¤‹µ„®o°Šž’·´˜·„µ¦ °°„­¼n˜¨µ—ÄœÁ·Š¡µ–·¥r ˜n‹³­µ¤µ¦™ž¦³­‡ªµ¤­¶Á¦È‹®¦º°Å¤n‡Š˜o°Š¦°Ä®oŸ¼o¦·Ã£‡ÁžÈœ‡œ˜´—­·œÄ‹ š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° &11FRP ¨³ 1<WLPHVFRP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 26. ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—nª¥Ä®o°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤…¹Êœ ¸ U3DXO RUDLVZDP Ž¹ÉŠž’·´˜·Šµœ°¥¼nš¸É $JULFXOWXUDO 5HVHDUFK 6HUYLFH$56 Á‡¥ÁžÈœœ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r¦³—´Âœª®œoµ…°Š 1DWLRQDO $JULFXOWXUDO 6WDWLVWLFV 6HUYLFH 1$66
 • 27. „¦³š¦ªŠÁ„¬˜¦ ­®¦´“² ž´‹‹»´œÁ¡·ÉŠÁ­¸¥¸ª·˜Á¤ºÉ°ž¸š¸ÉŸnµœ¤µ
 • 28. ŗo¦´„µ¦­œ´­œ»œš»œÁ¡ºÉ° ¡´•œµÁš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š­£µª³˜nµŠÇ Ĝ§—¼„µ¦Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠ‹¦·Š‹´ŠÂ¨³ÄœÁª¨µ‹¦·Š UHDO WLPH
 • 29. ¨³­µ¤µ¦™ ‡o œ ®µŸ¨„¦³š­³­¤…°Š­£µª³…µ—‡¨œœÎ Ê µ ¨³š¶œµ¥Ÿ¨Ÿ¨· ˜ LHOGV
 • 30. ŗo¨nªŠ®œoµ‹œ™¹ŠnªŠÁª¨µ„µ¦­»„…°Š¡ºŸ¨Å—o—oª¥ ¡ºÊœš¸É Ážoµ®¤µ¥Äœ„µ¦Äoœª´˜„¦¦¤—´Š„¨nµª‡º° ¦·Áª–¡ºÊœš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡— …°Šž¦³Áš«­®¦´“² FRUQ EHOW
 • 31. Ž¹ÉŠ„µ¦ž¦³Á¤·œÄœ£¼¤·£µ‡—´Š„¨nµª ŗož¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹Ã—¥­µ¤µ¦™…¥µ¥¡ºÊœš¸É„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜ …°Š¡ºŸ¨Äœ¦³—´šo°Š™·ÉœÂ¨³„µ¦‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜Äœ¦³—´¤¨¦´“ „µ¦—¶Áœ·œ„µ¦—´Š„¨nµªÄoª·›„µ¦„µ¦Á oµ˜·—˜µ¤ PRQLWRULQJ
 • 32. ŗo°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨³˜¦ŠÁª¨µÄœ­£µª³…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜„µ¦Á„¬˜¦ ¸ ¨³­µ¤µ¦™‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸¤¸«´„¥£µ¡ Ž¹ÉŠÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´­¶®¦´Ãž¦Â„¦¤ž’·´˜·„µ¦„µ¦ª·‹´¥ÄœÁ¦ºÉ°Š—´Š„¨nµª…°Š „¦³š¦ªŠÁ„¬˜¦­®¦´“² ÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜š¸É¨—˜Îɵ¨Š‹µ„£´¥›¦¦¤µ˜· °µš· ‡ªµ¤Â®oŠÂ¨oŠ œÎʵšnª¤ ®¦º°„µ¦Á„·— 懦³µ— ÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´­¶®¦´¡ºÊœš¸ÉÁ«¦¬“„·‹š¸É¡ÉŠ¡µ„µ¦Á„ȝÁ„¸É¥ª¡ºŸ¨ —´Šœ´Êœ „µ¦ž¦³Á¤·œÄœ¦³¥³Â¦„…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜š¸É¨—˜Îɵ¨Š ¹ ‹³nª¥ž¦³Á¤·œŸ¨Äœ­·ÉŠš¸ÉŤnœnµ¡°Ä‹‹µ„­™µœ„µ¦–rš¸É¥Îɵ¥n ¨³nª¥Äœ„µ¦ªµŠÂŸœÁ¡ºÉ°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦—oµœ˜nµŠÇ ŗo Á¤ºÉ°Á¦ÈªÇ œ¸Ê 1$66 ¤¸Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸É­µ¤µ¦™nª¥Äœ„µ¦„¶®œ——´œ¸¸Êª´—Ÿ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨Ã—¥°µ«´¥„µ¦­¶¦ª‹˜´ª°¥nµŠ¡ºÊœ“µœ ¡ºŸ¨Â¨³‹¶œªœ Ÿ¨Å¤oš¸ÉÁžÈœ‹¦·ŠÂ¨³…o°¤¼¨‹µ„¦µ¥Šµœ…°Šµª­ªœµªÅ¦n
 • 33. Ž¹ÉŠ™¼„œ¶¤µÄoĜ¦³­œ´­œ»œ„µ¦˜´—­·œÄ‹Á¡ºÉ°ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ …°ŠŸ¨Ÿ¨·˜ÁžÈœ¦µ¥­´ž—µ®r¨³¦µ¥Á—º°œÄœÂ˜n¨³¤¨¦´“¨³ž¦³Áš«¦ª¤™¹Š„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦Ÿ¨Ÿ¨·˜…°Šž¦³Áš«ž¦³‹¶ž¸—ª¥ o Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦¡´•œµÃ—¥ U RUDLVZDP ŗonª¥Á­¦·¤­¦oµŠ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜ ˜´ÊŠÂ˜n¦³—´šo°Šš»nŠÅž‹œ™¹Š¦³—´£¼¤·£µ‡ ×¥„µ¦œ´Äœš»„Ç ŦnŽ¹ÉŠ°µ«´¥„µ¦˜¦ª‹­°—oª¥£µ¡™nµ¥—µªÁš¸¥¤ VDWHOOLWH UHVROXWLRQ
 • 34. Ĝ¦³—´ Á¤˜¦ ¨³Å—o™¼„°°„Á¡ºÉ°š—šœ„µ¦­¶¦ª‹—oª¥„µ¦Äo¦ŠŠµœ°¥nµŠš¸ÉÁ‡¥ž’·´˜·¤µ ŗo°¥nµŠ¤¸«´„¥£µ¡Äœ¦·Áª– ¡ºÊœš¸Éš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡— š´ÊŠœ¸Ê Ĝž´‹‹»´œ ž¦³Áš«­®¦´“² ¤¸¡ºÊœš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡—×¥¦ª¤ž¦³¤µ– ¨oµœÁ°Á‡°¦r ¨³¡ºÊœš¸É Á¡µ³ž¨¼„™´ÉªÁ®¨º°Šž¦³¤µ– ¨oµœÁ°Á‡°¦r ×¥¤¸¤¼¨‡nµÁžÈœ˜´ªÁŠ·œ…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜ LHOG
 • 35. ž¦³¤µ– ¡´œ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“² ­¶®¦´…oµªÃ¡—¨³ž¦³¤µ– ¡´œ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“² ­¶®¦´™´ÉªÁ®¨º°Š Áš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œŸ¨˜µ¤Áª¨µ‹¦·ŠÁ¡ºÉ°—¼„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœŸ¨Ÿ¨·˜ LHOG
 • 36. …°Š…oµªÃ¡—¨³™´ÉªÁ®¨º°ŠÄœ¦³—´£¼¤·£µ‡Å—o ‹¹ŠÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´°¥nµŠ¤µ„­¶®¦´„µ¦‡µ—š¶œµ¥ ¦µ‡µ„µ¦ŽºÊ°…µ¥¡ºŸ¨ FRPPRGLW
 • 37. ¨³Á«¦¬“„·‹š¸É­nŠŸ¨„¦³š˜n°Á„¬˜¦„¦Â¨³Ÿ¼o¦·Ã£‡ —´Šœ´Êœ Áš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É°°„Ã—¥ 1$66 œ°„‹µ„­µ¤µ¦™ž¦³Á¤· œ ˜µ¤Áª¨µ‹¦· Š ¨o ª ¥´ Š ‡µ—ž¦³¤µ–Å—o „ n ° œ¨n ª Š®œo µ ®¨µ¥Á—º ° œ£µ¥®¨´ Š „µ¦Á„È  Á„¸ É ¥ ª—o ª ¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµªÅ—o™¼„œ¶¤µÄo˜´ÊŠÂ˜n­°Šž¸š¸ÉŸnµœ¤µÄœÁ¤º°Š )DLUID[ ¤¨¦´“ 9LUJLQLD ¨³„µ¦¡´•œµÁ‡¦ºÉ°Š¤º°…°ŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ´ ŗo¦´„µ¦­œ´­œ»œ‹µ„ª·‹´¥Â PXOWLGLVFLSOLQDU ‹µ„ 1$66 ­œÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê­µ¤µ¦™—¼…o°¤¼¨Â¨³®µŸ¨Šµœ„µ¦ª·‹´¥…°Š $56 1$66 Á¡·É¤Á˜·¤Å—oš¸É 86$ $56 $15, +56/ %DOWLPRUH $YH %OGJ 5RRP %$5&:HVW %HOWVYLOOH 0 ®¦º°ÁªÈÅŽ—r KWWSZZZDUVXVGDJRY1HZV1HZVKWP"PRGHFRGH  š¸É¤µ 7HFKQRORJ IRU 7RGD )/& :DVKLQJWRQ & 2IILFH ¨³ ZHEVLWH KWWSZZZDUVXVGDJRY1HZV1HZVKWP"PRGHFRGH  ¦·Áª–š¸ÉÁžÈœ¡·Êœš¸É FRUQ EHOW ‡º°¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸„µ¦Á¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡—¦ª¤™¹Š™´ÉªÁ®¨º°ŠŽ¹ÉŠ°¥¼nšµŠ ˜°œ„¨µŠ…°Š˜³ª´œ°°„ 0LGZHVWHUQ
 • 38. …°Šž¦³Áš«­®¦´“² Ánœ ¤¨¦´“ ,RZD ,OOLQRLV ,QGLDQD HDVWHUQ 1HEUDVND HDVWHUQ .DQVDV VRXWKHUQ 0LQQHVRWD ¨³ 0LVVRXUL …o°¤¼¨‹µ„ :LNLSHGLD®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 39. Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÃ—¥Äoª´­—»œ·—Ä®¤n œ´„ª·‹´¥‹µ„ 0LQQHVRWD 8QLYHUVLW ŗo‡oœ¡ª´­—»ž¦³Á£š 讳°´¨¨°¥—r ®¦º°Ã¨®³Ÿ­¤œ·—Ä®¤nš¸É­µ¤µ¦™œ¶¤µÄoÁž¨¸É¥œ ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ ™¹ŠÂ¤oªnµª´­—»—Š„¨nµª‹³°¥¼n ´ Ĝ…´Êœ˜°œ„µ¦¡´•œµ…´Êœ˜oœ ˜n„ÈÁžÈœ°¸„®œ¹ÉŠÂœªšµŠ­¶®¦´„µ¦ Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÄœ°œµ‡˜ ª´ ­ —» — ´ Š „¨n µ ª­µ¤µ¦™—´ „ ‹´  ‡ªµ¤¦o ° œš¸ É Á „· — ‹µ„„µ¦ ÁŸµÅ®¤o … °Š¦™¥œ˜r Ž ¹ É Š ‹³š¶Ä®o ª ´ ­ —» — ´ Š „¨n µ ªÁ„· — ‡ªµ¤¦o ° œ…¹ Ê œ ‹œ„¦³š´ÉŠÁž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¶®¦´Äo During a small-scale demonstration in the lab, University of Ĝ„¦³ªœ„µ¦µ¦r˜Â˜Á˜°¦¸¦™¥œ˜rš…Á‡¨º°œ—oª¥¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ É É¸ ´ É Minnesota researchers showed how their new material can spontane- ously produce electricity when the temperature is raised a small +EULG &DU
 • 40. ª´­—»—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™œ¶Åžž¦³¥»„˜rčo„´Áš‡ÃœÃ¨¥¸ amount. Pictured (from left) are aerospace engineering and mechan- ics professor Richard James, Ph.D. student Yintao Song and „µ¦Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ‹µ„®¨nŠŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœ˜nµŠÇ ×¥„µ¦Äo post-doctoral researchers Kanwal Bhatti and Vijay Srivastava. (Credit: Image courtesy of University of Minnesota) ‡»–­¤´˜·š¸É­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ š¶Ä®o­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œš¸É™„ž¨n°¥š·ÊŠ‹µ„„¦³ªœ„µ¦ ¼ Ÿ¨·˜…°ŠÂ®¨nŠÃ¦ŠŠµœ°»˜­µ®„¦¦¤ 把µœŸ¨·˜Å¢¢oµ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦—´„‹´‡ªµ¤¦o°œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š°»–®£¼¤·Äœ ¤®µ­¤»š¦Â¨oªœ¶¤µŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ ™oµ®µ„­µ¤µ¦™œ¶ª´­—»—´Š„¨nµª¤µÄoĜÁ·Š¡µ–·¥rŗo‹³„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š ‡¦´ÊŠÄ®nĜ¦³°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµÄœ°œµ‡˜ ª´­—»—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÅ—oץŤn¤¸„µ¦ž¨n°¥„pµŽ‡µ¦r°œÅ—°°„ÅŽ—r°°„­¼n­£µ¡Âª—¨o°¤ „¦³ªœ„µ¦Ÿ¨·˜ª´­—»—´Š„¨nµª Á¦·É¤˜oœ‹µ„„µ¦Ÿ­¤ª´˜™»—·Äœ¦³—´°³˜°¤Á¡ºÉ°­¦oµŠÃ¨®³°´¨¨°¥—r 0XOWLIHUURLF $OOR
 • 41. š¸É¤¸­¼˜¦Á‡¤¸ 1L &R 0Q 6Q ª´­—»—´Š„¨nµª¤¸­nªœŸ­¤…°Š›µ˜»Ã¨®³ Ánœ œ·Á„·¨ ǝ°¨˜r ¤Š„µœ¸­ ¨³—¸»„ ÁžÈœ˜oœ š¶Ä®o¤¸‡»–­¤´˜· ¥º—®¥»nœ­¼Š ÁžÈœÂ¤nÁ®¨È„ ¨³œ¶Å¢¢oµÅ—o ­µÁ®˜»š¸Éš¶Ä®oª´­—»—´Š„¨nµª¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÁžÈœ¡¨´ŠŠµœ Å¢¢oµ ÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³Åž¤µ…°Šª´­—» ×¥Áž¨¸É¥œ‹µ„­™µœ³…°ŠÂ…ÈŠž¦³Á£š®œ¹ÉŠÅžÁžÈœ°¸„ž¦³Á£š ®œ¹ÉŠ Ž¹ÉŠ…–³š¸ÉÁž¨¸É¥œ­™µœ³‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„„ÈÁž¨¸É¥œÂž¨Š˜µ¤Åž—oª¥ š´ÊŠœ¸Ê …´Êœ˜°œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­™µœ³Á¦·É¤‹µ„„µ¦ÁžÈœ ª´­—»š¸ÉŤn¤‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„ ˜nÁ¤ºÉ°Å—o¦´°»–®£¼¤·­¼Š…¹Êœ‹³Áž¨¸É¥œÁžÈœª´­—»š¸É¤¸‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„ ‹µ„œ´Êœ Á¤ºÉ°ª´­—»—´Š„¨nµªÅ—o¦´ ¸ ‡ªµ¤¦o°œÁ¡·É¤¤µ„…¹Êœ‹³Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµÄœš¸É­»— š´ÊŠœ¸Ê Šµœª·‹´¥—´Š„¨nµª „n°Ä®oÁ„·—Âœª‡·—š¸É‹³œ¶ª´­—»—Š„¨nµª¤µŸ¨·˜ 7KLQ )LOP Ÿnœ¢·¨r¤­¶®¦´Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œ ´ ÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¶®¦´Á‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r˜n°Åž š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° KWWSZZZVFLHQFHGDLOFRPUHOHDVHV  KWP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 42. Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW &DUG
 • 43. ­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜nÁžÈœÅžÅ—o¥µ„­¶®¦´ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— ®¦º° ´˜¦°·Á¨È„š¦°œ·„­r­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ 0HGLFDO 6PDUW &DUG
 • 44. ­µ¤µ¦™ ¦ª¦ª¤„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š¦³Šµœ¦·„µ¦­»…£µ¡Ä®oÁ®¨º°Á¡¸¥Š¦³Á—¸¥ª ¨³¥´Š‹¶„´—„µ¦Äo­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ °¸„—oª¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸´˜¦—´Š„¨nµª‹³œ¶Åž­¼n„µ¦¡´•œµœª´˜„¦¦¤…°Š¦³Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ°œµ‡˜ ž´‹‹»œ ž¦³Áš«˜nµŠ Ç ¦ª¤™¹Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ¥´ŠÅ¤n¤¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Ÿ¼žª¥Â°°œÅ¨œr ®¦º°¦³°·Á¨È„š¦°œ·„­r ´ ¸ o Én š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡¸¥Š¡° Á¤ºÉ°Ÿ¼ožÉª¥¤µÄo¦·„µ¦šµŠ„µ¦Â¡š¥r ‹³˜o°Š„¦°„¢°¦r¤…o°¤¼¨®¦º°ž¦³ª´˜·„µ¦Á…oµ¦´„µ¦¦´„¬µ„n°œ n Á…oµ¦´¦·„µ¦Á­¤° µŠ‡¦´ÊŠ„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·šµŠ„µ¦¦´„¬µ Ťn¤¸‡ªµ¤­¤ÎɵÁ­¤° …o°¤¼¨š¸Éŗo¦´Å¤n­¤¼¦–r ¨³¥µ„„n„µ¦Á…oµ™¹Š š¶Ä®o¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Å¤n¤ž¦³­·š›·£µ¡ ÁžÈœ„µ¦Á¡·É¤‡nµÄo‹nµ¥—oµœŠµœ¦·„µ¦ °¸„š´ÊŠ °µ‹š¶Ä®oÁ„·—…o°Ÿ·—¡¨µ—Äœ„µ¦¦´„¬µ ¸ ¡¥µµ¨Â¨³Á­¸¥¸ª·˜Äœš¸É­»— œ´„ª·‹´¥ ¨³¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜ ‡µ—®ª´Šªnµ„µ¦œ¶Áš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµª¤µÄo×¥„µ¦Ä®oŸ¼ožnɪ¥Â˜n¨³‡œ­µ¤µ¦™Äo­¤µ¦rš„µ¦r—Á¡ºÉ° ´ Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·„µ¦¦´„¬µÂšœš¸É¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ÂÁ—·¤ ‹³nª¥¨—„µ¦Á„·—…o°Ÿ·—¡¨µ——´Š…oµŠ˜oœÅ—o °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ®¨µ¥ nɵ¥ ¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ„µ¦œ¶¦³­¤µ¦rš„µ¦r——´Š„¨nµª¤µÄoĜž¦³Áš«­®¦´“² œ´ÊœÁžÈœÅžÅ—o¥µ„ ÁœºÉ°Š‹µ„…µ—‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹Äœ¦³¦´„¬µ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ ¨³„µ¦ÄoŠµœ¦nª¤„´¦³°ºÉœÇ ˜nÁš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦ž’·¦¼žŠµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡­¶®¦´ ž¦³Áš«š¸É¤¦³Šµœ¦·„µ¦Á¡¸¥ŠÂ‡n¦³Á—¸¥ª ®¦º°ž¦³Áš«š¸ÉŤn¤¸¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡Á¡ºÉ°„µ¦¦°Š¦´„µ¦ÂnŠž´œ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožnɪ¥ ¸ Ÿnµœn°ŠšµŠ°ºÉœÇ š¸É—¸Á¡¸¥Š¡° —´Šœ´Êœ œ´„ª·‹´¥Äœ­®¦µ°µ–µ‹´„¦ 8QLWHG .LQJGRP
 • 45. ‹¹ŠÅ—o¡´•œµÃ‡¦Š„µ¦ 0&DUH &DUG ®¦º°­¤µ¦rš„µ¦r— Ž¹ÉŠÁžÈœ´˜¦š¸É¤…œµ—Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´´˜¦Á‡¦—·˜ ×¥š¸É­µ¤µ¦™¡´®¦º°—¹Š 86% 3OXJ Á¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožnɪ¥ œ°„‹µ„œ¸Ê ¸ ¥´Š¤¸Ã‡¦Š„µ¦ 6PDUW &DUH š¸Éœ¶Åžž’·´˜·Äo®nŠÂ¦„š¸Éž¦³Áš«ÂŽ¤Á¸¥ ¨³¥´Š¤¸„µ¦…¥µ¥Ÿ¨Åž¥´Šž¦³Áš«Á°›·Ã°Áž¸¥ ¨³ž¦³Áš«Â°¢¦·„µÄ˜o š´ÊŠœ¸Ê ¥´Š¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³…¥µ¥Ÿ¨„µ¦ž’·´˜·„µ¦Åž¥´Š„¨»n¤ž¦³Áš«š¸É¤¸¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡š¸É‹¶„´—˜n°Åž „µ¦°nµœ…o°¤¼¨£µ¥Äœ´˜¦ 0&DUH ­µ¤µ¦™™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨ ž¦´ž¦»ŠÂ¨³…¥µ¥…o°¤¼¨Ã—¥Ÿ¼oė„ÈŗoÁ¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr ­¼Š­»— œ°„‹µ„œ¸Ê ‹³¤¸„µ¦­¦oµŠÂ¨³¡´•œµÃž¦Â„¦¤š¸É­µ¤µ¦™‹—‹¶ ¨³Â‹oŠÁ˜º°œ°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°¤¸‡¶­´ÉŠ‹nµ¥¥µµŠœ·—š¸É°µ‹ÁžÈœ °´œ˜¦µ¥˜n°Ÿ¼ožÉª¥ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦Â‹oŠÁ˜º°œ˜n°Á£­´„¦—oª¥ ¤»¤¤°Š°¸„—oµœ®œ¹ÉŠ „µ¦°œ»µ˜Ä®oš»„‡œ­µ¤µ¦™Áž·——¼…o°¤¼¨—´Š„¨nµªÅ—o n š¶Ä®oŸ¼o°Éœ­µ¤µ¦™Á…oµ—¼…o°¤¼¨­nªœ˜´ª…°ŠŸ¼ožÉª¥Å—o®¤— Ž¹ÉŠ°µ‹„n°Ä®oÁ„·—´œ˜¦µ¥Â¨³‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Å—o Ĝ„¦–¸Ánœ Á¤ºÉ°š¶´˜¦®µ¥ º n ÁžÈœ˜oœ š¶Ä®oœ´„ª·‹´¥‹¶ÁžÈœ˜o°Š­¦oµŠ¦³¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡¸¥Š¡°Äœ„µ¦ž„ž·—…o°¤¼¨—´Š„¨nµª œ°„‹µ„ ­¤µ¦rš„µ¦r——´Š„¨nµª ‹³­µ¤µ¦™Äo„´‡°¤¡·ªÁ˜°¦r®¦º°¦³ž’·´˜·„µ¦°ºÉœÇ ŗo¨oª ­¤µ¦rš„µ¦r—¥´Š¤¸Ž°¢šrª¦r 6RIWZDUH
 • 46. š¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Å—oÁ°Š‹µ„´˜¦°¸„—oª¥ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 47. œÎʵ®·œ®œº— :DWHU 0DJPD
 • 48. ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦rŗo‡oœ¡®¨´„“µœš¸É¡·­¼‹œrŗoªnµ ‹»—„¶Áœ·—…°Š—ªŠ‹´œš¦r¤¸ ž¦·¤µ–œÎʵ­¼Š¤µ„Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´®¨´„“µœš¸É‡oœ¡œÎʵ‹µ„®·œ—ªŠ‹´œš¦rĜ°—¸˜ š¶Ä®oÁ„·—…o°·—Áº°œ…°Šš§¬‘¸ *LDQW,PSDFW ®¦º°­¤¤»˜·“µœÁ„¸É¥ª„´„µ¦„¶Áœ·— —ªŠ‹´œš¦r Ž¹ÉŠÅ—o¤¸„µ¦˜´ÊŠ­¤¤»˜·“µœªnµ ĜnªŠ„µ¦­¦oµŠ¦¼žÂ…°ŠÃ¨„Á¤ºÉ°®¨µ¥ ¡´œ¨oµœž¸„n°œ ¤¸°»„µ˜…œµ—Ášnµ—µª°´Š‡µ¦¡»nŠÁ…oµœÃ¨„ š¶Ä®o®œµŠ­nªœ„¦³Á—Èœ · ®¨»—°°„‹µ„脨³Á„·—„µ¦¦³Á®¥…°ŠœÎʵ°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª‹œ„¨µ¥ÁžÈœ—ªŠ‹´œš¦rš¸É®oŠ ¨oŠÄœš¸É­»— ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥¨nµ­»—Å—o‡oœ¡ªnµ¤¸¢°Š…°Š®·œ®œº— EXEEOHV PDJPD
 • 49. ‹µ„®·œ˜´ª°¥nµŠš¸ÉÁ„ȝ¤µ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r Ž¹ÉŠÄœ¢°Š …°Š®·œ®œº—œ´Êœ­µ¤µ¦™Á„ȝ„´„ž¦·¤µ–œÎʵŗo¤µ„„ªnµ®·œ˜´ª°¥nµŠ°ºÉœÇ ™¹Š Ášnµ °¸„š´ÊŠ¥´Š¡¦n°Š¦°¥„µ¦¦³Á®¥…°ŠœÎʵ ÁžÈœÅ°°¥nµŠ ¦ª—Á¦Èª ÁnœÁ—¸¥ª„´„µ¦Á„·—œÎʵ®·œ®œº—Äœ´ÊœÁœºÊ°Ã¨„ 0HQWDO
 • 50. ®·œ®œº— ®¦º° PDJPD ‡º° ®·œ®¨°¤Á®¨ª¦o°œ®œº— PDJPD
 • 51. °¥¼nĜ´Êœ 0HQWDO ­nªœœÎʵ®·œ®œº—œ´ÊœÁ„·—‹µ„„µ¦Á¥Èœ ˜´ª…°Š®·œ®œº— Á¤ºÉ°®·œ®œº—Á¥Èœ˜´ª¨ŠœÎʵš¸ÉÂ¥„˜´ª°°„¤µ‹µ„®·œ®œº—°µ‹¤¸„µ¦˜·—‡oµŠÂ¨³˜„‡oµŠ°¥¼nĜn°ŠªnµŠ…°Š®·œ°´‡œ¸ š´ÊŠœ¸Ê „µ¦‡oœ¡œÎʵ®·œ®œº—œ´Êœš¶Ä®oš§¬‘¸ *LDQW,PSDFW š§¬‘¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦„¶Áœ·——ªŠ‹´œš¦r
 • 52. ™¼„ž¦´Áž¨¸É¥œ œ´„ª·š¥µ«µ˜¦rŗo‡oœ¡œÎʵ®·œ®œº—‹µ„„¨»n¤®·œ˜´ª°¥nµŠ ®¦º° 2UDQJH 6RLO
 • 53. š¸É¤¸­¸­o¤ ¨³Â˜„˜nµŠ‹µ„®·œ˜´ª°¥nµŠ‹µ„®·œ„¨»n¤°ºÉœš¸ÉÁžÈœ­¸Ášµ ¨³™¼„œ¶„¨´¤µ¥´ŠÃ¨„‹µ„¥µœ $SROOR Á¤ºÉ°ž¸‡« ®¨´Š‹µ„š¸Éœ´„ª·š¥µ«µ­˜¦rčo LRQ PLFURSUREH Ĝ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ¢°Š…°Š®·œ®œº—š¸É°¥¼nĜŸ¨¹„…°Š 2UDQJH 6RLO Ž¹ÉŠœ°„‹µ„‹³‡oœ¡œÎʵĜž¦·¤µ–¤µ„„ªnµ ®·œ˜´ª°¥nµŠ°ºÉœÇ ¥´Š¡­µ¦¢¨¼°°¦¸œ Ž´¨Á¢°¦r¨³‡¨°¦¸œÄœž¦·¤µ–š¸É­¼ŠÁnœÁ—¸¥ª„´œ š´ÊŠœ¸Ê œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r‹¶ÁžÈœ˜o°Šš¶„µ¦«¹„¬µÁ¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´„¨Å„„µ¦¦³Á®¥ÁžÈœÅ°…°ŠœÎʵĜnªŠ „¶Áœ·——ªŠ‹´œš¦r˜n°Åž š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° & (1 0D Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW &DUG
 • 54. ­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜n°‹µ„®œoµ
 • 55. Á¡ºÉ°ÁžÈœ„µ¦žo°Š„´œ„µ¦Â„oŅ…o°¤¼¨ ®¦º°žo°Š„´œ…o°¤¼¨¦´ÉªÅ®¨ œ´„ª·‹´¥‹¹Š¡´•œµ¦³¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ š¸ÉÄ®oŸ¼ožnɪ¥ ¨³Â¡š¥rÄ­n¦®´­Á¡ºÉ°„µ¦Á…oµ—¼…o°¤¼¨Äœ´˜¦ ×¥¤¸¦³—´„µ¦Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨š¸É˜„˜nµŠ„´œ Ž¹ÉŠŸ¼ožnɪ¥‹³­µ¤µ¦™„¨´Éœ„¦°Š…o°¤¼¨ ž´‹‹»´œ¨ŠÄœ´˜¦Ášnµœ´Êœ Ĝ…–³š¸É¡š¥r®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ ­µ¤µ¦™Á¡·É¤®¦º°¨—…o°¤¼¨Äœ„µ¦­´ÉŠ¥µ ™¹ŠÂ¤o‹³¤¸„µ¦¡´•œµ Ž°¢šrª¦r®¦º°Ãž¦Â„¦¤Á¡ºÉ°Á¡·É¤„µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨oªœ´Êœ „È¥´Š¥µ„˜n°„µ¦œ¶¦³—´Š„¨nµªÅžÄo„´“µœ…o°¤¼¨…°Š 抡¥µµ¨®¦º°­™µœ¡¥µµ¨°¸„®¨µ¥Â®nŠ œ°„‹µ„ž´®µÄœ„µ¦žo°Š„´œ…o°¤¼¨Â¨oª ž´®µÄœ„µ¦Äo¦³¤µ˜¦“µœš¸É ˜„˜nµŠ„´œ¦³®ªnµŠÃ¦Š¡¥µµ¨Â˜n¨³Â®nŠ¥´Š‡ŠÁžÈœ­µÁ®˜»š¸Éž¦³Áš«­®¦´“² ¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™œ¶¦³—´Š„¨nµª¤µÄoŗo Ž¹ÉŠ ˜„˜nµŠ„´¦³Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡…°Š­®¦µ°µ–µ‹´„¦ š¸É¤¸‡ªµ¤Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ ¨³¤¸¦¼žÂš¸Éœnœ°œ œ°„‹µ„œ¸Ê ž¦³Áš«­®¦´“² ¥´Š¤¸ž¦³µ„¦‹¶œªœ¤µ„ ‹¶ÁžÈœ˜o°Š¤¸¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r…œµ—Ä®nÁ¡ºÉ°„µ¦¦°Š¦´ Ĝ„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožª¥…°Šž¦³µ„¦š´ÊŠ®¤— °¸„š´ÊŠ 抡¥µµ¨Â˜n¨³Â®nŠ¤¸„µ¦Â…nŠ…´œÄœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ÿ¼ožÉª¥‡n°œ…oµŠ n n ­¼Š ‹¹ŠÁžÈœÅžÅ—o¥µ„š¸É‹³¥·œ¥°¤ÂnŠž´œ…o°¤¼¨…°Š‡œÅ…o °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¦´“µ¨­®¦´“² ¤¸œÃ¥µ¥š¸É‹³œ¶„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š Ÿ¼ožÉª¥—oª¥¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r +HDOWK ,7
 • 56. ¤µÄo˜´ÊŠÂ˜nž¸ ‡« n ×¥„µ¦‹´—­¦¦Šž¦³¤µ–¨³­œ´­œ»œ 抡¥µµ¨¤µ„„ªnµ ¨oµœÂ®nŠ Á¡ºÉ°Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥—´Š„¨nµªÄ®oÁžÈœ¦¼ž›¦¦¤Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ ™¹ŠÂ¤oªnµ Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— ‹³ÁžÈœ„µ¦¡´•œµÁ¡ºÉ°„µ¦Á¡·É¤Â¨³¦´„¬µŸ¨ž¦³Ã¥œr…°ŠŸ¼ožnɪ¥ ˜n‹¶ÁžÈœ˜o°Š¤¸¦³¦°Š¦´„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨š¸—¨³¤¸ž¦³­·š›· ¸ £µ¡Á¡¸¥Š¡° ‹¹Š‹³„n°Ä®oÁ„·—Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° 7HFKQRORJ 5HYLHZ -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 57. „µ¦œ°œ®¨´nª¥š¶Ä®oŸ¨„µ¦Á¦¸¥œ—¸…¹Êœ ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥¨nµ­»— ¡ªnµ „µ¦œ°œ®¨´nª¥Á¡·É¤ ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¨³„µ¦‹—‹¶ „¦³ªœ„µ¦œ°œ®¨´…°Š¦nµŠ„µ¥ ™º°ªnµÁžÈœ„¦³ªœ „µ¦¨¹ „ ¨´  š¸ É ¥ ´ Š Ťn ­ µ¤µ¦™¡· ­ ¼ ‹ œr Ÿ ¨ž¦³Ã¥œr Å —o ° ¥n µ ŠÂœn  ´ — ‹œ„¦³š´ÉŠÁ¤ºÉ°Á¦Èª Ç œ¸Ê œ´„ª·‹´¥Å—oš¶„µ¦š—¨°ŠÁ¡ºÉ°¥ºœ¥´œªnµ „µ¦œ°œ®¨´nª¥Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦‹—‹¶Â¨³Á¦¸¥œ¦¼o œ´„ª·‹´¥Å—oÁ¦·É¤Šµœª·‹´¥‹µ„«¹„¬µ‹µ„¤¨Š®ª¸ÉÁ¡«Ÿ¼oš¸É ™¼„˜´—˜nŠ¥¸œ JHQH
 • 58. š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦œ°œ®¨´ š¶Ä®oÁ„·—„µ¦ Ÿ¨·˜Ãž¦˜¸œ Ž¹ÉŠÃž¦˜¸œ—´Š„¨nµªÁžÈœ˜´ª„¦³˜»oœÁŽ¨¨rž¦³­µšš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦œ°œ®¨´ ×¥š¶Ä®o¤¨Š®ª¸É®¨´Á¤ºÉ°™¼„„¦³˜»oœ—oª¥‡ªµ¤¦o°œ Ánœ °»–£¼¤· ¨³‡ªµ¤¦¼o­„ÁŸÈ—¦o°œ‹µ„„µ¦„·œ­µ¦ ¹&DSVDLFLQ ­µ¦Á‡¤¸œ·—®œ¹ÉŠÄœ¡¦·„š¸ÉÄ®o‡ªµ¤¦¼o­¹„ÁŸÈ—¦o°œ®¨´Š‹µ„¦´ž¦³šµœ
 • 59. ‹µ„œ´Êœ œ´„ª·‹´¥‹¹Šœ¶Â¤¨Š®ª¸ÉŞŪoĜ˜¼o°°»–®£¼¤·ž¦³¤µ– °Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­ Á¡ºÉ°Á®œ¸É¥ªœ¶Ä®o¤¨Š®ª¸ÉœÊœ®¨´…´Êœ˜°œ˜n°Åž œ´„ª·‹´¥Å—oœ¶Â¤¨Š®ª¸É˜´ªŸ¼oš¸É¤¸±°¦r䜅°ŠÂ¤¨Š®ª¸ÉÁ¡« ´Á¤¸¥˜·—°¥¼n¤µÅªo¦ª¤„´œ ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤š¸ÉÁžÈœÁ¡«Ÿ¼o ‹¹Š¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Ÿ­¤¡´œ›»r„´Â¤¨Š®ª¸ÉÁ¡«Ÿ¼oš¸É¤±°¦r䜅°ŠÁ¡«Á¤¸¥ ¸Ž¹ÉŠÂ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜n°¡´œ›»„¦¦¤Å—o¡¥µ¥µ¤Ÿ­¤¡´œ›»r„´Â¤¨Š®ª¸É—´Š„¨nµª ˜nŤnž¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹ÁœºÉ°Š‹µ„Á„·—„µ¦…´—…ºœ‹µ„°¸„ nɵ¥°¥nµŠÅ¦„Șµ¤Â¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤Å—o¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Ÿ­¤¡´œ›»rÁžÈœ¦³¥³Áª¨µ ‡ºœ ˜nŤnž¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹ ®¨´Š‹µ„œ´Êœœ´„ª·‹´¥Å—o…´ŠÄ®o¤¨Š®ª¸Éš´ÊŠ ž¦³Á£š°¥¼n—oª¥„´œ°¸„ ª´œ ¡ªnµ ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤Å¤n­µ¤µ¦™‹—‹¶¡§˜·„¦¦¤„µ¦…´—…ºœ‹µ„°¸„ nɵ¥Å—oÁ¨¥ ˜n™oµ®µ„¤¨Š®ª¸É—´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦œ°œ®¨´ ¤´œ„¨´­µ¤µ¦™‹—‹¶„µ¦…´—…ºœÅ—oĜ¦³¥³¥µª ­—Šªnµ„µ¦œ°œ®¨´œ°„‹µ„‹³nª¥„¦³˜»oœ­¤°ŠÂ¨oª ¥´Š­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤š¦Š‹¶‹µ„¦³¥³­´ÊœÁžÈœ¦³¥³¥µªÅ—o°¸„—oª¥ „µ¦š¸Éœ´„ª·‹´¥‡µ—ªnµ „µ¦œ°œ®¨´¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦‹—‹¶ ÁœºÉ°Š‹µ„…–³œ°œ®¨´¦nµŠ„µ¥‹³¤¸¦³¦´„¬µ­¤—»¨ +RPHRVWDVLV
 • 60. Ž¹ÉŠ‹³nª¥¨‡ªµ¤š¦Š‹¶š¸ÉŤn‹¶ÁžÈœš·ÊŠÅž Ä®o‡ŠÁ®¨º°Åªo˜n‡ªµ¤š¦Š‹¶š¸É‹¶ÁžÈœ Áž¦¸¥Á­¤º°œ„´„µ¦´œš¹„…o°¤¼¨Äœ¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r Á¦µ‹³Á¨º°„´œš¹„˜n…o°¤¼¨š¸É‹¶ÁžÈœÂ¨³¨…o°¤¼¨š¸ÉŤn‹¶ÁžÈœš·ÊŠÅž ×¥š´ÉªÅž„µ¦‹—‹¶‹³Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦¦´­nŠ­´µ–…°ŠÁŽ¨¨rž¦³­µš Ž¹ÉŠ‹³¤¸„µ¦˜·—˜n°Â¨³ÁºÉ°¤˜n°¦³®ªnµŠÁŽ¨¨r „µ¦­nŠ­´µ–ž¦³­µš‹µ„ÁŽ¨¨rž¦³­µšš¸ÉŤn¤¸‡ªµ¤Â¦Š :HDN
 • 61. ¦³¦´„¬µ­¤—»¨‹³¨­´µ–—´Š„¨nµªš·ÊŠÄ®o‡ŠÁ®¨º°Â˜n­´µ–š¸É¤¸¤‡ªµ¤Â¦Š 6WURQJ
 • 62. „¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµªš¶Ä®oÁ˜¦¸¥¤ ¸­¤°Šš¸Éŗo¦´…o°¤¼¨¤µ˜¨°—š´ÊŠª´œ Ä®o¡¦o°¤¦´„´…o°¤¼¨˜nµŠÇ Ĝª´œ˜n°Åž °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ œ´„ª·‹´¥¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™°›·µ¥„¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµªÄœž´‹‹»´œ ˜n­·ÉŠ­¶‡´‡º° „µ¦œ°œ®¨´œ´ÊœÁžÈœž´‹‹´¥­¶‡´Äœ¦³„µ¦‹—‹¶Â¨³­¦oµŠ‡ªµ¤š¦Š‹¶ …°Š¦nµŠ„µ¥ œ°„‹µ„„µ¦œ°œ®¨´‹³‹¶ÁžÈœ­¶®¦´„¦³ªœ„µ¦‹—‹¶…°Š¦nµŠ„µ¥Â¨oª ¥´ŠÁžÈœ„µ¦Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤…°Š­¤°Š­¶®¦´„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oĜª´œ™´—Åž°¸„—oª¥ —´Šœ´Êœ œ´„Á¦¸¥œ œ´„«¹„¬µ‡ª¦‹³œ°œ®¨´Ä®oÁ¡¸¥Š¡°Á¡ºÉ°Ä®o¦nµŠ„µ¥Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤­¶®¦´ „µ¦Á¦¸¥œÂ¨³Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oĜª´œ¦»nŠ…¹Êœ š¸É¤µ 6FLHQFH1HZVFRP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 63. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 64. —¦ ¡¦´¥ ¦»‹ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ÁžÈœž¦³›µœÄœ¡·›Áž·—„µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤ · ¸ œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 65. Ĝ®´ª…o° v%XLOGLQJ D 6XVWDLQDEOH )XWXUH IRU 7KDLODQGw Á¤º°ª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ É – æŠÂ¦¤Á¦°Áœ°Ž°Š­r Á¤º°ŠŽ¸Â°šÁš·¨ ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Ž¹Š¦nª¤‹´—×¥­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ É É —oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ǦŠ„µ¦­¤°ŠÅ®¨„¨´ ­¶œ´„Šµœ¡´•œµª·š¥µ«µ­˜¦r ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â®nŠµ˜· ­¶œ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦°»—¤«¹„¬µ ­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 66. ¨³ ­¤µ‡¤µªÅš¥Â®nŠ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ „µ¦ž¦³»¤—´Š„¨nµª¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡rÁ¡º°ÁžÈœÁªš¸Â¨„Áž¨¸¥œ‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÂ¨³™nµ¥š°—ª·š¥µ„µ¦ ´ É É Ä®¤nÁ¡º°„µ¦¡´•œµž¦³Áš«Åš¥°¥nµŠ¥´Š¥ºœ ­¦oµŠ‡ªµ¤¦nª¤¤º°šµŠª·µ„µ¦ „µ¦ª·‹¥Â¨³„µ¦¡´•œµ ¨³„µ¦ž¦³¥»„˜rčoªš¥µ„µ¦ É É ´ · ¦³®ªnµŠ­¤µ·„­¤µ‡¤ $73$& ¨³®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³®œnª¥Šµœš¸Á„¸¥ª…o°Šš´Š£µ‡¦´“ É É Ê Â¨³Á°„œÄœž¦³Áš«Åš¥ Ÿ¨­¦»ž…°Š„µ¦ž¦³»¤­µ¤µ¦™°nµœÅ—o‹µ„ ZHEVLWH ZZZRVWFWKDLHPEGFRUJDWSDF VXPKWPO ž¦³¤µ–„¨µŠÁ—º°œ­·Š®µ‡¤ ¦¼žš¸É —¦ ¡¦´¥ ¦»‹ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „¨nµªÁž·—„µ¦ž¦³»¤Â¨³¦¦¥µ¥Á¦º°Š v2QORRN RI 7KDL · É *RYHUQPHQW 3ROLF RQ 6FLHQFH 7HFKQRORJ DQG ,QQRYDWLRQ ¦¼žš¸É  „¨»¤Ÿ¼Âšœ‹µ„®œnª¥Šµœ¦´“µ¨ ¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³­¤µ‡¤ $73$& n o ¦¼žš¸É Ÿ«—¦ ¡·œ˜· ¦´˜œµœ»„¨ ¦°ŠÁ¨…µ›·„µ¦­¶œ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦°»—¤«¹„¬µ „¨nµª¦¦¥µ¥Á¦º°Š w7KDL *RYHUQPHQW 3ROLF · ¼ É RQ +LJKHU (GXFDWLRQ +XPDQ 5HVRXUFH HYHORSPHQW 5HVHDUFK 4XDOLW ,PSURYHPHQW DQG &RPSHWLWLYHQHVV ¦¼žš¸É ¦¦¥µ„µ«„µ¦ž¦³»¤Äœ£µ‡Áoµª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 67. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 68. ˜n°‹µ„®œoµ
 • 69. ¦¼žš¸É  ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN $GYDQFHPHQW LQ WKH 7KDL +LJKHU o É (GXFDWLRQw ¦¼žš¸É ¦¦¥µ„µ«ŠµœÁ¨¸¥Š¦´¦°Šª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ Ê ¦¼žš¸É  ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (QYLURQPHQW 0DQDJHPHQWw o É ¦¼žš¸É Ÿ¼Á…oµ¦nª¤ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (QYLURQPHQW 0DQDJHPHQWw o É ¦¼žš¸É  ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (PHUJLQJ 7HFKQRORJLHVw o É °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 70. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 71. ˜n°‹µ„®œoµ
 • 72. ¦¼žš¸É „µ¦­¦»žŸ¨„µ¦ž¦³»¤š´Š ®´ª…o° Ê ¦¼žš¸É œµ¥°¨Š„¦–r Á®¨nµŠµ¤ °´‡¦¦µš¼˜š¸ž¦¹„¬µ ­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ É É ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ¦¼žš¸É 0U 6FRWW 2NL Ÿ¼„°˜´Š¤¼¨œ·›· 2NL )RXQGDWLRQ ¦¦¥µ¥Äœ®´ª…o° v1RQSURILW VFDU WLVVXHw o n Ê ¦¼žš¸É Ÿ«—¦ ¡·œ˜· ¦´˜œµœ»„¨ ¦°ŠÁ¨…µ›·„µ¦ ­„° „¨nµªž·—„µ¦ž¦³»¤ · ¼ ¦¼žš¸É £µ¡®¤¼…°ŠŸ¼Á…oµ¦nª¤„µ¦ž¦³»¤ n o®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 73. ¨´­¤°Š 9V 2672 ­ª´­—¸‡¦´š»„šnµœ Œ´œ¸Ê 0U 2672 …°Á­œ°Á„¦È—‡ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°Šž¦³Ã¥œr…°Š ž»‹Œµ „·œ v„¸ª¸w ¨oª—¸˜n°¦nµŠ„µ¥°¥nµŠÅ¦" Ÿ¨Å¤o„¸ª¸ ªnµ¤¸ž¦³Ã¥œr˜n°¦nµŠ„µ¥ °¥nµŠÅ¦œ³‡¦´ ª·­´œµ ˜oœ„¶Áœ·—…°ŠŸ¨„¸ª¸ .LZL
 • 74. ÁžÈœŸ¨Å¤oš¸É¤¸Â®¨nŠ„¶Áœ·— ­nªœŒ´®œoµ 0U °¥¼n šµŠÄ˜o…°Šž¦³Áš«‹¸œÂ¨³Â¡¦n„¦³‹µ¥˜n°Åž¥´Šž¦³Áš« 2672 ‹³œ¶Á„¦È—‡ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°Š ¸Éž»nœÂ¨³°·œÁ—¸¥ ˜n¤¸Á—È„œ´„Á¦¸¥œ‹µ„ž¦³Áš«œ·ªŽ¸Â¨œ—r °³Å¦¤µ µ„ Þ¦—˜·—˜µ¤Å—oĜ œ¶Á¤¨È—„¸ª¸„¨´Åžž¨¼„š¸Éœ·ªŽ¸Â¨œ—r ¨³Â¡¦n„¦³‹µ¥˜n°Åž¥´Š ¦µ¥Šµœ…n µ ªª· š ¥µ«µ­˜¦r  ¨³ ž¦³Áš«˜nµŠÇ Ĝ™¥»Ã¦ž Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„ „¦»Šª°·Š˜´œ œnµÂž¨„Ä‹š¸Éž¦³Áš«š¸É­nŠ°°„„¸ª¸„¨´Å¤nčnž¦³Áš«‹¸œ ž¦³‹¶Á—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡¦o°¤„´ ÁœºÉ°Š‹µ„Ťnŗo¦´‡ªµ¤­œÄ‹Äœ„µ¦Á¡µ³ž¨¼„¤µ„œ´„ ž¦³Áš«š¸É ¦µ¥ºÉ° Ÿ¼o͇—¸š¸Éŗo¦´¦µŠª´¨ ¤¸„µ¦Á¡µ³ž¨¼„„¸ª¸ÁžÈœ‹¶œªœ¤µ„ ŗo„n °·˜µ¨¸ œ·ªŽ¸Â¨œ—r ‹µ„ 0U 2672 œ³‡¦´ ¦µŽ·¨ ¨³·¨¸ „¸ª¸ ÁžÈœŸ¨Å¤oš¸É¤¸ž¦³Ã¥œr Á¡¦µ³°»—¤Åž—oª¥ª·˜µ¤·œ ¨³Â¦n›µ˜»®¨µ¥œ·— Ánœ ª·˜µ¤·œŽ¸ ª·˜µ¤·œÁ° ª·˜µ¤·œ°¸ ÁŒ¨¥‡¶™µ¤Äœ¦µ¥ŠµœŒ´Á—º°œ„¦„‘µ‡¤ ¨³Ã¡Âš­ÁŽ¸¥¤ ÁžÈœ˜oœ œ°„‹µ„œ¸Ê Áž¨º°„…°Š„¸ª¸¥´Š¤¸­µ¦ 16x 1- $QWLR[LGDQW ­µ¦˜oµœ°œ»¤¼¨°·­¦³
 • 75. ¨³ /XWHLQ ¶¦»Š­µ¥˜µ °¸„š´ÊŠ¥´Š¤¸Å¢Á°¦r­¼Š ÁžÈœ¥µ¦³µ¥Å—o°¸„ ¦¼o°¥nµŠœ¸Ê¨oª Şšµœ„¸ª¸„´œÁ™°³‡¦´ 2 4+ š¸É¤µ +HDOWK 7LSV -XQH 18x 1 2÷ 3- v­¶®¦´‡¶™µ¤š¸É 0U 2672 ŗo µ„ŪoĜ¦µ¥Šµœ…nµªŒ´Á—º°œ „¦„‘µ‡¤ 0U 2672 ŗoÁŒ¨¥Åªo…µŠœÂ¨oªœ³‡¦´ ­¶®¦´ o 16x 12x 3 ¦µ¥Šµœ…nµªŒ´œ¸Ê 0U 2672 ¤¸Á„¤­r¨´­¤°Š¤µ µ„Á®¤º°œ 3+ Á‡¥ œ´Éœ‡º° nª¥Á˜·¤˜´ªÁ¨…Äœn°Š­¸ÉÁ®¨¸É¥¤Â˜n¨³n°Š Ž¹ÉŠÄœÂ˜n¨³ ™ªš´ÊŠÂœª˜´ÊŠÂ¨³Âœªœ°œœ´Êœ ‹³ž¦³„°—oª¥˜´ªÁ¨… y 2- 7+ ץŤnŽÎʵ„´œ ¨³£µ¥Äœ„¦°­¸Â—Š˜´ªÁ¨…Á®¨nµœ´Êœ‹³˜o°Š¦ª¤ „´ œ ˜µ¤Á‡¦º É ° Š®¤µ¥š¸ É „ ¶®œ—Ūo ¤ » ¤ œŽo µ ¥…°Š„¦°­¸  —Š 1 2÷ Ä®oŗo‡¶˜°˜µ¤¤»¤œŽoµ¥…°ŠÂ˜n¨³„¦°­¸Â—Š Ánœ [ ‡º° œ¶˜´ªÁ¨…¤µ‡¼–„´œÁ¡ºÉ°Ä®oŗo œ´ÉœÁ°Š ¨³ 0U 2672 ‹³¤µÁŒ¨¥Äœ¦µ¥ŠµœŒ´®œoµœ³‡¦´w®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 76. œ³œ¶®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ 7KH 1DWLRQDO 2FHDQLF DQG $WPRVSKHULF $GPLQLVWUDWLRQ 12$$
 • 77. ÁžÈœ®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r£µ¥Ä˜o„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r…°Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Ž¹ÉŠÁœoœ£µ¦„·‹—oµœ„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³Á˜º°œ£´¥—oµœ¤®µ­¤»š¦ ´Êœ¦¦¥µ„µ«Â¨³£¼¤·°µ„µ« šo°Š¢oµ µ¥ ´ÉŠš³Á¨Â¨³š¦´¡¥µ„¦µ¥ ´ÉŠš³Á¨ ¦ª¤™¹Š«¹„¬µª·‹´¥Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³ž„žo°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤12$$ ŗo„¶®œ—£µ¦„·‹…°Š˜œÁ°ŠÅªo×¥¥n° ‡º° vž’·´˜·Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r ¦·„µ¦Â¨³„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³ž„žo°Šš¶‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³‡µ—š¶œµ¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£¼¤·°µ„µ« °µ„µ« ¤®µ­¤»š¦r¨³µ¥ ´ÉŠ nŠž´œ‡ªµ¤¦¼o¨³…o°¤¼¨„´®œnª¥Šµœ°ºÉœÇ °œ»¦´„¬r¨³‹´—„µ¦¦³œ·Áª«œrµ¥ ´ÉŠ ¨³š³Á¨¦ª¤™¹Šš¦´¡¥µ„¦w ®œnª¥Šµœž’·´˜„µ¦—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r…°Š 12$$ „¦³‹µ¥°¥¼n˜µ¤¤¨¦´“˜nµŠÇ š´Éªž¦³Áš«­®¦´“² Ž¹ÉŠž¦³„°—oª¥ ·®œnª¥Šµœ®¨´„ —´Šœ¸Ê x 1DWLRQDO (QYLURQPHQWDO 6DWHOOLWH DWD DQG ,QIRUPDWLRQ 6HUYLFH x 1DWLRQDO 0DULQH )LVKHULHV 6HUYLFH x 1DWLRQDO 2FHDQ 6HUYLFH x 1DWLRQDO :HDWKHU 6HUYLFH x 2IILFH RI 2FHDQLF DQG $WPRVSKHULF 5HVHDUFK 12$$ ¤¸šµš˜n°Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤…°Šž¦³Áš«­®¦´“² ¨³­´Š‡¤Ã¨„ —´Š˜´ª°¥nµŠÁnœ x š¶®œoµš¸ÉÁžÈœ®œnª¥Ä®o…o°¤¼¨—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Â„n¨¼„‡oµÂ¨³¡´œ›¤·˜¦ ×¥ÁŒ¡µ³—oµœ­£µª³…°Š¤®µ­¤»š¦Â¨³´Êœ¦¦¥µ „µ« ¦³œ·Áª«œrµ¥ ´ÉŠ Á˜º°œ£´¥£¼¤·°µ„µ«Â¨³‡µ—š¶œµ¥£¼¤·°µ„µ« x Ä®o¦·„µ¦„µ¦ž„žo°Š‡»o¤‡¦°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤µ¥ ´ÉŠÂ¨³š³Á¨…°Š­®¦´² ¨³¦³®ªnµŠž¦³Áš« ¦·®µ¦‹´—„µ¦­·ÉŠÂª—¨o°¤ š¸É Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ž¦³¤Š š¸É°¥¼n°µ«´¥­´˜ªrš³Á¨ ¨³„µ¦‡»o¤‡¦°Š­ž¸¸É…°Š­´˜ªrš³Á¨š¸ÉĄ¨o­¼¡´œ›r x ÁžÈœŸ¼oœ¶Äœ„µ¦š¶ª·‹´¥ª·š¥µ«µ­˜¦rž¦³¥»„˜rĜ—oµœ œ·Áª«œrª·š¥µ £¼¤·°µ„µ« °µ„µ« œÎʵ „µ¦¡µ–·¥r¨³„µ¦‡¤œµ‡¤ š´ÊŠœ¸Ê ­µ¤µ¦™­¦»žŠµœ¦·„µ¦®¨´„…°Š 12$$ ªnµ ž¦³„°—oª¥ x „µ¦Á oµ˜·—˜µ¤Â¨³­´ŠÁ„˜„µ¦–r¦³…°ŠÃ¨„—oª¥Á‡¦ºÉ°Š¤º° —µªÁš¸¥¤
 • 78. ¨³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Ž¹ÉŠ¤¸¨´„¬–³ÁžÈœÁ‡¦º°…nµ¥ ¦³®ªnµŠž¦³Áš« x ­¦oµŠ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®o‡¶°›·µ¥¦³…°ŠÃ¨„ŸnµœŠµœª·‹´¥Â¨³„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨ x ž¦³Á¤·œÂ¨³‡µ—š¶œµ¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š¦³˜nµŠ…oµŠ˜oœÄœnªŠÁª¨µ˜nµŠÇ x ž¦³­µœÂ¨³Ä®o…o°Âœ³œ¶—oµœ…o°¤¼¨®œnª¥Šµœ­µ›µ¦–³Â¨³®œnª¥Šµœ¡´œ›¤·˜¦ x ¦·®µ¦‹´—„µ¦š¦´¡¥µ„µ¦Á¡ºÉ°¡´•œµ­´Š‡¤ Á«¦¬“„·‹Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 79. —¦ ­»£µ¡¦¦– Á­¦µ£·œ®œ¹ÉŠÄœœ´„ª·‹´¥Åš¥‹µ„—œÅ„¨Á¡ºÉ°ž¦³Áš«Åš¥ œ°„‹µ„„µ¦­°œš¸ÉחÁ—nœ…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– Á­¦µ£·œ ¨oª œ´„«¹„¬µÄœ8QLYHUVLW RI $UL]RQD ¥´Š¦¼o‹´„Á›°—¸Äœ“µœ³Â¤n‡¦´ª°µ®µ¦Åš¥ ¸¤º°Á¥¸É¥¤—oª¥Ánœ„´œ ž´‹‹»´œœ¸Ê—¦ ­»£µ¡¦¦– ÁžÈœ«µ­˜¦µ‹µ¦¥rž¦³‹¶£µ‡ª·µª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤ Ž¹ÉŠÁžÈœ­µ…µ®œ¹ÉŠÄœ‡ªµ¤¦nª¤¤º°„´œ¦³®ªnµŠ &ROOHJH RI (QJLQHHULQJ ¨³ &ROOHJH RI 2SWLFDO 6FLHQFH
 • 80. ¨³­°œš¸É HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH DQG %LRVVWHP (QJLQHHULQJ &ROOHJH RI $JULFXOWXUHDQG /LIH 6FLHQFHV œ°„Á®œº°‹µ„Šµœ­°œž¦³‹¶ª´œ š»„Ç ­´ž—µ®r —¦ ­»£µ¡¦¦–¥´Š‹´—„·‹„¦¦¤ž¦³„°°µ®µ¦Åš¥š¸®°¡´„œ´„«¹„¬µ…°Š¤®µª·š¥µ¨´¥ ×¥¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡r ‡º° Á¡º°­¦oµŠ­´Š‡¤Â®nŠ„µ¦°¥¼n É ´ É°µ«´¥Á¡ºÉ°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o /LYLQJOHDUQLQJ FRPPXQLW
 • 81. Ä®oÁ„·—…¹ÊœÄœÁ…˜¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³¥´Š­¦oµŠÂ¨³­nŠÁ­¦·¤‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠœ´„«¹„¬µÂ¨³°µ‹µ¦¥r£µ¥œ°„®o°ŠÁ¦¸¥œ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¨³„µ¦¡¹Š¡µ„´œÂ¨³„´œ¦³®ªnµŠœ´„«¹„¬µ ŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n„‹„¦¦¤˜nµŠÇ ¨³ ¸¤°„µ¦ž¦»Š°µ®µ¦Åš¥š¸š¶Ä®o É · º ɜ´„Á¦¸¥œºÉœ¤ œ´„«¹„¬µÁ®¨nµœ´Êœ¥´Šž¦³š´Ä‹Äœ„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œÂ¨³‡ªµ¤š»n¤ÁšÁ°µÄ‹Ä­n…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¨³š¶Ä®oª·µª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤«µ­˜¦rš¸ÉÁ›°­°œ ¥´ŠÁžÈœª·µ¥°—œ·¥¤Äœ®¤¼nœ´„«¹„¬µ°¸„—oª¥ —¦ ­»£µ¡¦¦– ŗo¦´ž¦·µ˜¦¸Äœ­µ…µÁ‡¤¸‹µ„¤®µª·š¥µ¨´¥¤®·—¨ ¨³ž¦·µÃšÄœ­µ…µÁš‡ÃœÃ¨¥¸—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‹µ„¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¡¦³‹°¤Á„¨oµ›¦»¦¸ ‹µ„œ´Êœ —¦ ­»£µ¡¦¦–Å—očoÁª¨µ°¸„ Á—º°œÄœ„µ¦Á¦¸¥œ­µ…µ (QJLQHHULQJ 6FLHQFHš¸É .RWR 8QLYHUVLW ‹´Š®ª´— .RWR ž¦³Áš«¸žœ ץŗo¦š»œ­œ´­œ»œ„µ¦«¹„¬µš¸¤°ªnµ 0RQEXVKR 6FKRODUVKLS Ž¹ŠÁžÈœš»œ„µ¦«¹„¬µ É n» ´ É ¸ ɺ ɚ¸¤°Á­¸¥ŠÂ¨³¤¸Á„¸¥¦˜·…°Šž¦³Áš«¸žœ ¨³ ­¶Á¦È‹„µ¦«¹„¬µÄœ¦³—´ž¦·µÁ°„­µ…µ 0DWHULDOV 6FLHQFH DQG (QJLQHHU ‹µ„ $UL]RQD É ¸ ɺ É n»6WDWH 8QLYHUVLW Á¤º°Š 7HPSD ¦´“ $UL]RQD ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ‡ªµ¤­¶Á¦È‹šµŠ„µ¦«¹„¬µ ¨³„µ¦ÁžÈœ°µ‹µ¦¥r…ª´Ä‹œ´„«¹„¬µ‹¶œªœ¤µ„…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¤¸‡ªµ¤ÁžÈœ¤µ°¥nµŠÅ¦­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸² …°œ¶š­´¤£µ¬–r…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¤µÄ®oš»„šnµœÅ—o¦´š¦µ„´œ Á®˜»Ÿ¨Ä—š¸Éš¶Ä®o °µ‹µ¦¥rÁ¨º°„«¹„¬µÂ¨³š¶ŠµœÄœ­µ¥Á‡¤¸ ª´«—»«µ­˜¦r ¨³ª·«ª„¦¦¤" —·Œœ¤¸‡ªµ¤­œÄ‹—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¤µ˜´ŠÂ˜nÁ—È„Ç —·Œœ¥´Š‹¶Å—oªµÄœ˜°œœ´œ —·Œœ¤¸‡ªµ¤­Š­´¥Äœ­·Š˜nµŠÇ Ánœ ­¼š¶‡ªµ¤­³°µ— ´ Ê ´ n Ê ´ É n¤º°…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ¤¡¼š¶‡ªµ¤­³°µ—Ÿ¤…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ŸŠŽ´„¢°„š¶‡ªµ¤­³°µ—Á­º°Ÿoµ…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ­nªœÄ®n—Œœ¤´„ Ê · ´‹³‡·—™¹Š­·Š˜nµŠÇ Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´°³˜°¤Â¨³Ã¤Á¨„»¨ ¦³®ªnµŠš¸—Œœ„¶¨´Š«¹„¬µÄœ¦³—´ž¦·µÃš°¥¼š¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¡¦³‹°¤ É É · ´ n ɸÁ„¨oµ›œ»¦¸ —·ŒœÅ—oš¶Šµœª·‹¥Á„¸¥ª„´„µ¦»Ã¨®³—oª¥Å¢¢oµ (OHFWURSODWLQJ
 • 82. Á¡º°Ÿ¨·˜ %ODFN &KURPH Ž¹ŠÁžÈœŸ·ªÁ¨º°„¦´Š­¸ 6HOHFWLYH ´ ´ É É É6XUIDFHV
 • 83. ­¶®¦´„µ¦Âž¦Ÿ´œ¡¨´ŠŠµœ°»–®£¼¤· 6RODU 7KHUPDO (QHUJ
 • 84. Ĝ˜°œœ´Êœ —·Œ´œÅ—oÁ¦¸¥œ¦¼oœª‡ªµ¤‡·—šµŠª·«ª„¦¦¤®¨µ¥Ç°¥nµŠ Ánœ 2SWLPL]DWLRQ ÁŠº°œÅ……°Š˜´ªÂž¦ &RQVWUDLQWV RI GHVLJQ SDUDPHWHUV
 • 85. ¨³—´œ¸ª—„µ¦š¶Šµœ 3HUIRUPDQFH LQGH[
 • 86. ‹¹Š É Ê¸ ´ÁžÈœ„µ¦‹»—ž¦³„µ¥Ä®o—ŒœÁ¨º°„Á¦¸¥œÁ„¸¥ª„´ª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤Áœº°Š‹µ„ —·ŒœÁº°ªnµÄœš»„Ç „¦³ªœ„µ¦Äœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³ · ´ É É ´ ÉÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹³˜o°ŠÁ¦·¤˜oœ—oª¥„µ¦¡´•œµ‡»–­¤´˜·…°Šª´­—»˜nµŠÇ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¦µ‡µš¸ÉÁžÈœÁ®˜»ÁžÈœŸ¨ ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¤¸°µ¥»„µ¦ÄoŠµœš¸É¥µª ɜµœ ¨³¤¸‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤°³Å¦‡º°­·ÉŠš¸É¥µ„š¸É­—Äœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Äœž¦³Áš«Åš¥Â¨³˜nµŠž¦³Áš«" » ­·ÉŠš¸É¥µ„š¸É­»—Äœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‡º° Ÿ¼oÁ¦¸¥œ‹³˜o°Š¤¸‡ªµ¤°»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤°¥nµŠ¤µ„ ˜n„µ¦š¸É‹³¤¸‡ªµ¤°»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤‹³˜o°Š¤¸Ä‹¦´„¨³‡ªµ¤­œÄ‹Äœ­·ÉŠš¸Éš¶ ‡œš¸É°¥µ„‹³Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹³˜o°Š¤¸‡ªµ¤­œÄ‹Äœ›¦¦¤µ˜·Â¨³¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Á…oµÄ‹„µ¦š¶Šµœ…°Š›¦¦¤µ˜· ¤oªnµÄœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¤…o°¤¼¨‹¶œªœ¤µ„š¸É‹³ ¸ ˜o°ŠÁ¦¸¥œÂ¨³‹—‹¶Â˜n¤œ‹³Šnµ¥…¹œ¤µ„ Á¤º°¤¸‡¶™µ¤®¦º°¤¸…°­Š­´¥Á„¸¥ª„´„µ¦š¶Šµœ…°Š­·Š˜nµŠÇ š¸­µ¤µ¦™„¦³˜»œ®¦º° ´ Ê É o É É É o šoµšµ¥Á¦µÄ®oÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼­„˜ºœÁ˜oœÅ—o ­¶®¦´„µ¦«¹„¬µ˜n°Äœ˜nµŠž¦³Áš« —·Œœ‡·—ªnµ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠšµŠ£µ¬µÂ¨³ o¹ É ´ ª´•œ›¦¦¤ÁžÈœ‡ªµ¤šoµšµ¥­¶‡´­¶®¦´œ´„Á¦¸¥œÄœ˜nµŠÂ—œÃ—¥ÁŒ¡µ³œ´„Á¦¸¥œ­nªœÄ®nš¸ÉÁ„·—¨³Á˜·Ã˜Äœ ž¦³Áš«Åš¥ ¨³Å¤nÁ‡¥¤¸ž¦³­„µ¦–rĜæŠÁ¦¸¥œœµœµµ˜·¤µ„n°œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ Á¤ºÉ°Á¦µ­µ¤µ¦™ž¦´˜´ª Ä®oÁ…oµ„´­™µœš¸ÉÄ®¤nŗo¨oª „µ¦Á¦¸¥œÄœ˜nµŠž¦³Áš«„ÈŤn¥µ„®¦º°Šnµ¥Åž„ªnµ„µ¦Á¦¸¥œÄœž¦³Áš«oµœÁ„·— ¨³…–³Á—¸¥ª„´œ ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦«¹„¬µ˜n°˜nµŠž¦³Áš«—oµœ®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦Å—o¤¸‡ªµ¤¦¼oĜ£µ¬µÄ®¤n Á¡·É¤…¹Êœ Ťnªnµ‹³ÁžÈœ£µ¬µ°´Š„§¬ £µ¬µ¸Éž»nœ £µ¬µ ¦´ÉŠÁ«­ ®¦º°£µ¬µÁ¥°¦¤´œ œ°„‹µ„œ¸Ê „µ¦Äo¸ª·˜ °¥¼n¦³®ªnµŠž¦³Áš«nª¥Ä®oÁ¦µÃ˜ÁžÈœŸ¼oÄ®n¤µ„…¹Êœ Á¡¦µ³Á¦µ˜o°Š¡¹ÉŠ¡µ˜´ªÁ°Š ˜o°ŠÁ°µœ³‡ªµ¤‡·—™¹Šoµœ ¨³˜o°Š¡¥µ¥µ¤®µÁ¡ºÉ°œÄ®¤n ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 87. …°Ä®o°µ‹µ¦¥r„¦»–µnª¥°„Á¨nµÁ„¸¥ª„´Ÿ¨Šµœ„µ¦ª·‹¥š¸„¶¨´Šš¶°¥¼…–³œ¸Â¨³Šµœ—´Š„¨nµª¤¸‡ªµ¤­¶‡´˜n° É ´ É n Ê £µ‡„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³£µ‡­´Š‡¤°¥nµŠÅ¦" —·Œ´œÅ—oš¶„µ¦ª·‹´¥·Êœ®œ¹ÉŠÁ„¸É¥ª„´ &DUERQ ¨³ &DUERQ 1DQRWXEHV &17V
 • 88. Ž¹ÉŠÁ¦·É¤š¶˜´ÊŠÂ˜nž¸ ¡« ×¥ª´­—»š´ÊŠ ­°Š¤¸¨´„¬–³ÁŒ¡µ³˜´ª‹¶œªœ¤µ„š¸ÉŤnÁ®¤º°œª´­—»œ·—°ºÉœÇ Šµœª·‹¥…°Šœ¸Ê¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ…°Šª´­—»—´Š„¨nµª ´ ´ Ĝ¦³—´œµÃœÁ¤˜¦ 1DQRPHWHU
 • 89. Ä®oÁ…oµ„´„¦³ªœ„µ¦„µ¦Á˜·Ã˜Â¨³‡ªµ¤Á…oµÄ‹Äœ„¨Å„Äœ„µ¦Á˜·Ã˜ ×¥ &17V ­µ¤µ¦™™¼„Áž¨¸¥œ É Âž¨ŠÅžÅ—o®¨µ¥¦¼žš¦ŠÂ¨³®¨µ¥¦¼žÂ Ánœ ¦¼žš¦Š„¦ª¥Â¨³š¦Š„¦³°„Ÿœ´Š´ÊœÁ—¸¥ª VLQJOHZDOO
 • 90. Ÿœ´Š­°Š´Êœ RXEOH ZDOO
 • 91. ¨³®¨µ¥´œ 0XOWLSOHZDOO
 • 92. ¨³¥´Š¤¸˜ª°¥nµŠ„µ¦œ¶ &17V ޞ¦³¥»„˜rčoš—ŒœÅ—oš¶„µ¦«¹„¬µ Ánœ „µ¦Ÿ¨·˜‹°‡°¤¡·ªÁ˜°¦r Ê ´ ɸ · ´ Âœ )ODW SDQHO GLVSOD
 • 93. ¨³ °»ž„¦–r„µ¦­ºÉ°­µ¦ÂÅ¦o­µ¥ Ž¹ÉŠ„µ¦œ¶Ÿ¨·˜£´–”ršÄo &17V ¤µÄoĜÁ·Š¡µ–·¥r¥Š˜o°ŠÄoÁª¨µ ɸ ´ Ĝ„µ¦¡´•œµ°¸„Ž´„¦³¥³®œ¹Š ¨³…–³œ¸¥Š°¥¼¦³®ªnµŠ…´œ˜°œ„µ¦š¶ª·‹¥Â¨³¡´•œµŠµœª·‹¥°¸„·œ®œ¹Š —·ŒœÅ—o¦ª¤¤º°„´œ´„ª·‹¥®¨µ¥Ç É Ê´ n Ê ´ ´ Ê É ´ n ´ šnµœ‹µ„ž¦³Áš«Åš¥«¹„¬µÁ„¸¥ª„´ °œ»£µ‡œµÃœ 1DQRSDUWLFOHV
 • 94. Ánœ ŚšµÁœ¸¥ 7LWDQLD
 • 95. Ž·Š‡r°°„ÅŽ—r =LQF R[LGH
 • 96. ¨³ ª´­—» É Â¤nÁ®¨È„œ·— )HUURPDJQHWLF 0DWHULDOV °œ»£µ‡Á®¨nµœ¸Ê¤¸¨´„¬–³š¸Éœnµ­œÄ‹Á¤ºÉ°ª´­—»Á®¨nµœ¸Ê¤¸…œµ—¦³—´œµÃœÁ¤˜¦Ã—¥„µ¦‡´— ‡»–­¤´˜·šµŠ¡ºÊœŸ·ªš¸ÉחÁ—nœ VXUIDFH GRPLQDQW SURSHUWLHV
 • 97. ¨³„µ¦„¸—„´œšµŠ‡ª°œ˜´¤ 4XDQWXP &RQILQHPHQW
 • 98. ¤¸Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ®¦º°š§¬‘¸Äœ­µ…µª´­—»«µ­˜¦ršÁ„·—Ä®¤nėš¸­µ¤µ¦™œ¶¤µž¦³¥»„˜rčoŗoĜž¦³Áš«Åš¥ ¨³¤¸ž®µ®¦º°…o°‹¶„´—Ä—®¦º°Å¤n" ɸ É ´ ¤¸Šµœª·‹¥®¨µ¥Ç ·œÄœÁ¤º°ŠÅš¥š¸Á„¸¥ª„´ &DERQ QDQRWXEHV ¨³ °œ»£µ‡œµÃœ Ž¹ŠŸ¨š¸°°„¤µÅ¤nž¦µ„’ž´®µ®¦º°°»ž­¦¦‡ ´ Ê É É É ÉĜ„µ¦œ¶Áš‡ÃœÃ¨¥¸Á®¨nµœ´œ¤µÄoŠµœÁ¨¥ Šµœª·‹¥®¨µ¥Ç ·œ¤¸‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤š¸‹³Ÿ¨·˜°œ»£µ‡œµÃœ—oª¥„¦³ªœ„µ¦š¸ÁžÈœ¤·˜¦˜n° Ê ´ Ê É É­·ŠÂª—¨o°¤ ¨³ÄœŠµœª·‹´¥µŠ·Êœ œ´„ª·‹´¥¡¥µ¥µ¤š¸É‹³œ¶°œ»£µ‡œµÃœÅžÄoĜ„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—…¥³šµŠ­·ÉŠÂª—¨o°¤ —·Œ´œ¤¸‡ªµ¤ ÉÁ¸É¥ªµ¡·Á«¬šµŠ—oµœ‹»¨š¦¦«œ«µ­˜¦r°Á¨È„˜¦°œ HOHFWURQ PLFURVFRS
 • 99. ¨³‡µ—®ª´Šš¸‹³Á®Èœ„µ¦œ¶Á°µ„¨o°Š‹»¨š¦¦«œr°Á¨È„˜¦°œ · É ·Â­n°Š„¦µ— 6FDQQLQJ HOHFWURQ PLFURVFRSH 6(0
 • 100. ¨³„¨o°Š‹»¨š¦¦«œr°·Á¨È„˜¦°œœ·—­n°ŠŸnµœ 7UDQVPLVVLRQ HOHFWURQPLFURVFRSHV 7(0
 • 101. ¤µÄo¤µ„…¹ÊœÄœž¦³Áš«Åš¥Äœ“µœ³š¸É°µ‹µ¦¥rÁžÈœ®œ¹ÉŠÄœ­¤µ·„…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$&
 • 102. °µ‹µ¦¥rŗo¦´ž¦³­„µ¦–rĜ„µ¦ÁžÈœ­¤µ·„…°Š $73$& °¥nµŠÅ¦oµŠ" ­¤µ‡¤ $73$& ÁžÈœÁ‡¦º°…nµ¥œ´„ª·µ¸¡Åš¥š¸É—¸¤µ„Ç š¸Énª¥ÁºÉ°¤Ã¥Š¡ª„Á¦µŽ¹ÉŠÁžÈœ‡œÅš¥š¸É¤µž¦³„°°µ¸¡°¥¼nĜž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ „´œ´„„µ¦«¹„¬µ ¨³Á‹oµ®œoµš¸É…°Š®œnªŠŠµœ¦´“µ¨˜nµŠÇ Ĝž¦³Áš«Åš¥ —·Œ´œÁ°ŠÅ—o¦´ž¦³Ã¥œr¤µ„¤µ¥‹µ„„µ¦Á…oµ¦nª¤ÁžÈœ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š­¤µ‡¤ $73$& ŗoš¶Šµœ¦nª¤„´­¤µ‡¤ $73$& š¶Ä®o—·Œ´œÅ¤n¦¼o­¹„ªnµ—·Œ´œÁžÈœÁ¡¸¥Š‡œÁ—¸¥ªš¸É„¶¨´Š¡¥µ¥µ¤™nµ¥š°—‡ªµ¤¦¼Â¨³ž¦³­„µ¦–rĜž¦³Áš«­®¦´“² „¨´­¼ž¦³Áš«Åš¥ œ°„‹µ„œ´œ —·Œœ¥´ŠÅ—o¡„´Á¡º°œÄ®¤nÇ Â¨³…¥µ¥ o n Ê ´ ÉÁ‡¦º°…nµ¥Åž¥´Šœ´„ª·µ¸¡šnµœ°ºÉœÇ Ÿnµœ­¤µ‡¤°¸„—oª¥„n°œ‹„µ¦­´¤£µ¬–rœ¸Ê —¦ ­»£µ¡¦¦– ŗo µ„‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÂ¨³…o°Âœ³œ¶š¸Éœnµ­œÄ‹Ÿnµœš­´¤£µ¬–r —´Šœ¸Ê —·Œ´œ…°ÂnŠž´œš‡ªµ¤š¸Éœnµ­œÄ‹¤µ„·Êœ®œ¹ÉŠš¸É¤¸ºÉ°ªnµ vUDLQ RU JDLQ" 3RRU FRXQWULHV FDQ HQG XS EHQHILWLQJ ZKHQ WKHLUEULJKWHVW FLWL]HQV HPLJUDWHw Ž¹Š¨ŠÄœœ·˜¥­µ¦ (FRQRPLVW Œ´ª´œš¸É ¡§¬£µ‡¤ ¡« É Äœš‡ªµ¤œ¶Á­œ°ªnµ œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r®¨µ¥šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µÂ¨³¡ªnµš§¬‘¸­¤°ŠÅ®¨ %UDLQGUDLQ KSRWKHVLV
 • 103. ¤°Š…oµ¤Ÿ¨šµŠª„‹µ„„µ¦Ã°œÁŠ·œ…oµ¤µ˜·„¨´¤µ¥´ŠoµœÁ„·— Ÿ¨„¦³ššµŠª„š¸Å—o¦‹µ„Ÿ¼¥µ¥™·œš¸Á—·œšµŠ„¨´oµœÁ„·— ¨³Ã°„µ­Äœ„µ¦Å—o¦„µ¦«¹„¬µš¸­Š…¹œÄœ˜nµŠÂ—œ œ´„ª·Á‡¦µ³®r É ´ oo É É ´ ɼ Ê®¨µ¥Ç šnµœ„¨nµªªnµ Á¤º°‡¶œ¹Š™¹Šž¦³Á—ÈœÁ®¨nµœ¸Â¨oª „µ¦¥oµ¥™·œ°°„‹µ„oµœÁ„·—…°ŠŸ¼š¤‡ªµ¤¦¼‡ªµ¤­µ¤µ¦™ÁžÈœ„µ¦­¦oµŠž¦³Ã¥œr É Ê É o ɸ ¸ oÄ®o„nµœÁ„·—…°Š‡œÁ®¨nµœ´ÊœÅ—ošµŠ®œ¹ÉŠ Ÿ¼oš¸É­œÄ‹°nµœš‡ªµ¤­µ¤µ¦™˜·—˜µ¤°nµœÅ—oš¸ÉÁªÈžÅŽ˜r oKWWSZZZHFRQRPLVWFRPQRGH ¨³°¸„Á¦º°Š®œ¹Šš¸°¥µ„‹³ µ„Ūo ‡º° „µ¦¨Šš»œšµŠ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸°µ‹‹³—¼Á®¤º°œÁžÈœ­·Šš¸¤¦µ‡µ­¼ŠÁ¤º°‡¶œ¹Š™¹Š É É É É É ¸ ɟ¨Äœ¦³¥³­´Êœ ˜nĜ¦³¥³¥µª ®µ„ž¦³Áš«Åš¥˜o°Š„µ¦š¸É‹³¤¸¡¨´ŠÂ¨³‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Â…nŠ…´œšµŠÁ«¦¬“„·‹š´ÊŠÄœ¦³—´£¼¤·£µ‡Â¨³¦³—´Ã¨„ Á¦µ‹³˜o°Š‡·—¨³¤¸ª­¥š´«œrĜ¦³¥³¥µª ¨³Á¦·¤Ä®o‡ªµ¤­¶‡´„´„µ¦¨Šš»œšµŠ„µ¦«¹„¬µÂ¨³„µ¦š¶ª·‹¥šµŠ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r ·´ É ´Â¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ä®o¤µ„…¹Êœ —¦ ­»£µ¡¦¦– ¥´Š‡Šœ¶‡ªµ¤¦¼o¨³ž¦³­„µ¦–rš¸ÉÁ›°Å—o¦´Äœž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ„¨´Åž™nµ¥š°—­¼n­´Š‡¤Åš¥°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°ŠÃ—¥Äœª´œš¸É y ­‡ Á›°Â¨³Á‡¦º°…nµ¥Ÿ¼oÁ¸É¥ªµµª°Á¤¦·„´œ¤¸„¶®œ—Á—·œšµŠÅž‹´—„µ¦ž¦³»¤Á·Šž’·´˜·„µ¦ Á¦ºÉ°Š 6FDQQLQJ(OHFWURQ 0LFURVFRS 6(0
 • 104. 7UDQVPLVVLRQ (OHFWURQ 0LFURVFRS 7(0
 • 105. DQG ;UD )OXRUHVFHQFH 6SHFWURVFRS – ¤®µª·š¥µ¨´¥…°œÂ„nœ ×¥„µ¦­œ´­œ»œ…°Š­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ¨³ ɇ–³ª·š¥µ«µ­˜¦r¤®µª·š¥µ¨´¥…°œÂ„nœ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 106. Áž¨ªÅ¢š¸É¨»„Á¡·É¤…¹Êœ£µª³Ã¨„¦o°œš¸É­µ¤µ¦™ÂŸ—ÁŸµ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„Ä®oÅ®¤oÁ„¦¸¥¤ v™oµ„µ¦Áž¨¸¥œÂž¨Š­£µ¡£¼¤°µ„µ« &OLPDWH &KDQJH
 • 107. š¶Ä®o°–®£¼¤­Š…¹œ É · » · ¼ Ê ®œ¹Š®¦º°­°Š°Š«µw „¨µ¥ÁžÈœÁ¦º°Š›¦¦¤—µ v¨oª‹³Á„·—Ÿ¨Á­¸¥˜n°Ã¨„°¥nµŠÅ¦"w É É ‹µ„¦¼ž£µ¡‹³Á®ÈœÅ—oªnµ „µ¦š¸É°»–®£¼¤·­¼Š…¹Êœš¶Ä®o˜oœÅ¤oœo°¥Ä®n¡µ„´œ ¨o¤˜µ¥ ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„„µ¦­¼Á­¸¥‡ªµ¤ºÊœ š¶Ä®o„¨µ¥ÁžÈœÁºÊ°Á¡¨·ŠÅ—o °¸„š´ÊŠ ‡ªµ¤¦o°œ¥´Šš¶Ä®oÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š§—¼„µ¨Á¦Èª„ªnµž„˜· Ánœ „µ¦Á…oµ­¼n §—¼ÄÅ¤oŸ¨·š¸ÉÁ¦Èª…¹Êœ ¦ª¤š´ÊŠnªŠ…°Š„µ¦Á„·—Å¢žnµš¸É¥µª°°„Åž ®œ¹ÉŠ°Š«µš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„°»–®£¼¤·ÁŒ¨¸É¥…°ŠÃ¨„­nŠŸ¨Ä®o ´ÉŠ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„ ¤¸„µ¦Á„·—Å¢žnµ­¼Š™¹Š®„Ášnµ ¦ª¤š´ÊŠœµ¥ -HUHP /LWWHOO œ´„ª·‹´¥šµŠ—oµœ­£µ¡ £¼¤·°µ„µ«Â¨³£´¥¡·˜· – 8QLYHUVLW RI :DVKLQJWRQ Ž¹ÉŠÁžÈœŸ¼o¦·ÉÁ¦·É¤…°ŠÃ‡¦Š„µ¦ ´ œ¸Ê¦nª¤„´ 86 )RUHVW 6HUYLFH ¨³­™µ´œ°ºÉœÇ
 • 108. ŗoÄ®o‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ v£µ¥Äœž¸ ‡« °»–®£¼¤·…°ŠÃ¨„‹³­¼Š…¹Êœž¸¨³®œ¹ÉŠ°Š«µ°¥nµŠÂœnœ°œw œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦rĜž¦³Áš«Â‡œµ—µÅ—oš¶„µ¦ª·‹¥Á„¸¥ª„´„µ¦š¸°–®£¼¤ÁŒ¨¸¥…°ŠÃ¨„š¸­Š…¹œ š¶Ä®o¤Ÿ¨˜n°„µ¦Á„·—Å¢žnµ ´ É É» · É É¼ Ê ¸ šµŠ ´Š˜³ª´œ˜„…°Š°Á¤¦·„µ ÁnœÁ—¸¥ª„´œ´„ª·‹¥Äœ­®¦´“°Á¤¦·„µ Ž¹Š‹µ„„µ¦ª·‹¥Å—o…°­¦»žÅžÄœšµŠÁ—¸¥ª„´œ °¸„š´Š‹µ„„µ¦ É ´ É ´ o Ê ¡¥µ„¦–r…°Š­®¦´“°Á¤¦·„µ¡ºœš¸š™„ÁŸµÅ®¤o‹³°¥¼Äœ­nªœ„¨µŠŽ¹ŠÁ„·—Å¢žnµ°¥nµŠ¦»œÂ¦Š…°Šš»„ž¸ ¥´Š‡Š¤¸ÂœªÃœo¤„µ¦…¥µ¥˜´ª…°Š Ê É É¸ ¼ n É ¡ºœš¸°°„Åž°¸„ÁžÈœ¦·Áª–„ªoµŠ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦Á¡·¤…¹œ…°Š°»œ®£¼¤°„—oª¥ œµ¥ /LWWHOO ŗoÁ¡·¤Á˜·¤ªnµ v°´˜¦µ„µ¦Á„·—Å¢žnµš¸¤µ‹µ„ Ê É É Ê ·¸ É É ­µÁ®˜»˜µŠÇ œ´œ ‹³¤¸°˜¦µ„µ¦Á„·—š¸¤µ„…¹œÅž°¸„w n Ê ´ É Ê š´Šœ¸„µ¦Â„ož®µÃ¨„¦o°œ‹¹ŠÁžÈœ­·Šš¸š„‡œ‡ª¦˜¦³®œ´„ ¨³Ä®o‡ªµ¤­¶‡´ Á¡¦µ³‹µ„Šµœª·‹¥…oµŠ˜oœ¦nª¤„´Á®˜»„µ¦–r Ê Ê ´ É É » ´ ˜nµŠ Ç š¸Á„·—…¹œ Ĝ°œµ‡˜Á¦µ°µ‹‹³Å¤n¤š°¥¼Ä®o¨„®¨µœÁ¨¥„ÈÁžÈœÅ—o É Ê ¸ ɸ n ¼ š¸¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° 6FLHQWLILF $PHULFDQ -XQH É Á¦¸¥Á¦¸¥ŠÃ—¥ œµŠ­µª­µ›·–¸ ž¦³—µªŠ«r œ´„«¹„¬µ ¹„Šµœ ­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸² É®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É 
 • 109. …nµªš»œ„µ¦«¹„¬µÂ¨³š»œª·‹´¥ *UDQWV
 • 110. ¦´­¤´‡¦œ´„ª·‹´¥ ®o°Šž’·´˜·„µ¦…°Š U 1RQJQXM 7DQSKDLFKLWU ¨³ U -RQDWKDQ $QJHO £µ¥Ä˜o­™µ´œ 2WWDZD +RVSLWDO 5HVHUFK ,QVWLWXWH 2+5,
 • 111. ž¦³Áš«Â‡œµ—µ ¦´­¤´‡¦œ´„«¹„¬µ¦³—´ž¦·µÁ°„ Á¡ºÉ°š¶„µ¦ª·‹´¥—oµœ„µ¦¡´•œµÃž¦˜¸œ˜oµœ‹»¨·œš¦¸¥r $QWLPLFURELDO3HSWLGH //
 • 112. š¸É¤¸‡»–­¤´˜·Äœ„µ¦‡»¤„¶Áœ·—×¥¥´¥´ÊŠ„µ¦Á„·—懘·—˜n°šµŠÁ¡«­´¤¡´œ›r VH[XDOO WUDQVPLWWHG GLVHDVH 67
 • 113. ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥š¸ÉŗoĜž´‹‹»´œ¡ªnµ // ­µ¤µ¦™¥´¥´ÊŠ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ž’·­œ›·…°Š°­»‹·Äœ®¨°—š—¨°Š ¨³„¶¨´Š˜·—˜µ¤Ÿ¨‡ªµ¤„oµª®œoµ‹µ„„µ¦š—¨°ŠÄœ­´˜ªrš—¨°Š œ´„«¹„¬µš¸Éŗo¦´„µ¦‡´—Á¨º°„Á…oµ¦nª¤Ã‡¦Š„µ¦ª·‹´¥—´Š„¨nµª ‹³š¶„µ¦«¹„¬µÁ„¸É¥ª„´‡»–¨´„¬–³…°ŠÃž¦˜¸œ // š¸É¥´¥´ÊŠ„µ¦š¶Šµœ…°ŠÁºÊ°Åª¦´­ +,9 ˜n° /PSKRFWHV ¦ª¤š´ÊŠ«¹„¬µŸ¨„¦³š…°ŠÃž¦˜¸œ // ˜n°9DJLQDO &HUYLFDO (SLWKHOLDO &HOO ×¥ž„˜·Äœn°Š‡¨°—‹³Ÿ¨·˜Ãž¦˜¸œ // ®¨´Š‹µ„„µ¦¤¸Á¡«­´¤¡´œ›r Á¡ºÉ°žo°Š„´œ„µ¦˜·—ÁºÊ°‹µ„‹»¨¸¡Â¨³Åª¦´­˜nµŠÇ š´ÊŠœ¸Ê ­µ¤µ¦™«¹„¬µ¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·É¤Á˜·¤Å—oš¸ÉÁªÈÅŽ˜r KWWSZZZRKULFDQHZVURRPQHZVVWRUDVS",®¦º° KWWSZZZRKULFDSURILOHVWDQSKDDVS Ÿ¼oš¸É­œÄ‹­µ¤µ¦™­nŠž¦³ª´˜·Œ´£µ¬µ°´Š„§¬šµŠ°¸Á¤¨rŗoš¸É U 1RQJQXM 7DQSKDLFKLWU QWDQSKDLFKLWU#RKULFD
 • 114. ®¦º° U -RQDWKDQ $QJHO MDQJOH#RKULFD
 • 115. Seeking a Post-doc or Ph.D. Student Position$ SRVWGRFWRUDO IHOORZ RU 3K VWXGHQW SRVLWLRQ LV DYDLODEOH LQ WKH ODERUDWRULHV RIUV 1RQJQXM 7DQSKDLFKLWU DQG -RQDWKDQ $QJHO 2WWDZD +RVSLWDO 5HVHDUFK,QVWLWXWH 2WWDZD 7KH FDQGLGDWH ZLOO SHUIRUP UHVHDUFK RQ WKH GHYHORSPHQW RI DQDQWLPLFURELDO SHSWLGH // DQG LWV UHODWHG SHSWLGHV DV FRQWUDFHSWLYHV ZLWK Visual Science Company Picture:DQWLVH[XDOO WUDQVPLWWHG GLVHDVH 67
 • 116. DFWLYLW 7KLV ZRUN KDV EHHQ IXQGHG E%LOO DQG 0HOLQGD *DWHV )RXQGDWLRQ &XUUHQWO ZH KDYH VXEVWDQWLDO HYLGHQFH WKDW // FDQ HIIHFWLYHO LQKLELW VSHUP IHUWLOL]LQJ DELOLWLQ YLWUR DQG H[SHULPHQWV DUH LQ SURJUHVV WR FRQILUP // uV FRQWUDFHSWLYH DFWLRQ LQ YLYR 7KH FDQGLGDWH ZLOO IXUWKHU FKDUDFWHUL]H // uVDQWL+,9 DFWLYLW DJDLQVW WDUJHW FHOOV VXFK DV OPSKRFWHV $V ZHOO WKH HIIHFWV RI // RQ YDJLQDO DQG FHUYLFDO HSLWKHOLDO FHOOV ZLOO EHLQYHVWLJDWHG 6LQFH // LV QDWXUDOO SURGXFHG LQ WKH YDJLQD VHYHUDO KRXUV IROORZLQJ WKH LQWHUFRXUVH LW OLNHO KDV SURWHFWLYH HIIHFWV RQYDJLQDOFHUYLFDO HSLWKHOLDO FHOOV IURP PLFURELDO DQG YLUDO LQIHFWLRQ ,Q SDUWLFXODU WKH LPPXQRPRGXODWRU HIIHFWV RI // DV ZHOO DV LWVSURWHFWLYH HIIHFWV DJDLQVW +,9 LQIHFWLRQ RQ WKHVH HSLWKHOLDO FHOOV ZLOO EH DVVHVVHG6HH PRUH GHWDLOV DW KWWSZZZRKULFDQHZVURRPQHZVVWRUDVS", DQG KWWSZZZRKULFDSURILOHV3OHDVH VHQG &9 WR U 1RQJQXM 7DQSKDLFKLWU QWDQSKDLFKLWU#RKULFD
 • 117. RU U -RQDWKDQ $QJHO MDQJOH#RKULFD
 • 118. œ³œ¶®œnª¥Šµœª·š¥µ«µ­˜¦r ˜n°‹µ„®œoµ
 • 119. ­¶œ´„ŠµœÄ®n…°Š 12$$ °¥¼nš¸É 1DWLRQDO 2FHDQLF DQG $WPRVSKHULF $GPLQLVWUDWLRQ &RQVWLWXWLRQ $YHQXH 1: 5RRP :DVKLQJWRQ & Ÿ¼o­œÄ‹…o°¤¼¨…°Š 12$$ Á¡·É¤Á˜·¤­µ¤µ¦™Á…oµÅž«¹„¬µÅ—o – KWWSZZZQRDDJRY š´ÊŠœ¸Ê œ´„ª·‹´¥Äœ®œnª¥Šµœ…°Šž¦³Áš«Åš¥ š¸É­œÄ‹š¶ SRVW GRF Ĝ­µ…µš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ 12$$ ­µ¤µ¦™˜·—˜n°¤µ¥´Š ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ Á¡ºÉ°ž¦³­µœœ´„ª·‹´¥Åš¥ š¸É„¶¨´Šž’·´˜·ŠµœÄœ 12$$ Á¡ºÉ°Ä®o…o°¤¼¨®¦º°ž¦³­µœ„µ¦Á…oµÅžš¶Šµœª·‹´¥Å—o®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É