• Like
El210 Bayasgalan U21
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

El210 Bayasgalan U21

 • 347 views
Published

EL210

EL210

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. New words Unit 21 Bayasgalan
 • 2.
  • Thrilling-ñîíèðõîëòîé
  • Gigantic- àâàðãà òîì àãóó èõ
 • 3.
  • convincing-Èòãýë, ¿íýìø¿¿ëýõ
  • Fighting robot-Òóëààíû ðîáîò
 • 4.
  • Released-ñóëëàõ ÷ºëººëºõ
  • Frightening-Àéõ àéìøèãòàé
 • 5.
  • Weapons-çýâñýãí¿¿ä
  • Believable-Èòãýëòýé ¿íýìøèëòýé
 • 6.
  • Amuse-çóãààöóóëàõ, Öýíã¿¿ëýõ
  • Terrify-Àéëãàõ, àéäàñ õ¿ðýõ
 • 7.
  • Disgusting-æèãø¿¿ðòýé
  • Shocking-öî÷èðäîõ
 • 8.
  • Realistic- áîäèò áàéäàë
  • definitely- ýðãýëçýýã¿é
 • 9.
  • Include -îðóóëàõ , àãóóëàõ
  • Incredible –åð áóñ ы í
 • 10.
  • chase-ìºðäºõ
  • adventure-àäàë, ÿâäàë
 • 11.
  • flooting-õºâºõ
  • mythology-äîìîã
 • 12.
  • Battle-òóëààí, òýìöýë
  • Evil-áóçàð, ìóóõàé
 • 13.
  • Amuse-çóãààöàõ öýíã¿¿ëýõ
  • Relationship- õîëáîî
 • 14.
  • Succeeded - àìæèëòòàé
  • Forgotten - ìàðòàõ, óìàðòàõ
 • 15.
  • Embarrass-è÷ýýõ,ñàíäðààõ
  • Suspense-òîäîðõîé áóñ
 • 16.
  • Whale-õàëèì
  • Role-ä¿ð,¿¿ðýã
 • 17.
  • Street child-ãóäàìæíû õ¿¿õýä
  • respond- õàðèóëàõ, õàðèó ¿éëäýë
 • 18.
  • silly- òýíýã, ìóíõàã
  • Preference-ñýòã¿¿ë
 • 19. THE ACTING EXCELLENT. YOU SHOULD DEFINTELLY NOT MISS IT
  • Examples:
  • I was forgotten best friend’s birthday
  • Star wars trilogy is a glassic tale of the fight between good and evil
  • There are amazing space battles and gigantic, fighting robots with laser weapons
 • 20. 1.Match the numbers with the letters
  • Incredible
  • 2. Excellent
  • 3. Convincing
  • 4. definitely
  • Very good
  • b. Believable
  • c. Amazing
  • d. certainly
 • 21. 2. Fill in the correct from of the word in bold
  • I was ………… by the downs performance (amuse)
  • He was …………..when he tell down the starirsin front of all his friends (embarrass)