Your SlideShare is downloading. ×
0
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
El210 Bayasgalan U21
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

El210 Bayasgalan U21

378

Published on

EL210

EL210

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
378
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. New words Unit 21 Bayasgalan
 2. <ul><li>Thrilling-ñîíèðõîëòîé </li></ul><ul><li>Gigantic- àâàðãà òîì àãóó èõ </li></ul>
 3. <ul><li>convincing-Èòãýë, ¿íýìø¿¿ëýõ </li></ul><ul><li>Fighting robot-Òóëààíû ðîáîò </li></ul>
 4. <ul><li>Released-ñóëëàõ ÷ºëººëºõ </li></ul><ul><li>Frightening-Àéõ àéìøèãòàé </li></ul>
 5. <ul><li>Weapons-çýâñýãí¿¿ä </li></ul><ul><li>Believable-Èòãýëòýé ¿íýìøèëòýé </li></ul>
 6. <ul><li>Amuse-çóãààöóóëàõ, Öýíã¿¿ëýõ </li></ul><ul><li>Terrify-Àéëãàõ, àéäàñ õ¿ðýõ </li></ul>
 7. <ul><li>Disgusting-æèãø¿¿ðòýé </li></ul><ul><li>Shocking-öî÷èðäîõ </li></ul>
 8. <ul><li>Realistic- áîäèò áàéäàë </li></ul><ul><li>definitely- ýðãýëçýýã¿é </li></ul>
 9. <ul><li>Include -îðóóëàõ , àãóóëàõ </li></ul><ul><li>Incredible –åð áóñ ы í </li></ul>
 10. <ul><li>chase-ìºðäºõ </li></ul><ul><li>adventure-àäàë, ÿâäàë </li></ul>
 11. <ul><li>flooting-õºâºõ </li></ul><ul><li>mythology-äîìîã </li></ul>
 12. <ul><li>Battle-òóëààí, òýìöýë </li></ul><ul><li>Evil-áóçàð, ìóóõàé </li></ul>
 13. <ul><li>Amuse-çóãààöàõ öýíã¿¿ëýõ </li></ul><ul><li>Relationship- õîëáîî </li></ul>
 14. <ul><li>Succeeded - àìæèëòòàé </li></ul><ul><li>Forgotten - ìàðòàõ, óìàðòàõ </li></ul>
 15. <ul><li>Embarrass-è÷ýýõ,ñàíäðààõ </li></ul><ul><li>Suspense-òîäîðõîé áóñ </li></ul>
 16. <ul><li>Whale-õàëèì </li></ul><ul><li>Role-ä¿ð,¿¿ðýã </li></ul>
 17. <ul><li>Street child-ãóäàìæíû õ¿¿õýä </li></ul><ul><li>respond- õàðèóëàõ, õàðèó ¿éëäýë </li></ul>
 18. <ul><li>silly- òýíýã, ìóíõàã </li></ul><ul><li>Preference-ñýòã¿¿ë </li></ul>
 19. THE ACTING EXCELLENT. YOU SHOULD DEFINTELLY NOT MISS IT <ul><li>Examples: </li></ul><ul><li>I was forgotten best friend’s birthday </li></ul><ul><li>Star wars trilogy is a glassic tale of the fight between good and evil </li></ul><ul><li>There are amazing space battles and gigantic, fighting robots with laser weapons </li></ul>
 20. 1.Match the numbers with the letters <ul><li>Incredible </li></ul><ul><li>2. Excellent </li></ul><ul><li>3. Convincing </li></ul><ul><li>4. definitely </li></ul><ul><li>Very good </li></ul><ul><li>b. Believable </li></ul><ul><li>c. Amazing </li></ul><ul><li>d. certainly </li></ul>
 21. 2. Fill in the correct from of the word in bold <ul><li>I was ………… by the downs performance (amuse) </li></ul><ul><li>He was …………..when he tell down the starirsin front of all his friends (embarrass) </li></ul>

×