GRAMMAR UNIT 18 B.Burmaa
<ul><li>As a result, therefore, consequently, and as a consequence are used when we link two sentences which are causes an...
Industrial waste is dumped into the sea consequently  fish die.(¿éëäâýð¿¿ä õîã õàÿãäëàà äàëàé òýíãèñð¿¿ õàÿñíààñ áîëæ çà...
People and factories use dangers chemicals such as mercury commonly. Therefore/ however people children and animals and ...
<ul><li>So that+ will/can/would/could will and can are used  when the main verb is in the present simple, present per...
For example; We should stop using cars to reduce air pollution. (Àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàõûí òóëä áèä àâòî ìàøèí óíàõà...
I have lit a candle so that we will/would find our way out. I went to Italy so that I would/could study architecture <ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Unit18_Burmaa

733

Published on

EL210

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
733
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit18_Burmaa

 1. 1. GRAMMAR UNIT 18 B.Burmaa
 2. 2. <ul><li>As a result, therefore, consequently, and as a consequence are used when we link two sentences which are causes and the effects. Äýýðõè ¿ãñèéã áèä ÿìàð íýã øàëòãààí, ¿ð ä¿íã èëòãýñýí õî¸ð ºã¿¿ëáýðèéã õîîðîíä íü õîëáîõîä õýðýãëýäýã. </li></ul><ul><li>For example; </li></ul><ul><li>Trees are being cut down as a result many species will become extinct. (ìîäîäûã òàéð÷ áàéãàà óëìààñ îëîí àìüä îðãàíèçì óñòàõàä õ¿ð÷ áàéíà. ) </li></ul><ul><li>People in cities breathe exhaust fumes every day therefore many of them develop breathing problems. (õîòûí èðãýä ºäºð á¿ð õîðò óòààãààð àìüñãàëæ öààøëààä óóøèãíèé ºâ÷òýé áîëîõ íü èõýñ÷ áàéíà. ) </li></ul>
 3. 3. Industrial waste is dumped into the sea consequently fish die.(¿éëäâýð¿¿ä õîã õàÿãäëàà äàëàé òýíãèñð¿¿ õàÿñíààñ áîëæ çàãàñíóóä ¿õýæ áàéíà ) Most factories do not use filters as a result the air gets dirty.(Èõýí õ¿éëäâýð¿¿ä óòààíû ø¿¿ëò¿¿ð õýðýãëýõã¿é áàéãààãèéí óëìààñ àãààð áîõèðäîæ áàéíà. ) <ul><li>Question </li></ul><ul><li>The threes are being cut down. As a result/ so that, climate changes. </li></ul>
 4. 4. People and factories use dangers chemicals such as mercury commonly. Therefore/ however people children and animals and soil get polluted. <ul><li>People drop litter in the streets and / as a consequence people get diseases . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>So that+ will/can/would/could will and can are used when the main verb is in the present simple, present perfect or future tense and have a present or future reference.( ãîë ¿éë ¿ã íü ýíãèéí îäîî öàã, òºãñ îäîî öàã, èðýýä¿é öàã äýýð áàéâàë will ìºí can õýðýãëýíý) would and could are used when the main verb is in a past tense and have a past reference.(õýðâýý ¿éë ÿâäàë ºíãºðñºí öàã äýýð áàéâàë would ìºí could õýðýãëýíý.) </li></ul><ul><li>(In order) to- infinitive so that+ can / will -infinitive so that+ can’t/ won’t -infinitive </li></ul>
 6. 6. For example; We should stop using cars to reduce air pollution. (Àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàõûí òóëä áèä àâòî ìàøèí óíàõàà çîãñîîõ õýðýãòýé.) We should stop using cars so that we can reduce air pollution. (Àâòî ìàøèí óíàõàà çîãñîîñíîîð áèä àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ ÷àäíà.) We should stop using cars so that we won’t have polluted cities. (Àâòî ìàøèí óíàõàà çîãñîîñíîîð áèä õîòîî áîõèðäóóëàõã¿é.) <ul><li>Question </li></ul><ul><li>I will go to Italy so that I can/ could study architecture. </li></ul><ul><li>I have lit a candle so that we will/would find our way out. </li></ul>
 7. 7. I have lit a candle so that we will/would find our way out. I went to Italy so that I would/could study architecture <ul><li>I lit a candle so that we would/ could find our way out. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×