Uncertainty Reduction Theory Podglavje 10(6lekc)

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uncertainty Reduction Theory Podglavje 10(6lekc)

 1. 1. Teorija za reducirawe na nesigurnostite Charles Berger
 2. 2. Teorija za reducirawe na nesigurnostite <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Da se objasni kako se upotrebuva komunikacijata za smaluvawe na nesigurnostite me|u strancite anga`irani vo po~etna interakcija </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Kako da go nadmineme somne`ot i stravot {to gi pridru`uvaat novite me|u~ove~ki situacii? </li></ul><ul><li>Kakov vid komunikacija da upotrebime za da ja zgolemime na{ata mo`nost da predvidime kako drugiot }e se odnesuva kon nas? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Koga lu|eto se sre}avaat prv pat, primarno se zagri`eni so: </li></ul><ul><ul><li>Zgolemena predvidlivost </li></ul></ul><ul><ul><li>Deluvaat kako naivni istra`uva~i </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivacija za predviduvawe i objasnuvawe </li></ul></ul>
 5. 5. 2 tipa nesigurnosti vo po~etnite sredbi <ul><li>Kognitivni </li></ul><ul><ul><li>Nivoto na nesigurnost povrzano so уверувањata i stavovite koi gi imame nie i drugite. </li></ul></ul><ul><li>Behavioralni </li></ul><ul><ul><li>Stepenot do kade odnesuvaweto e predvidlivo vo dadena situacija. </li></ul></ul>
 6. 6. Pretpostavki na TRN <ul><li>Lu|eto доживуваat nesigurnost vo me|usebni okolini </li></ul><ul><li>Nesigurnosta generira kognitiven stres. </li></ul><ul><li>Koga strancite prv pat se sre}avaat primarna cel im e da ja namalat nesigurnosta ili da ja zgolemat predvidlivosta. </li></ul><ul><li>Me|u~ove~kata komunikacija se slu~uva na fazi. </li></ul><ul><li>Me|u~ove~kata komunikacija e prvi~no sredstvo za namaluvawe na nesigurnosta. </li></ul><ul><li>Kvalitetot i prirodata na informaciite koi lu|eto gi delat se menuva so vreme. </li></ul>
 7. 7. Nesigurnosta povrzana so 7 drugi koncepti <ul><li>Verbalen proizvod </li></ul><ul><li>Verbalna toplina </li></ul><ul><li>Barawe infrmacii </li></ul><ul><li>R азотрива w е на себството ( self-disclosure ) </li></ul><ul><li>Reciprocitet na r азотрива w е </li></ul><ul><li>Sli~nost </li></ul><ul><li>Sklonost </li></ul>
 8. 8. Aksiomi na TRN <ul><li>#1 - So rastot na verbalnata komunikacija me|u strancite, nivoto na nesigurnost se namaluva. So ponatamo{noto namaluvawe na nesigurnosta, nivoto na verbalna komunikacija se zgolemuva </li></ul>
 9. 9. <ul><li>#2 - So rastot na zdru`enata neverbalna izrazlivost, nivoto na nesigurnost se namaluva vo po~etnite interakcii. Namaluvawata na nivoto na nesigurnost predizvikuvaat zgolemenost na nivoata na nesigurnost vo zdru`enata neverbalna izrazlivost. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>#3 - visokite nivoa na nesigurnost predizvikuvaat zgolemuvawe na baraweto informacii ( information-seeking ). Koga nivoata na nesigurnost se namaluvaat, baraweto informacii se namaluva. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>#4 - Visoki nivoa na nesigurnost predizvikuvaat namaluvawe na nivoto na komunikacija. Niskite nivoa na nesigurnost proizveduvaat visoki nivoa na intimnost. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>#5 - Visoki nivoa na nesigurnost proizveduvaat visoki nivoa na zaemnost. Niski nivoa na nesigurnost proizveduvaat niski nivoa na zaemnost. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>#6 - Sli~nostite me|u lu|eto ja namaluvaat nesigurnosta. Neednakvostite sozdavaat nesigurnost. </li></ul><ul><li>#7 - Zgolemuvaweto na nivoto na nesigurnost predizvikuva namaluvawe na sklonosta. Namaluvaweto na nesigurnosta predizvikuva zgolemuvawe na sklonosta. </li></ul>
 14. 14. TRN i istra`uvawe na komunikaciite <ul><li>TRN i razvienite vrski </li></ul><ul><li>TRN i romanti~nite vrski </li></ul><ul><li>TRN i interkulturna komunikacija </li></ul>
 15. 15. Prakti ~na korist <ul><li>Go zgolemuva razbiraweto na vrskite me|u namernata komunikacija i me|u~ove~kite problemi i celi. Ne tera da razmislime za na~inot na pregovarawe vo novite me|u~ove~ki situacii. </li></ul><ul><li>Dava prakti~ni preporaki za na{eto razmisluvawe za novite me|u~ove~ki sredbi. </li></ul>

×