Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc)

on

 • 603 views

 

Statistics

Views

Total Views
603
Views on SlideShare
603
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc) Kordinirano Menaxirawe Na Zna Eweto5 (4lekc) Presentation Transcript

 • Kordinirano menaxirawe na zna£eweto Barnett Pearce & Vernon Cronen
  • Teorijata gi prodol`uva i aplicira
  • glavnite koncepti na teorijata na
  • Mead (Simboli£en interaksionizam)
  • kako i teorijata na Watzlavick
  • (Interaksionalna perspektiva)
  • Pearce & Cronen :
  • Kvalitetot na na{iot personalen `ivot i na na{ata socijalna svet e direktno povrzan so kvalitetot na komunikacijata koja ja upotrebuvame
  • Licata-vo-koverzacija zaedni£ki ja gradaat nivnata op{testvena realnost i simultano se oblikuvaat od svetot koj go sozdavaat
  • Op{testvenata sredina ne pretstavuva ne{to {to nie go nao÷ame ili otkrivame. Vo sprotivno, nie ja kreirame istata.
  • Teorijata sodr`i 4 начелa:
 • Bond of Union
 • 1. Do`ivuvawata na licata-vo-konverzacija pretstavuva primaren op{testven proces na £ove£kiot `ivot
  • Komunikacijata ne pretstavuva samo edna aktivnost na parot vo fotografijata ili pak alatka koja tie ja upotrebuvaat za da postignat ne{to
  • Komunikacijata gi gradi niv, im uka`uva koi se i go sozdava nivniot odnos
 • 2. Na£inot na koj komunicirame £esto e po zna£aen otkolku sodr`inata na toa {to e ka`ano
  • Fotografijata na Escher poka`uva kako procesot na komunikacija ({iritot) gi sozdava slu£uvawata i objektite na na{iot op{testven `ivot (licata) ne so sodr`ina tuku so negovata forma
  • Licata vo konflikt zaglavile vo eden naru{uva£ki sistem na interakcija
 • 3. Delata na licata-vo-konverzacija refleksivno se reproduciraat se dodeka interakcijata postoi
  • Refleksivnost zna£i deka na{ite dela imaat bumerang efekt koi {to se vrakaat nazad i vlijaat vrz nas.
  • [iritot pretctavuva eden kontinuiran krug koj postojano gi gradi licata-vo-konverzacija
  • Koga komunicirame ne samo {to zboruvame za svetot okolu nas, tuku i aktivno u£estvuvame vo negovoto sozdavawe.
 • 4. Kako socijalni konstrukcionisti, sozdava£ite na KMZ se gledaat sebesi kako lubopitni u£esnici na eden pluralisti£ki svet.
  • Lubopitni : ne mo`e da gi predviduvame rabotite koga se spravuvame so razli£ni lu÷e
  • U£esnici : tie ne nadgleduvaat, no u£estvuvaat i se vklu£uvaat vo toa {to go studiraat
  • Pluralisti£en svet : lu÷eto sozdavaat razli£ni vistini, i ne pronao÷aat samo edna vistina.
  • Op{testveniot svet koj go sozdavame zavzema forma na raskaz
  • Do`iveani raskazi :
  • Aktivnosti sozdadeni zadni£ki so drugite
  • Raska`ani raskazi :
  • Raska`uvawe na do`iveanite raskazi
  • Misterii :
  • Postojat raskazi koi ne sme gi £ule, koi ne se raska`ani, duri i za koi ne znaeme deka postojat
  Rасказi
  • Koordinacija se postignuva koga gi sovpaame na ш ite do`iveani raskazi so do`iveanite raskazi na drugite so cel na olesnuvawe na na ш iot `ivot
    • Za ova ne e neophodno dvete strani da imaa isto zna~ewe za realnosta
    • Koordinacijata se gradi na baza na mo`na sorabotka
  • Ako postigneme ista interpretacija na do`iveanite raskazi, toga ш ke postigneme koherencija – mena xirawe na zna~eweto
  • Ovie dva koncepta ja objasnuvaat i imeto na teorijata
  • Kordinirano menaxirawe na zna£eweto
 • Dali mo`e da postigneme koherencija ?
  • Raskazite ш to gi raska `uvame se otvoreni za pove]e interpretacii
  • Zna~eweto na komunikacijata se interpretira vo pove]e konteksti
 • Atomic-Serpentine Model
 • Atomic-Serpentine Model
  • Vo centarot na modelot se naoa govorniot kod (pozdrav, pra ш a we)
  • Modelot poka`uva deka sekoj govoren kod se formira od ~etiri konteksti :
  • Epizoda ( prv sostanok , intervju )
  • Odnos ( stranec, toj ш to intervjuira )
  • Koncept za sebe ( srame`liv , kompetenten )
  • Kultura ( ulogite na rodovite , doma ш na kultura )
 • Dialogot : nov na~ina za interakcija
  • Dialogot pretstavuva stil na
  • komunikacija koja Pearce ja ceni mnogu
  • (kosmopolitska komunikacija)
  • Kosmopolit : graanin na svetot koj lesno komunicira so lue od razli~ni kulturi, razli~ni vrednosti, i sprotistaveni veruvawa
  • Kosmopolit veruvaat deka ne postoi samo edna vistina, i deka ako istata postoi taa ima mnogu lica
  • Zatoa tie se trudaat da se koordinairaat so drugite, posebno so onie so koi ne se soglasuvaat
 • Kako da gi sovpaame do`iveanite raskazi so posredstvo na dialogot?
  • Dialogot pretstavuva razgovor
  • koj im ovozmo`uva na drugite da ne slu ш aat, no istotaka toa pretstavuva i edno slu ш a we koe im ovozmo`uva na drugite
  • da se iska`at