Interactional View Mac 12(7lekc)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Interactional View Mac 12(7lekc)

on

 • 409 views

 

Statistics

Views

Total Views
409
Views on SlideShare
409
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Interactional View Mac 12(7lekc) Interactional View Mac 12(7lekc) Presentation Transcript

 • Interactional View Paul Watzlawick
  • Watzlawick ja sozdade ovaa teorija preku analizirawe na vnatre{nite anomalii na familijata, so cel da rezbere pove}e za zdravata komunikacija
 • Familijata kako sistem
  • Sekoja familija poseduva svoi pravila na komunikacija koi ja dr`at sooedineta
  • Spored Watzlawick , za da go razbereme sistemot na familijata, treba da ja analizirame komunikacijata me|u Ëlenovite na familijata
  • Komunikacijata na Ëlenovite na familijata za nivnata vrska e posebno va`na
 • Grupata Palo Alto
  • Paul Watzlawick be{e Ëlen na grupata Palo Alto ,
  • i zaedno so Janet Beavin i Don Jackson bea
  • inspirirani od Gregory Bateson.
  • Tie ne se soglasuvaat so idejata deka motivite na edinkite i personalniot karakter ja odreduva prirodata na komunikacijata vnatre vo familijata
  • Tie pomalku se zagri`eni za toa zo{to liËnosta se odnesuva na odreden naËin dodeka pove}e za toa kako toa odnesuvaw vlijae vrz celata grupa
 • Aksiomi
  • Aksiomite ja opi{uvaat matematikata na Ëovekovata komunikacija
  • Aksiomite sodr`uvaat pravila na igra
  • 2. Igrite pretstavuvaat niza odnesuvawa rakovodeni od previla
  • 3. Sekoja familija igra svoja unikatna igra so doma{ni pravila i ja sozdava svojata stvarnost.
 • Aksioma 1 : Ne mo`eme da ne komunicirame Edna antipatiËna grupa Izgleda mnogu sum se doteral Lu|eto pra}aat poraki i komuniciraat i koga ne sakaat da go napravat toa Na primer: Koga si nervozen so nekoja liËnost i ne saka{ da go vidi{. Toj/taa ti se pribli`uva da te pra{a ne{to, dodeka ti go menuva{ pravecot i ide{ na nekoj drug pravec. So samoto odnesuvawe mu pra}a{ poraka deka ne saka{ da go vidi{
 • Aksioma 2 : Komunikacijata = Sodr`inata + Odnosot
  • Sekoja komunikacija sod`i eden aspekt na sodr`ina i odnos, taka {to prvoto go klasifikuva vtoroto, i zatoa se vika metakomunikacija
  • Metakomunikacijata pretstavuva komunikacija za komunikacijata
 • Aksioma 3 : Prirodata na odnosot zavisi od naËinot na koj dvete strani ja nasoËuvaat sekvencijata na komunikacijata Na primer: Mike se Ëuvstvuva faten vo eden krug koj beskrajno se vrti. Marihuanata go relaksira, no toga{ negovata familija se zagri`uva, {to nego go tera u{te pove}e da zeme marihuana, i taka natamu...
 • Aksiomi 4 : Sekoja komunikacija e ili simetriËna ili komplementarna
  • Ovaa aksioma prodol`uva da se fokusira na metakomunikacijata
  • SimetriËnata komunikacija se bazira na ednakvost pome|u silite, dodeka komplementarnata se bazira na razliËnost pome|u silite
  • Zdravite vrski gi sodr`at dvata vida komukacii
  • “ Vrskite vo familjarniot sistem se me|usebno povrzani i mnogu otporni na promeni. Komunikacijata pome|u Ëlenovite na familijata poseduva komponenta na sodr`ina i odnos. Sistemot mo`e da se transformira samo dokolku Ëlenovite dobivaat nadvore{na pomo{ za postavuvawe na interpunkcijata na odnosot vo nova ramka .." (Griffin 3rd, p. 494.)
 • Pra{awa?