20101112 assessmentineleren

421 views

Published on

Presentatie in het kader van cursus e-leren van de Associatie K.U. Leuven op dinsdag 16/11/2010.
Feedback, opmerkingen en aanvullingen welkom.
Dank ook aan Luc Van de Put m.b.t. de content.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Assessment i.f.v. development! Ontwikkelingsgericht leren: evalueren zien als waarderen van leren, bekronen, erkennen
 • Leren via internet, werk, gezin, sociale contacten, hobby,… Kunnen we dit stimuleren? Waarderen, valoriseren?
 • Koen: skydrive
 • Screencasts: opname door student met screentoaster, opname door docent Ook voorbeeld Captivate voor interactief assessment
  Videoreflectie: voorbeeld stage + voorbeeld beeldende opvoeding
 • Digitale instaptoets taal KHLeuven / toelichting QMP dr Luc Van de Put
 • Stuk getuigenis PA in Toledo dr Tom Steenwinckel Groep T
 • 20101112 assessmentineleren

  1. 1. ELISE 2010 assessment Filip Vervenne filip.vervenne@katho.be 16/11/2010
  2. 2. doel van deze module • Bewust worden van aandachtspunten bij het construeren van een evaluatie- en beoordelingsomgeving. • Enkele formats van assessment in een e- learning context kunnen uitvoeren. • Een eigen visie ontwikkelen op assessment in het afstandsonderwijs.
  3. 3. 1.3 omschrijving assessment…
  4. 4. Klassieke knelpunten evaluatie • Kwaliteit garanderen • Juridisch sluitend maken
  5. 5. Knelpunten evaluatie: recente reflecties - uitdagingen… • piek studeergedrag • geen toetsing van complexe vaardigheden • onvoldoende integratie in het onderwijs • weinig betrokkenheid van studenten • docenten en studenten zijn/worden niet opgeleid als beoordelaars • één keer toetsen niet genoeg
  6. 6. En toen was er…: assessment! • veel breder dan toetsing alleen: assessment = integratie van toetsing en onderwijs, waarbij de doelen, leertaken en toetsing volledig in elkaars verlengde liggen (Biggs, 1999, 2000) => assessment FOR learning ! • betrokkenheid van studenten: “engage me or enrage me”: gedeeld ownership, ook wat betreft evaluatie… • formatieve en summatieve evaluatie
  7. 7. • Hedendaagse opvatting van leren en de verhouding met assessment: competentiegericht authentieke taken: het levende leren samenwerkend leren: wwwleren, netwerkleren,… • Valoriseren i.p.v. evalueren: valoriseren van EVC, van informeel en non-formeel leren, leren op de werkplek,…
  8. 8. 1.4 methodieken assessment docent -> student • Meerkeuzevragen • Open boek examen • Extended matching student <-> docent • Co-assessment • Selfassessment • Portfolio
  9. 9. student <-> student <-> docent • Peer-assessment • STAR student <-> mentor <-> docent • Co-assessment; selfassessment • 360°feedback • In-basket • WAKKER • STAR
  10. 10. De settings verschillen nauwelijks van deze in het dagonderwijs. Vaak wordt assessment in afstandsleren echter beperkt tot de meest klassieke vorm van evaluatie: de student die een mondeling of schriftelijk examen komt afleggen op de campus… 1.5 Assessment en e-learning
  11. 11. • E-assessment verhoogt de flexibiliteit: mogelijkheden voor op maat gesneden opleidingstrajecten (intake) • E-assessment kan goedkoop en makkelijk te implementeren zijn (internet testtools)
  12. 12. 1.6 Inspiratie 1.6.1. TOLEDO • De mogelijkheden binnen Toledo gaan vooral in de richting van eenvoudige formatieve toetsen. • Voordelen van deze formatieve toetsen in Toledo:
  13. 13. • er zijn gevarieerde vraagtypes mogelijk. • er is een beperkte analyse van de kwaliteit van de vragen beschikbaar: o.a. gemiddelde score, standaardafwijking, hoogste score en laagste score.
  14. 14. • interessant en aangewezen is het gebruik van pools om toetsen aan te maken. De beste keuze is om onmiddellijk met pools te werken want anders kan je geen gebruik meer maken van uw vragen in andere tests/toetsen… • het is mogelijk om toetsen te delen met collega’s. • Opgelet: bij multiple choice: het grootste werk zit hem in het maken van de goede afleiders.
  15. 15. Verdere mogelijkheden binnen Toledo. Digitaal peerassessment. De output beperkt zich tot een Excell tabel. Goede kennis van Excell is vereist om hier relevante info uit te putten! Een aantal begeleidingstools die eveneens in de vorm van assessment ingezet kunnen worden, cf. deel coaching en feedback:
  16. 16. • Portfolio • Weblog/blog • Collaboratieve tools • Wiki • Blogs & journals • Fora • Communicatieve tools (discussiefora)
  17. 17. 1.6.2 Krachtige programma’s voor online assessment: QUESTIONMARK http://www.questionmark.be http://www.avnet.kuleuven.be/schoolofeducation/view.php?id=6&page=qtvideo EDUMATIC http://www.edumatic.be USOLV-IT http://www.usolvit.be ADOBE CONNECT http://adobe.be
  18. 18. 1.6.3 Gratis programma's in het kader van assessment GOOGLE DOCS http://docs.google.be inzetten als WIKI maar ook mogelijk te opteren voor "forms" waarbij je op eenvoudige wijze een vragenlijst kunt aanmaken, een url genereren en dan inzetten in uw leeromgeving. zie ook http://www/quiz- creator.com/blog/2009/09/making-online-quiz-with-google-docs-1-creating- quizzes/ en http://www.youtube.com/watch?v=xC1L0wpmqlY
  19. 19. SURVEY MONKEY" http://www.surveymonkey.com/ Een steeds beter ontwikkelde tool om zelf online assessment te creëren. Met een gratis account kan u binnen uw toets of bevraging maximaal 10 vragen aanmaken. Zeer gebruiksvriendelijk en interessante rapportering van resultaten.
  20. 20. 1.6.4 varia: andere inspiratie • Screencasts… • Videoreflecties… • Assessment binnen digitaal cursusmateriaal… • Adaptieve leerpaden vanuit surveys of tests… • Digitaal coachen en assessment van vaardigheden: bijvoorbeeld zang
  21. 21. 1.7 suggesties en ervaringen 1.7.1 Een case: project KAMEEL KATHO
  22. 22. De ervaringen resulteerden in een korte beschrijving van 5 succesvolle formats binnen het scenario voor beoordeling en evaluatie op afstand. In elk van die formats, zijn de online verbinding, de webcam en de hoofdtelefoon de basishulpmiddelen in de setting.
  23. 23. 1. zuiver mondeling examen: de examinator stelt de vragen, de student antwoordt in real time. De kwaliteit van webcam en hoofdtelefoon is zeer belangrijk. Als de klank zou falen, blijkt Skype het meest efficiënte hulpmiddel voor een degelijke VOIP te zijn. Eventueel kan de chat ook ondersteunend dienst doen.
  24. 24. 2. Schriftelijk examen: de docent deelt de test via scherm delen en de student kan ‘live’ in het document schrijven. Soms zit er door de verbindingssnelheid een kleine vertraging op maar dit blijkt toch een interessant format waarbij de troeven van het programma goed worden uitgespeeld.
  25. 25. 3. Schriftelijk examen: de student drukt de door de docent overgemaakte test af, maakt het examen, scant het resultaat in en stuurt terug. Om het werkelijk eenvoudig te houden. Maar zonder enig technisch probleem!
  26. 26. 4. Schriftelijk examen: de docent stelt de test ter beschikking binnen Toledo. De student maakt het examen dus binnen de TOLEDO-cursus van het betreffende opleidingsonderdeel. Hier kan gebruik gemaakt worden van een pool met vragen en eventueel ook van automatische correctie.
  27. 27. 5. Schriftelijk examen: de docent stelt de test ter beschikking in Edumatic met als voordeel het gebruik van brede waaier van vraagtypes.
  28. 28. Belangrijk advies: in tegenstelling tot bij face2face onderwijs, en net zoals bij coaching en feedback, de ondersteuning sterk uitgebouwd moet worden, … …moet voor alles wat assessment betreft heel wat extra ondersteuning voorzien zijn: FAQ’s, gidsen, tutorials en zeker ook screencasts voor zowel studenten als docenten betrokken bij assessment op afstand,...
  29. 29. Digitaal toetsen Enkele fragmenten uit videoseminarie http://www.avnet.kuleuven.be/schoolofeducation/view.php?id=6&page
  30. 30. Beperkingen van digitaal toetsen • Goede vragen en toetsen maken is zeer arbeidsintensief • Probleem van authenticatie: is de student de werkelijke student • Samenwerking tussen vakexperts en ‘onderwijstechnoloog’
  31. 31. Waarom - voordelen • Standpunt student Zichzelf meten: diagnostische toets Tijdens cursus de voortgang meten: formatieve toets - kan ook puur als oefenfunctie Mogelijkheid om adaptief te toetsen: makkelijkere of moeilijkere vragen
  32. 32. Waarom - voordelen • Standpunt lector Aanvangsniveau van een student meten Gemak bij stijgend aantal studenten Objectieve vragen Uitwisselbaarheid materiaal Directe feedback op prestaties (in vergelijking met papier) • geven van juist antwoord • geven van studeeraanwijzigingen • hints om oplossing te vinden • aanbieden van video of animatie voor bijkomende uitleg Antwoorden worden automatisch nagekeken Reductie van correctietijd/ toename toetsontwikkeling en -beheer
  33. 33. Waarom - voordelen • Standpunt opleiding Flexibilisering van toetsafname: altijd en overal beschikbaar Kwaliteit toetsing verhogen • Toetstechnisch Automatische opslag per item, vraag, student,... Toets- en itemanalyse • Onderzoek: grotere motivatie om aan toets deel te nemen in vergelijking met examens
  34. 34. Voorbeeld van diagnostische toets in de vorm van een digitaal selfassessment • http://webtoetsen.du.nl/q/session.dll
  35. 35. Veel verschillende toepassingen…
  36. 36. Toetsing van kennis en vaardigheden • Opfrissen van voorkennis • Groot aantal verschillende vraagtypes • Studenten maken voorkennistoets bij aanvang van cursus
  37. 37. Actieve verwerking van de leerinhoud • Studenten moeten verplicht toets maken over stof van voorgaande les  betere verdieping en retentie van kennis
  38. 38. Kennis en inzicht m.b.v. multimedia
  39. 39. Collegeverbeteraar Studenten wekelijks enkele toetsvragen aanbieden via BB  betere voorbereiding op de toets en levendigere lessen
  40. 40. Integratie van audio-visueel materiaal
  41. 41. Beveiliging… • Examen-login gebruiken • IP-adressen worden gecontroleerd in de reporting • Aanwezigheden laten noteren • Assessment enkel openstellen voor duur vh. examen • Assessment beschermen met paswoord Bij raadplegen online Bij afleggen: lector tikt wachtwoord in
  42. 42. Peer-assessment?! Fragment uit videoseminarie http://www.avnet.kuleuven.be/schoolofeducation/view.php?id=7&page=qtv
  43. 43. minpunten • peer assessment effectief, maar niet altijd betrouwbaar • pas op het einde van een cursus/module • te veel gericht op het geven of verdelen van scores • ongemakkelijk • geen training/instructie • onvoldoende ingebed in het inhoudsdomein
  44. 44. => peer assessment beschouwen als complexe vaardigheid die past in het curriculum… Studenten dus eerst laten oefenen, voordat ze elkaar beoordelen!
  45. 45. Keuzes in peer assessment • wie beoordeelt wie? • anoniem – niet anoniem? • product – proces? • geschreven – mondelinge beoordelingen? • kwalitatieve – kwantitatieve beoordelingen?
  46. 46. onderzoek* • geïntegreerde PA-training leidt tot betere beoordelaars • geïntegreerde training leidt tot betere leerresultaten • nieuwe opzet van onderwijs leidt tot veranderende houding ten opzichte instructie en toetsing * Dominique Sluijsmans, Open Universiteit Nederland 2002 “integreren van peer-assessment in e-leren”

  ×