ÔÏ ÌÅÈÕÓÌÅÍÏ ÐÁÐÉ

ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÔÕËÉÓÏÕ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
       ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÏÄÇÃÇÓÇ
         ÅÍÏÔÇÔÁ
      ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÐÁÑÅÍÅÑÃÅÉÅÓ
(...
ÔÏ ÐÁÐÉ ÐÏÕ ÐÁÅÉ ÐÁÍÔÏÕ
ÊÁÐÏÕ ÊÁÐÏÔÅÓ ÅÐÇÃÅ
Ó’ ÅÍÁ ÊÁÐÇËÅÉÏ ÅÌÐÇÊÅ
ÊÏÐÉÁÓÅ ÊÉ ÇÐÉÅ ÐÉÏÔÉ
ÔÏ ÐÁÐÉ ÇÐÉÅ ÓÁ ÓÔÏÕÐÉ !
ÐÙ ÐÙ ÐÙ
ÄÅÍ ÐÁÍ ÔÁ ÐÏÄÉÁ!
ÃÕÑÙ ÌÏÕ
ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÏËÁ !
ÐÁ ÐÁ ÐÁ
×ÁÍÙ ÔÁ
 ËÏÃÉÁ !
ÐÙÓ
ÃÕÑÉÆÏÕÍ
ÃÕÑÙ ÌÏÕ
 ÏËÁ;
ÐÁ ÐÁ ÐÁ ÐÁÐÉÁ ÌÁÌÁ
ÌÏÕ ÐÙÓ ÂÁÑÕÍÁÍ ÔÁ
  ÖÔÅÑÁ ÌÏÕ!
ÊÉ ÅÃÉÍÁ ÓÁÍ
 ÔÏ ÓÔÏÕÐÉ!
ÐÏÕ ÇÌÏÕÍ
 ÌÉÁ ×ÁÑÁ
 ÐÁÐÉ!!!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ΤΟ ΠΑΠΙ

3,807

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,807
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΤΟ ΠΑΠΙ

 1. 1. ÔÏ ÌÅÈÕÓÌÅÍÏ ÐÁÐÉ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÔÕËÉÓÏÕ
 2. 2. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÏÄÇÃÇÓÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÐÁÑÅÍÅÑÃÅÉÅÓ (áðü ôï ôñáãïýäé ôïõ Ì. ËïÀæïõ ìå ôßôëï : Ôï ÌåèõóìÝíï Ðáðß ) ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : ÁÌÁÑÃÉÙÔÁÊÇ ÖÉËÉÁ ÍÇÐÉÁÃÙÃÏÓ ÓÔÅÖÁÍÁÔÏÕ ÅÕÁ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ Ð.Å Í. ÇÑÁÊËÅÉÏÕ
 3. 3. ÔÏ ÐÁÐÉ ÐÏÕ ÐÁÅÉ ÐÁÍÔÏÕ
 4. 4. ÊÁÐÏÕ ÊÁÐÏÔÅÓ ÅÐÇÃÅ
 5. 5. Ó’ ÅÍÁ ÊÁÐÇËÅÉÏ ÅÌÐÇÊÅ
 6. 6. ÊÏÐÉÁÓÅ ÊÉ ÇÐÉÅ ÐÉÏÔÉ
 7. 7. ÔÏ ÐÁÐÉ ÇÐÉÅ ÓÁ ÓÔÏÕÐÉ !
 8. 8. ÐÙ ÐÙ ÐÙ ÄÅÍ ÐÁÍ ÔÁ ÐÏÄÉÁ!
 9. 9. ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÏËÁ !
 10. 10. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ×ÁÍÙ ÔÁ ËÏÃÉÁ !
 11. 11. ÐÙÓ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÏËÁ;
 12. 12. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ÐÁÐÉÁ ÌÁÌÁ ÌÏÕ ÐÙÓ ÂÁÑÕÍÁÍ ÔÁ ÖÔÅÑÁ ÌÏÕ!
 13. 13. ÊÉ ÅÃÉÍÁ ÓÁÍ ÔÏ ÓÔÏÕÐÉ!
 14. 14. ÐÏÕ ÇÌÏÕÍ ÌÉÁ ×ÁÑÁ ÐÁÐÉ!!!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×